P. 1
Locul_si_rolul_procurorului_in_procesul_penal_potrivit_Noului_Cod_de_procedura_penala.pdf

Locul_si_rolul_procurorului_in_procesul_penal_potrivit_Noului_Cod_de_procedura_penala.pdf

|Views: 23|Likes:
Published by Dan Ramostina
Drept procesual penal
Drept procesual penal

More info:

Published by: Dan Ramostina on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

Locul și rolul procurorului în procesul penal potrivit Noului Cod de procedură penală

Autor: Prof. univ. dr. Ioan Griga

Una dintre noutățile majore ale viitorului NCPP se referă la locul și rolul procurorului în noul model de proces penal. Noutățile privind acest loc și rol al procurorului decurg din așezarea procesului penal pe pilonii unor noi principii, care, alături de cele clasice au fost gândite să ofere României un nou model de proces penal în acord cu prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale UE, ale Convenției Europene asupra Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale persoanei, ale celorlalte reglementări ale UE, precum și cu pactele și tratatele privind drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. Ne referim la principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal (art. 3 din NCPP); al oportunității în exercitarea acțiunii penale (art. 7 din NCPP); al dreptului la un proces echitabil și într-un termen rezonabil (art. 8 din NCPP); al dreptului la libertate și siguranță (art. 9 din NCPP); și cel al loialității în obținerea probelor (art. 101 din NCPP).

1.Elemente de noutate care decurg din principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal. Sediul materiei este art. 3 din NCPP, text care are două părți: - Prima parte care enumeră și definește în mod expres cele patru funcții judiciare care se exercită în procesul penal și anume: - funcția de urmărire penală pe care o realizează procurorul și organele de cercetare penală (existentă și în actualul cod dar nedenumită și nedefinită expres) în exercitarea căreia procurorul și organele de cercetare penală STRÂNG PROBELE NECESARE PENTRU A SE CONSTATA DACĂ EXISTĂ SAU NU TEMEIURI DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ. - funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală. Această funcție nouă se va exercita de către un nou organ judiciar, judecătorul de drepturi și libertăți, care va avea competența de -a soluționa în

3 din NCPP prezintă mai întâi. În acest sens. 4 a art. ale persoanei în faza de urmărire penală (măsurile preventive.în exercitarea funcției de urmărire penală procurorul și organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata.. .A doua parte a textului art. plângerile. stabilește că această atribuție a procurorului constă în strângerea probelor necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată. exercitarea unei funcții judiciare este INCOMPATIBILĂ CU EXERCITAREA UNEI ALTE FUNCȚII JUDICIARE. 3 alin. trebuie să subliniem importanța și semnificația precizării din alin.. a folosirii tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare. măsurile de siguranță cu caracter provizoriu. constituționale. funcțiile și scopul probelor strânse în cursul urmăririi penale (de a servi ca temei de trimitere în judecată . dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată. 3 din NCPP. . „ Revenind la funcția de urmărire penală care se exercită de către procuror.cursul urmăririi penale. . verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală și soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată. contestațiile sau orice alte sesizări prin care se dispun măsuri care restrâng drepturi și libertăți fundamentale. care prevede că . încuviințarea perchezițiilor.funcția de judecată care se va exercita de către instanțele de judecată. administrării anticipate a probelor). judecătorul de cameră preliminară în a cărui competență va intra verificarea legalității trimiterii în judecată dispusă de procuror. 3 din NCPP.funcția de verificare a legalității trimiterii sau netrimiterii în judecată care va fi exercitată de către un nou organ judiciar. propunerile. 3 din NCPP prevede că „în desfășurarea aceluiași proces penal. stabilește că rolul și scopul probelor strânse la urmărirea penală este acela de-a servi ca temei de trimitere în judecată (sau de a se dispune netrimiterea în judecată). 4 al textului art. Precizarea din alin. introduce principiul care guvernează exercitarea celor patru funcții și care trebuie să asigure imparțialitatea și obiectivitatea necesară unui proces echitabil: cel al exercitării separate a fiecărei funcții. textul art. măsurile asiguratorii. ori a altor procedee probatorii potrivit legii. o importanță științifică teoretică pentru că separară și diferențiază rolul. Această precizare prezintă o deosebită relevanță pentru că: stabilește și fixează principala atribuție a procurorului (de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele de cercetare penală).. cererile. actele procurorului în cazurile expres prevăzute de lege.

după verificarea acestora. 16 alin. în acord cu reglementările din statele UE. neverificate prin cercetarea judecătorească. Precizarea din alin. .În cadrul primei etape de investigare a faptei a fost reglementată o procedură rapidă de verificare a sesizării care prevede că atunci când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acțiunii penale prevăzute la art. Concret. ori de câte ori. funcții și scop . ori de încetare a procesului penal) se poate întemeia pe probele strânse la urmărirea penală. 305 CPP). prin pronunțarea unor soluții de condamnare întemeiate doar pe probele de la urmărirea penală. organul de urmărire penală dispune începerea urmării penale cu privire la fapta (art.Etapa de investigare a faptei începe prin sesizarea organelor judiciare competente. rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (1). sunt următoarele: . că cele care exprimă adevărul sunt probele strânse la urmărirea penală. . de achitare. în ședință publică.sau de netrimitere în judecată) de rolul. în raport de cele administrate în faza de judecată. a probelor strânse în faza de urmărire penală.Etapa de investigare a persoanei debutează prin actul de începere a urmăririi penale față de suspect. Facem aceste precizări. .Structurarea fazei de urmărire penală în două etape distincte: etapa de investigare a faptei și etapa de investigare a persoanei. în exercitarea funcției de urmărire penală de către procuror. . 3 din NCPP prezintă și o importanță practică pentru a opri ușurința cu care se nesocotește această diferență de rol.S-a renunțat la noțiunea de învinuit și s-a introdus noțiunea de suspect definită ca fiind persoana cu privire la care. 4 a art. că o hotărâre judecătorească (de condamnare. din datele și probele existente în cauză. nemijlocit și contradictoriu. principalele elemente de noutate. instanța va reține motivat. . reamintind desigur. a fost regândită și simplificată funcția de urmărire penală exercitată de procuror.Eliminarea etapei actelor premergătoare și realizarea tuturor activităților în cadrul fazei de urmărire penală. pentru a răspunde mai bine cerinței de desfășurare cu celeritate și cu mai multă eficiență a procesului penal. introduse prin reglementările noului cod. . Ca urmare a introducerii acestui nou principiu al separării funcțiilor judiciare în procesul penal. funcțiile și scopul probelor administrate în faza de judecată (cel de a constitui temei pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești).

cele efectuate de organele de cercetare penală specială ori de procuror să fie efectuate în cadrul urmăririi penale.. pentru ca toate activitățile desfășurate de către organele de poliție judiciară. de la primirea sesizării. (1). . 16 lit. prin care au fost semnalate deficiențele actualei reglementări și necesitatea completării reglementării pentru acoperirea acestor situații. cu obligația prezentării în același termen și a dosarului cauzei aceluiași procuror. Aceste cazuri au fost introduse ca un răspuns la problemele ridicate în doctrină și în jurisprudență.Asupra actelor sau măsurilor procesuale.d NCPP). potrivit legii (art.j NCPP). soluție menită sa asigure respectarea drepturilor și garanțiilor persoanei cercetate pe parcursul întregului proces și înlăturarea practicilor abuzive ce s-au constatat prin extinderea nejustificată a unor acte premergătoare. 16 lit.Pentru a se asigura exercitarea imediată. într-un termen de cel mult 5 zile.  Nu există probe ca o persoană a săvârșit infracțiunea (art. după cum urmează:  Fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege (art. 16 alin. renunțându-se la rezoluție. . 16 lit. pentru considerente de celeritate și de înlăturare a formalismului s-a prevăzut că procurorul confirmă actele sau măsurile procesuale prin înscrierea unei mențiuni „confirmat” și a temeiul bazal de drept pe același act. în decursul perioadei.Actul formal de începere a urmăririi penale a fost prevăzut încă de la început.Acţiunea penală se pune în mişcare de procuror de îndată ce se constată că există probe din care rezultă motive întemeiate de a crede ca suspectul a săvârșit infracțiunea și nu există vreunul din cazurile de împiedicare prevăzute în art. . procurorul și organele de cercetare penală dispun numai prin ordonanță. .b NCPP).  A intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat. după sesizare a controlului procurorului asupra activității de urmărire penală s-a prevăzut expres că începerea urmăririi penale dispusă de organul de cercetare penală este supusă confirmării procurorului care supraveghează activitatea de cercetare prin efectuarea unei mențiuni pe aceeași ordonanță prin care s-a început urmărirea penală. . 16 lit. Prin excepție de la regula ordonanței.Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale au fost regândite prin introducerea unor noi cazuri și completarea sau modificarea celor existente.c NCPP).  Există o cauza justificativă sau de neimputabilitate (art.

. . caz în care procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea administrării anticipate a probelor.Au fost reduse cazurile în care este obligatorie efectuarea urmării penale de procuror (numai în ce privește infracțiunile care se judecă în primă instanță de către Curtea de Apel ori ICCJ. atunci când există riscul ca unele probe să nu mai poată fi administrate în fața instanței.  clasarea ca o unică soluție pe care o dă procurorul în locul actualelor soluții de neîncepere a urmăririi penale. precum și în cazurile prevăzute de legile speciale).A fost eliminată posibilitatea ca acțiunea penală să poată fi pusă in mișcare prin rechizitoriu.. scoatere de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale. Elemente de noutate care decurg din principul oportunității în exercitarea acțiunii penale. tot mai frecvent întâlnite în desfășurarea urmăririi penale. care erau contrare acestui principiu în faza nepublică a procesului penal. . (art.A fost introdusă procedura administrării anticipate a probelor. cu justificarea că astfel a fost asigurată exercitarea deplină a dreptului la apărare.A fost eliminată procedura prezentării materialului de urmărire penală. 318 NCCP). pentru a se înlătura practicile. .Au fost prevăzute noi soluții de neurmărire penală:  renunțarea la urmărirea penală. infracțiunile săvârșite de militari.A fost regândită poziția procurorului în cadrul organelor de urmărire penală și a competenței acestuia în sensul prevederii exprese că rolul principal al procurorului este de a conduce și supraveghea activitatea de cercetare penală a poliției judiciare și a celorlalte organe de cercetare penală speciale și nu de a efectua obligatoriu urmărirea penală. 2.S-a introdus prevederea expresă că procedura din cursul urmăririi penale nu este publică. . . . a fost asigurată cunoașterea materialului de urmărire penală de către inculpat și nu mai este necesară prezentarea materialului de urmărire penală. cu motivarea că prin reglementarea dreptului avocatului de a asista inculpatul la efectuarea actului de urmărire penală și prin prevederea expresă a dreptului aceluiași apărător de a consulta dosarul în tot cursul procesului penal.

potrivit căruia. de urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii. de persoana inculpatului. prin introducerea unui nou principiu.1987. 2 din NCPP. este preluată din sistemul de drept nord . se propune extinderea posibilității de-a se renunța la urmărirea penală în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani. ceea ce reprezintă o extindere bine venită și justificată. în cazurile și condițiile prevăzute expres de lege. Ca o aplicație directă a acestui principiu textul art. încărcătura dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. când în raport de conținutul faptei. Facem precizarea că prin proiectul legii de punere în aplicare a NCPP. Sediul materiei este art. Potrivit textului sus menționat. ar fi de natură să reducă mult durata procesului penal. Această nouă competență a procurorului introdusă în baza principiului oportunității în exercitarea acțiunii penale. procurorul poate renunța la exercitarea acțiunii penale. societate și părți.09. În acest mod se va putea oferi procurorului o competență mai largă de evaluare și de selecție între cazurile care se impun a fi trimise în judecată și între cele care procesul penal se poate reduce la faza de urmărire penală. de scopul urmărit și de împrejurările concrete de săvârșire.În acord cu recomandarea Comitetului de Miniștrii al Consiliului Europei din data de 17. nu există un interes public în realizarea obiectului acțiunii penale. ar trebui extinsă într-o măsură și mai mare. privind simplificarea justiției penale. fără să fie limitată la cuantumul pedepsei închisorii. În ceea ce ne privește. În opinia noastră. de conduita acestuia anterior săvârșirii infracțiunii și de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii. O asemenea reglementare. 7 alin. constată că nu există un interes public în urmărirea acestuia. credem că ar fi mai rațional să se prevadă un listing de infracțiuni cu un grad mare de pericol social care să fie excluse de la posibilitatea unei asemenea soluții. cel al oportunității în exercitarea acțiunii penale. de modul și mijloacele de săvârșire. procurorul poate renunța la urmărirea penală. precum și costurile pentru stat. a fost atenuată obligativitatea exercitării acțiunii penale (potrivit principiului legalității și al oficialității). 318 din NCPP reglementează o nouă soluție de competența procurorului: RENUNȚAREA LA URMĂRIRE PENALĂ. în raport cu elementele cauzei. considerăm că această soluție de renunțare la urmărire penală. dacă. în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani.

adaptată şi aplicată cu succes în legislaţia mai multor ţări europene. legiuitorul român s-a inspirat din legislaţia germană şi franceză. Germania. după punerea în mişcare a acţiunii penale acordul poate fi iniţiat atât de procuror. capitolul I. Portugalia. NCPP introduce această nouă instituţie ca primă procedură specială la care se poate recurge în cursul procesului penal și care este o altă nouă competență. în instrumentarea şi înfăptuirea justiţiei penale. în stingerea unor conflicte de drept penal prin asemenea modalităţi şi forme de realizare ale justiţiei. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. sunt prevăzute de art. inculpatul are oportunitatea de a negocia cu procurorul şi de a participa. art. cât şi de inculpat . constând în costuri mult mai reduse pentru stat. Italia. unde este cunoscută sub denumirea „ guilty pleas and bargaining”.). În reglementarea realizată prin textele sus menţionate. prin ea. în acest mod la luarea hotărârii asupra sancţiunii. Ea a fost preluată. precum Germania. cu adaptări impuse de specificul judiciar românesc. reducerea duratei întregului proces penal. Totodată.american și verificată cu bune rezultate în practica mai multor sisteme de drept continental (Franța. conținutul. 478 – 488 din NCPP. Olanda. în cadrul acestei proceduri. este inspirată din legislaţia SUA. procedura de încheiere între procuror și inculpat și cea de validare a acordului. Din analiza reglementării rezultă că. și totodată. Acordul de recunoaștere a vinovăției – o nouă competență a procurorului Sediul materiei este titlul IV. se urmăreşte scăderea gradului de încărcare a instanţelor judecătoreşti. atribuită în premieră procurorului. etc. 3. care în esență sunt următoarele: acordul se poate încheia în cursul urmăririi penale. 479 – 484 din NCPP. Franţa şi Grecia. Condiţiile. Raţiunea de bază a acestei proceduri simplificate este cea a beneficiilor economice şi morale. pentru societate şi pentru părţi. Spania. precum şi a altor beneficii concretizate în stimularea identificării unor alte soluţii decât cele clasice.

pentru validare. pedeapsa prevăzută de lege. 480 alin. asistenţa juridică este obligatorie acordul se încheie în formă scrisă. cererile procurorului și semnăturile acestuia. încadrarea juridică a faptei. din probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului la încheierea acordului. 482 din NCPP) după încheierea acordului. care prevede că beneficiile inculpatului în cazul recunoașterii faptei și . ale inculpatului și ale avocatului (art.- limitele încheierii acordului se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior acordul presupune recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat şi acceptarea încadrării juridice efectele acordului de recunoaştere al vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi se poate încheia un acord distinct cu fiecare dintre aceştia. pe lângă datele personale privind persoana inculpatului. privind condițiile încheierii acordului. probele și mijloacele de probă. - - - - Critici și propuneri: - textul art. iar în cazul încheierii acordului. declarația expresă a inculpatului de recunoaștere și de acceptare a încadrării juridice. 3 din NCPP. procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriul cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord acordul de recunoaștere a vinovăției cuprinde. fără să se aducă atingere prezumţiei de nevinovăţie pentru persoana cu care nu s-a încheiat acord nu pot încheia acorduri de recunoaştere al vinovăţiei inculpaţii minori acordul de recunoaştere se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau închisorii de cel mult 7 ani acordul se încheie atunci când. procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul însoţit de dosar . calitatea celor între care se încheie acordul.

Prin această extindere s-ar putea realiza mai bine scopul acestei proceduri. a reducerii costurilor pentru stat. în şedinţă publică. 1 din NCPP. 480. Așa se explică că prin art. locul acestuia fiind în textul privind soluțiile instanței prin modul de formulare referitor la beneficiile pe care le prevede pentru inculpat. fiind sesizat în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul. - - Procedura în faţa instanţei: dacă instanţa constată că lipsesc menţiunile obligatorii sau nu au fost respectate condiţiile privind conţinutul acordului sau cele privind sesizarea instanţei . formularea din actualul text al art. 480 alin. 3 al art. În opinia noastră. 123 din Proiectul legii pentru punerea în aplicare a NCPP s-a propus abrogarea alin. se dispune acoperirea acestor omisiuni în cel mult 5 zile. referitor la conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției. 480 alin. 482 este incompletă. pentru că omite: felul și cuantumul. 3 din NCPP referitor la condițiile încheierii acordului. 396 alin. 124 din Proiectul legii de punere în aplicare a NCPP se propune modificarea literei h) a art. textul art. Așa se explică că. care limitează posibilitatea încheierii acordului numai cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii și a închisorii de cel mult 7 ani. este greșit pentru că: locul acestui text este greșit situat în textul art. 482 din NCPP în sensul de a se introduce textul mai sus-menționat. precum şi a părţii civile dacă este prezentă - . prin art. ar trebui modificat în sensul de a se extinde posibilitatea încheierii acordului cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani. a inculpatului şi a avocatului acestuia. 3 – 4 din NCPP. ori soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat. societate și părți.vinovăției. a gradului de încărcare a instanțelor și implicit. instanţa se pronunţă prin sentinţă în urma unei proceduri necontradictorii. se poate ajunge la alte soluții decât cele convenite și se omit soluțiile de renunțare la aplicarea pedepsei și de amânare a aplicării pedepsei prev. după ascultarea procurorului. de art. precum și forma de executare a pedepsei. acela de reducere a duratei proceselor. constau în reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul închisorii și cu o pătrime a acelorași limite în cazul amenzii.

1 lit. care au făcut obiectul acordului) respinge acordul de recunoaștere al vinovăției şi trimite dosarul procurorului pentru continuarea urmăririi penale. 1 lit. 485 alin.Soluţiile instanţei: potrivit art. după cum urmează: a) admite acordul de recunoaștere a vinovăției și dispune una din soluțiile prev. care nu poate crea pentru inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord. prin art. a) din NCPP este greșită pentru că. care au făcut obiectul acordului. analizând acordul.482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului. prin modul cum este formulat textul se poate ajunge la soluții diferite decât cele stabilite prin acord (mai grave decât cele convenite). b) respinge acordul de recunoaștere a vinovăției și trimite procurorului în vederea continuării urmăririi penale. dacă sunt îndeplinite condițiile prev. de art. s-a propus modificarea alin. Așa se explică că. Critici: Soluția prev. de art. de art. 2 – 4. dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 din NCCP în formularea actuală instanța. 480 – 482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului. 1 al art. în art. 485 din NCPP este în contradicție vădită cu textul art. Formularea textului omite soluțiile de renunțare la aplicarea pedepsei și de amânare a aplicării pedepsei. - Calea de atac: sentinţa pronunţată poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare . pronunță una din următoarele soluții: - admite acordul şi dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă ale cărei limite au fost reduse cu o treime în cazul închisorii sau cu o pătrime în cazul amenzii (dacă sunt îndeplinite condițiile prev. 396 din NCPP privind soluțiile instanței la rezolvarea acțiunii penale. de art. 480 . textul alin. prev. 480 – 482 (cu privire la existenţa faptei şi a vinovăţiei). 2 – 4 din NCPP. 485 din NCPP privind soluțiile instanței în cazul recunoaşterii faptei şi vinovăţiei. 396 alin. 485 alin. 480 . dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de fond prev. de art. 125 din Proiectul legii de punere în aplicare a NCPP. Practic. a) al art. 396 alin.

de trafic de droguri. 2 din NCPP (cele enumerate: contra securității naționale.– 482 sau dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. ori ar pune în pericol siguranța persoanei vătămate. 139 alin. în cazul infracțiunilor de corupție. alterarea sau distrugerea probelor. al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE și ale infracțiunilor care se săvârșesc prin sistem informatic ori a altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare) Critici: invocarea existenței unei urgențe și a faptului că obținerea mandatului de supraveghere de la judecătorul de drepturi și libertăți ar conduce la o întârziere substanțială a cercetărilor. șantaj. la pierderea. acte de terorism. NCPP prevede. la pierderea . trafic de persoane. evaziune fiscală. 3 lit. măsurile de supraveghere tehnică atunci când: a). și anume: . 141. în art. 5. trafic de arme.există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la alin. tehnici speciale de supraveghere sau cercetare (un număr de 11 tehnici speciale de supraveghere sau cercetare penală enumerate de art. b din NCPP. a martorului sau membrilor familiilor acestuia. 1 și 2 din NCPP. procurorul poate autoriza pe o durată de maxim 48 de ore. spălare a banilor. pentru că ele presupun restrângeri ale unor drepturi și libertăți constituționale sau ingerințe grave în aceste drepturi. sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. potrivit art. că. viol. b). există urgență iar obținerea mandatului de supraveghere de la judecătorul de drepturi și libertăți ar conduce la o întârziere substanțială a cercetărilor. Alte noi competențe ale procurorului în materia dispunerii și autorizării tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare. falsificare de monede ori alte valori. ar pune . falsificarea de instrumente de plată electronică. 138 din NCPP). Noul Cod de procedură penală a introdus în materia procedurilor probatorii. Deși. lipsire de libertate. prin excepție. 139 și 140 din NCPP aceste tehnici speciale de supraveghere sau cercetare se dispun de judecătorul de drepturi și libertăți potrivit art. alterarea sau distrugerea probelor.

Condiția prevăzută în prima teză a textului art. contravin textului art. nefiind incriminate în faza actelor pregătitoare. a din NCPP. Locul și rolul judecătorului în faza de judecată. În concepția noului cod. . numai prin excepție. Nu rezistă nici argumentul că judecătorul de drepturi și libertăți nu ar putea autoriza urgent asemenea tehnici speciale de supraveghere sau cercetare. nu poate justifica o încălcare a principiului separării funcțiilor judiciare. trebuie să dovedească acuzarea prin administrarea de probe. dat fiind că legislația penală consacră principiul neincriminării actelor pregătitoare. aceste infracțiuni nu pot îndreptăți dispunerea unui procedeu probatoriu de supraveghere decât în cazul existenței unei suspiciuni rezonabile privind punerea în executare a hotărârii de a săvârși vreuneia din infracțiunile respective. b din NCPP care consacră principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal precum și convenției europene și că există riscul ca ele să fie declarate neconstituționale. este contrară principiului constituțional al legalității incriminării. deoarece la reglementarea competențelor judecătorului de drepturi și libertăți. 378 din NCPP). procurorul poate pune întrebări în mod nemijlocit (art.în pericol siguranța persoanei vătămate. fără respectarea căruia nu se poate asigura realizarea unui proces echitabil. În acest sens. 139 alin. acestea fiind incriminate. privitoare la existența unei suspiciuni rezonabile cu privire la pregătirea unei infracțiuni. ca titular al acțiunii penale. 1 lit. Încă de la începerea cercetării judecătorești. În cazul audierii inculpatului. presupun intervenții de urgență ale acestui nou organ judiciar. în cazul unui număr foarte redus de infracțiuni. există opinii potrivit cărora textul art. s-a avut în vedere. 3 lit. precum și textele care prevăd posibilitatea dispunerii măsurilor de supraveghere tehnică și de cercetare de căt re procuror. în primul rând și în mod special. 1 NCPP). Pe cale de consecință. iar în acest caz incriminarea lor este expresă. faptul că acesta va trebui să facă față și unor situații de urgență. procurorul. este de remarcat că toate competențele judecătorului de drepturi și libertăți de a autoriza și dispune restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale în cursul urmăririi penale. președintele completului dispune ca procurorul să dea citire sau să facă o prezentare succintă a actului de sesizare (art. 141. 377 alin. - 6. a martorului sau membrilor familiilor acestora.

1 lit. NCPP înlătură obligativitatea efectuării actelor de cercetare de către procuror. atât privitor la latura penală cât și privitor la latura civilă. Locul și rolul procurorului în căile extraordinare de atac. Procurorul este obligat să efectueze cercetările și să înainteze întregul material instanței competente (art. art. prevede că recursul în casație exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s -a dispus achitarea inculpatului nu poate avea ca scop obținerea condamnării acestuia de către instanța de recurs în casație. 461 lin. 434 alin. a din NCPP. 7. În ipoteza în care cererea de recurs în casație examinată în Camera de Consiliu la ÎCCJ este admisă în principiu. Potrivit art. participarea procurorului la judecată este obligatorie. Elementul de noutate constă în aceea că. Sub acest aspect. ultim din NCPP. trebuie motivată cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază și a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia și că se adresează instanței care a judecat cauza în primă instanță. 436 alin. precum și la rejudecarea pe fond a cererii de revizuire. procurorul poate formula această cale extraordinară de atac numai cu privire la latura penală a hotărârii definitive. În ceea ce privește revizuirea. La judecarea admisibilității în principiu. 3 și 4 din NCPP). însă numai în favoarea inculpatului. procurorul poate formula cerere de recurs în casație. formulată în scris. prevăzând că cererea de revizuire. și se trimite cauza pentru judecarea recursului în casație. dacă la rejudecarea cauzei după admiterea în principiu instanța constată că situația de fapt nu poate fi stabilită în mod nemijlocit sau aceasta nu s-ar putea face la instanță decât cu mare întârziere. într-un interval ce nu poate depăși 3 luni. dispune efectuarea cercetărilor necesare de către procurorul de la Parchetul de pe lângă această instanță. consacrându -se independența acestuia în sensul de a pune concluzii în mod loial potrivit convingerii sale intime bazate pe probele administrate.Noua reglementare prevede și o limitare a principiului subordonării ierarhice a procurorului care participă la ședințele de judecată. . participarea procurorului este obligatorie.

prin sesizarea ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept (art. . Concret acest rol se realizează prin următoarele modalități: prin exercitarea cererii de recurs în casație (art. Rolul procurorului în uniformizarea practicii judiciare. a din NCPP). Procurorul exercită un important rol în uniformizarea practicii judiciare. prin cererea de recurs în interesul legii (art. din NCPP). 475 și urm.8. 436 alin. 1 din NCPP). 471 alin. 1 lit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->