Sunteți pe pagina 1din 20

- Modulul I -

ELEMENTELE DE BAZ ALE REPREZENTRII N DESENUL INDUSTRIAL. STANDARDE GENERALE


I.1. DEFINIII
DESENUL TEHNIC este limbajul tehnic ce permite exprimarea tuturor ideilor tehnice i transmiterea datelor necesare realiz rii produsului tehnic! Desenul tehnic asi"ur desenat! &st#el desenul tehnic este disciplina #undamental a tehnicii$ limbajul "ra#ic #undamental 'n comunicarea tehnic ! Desenul tehnic se bazeaz pe totalitatea cunotin(elor i ra(ionamentelor de "eometrie descripti) "ra#ic precum i pe totalitatea re"ulilor i con)en(iilor stabilite prin standardele de stat$ toate acestea re#erindu*se la reprezentarea 'n plan +spa(iul bidimensional , S- , al #ormatului de desen.$ a &st#el$ desenul tehnic este o reprezentare "ra#ic a obiectelor tehnicii$ realizat pe suportul material , #ormat de desen! 0rin prisma "eometriei descripti)e$ desenul tehnic este limbajul "ra#ic #undamental al tehnicii$ iar "eometria descripti) este 1"ramatica2 acestui limbaj! De aceea$ cunoaterea desenului tehnic se realizeaz numai dup 'nsuirea no(iunilor din "eometria descripti) ! &ceast disciplin se ocup cu studiul elementelor "eometrice simple +punct$ dreapt $ plan.$ #i"urilor plane$ corpurilor "eometrice$ intersec(iilor de corpuri$ etc! re#eritor la reprezentarea acestora din S/ 'n S-! obiectelor tehnicii situate 'n spa(iul tridimensional$ S/! ast#el posibilitatea studierii$ reprezent rii i construirii tuturor produselor tehnicii% pe scurt obiectul tehnicii este obiectul de

I.2. CLASIFICAREA DESENELOR TEHNICE


0entru 'n(ele"erea mai bun a locului desenului tehnic 'n #ormarea pre" tirii tehnice$ o clasi#icare a desenului tehnic creeaz o perspecti) mai ampl ! a! Desenele tehnice constituie documentele tehnice de concep(ie$ de de#ini(ie$ de execu(ie$ de exploatare i de certi#icare a produsului tehnic! Din acest punct de )edere$ al destinaiei desenului tehnic$ exist subclasi#icarea3 a1. desenele de studiu, de concepie ale proiectelor tehnice deci desenele de proiect, realizate n faza de proiectare-documentare: schi(e% scheme% desene de proiect! a2. desenele tehnice de baz, constructive, ale produsului finit, realizate n faza proiectelor de execuie pentru realizarea produsului tehnic finit: desene de reper% desene de montaj% desene de amplasare% desene de execu(ie% desene de #aze tehnice! a3. desenele tehnice de exploatare a produsului finit executat, respectiv: cartea tehnic % li)retul de ser)icii! a . desenele tehnice de prezentare !i certificare a produsului finit: desene de catalo"% desene de prospect! b! Dup domeniul 'n care sunt #olosite3 industrial% de construc(ii% de instala(ii% de arhitectur %

cato"ra#ic% de sistematizare% etc! c! Dup modul de reprezentare$ #unc(ie de sistemul de proiec(ie3 c1. n sistem "on#e, adic n proiecie orto#onal$ c2. n axonometrie, adic n proiecie oblic sau n perspectiv. d! Dup modul de 'ntocmire3 schi(a$ executat cu m5na liber desenul la scara$ executat cu instrumente de desen$ cu dimensiunile respect5nd scara #ix $ ST&S! desenul executat cu ajutorul pro"ramelor de desenare automata$ scos la imprimanta sau ploter! e! Dup #radul de detaliu al con(inutului s u3 e1. desenul de ansamblu, ce cuprinde reprezentarea unui ansamblu funcional de piese, red%ndu-se poziia relativ a acestora$ e2. desen de pies sau de reper$ e3. desen de detaliu, reprezent%nd o poriune dintr-unul din desenele mai sus prezentate, de obicei mrite, n scopul prezentrii formelor constructive ascunse, asamblrii, etc. #! Dup coninutul reprezentrii din desen3 desen de opera(ii tehnolo"ice% desen rele)eu% desen de "abarit% desen de transportare*ancorare% epura3 speci#ic "eometriei descripti)e$ mecanicii$ rezisten(ei materialelor$ etc!% "ra#icele$ di"ramele$ nomo"ramele! "! Dup modul de prezentare3 'n creion% 'n tu$ pe calc% 'n culori! h! Dup valoare3

desen ori"inal% desen duplicat% desen copie +helio"ra#ic $ xerocopie$ #otocopie.! &bservaie: Desenele de rele)eu ce )or #i 'ntocmite la orele de laborator )or #i introduse 'ntr*un dosar cu in inscrip(ionat ca 'n #i"ura I!7!

I. . GENERALITI DESPRE
9

STANDARDIZARE
Totalitatea re"ulilor i con)en(iilor ce trebuie respectate 'n toate domeniile economice ale unui stat sunt reunite 'n #ormatul ST&ND&:DULUI DE ST&T! Desenul tehnic$ #iind un mod esen(ial i uni)ersal de exprimare a "5ndirii tehnice este un limbaj "ra#ic con)en(ional suspus multor re"uli i con)en(ii$ toate reunite sub si"lele standardelor! ;r"aniza(ia Interna(ional de Standardizare +IS;. elaboreaz standarde interna(ionale! Comitetul European de Normalizare$ elaboreaz norme europene! Institutul :om5n de Standardizare coordoneaz standardizarea rom5n ! Standardele rom5ne sunt #ie identice cu standardele interna(ionale +si"la IDT.$ #ie elaborate pe baza unor standarde interna(ionale +echi)alente E<= sau neechi)alente NE<.! 0entru indicati)ele stamdardelor rom5ne se #ac urm toarele preciz ri3 * standardele rom5ne aprobate 'nainte de -> au"ust 7??- au si"la ST&S$ anul edi(iei #iind 'nscris prin ultimele - ci#re% * standardele rom5ne aprobate dup -> au"ust 7??- au si"la S:$ anul edi(iei #iind 'nscris inte"ral% * standardele cu si"la ST&S se men(in p5n la re)izuirea sau anularea lor% * standardele rom5ne identice cu standardele interna(ionale au si"la S: IS; +ST&S IS;.$ iar cele identice cu cele europene au si"la S: EN +ST&S EN.! Num rul standardului rom5n este acelai cu cel al standardului interna(ional$ respecti) european adoptat!

>

Identi#icarea unui standard rom5n se #ace con#orm prin3

editarea sa se re" sete pe un #ormat &4 +-7@ x -?9.% c utarea si"lei din st5n"a sus IS: , ST&ND&:D :;ABN% c utarea si"lei din dreapta sus , cu num rul stasului$ data public rii i indicele de clasi#icare al#a numeric a domeniului de aplicare +0entru desenul tehnic U7@.% domeniul de aplica(ie cu titlul de con(inut al standardului% simbolul de echi)alen( IS; sau EN% partea de con(inut propriu*zis$ cu zone traduse 'n limba en"lez i #rancez +zonele de aprobare i coresponden( .!

Cn #i"ura I!- este redat prima pa"in a unui standard!

I.!. LINII UTILIZATE N DESENUL TEHNIC


Un desen tehnic este realizat dintr*un ansamblu de linii$ de di#erite tipuri i dimensiuni$ #iecare posed5nd o anumit semni#ica(ie con)en(ional ! De corectitudinea utiliz rii acestor tipuri de linii depinde claritatea i corectitudinea desenului propriu*zis! Con)en(iile reprezent rii liniilor sunt cuprinse 'n ST&S 7@/*>4! Sunt tipuri de l (ime de linie3 "roas i sub(ire! Standardul stabilete cu nota(ia b, #rosimea de baz a liniei continue #roase, re"lement5nd*o pe cea sub(ire la minim jum tate din prima + bD-.! Erosimea de baz i "rosimea liniei sub(iri trebuie s #ie respecti) aceeai pentru toat reprezentarea dintr*un #ormat de desen! Erosimea liniilor este una din )alorile irurilor3 -% 7% @$6% @$-6 7$4% @$9% @$/6$ @$7>! Tipurile de linie$ denumirea$ aspectul$ simbolizarea i utilizarea lor se re" sesc 'n tabelul I!7!

7@

T"#$lul I.1

&cesta #ace re#erire la #i"! I!/$ #i"! I!4 i #i"! I!6 i #i"! I!8! Se men(ioneaz c reprezentarea din #i"urile anterioare este realizat cu titlu exempli#icati)$ ea ne#iind o solu(ie tehnic realizabil , util !

I.%. FORMATELE DE DESEN


Desenul trebuie executat pe un suport de h5rtie$ a)5nd cel mai mic #ormat care permite claritatea i precizia dorit ! Standardul S: IS; 6469 3 7??4 re"lementeaz #ormatele planelor de desen$ precum i prezentarea elementelor "ra#ice asociate acestora +indicatorul$ chenarul$ #5ia de 'ndosariere$ reperele de centrare i orientare$ "rada(ia metric de re#erin( $ sistemul de coordonate$ un"hiul de decupare.! 'ormatele principale prefereniale$ #ormate seria &$ sunt prima op(iune la ale"erea planei de desen3 &@ >47 x 77>? +supra#a(a 7 m-. &7 6?4 x >47 &- 4-@ x 6?4 &/ -?9 x 4-@ &4 -7@ x -?9 se ob(in prin 'njum t (irea laturii mari a #ormatului anterior

77

'ormatele alun#ite speciale$ se ob(in prin modi#icarea dimensiunii mici a unui #ormat din seria &$ i au lun"imea e"al cu un multiplu al dimensiunii 7-

mici a #ormatului de baz ales! &cestea o reprezint a doua op(iune la ale"erea #ormatului de desen! &/ x / 4-@ x >?7 &/ x 4 4-@ x 77>? &4 x / -?9 x 8/@ &4 x 4 -?9 x >47 &4 x 6 -?9 x 7@67 'ormatele alun#ite excepionale sunt a treia op(iune de ale"ere i au dimensiunea mic a #ormatului seriei &$ multiplicat ast#el3 &@ x -$ &@ x / &7 x /$ &7 x 4 &- x /$ &- x 4$ &- x 6 &/ x 6$ &/ x 8$ &/ x 9 &4 x 8$ &4 x 9$ &4 x >$ &4 x ? Elementele "ra#ice speci#ice planelor de desen3 a! indicatorul$ inscrip(ionat ca 'n #i"ura I!9! Este reprezentat col(ul din dreapta jos al unui #ormat de desen!

7/

0ozi(ia sa depinde de utilizarea #ormatului de desen$ tip F 'n lun"ime sau tip G 'n l (ime% totdeauna 'n col(ul din dreapta jos 'n c5mpul desenului$ )ezi #i"ura I!>! b! chenarul,

la 7@ mm pentru &-$ &/ i &4 la -@ mm pentru &@ i &7!

Se traseaz cu lunie continu "roas $ tip &$ )ezi #i"ura I!>! c! f%!ia de ndosariere, plasat doar pe latura st5n" a #ormatului$ lat de -@ mm$ trasat cu linie continu sub(ire$ tip H$ )ezi #i"! I!>! d! reperele de centrare, #i"! I!?% e! reperele de orientare, #i"! I!?% #! #radaie metric de referin, #i"! I!7@% "! sistemul de coordonate, #i"! I!77% h! un#hiul de decupare$ #i"! I!7-!

74

76

78

I.&. SCRIEREA N DESENUL TEHNIC INDUSTRIAL


Con#orm ST&S IS; /@?>D7 3 7??/$ urm toarele speci#ica(ii sunt date pentru dimensiunile literelor i ci#relor$ )ezi #i"! I!7/3 'n l(imea h a majusculelor este considerat nominal % irul 'n l(imilor standard este urm torul3 -$6% 6% 7@% -@ [mm] /$6% 9% 74 [mm] ca dimensiune

raportul dintre "rosimea liniei de scriere b i 'n l(imea scrierii h este una din )alorile 7D7@ sau 7D74% "eosimea liniei de scriere este aceeai at5t pentru literele mici c5t i pentru majuscule% scrierea poate #i3 * * nclinat$ cu 76@ spre dreapta% dreapt, perpendicular pe linia de baz a scrierii!

I.'. PLIEREA FORMATELOR DE DESEN


Con#orm S: 94 3 7??4 1Desene tehnice! Cmp turire2 desenele tehnice urmeaz a #i p strate 'n mape$ plicuri$ dosare de aceea se re"lementeaz opera(ia de 'mp turire*pliere$ #unc(ie de metoda de p strare a desenului! Aetodele sunt3 * mpturirea modular, pentru desene de p strat 'n mape i plicuri unde #5ia de 'ndosariere se poate i"nora% * mpturirea specific desenelor de pstrat ndosariate, deci cu #5ie de 'ndosariere destinat per#or rii! I5ia de 'ndosariere poate #i p strat din #ormatul de desen$ sau aplicat sun #orma unei benzi adezi)e per#orate! Cn ambele cazuri$ desenele se pliaz ast#el 'nc5t$ col(ul din dreapta jos a)5nd inscrip(ionat indicatorul$ s #ie totdeauna la supra#a( ! Se execut 'nt5i plierea )ertical i apoi orizontal ! 0entru per#orarea de 'ndosariere$ #5ia de 'ndosariere se p streaz liber pe toat )erticala st5n" a #ormatului! 79

Se )a consulta biblio"ra#ia!

I.(. SCARA DE REPREZENTARE N DESEN


(cara este raportul 'ntre dimensiunea liniar corespunz tor obiectului 'nsui! Se exprim sub #orma3 7 3 7 'n cazul reprezent rii 'n m rime natural % F 3 7 'n cazul reprezent rii m rite$ scara de m rire% 7 3 F 'n cazul reprezent rii micorate$ scara de micorare! Cn cazul desenului tehnic industrial F poate #i una din )alorile irului3 -% 6% 7@% -@% 6@% 7@@$ etc! Sc ri cu destina(ie special mai pot #i3 7 3 -$6% 7 3 76% 7 3 -6$ etc! Scara reprezent rii 'n desen tehnic trebuie aleas su#icient de mare pentru o 'n(ele"ere corect i complet a obiectului desenat! Cn #unc(ie de scara reprezent rii se ale"e dimensiunea #ormatului de desen! Scara reprezent rii pe plana de desen se 'nscrie 'n indicator 'n locul precizat$ # r a mai men(iona cu)5ntul 1SC&:&2! 0entru men(ionarea sc rii detaliilor dintr*un desen$ se ale"e locul de deasupra reprezent rii detaliului$ cu 'nscrierea explicit a cu)5ntului 1SC&:J2! a reprezent rii unui

se"ment al unui obiect pe un desen i dimensiunea liniar real a se"mentului

I.). NOIUNI FUNDAMENTALE DIN GEOMETRIA DESCRIPTI* REFERITOARE LA REPREZENTAREA DIN S N S2


Haza teoretic a cunotin(elor necesare reprezent rii "ra#ice in"inereti , desen tehnic , o constituie "eometria descripti) ! Ea este "ramatica limbajului "ra#ic numit desen tehnic. Eeometria descripti) studiaz metodele de reprezentare ale #ormelor spa(iale din S/$ respect5nd coresponden(a biuni)oc S/ , S- +spa(iu plan.! Aetodele de reprezentare sunt metode ale proiec(iilor3

7>

).". M$+od" ,-o.$/0.$. /$1+-"l$ 2"u /o1./$3 #i"! I!74!


&le"em un punct S , centru de proiecie i un plan [0] * plan de proiec(ie$ S [0]$ proiec(ia a$ a ) (* [0]! Dreapta (* se numete proiectant. 0entru curba +E.$ se ob(ine +". proiec(ia sa pe [0]! Totalitatea proiectantelor concurente cu curba +E.$ #ormeaz supra#a(a proiectant proiec(ie! []! Ea este o suprafa conic i d denumirea metodei de

).#. M$+od" ,-o.$/0.$. ,"-"l$l$ 2"u /.l.1d-./$3 #i"! I!76!


Iie +D. o direc(ie de proiec(ie! &st#el centrul S ! Iie [0] un plan de proiec(ie! Dac +D. este oblic #a( de [0] atunci se realizeaz proiec(ie paralel +cilindric . orto#onal. Cn cazul prezentat supra#a(a proiectat este o suprafa cilindric.

)./. M$+od" du#l$. ,-o.$/0.. o-+o4o1"l$


0entru reprezentarea #i"urilor "eometrice i a corpurilor "eometrice a#late 'n S/$ "eometria descripti) #olosete metoda dublei proiec(ii orto"onale$ #i"! I!78! 0entru aceasta se ale" - plane de proiec(ie perpendiculare 'ntre ele i anume3 * planul orizontal de proiec(ie [H]% * planul )ertical de proiec(ie [=]! Dreapta de intersec(ie a celor dou plane se numete linie de pm%nt sau axa absciselor i este notat &x! &nsamblul acestor plane$ axa ;x$ precum i o unitate de m sur +'n mm.$ constituie reperul #eometriei descriptive. &st#el$ proiec(iile orto"onale ale unui punct & pe planele de proiec(ie [H] i [=] sunt3

7?

a , proiec(ie orizontal % aK , proiec(ie )ertical !

-@

Deoarece proiectantele +&a. [H] i [&aK] [=]$ iar [H] [=]$ metoda se numete metoda dublei proiecii orto#onale. :eperul complet al "eometriei descripti)e con(ine i un al treilea plan de proiec(ie$ planul lateral [L]$ proiec(ia punctului & #iind aKK$ proiec(ie lateral $ #i"! I!79! &cestui reper complet de plane i se asociaz reperul cartezian de axe ;xLz +cel al "eometriei analitice. 'n "eometria descripti) numindu*le3 ;x , axa absciselor% ;L , axa dep rt rilor% ;z , axa cotelor! :eperul "eometriei descripti)e se mai numete reperul "&+,-.

CONSTRUCIA EPUREI PUNCTULUI


Trecerea din S/ 'n S- se #ace prin rotirea cu ?@@ a planelor de proiec(ie [H] i [L] 'n jurul axelor ;x i respecti) ;z i aternerea lor al turi de planul [=]% toate planele #ac parte acum dintr*un sin"ur plan$ cel al epurei$ #i"! I!7>! Epura este ast#el reprezentarea "ra#ic plan construit prin rabaterea planelor de proiec(ie +ce con(in proiec(iile elementelor "eometrice.$ pentru trecerea din S/ 'n S-! 0lanele sunt 1rab tute2 cu tot ceea ce con(in ele$ respecti) proiec(iile punctului &3 a$ aK$ aKK! +aKaxa. ;x +aKazaKK. ;z +aaLaLr aKK. ;L i se numesc linii de ordine ale punctului *. Un punct se a#l 'n S/ numai dac exist 'n epura cu cele trei linii de ordine cu proprietatea mai sus prezentat ! -pura este reprezentarea "ra#ic speci#ic "eometriei descripti)e i #undamentul reprezent rii 'n desenul tehnic! Se )a demonstra aceasta i 'n capitolele urm toare!

-7

--