Sunteți pe pagina 1din 16

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

CAPITOLUL 1. ECUA!IA DE GRADUL AL DOILEA


1.1. S! se discute natura r!d!cinilor ecua"iilor urm!toare: a) mx 2 + 6(m + 1)x + 9m + 31 = 0; b) mx 2 ! (2m + 7)x + m ! 1 = 0; c) (5 ! m)x 2 ! 2(m + 1)x + 1 = 0; d) mx 2 + 6(m + 1)x + 9(m + 5) = 0; e) x 2 + (m 2 ! 3)x + m 2 = 0.

1.2. S! se discute semnele r!d!cinilor ecua"iilor urm!toare: a) x 2 ! (m + 2)x + m + 1 = 0; b) mx 2 ! (m + 2)x + 2 = 0; c) mx 2 ! (m + 7)x + 4 = 0; d) x 2 ! 2mx + m + 5 = 0; e) mx 2 ! (2m + 1)x + m + 2=0.

1.3. S! se discute natura #i semnele r!d!cinilor ecua"iilor: a) (5 ! m)x 2 ! 2(m + 1)x + 1 = 0; b) mx 2 ! 2(m ! 3)x + m ! 6 = 0; c) (5m + 1)x 2 + (7m + 3)x + 3m = 0; d) (m + 1)x 2 ! (m + 7)x + m = 0; e) mx 2 ! (2m + 1)x + 3m ! 1 = 0; f) (m 2 ! 1)x 2 ! 2(m 2 + 2)x + m 2 ! 4 = 0.

1.4. Se consider! ecua"ia ax 2 + bx + c = 0, a ! 0, ale c!rei r!d!cini sunt x1 #i x2 . Notnd: Sn = x n + x n , ! n " 1, s# se arate c#:
1 2

1 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

aS

n 1 +

+ bSn + cS

n!1

= 0.

1.5. Se d! ecua"ia: x 2 " 2x " 1 = 0. S! se calculeze valorile expresiilor urm!toare:


2 2 a) x1 + x2 ; 3 3 b) x1 + x2 ; 4 4 c) x1 + x2 ; 5 5 d) x1 + x2 ; 6 6 e) x1 + x2 ; 7 7 f) x1 + x2 ; 8 8 g) x1 + x2 ; 9 9 h) x1 + x2 ; 10 10 i) x1 + x2 ; 13 13 j) x1 + x2 ; 14 14 k) x1 + x2 ; 20 20 l) x1 + x2 .

1.6. Se d! ecua"ia: x 2 " 5x + 2 = 0. S! se calculeze valorile expresiilor urm!toare: a) x ! x ;


1 2 2 2 b) x1 ! x2 ; 3 3 c) x1 ! x2 ; 4 4 d) x1 ! x2 ; 5 5 e) x1 ! x2 ; 6 6 f) x1 ! x2 ;

g) 1 / x + 1 / x ;
1 2

h) i) j)

2 1 / x1 1 x3
1

2 + 1 / x2 ;

+ +

1 ; x3
2

1 x4
1

1 ; x4
2

2 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

k) l)

1 x5
1

+ +

1 x5
2

1 x6
1

1 ; x6
2

m) n) o) p)

x1 x2 1

+ x2 ;
1

+ + +

x1 1 + x1 1 + x2 1 + x1 ! 2 x2 2 + 1

x2 1 + x2 1 + ; x1 1 + x2 ! 2 x1 2 + 2

q) $x + $x ; r) $x ! $x .
1 2

1.7. S! se determine a existe rela"ia:


2 2 = a) x1 + x2 3; 3 3 = b) x1 + x2 9; 4 4 = c) x1 + x2 47; 5 5 = d) x1 + x2 ! 18;

! astfel nct ntre r!d!cinile x1 , x2 ale ecua"iei: x 2 " 3x + a = 0 s!

e) x ! x = 11;
1 2

f)

2 x1

2 = ! x2 12;

3 3 = g) x1 + x2 9 ! a; 4 4 = h) x1 ! x2 9 ! 2a;

i) j) k) l)

1 x2
1

+ +
1

1 x2
2

= 2; =9 , a % 0; a
1

1 x3
1

1 x3
2

= 2; = 4; = 2.

x1 1 x2 1 + + x1 2x2 2x1 x2 + + +

2x1 x2 x1 2x2 + + 2x1 3x2 3x 2x m) + + 1 + 2 3x1 2x2 + 2x1 3x2 +

3 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

1.8. S! se determine a existe rela"ia: a) x = 2x ;


1 2

! astfel nct ntre r!d!cinile x1 , x2 ale ecua"iei: x 2 + x + a = 0 s!

b) x = 3x ;
1 2

c) 3x ! 4x = 18;
1 2

d) 3x + 7x = 1;
1 2

e)

2 x1 1

=x ;
2 2

2 2 f) x + x = x1 + x2 ; 3 3 g) x + x = x1 + x2 ; 1 2

h)

2 x1

2 = 3 3 + x2 x1 + x2 ;

3 3 = 4 4 i) x1 + x2 x1 + x2 ; 4 4 j) x + x = x1 + x2 . 1 2

1.9. Ce rela"ie trebuie s! existe ntre a #i b astfel nct r!d!cinile x1 #i x2 ale ecua"iei x 2 + ax + b = 0 s! satisfac! rela"ia: a) 2x + 3x = a;
1 2

b) x + 4x = ab;
1 2

c) 5x + 3x = 2;
1 2

d) 3x ! 4x = 5;
1 2

e)

3 x1

3 x2

= a3;

4 4 = 4 f) x1 + x2 b ; 2 = g) x1 ax ; 2

h)

3 x1

= (b ! a)x ;
2

5 5 = 3 3 i) x1 + x2 x1 + x2 .

1.10. S! se determine a inegalitatea:


2 2 a) x + x > x1 + x2 ; 1 2

! astfel nct r!d!cinile x1 , x2 ale ecua"iei x 2 " x + a = 0 s! satisfac!

4 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

3 3 b) x + x & x1 + x2 ; 1 2 2 2 & 3 3 c) x1 + x2 x1 + x2 ; 2 2 4 4 d) x1 + x2 < x1 + x2 ; 3 3 4 4 e) x1 + x2 < 3 + x1 + x2 ; 2 2 5 5 f) x1 + x2 + 5 & x1 + x2 ;

g) h) i) j)

1 x1 1 + x1 1 + x2 1 + x1 ! 2

+ + +

1 x2 1 + x2 1 + x1 1 + x2 ! 2

> 1; & 2; & 3; < 0.

x2 1 x1 1 + + x1 2x2 2x1 x2 + + + 2x1 x2 + x1 2x2 +

1.11. S! se determine a satisfac! inegalitatea: a) b) c)


x2 x2 1+ 2 x1 x2 + x3 x3 1+ 2 x2 x2 1+ 2 x3 x3 1+ 2 x1 x2

! astfel nct r!d!cinile x1 , x2 ale ecua"iei x 2 " ax + a " 1 = 0 s!

> x x + 1;
1 2

<x +x ;
1 2

d) ! 1 & e) f)
x1 1 + x2 1 + 1 x1 2 +

1 x1 x2 + x2 x2 1+ 2 x2 1 + x1 1 + 1 x2 2 +

> (x + x ) 2 ;
2

& 1; > 0; < 1.

+ +

1.12. Fie x1 , x2 r!d!cinile ecua"iei x 2 + ax + 1 = 0 #i x1 ', x2 ' r!d!cinile ecua"iei x 2 + bx + 1 = 0. S! se calculeze valorile expresiilor: a) (x ! x ')(x ! x ')(x ! x ')(x ! x ');
1 1 2 1 1 2 2 2

b) (x + x ')(x + x ')(x + x ')(x + x ');


1 1 2 1 1 2 2 2

c) (x ! x '(x ! x ')(x + x ')(x + x ');


1 1 2 1 1 2 2 2

d) (x + x ')(x + x ')(x ! x ')(x ! x ').


1 1 2 1 1 2 2 2

5 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

1.13. Dac! x1 , x2 sunt r!d!cinile ecua"iei x 2 " 4x + 1 = 0, s! se calculeze valorile expresiilor: a) b) c) d) e) f) g) h) i)


1 x1 2 + x1 1 + x2 ! 2 1

+ +

x2 2 + x2 1 + ; x1 ! 2

x 2 x1 1 1+ + x 2 3x1 4 + 1+ x 2 ! 3x1 2 + 1 x 3 x1 ! 1 1+ x 3 x1 1 1+ + x4 x2 5 1+ 1+ x 4 x1 1 1+ +

x 2 x2 1 2+ + x 2 3x2 4 + 2+ x 2 ! 3x2 2 + 2

+ +

x 3 x2 ! 1 2+ x 3 x2 1 2+ + x4 x2 5 2+ 2+ x 4 x2 1 2+ +

; ; ; ;

x 5 ! x 3 x1 4 1 1+ + x5 x4 x2 1 1+ 1+ 1+

x 5 ! x 3 x2 4 2 2+ + x5 x4 x2 1 2+ 2+ 2+

x 6 x 5 2x 3 3x1 1 + 1+ 1+ 1+ x6 x4 x2 1 1+ 1+ 1+ x6 x4 x2 1 1+ 1+ 1+ x6 x3 1 1+ 1+

x 6 x 5 2x 3 3x2 1 + 2+ 2+ 2+ x6 x4 x2 1 2+ 2+ 2+

x6 x4 x2 1 2+ 2+ 2+ x6 x3 1 2+ 2+

1.14. Se consider! ecua"iile urm!toare: " % a) x 2 + $m 3 + m + 1'x + m = 0; # & b) x 2 + (m + 1)x + m + 5 = 0; c) x 2 + (2m + 5)x + m 2 + 2 = 0; d) mx 2 + (m + 2)x + m + 1 = 0; e) (m ! 1)x 2 + (2m + 1)x + m = 0; f) (m + 1)x 2 + (m ! 1)x + m + 2 = 0; " % g) x 2 + $m 2 + m + 1'x + m = 0; # & h) x 2 + mx + m 2 + m ! 1 = 0, cu r!d!cinile x "i x . S! se determine pentru fiecare ecua#ie n parte o rela#ie ntre r!d!cini
1 2

independent! de m.

1.15. S! se determine r!d!cinile reale ale ecua"iilor:


6 sur 16 23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

a) x 2 ! ' x + 5 = 0; b) x 2 + x + ' = 0; c) x 2 ! (' ! 4)x + ' ! 5 = 0; d) x 2 ! (P + 1)x + S ! 1 = 0; e) 'x 2 ! (2S ! 5)x + ' + 5 = 0; f) 2x 2 ! (' ! 4)x + P + 1 = 0; g) x 2 + (P + 5S)x + S ! 7 = 0; h) x 2 ! ' x + S = 0; i) x 2 ! Px + ' = 0; j) Px 2 ! (' + 2)x + S ! 1 = 0; k) (' + 1)x 2 ! Px + S = 0; l) 'x 2 ! Px + S = 0; m) Px^2+2x+S+3=0; n) x 2 + Px + S + 1 = 0, unde ', S "i P sunt discriminantul, suma "i produsul r!d!cinilor.

1.16. S! se determine m comun!:

! astfel nct urm!toarele perechi de ecua"ii s! aib! o r!d!cin!

a) x 2 ! (m + 3)x + 6 = 0; x 2 ! (2m + 3)x + 10 = 0 ; b) x 2 ! (m + 3)x + m + 5 = 0; x 2 ! (3m ! 1)x + 2m + 6 = 0; c) x 2 ! (m + 2)x + m + 3 = 0; x 2 ! (5m ! 9)x + 3m ! 1 = 0; d) x 2 ! mx + m ! 1 = 0; x 2 ! (m ! 2)x ! 4 = 0 ; e) x 2 ! (m + 2)x + m + 1 = 0; x 2 ! (m + 4)x + m + 3 = 0 ; f) mx 2 ! (m + 7)x + 4 = 0; mx 2 ! 5x + m = 0 ; g) x 2 ! (m ! 1)x ! 4 = 0; x 2 ! 4x + 2m ! 1 = 0 ; h) x 2 ! 5x + m ! 1 = 0; x 2 ! (m ! 2)x ! 4 = 0 ; i) x 2 ! (m + 2)x + 2 = 0; mx 2 ! (m + 3)x + m + 2 = 0 ; j) (m + 1)x 2 ! mx ! 1 = 0; x 2 ! (m + 2)x + 2m = 0 ; k) (m + 2)x 2 ! 2x ! m = 0; (m + 1)x 2 ! x ! 1 = 0 ; l) x 2 ! (3m ! 1)x + 2m + 6 = 0; x 2 ! (2m + 4)x + 3m + 7 = 0 .

1.17. S! se determine m

! astfel nct urm!toarele ecua"ii s! aib! o r!d!cin! comun!:

7 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

( 2 + x ! (m + 2)x + m + 1 = 0 + ) x 2 ! 2(m + 1)x + 4m ! 1 = 0 ; a) + + + 2 * x ! (m + 4)x + m + 3 = 0 ( x 2 ! (m + 3)x + 6 = 0 + + b) ) x 2 ! (2m + 3)x + 10 = 0 ; + + 2 * x ! (3m + 3)x + m + 12 = 0 ( 2 + x ! (m + 3)x + m + 5 = 0 + c) ) x 2 ! (3m ! 1)x + 2m + 6 = 0 . + + 2 * x ! (2m + 4)x + 3m + 7 = 0

1.18. S! se arate c! urm!toarele perechi de ecua"ii au cel pu"in o r!d!cin! comun!: ( 2 2 + x ! (a + b)x ! ac ! bc ! c = 0 a) ) ; + x 2 ! (a + c)x ! ab ! b 2 ! bc = 0 * ( 2 " % a + b + c + 1'x + a + b + c = 0 +x ! $ # & + b) ) ; + 2 " % a + b + c ! 1'x ! a ! b ! c = 0 +x ! $ # & * ( 2 " % a + b + c'x + ab + ac = 0 +x ! $ # & ) c) + ; + + * x 2 ! (2a + c)x + a 2 + ac = 0 ( 2 + x ! (a + b)x ! c(a + b + c) = 0 d) ) ; + 2 * x ! (a + c)x ! b(a + b + c) = 0 ( 2 + ax ! (1 + ab)x + b = 0 ) e) + ; 2% 2 = +x 2 ! " 1 + ab x + b 0 $ ' + # & * ( 2 2 + x ! (2a + b + c)x + a + ab + ac + bc = 0 f) ) . + 2 2 * x ! (a + 2b + c)x + ab + b + ac + bc = 0

1.19. S! se arate c! urm!toarele ecua"ii au cel pu"in o r!d!cin! comun!:

8 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

( 2 + x ! (a + 1)x + a = 0 + ) x 2 ! (b + 1)x + b = 0 ; a) + + + 2 * x ! (c + 1)x + c = 0 ( 2 + x ! (a + b)x + ab = 0 + b) ) x 2 ! (a + c)x + ac = 0 ; + + 2 * x ! (a + 1)x + a = 0 ( 2 + x ! (ab + 1)x + ab = 0 + c) ) x 2 ! (bc + 1)x + bc = 0 ; + + 2 * x ! (ac + 1)x + ac = 0 ( 2 + x ! (a + b + 1)x + a + b = 0 + d) ) x 2 ! (b + c + 1)x + b + c = 0 ; + + 2 * x ! (a + c + 1)x + a + c = 0 ( 2 + x ! (a + b ! c + 1)x + a + b ! c = 0 + e) ) x 2 ! (a ! b + c + 1)x + a ! b + c = 0 . + + 2 * x ! (! a + b + c + 1)x + ! a + b + c = 0

1.20. S! se determine a #i b reali astfel nct urm!toarele ecua"ii s! aib! acelea#i r!d!cini: a) x 2 + ax + 2 = 0 ; x 2 + bx + a + 7 = 0; b) ax 2 ! 5x + b ! 5 = 0 ; (b ! 3)x 2 ! 10x + 3a ! 2 = 0; c) (2a + 1)x 2 ! (3a ! 1)x + 2 = 0 ; (b + 2)x 2 ! (2b + 1)x ! 1 = 0; d) (a ! 1)x 2 ! (b ! 1)x + 5 = 0 ; (b ! 3)x 2 ! 2ax + 10 = 0; e) (2a ! 1)x 2 ! (4b + 1)x + 8 = 0 ; bx 2 + 18ax + 16 = 0; f) (a ! 1)x 2 ! (2b + 1)x + a + 2 = 0 ; bx 2 ! (4a + 2)x ! 6 = 0; g) ax 2 ! bx + a + 1 = 0 ; (b + 1)x 2 ! (a + 11)x + b + 5 = 0.

1.21. S! se arate c! urm!toarele ecua"ii au r!d!cini egale: a) x 2 ! (a + b)x ! c(a + b + c) = 0; b) x 2 ! (a ! c)x + ab ! b 2 ! ac + bc = 0;

9 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

c) x 2 ! cx ! (a + b)(a + b + c) = 0; d) x 2 ! (a + b + c)x + ab + ac) = 0; e) x 2 ! (a + 2b + c)x + ab + b 2 + ac + bc = 0; f) a(b ! c)x 2 + b(c ! a)x + ac ! bc = 0; g) x 2 ! 2(a + b)x + (a + b) 2 ! c 2 = 0.

1.22. Fiind dat! ecua"ia x 2 " ax + b = 0, ale c!rei r!d!cini sunt x1 #i x2 , s! se formeze ecua"ia de gradul al doilea n y care s! aib! ca r!d!cini: a) y = x + 3x ; y = x + 3x ;
1 1 2 2 2 1

b) y =
1 1

2 x1

;y =
2 2

2 x2 ;

3 3 c) y = x1 ; y = x2 ; 4 4 d) y = x1 ; y = x2 ; 1 2

e) y =
1 1

5 x1 1

5 ; y = x2 ; 2
2

f) y = x + x1 ; y = x + x1 ;
2 2
1

2 g) y = x1 + 1

1 x2
2

2 ; y = x2 + 2 x2
2 ; x2 1

1 ; x2
1

h) y =
1 1

x2
1 x2 2

;y =
2 1 x3
1

3 i) y = x1 +

3 ; y = x2 + 2

1 ; x3
2

j) y =
1

3 x1 x4
1 2

1 x2

;y =
2 x4
2 1

3 x2

1 ; x1

k) y =
1

x2 x1

;y =
2 2

x2

;
x2

l) y =
1

;y = ;y

m) y

2 x2 + x 1 = 1+ x1 2 +

2 x1 + x 1 = 2+ . x2 2 +

1.23. S! se determine valorile lui a ndeplineasc! condi"iile indicate:

! astfel nct r!d!cinile ecua"iei urm!toare s!

a) ax 2 + (2a + 1)x + a ! 1 = 0, x < 1, x < 1;


1 2

b) (2a ! 1)x ! 3x + 2a = 0, x > ! 1, x > ! 1;


1 2

10 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

c) (a ! 1)x 2 ! (a + 2)x + 3 = 0, x < 2, x > 2;


1 2

d) ax 2 ! (2a ! 6)x + a ! 6 = 0, 1 & x , x & 1;


1 2

e) ax + (a + 1)x ! 5 = 0, x < ! 1, x > 1;


1 2

f) ax 2 + x ! a = 0, x < 0 < x < 2;


1 2

g) ax 2 + (2 ! 3a)x + 2a ! 4 = 0, ! 2 < x < 1 < x ;


1 2

h) x ! (a + 2)x + a ! 1 = 0, x > ! 2, x > ! 2;


1 2

i) ax 2 ! (a + 2)x ! 1 = 0, x < 3, x > 3;


1 2

j) (a + 1)x + (2a + 2)x + a + 3 = 0, ! 1 & x < 1, x & 2.


1 2

1.24. S! se determine valorile lui a ! astfel nct r!d!cinile ecua"iei urm!toare: ax 2 + (2 " 3a)x + 2a " 4 = 0 s! ndeplineasc! condi"iile indicate: a) x < 3, x < 3;
1 2

b) x > ! 2, x > ! 2;
1 2

c) x < 1, x < 1;
1 2

d) x > ! 1, x > ! 1;
1 2

e) x < ! 1, x > ! 1;
1 2

f) x < 3, x > 3;
1 2

g) ! 2 & x , x & ! 2;
1 2

h) x < ! 1, x > 1;
1 2

i) x < 1 < x < 3;


1 2

j) ! 1 < x < 2 < x .


1 2

1.25. S! se arate c! ecua"iile urm!toare nu pot avea r!d!cini ra"ionale. a) x 2 + (2k ! 1)x + 19 = 0; b) ! 3x 2 + 7x + 2k ! 1 = 0; c) x 2 ! (4k + 1)x + 17 = 0; d) 3x 2 + (2k + 1)x ! 1 = 0; e) (4k ! 1)x 2 + 13x ! 21 = 0; f) 7x 2 ! 19x + 10k ! 1 = 0, unde k , " .

11 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

1.26. S! se determine m a) x 2 + mx + m 2 ! 1 = 0;

! astfel nct ecua"iile:

b) x 2 + mx + 2m 2 ! m ! 1 = 0; c) x 2 + mx + m 2 + 1 = 0, s! aib! r!d!cinile ntregi.

1.27. Se consider! ecua"ia: x 2 " (2a + 1)x + 2a 2 + a = 0, cu r!d!cinile x1 #i x2 reale, a fiind un parametru real. a) S! se arate c! 0 & x + x & 2.
1 2

b) S! se arate c! ! 1 & x x & 1.


8 1 2 2 2 & S! se arate c! 0 & x1 + x2 2.

1.28. Se consider! ecua"ia: x 2 " 2mx + 2m 2 " 4m = 0, cu r!d!cinile x1 #i x2 reale, m fiind un parametru real. S! se arate c!: a) 0 & x + x & 8;
1 2

b) ! 2 & x x & 16;


1 2 2 2 & c) 0 & x1 + x2 32.

1.29. S! se discute n func"ie de parametrul real a ecua"iile: a) x 4 + 6x 3 + (9 ! a)x 2 ! 3ax + a ! 1 = 0; b) x 4 + 2x 3 + (1 ! a)x 2 ! ax ! a ! 1 = 0; c) ax 4 ! 4ax 3 + (3a ! 1)x 2 + 2(a + 1)x + 1 = 0; d) x 4 + 2x 3 ! ax 2 ! (a + 1)x + a = 0; e) x 4 ! 2x 3 + (1 ! 2a)x 2 + 2ax + a 2 ! 1 = 0; f) x 4 ! x 2 + 2ax ! a 2 = 0; g) x 4 + x 3 ! 2x 2 ! 3ax ! a 2 = 0; h) x 4 ! 4x 3 + (2a + 3)x 2 ! 4ax + a 2 = 0.

1.30. F!r! a rezolva ecua"iile:

12 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

a) x 2 + 3x ! 1 = 0; x 2 ! (a + 2)x + a = 0; b) x 2 + 2x ! 1 = 0; x 2 ! (2a + 1)x + a = 0; " % " % c) x 2 ! $a 2 ! 1'x + a 2 ! 1 = 0; $a 2 ! 3'x 2 ! 6x ! a 2 + 1 = 0; # & # & d) ax 2 + 8x ! 2a 2 = 0; ax 2 + 6x ! a 2 = 0, a % 0, s! se determine valorile lui a , ! pentru care ntre r!d!cinile fiec!rei ecua#ii se g!se"te o r!d!cin! a celeilalte ecua#ii.

1.31. S! se arate folosind o grupare convenabil!, c! ecua"ia a 2x + (b 2 " 2ab)x " 2b 2 = 0, a, b !, a ! 0, are r!d!cinile mai mici dect 3.

1.32. Fie ecua"ia ax 2 + bx + c = 0, a, b, c

= 0 este o ! ! {0}. S! se arate c! rela"ia a +b c b

condi"ie suficient! pentru ca ecua"ia dat! s! aib! r!d!cini reale #i de semne diferite. Condi"ia dat! este #i necesar!? S! se g!seasc! o condi"ie necesar! #i suficient! pentru ca ecua"ia dat! s! aib! r!d!cini reale #i de semne diferite.

1.33. Fie a, b, c ! ! {0}. Dac! ecua"iile x 2 + ax + bc = 0 #i x 2 + bx + ca = 0 au o r!d!cin! comun!, s! se arate c! celelalte r!d!cini verific! ecua"ia: x 2 + cx + ab = 0.

1.34. S! se arate c! exist! o singur! ecua"ie de forma: ax 2 + bx + c = 0, a, b, c !, a ! 0, astfel nct a, ', P #i S s! fie numere ntregi consecutive n aceast! ordine ( ', P #i S sunt respectiv discriminantul, produsul #i suma r!d!cinilor ecua"iei).

1.35. Fie ecua"ia P(x) = ax 2 + bx + c = 0, c ! 0 #i x1 , x2 r!d!cinile sale. S! se arate c! P (mx1 + nx2 ) = P(mx1 ) + P(nx2 ) dac! #i numai dac! mn = 1 . 2

1.36. Fie x1 , x2 r!d!cinile ecua"iei: P(x) = 3x 2 + 3px + p 2 " 1 = 0, p


3# = P! " x2 $ .

3# !. S! se arate c! P! " x1 $

13 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

1.37. Se d! ecua"ia x 2 " (3a + 1)x " a 3 = 0, a # " 1 . S! se arate c!: 4 a) Ecua#ia are r!d!cini reale. $ $ b) ntre r!d!cinile ei exist! rela#ia x 3 + x 3 = 1.
1 2
3 3

c) Considernd a ntreg negativ, s! se arate c! r!d!cinile sunt cuburi perfecte.

1.38. Fie ecua"ia x 2 + mx + m 2 " 2 = 0. a) S! se arate c! nu exist! m , ! astfel nct ambele r!d!cini s! fie ntregi. b) S! se determine m , ! astfel nct o r!d!cin! s! fie ntreag!.

1.39. Fie ecua"ia x 2 " x + 1 " p = 0, p r!d!cini ntregi.

#. S! se determine p astfel nct ecua"ia dat! s! aib!

1.40. S! se arate c! oricare ar fi a ntreg par, diferit de 0 #i 2, #i oricare ar fi b ntreg impar, ecua"iile: ax 2 " bx + 2 = 0 #i 2x 2 + ax " b = 0 nu pot avea o r!d!cin! ntreag! comun!.

1.41. S! se determine k ra"ionale.

" astfel nct r!d!cinile ecua"iei: kx 2 + (2k " 1)x + k " 2 = 0 s! fie

1.42. S! se arate c! dac! numerele reale a, b, c, d verific! egalitatea ac = 2( b + d), atunci cel pu"in una din ecua"iile x 2 + ax + b = 0, x 2 + cx + d = 0 are solu"ii reale.

1.43. S! se demonstreze c! oricare ar fi a, b = 0, x 2 + bx + a = 0 are r!d!cini reale.

[4, + $ ), cel pu"in una din ecua"iile x 2 + ax + b

1.44. Se d! ecua"ia x 2 + ax " b = 0, unde a, b ambele r!d!cini ntregi.

!, 0 < b % a. S! se arate c! ecua"ia nu are

1.45. Se consider! ecua"ia 2(m + 2) 2 x 2 " 2( m + 1)( m + 2)x " m = 0. S! se arate c! oricare ar fi

14 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

!, m>0, ecua"ia admite o r!d!cin! pozitiv! subunitar!.

1.46. Dac! ntre coeficien"ii ecua"iei ax 2 + bx + c = 0, a, b, c !, a ! 0 exist! rela"ia 5a+3b+3c=0 atunci ecua"ia are cel pu"in o r!d!cin! n intervalul [0,2].

1.47. Fie func"ia f : ! $ !, f (x) = ax 2 + bx + c = 0, a, b, c " . S! se demonstreze c! dac! f(0) #i f(1) sunt impare, atunci ecua"ia f (x) = 0 nu are r!d!cini ntregi.

1.48. Se consider! 4 ecua"ii de gradul al doilea, astfel nct oricare 3 s! aib! o r!d!cin! real! comun!. S! se arate c! toate cele 4 ecua"ii au o r!d!cin! comun!.

1.49. S! se demonstreze c! dac! ecua"iile cu coeficien"i ntregi x 2 + p1 x + q1 = 0, x 2 + p2 x + q2 = 0 au o r!d!cin! comun! nentreag!, atunci p1 = p2 , q1 = q2 .

1.50. Se dau ecua"iile ax 2 + bx + c = 0, " ax 2 + bx + c = 0. S! se demonsteze c! dac! x1 #i x2 sunt r!d!cini ale ecua"iilor (1) #i (2), atunci se poate g!si o r!d!cin! x3 a ecua"iei a x 2 + bx + c 2 = 0 astfel nct x1 % x3 % x2 . 1.51. S! se demonstreze c! dac! p este num!r ntreg impar, iar x1 #i x2 sunt r!d!cinile n n n+1 ecua"iei x2 " px " 1 = 0, atunci pentru fiecare num!r natural n, numerele x1 + x2 #i x1 +
n+1 x2 sunt ntregi #i prime ntre ele.

1.52. Fie f : ! $ !, f ( x) = ax 2 + bx + c. S! se demonstreze c! dac! f ia valori ntregi pentru 3 valori ntregi consecutive ale lui x, atunci f ia valori ntregi pentru orice x ntreg.

1.53. Ecua"ia x 2 " mx + n = 0 are r!d!cinile x1 , x2 .


3 3 a) S! se formeze ecua#ia cu r!d!cinile x1 , x2 .

b) S! se deduc! de aici c! dac! a, b, $a + $b , " , atunci $a, $b , " .

15 sur 16

23/09/13 03:47

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

[Salt la cuprins]

16 sur 16

23/09/13 03:47