Sunteți pe pagina 1din 34

Aria curricular : LIMB I COMUNICARE Obiectul : LIMBA I LITERATURA ROMN

AVIZAT DIRECTOR,

LANI!ICARE
CLA"A A VII#A
A$ul %c&lar '()* + '(),

r&-e.&r: Bu/baru Mi0aela c&ala 1i/$a2ial "cae%ti

c&ala 1i/$a2ial "cae%ti Di.ci3li$a: Li/ba %i literatura r&/4$ E5itura 6u/a$ita.

r&-e.&r: Bu/baru Mi0aela Nr7 5e &re8.3t/4$: ,

COM ETEN9E 1ENERALE, "OCIALE I CIVICE 1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare 2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat . Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse #. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite conte"te de realizare! cu scopuri diverse

VALORI I ATITUDINI $ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii %timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate $ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi limbajul ntr&o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social $ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural 'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural
CON9INUTURI

Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a ())&a.
1. Lectura 1.1. $artea & obiect cultural. *ditura+. $olecia+. ,steriscul+. %ubsolul de pagin+. 1.2. -eoria literar

1.2.1. Structura operei literare. %tructuri n te"tele epice . 3r&ce5ee 5e le:are a .ec;e$<el&r, timp! spaiu! /&5alit<i 5e caracteri2are a 3er.&$a=el&r / i lirice .concordana dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta/. 1.2.2. Figurile de stil. Re3eti<ia -&$etic >alitera<ia?7 Meta-&ra7 6i3erb&la7 1.2. . Versificaia. -ipuri de rim. Rit/ul7 ici&rul /etric >bi.ilabic?7 Ti3uri 5e rit/ >ia/bic %i tr&0aic?7 1.2.#. Genuri i specii. 0enurile epic i liric. %pecii literare obligatorii1 $u;ela, i/$ul. 1. . Textul 1. .1. Texte literare & populare i culte & aparinnd diverselor genuri i specii. 1. .2. Texte nonliterare: mersul trenurilor! +programul de spectacol. %e vor selecta @#A teBte literare 5e ba2! destinate studiului aprofundat. 2ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. *le pot fi nsoite de scurte te"te au"iliare .literare sau nonliterare! inclusiv contemporane/. ,utorii de manuale sau profesorii au libertatea s aleag te"te&suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele 1.2.2 3 1.2.4 i 1. .1. i 1. .2. ,ceste te"te trebuie s respecte urmtoarele criterii1 valoric&estetic! ormativ! adecvare la vrst. 2. Practica raional i funcional a limbii 2.1. Comunicarea oral 2.1.1. Structurarea textului oral. Textul dialogat i cel monologat. A5ec;area ele/e$tel&r $&$;erbale la /e.a=7 M&5alit<i 5e eB3ri/are a 3re-eri$<el&r %i a &3i$iil&r7 2.1.2. Situaia de comunicare. %ituaia de comunicare dialogat i monologat .actualizare/. Rezumatul oral .actualizare/. Dial&:ul -&r/al %i 5ial&:ul i$-&r/al7 +%e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte 5e ;&rbire1 & susinerea unei conversaii .direct sau telefonic/5 & prezentarea unor lucrri 6 materiale 6 activiti realizate individual sau n ec7ip5 & formularea de argumente sau contraargumente ntr&o discuie5 & stabilirea de comparaii sau de analogii5 & formularea unei opinii.
+ $oninuturile

marcate cu asterisc sunt facultative.

2.2. Scrierea 2.2.1. Procesul scrierii. ,lctuirea planului unei lucrri pe o tem dat. Or:a$i2area %i re&r:a$i2area u$ui teBt 3r&3riu. Cererea7 2.2.2. Contexte i forme de realizare !i%a 5e lectur7 C re2e$tarea u$ui e;e$i/e$t cultural .lansare de carte! vernisaj al unei e"poziii! premiera unui spectacol de teatru! festiviti de premiere etc./. 'escrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele i motivarea opiunilor. $ompuneri narative! descriptive i informative5 inserarea dialogului n compuneri. $omentarea unor secvene din te"tele studiate5 comentarea .e/$i-ica<iil&r titlului5 rezumatul scris .actualizare/! caracteri2are 5e 3er.&$a=. 2n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiional sau de alt natur! de ordonare! de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine e"clusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului. %e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul te"tului literar i nonliterar! inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice! e"igen absolut necesar! mai ales n cazul elementelor de le"ic. $oncepia pe care s&a ntemeiat prezentul curriculum este c! n coal! predarea&nvarea va urmri 8limba n funciune9! n variantele ei oral i scris! normat i literar! iar nu 8limba ca sistem abstract9. )ntereseaz iziunea comunicati !pragmatic a prezentei programe! nu predarea "n i pentru sine a unor 8cunotine gramaticale9! ci a#ordarea funcional i aplicati a acestora! n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente. 2n acest sens! se recomand! n toate cazurile! e"erciii de tip analitic .de recunoatere! de grupare! de motivare! de descriere! de difereniere/ i de tip sintetic .de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcie/. %e vor evidenia aspecte innd de ortografie! de punctuaie i de ortoepie! de

e"primare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare. %e sugereaz ca! n prezentarea roblemelor noi! profesorul s actualizeze cunotinele asimilate anterior de ctre elevi avnd ca baz te"te lustrnd limba romn contemporan! pornind de la un te"t! de la o situaie concret de comunicare! i nu de la noiunile teoretice. 'imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului te"telor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient. D$ce34$5 cu a$ul %c&lar '((@#'((E .e ;&r re.3ecta $&r/ele 3re;2ute 5e DOOM, e5i<ia a II#a7 *7 Elemente de construcie a comunicrii .1. $oiuni de sintax Raporturile de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz. %.&. 'exicul "e$.ul cu;i$tel&r F$ c&$teBt7 :ijloacele de mbogire a vocabularului..actualizare/ 'erivarea .actualizare/. %erii derivative .aplicativ/. $ompunerea .actualizare/. %c7imbarea valorii gramaticale sau conversiunea .actualizare/. D/3ru/uturile7 le&$a./ul7 ar&$i/ele7 $ategorii semantice .actualizare/. %inonime. ,ntonime. ;monime. Cu;i$tele 3&li.e/a$tice7 &li.e/ia %i &/&$i/ia: asemnri i deosebiri. CU$it<i -ra2e&l&:ice7 . . $oiuni de fonetic .actualizare/. !&l&.irea c&rect a acce$tului F$ li/ba r&/4$7 Nu/e 3r&3rii :re%it acce$tuate7 .#. (orfosintaxa .#.1. Ver#ul .actualizare/. ,lte verbe copulative1 a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea. Diate2ele: acti;, 3a.i; >c&/3le/e$tul 5e a:e$t?, re-leBi; .3r&$u/ele re-leBi;/. :odurile. -impurile. <ersoana. =umrul .actualizare/. Val&ri eB3re.i;e ale ;erbului F$ 5i-erite c&$teBte >a3licati;?7 Verbele 3er.&$ale %i ;erbele i/3er.&$ale7 r&3&2i<ia -r .ubiect7 L&cu<iu$ea ;erbal7 >unciile sintactice ale verbului i ale locuiunii verbale la moduri personale .predicat verbal! predicat nominal/! la /&5uri $e3er.&$ale >.ubiect, $u/e 3re5icati;, c&/3le/e$t 5irect, c&/3le/e$t i$5irect, c&/3le/e$te circu/.ta$<iale, atribut ;erbal?7 .#.2. Su#stanti ul .actualizare/. L&cu<iu$ea .ub.ta$ti;al7 >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale .subiect! complement direct! complement indirect! complemente circumstaniale de de loc! de timp! de mod! atribut .ub.ta$ti;al :e$iti;al, 3re3&2i<i&$al, a3&2i<i&$al/ .#. . Su#stitui ai su#stanti ului. .#. .1. Pronumele .actualizare/ <ronumele personal! posesiv! demonstrativ. >orme i cazuri. r&$u/ele %i a5=ecti;ul 3r&$&/i$al $e0&tr4t7 !&r/e, ca2uri %i -u$c<ii .i$tactice7 r&$u/ele %i a5=ecti;ul 3r&$&/i$al $e:ati;7 !&r/e, ca2uri %i -u$c<ii .i$tactice7 r&$u/ele %i a5=ecti;ul 3r&$&/i$al i$ter&:ati;7 !&r/e, ca2uri %i -u$c<ii .i$tactice. r&$u/ele %i a5=ecti;ul 3r&$&/i$al relati;7 r&$u/ele relati; c&/3u. ceea

ce. Ac&r5ul 3r&$u/elui relati;7 !&r/e, ca2uri %i -u$c<ii .i$tactice7 A5=ecti;ul 3r&$&/i$al 5e F$trire .e"erciii de acord/. >uncii sintactice ale pronumelor .subiect! nume predicativ! complement direct! complement indirect! complement circumstanial de loc! de timp i de mod! atribut 3r&$&/i$al :e$iti;al %i atribut 3r&$&/i$al 3re3&2i<i&$al?7 .#. .2. $umeralul .actualizare/. Alte ti3uri 5e $u/erale7 >unciile sintactice ale numeralului. .#.#. )eterminanii su#stanti ului *d+ecti ul .actualizare/. CMi=l&acele eB3re.i;e 5e re5are a .u3erlati;ului ab.&lut F$ li/ba r&/4$ actual. L&cu<iu$ea a5=ecti;al7 >unciile sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale .atribut adjectival! nume predicativ/. .#.4. Prile de or#ire neflexi#ile. .#.4.1. *d er#ul .actualizare/. A5;erbele i$ter&:ati;e, relati;e, C$e0&tr4te7 L&cu<iu$ea a5;erbial7 A5;erbele 3re5icati;e %i l&cu<iu$ile a5;erbiale 3re5icati;e7 >unciile sintactice ale adverbului i ale locuiunii adverbiale .complement circumstanial de mod! de timp! de loc! atribut adverbial! 3re5icat ;erbal, $u/e 3re5icati;?7 A5;erbe -r -u$c<ie .i$tactic7 .#.4.2. Prepoziia .actualizare/. L&cu<iu$ea 3re3&2i<i&$al7 Regimul cazual. .#.4. . Con+uncia .actualizare/. $onjunciile i l&cu<iu$ile c&$=u$c<i&$ale coordonatoare i u#ordonatoare. .#.4.#. ,nter+ecia .actualizare/

la$i-icare cale$5ari.tic Cla.a a VII#a


"tructura a$ului %c&lar: 2?1 &2?1# $ursuri1 *G de sptmni @ 15 ),( de ore6an @ # ore "e/e.trul I: )A sptmni! , ore6sptmn = E' de ore "e/e.trul al II#lea: )E de sptmni , ore 6 sptmn = @A de ore %ptmna E + )) a3rilie '(),1 RO1RAMUL H"A TII MAI MULTE, "A !II MAI BUNIJ .activiti e"tracolare i e"tracurriculare! avnd orar specific/5 Te2e: sem. )! . )! pn pe '( 5ece/brie '()* .spt.), /5 sem. ))! pn pe '* /ai '(), .spt. )*/ Zile libere1 1 :ai 2?1#! A :ai 2?1#

"e/e.trul I
U$itatea 5e F$;<are C&/3ete$<e .3eci-ice 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog5 2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5 C&$<i$uturi <rezentarea i ndrumarea lecturii *valuarea competenelor de lectur i de nelegere a unui te"t literar6nonliterar ,ctualizarea cunotinelor *valuare predictiv Nr7 5e &re al&cate "3t/4$a Ob.er; a<ii

<rezentarea programei i a manualului5 recapitularea materiei din anii precedeni5 evaluare predictiv5 actualizarea cunotinelor U$itatea ) HCu;4$tJ 5e Tu5&r Ar:0e2i

I # II

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 1. . integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5 1.#. sesizarea abaterilor de la normele limbii literare ntr&un mesaj ascultat5 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat5 2.2. valorificarea categoriilor semantice nvate n conte"te diferite5 2. . respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5 2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog5 2.4. cooperarea n interaciunile de grup5

$artea & obiect cultural %olicitarea opiniei =oiuni elementare de sinta"a propoziiei i a frazei. :odaliti de e"primare a preferinelor i a opiniilor. ,rgumentarea unui punct de vedere Be"icul >onetica >ia de lectur

'@ II III# VIII

U$itatea ' HIa3a lui V&5J 5e Mi0ail "a5&;ea$u

U$itatea * HA/i$tiri 5i$ c&3ilrieJ 5e I&$ Crea$:

. . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.2. utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate5 #. . organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5 #.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii te"tului5 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat5 2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5 2. . respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5 2.4. cooperarea n interaciunile de grup5 .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5 #. . organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5 #.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie. 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5 2. . respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5 2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog5 .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea sensului acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.1. e"primarea! n scris! a propriilor opinii i atitudini5 #.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5 #.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii

%tructuri n te"tele epice (erbul :onologul

',

IK#KIV

%ubstantivul ,rticolul 'ialogul %ubstitui ai substantivului .pronumele i numeralul/

)@

KV#KVIII

te"tului5

<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei ;bs.1 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului ;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur TOTAL ORE E "EME"TRUL I

* )( E'

KI II#KIV

"e/e.trul al II#lea
U$itatea 5e F$;<are C&/3ete$<e .3eci-ice 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 1. . integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat5 2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5 2.# adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog5 .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea sensului acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 1. . integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat5 2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5 2.# adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog5 .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea sensului acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat5 C&$<i$uturi %ubstitui ai substantivului .pronumele i numeralul/ 0enul liric >iguri de stil. *lemente de versificaie. $oncordana dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta 'escrierea 'eterminanii .adjectivul/ substantivului Nr7 5e &re al&cate 'A "3t/4 $a I#VII Ob.er; a<ii

U$itatea , HCli$ -ile 5i$ 3&;e.teJ 5e Mi0ai E/i$e.cu

U$itatea G H a%a 6a..a$J 5e 1e&r:e C&%buc

%pecii ale genului epic 3 balada cult <rile de vorbire nefle"ibile .adverbul! prepoziia! conjuncia i interjecia/ Or:a$i2area %i re&r:a$i2area u$ui teBt 3r&3riu7 Cererea

)*

VIII#KI

U$itatea @

%pecii ale genului epic & nuvela *lemente nonverbale n comunicarea

)'

KII#KIV

oral HD&u 2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5 l&turiJ 5e I7 2. . respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5 <rile principale de propoziie. L7 2.4. cooperarea n interaciunile de grup5 <redicatul Cara:iale .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5 #.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5 #. . organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5 #.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie. 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5 1. . integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5 2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5 2.4. cooperarea n interaciunile de grup5 .1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd nelegerea sensului acestora5 .2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5 . . sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit #. . organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5 #.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5 #.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii te"tului5 %ubiectul

U$itatea E HI/$ lui te-a$ cel MareJ 5e Va.ile Alec.a$5ri

I/$ul <rile secundare de propoziie ,tributul $omplementul C re2e$tarea u$ui e;e$i/e$t cultural

)G

KV# KVII

<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei ;bs.1 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului ;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur T&tal &re 3e$tru .e/e.trul al II#lea
TOTAL ORE8AN

* @ @A ),(

KIII II#KVII

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are Reca3itulare "3t/4$a: I# II Nr 5e &re al&cate: @ C&$<i$uturi >5etalieri? <rezentarea programei manualului i C&/3ete$<e .3eci-ice a 1.1 2.1 2.# Acti;it<i 5e F$;<are ;bservarea manualului %tabilirea de relaii ntre coninuturile prevzute n program i parcurgerea lor Bectura e"presiv a unor te"te! demonstrarea nelegerii te"telor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice *"erciii de actualizare a cunotinelor %1 %2 1 %2 Timp
.nr.ore/

1 %1 1 %1

Re.ur.e (ateriale Forme de didactice organizare <rograma ,ctivitate frontal colar! manual >ragmente de te"te literare6 nonliterare >i de lucru ,u"iliare didactice -est iniial ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate n grup ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate individual

E;aluare

(erificarea competenelor de .1. lectur i de nelegere a unui te"t 2.1. literar6nonliterar ,ctualizarea cunotinelor 1.1 2.1 . .# #.2

,precierea rspunsurilor

-est predictiv

Rezolvarea e"erciiilor propuse

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor *valuare scris.

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea ) Nr 5e &re al&cate: '@ "3t/4$a: II# VIII: '*7(L#A7))7'()* C&/3ete$<e .3eci-ice $artea! obiect cultural. 1.1 8$uvnt9 de -udor ,rg7ezi! 1. lectura te"tului! vocabularul. 1.4 $artea! obiect cultural 8$uvnt9 de -udor analiza te"tului. $artea! obiect cultural 8$uvnt9 de -udor interpretarea te"tului. )nvitaie crii. la lectur1 1.1 ,rg7ezi! 1. 1.4 1.1 ,rg7ezi! 1. 1.4 <ovestea 1.1 1. C&$<i$uturi >5etalieri? Acti;it<i 5e F$;<are *"erciii de e"plicare a sensului cuvintelor n conte"t *"erciii de identificare a cuvintelor c7eie *"erciii de nelegere a te"tului literar Timp
.nr.ore/

1 %2 1 %2

*"erciii de interpretare a te"tului literar

1 %

*"erciii de lectur corect i de nelegere a unor te"te literare. *"erciii de identificare a structurilor specifice solicitrii opiniei ntr&un te"t literar6nonliterar *"erciii de iniiere a unor dialoguri n care se solicit6se ofer opinii *"erciii de identificare a prepoziiilor i conjuciilor i de e"plicare a rolului acestora. *"erciii de identificare a tipurilor de propoziii.

1 % 1 %

%olicitarea opiniei 1.1 :odaliti de e"primare a 1. preferinelor i a opiniilor. 1.4 ,rgumentarea unui punct de vedere =oiuni elementare de sinta"a propoziiei i a frazei. 2.

Re.ur.e E;aluare (ateriale Forme de didactice organizare :anual ,ctivitate frontal ;bservarea ,u"iliare i individual sistematic didactice ,precierea rspunsurilor :anual ,ctivitate frontal ;bservarea ,u"iliare i individual sistematic didactice ,precierea rspunsurilor :anual ,ctivitate frontal ;bservarea >ie de i individual sistematic lucru ,precierea rspunsurilor >ie de ,ctivitate frontal ;bservarea lucru i individual sistematic ,precierea rspunsurilor :anual ,ctivitate frontal ;bservarea >ie de i pe grupe sistematic lucru ,ctivitate n ,precierea perec7i rspunsurilor :anualul. ,ctivitate frontal. >ie de ,ctivitate lucru. individual. ,u"iliare didactice.

1 %

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

=oiuni elementare de sinta"a 2. propoziiei i a frazei. ,plicaii.

*"erciii de segmentare a frazelor. *"erciii de identificare a raporturilor sintactice de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz. *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la structura vocabularului limbii romne *"erciii de identificare a procedeelor de mbogire a vocabularului *"erciii de actualizare a noiunilor teoretice referitoare la mijloacele interne de mbogire a vocabularului *"erciii de identificare a cuvintelor derivate din te"te date *"erciii de creare i de integrare n conte"t a cuvintelor derivate *"erciii de creare a unor serii derivative *"erciii de identificare a cuvintelor compuse din te"te date *"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor compuse *"erciii de identificare a cuvintelor obinute prin conversiune n te"te date *"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor obinute prin conversiune *"erciii de identificare a regionalismelor i a ar7aismelor n te"te date *"erciii de integrare n conte"t a regionalismelor i a ar7aismelor

1 %#

:anualul. ,ctivitate frontal. >ie de ,ctivitate lucru. individual. ,u"iliare didactice. :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

Be"icul .actualizare/

2.2 2. 2.4

1 %# 1 %# 1 %# 1 %4 1 %4 1 %4

,ctivitate frontal ;bservarea i individual sistematic ,precierea rspunsurilor ,ctivitate frontal ;bservarea i individual sistematic ,precierea rspunsurilor ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

Be"icul 2.2 :ijloacele interne de mbogire a 2. vocabularului 2.4 Be"icul 'erivarea .actualizare/. derivative .aplicativ/ Be"icul $ompunerea .actualizare/ 2.2 %erii 2. 2.4 2.2 2. 2.4

Be"icul 2.2 %c7imbarea valorii gramaticale 2. sau conversiunea .actualizare/ 2.4 Be"icul ,r7aisme. .actualizare/ 2.2 Regionalisme 2. 2.4

)nvitaie la lectur1 dedicate toameni.

versuri

.1 .2

*"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a unor cuvinte mprumutate n te"te date *"erciii de identificare a sensului unor mprumuturi din te"te date *"erciii de integrare n conte"t a unor mprumuturi *"erciii de identificare n te"te date a sinonimelor i antonimelor *"erciii de integrare n conte"t a seriilor sinonimice *"erciii de integrare n conte"t a antonimelor *"erciii de difereniere a omografelor i omofonelor *"erciii de identificare n conte"t a omonimelor *"erciii de identificare a sensurilor cuvintelor polisemantice *"erciii de difereniere a omonimelor i a cuvintelor polisemantice *"erciii de integrare n conte"t a omonimelor i a cuvintelor polisemantice *"erciii de identificare a sensului unitilor frazeologice *"erciii de utilizare a unitilor frazeologice

1 %4 1 %A

$ri cu ,ctivitate frontal poezii. ,ctivitate >ie de individual lucru. ,ctivitate pe grupe :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

Be"icul D/3ru/uturile

2.2 2. 2.4 .

Be"icul 2.2 $ategorii semantice .actualizare/. 2. %inonime. ,ntonime 2.4 #.2 Be"icul 2.2 $ategorii semantice. ;monimele. 2. Cu;i$tele 3&li.e/a$tice 2.4 #.2 Be"icul 2.2 &li.e/ia %i &/&$i/ia1 2.4 asemnri i deosebiri #.2 Be"icul CU$it<i -ra2e&l&:ice 2.2 2.4 #.2 #.4

1 %A

1 %A

1 %A 1 %C

Be"icul le&$a./ul7 ar&$i/ele

2.2 2.4 #.2 #.4 2.4 . #.2 #.4 .1 .2

*"erciii de identificare a construciilor pleonastice n diferite te"te *"erciii de utilizare corect! n conte"te diferite! a paronimelor *"erciii de identificare a sensului unui cuvnt n diferite conte"te *"erciii de construire a unor conte"te diferite pentru a ilustra sensul propriu i figurat al cuvintelor *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a diftongilor! triftongilor i 7iatului. *"erciii de desprire corect a cuvintelor n silabe *"erciii de ortoepie *"erciii de pronunare neologismelor corect a

1 %C 1. %C 1 %C 1 %D 1 %D 1 %D 1 %D

Be"icul "e$.ul cu;i$tel&r F$ c&$teBt

)nvitaie la lectur.

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice $ri cu poezii. >ie de lucru. :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru >ie de evaluare

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate independent

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea fielor de lectur ,precierea fielor de evaluare

=oiuni de fonetic .actualizare/

#.2

!&l&.irea c&rect a acce$tului F$ #.2 li/ba r&/4$7 CNu/e 3r&3rii :re%it acce$tuate >ia de lectur - aluare .nitatea / #. 2.2! #.4 . ! #.2!

Realizarea unei fie de lectur! pornind de la o oper citit Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea ' Nr 5e &re al&cate: ', "3t/4$a: IK# KIV: ))7))#'(7)'7'()* C&$<i$uturi >5etalieri? %tructuri n te"tele epice. 8)apa lui (od9 de :i7ail %adoveanu. Bectura te"tului! vocabularul. 8)apa lui (od9 de :i7ail %adoveanu. 0enul epic .actualizare/5 structura te"tului epic C&/3ete$<e .3eci-ice .1 .2 Re.ur.e Acti;it<i 5e F$;<are Timp (ateriale Forme de .nr. ore/ didactice organizare *"erciii de evaluare a lecturii fcute de 1 :anual ,ctivitate colegi pe baza unei grile 0rila de frontal 'iscuii asupra evalurii lecturii %E evaluare a ,ctivitate *"erciii de vocabular lecturii individual *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la genul epic *"erciii de identificare a caracteristicilor genului epic n te"tul studiat *"erciii de delimitare a secvenelor corespunztoare planurilor narative din te"tul studiat *"erciii de identificare a indicilor de timp i spaiu al aciunii *"erciii de rezumare a subiectului *"erciii de identificare a etapelor naraiunii i a sintagmelor care asigura trecerea de la o secven la alta *"erciii de comentare a sensului global al te"tului *"erciii de e"primare a opiniei n legtur cu semnificaiile te"tului studiat 1 %E :anual >ie de lucru ,ctivitate frontal ,ctivitate individual E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

.2

8)apa lui (od9 de :i7ail %adoveanu. $onstrucia subiectului5 aciune! conflict! timp! spaiu 8)apa lui (od9 de :i7ail %adoveanu. C r&ce5ee 5e le:are a .ec;e$<el&r 8)apa lui (od9 de :i7ail %adoveanu. )nterpretarea te"tului.

.2 #. .2 #. 1.4 #.1 #.

1 %E 1 %E 1 %1?

:anual >ie de lucru :anual >ie de lucru :anual >ie de lucru

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

Bectur1 :i7ail 8Fanul ,ncuei9.

%adoveanu 2.

*"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de recapitulare a materiei.

1 %1?

<regtire pentru tez.

#.1 .

2 %1?

;pera literar 8Fanul ,ncuei de :i7ail %adoveanu. >ie de lucru. :anual. >ie de lucru.

Bucrare scris pe semestrul ).

2. .2

Rezolvarea subiectelor de tez. *"erciii de utilizare corect a fle"iunii verbale *"erciii de identificare a rolului verbelor n enun *"erciii de identificare a verbelor predicative i nepredicative n te"te date *"erciii de identificare a verbelor copulative n te"te date *"erciii de construire a unor enunuri cu diverse verbe copulative *"erciii de identificare a modului i timpului verbelor n te"te date *"erciii de identificare i de analiz a verbelor la modul indicativ i la timpurile indicativului n te"te date

1 %11 1 %11

>ie de lucru. :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate grupe ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor pe ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor pe $orectarea lucrrilor. ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

(erbul . ,ctualizare. ,lte verbe copulative #.# .a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea/

(erbul $ategorii gramaticale ale . verbului. :odul! timpul! #.# persoana! numrul .actualizare/. :odul indicativ i timpurile lui

1 %11

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

(erbul $ategorii gramaticale ale . verbului. :odul conjunctiv! #.# modul condiional&optativ! modul imperativ i timpurile lor. >uncii sintactice ale verbelor la moduri personale )nvitaie la lectur. 2. :ircea %ntimbreanu 8Recreaia #.1 mare9.

*"erciii de identificare a modurilor .conjunctiv! condiional&optativ! imperativ/ i a timpurilor acestora n te"te date *"erciii de identificare i de analiz a verbelor la modul conjunctiv! condiional& optativ! imperativ i la timpurile lor n te"te date *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a modurilor nepersonale ale verbelor n te"te date *"erciii de analiz a verbelor la moduri nepersonale i de stabilire a funciilor sintactice

1 %11

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

1 %12

(erbul $ategorii gramaticale ale . verbului. :odurile nepersonale. #.# >uncii sintactice ale verbelor la moduri nepersonale ..ubiect, $u/e 3re5icati;, c&/3le/e$t 5irect, c&/3le/e$t i$5irect, c&/3le/e$te circu/.ta$<iale, atribut ;erbal/ (erbul Diate2ele7 Diate2a acti;7 . Diate2a 3a.i; >c&/3le/e$tul #.# 5e a:e$t?

1 %12

;pera literar 8Recreaia mare9 de :ircea %ntimbreanu. >ie de lucru. :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate grupe ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor pe ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

*"eriii de stabilire a raportului dintre subiect i aciune n funcie de interesul emitorului *"erciii de stabilire a corespondenei ntre aciune! subiectul gramatical i obiectul care suport aciunea *"erciii de transformare a unor construcii active n construcii pasive *"erciii de identificare a autorului aciunii verbului la diateza pasiv *"erciii de identificare a complementului de agent

1.

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

%12

)nvitaie la lectur. 2. 8>lorin scrie un roman9 de #.1 :ircea $rtrescu.

*"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a autorului aciunii verbului la diateza refle"iv *"erciii de transformare a unor construcii active n construcii pasive *"erciii de identificare a pronumelor refle"ive *"erciii de identificare a persoanei care face aciunea n te"te date *"erciii de identificare a verbelor personale i a verbelor impersonale n te"te date *"erciii de analiz a verbelor personale i impersonale *"erciii de identificare a perticularitilor proproiziiei fr subiect *"erciii de identificare a sinonimelor unor grupuri de cuvinte *"erciii de identificare a locuiunilor verbale n te"te date *"erciii de analiz a verbelor i locuiunilor verbale din te"te date . ! #.1! Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite *"erciii de identificare a valorilor e"presive ale verbului n diferite conte"te *"erciii de construire a enunurilor din care s rezulte valorile e"presive ale verbelor $orectarea lucrrilor scrise de ctre elevi.

1 %12

(erbul Diate2a re-leBi; >3r&$u/ele . re-leBi;? #.#

1 %1

;pera literar. ,ctivitate >ie de lucru. frontal ,ctivitate individual ,ctivitate grupe :anual ,ctivitate >ie de lucru frontal ,u"iliare ,ctivitate didactice individual :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor pe ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

(erbul Verbele 3er.&$ale %i ;erbele . i/3er.&$ale7 r&3&2i<ia -r #.# .ubiect

1 %1

(erbul L&cu<iu$ea ;erbal

1 %1

. #.#

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice >i evaluare

,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea fielor de evaluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea rspunsurilor.

- aluare .nitatea &

2. ! #.#

1 %1 1 %1# 1 %1#

de ,ctivitate independent ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate individual

(erbul Val&ri eB3re.i;e ale ;erbului F$ . 5i-erite c&$teBte >a3licati;? #.# 'iscutarea lucrrilor semestriale.

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice >ie de lucru

:onologul :onologul narativ :onologul :onologul informativ. Gtirea

1.4 2.1 1.4 2.1

*"erciii de identificare a particularitilor monologului *"erciii de construire a unui monolog narativ *"erciii de identificare a particularitilor monologului informativ i a modului de organizare a tirii .ca situaie de comunicare monologat/

1 %1# 1 %1#

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate grupe

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor pe

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea * Nr7 5e &re al&cate: )@ "3t/4$a: KV + KVIII: @7()7'(),#*)7()7'(), C&/3ete$<e .3eci-ice 'escrierea subiectiv 1.1 8,mintiri din copilrie9 de )on .1 $reang 3 lectura te"tului! .2 vocabularul. Bectura aprofundat a te"tului1 1.1 8,mintiri din copilrie9 de )on .1 $reang 3 analiza te"tului. .2 Bectura aprofundat a te"tului1 .1 8,mintiri din copilrie9 de )on .2 #.4 $reang. <rocedee ale e"presivitii. 'escrierea subiectiv .caracteristici/. C&$<i$uturi >5etalieri? Re.ur.e Acti;it<i 5e F$;<are Timp (ateriale Forme de .nr. ore/ didactice organizare *"erciii de evaluare a lecturii fcute de 1 0rila de ,ctivitate frontal colegi pe baza unei grile %14 evaluare a ,ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii lecturii individual *"erciii de stabilire a sensului unui cuvnt n conte"t *"erciii de utilizare a ac7iziiilor le"icale noi *"erciii de identificare a procedeelor artistice i de e"plicare a rolului lor *"erciii de identificare a trsturilor descrierii subiective din te"t 1 %14 1 %14 :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate pe grupe lucru E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

'escrierea subiectiv i descrierea .1 obiectiv. 2.1 #.1 #.4 )nvitaie la lectur. 2. $alistrat Foga & 8<e drumuri de #.1 munte9. %ubstantivul .actualizare/ #.#

*"erciii de identificare a trsturilor celor dou tipuri de descriere i de comparare a lor *"erciii de construire a unor te"te de tip descriptiv *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a substantivelor! a felului lor! a genului! numrului i cazului acestora *"erciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singular6plural i cu substantive colective *"erciii de identificare a sinonimelor unor e"presii din te"te date *"ercitii de identificare a locuiunilor substantivale n te"te date *"erciii de construire a unor enunuri cu locuiuni substantivale *"erciii de identificare a cazurilor i a funciilor sintactice ale substantivului6locuiunii substantivale *"erciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului 6locuiunii substantivale *"erciii de identificare a cazurilor i a funciilor sintactice ale substantivului6locuiunii substantivale *"erciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului 6locuiunii substantivale

1 %14 1 %1A 1 %1A

:anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice ;pera literar. >ie de lucru.

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

%ubstantivul Bocuiunea substantival

1 %1A

#.# #.4

%ubstantivul >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale .subiect! complement direct! complement indirect! complemente circumstaniale de loc! de timp! de mod/ %ubstantivul >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale .atribut substantival genitival! prepoziional! apoziional/

1 %1A

#.# #.4

1 %1C

#.# #.4

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

,rticolul .actualizare/

#.# #.4

*"erciii de identificare a articolelor *"erciii de construire de enunuri cu diferite tipuri de articol *"erciii de identificare a particularitilor dialogului *"erciii de construire a unui dialog *"erciii de construire a unui dialog *"erciii de iniiere! meninere i de ntrerupere a dialogului *"erciii de identificare a elementelor nonverbale care apar n comunicarea oral *"erciii de construire a situaiilor de comunicare oral cu folosirea de elemente nonverbale *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. . ! #.1! Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1 %1C

'ialogul .actualizare/ 1.4 2.1 'ialogul %trategii de meninere i de 1.4 ntrerupere a dialogului 2.1 *lemente nonverbale comunicarea oral. n 1.4 2.1

1 %1C 1 %1C 1 %1D 1 %1D 2 %1D

)nvitaie la lectur.

2. #.1

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice ;pera literar. >ie de lucru.

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

,ctivitate frontal ;bservarea ,ctivitate n sistematic perec7i ,precierea rspunsurilor ,ctivitate frontal ;bservarea ,ctivitate n sistematic perec7i ,precierea rspunsurilor ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea fielor de evaluare

*valuare Unitatea

2. ! #.#

>i de ,ctivitate evaluare individual

"EME"TRUL al II#lea r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea , Nr7 5e &re al&cate: 'A "3t/4$a: I + VII: )(7('#'A7(*7'(), C&/3ete$<e .3eci-ice %tructuri n te"tele lirice 1.1 8$lin file din poveste9 de :i7ai .1 *minescu. .2 Bectura te"tului! vocabularul. Bectura aprofundat a te"tului1 1.1 8$lin file din poveste9 de :i7ai .2 *minescu. 0enul liric .actualizare/. %tructura te"tului liric Bectura aprofundat a te"tului1 1.1 8$lin file din poveste9 de :i7ai 2.1 *minescu. .2 *lemente de versificaie -ipuri de rim. Rit/ul7 ici&rul /etric >bi.ilabic?7 Ti3uri 5e rit/ >ia/bic %i tr&0aic? >iguri de stil. Re3eti<ia -&$etic 1.1 >alitera<ia? .2 Meta-&ra7 6i3erb&la Bectura aprofundat a te"tulu1i 1.1 8$lin file din poveste9 de :i7ai .1 *minescu 3 interpretarea te"tului. .2 C&$<i$uturi >5etalieri? Re.ur.e Acti;it<i 5e F$;<are Timp (ateriale Forme de .nr. ore/ didactice organizare *"erciii de evaluare a lecturii fcute de 1 0rila de ,ctivitate frontal colegi pe baza unei grile evaluare a ,ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii %1 lecturii individual *"erciii de vocabular *"erciii de actualizare a noiunilor 1 :anual ,ctivitate frontal referitoare la genul liric >ie de ,ctivitate *"erciii de identificare a caracteristicilor %1 lucru individual genului liric n te"tul studiat *"erciii de identificare a elementelor de versificaie 1 %1 :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

*"erciii de identificare a figurilor de stil *"erciii de interpretare a e"presivitii te"tului liric *"erciii de interpretare a unor procedee de e"presivitate artistic *"erciii de interpretare a mesajului operei lirice

1 %1 1 %2

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

)nvitaie la lectur. 2. Bectura unor poezii de :i7ai #.1 *minescu.

*"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a pronumelui personal *"erciii de utilizare corect a pronumelui personal *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui personal *"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv *"erciii de difereniere a pronumelui posesiv de adjectivul pronominal posesiv *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv *"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal demonstrativ *"erciii de difereniere a pronumelui demonstrativ de adjectivul pronominal demonstrativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal demonstrativ *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal demonstrativ

1 %2

<ronumele personal

#.# . 2. 2.# adjectivul #.# . 2.

1 %2

;pera literar. ,ctivitate >ie de lucru. frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate pe grupe lucru ,ctivitate ,u"iliare individual didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice ,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

<ronumele i pronominal posesiv

1 %2

<ronumele i adjectivul #.# pronominal demonstrativ . 2. 2.#

1 %

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

<ronumele i pronominal ne7otrt

adjectivul #.# . 2.

<ronumele i pronominal negativ.

adjectivul #.# . 2.

)nvitaie la lectur.

2. #.1

*"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal ne7otrt *"erciii de difereniere a pronumelui ne7otrt de adjectivul pronominal ne7otrt *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal ne7otrt *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal ne7otrt *"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ *"erciii de difereniere a pronumelui negativ de adjectivul pronominal negativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ *"erciii de difereniere a pronumelui interogativ de adjectivul pronominal interogativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ5 *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

1 %

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

1 % 1 %#

;pera ,ctivitate frontal literar. ,ctivitate >ie de individual lucru. ,ctivitate pe grupe :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

r&$u/ele %i a5=ecti;ul #.# 3r&$&/i$al i$ter&:ati; . 2.

r&$u/ele %i a5=ecti;ul #.# 3r&$&/i$al relati;7 r&$u/ele . relati; c&/3u. ceea ce 2.

*"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de difereniere a pronumelui relativ de adjectivul pronominal relativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de difereniere a pronumelui relativ de adjectivul pronominal relativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ *"erciii de identificare a adjectivului pronominal de ntrire *"erciii de utilizare corect a formelor adjectivului pronominal de ntrire *"erciii de integrare n enunuri a adjectivului pronominal de ntrire *"erciii de identificare a funciilor sintactice ale pronumelui *"erciii de integrare n enunuri a pronumelui cu diferite funcii sintactice *"erciii de analiz sintactic i morfologic a pronumelui i adjectivului pronominal

1 %#

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

r&$u/ele %i 3r&$&/i$al relati;

a5=ecti;ul #.# . 2.

1 %#

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

Ac&r5ul 3r&$u/elui relati;7 #.# Ca2uri %i -u$c<ii .i$tactice . 2. A5=ecti;ul 3r&$&/i$al 5e F$trire .e"erciii de acord/ #.# . 2.

1 %# 1 %4

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

<ronumele & consolidare

#.# . 2.

1 %4

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

=umeralul .actualizare/

#.# . 2. #.# . 2.

*"erciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale *"erciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor *"erciii de scriere corect a unor numerale *"erciii de identificare a funciilor sintactice ale numeralului *"erciii de scriere corect a unor numerale *"erciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale *"erciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor *"erciii de scriere corect a unor numerale *"erciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale *"erciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite *"erciii de identificare a adjectivelor *"erciii de utilizare corect a adjectivului *"erciii de integrare a adjectivului n enunuri

1 %4 1 %4 1 %A 1 %A 1 %A 1 %A 1 %C

=umeralul. >uncii sintactice

CAlte ti3uri 5e $u/erale #.# >$u/eralul 5i.tributi;, . $u/eralul /ulti3licati;, 2. $u/eralul a5;erbial? <ronumele. =umeralul. $onsolidare #.# . 2. 2. #.1

)nvitaie la lectur.

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice :anual >ie de lucru ,u"iliare didactice ;pera literar. >ie de lucru.

,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate pe grupe

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea fiei de evaluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

- aluare .nitatea 0 ,djectivul .actualizare/

#.#! . ! 2. ! .1.! .2 #.# . 2.

>i de ,ctivitate evaluare indepenedent :anualul >ie de lucru <lane ,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

1(i+loace expresi e de redare a #.# superlati ului a#solut . 2. #.4 'ocuiunea ad+ecti al #.# Funciile sintactice ale ad+ecti ului . i ale locuiunii ad+ecti ale 2atri#ut 2. ad+ecti al3 nume predicati 4

*"erciii de identificare a adjectivelor la diverse grade de comparaie *"erciii de utilizare e"presiv a limbii

1 %C

:anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

*"erciii de identificare a adjectivului i a locuiunii adjectivale *"erciii de utilizare corect a adjectivului i a locuiunii adjectivale *"erciii de integrare n enunuri a adjectivului i a locuiunii adjectivale *"erciii de identificare a funciilor sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale *"erciii de identificare a adjectivului i a locuiunii adjectivale

1 %C

,djectivul& consolidare

#.# . 2.

1 %C

:anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea G Nr7 5e &re al&cate: )* "3t/4$a: VIII# KI: *)7(*# L7(G7'(), C&$<i$uturi >5etalieri? %pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa Fassan9 de 0eorge $obuc 3 lectura te"tului! vocabularul. C&/3ete$<e .3eci-ice .1 .2 Re.ur.e Acti;it<i 5e F$;<are Timp (ateriale Forme de .nr. ore/ didactice organizare *"erciii de evaluare a lecturii fcute de 1 0rila de ,ctivitate frontal colegi pe baza unei grile evaluare a ,ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii %D lecturii individual *"erciii de vocabular E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

%pecii ale genului epic5 balada cult Bectura aprofundat a te"tului& suport. 8<aa Fassan9 de 0eorge $obuc $onstrucia subiectului. :oduri de e"punere.

.1 .2

%pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa Fassan9 de 0eorge .2 $obuc #.1 M&5alit<i 5e caracteri2are a #. 3er.&$a=el&r %pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa Fassan9 de 0eorge .2 $obuc #.1 )nterpretarea nuvelei #. ,dverbul .actualizare/ #.# . 2. A5;erbe i$ter&:ati;e7 A5;erbe relati;e CA5;erbe $e0&tr4te L&cu<iu$ea a5;erbial7 A5;erbele 3re5icati;e7 L&cu<iu$ea a5;erbial 3re5icati; #.# . 2.

*"erciii de formulare a ideilor principale *"erciii de relaionare a ideilor principale cu ideile secundare *"erciii de rezumare a te"tului&suport5 *"erciii de identificare a momentelor subiectului *"erciii de identificare a trsturilor genului epic *"erciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n te"tul studiat5 *"erciii de identificare a trsturilor personajelor din te"tul studiat *"erciii de caracterizare a personajelor din te"tul studiat *"erciii de identificare a particularitilor speciei avnd n vedere te"tul studiat *"erciii de e"primare a opiniei asupra semnificaiei globale a te"tului studiat *"erciii de identificare a adverbelor *"erciii de utilizare corect a adverbelor *"erciii de integrare a adverbelor n enunuri *"erciii de identificare a adverbelor relative! interogative i +ne7otrte *"erciii de utilizare corect a adverbelor relative! interogative i +ne7otrte *"erciii de integrare n enunuri a adverbelor relative! interogative i +ne7otrte

1 %D

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

1 %D 1 %D 1 %E 1 %E

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual :anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice :anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice ,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe

,ctivitate frontal ,ctivitate individual

>unciile sintactice ale adverbului i ale locuiunii adverbiale .complement circumstanial de mod! de timp! de loc! atribut adverbial! 3re5icat ;erbal, $u/e 3re5icati;/. A5;erbe -r -u$c<ie .i$tactic <repoziia .actualizare/ Bocuiunea prepoziional. Regimul cazual

#.# . 2.

*"ercii de identificare a funciilor sintactice ale adverbelor *"erciii de identificare a adverbelor fr funcie sintactic

1 %E

:anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactie :anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice :anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice :anualul >ie de lucru ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual ,ctivitate frontal ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

#.# . 2.

*"erciii de utilizare corect a prilor de vorbire nefle"ibile .prepoziia/ *"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic *"erciii de utilizare e"presiv a limbii *"erciii de utilizare corect a prilor de vorbire nefle"ibile .conjuncia/ *"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic *"erciii de utilizare corect a prilor de vorbire nefle"ibile .interjecia/ *"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic *"erciii de utilizare e"presiv a limbii *"erciii de redactare a unei cereri n diverse scopuri

1 %E

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ,precierea fiei de evaluare

$onjuncia .actualizare/ Bocuiunea conjuncional

#.# . 2. #.# . 2. .1 . #.1 #.2 #.# 2. :i7ai #.1

1 %1? 1 %1? 1 %1? 1 %1? 1 %11

)nterjecia .actualizare/. >uncii sintactice.

Or:a$i2area %i re&r:a$i2area u$ui teBt 3r&3riu7 Cererea7

)nvitaie la lectur. 8%crisoarea )))9 *minescu. - aluare .nitatea 5

de

*"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. .1! #.1! #.2! Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor #.#! . ! . teoretice nsuite

;pera literar. >ie de lucru. >ie de ,ctivitate evaluare individual

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea @ Nr7 5e &re al&cate: )' "3t/4$a: KI, KII# KIV: )'7(G# *(7(G7'(), C&$<i$uturi >5etalieri? %pecii ale genului epic5 nuvela 8'ou loturi9 de ).B. $aragiale 3 lectura te"tului! vocabularul. %pecii ale genului epic5 nuvela Bectura aprofundat a te"tului& suport. 8'ou loturi9 de ).B. $aragiale. $onstrucia subiectului. :oduri de e"punere. C&/3ete$<e .3eci-ice .1 .2 Re.ur.e Acti;it<i 5e F$;<are Timp (ateriale Forme de .nr. ore/ didactice organizare *"erciii de evaluare a lecturii fcute de 1 0rila de ,ctivitate frontal colegi pe baza unei grile evaluare a ,ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii %11 lecturii individual *"erciii de vocabular *"erciii de formulare a ideilor principale 1 :anual ,ctivitate frontal *"erciii de relaionare a ideilor principale >ie de ,ctivitate cu ideile secundare lucru individual *"erciii de rezumare a te"tului&suport5 %11 *"erciii de identificare a momentelor subiectului *"erciii de identificare a trsturilor genului epic *"erciii de identificare a modalitilor de 1 :anual ,ctivitate frontal caracterizare a personajelor n te"tul studiat5 >ie de ,ctivitate *"erciii de identificare a trsturilor lucru individual personajelor din te"tul studiat %11 *"erciii de caracterizare a personajelor din te"tul studiat *"erciii de identificare a particularitilor 1 :anual ,ctivitate frontal speciei avnd n vedere te"tul studiat >ie de ,ctivitate *"erciii de e"primare a opiniei asupra %12 lucru individual semnificaiei globale a te"tului studiat *"erciii de identificare a particularitilor 1 :anual ,ctivitate frontal speciei avnd n vedere te"tul studiat >ie de ,ctivitate *"erciii de e"primare a opiniei asupra %12 lucru individual semnificaiei globale a te"tului studiat E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

.1 .2

%pecii ale genului epic5 nuvela 8'ou loturi9 de ).B. $aragiale. .2 M&5alit<i 5e caracteri2are a #.1 3er.&$a=el&r #. %pecii ale genului epic5 nuvela 8'ou loturi9 de ).B. $aragiale . $aracteristicile speciei. %pecii ale genului epic5 nuvela 8'ou loturi9 de ).B. $aragiale . )nterpretarea nuvelei

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

.2 #.1 #. .2 #.1 #.

Recapitulare semestrial

pentru

teza 2. . #.1.

*"erciii de identificare a diferitelor pri de propoziie *"erciii de analiz a diferitelor pri de propoziie *"erciii de integrare n enunuri a prilor de vorbire cu diferite funcii sintactice *valuare comple"a cu diferite tipuri de itemi *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la predicatul verbal *"erciii de identificare a predicatului verbal e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a predicatului verbal *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de predicat verbal *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la predicatul nominal *"erciii de identificare a predicatului nominal *"erciii de analiz a predicatului nominal *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de predicat nominal *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la subiect *"erciii de identificare a subiectului e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a subiectului *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de subiect

2 %12

>ie de ,ctivitate frontal lucru ,ctivitate ,u"iliare individual didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

-eza semestrial <redicatul verbal .actualizare/

#.1 #.2 #. 2. . #.2.

1 %1 1 %1

>i de ,ctivitate evaluare individual :anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

*valuare sumativ ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

<redicatul nominal .actualizare/.

2. . #.2.

1 %1

:anual ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

%ubiectul .actualizare/

2. . #.2.

2 %1 %1#

:anual >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

r&iectul u$it<ii 5e F$;<are U$itatea 5e F$;<are: U$itatea E Nr7 5e &re al&cate: )G "3t/4$a KIV, KV + KVII: '7(@#'(7(@7'(), C&$<i$uturi >5etalieri? C&/3ete$<e .3eci-ice Acti;it<i 5e F$;<are *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii *"erciii de vocabular *"erciii de identificare a cuvintelor&c7eie *"erciii de identificare a structurii te"tului *"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile. 'iscuii asupra evalurii lecturii. *"erciii de vocabular. *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la atribut *"erciii de identificare a atributului e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a atributului *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de atribut *"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la atribut *"erciii de identificare a atributului e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a atributului Timp
.nr. ore/

Re.ur.e (ateriale Forme de didactice organizare 0rila de ,ctivitate frontal evaluare a ,ctivitate lecturii individual :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ;pera ,ctivitate frontal literar. ,ctivitate >ie de individual lucru. ,ctivitate pe grupe :anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate pe grupe lucru ,ctivitate individual

E;aluare ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

I/$ul 8)mn lui Gtefan cel :are9 de 1.1 (asile ,lecsandri. .1 Bectura te"tului! vocabularul. .2 1.1 Bectura aprofundat a te"tului1 .1 )mn lui Gtefan cel :are9 de .2 (asile ,lecsandri. ,naliza te"tului. )nvitaie la lectur. 2. 8'eteapt&te! romneH9 de #.1 ,ndrei :ureanu. ,tributul .actualizare/ 2. . #.2.

1 %1# 1 %1# 1 %1# 2 %14

,tributul &consolidare

#.# . 2.

1 %14

:anualul >ie de lucru ,u"iliare didactice

,ctivitate frontal ,ctivitate pe grupe ,ctivitate individual

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

$omplementul .actualizare/

2. . #.2.

$omplementul direct i indirect 2. . $omplementul de timp! de loc! de #.2. mod $omplementul de cauz! de scop Recapitulare final. 1.1 2.# .1 . #.2

*"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la complementul *"erciii de identificare a complementului e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a complementului *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de complement *"erciii de identificare a complementului e"primat prin diverse pri de vorbire *"erciii de analiz a complementului *"erciii de integrare n conte"t a diferitelor pri de vorbire cu funcia sintactic de complement *"erciii de recapitulare a cunotinelor.

1 %14

:anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

# %1A

:anualul ,ctivitate frontal >ie de ,ctivitate lucru individual ,u"iliare didactice >ie de ,ctivitate frontal lucru ,ctivitate ,u"iliare individual didactice

;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor ;bservarea sistematic ,precierea rspunsurilor

%1C )ndicarea lecturilor pentru vacan 1 %1C

;r la dispoziia profesorului.