Sunteți pe pagina 1din 9

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

CAPITOLUL 3. SISTEME DE ECUA!II DE


GRADUL AL DOILEA
3.1. S! se rezolve n ! sistemele:
! 2x ! 3y = 1
a) $"
,
$#x 2 + y 2 = 34
! x + 5y = 5
b) $"
,
$#x 2 + xy + y 2 = 91
!
3x + 4y = 7
$
c) "
,
$#x 2 ! y 2 + 3x + y = 4
! !x + 3y = 5
d) $"
,
$#x 2 ! xy + 2y = 2
! 2x ! y = 3
e) $"
,
$#x 2 + xy + y = ! 1
! x + 2y = 5
f) $"
.
$#x 2 + 2y 2 ! xy = 7

3.2. S! se rezolve n ! sistemele:


! 2
2
$2x + 3y = 5
a) "
,
$ 2
2 =
7
#3x + 4y
! 2
$!x + 7xy = ! 8
b) "
,
$ 2
# 2y + 3xy = ! 1
! 2
$ y + 6xy = 13
c) "
,
$x 2 ! 3xy = ! 2
#
! 2
2
$3x ! xy + 6y = 60
d) "
,
$ !x 2 + 2xy = ! 7
#

1 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

! 2
2
$ x + 3xy ! y = 23
e) "
,
$2x 2 ! 2xy + 2y 2 = 20
#
! 2
2
$ 3x ! xy + 4y = 32
f) "
,
$!x 2 + 2xy + 3y 2 = 0
#
! 2
2
$ x + y + 6xy = 68
g) "
,
$2x 2 + 2y 2 ! 3xy = 16
#
! 2
2
$x ! 2xy + 3y = 9
h) "
.
$ 2
2 =
5
#x ! 4xy + 5y

3.3. S! se rezolve n ! sistemele:


!x + y + xy = 11
a) $"
,
$# x 2 + y 2 = 13
! x + y ! xy = 39
b) $"
,
$#x 2 + y 2 ! x ! y = 78
! x + y + 3 = xy
c) $"
,
$#x 2 + y 2 = 3xy + 1
! % 2
(
$ 2&'x + y 2 )* ! 3xy = 4
$
d) "
,
$ % 2
(
$ 3&'x + y 2 )* ! 2xy = 16
#
! 2
2
$x + y = 5
e) "
,
$x 3 + y 3 = 9
#
! 2
2
$x + y = 10
f) "
,
$x 4 + y 4 = 82
#
! 3
3
$ x + y = 28
g) "
,
$x 2 ! xy + y 2 = 7
#
! x + y + xy = 5
h) $"
,
$#x 3 + y 3 + y 3 x 3 = 17

2 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

! x+y=4
i) $"
,
$#x 4 + y 4 = 32
! x+y=1
j) $"
,
$#x 5 + y 5 = 31
!
2
2
$ x +y =2
k) "
,
$x 4 + y 4 + x 2y 2 = 3
#
! 2
2
$ x + y + xy = 7
l) "
,
$ 4 4
2 2 =
133
#x y + x y
! 1 1 1
$ x+y=
3
m) $"
,
2
$y
x2
$# x + y = 12
!
1
+ 1y = 5
$
x
n) $"
.
$ 1 + 1 + 1 = 19
#$ x 2 y 2 xy

3.4. S! se rezolve n ! sistemele:


! x ! y + 3z = ! 1
$
a) $" x + 2y ! z = 6 ,
$
$#xy + yz = y 2 + z 2
! x+y+z =4
$
b) $" x + 2y + 3z = 5 ,
$
$#x 2 + y 2 + z 2 = 14
! 2x + y + 3z = 15
$
c) $" 3x ! 2y + 2z = 3 ,
$
$#2x 2 + y 2 ! z 2 = ! 19
! 2x + 3y ! z = 11
$
d) $" 3x + 2y ! 5z = 22 ,
$
$#x 2 + y 2 ! z 2 = ! 4
! 2x ! y + z = 2
$
e) $"x + y + 3z = ! 1,
$
$# xyz = ! 12

3 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

! x+y+z =4
$
f) $" x + 3y + 5z = 10 ,
$
$#x 2 + y 2 + z 2 = 10

3.5. S! se rezolve n ! sistemele:


!
x+y=3
$
a) $"x 2 + y 2 + z 2 = 14,
$
$# xy + yz + zx = 11
!
x+y= !1
$
b) $" x 2 + y 2 + z 2 = 29 ,
$
$#xy + yz + zx = ! 10
!x + y + z = 12
$
c) $" y 2 + z 2 = x 2 ,
$
$# yz = 12
! x + y ! z = 14
$
yz = 9
d) $"
,
$
$#!x 2 + y 2 + z 2 = 46
! x + y + x = 19
$
$
e) "x 2 + y 2 + z 2 = 133,
$
$
y 2 = xz
#
! x+y+z =0
$
f) $"xy + xz ! yz = ! 1,
$
$# x 2 + y 2 + z 2 = 2
! x+y+z =6
$
$
g) "x 2 + y 2 + z 2 = 23,
$
$
# 2xy + z 2 = 13
! x + 2y ! z = 3
$
h) $"x 2 + 4y 2 + z 2 = 53,
$
$#
2xy = 6

4 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

! x+y+z =3
$
$
i) "x 2 + y 2 + z 2 = 9
$
$
xy = z 2
#
! 2
2
$x + y + z = 4
$
j) " x + y + z 2 = 6 ,
$
$xy + yz + zx = 5
#
! x+y+z =6
$
$
k) " xz + yz = (xy + 1) 2 ,
$
$ x 2 + y 2 + z 2 = 14
#
! 2
2
$ x ! (y ! z) = 6
$
l) " y 2 ! (z ! x) 2 = 10 ,
$
$ 2
# z ! (x ! y) 2 = 15
! x+y+z =3
$
$
m) "x 2 + y 2 + z 2 = 11,
$
$x 3 + y 3 + z 3 = 27
#
! 2
2
2
$x +y +z =4
$
n) " x 4 + y 4 + z 4 = 6 .
$
$ 6
#x + y 6 + z 6 = 10
3.6. S! se rezolve n ! sistemul:
!
1
$x + y + z = 3
$
$"
x + 1y + z = 3 .
$
$1
$# x + y + z = 3
3.7. S! se rezolve n ! sistemul:
! 2
2
$x + y + z = 2
$
$"y 2 + z 2 + x = 2.
$
$ 2
2
#z + x + y = 2

5 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

3.8. S! se rezolve n ! sistemul:


! 2
2
2
$"x + y + z = 3.
$# xy + yz + zx = 3
3.9. S! se rezolve n ! sistemul:
! 2
$x + 3x + 1 = y
$
" y 2 + 3y + 1 = z .
$
$ 2
# z + 3z + 1 = x

3.10. S! se rezolve n ! sistemul:


! 1 1 1 11
$x + y + z =
6
$
$"
1
1
2 .
$ x+y + z =
3
$
$x+y+z =6
#

3.11. S! se rezolve n ! sistemul:


!x + y + z ! w = 10
$"
.
$# 1x + 1y + 1z ! w1 = 0
3.12. S! se rezolve n ! sistemul:
! 2
$ x + 5x + 4 = y
$
$ y 2 + 5y + 4 = z
$"
.
$ z 2 + 5z + 4 = u
$
$
$#u 2 + 5u + 4 = x

3.13. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:

6 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

!xy = a
$
$"yz = b, a, b, c + ! ! {0}.
$
$# zx = c

3.14. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


!xy + xz = a
$
$"yz + yx = b, a, b, c + !.
$
$# zx + zy = c
3.15. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:
! x(x + y + z) = a
$
$" y(x + y + z) = b , a, b, c + !.
$
$# z(x + y + z) = c

3.16. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! % 2
(
$x'&x + y 2 + z 2 *) = a
$
$
$"y%x 2 + y 2 + z 2 ( = b, a, b, c + ! ! {0}.
'
*)
$ &
$
$ % 2
2
2(
$# z'&x + y + z *) = c

3.17. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! (x + y + z)( ! x + y + z) = a
$
$" (x + y + z)(x ! y + z) = b , a, b, c + !.
$
$# (x + y + z)(x + y ! z) = c

3.18. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! x(x + y + z) = a ! yz
$
$" y(x + y + z) = b ! zx , a, b, c + ! ! {0}.
$
$# z(x + y + z) = c ! xy

7 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

3.19. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! 2
2
$x + y = a
$
"y 2 + z 2 = b, a, b, c + !.
$
$ 2
$# z + x 2 = c

3.20. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


!xy = az
$
$"xz = by, a, b, c + ! ! {0}.
$
$#yz = cx
3.21. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:
! 2
$x = ay
$
$"y 2 = bz , a, b, c + ! ! {0}.
$
$ 2
# z = cx

3.22. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! 2 3
$ xy z = a
$
" yz 2 x 3 = b , a, b, c + ! ! {0}.
$
$
$#z + x 2 y 3 = c

3.23. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! %
(
$m'& y + z*) + yz = a 2
$
$
$"m% z + x( + zx = b 2 , a, b, c, m + !.
'
*)
$ &
$
(
$ %
2
$#m'& x + y*) + xy = c

8 sur 9

23/09/13 03:51

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

3.24. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! xyz = a
$y +z
$ xyz
$"
= b, a, b, c + ! ! {0}, x + z " 0, x + y " 0, y + z " 0.
$x +z
$ xyz
$# x y = c
+
3.25. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:
!1 1 1
$ x + y + z = ax
$
$" 1 1 1 = , a, b, c + ! ! {0}, x " 0, y " 0, z " 0.
+ +
by
$x y z
$
$# 1x + 1y + 1z = cz

3.26. S! se discute "i s! se rezolve n ! sistemul:


! 2
$x ! yz = a
$
"y 2 ! xz = b, a, b, c + !.
$
$ 2
#z ! xy = c
[Salt la cuprins]

9 sur 9

23/09/13 03:51