Sunteți pe pagina 1din 84

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Rodica Tilianu

Buctria fr buctrie

DE CE MNCM? i uite aa, pas dup pas, iat-ne rea uni !n a"elai, aparent a"elai pun"t, din "are am ple"at### Ce minunat este $E%EN&$E', !nt(ar"erea !nspre tine, ")t mai apr(ape de tine### '"um, ne-am !nt(rs, mai b(*a+i pu+in, m"ar "u ( prietenie, da" s(lu+iile la nerepetarea "(nse"in+el(r "e +i se ba* !n (",i ale *estului banal de a m)n"a, nu le-am (bservat printre "uvintele r(stite i ner(stite ale n(p+il(r "e le-am petre"ut p)n !n "lipa pre-ent, !mpreun# i da" !ntr-adevr nu am !ntre-rit a"este s(lu+ii, a"este alternative la p)inea n(astr "ea de t(ate -ilele, te invit s le r(stim, "u *las tare, p(ate le v(m au-i ",iar i n(i, identi.i")nd ast.el " le putem .(l(si# 'm v-ut, i asta .(arte "lar " m)n"m dintr-( (binuin+ pe "are am deprins-( .r tiin+a n(astr, "u "are am .(st, .ie"are drui+i de "ei "e ne iubes"# M)n"m, nu pentru " ne este ne"esar "i m(tivat de a"east subtil dependen+ de a"est *est, iar "(nse"in+ele a"estei ieiri din le*ea ne"esit+ii sunt mult mai limpe-i de")t ( (*lind/ Cum s-ar spune, nem(di.i")nd nimi" !nseamn " ne "(mpl"em - ne .a"em !n "(ntinuare pl"erea de "(mpli"i la

pr(pria u"idere - !n aa - -isele pl"eri ale m)ravei papile *ustative# 0(ate vei rm)ne surprins s !+i spun, " s(lu+ia de ieire din a"est "er" vi"i(s, pe l)n* .(arte multe e.e"te 1"(nse"in+e2 .av(rabile vie+ii tale, !+i va adu"e i bu"uria real a un(r *usturi pe "are ni"i m"ar nu 3e bnui ai " sunt, ",i ar sub nasul tu, de"i pl"eri "ulinare i mai ra.inate de")t !+i p(+i ima*ina### Dar s nu dm bu-na, v(m a un*e i ai"i# 4(lu+ia, 0rietene, indi.erent de ")+i ani ai, indi.erent de p(-i+ia pe "are ( ("upi !n .alsa 1.r temei2 ierar,i-are a planului s("ial, indi.erent de ")t de snt(s eti dar mai ales da" de a eti !mb(lnvit, este a"eea de revenire la ( alimenta+ie "are s nu mai "(nsume via+a, "i "are s ( !ntre+in m"ar# $evenirea nu este ni"i u(ar, ni"i *rea# Ea este sau nu este, .ie"are .iind pr(priul lui ude"t(r la nivel de verdi"t# Dar s nu te atep+i, "a (dat de"i-ia luat, d(mni(arele (binuin+e s devin impasibile, linitite### Ele nu se v(r lsa aa de u(r prsite, au i ele (r*(liile l(r, ambi+iile l(r, prea tare s-au (binuit s le ,rneti "u at)ta via+, "a a"um s renun+e### i pentru "a tabl(ul, ima*inea de ansamblu a s(lu+iil(r, a pail(r pe "are putem s-i .a"em pentru a reveni la "eea "e !i este ne"esar vie+ii pentru a tri i nu pentru a se "(nsuma, ,aide s revenim pu+in !n intimitatea, !n realitatea a "eea"e de a am de-btut at)t de lar* !n pa*inile de p)n ai"i# 'st.el, este .(arte evident " .ie"are dintre n(i nu ne ,rnim "u M'5E$&' m)n"are, "u (ul, "u "arnea, "u "art(.ul sau mrul, indi.erent de .(rma ei, "i mai ales "u "eea "e adu"e .ie"are a"east 67$M, !n sistemul n(stru - 1"u in.(rma+ia, "alitatea, ener*ia !n*l(bat !n ea2# Este .ires" "a atun"i, da" de"idem s ale*em de .ie"are dat, ( ")t mai "alitativ in.(rma+ie, ener*ie, s tindem !nspre adevrata n(astr ,ran8 prana, a"ea ,ran "reia i-am mai

putea spune i "au-al, de din"(l( de materie, de din"(l( de .(rm# Dar t(t aa, paii .ireti ai revenirii la realitatea ne"esit+ii !n a"est d(meniu, nu p(t s .ie !n lips de rbdare, !n lipsa "(ntienti-rii 1"un(aterii2 .aptei, *estului de ( .a"e, ei .iind NECE4'$& i u(r de ."ut, (bserv)nd ")teva mi"i amnunte# 'st.el, este .(arte .ires" ", pe .(ndul a"est(r (binuin+e, mai !nt)i este ne"esar s ne de-int(9i"m de at)tea t(9ine "u "are ne este !mb)"sit "(rpul .i-i" 1(r*anismul2, "a s nu mere*m mai departe i s spunem realitatea " i *)ndurile, i tririle, i p(.tele, i### ne sunt !mb)"site de a"este t(9ine ale "rimei pe "are am m)n"at-( p)n a"um# 7rdinea, etapele, paii pe "are !i putem .a"e se de-vluie a"um .(arte u(r# 0entru a tre"e, a reveni, de la alimenta+ia tradi+i(nal 1a u"iderii, a urii, a (binuin+el(r2, la "eea "e !i este ne"esar !n realitate 7Mului, !n (rdinea invers !ndeprtrii de a"east realitate, trebuie s !nl("uim, s s",imbm mai !nt)i "eea "e m)n"m, s tre"em de la ( alimenta+ie DEN'5:$'5 la alimenta+ia N'5:$'L, la ( ;$'N %&E din pun"t de vedere "alitativ# 'm putea s (bservm ai"i ( nuna+ a tabl(ului "e s-a "(nturat, ",iar le*)ndu-ne de ima*inea a"elei v(rbe din btr)ni8 spune-mi "e mn)n"i "a s-+i spun "um *)ndeti### '"east nuan+ arat "am aa8 &N57<&C'5 - prin alimenta+ia tradi+i(nal, .iart, pr it, u"is= DE>&N57<&C'5 - prin ;$'N' %&E, natural, ne"esar= "2 '$M7N&74 - prin ,rana "au-al, prana=

&ar pentru "ei mai s"epti"i, sau pentru "ei mai ri*ur(i sau mai a"ademi"i, sau mai#### a"eeai ima*ine ar putea s .ie su*erat de?

0)n i pentru "el mai mare s"epti", ( asemenea ima*ine este din"(l( de "uvinte# 6ie"are dintre (ameni, tiind, este liber s alea*, da" va .i !n una sau !n alta dintre p(sibilit+ile8 de a se lsa "(nsumat de pr(pria m)n"are= de a .(l(si ,rana vie i a se e",ilibra, .r e.(rt "i pur i simplu m)n")nd# de a redeveni arm(ni(s, de a se re!nt(ar"e la pr(pria &ui "(ndi+ie, a"eea de 7M /

CE MNCM? at-ne a uni pe un terit(riu unde, de a"um, da" de"idem " suntem liberi s de"idem, "un(atem *eneri" s(lu+ia, pentru "a *estul n(stru "(tidian i in"(ntient al m)n"atului s se trans.(rme, s-i s",imbe d(ar sensul, din "(nsumat(r de ener*ie a vie+ii "tre a"ela de surs a ener*iei vie+ii# 5e vd -)mbind, 0rietene/ i !+i i simt *)ndul de nelinite dat de .aptul " tu nu vei .i !n stare s mn)n"i - s r(n+i "a iepurii aa "um s-a "reat p)n a"um ima*inea " va trebui s .a"i# Dimp(triv, i t("mai pe a"est terit(riu, avem i timpul i rbdarea s des"(perim, t(t !mpreun, i !n a"eeai rbdare "e se p(ate m)n"a, "e !+i este ne"esar s mn)n"i, da" vrei s nu mai .i b(lnav, trist, a*itat, speriat, ridat, !nsin*urat### '"est m(d de alimenta+ie, "a ( prim etap de revenire spre tinere+e, linite, sntate, bu"uria de a tri prins sub denumirea de ;rana %ie, nu este ni"i pe departe "eea "e ima*ina+ia !mb)"sit de at)tea *rtare i mititei ne-ar .a"e s vedem# Dimp(triv/ Dar ,aide s ( lum "u bini(rul, pentru "a t(t "eea "e ne este ne"esar a"um s des"(nspirm, s tim despre "e putem s m)n"m, s se eviden+ie-e# 0(+i s te "(nsideri un .eri"it, pentru " ai la !ndem)n de a ( su.i"ient de mare e9perien+ anteri(ar a"esteia a ta, pe

"are s te p(+i bi-ui, m"ar "a pun"t de re.erin+, .r a ( "rede, "i dimp(triv, suspe"t)nd-(# Numai " !+i atra* aten+ia " la nivelul "(nse"in+el(r, al re-ultatel(r, pentru a "(mbate a"east s(lu+ie, va trebui s dem(nstre-i, .(l(sind-(, "a ulteri(r e.e"tele s .ie "ele "are s stea !n pi"i(are# 7ri, dup ( e9perien+ de trei ani, !mpreun "u t(+i "ei "are au avut a"est "ura , s nu le pese de "eea "e spun sau "red ve"inii, strbuni"ii, d("t(rii d("en+i, e.ul de servi"iu, -iaritii sau parlamentarii, s(a"ra sau administrat(rul de bl("###, putem s a.irmm la nivelul .aptei, " re-ultatele .(l(sirii ,ranei vii, "(nse"in+ele, sunt a"elea "are s-au relie.at, la nivel te(reti" p)n in a"est pun"t al dis"u+iei n(astre, adi"8 6'%7$'@&LE / 5e invit de"i s nu "re-i nimi" din t(t "e am p(vestit !mpreun p)n ai"i, ",iar s veri.i"i, da" este sau nu adevrat# Din"(l( de (ri"e impunere, de (ri"e limitare, de (ri"e de.ini+ie, ,rana vie ar putea s aib trei repere de prin"ipii, *eneri"e# 'st.el, pentru "a "eea "e se "(nsum, alimentele, s !i pstre-e "alitatea de viu 1ener*eti", in.(rma+i(nal2, este .ires" s8 "(nsumm pr(dusul i nu pr(du"t(rul, de"i laptele i nu v"u+a, (ul i nu *ina, .ru"tul i nu "(pa"ul= s nu .(l(sim pentru pre*tirea a"estei ,rane ( temperatur mai mare de")t temperatura vie+ii 1temperatura "(rpului n(stru .i-i" i ",iar a"eea de rm)nere !n alimente a en-imel(r2, de"i s nu .(l(sim temperaturi de peste AB *rade "elsius= s nu ( .a"em "a pe ( impunere, "a pe ( re+et medi"al, "a pe un tratament, "i deliberat, tiind " este un m(d "(re"t de

alimenta+ie, un .ires" de-a"um al *estului n(stru alimentar, "a i "um dint(tdeauna aa am ."ut, sau m"ar "u bu"uria unei n(i e9perien+e, "are ru nu p(ate s .a", "i eventual, numai bine# 'pr(p( de a"est ru sau bine, da" privim pu+in !n realitatea de"i-iil(r n(astre (binuite, este .(arte u(r s des"(perim, " "eva, t(t din a"ea -(n a n(astr !n "are nu am avut "ura ul s ptrundem, ne .a"e "a la m(dul (binuin+ei s 'CCE05'M M:L5 M'& :7$ :N $: C:N74C:5 DEC5 :N @&NE NEC:N74C:5, pe "are s .im tenta+i m"ar s-3 e9perimentm# Cn"et, rbdarea, i ta de a e9perimenta, i a mea de a-+i !mprti din e9perimentul parti"ular i al a"est(r prieteni "ura (i "are au a""eptat s veri.i"e a"el ru ne"un(s"ut 1i a"um sunt peste trei mii de "ura (i ai vie+ii, de resp(nsabili ai ei i nu u"i*ai ai ei2, a"eeai rbdare "are ne-a a utat s a un*em, prieteni, p)n ai"i, ne va a uta s vedem i "e se p(ate m)n"a# C)t despre rul "are +i se p(ate !nt)mpla respe"t)ndu-+i "(ndi+ia de (m viu, a"esta se situea- !n -(na snt+ii, a "ur+eniei i arm(niei "(rpului .i-i" i a restului !ntre*ului tu, *)nduri, stri, sentimente, d(rin+e###, !n -(na bunei !n+ele*eri "u t(t "eea "e te !n"(n (ar### 0trun-)nd "u "eva mai mult "ura !n intimitatea a "eea "e este "(re"t s "(nsumm, "a etap prim a revenirii la realitatea a"estui *est de a ne ,rni, trebuie s avem "ura ul i s (bservm ", din start, sunt ")teva "(mp(nente ale alimenta+iei tradi+i(nale de "are va trebui s ne despr+im# '"estea sunt8 sarea, -a,rul, p)inea "(apt# 'supra srii, da" ai vreun dubiu de "e trebuie s ne despr+im, te invit s-i spunem atun"i pe numele ei adevrat8

CL7$:$' DE 47D&:, i "red " a"um nu mai ai nev(ie de e9pli"a+ii# tiu, eti disperat la *)ndul " m)n"area nu va avea un *ust pl"ut/ Dimp(triv, d(ar prin .ierbere, pr(dusele naturale !i pierd *ustul, devenind .ade i av)nd nev(ie de "eva "are s dea ")t de ")t *ust m)n"rii# $m)n)nd "u *usturile l(r naturale, !n "are este in"lus *ustul srat, t(ate pr(dusele naturale au sruri !n stru"tura l(r intim, t(ate a"este alimente !+i v(r satis.a"e i "ele mai ra.inate pl"eri 1d(rin+e2 ale *ustului# i "a s .im i mai bine !n+elei, ,aide s ne reamintim ", printre primele re"(mandri ale unui medi" 1!n ma (ritatea dia*n(sti"el(r2, este re"(mandarea8 re*im .r sare/ 7ri, de")t s ( .a"i de nev(ie, mai bine ( .a"i de bun v(ie# 'supra -a,rului, nu ne v(m (pri "u .(arte multe ar*umente, le vei putea *si !n (ri"are "arte de ",imie, el (ri"um nu este un pr(dus natural, este, dimp(triv, din "e !n "e mai ra.inat, ast.el !n")t !+i spun 1.r "a medi"ii, ",imitii, dieteti"ienii### s m p(at "(ntra-i"e - ba dimp(triv, datele l(r tiin+i.i"e adu" ar*umentele ne"esare a"estei a.irma+ii28 de")t s "(nsumi -ilni" -a,r, este mai u(r s bei ")te ( pi"tur de a"id sul.uri"### -a,rul este, "el pu+in la nivelul satis.a"erii *ustului de dul"e, .(arte bine suplinit de mierea de albine, despre "are, nu te teme, vei des"(peri " ( p(+i .(l(si i la prepararea unui t(rt natural, pe "are, dup "e !l vei *usta, !mi vei spune " nu ai m)n"at "eva dul"e at)t de bun# 'm a uns i la p)ine - i ai"i, trebuie s-+i re"un(s" sin"er " i eu m-am despr+it .(arte *reu de ea i mai ales " nu am renun+at de la !n"eput, "i am eliminat-( treptat, ",iar da" !n", m mai p"lete 1bine " din "e !n "e mai rar/2 ")te un "(rn "ald# 0)inea se p(ate .(arte bine "(nsuma, .r ni"i un .el de team, dar pre*tit aa "um vei des"(peri !n re+etele la "are, da" vrei, te invit s a un*em# Dar s nu prsim a"est subie"t al elementel(r pe "are

trebuie s le e9"ludem din (binuin+a "umprturil(r n(astre, p)n nu (bservm " este bine s nu ne lsm p"li+i ni"i de tenta+ia laptelui de la ma*a-in, "are este .(arte bine pasteuri-at, tre"ut prin t(ate ri*(rile unei te,n(l(*ii "e au reuit s-i distru* !ntre*a "alitate de natural, ener*eti" viu, p)n a a uns .rum(s ambalat, .ie !n pun*i, .ie pra. !n "utii### C)t despre br)n-eturi, este bine s le ale*em pe a"elea "are !n pr("esul te,n(l(*i" de preparare nu au in"lus .ierberea, !n"l-irea peste AB de *rade "elsius# Care ar .i a"estea? @r)n-a pr(aspt de va", "aurile pr(aspete, telemeaua# La telemea, trebuie !ns s tim " este srat# Cu asta s-ar putea spune " suntem pre*ti+i s .a"em un pas mai departe, t("mai de a"eea, te invit "a !mpreun s pe*tim ")teva meniuri, asta numai pentru "a tu s ve-i, i " se p(ate, !n (ri"e an(timp, s mn)n"i aa, dar mai ales s ai bu"uria s des"(peri pe viu, ra.inamentul *usturil(r a"est(r bu"ate# De"i###

5(tui ")teva re+ete Nu te bu"ura prea tare, pentru " !n timp "e v(m mai p(vesti, va trebui s pui m)na i s .a"i ")te "eva din "eea "e d(reti s *ustm !mpreun# Dar vei rm)ne i tu surprins, ")t este de u(r, de .aptul " devine ( pl"ere s *teti - dei termenul a"esta nu mai p(ate s repre-inte realitatea pre*tirii alimentel(r - " din (rele !riiruite multe unele dup altele, !n "are trebuia s stai !n bu"trie, a"um !+i va rm)ne timp i s .a"i "eea "e !+i .a"e pl"ere, "um s-ar spune, te elibere-i de r(bia bu"triei, de s"lavia *titului, trans.(rm)nd-( !ntr-( bu"urie a unui (" n(u# i !+i pr(pun s !n"epem, pentru " t(t este iarn a.ar, "u "eea "e se p(ate, .r e.(rturi .inan"iare, ba dimp(triv, "u mari e"(n(mii !n a"est d(meniu 1asta rap(rtat &a pre+urile a"tuale ale a"el(r pr(duse alimentare pe "are n(i nu le v(m .(l(si2, de"i ,aide s !n"epem prin a pre*ti meniul unei -ile din a"est an(timp# C+i atra* aten+ia !n m(d de(sebit " aa - -isele re+ete nu

sunt ni"i limitative, ni"i stri"te, " !n s.)rit p(+i s !+i .(l(seti ima*ina+ia pentru a des"(peri mereu altele, mereu n(i "(mbina+ii, !n .un"+ie de *usturile tale, !n .un"+ie de prile ul preparrii, de starea ta### Ceea "e prindem a"um sub .(rma un(r re+ete, sunt, .r preten+ia de a .i "ele mai bune, d(ar mi"i pun"te de ple"are, de la "are va trebui s ai d(ar "ura pentru a a un*e un maestru !n arta "ulinar / &arna .iind un an(timp !n "are +i se pare apr(ape imp(sibil s mn)n"i aa .iind derutat de .aptul " nu prea tii "e s-ar putea *si "a materii prime, !+i pr(pun s "(mpunem !mpreun meniurile pentru trei -ile ale a"estui an(timp# i simt " este ne"esar s-+i mai spun, !nainte de a !n"epe, " la !n"eput, de .ri"a .aptului " nu te vei stura, vei .i tentat s !+i pre*teti "antit+i .(arte mari - (ri"um, la a"est nivel nu sunt ni"i un .el de restri"+ii, ni"i un .el de interdi"+ii - ba ",iar p(+i s mn)n"i ")t vrei### Ce p(t s-+i spun din e9perien+ este .aptul " a"este m)n"ruri te v(r stura, i ",iar "u "antit+i mai mi"i de")t "ele "u "are erai (binuit m)n")nd m)n"rurile .ierte 1a"elea neav)nd "alitatea "are s-+i adu" "eea "e !+i este ne"esar, s-a "reat de la sine dependen+a de "antitate mai mare2# &ar pentru a te amu-a un pi", s-+i p(vestes" "um, la !n"eput, !n primele -ile, p)n ")nd am reali-at, miam dat seama de asta, i .iind sin"er i eu speriat de .aptul 1mai ales (binuin+a2 " nu m v(i stura, " nu-mi v(r a un*e m)n"rurile preparate, !mi ."eam ")te un "astr(n din "ele mai mari p(sibile, din .ie"are .el pe "are mi-3 pre*tem# Cn"et-!n"et, mi-am dat seama " de .apt m satur "u ( "antitate mult mai mi" de")t a"eea pe "are .ri"a de .(ame m ."ea s mi le pre*tes", i ast.el, am a uns, prin e9perien+a parti"ular, s-mi re*le- "antit+ile pre*tite#

MEN&:$& 074&@&LE 0EN5$: &'$N M&C:L DED:N 8 sandvi"i "u unt i miere de albine, ( "an de lapte "rud, pr itur "u nu"i# L' 7$' >ECE 8 ( p(rt("al#, un pa,ar de lapte btut# 0$N>:L 8 aperitiv "u +elin, "i(rbi+, ",i.tele "u s(s, ( bere# C&N' 8 salat de var- murat, mere# M&C:L DED:N 8 "eai de plante, un sandvi"i "u unt i br)n-# L' 7$' >ECE 8 salat b(eu., un mr# 0$N>:L ")rn"i(ri "u var-, t(rt, ( "a.ea "u .ri"a# C&N' salat de .ru"te# M&C:L DED:N L' "a.ea natural, sandvi"i "u i"re# un iaurt "u 7$' >ECE s)mburi de nu"# ?M&5&5E& "u salat de 0$N>:L C&N' ridi",ii ne*re, sandvi"iuri "u "rem de br)n- i ( bere# MEN&: 074&@&L 0$&M' %'$' M&C:L DED:N 8 ( "an de lapte btut# L' 7$' >ECE 8 sandvi"i "u br)n-, un mr# 0$N>:L 8 spana" "u (u, pr itur "u br)n-#

C&N'

8 salat de ppdie, s)mburi de nu" "u miere#

MEN&: 074&@&L %'$' M&C:L DED:N L' 8 salat de r(ii "u br)n-# 7$' >ECE 8 sandvi"i "u vinete, "aise# 8 0$N>:L C&N' "i(rbi+ de var, srmlu+e 8 d(vle"el "u "(n(pid# MEN&: 074&@&L 57'MN' M&C:L DED:N 8 un (u m(ale la pa,ar, un "eai de plante# L' 7$' >ECE 8 r(ii umplute "u br)n-# 0$N>:L 8 "iuper"i "u mai(ne-, t(rt de .ru"te# C5N' 8 salat "(mbinat "u br)n-, .ru"te# 5(ate a"estea !+i par a"um "eva "e nu vei putea s .a"i# 5rebuie s-+i spun " este de(sebit de u(r### i mai ales trebuie s tii " (dat "e ai luat a"east de"i-ie, i ( i .a"i, vei mai des"(peri "eva de(sebit, nu !+i v(r mai .i ne"esare, at)tea mese, nu va mai .i ne"esar s depin-i de a"east (binuin+# Mie, spre e9emplu, !mi este su.i"ient ( "a.ea peste -i i spre s"ar, ( mas as(rtat Dar ,aide s lum pe r)nd aa - -isele re+ete, s

vedem, !n "e m(d +i le p(+i pre*ti# i pentru a .i mai (rd(nate, s le lum pe *rupe de m)n"ruri8 4'L'5ELE C,iar da" a"east denumire *eneri" te du"e "u *)ndul la "eva "e eti (binuit s !ns(+eas" un .el de m)n"are, a"este salate despre "are v(m v(rbi, sunt de .apt .elul de m)n"are !n sine, ele .iind "(mplete i adu")ndu-+i t(ate a"ele "(mp(nente de "are tu "re-i " ai nev(ie# 4alatele sunt !n *eneral din le*umele, -ar-avaturile, .ru"tele se-(nului respe"tiv, t("ate, date prin r)-t(are, sau mi9ate, "are se ameste" pentru arm(ni-are "u una din s(lu+iile8 mai(ne-, s(s de mai(ne-, sm)nt)n, lapte btut, s(s tartar, mai(ne- de ustur(i, lapte### !n .un"+ie de ima*ina+ia ta# de "eea "e ai la !ndem)n, de *ustul tu parti"ular# !n" ( dat !+i spun, " a"este aa --ise re+ete pe "are le v(m p(vesti a"um, v(r .i pentru tine d(ar pun"te de ple"are, ")teva idei de la "are s ple"i pentru a reali-a .(arte u(r a"ele pre.erin+e parti"ulare# C,iar da" !n pre*tirea a"est(r minun+ii, nu vei mai .(l(si sarea 1*ustul adevrat al pr(dusel(r nu mai ne"esit i sarea2, s nu te (preti de la .(l(sirea restului de ar(me naturale, aa - -isele "(ndimente, "are te v(r a uta s adu"i preparatel(r, *usturi nebnuite# i "a s .ie mai u(r, ,aide s vedem "are p(t .i a"este ar(me?#?

C7ND&MEN5E 1'$7ME2 !n"ep)nd "u "ele mai (binuite8 piper, eniba,ar, .(aie de da.in, "(riandru 1pe "are !l *seti la (ri"e pla.ar2, "ui(ar", s"(r+i(ar,nu"(ar, "imbru, b(ia de ardei dul"e sau iute, busui(", ptrun el, +elin, leutean, mrar,### 3ista ( mai p(+i !mbunt+i# 5(ate a"estea le p(+i .(l(si, "ele "are sunt us"ate, m"inate, ast.el !ne)t s (b+ii un pra. "are va ar(ma i .r .iprbere pr(dusul !n "are vei .(l(si a"est pra.- ",iar i .(ile de da.in se p(t mrun+i .(arte .in !n r)ni+a de "a.ea# '"ele ar(me "are peste var, primvara sunt ver-i, le vei .(l(si t("ate .in i este bine "a !n an(timpul !n "are ele se *ses" din abunden+, s-+i pre*teti prin us"are la umbr "antit+i su.i"iente pe "are iarna s le .(l(seti sub .(rm de pra. din respe"tivele ar(me# Ca iretli" le*at de ar(me s-+i spun " atun"i ")nd vrei "a pr(dusul pe "are !l prepari s aib *ustul de "arne p(+i s .(l(seti "(mbina+ia de8 piper, "(riandru i eniba,ar i "are alturi de ustur(iul .(l(sit te va p"li i pe ti ne i v ei "rede " este "rn"i(rul EFt "are !+i este d(r# 4'L'5' DE %'$>' M:$'5' %ar-a murat se p(ate .(l(si# "u .(arte mult su""es, !ntrea*a iarn, "u sin*urul amendament#, " va trebui desrat, da" este prea srat "(ns"rvat,Gidi" s se +in !n ap re"e d(u trei (r" i ap(i s se s"ur* bine, !nainte de a ( .(lsi la preparare# 'st.el, dintr-("p+)n mi" vei

(b+ine un "astr(n de salat din "are re-ult "am H p(r+ii, destul de mari# %ar-a se taie .idelu+, ")t mai .in i se ameste" "u una din variantele8 ( "eap t("at mrunt, ( "an de sm)nt)n mai *r(as, piper, .(aie de da.in m"inat, "imbru pra.= ulei, piper, ( lin*uri+ de mutar, se ameste" bine "u var-a, ap(i se !n"(rp(rea- br)n- dat prin r-t(are= "in"i "+ei de ustur(i bine pasa+i, ( "an de lapte btut, br)n- de va" 1trei lin*uri mari2, piper sau alte "(ndimente, p(+i s .a"i i ( salat mai e9(ti" .(l(sind a"eeai var- t("at pe "are ( "(mbini "u mai(ne- ."ut dintr- un (u i mie-ul de la -e"e nu"i .ie t("at 1mrun+i t !n pumni2 .ie dat prin maina de nu", "u ustur(i i "(ndimente# &at "um, din a"eeai var- p(+i s .a"i mai multe salate di.erite, "a *ust i aspe"t, i va trebui s-+i reamintes" " !n .elul a"esta, "(ntinu)nd tu s adau*i i alte "(mp(nente vei putea s (b+ii i alte salate de *enul a"esta, pe "are da" le vei "(nsuma .ie "a sandvi"iuri, .ie "a atare, p(t s "(nstituie ( mas "are s-+i satis.a" i pl"erea, i s te sature# 7ri"reia dintre variantele de mai sus p(+i s-i adau*i, .ie un m(r"(v dat prin r-t(area .in, .ie ( umtate de "art(. ras, .ie ( umtate de s.e"l r(ie, +elin, ridi",e nea*r###, una sau mai multe din a"estea, date prin r-t(are, ast.el " vei (b+ine de .ie"are dat

salat# Da" var-a este prea a"ri(ar, dup "e ai tiat-( .idelu+, adau*-i ( lin*uri+ de miere de albine i ameste"-( bine, ast.el ea va deveni i mai *ust(asa# 4'L'5 DE $&D&C;E NE'I$ $idi",ea nea*r se *sete !ntrea*a iarn, .ie la pia+, .ie la apr(-are# Cur+at de "(a i dat prin r-t(area .in, se va "(mbina "u ( lin*uri+ de miere de albine 1la ( ridi",e mi l("ie2, "u ( lin*uri+ de su" de lm)ie sau (+et de mere, piper, J-A lin*uri+e de ulei i se ameste" bine, iat ( prim variant a a"estei salate# ridi",ea dat prin r-t(area .in, se "(mbin "u8 un m(r"(v, un mr, un pst)rna" i ( umtate de s.e"l r(ie 1dat pe r)-t(are2, ( "eap t("at mrunt, se adau* "imbru i mai(ne-, deasupra se rade, pu+in br)n-= a"eleai "(mp(nente "a i mai sus "are se "(mbi n nu "u mai(ne- "i "u ( "an de sm)nt)n i i se pune mai mult piper= ridi",ea se spal bine .r a ( "ur+a, i se taie un "p"el, i se s"(ate "u ( lin*uri+ mie-ul ast.el !n")t s rm)n de ( umtate de "entimetru# '"est mie- se va .(l(si la una dintre salatele de mai sus iar ridi",ea se va

umple "u trei lin*uri+e de miere i se va lsa p)n a d(ua -i# 4e (b+ine ast.el un sir(p de(sebit la *ust i mult mai bun de")t (ri"e sir(p pentru stri ale mi"il(r r"eli de peste iarn# 4'L'5 DE 46ECL $7&E 4.e"la r(ie se "ur+ de "(a , se d pe r)-t(are 1este mai *ust(as ."ut pe "ea .in2 se ameste" "u ( lin*uri+ de miere de albine 1pentru ( s.e"l mi l("ie2 pu+in piper, su" de lm)ie sau (+et de mere 1( lin*ur sau d(u, !n .un"+ie de *ust2, pra. de ",ini(n 1dat prin maina de m"inat "a.ea2# &at ast.el ( de(sebit de *ust(as salat de s.e"l, "reia, da"!n (binuin+a "asei este i "u ,rean, atun"i p(ate .i "(mbinat i "u a"esta, dat prin r)-t(are# 4alat de s.e"l r(ie "u br)n- i mai(ne-8 ( s.e"l r(ie mi l("ie, dat pe r)-t(are, se "(mbin "u br)n- de va" pr(aspt 1A - H lin*uri2, se adu* piper, "imbru i "(riandru, se ameste" bine !nainte de a se adu*a mai(ne-a ."ut dintr-un (u# Da" a"east salat ( ae-i pe un plat(u, ( !mbra"i !n mai(ne- i ( (rne-i "u .elii de s.e"l i rnsline, ( vei "(nsuma "u i mai mult pl"ere# 4alat de s.e"l "u +elin i sm)nt)n, ( s.e"l i ( +elin de dimensiuni apr(piate, se dau prin r-t(area

.in, se adu* ( "eap mi l("ie t("at .in, piper i ( "an de sm)nt)n, se aea- pe plat(u, se !mbra" "u br)n- ras, se (rnea- "u .eliu+e de s.e"l# - 4alat de s.e"l, +elin i mr, "u lapte btut8 ( +elin i mere, ast.el !n")t a"estea !mpreun s .ie "antitativ e*ale "u s.e"la pe "are ( ai la !ndem)n, date prin r)-t(are, se "(mbin "u K "+ei de ustur(i bine pasat i ( "an de lapte btut !n "are se !n"(rp(rea- ( lin*uri+ de mutar i "(ndimente 1ar(me dup *ust2# La a"east salat mer*e .(arte bine pu+in s"(r+i(ar, ",imi(n i piper# 4'L'5' DE CE'0' 0entru a"este salate, "eapa se "ur+ i se taie peti(ri 1.eliu+e sub+iri2, se pune !ntr-un "astr(n i se ameste"bine "u ( lin*urde miere 1latrei "epe (binuite2 i pu+in -eam de lm)ie sau (+et - de pre.erat din mere# pu+in piper# 4e las ast.el "eapa, "el pu+in trei (re 1"u ")t ( lsm mai mult, ea devine mai *ust(as2, dup "are se ameste" "u ( mai(ne- ."ut din 1d(u2 (u, mai tare, i "reia i s-a dat un *ust bun 1"u mutar, "(ndimente, verdea+###2# Dei la prima vedere nu te tentea- ( ast.el de salat, da" vei avea "ura ul s ( !n"er"i, tiu si*ur " nu-+i va lipsi din meniul pre.erat# - '"eeai "eap, "ele trei, pre*tite "a i mai sus, se mai ameste", !n l(" de mai(ne- "u mutar 1( lin*ur2 i d(u trei lin*uri de ulei i ( alt salat de "eap

este *ata, pe "are ( vei putea as(rta (ri"rui sandvi"i, sau s ( "(nsumi pur i simplu "a atare, mai ales da" !i adau*i i ")teva msline# 4'L'5 @7E:6 7ri")t de mare +i-ar .i pre ude"ata !n "eea "e privete ( ast.el de salat "u "are erai prea (binuit "a s "re-i " se p(ate i alt.el, trebuie s tii " ea va .i la .el de bun da" vei reui s-+i depeti pr(pria pre ude"at i s !n"er"i s +i-( prepari# %ei "ur+a "in"i m(r"(vi mi l("ii sau trei mai mari, un pst)rna", un s.ert de +elinmare sau una mi"u+, i le vei da pe r)-t(are# Cin"i "astrave+i mura+i mai mi"i sau trei mai mari !i vei tia "ubule+e mi"i i !i vei s"ur*e bine, ( umtate de "eap t("at mrunt, unpumnde"iuper"i t("ate,i un pumn de nu" m"inat, le ameste"i pe t(ate, adau*i piper, pu+in eniba,ar, mutar i mai(ne-a ."ut din d(u sau trei(u# Da" vei ae-a a"east salat pe plat(u i ( vei !mbr"a "u mai(ne-, (rnat ap(i "u "(rnetul "u mai(ne- i "u "eva viu "(l(rat, salata este *ata, apetisant, !mbiet(are i mai ales .(arte *ust(as# 4'L'5' DE M7$C7%& Din trei m(r"(vi mari da+i prin r)-t(are (b+ii trei p(r+ii bune de ast.el de salat# M(r"(vil(r le adau*i "in"i "+ei de ustur(i pasa+i bine, piper, .(i de da.in m"inate .in i mai(ne- ."ut mai a"ri(ar dintr-un (u# 7 p(+i

ae-a pe plat(u sau !ntr-un "astr(n aspe"tu(s i s ( !mbra"i !n br)n- telemea dat pe r)-t(are, ( (rne-i "u msline i pu+in mai(ne-# 7 alt variant de salat de m(r"(vi, t(t din trei bu"+i date pe r-t(area .in, "(mbinat "u piper, trei lin*uri de br)n- de va", ( lin*ur de mutar, "imbru i pu+in nu"(ar 1nu-i (bli*at(rie2, un pumn de msline tiate .elii i ( "an de sm)nt)n# 5rei m(r"(vi rai !i p(+i "(mbina "u ( "eap t("at mrunt, "u un "astravete murat t("at i bine s"urs, mult verdea+ t("at 1sau pra. pentru iarna2, pu+in piper i un pa,ar de lapte btut# 4'L'5' DE 4'L'5' %E$DE Mai !nt)i s-+i spun " de .ie"are dat ")nd ai salat verde !n "as, p(+i s ae-i pe plat(u, (ri"are alt salat din "ele pe "are de a le-ai a.lat, pe .run-e de salat verde, ast.el aspe"tul plat(ului va .i i mai de(sebit# 4alata verde ( p(+i pre*ti .ie "a atare, .ie, !n t(ate salatele pe "are le-am p(vestit p)n a"um, ")teva .run-e tiate .in, "are le va adu"e, mai ales peste iarn, "ul(area verde, "e !n a"est an(timp ne "am lipsete# - 7 "p+)n de salat verde, dup "e ( speli bine, ( tai .idelu+ pe un t("t(r de lemn?i "u un "u+it bine

as"u+it, !i adau*i ( lin*uri+ de miere de albine, ( lin*ur de (+et de mere, trei lin*uri de ulei, ")teva msline, ")teva bu"+ele de lm)ie tiate mrunt "u "(a "u t(t, "in"i "+ei de ustur(i pasa+i, piper i br)n- ras# 7 "p+)n de salat verde, tiat mrunt, ( "eap mi l("ie t("at, ( lin*ur de mutar, ( lin*uri+ de miere de albine,, ")teva pi"turi de su" de lm)ie, "in"i sau apte msline i ( "an de sm)nt)n# 4alata verde de primvar, ")nd se *ses" i "elelalte verde+uri pr(aspete, se p(ate "(mbina "u .run-e de ppdie, l(b(de, spana" !n pr+i e*ale, tiate t(ate mrunt, "u ustur(i, ptrun el verde i mrar i se "(mbin "u mai(ne- sau sm)nt)n, piper, "u sau .r br)n-# !n primvar se *sete de a "aul pr(aspt pe pia+ i a"esta se pretea- i .(arte bine la a"este salate# 4'L'5 DE 5EL&N' Lelina "ur+at i dat prin r-t(area .in, se "(mbin "u ustur(i pasat bine, "u piper i ( mai(ne- mai *r(as, la "are se p(ate adu*a i ( lin*ur de sm)nt)n# 4e *arnisete .(arte aspe"tu(s "u msline i .run-e ver-i de salat, ast.el p(+i (b+ine un plat(u viu "(l(rat i .(arte *ust(s# !n a"elai m(d, +elina dat prin r-t(area .in se p(ate "(mbina "u ( "eap mi l("ie t("at mrunt, "u verdea+, "(ndimente i sm)nt)n pr(aspt#

4'L'5E DE 0$&M%'$' 0rimvara, ")nd natura renate, ea ne druie ( sumedenie de pr(duse pe "are le putem .(l(si !n "ele mai variate "(mbina+ii, .r s ne temem " una nu se va p(trivi "u "ealalt# Cea mai u(r de ."ut salat de primvar este din "eea "e *seti !ntr-( -i pe pia+8 l(b(de, spana", ridi",i de primvar, "eap verde, salat verde, ur-i"i, verdea+, luate !n "antit+i apr(9imativ e*ale, pe "are le t("i 1tai2 mrunt, "r(ra le p(+i adu*a una dintre variantele8 mai(ne-, piper, ( .elie de br)n- telemea dat prin r)-t(are= sm)nt)n, pu+in br)n- de va", ( lin*ur de mutar, "(ndimente= ( lin*uri+ de miere de albine, .re"at "u ( lin*ur de (+et de mere, trei lin*uri de ulei i ( lin*ur de mutar# 4'L'5 C: 6'47LE %E$DE 0$7'405 6as(lea verde pr(aspt se spal, se "ur+ de "(di+e i se taie .(arte mrunt, lu)nd ")teva psti ae-ate paralel !n m)n i tiate de(dat "a mi"i .eliu+e sub+iri# 4e "(mbin ap(i "u ( mai(ne- ."ut *ust(as,

dar nu a"n(ar, "reia i se adau* ustur(i t("at mrunt, i .(arte mult verdea+ t("at, mrar, ptrun el, "imbru, leutean, +elin# 6as(lea ast.el pre*tit p(ate .i servit "a atare sau "a sup(rt pentru ",i.telu+e, ")rn"i(ri### 7 alt varinat de salat "u .as(le verde este dat de "(mbinarea !n pr+i e*ale a .as(lei tiat "a i anteri(r "u br)n- de va" sau telemea, "u "eap t("at mrunt i mult verdea+, "r(ra li#se adau* la .inal pentru a le arm(ni-a, ( "an de sm)nt)n sau de lapte btut# 4'L'5 DE %'$>' D:LCE 0entru pre*tirea salatel(r de var- dul"e, a"easta se p(ate da prin r-t(are, ast.el va .i mai *ust(as, arm(ni-)ndu-semai u(r"u restul "(mp(nenteL(r# Da" nu vrei s ( dai prin r-t(are, atun"i s ( t("i mrunt pe un t("t(r de lemn, s ( pui !ntr-un "astr(n, unde, !nainte de a-i adu*a alte "(mp(nente, .rea"-( bine !ntre m)ini "u pu+in pra. de piper, ast.el ea se va !nmuia pu+in i se va !mbina "u ar(ma piperului# %ar-a, ast.el pre*tit, p(+i s ( "(mbini a"um "u8 ustur(i pasat, mai(ne- i verdea+= "eap t("at mrunt, br)n-, mutar i sm)nt)n= "u (ri"e alte -ar-avaturi sau le*ume pe "are le ai /a !ndem)n, t("ate sau date prin r-t(are, "u "eap sau

ustur(i, i ( "an de lapte btut= - "u piper "eva mai mult, ( lin*ur de miere de albine, trei lin*uri de (+et de mere sau ( lin*ur de su" de lm)ie, trei lin*uri de ulei i ")teva msline# 7ri"are dintre a"este s(rtimente de salat de var- p(ate s devin sup(rtul de var- t("at la srmlu+ele din var- dul"e pe "are le v(m p(vesti "eva mai !n"(l(# 4'L'5' DE $&D&C;& DE 0$&M%'$' Cam -e"e ridi",i, splate bine i date prin r-t(area .in sau tiate mrunt, se p(t "(mbina "u ( lin*ur de mutar, ( lin*ur de miere de albine, pu+in -eam de lm)ie, trei lin*uri de ulei, verdea+ 1!n m(d de(sebit mrar2 t("at .in, trei "epe ver-i tiate .in, i pu+in br)n- dat prin r)-t(are, piper sau alte "(ndimente# $idi",ile se pretea- !n e*al msur la "(mbinare "u mai(ne- sau sm)nt)n, dar s nu #ui+i verdea+a t("at, "are nu trebuie s lipseas" de la ni"i ( salat, mai ales atun"i ")nd ea se *sete din belu* !n an(timpul de primvar sau var# 4'L'5 DE $7&& $(iile tiate .elii r(tunde, destul desub+iri, presar-l" "u piper, ulei i su" de lm)ie, verdea+ t("at mrunt i ast.el vei (b+ine ( salat "are se pretea- .ie "a atare,

.ie l)n* un alt .el de m)n"are, ."ut pe ba- de br)n-# 0(+i !n e*al msur, ",iar peste salata ast.el pre*tit, s pui br)n- telemea dat pe r-t(are i ast.el ea va deveni i mai "(mplet## 4'L'5' DE C7N70&D' 7 "(n(pid p(trivit, dup "e ( speli bine, d-( prin r-t(are, adau*-i mai(ne- mult, ustur(i sau "eap verde t("at .in, mult mrar verde t("at, piper, i ast.el salata "ea mai *ust(as pe "are ai "re-ut vre(dat " ( vei putea ima*ina, este *ata# C(n(pida, t("at mrunt sau dat prin r-t(are, se p(ate adu*a (ri"rei alte salate, d)ndu-i un *ust de(sebit, !n "antitate e*al "u restul de "(mp(nente, "(mbinate .ie "u mai(ne-, .ie "u sm)nt)n *r(as i pr(aspt, .ie "u lapte btut# 4'L'5' DE %'$' %ara este i ea .(arte darni" la nivel de "eea "e ne este n(u ne"esar !n an(timpul respe"tiv, ast.el " din t(t "eea "e se *sete8 r(ii, "astrave+i, ardei, "eap, verdea+, d(vle"el, vinete, *(*(ari### se p(ate .a"e .ie salat "(mbinat, .ie din .ie"are !n parte, "u a"eleai, mai(ne-, sm)nt)n, lapte btut, ulei i mutar, sau ",iar alte s(suri pi"ante pe "are tu le ima*ine-i# 4 nu ui+i "(ndimentele, verdea+a t("at i eventual br)n-a#

4'L'5' DE %&NE5E %inetele se "ur+ de "(a a "(l(rat?, se dau prin r-t(area .in, se las "am ( umtate de (r s-i "(le"te-e su"ul, de "are se st(r" ap(i bine 1!ntre palme2,-Este ne"esar a"east (pera+ie de st(ar"ere a vinetel(r, alt.el, a"eastea v(r avea un *ust prea aspru# !n a"elai .el se pr("edea- i "u d(vle"elul "are trebuie, dup "e !l "ure+i de "(a i de s)mburi, s-3 dai prin r)-t(are i s-3 st(r"i# Cantitativ, la trei vinete p(trivite, !+i este ne"esar un d(vle"el mi l("iu# 'meste"i vinetele "u d(vle"elul, !i adau*i mai(ne- i ustur(i sau "eap t("at, piper i de a"um, salata de vinete este *ata, i "u a"elai *ust "u "are erai (binuit i p)n a"um s ( "(nsumi, "u ")t pl"ere, vara# ;$E'N:L !l p(+i .(l(si, !n (ri"are dintre salate, ")te ( umtate de rd"in dat prin r-t(area .in, sau p(+i s-3 pre*teti, d(ar pe el, pe l)n* alte .eluri de m)n"are# 'st.el, dup "e !l "ure+i bine i !l dai prin r-t(area .in, "(mbin-l "u miere de albine 1la trei rd"ini p(trivite ( lin*uri+ de miere2, -eam de lm)ie, pune-3 !ntr-un b(r"an bine !n",is, i ast.el ai !n .ri*ider, la !ndem)n, "eva *ust(s l)n* br)n-, alte salate, la sandvi"iuri###

474:$& '"estea sunt .ie aa "um ai (bservat de a, de le*tur pentru salate, i le v(m lua pe .ie"are !n parte, pentru a vedea "um se (b+in, .ie s(suri pe "are le p(+i servi la .elul d(i al unui meniu "(mplet# 7ri"are dintre s(surile "are urmea- s le tre"em !n revist se pretea- s .ie el !nsui un .el de m)n"are, pe "are s-3 p(+i "(nsuma "a atare, s-3 pui pep)in"saupep)ini"de*r)u i ast.el s (b+ii multe s(rtimente de sandvi"iuri# !+i .a" ( mi" pr(punere, "a de a"um, nemai.(l(sindu-+i !ntre* arsenalul de "rati+e, (ale, ti*i, te.l(ane, MuMte### i altele asemnt(are l(r, dispensea--te m"ar de ( parte din ele i "u banii (b+inu+i s-+i "umperi un mi9er 1'$IEM&< este .(arte bun i la (ra la "are s"riem a"este r)nduri, el "(st !n ur de d(u-e"i de mii2, ast.el !n")t, prepararea a"est(r s(suri s-+i devin .(arte u(ar, ( (a" ",iar# Cu timpul, !+i vei da s"ama " nu ai ."ut ( investi+ie pr(ast, .iind mul+umit de uurin+a "u "are vei putea s i" des"ur"i la pre*tirea ,ranei vii# i t(ate a"estea i !n vederea .aptului, " !n"et i "u rbdare, dup "e vei avea de a (r*anismul de-int(9i"at de t(9inele "e a"um !+i .a" -ilele amare###, vei vedea " mai sunt !n" pai p(sibili, iar unul dintre a"etia este al tre"erii !nspre ( alimenta+ie mai .in, mai pst(as, ( aa - -is a d(ua etap# Dar a"easta, mai !n"(l(, de("amdat, mi9erul te p(ate a uta la pre*tirea a"est(r primi pai#

474:L M'&7NE>' Este .(arte imp(rtant s re+ii " la "(nsumarea (ului, nu este bine s ale*i d(ar *lbenuul, ast.el din !ntre*ul ener*eti" 1"alitativ2 al a"estuia, te-ai priva de una dintre "(mp(nentele sale# Mai(ne-a se p(ate .a"e, .(arte *ust(as, i "u albuul, de"i "u (ul !ntre*, ",iar da" prin a"east a.irma+ie !i v(i supra pe a"ei bu"tari tradi+i(nali, "are nu ( .a"# 0entru pre*tirea mai(ne-ei, da" nu ai un mi9er, atun"i separ la !n"eput *lbenuul de albu, pune-3 !ntr-un "astr(n, adau* unui *lbenu ( lin*uri+ de mutar 1s#nu .ie iute2, i "u rbdare, t(arn ulei, ameste")nd "u ( lin*urde lemn, p)n reueti s !n"(rp(re-i !n ur de un s.ert de litru de ulei# 'st.el, (b+ii ( mai(ne- .(arte *r(as, "rei a !i p(+i !n"(rp(ra albuul btut spum# !n .un"+ie de unde vei .(l(si a"east mai(ne-, ( vei "(ndimenta "a atare, .)")nd-( da" este "a-ul mai a"ri(ar, "u -eam de lm)ie, sau, dup "a-, "u sm)nt)n, i "u "(ndimente# Da" ai un mi9er, pune (ul !ntre* !ntr-uri vas mai mult !nalt de")t lat, adu*)n-du-i ( lin*uri+ de mutar, ulei, .r .ri" i mi9ea--le, adu*)nd !n" de d,(utrei (ri ulei, p)n !l !n"(rp(re-i N pe t(t 0(t s-+i spun din e9perien+, " da" vei .(l(si ane9a "u "u+ita" a mi9erului, p(+i s pui de la !n"eput t(t uleiul i !ntr-un minut de mi9are, mai(ne-a este *ata, .(arte pu.(as i tare !n a"elai timp#

:LE&:L Este de pre.erai s !n"er"i s .(l(seti uleiul "are nu estesuper-ra.inat, pr("esul lui te,n(l(*i" .iind "eva mai bl)nd !n a"east situa+ie# ' !n"eput s se *seas" pe pia+a n(astr i a"el ulei "are este de pre.erat8 uleiul presat la re"e# 4auda"!+i p(+i permite .inan"iar, ine*al msur este bun, uleiul de msline, "are este (b+inut t(t prin presare la re"e, de"i "u !ntrea*a "alitate a a"estuia# 474 0&C'N5 6rea" bine ( lin*ur de mutar 1"are nu este iute2 "u ( lin*uri+ de miere de albine, piper, "(riandru i eniba,ar, i un pa,ar de ulei, adu*)ndu-i la .inal ")teva pi"turi de -eam de lm)ie# '"est s(s se (b+ine u(r# i se p(ate pune pe (ri"e "(mbina+ie de -ar-avaturi, le*ume### t("ate sau date prin r)-t(are# 474 0&C'N5 C: :45:$7& 7 "p+)n de ustur(i "ur+at i bine pasat, .ie prin presa de ustur(i, .ie "u lama "u+itului pe un t("t(r de lemn, .ie !n pisl(*ul 1piua2 de ustur(i, se ameste" .(arte bine "u ( lin*ur de mutar 1"are s nu .ie iute2 i i se !n"(rp(rea- treptat, "a la mai(ne-, "am un pa,ar

de ulei, adu*)nd din ")nd !n ")nd i ")te ( pi"tur de ap re"e# 4e (b+ine ast.el, un s(s de "(nsisten+a mai(ne-ei, aa -isa mai(ne- de ustur(i, din "are se p(ate .(l(si "u su""es la salate sau la pastele de br)n- de "are v(m v(rbi mai !n"(l( 474 0&C'N5 C: $7&& 1 OE5C;:02 Cantit+ile pe "are le e9pun a"um, se rap(rtea- la trei r(ii mari i "(apte, pe "are le vei t("a .(arte mrunt, le p(+i ",iar m"ina sau mrun+i "u ane9a "u "u+ite a mi9erului, sau le p(+i da prin r)-t(are# 4eparat, di-(lv bine trei lin*uri de mutar "u ( lin*ur de (+et# adau* trei lin*uri de miere de albine "a s se di-(lve i ea !n a"east past, adau* !n "(ntinuare trei lin*uri de mai(ne- de ustur(i 1re+eta pre"edent2 i urmt(arele "(ndimente8 piper, "(riandru, "imbru, .(i de da.in, eniba,ar# b(ia de ardei i mult verdea+ t("at mrunt C(mbin r(iile t("ate "u a"east past (b+inut i vei avea un s(s de(sebit de *ust(s pe "are !l p(+i .(l(si ",iar i "a atare# 474 5'$5'$ 6 ( mai(ne- dintr-un (u, "reia adau*-i trei "astrave+i mura+i, t("a+i mrunt i .(arte bine st(ri de -eam, adau* pu+in piper i ( lin*ur de sm)nt)n *r(as, mult verdea+ t("at mrunt, !n .un"+ie de *ustul pe "ar"-3 pre.eri#

474 DE C'$576& 10&:$E2 4in*urul amendament la a"est s(s este a"ela " va trebui "(nsumat destul de repede, de"i s nu-3 pre*teti "u mai mult de trei (re !nainte de a-3 .(l(si, pentru ", !n "(nta"t prelun*it "u aerul "art(.ul !i va m(di.i"a "ul(area, !n rest, este de(sebit de *ust(s i u(r de pre*tit# La mai(ne-a dintr-un (u, adau*-i trei "art(.i "ur+a+i i da+i prin r-t(area mi" 1.in2, "in"i "+ei de ustur(i pasat bine i ( lin*ur de sm)nt)n dul"e# Mai p(+i adu*a piper i verdea+# 7 alt variant, da" dispui de mi9er "u "u+ite, pasea- !n mi9er "u pu+in lapte dul"e "ei trei "art(.i, ast.el vei (b+ine ( past de "art(.i, "reia !i p(+i adu*a sm)nt)n i "(ndimente, ustur(i, verdea+# 474 C7L7$'5 7ri"ruia dintre s(surile pe "are le-am e9pus p)n ai"i, p(+i s-i adau*i ")teva pi"turi de su" "(n"entrat de s.e"l r(ie, ast.el " *ustul nu i se m(di.i", dar vei (b+ine s(suri de(sebite, pe "are p(+i s le .(l(seti "u .(arte mult su""es i la mese mai .estive, .ie !n preparate, .ie "a (rnamente#

I$:L !n .(arte multe re+ete de a"um !n"(l(, v(i .(l(si denumirea de *r)u !nmuiat, ast.el " ,aide s) vedem "um se pre*tete a"esta# 4e ale*e *r)ul de impurit+i, se spal bine i se pune !n ap nu .(arte re"e, ast.el !n")t s .ie !ntrea*a "antitate de *r)u a"(perit de ap# Din apte !n apte (re, se s",imb apa de pe *r)u, ast.el !n")t, de .ie"are dat, s nu punem mai re"e de")t !nainte# Dup ( -i, da" *r)ul este re"(ltat !n anul respe"tiv, a"esta !i va de-v(lta de a b(bul, devine m(ale, ast.el !n")t se p(ate "(nsuma# Da" *r)ul este re"(ltat de peste ani, "i se va !nmuia mai *reu, de a"eea, s-l pui din timp la a"east (pera+ie de !nmuiere# Cn (ri"are dintre salatele de p)n ai"i, sau s(suri, p(+i s adau*i una - trei lin*uri de *r)u !nmuiat i s"urs de ap 1!ntr-( stre"urt(are i !l lai s se s"ur* sin*ur2# 'st.el, salatele respe"tive v(r deveni abs(lut "(mplete, i nu !+i va mai .i ne"esar p)inea# 0(+i, !n e*al msur, "a !n .ar.uria !n "are te serveti "a s mn)n"i, s-+i pui ")te ( lin*ur de asemenea *r)u, i s le "(mbini !n timp "e mn)n"i, pentru a avea un !nl("uit(r pentru p)ine# Ir)ul !nmuiat, ast.el (b+inut, se p(ate da i prin maina de t("at "arne, i se (b+ine ( past, pe "are, atun"i ")nd !l v(m .(l(si !n re+ete, !l v(m numi *r)u !nmuiat i m"inat, i vei ti la "e .a"em re.erire# i "a s nu tre"em de a"est d(meniu al *r)ului .r s .(l(ses" prile ul de a-+i spune, a.l, da" nu tiai, "

armatele r(mane nu-i "rau "ire-ile "u p(r"i dup ei "i .ie"are s(ldat# avea la br)u un s"ule+ spe"ial pentru *r)u ast.el " un pumn de *r)u pa "are !l r(n+ia !n timp "e se deplasa !i +inea i de .(ame i de sete, .r s-i .ie ne"esar alt"eva ## i !n" este una din "ele mai admirate 1da" a"esta p(ale s .ie un lu"ru de admirat2 armate ale ist(ri"i# 'st.el, r(manii au des"(perit *uma de meste"at natural### C&7$@E Nu este ni"i ( *lum, nu am de *)nd ni"i s le p"les", dar "i(rbele se p(t pre*ti, "u a"elai su""es !n "eea "e privete *ustul a"est(ra "a i ")nd ar .i dintre "ele "u "are "rai (binuit, n".(l(sind !ns .("ul Ea, "u ")t va sta mai mu li, "u at)t va deveni mai *ust(as 1mai arm(ni(as la *ust2# 0entru a pre*ti "i(rba, indi.erent de se-(n, p(+i s .(l(seti "a vas, dire"t vasul pentru sup de la servi"iul de mas# Da" nu ai un asemenea vas# .(l(sete un b(r"an mai mar", sau (ri"e alt "astr(n "are s nu .ie de metal &n a"esta vei pune, pe r)nd# "ele ne"esare (b+inerii "i(rbei# Ca li",id, p(+i s .(l(seti, .ie b(r de tr)+e"ar" s nu .ie .(arte a"ru, .ie -er de lapte, .ie pui i simplu ap# Cu .ie"are dintre ele# "i(rba va avea un *ust di.erii# i "a s nu e9iste ni"i un dubiu, ,aide s lum ")teva variante de asemenea "i(rbe "are se p(t pre*ti in .ie"are dintre an(timpuri#

&'$N' 5aie mrunt 1sau d prin r-tit(ar"a mar"2 urmt(arele8 trei m(r"(vi p(trivi+i, un ptrun el rd"in, un pst)rna"# ( umtate de +elin# un "art(. mi l("iu, ( "eap mi l("ie, ( s.e"l r(ie mai mi", trei .run-e de var- murat 1se p(ate i .r2, "in"i "+ei de ustur(i i pun"-l" !n vasul respe"tiv, adau* una din "ele trei variante de li",id, -e"e b(abe de piper, trei .(i de da.in !ntre*i, ( rmuri"d" "imbru us"al, a"(per "u un "apa" i pune vasul, nu !n .ri*ider, "i la temperatura "amerei# ' d(ua -i# "i(rba este *ata# nu trebuie de")t s ( serveti# 0(+i s-i adau*i !n .ar.urie, sm)nt)n sau ",iar sm)nt)n bine btut "u un (u i pu+in (+et "u ar(m de tar,(n# ardei iute# "um !+i este (bi"eiul# 4in*urul "usur pe "are p(+i s-3 *seti a"estei "i(rbe, ar .i .aptul "-i lipses" aburii# Ci(rba de mai sus va avea ( tent r(-, de la s.e"la r(ie 0(+i, !ntr-( alt variant, s nu pui s.e"l, "i mai mult rd"in alb i# da" ai verdea+, .ie us"at .ie pr(aspt, pune-i .r .ri" deasupra# 0$&M%'$' &n a"est an(timp, ")nd apar a"ele minun+ii ale naturii rens"ute, !n .ie"are -i p(+i s .a"i ( alt "i(rb, ast.el !n")t, una dintre "(mp(nente s devin pred(minant# %ei putea s .a"i# ast.el, "i(rb de salat

de l(b(d, de m"ri, de ur-i"i### 0(+i s .(l(seti i rd"inile pr(aspete de -ar-avaturi, tiate mrunt 1"u ")t sunt mai mrunt tiate, "u at)t se arm(ni-ea- mai repede i v(r avea "(nsisten+a mai m(atas atun"i ")nd sunt "(nsumate2# La a"estea, , adau* trei .run-e de salat verde, trei .run-e de l(b(de ver-i, trei .run-e de l(b(de albe, i trei de l(b(de r(ii, ( le*tur de m"ri, ( *rm (ar de ur-i"i, "eapa verde t("at mrunt 1trei .ire2, un .ir de ustur(i verde t("at mrunt, ( le*tur de ptrun el verde, una de mrar, i ")teva .run-e de leutean t("ate mrunt, adau* li",idul, ")teva b(abe de piper, ( .elie de lm)ie, "u "(a a "u t(t, i las-( p)n m)ine# Dr"*"-( "u sm)nt)n sau "u sm)nt)n btut "u un (u, sau pur i simplu "(nsum-( aa "um este# !+i repet ", "u ")t v(r .i mai .in t("ate, i rd"inile i .run-ele pe "are le pui !n "i(rb, "u at)t ea este mai arm(ni(as# %'$' & 57'MN' De a av)nd a"um e9perien+, p(+i s .a"i "i(rbe "u alte *usturi, pentru " vei putea !n a"este an(timpuri s .(l(seti la pre*tirea l(r i r(iile pe "are le vei tia !n "ubule+" mi"i i ardeii, i *(*(arii, i -ar-avaturile "are sunt pr(aspete# !n a"elai m(d, "a i p)n a"um, pune m "astr(n .ie !n pr+i e*ale, .ie "u un *ust 1ar(m pred(minant2 t(ate "ele ne"esare i las p)n a d(ua -i# %ara i t(amna, este bine s .(l(seti la a"este "i(rbe vara-a dul"e, "are !i d un *ust de(sebit de pl"ut, i s nu i*n(ri ni"i *uliile#

0(+i s-+i pre*teti ast.el, "i(rb de var-, pe "are ( vei ar(ma "u mai mult "imbru verde, var-a .iind pred(minant .a+ de "elelalte "(mp(nente, "i(rb de .as(le verde, "i(rb de *ulii### C+i spun sin"er " mi-ar .a"e mult pl"ere s m invi+i la ( asemenea "i(rb### Este una dintre m)n"rurile pre.erate mie# 4:IE45&& 0EN5$: 6EL:L D7& C,iar da" repetm pu+in, este m(mentul s ne reamintim " de a"este m(.turi "u trei mese prin"ipale i "u trei .eluri de m)n"are la ( mas, se s"ap .(arte u(r, tre")nd &a a"est m(d "(re"t de alimenta+ie# Nu trebuie s ( .a"i !ns de")t atun"i ")nd vei de"ide sin*ur, ")nd !+i vei da s"ama, i asta va .i .(arte "ur)nd, "-+i sunt 4:6&C&EN5E mult mai pu+ine mese, pentru simplul m(tiv, " a"estea le v(r ,rni mult mai "(nsistent de")t "re-i tu a"um - .r s .i !n"er"ai - sau de")t "rede spaima ta, nu tu neaprat, " vei rm)ne .lm)nd# 0)n ")nd vei avea a"este lu"ruri "a i "(n.irmri la "eea "e vei .a"e, ,aide s inventm !mpreun ")teva iretli"uri prin "are s p(+i avea a"este .eluri d(i, i .(arte aspe"tu(ase, i .(arte *ust(ase, la masa ta#

4$ML:LE C: %'$> M:$'5 Da" var-a este prea a"r sau prea srat, este bine s ( pui-!n prealabil la desrat, !n ap re"e, dup "are v(m pre*ti .run-ele pentru !mpa",etat sarmalele# '"estea este bine s .ie mi"u+e, ast.el !n")t s nu ne"esite s .ie tiate "u "u+itul la servire# 0entru a"easta, din "p+)na de var- s ale*i .run-ele "ele mai sub+iri, "r(ra s le s"(+i nervurile din mi l("ul .run-ei# Da" .run-ele sunt p(trivit de mari, atun"i ")te ( umtate de .run- va servi pentru ( srmlu+# Da" ele sunt !n s",imb mari le vei tia, .ie"are !n umtate, ast.el "a dintr-( .run- s re-ulte patru srmlu+e# 5(t "eea "e a re-ultat din pre*tirea .run-el(r de var- i var-a pe "are nu am putut s ( .(l(sim drept .run-e pentru !mpa",etat se va t("a mrunt, .(arte .in ",iar# Din a"easta, "am trei pumni ne pstrm pentru umplutur, iar restul !l .(l(sim pentru a (b+ine (ri"are dintre salatele de var- pe "are le-am a.lat anteri(r# '"east salat va .i sup(rtul de var- t("at al plat(ului "u sarmale, deasupra "ruia v(m ae-a, aran ate .rum(s, srmlu+ele# 0entru umplutura sarmalel(r !+i pr(pun s !n"er"i urmt(arel" varinate, .ie"are dintre ele .iind de(sebit de reuite la *ust8 - trei pumni de "iuper"i t("ate mrunt, "ei trei pumni de var- t("at "e +iau rmas de la pre*tirea .run-el(r, ( "eap mi l("ie tiat .(arte .in 1t("at2, un pumn de *r)u !nmuiat i m"inat, un pumn de tr)+e de

*r)u "ernute !n prealabil, piper, "imbru, eniba,ar i "(riandru m"inate .in, b(ia de ardei dul"e, ( lin*ur de ulei, verdea+ t("at sau pra.# pe "are le .rm)n+i .(arte bine "u un (u !ntre* i umplutura este *ata= trei pumni de "iuper"i t("ate mrunt, un pumn de var- t("at .in# trei pumni de nu" dal prin main, ( "eap mare t("at .i n, pi per, "i mbru# "ni ba,ar i# C(riandai .in m"inate, b(ia de ardei dul"e, un (u !ntre*# trei pumni de nu" m"inat, un pumn de msline tiate .in, trei pumni de *r)u .nmuiat i m"inat, ( "eap 1("at, piper, "imbru i eniba,ar .in m"inate, ( lin*ur de br)n- telemea dat prin r-t(are, un (u !ntre*# Cu (ri"are dintre a"este "(mp(-i+ii, i nu numai, vei (b+ine un plat(u de srmlu+e, pe "are le ae-i deasupra salatei de var-, iar atun"i ")nd le serveti, t(arn ")teva iruri de sm)nt)n deasupra plat(lului### '"um, nu le mai lipses" de")t aburii### 4$ML:LE C: %'$> D:LCE 0entru a pre*ti .run-ele de var- dul"e, vei pr("eda la .el, s"(+)nd nervurile de la a"estea, i este bine s ale*i var-a "are are .run-ele mai sub+iri, nu aa de tare "rn(ase# 0(triveti "a la var-a murat, "a dimensiunea pr+il(r de .run- s .ie p(trivit sarmalel(r mai mi"i# i

.ie"are .run- ast.el (b+inut ( apei "u su"it(rul de lemn, "a i ")nd .a"i ti+eii, ast.el ea se va !nmuia pu+in i ( vei putea .(l(si la !mpa",etatul sarmalel(r# 5(ate resturile din var-a respe"tiv, nervurile i a"ele .run-e "are nu au rmas p(trivite pentru sarnale, taie-le mrunt, .a"i una dintre salatele de mai !naiite "a sup(rt pentru sarmale# :mplutura va .i la .el "a i pentru "ele din var-a murat, at)ta d(ar, vara p(+i s .(l(seti i r(iile !n a"easta i pu+in ardei t("at mrunt, bine!n+eles, mult verdea+ t("at# 5(t aa, vara, !n l("ul sm)nt)nii, p(+i s pui deasupra s(s pi"ant de r(ii, dup re+eta de dinainte# C&:0E$C& Ciuper"ile, bine!n+eles "ele "(mestibile, le p(+i "(nsuma .r ni"i ( .ri" sau restri"+ie, "rude, dar dup "e le-ai splat .(arte bine !n ap 1p(+i s .(l(seti ( periu+ "a i# "ele de un*,ii, destinat spe"ial - "are mer*e de alt.el i la splatul -ar-avaturil(r2 ast.el !n")t s .ie per.e"t "urate# Dup splare? le pui la s"urs, ast.el !n")t s rm)n .r ap, le t("i pe un t("t(r din lemn .(l(sind un "u+it as"u+it, i ast.el, "iuper"ile sunt *ata s le .(l(seti !n (ri"are dintre preparatele de mai !nainte, .ie "u mai(ne- pre*tit *ust(as, "reia !i adau*i, dup pre.erin+, "eap sau ustur(i, .ie "u sm)nt)n i mult verdea+, .ie pur i simplu8 - !n "astr(n pui "iuper"ile, presari piper bine m"inat, ulei i -eam de lm)ie, verdea+ t("at .in#

"iuper"ile se "(mbin .(arte bine "u mai(ne-, msline i ( lin*ur de sm)nt)n# un pumn de "iuper"i, mer*e !n (ri"are dintre salatele pe "are le-am p(vestit de a# pentru ( mas .estiv, p(+i s .a"i "iuper"i "u mai(ne-, "u mult verdea+ i s umpli r(ii de mrimi e*ale "u a"east "(mp(-i+ie, sau ardei de "ul(are *alben, pe "are !i tai !n lun*ime, "u "(di+ "u t(t, ast.el !n")t s .ie "a nite "(ule+e lun*uie+e# Da" le vei (rna "u mai(ne- sau br)n-, sau verdea+, vei avea plat(uri de(sebite, i nu numai "a aspe"t/ Este bine s re+ii " "iuper"ile rm)n mult mai *ust(ase da" le t("i "u "u+itul da")t da" le ma"ini sau le mrun+eti "u mi9erul# C;&65EL:LE Dintr-un bru de br)n- de va" 1"am trei sute de *rame2, "(n.(rm pr(p(r+iil(r de mai (s vei (b+ine !n ur de d(-e"i de ",i.telu+e identi"e la *ust i la aspe"t "u "ele pe "are at)t de mult le ateptai la meniul tradi+i(nal# 0une br)n-a !ntr-un "astr(n mai mare, .rm)nt-( bine i

adau*-i apte "+ei de ustur(i, ( umtate-de "eap t("at mrunt, un (u !ntre*, piper, eniba,ar# un m(r"(v dat prin r-l(area .in 1se p(ate i .r2, verdea+ t("at .in, un pumn de nu" m"inat i at)ta t)r)t de *r)u 1"ernut !n prealabil2 ")t s (b+ii ( past pe "are s ( p(+i lu"ra 1s .ie "eva mai tare2, i "u palmele, .(rmea- din a"east "(mp(-i+ie bilu+e e*ale, pe "are le prese-i pu+in !ntre palme aa !n")t s ia .(rma ",i.telel(r, le dai prin tr)+ "ernut i le ae-i pe un plat(u, peste .run-e de salat sau peste un strat de br)n- ras sau pur i simplu peste ( salat# Da" dispui de mrar verde, p(+i "a, !n .inal, s r(st(*(leti ",i.t"lu+el" (b+inute prin .run-a de mrar t("at .in 1sau de ptrun el2# '"estea v(r avea alt aspe"t 0(+i s .a"i i un plat(u "(mbinat din a"eeai "(mp(-i+ie a ",i.telel(r, dar "u "ele d(u "ul(ri la e9teri(r# '"east "(mp(-i+ie pentru ",i.lele, p(+i s ( m(di.i"i dup *ustul tu, p(+i s mai adau*i "iuper"i i unt, p(+i s ( .a"i .r nu" m"inat### &mp(rtante sunt "(ndimentele "are !+i v(r adu"e *ustul respe"tiv# 5rebuie s ai "ura s !n"er"i i ( variant pr(prie i s ( *ustm ap(i# 0entru un meniu le*at !n" de amintirile tradi+iei, vei putea servi a"este ",i .t"l" "u una dintre variantele de s(s sau m)n"ri", pe "are ,aide s le tre"em !n revist# C,i.telele se p(t servi, .ie "u s(s de tartar, .ie "u ( mai(ne- pre*tit *ust(s "reia i se adau* ( lin*ur de sm)nt)n mai *r(as i dul"e, .ie "u ( salat de r(ii, "u Met",up, "u s(s de ustur(i, (b+inut din mai(ne-, "reia i se adu* mult ustur(i pasat, ( lin*uri+ de miere de albine i e*al "u mai(ne-a, sm)nt)n dul"e i *r(as, mult mrar verde t("at .in, .ie "u una dintre urmt(arele8

MNC'$E DE D7%LECEL D(vle"elul este bine s-3 ale*i mai .ra*ed# !l "ure+i de "(a , de s)mburi i-l dai prin r)-t(are, dup "are !l st(r"i bine !ntre palme# !n "antitate e*al "u d(vle"elul ras# adau*-i a"estuia ( mai(ne-, ustur(i pisat, "imbru verde sau pra., piper, ( lin*ur de sm)nt)n i m)n"ri"a de d(vle"el este *ata# Cn l("ul mai(ne-ei p(+i s .(l(seti ( mai(ne- de ustur(i "reia !i adau*i lapte btut sau sana i a"eleai "(ndimente# 40'N'C 4pana"ul bine splat i s"urs de ap se t(a" .(arte mrunt, mer*e i m"inat sau pasat "u mi9erul, adau-*-i "eap t("at i ")teva bu"+ele de ustur(i, piper i mai(ne- mai tare# i la spana", "antitatea de mai(ne- pe "are ( adau*i s .ie "am e*al "u "ea a spana"ului mrun+it# 4e p(ate .(l(si i a d(ua variant de la d(vle"el#

:$>&C& '"estea se pre*tes" identi" "u spana"ul, d(ar s le lai "am trei (re !nainte de a le "(nsuma, ele .iind "eva mai dure, ast.el " au nev(ie de pu+in timp "a s se arm(ni-e-e# La spana" "a i la ur-i"i, p(+i s-+i prepari (u (",iuri !n .elul urmt(r8 separ albuurile de *lbenuuri, "u *ri "a *lbenuurile s rm)n !ntre*i, bate spum(s albuul, aea--3 "u lin*ura deasupra spana"ului i .i un l("a 1t(t "u lin*ura2 !n mi l("ul .ie"rui allbu, ast.el "a s stea ")te un *lbenu# !n .elul a"esta te vei p"li i pe tine i vei "rede " sunt (",iuri de (u deasupra# I:L&& Le p(+i pre*ti, la .el "a i d(vle"elul, av)nd *ri s pui mult verdea+# Da" dispui de *uli(are, pe a"estea p(+i sale .a"i umplutePast.el8 "ure+i *uliile de "(a , le tai un "p"el i le s"(beti "u ( lin*uri+, at)t ")t !+i pemite dimensiunea *uliei# Mie-ul (b+inut !l .(l(seti pentru a .a"e m)n"ri" de *ulii, la .el "u d(vle"elul, iar *uliile le p(+i umple ap(i "u (ri"are dintre salatele pe "are le-am p(vestit p)n ai"i, "u umplutur de "iuper"i, "u ( "(mp(-i+ie la .el "elei pentru sarmale sau "u una din

urmt(arele8 0'45' DE @$N>' :n bru 1"am trei sute de *rame2 de br)n- de va", am"ste"-3 bine "u un (u !ntre*, ( lin*ur de ulei, piper m"inat, ast.el !n")t s devin ( past .in# Da" br)n-a Q este mai us"at, p(+i s-i adau*i i pu+in sm)nt)n-este bine "a de la pia+ s ale*i br)n-a "are este mai *ras, mai unt(as, a"easta !nseamn " ea a .(st pre*tit prin !n"l-ire p)n la RS de *rade, adi" aa "um trebuie= ")nd "a se !n"l-ete mai tare, adi" se .a"e mai pripit, dup "e se pune la s"urs rm)ne mai us"at i mai -*run+ur(a-s 'dau*-i a"estei paste (b+inute, ( "eap mare t("at .in, i mult verdea+ t("at# Cntr-( alt variant, !n l(" de "eap, adau*-i ustur(i i b(ia dul"e de ardei, ast.el, br)n-a va deveni r(-# 0'45 DE @$N> C: C&:0E$C& '"eleiai paste (b+inute anteri(r, !i vei adu*a ustur(i i un pumn de "iuper"i t("ate, mult ptrun el verde t("at#

0'45 DE @$N> C: M4L&NE !n a"elai m(d vei pr("eda "u pasta de br)n-, "reia la .inal !i adau*i msline din "are ai s"(s s)mburii i le-ai tiat mai mrunt# '"estei paste p(+i s-i adau*i i# ( lin*ur d(u de mai(ne-#? ast.el "a va deveni mai aspe"tu(as# &arna p(+i adu*a a"estei paste de br)n- ")te un m(r"(v dat prinr-t(area .in, un "astrave"i(r murat t("at .in i bine s"urs i "eva mai mult "eap %ara# adau*-i r(u tiate "ubul"+e i ardei verde !n",is tiat "ubul"+e .ine# ast.el# pasta va .i .(arte aspe"tu(as Cu a"east past ."ut vara p(+i s umpli .ie r(ii, .ie ardei Mapia r(ii, tia+i pe lun*ime ast.el !n")t s .ie i "(di+a la .ie"are ardei# '"eti ardei umplu+i sunt .(arte veseli la aspe"t i se pretea- bine la (ri"e mas .estiv# 0(+i s-i (rne-i pe .ie"are "u mai(ne- pus "u un "(rnet i "u .elii de msline C$NC&7$& C(mbin !n pr+i e*ale *r)u !nmuiat i m"inat "u nu" m"inat, adau* "eap tiat .in, ustur(i pasat, piper, "niba,ar i "(riandru# b(ia de ardei dul"e 1"eva mai mult de")t la restul preparatel(r2 i .rm)nt-l" .(arte bine# 0(+i s pui i un pumn de "iuper"i, dar nu este (bli*at(riu# Din a"esta past (b+inut, pre*tete "u

palmele, sub .(rm de ")rn"i(n# at)tea p(r+ii ")te !+i sunt ne"esare i pune-l" la .ri*ider !nainte de a .i servite, un*"-le "u pu+in ulei# i presar ")teva .iri"ele de b(ia dul"e pentru a "pta i aspe"tul "arn"i(rului pr it# Da" a"eleiai paste !i adau*i br)n- telemea i "eva mai mult ustur(i, mai pu+in "eap, iar la "(ndimente pui i .(i de da.in m"inate i #.(arte pu+in s"(r+i(ar, "eea ""-+i va re-ulta, va avea *ustul de M&5&5E&, "r(ra p(+i s le dai .(rma respe"tiv i s !i servei "u un s(s pi"ant D:LC&:$& 'm ateptat "u .(arte mult pl"ere m(mentul !n "are s a un*em la a"est "apit(l al dis"u+iil(r n(astre, .iind unul din d(meniile mele pre.erate Ceea "e va trebui s-+i spun de la !n"eput este " spre de(sebire de alimenta+ia tradi+i(nal, "u a"ele trei .eluri, la trei mese di.erite i "u t(t ta")mul respe"tiv, ")nd vei de"(peri bu"uria a"estui m(d "(re"t de alimenta+ie, vei (bserva " un asemenea dul"e p(ate s "(nstituie el !n sine .elul de m)n"are pentru masa respe"tiv, .iind, pe l)n* .(arte *ust(ase, mai ales .(arte "(nsistente### i uite aa# avem t(ate ansele s redevenim "(pii, s ne !nt(ar"em la a"ele m(mente !n "are# da" ne !ntreba "ineva "e am d(ri s m)n"m# !i rspundeam .r d(ar i p(ale8 "eva dul"e ? Numai " de data a"easta, a"este dul"iuri, nu au au "um s ne .a" ru, ele adu")nd elemente abs(lut

"alitative la !nt)lnirea "u n(i# 0entru a ar(ma a"est" dul"iuri, este bine s .(l(seti ar(me naturale, de a"eea, atun"i ")nd ai "(a de p(rt("al sau de lm)ie, nu le arun"a "i taie-le ")t mai mrunt, ast.el !n")t s se p(at us"a ")t mai u(r la umbr, iar dup "e sunt bine us"ate, d-le prin maina de "a.ea# 7b+ii, !n m(dul a"esta, ar(me naturale i ie.tine# D:LCE $'0&D L' 0';'$ Ir)ul !nmuiat, ameste"-3 "u miere de albine i nu", .ie m"inat, .ie s)mburii pu+in s.r)ma+i, adau* pentru .ie"are p(r+ie 1pa,ar sau "up de "(mp(t2 ")te ( umtate de lin*uri+ de "a"a(# 4e p(ate servi de a# '"estei "(mbina+ii p(+i s-i adau*i (ri"e .ru"t din "ele pe "are le ar la !ndem)n, tiat "ubul"+e, ",iar de mai multe .eluri, sta.ide, nu"de "("(s m"inat, "( i de p(rt("al, ( .eliu+ de lm)i" tiat "ubul"+", "u"(a "u t(t### i mai p(+i s-3 servei ",iar i "u .ri"a deasupra, sau pur i simplu "u ( lin*ur de sm)nt)n# 0r(p(r+iile pentru a"est dul"e sunt8 la trei lin*uri de *r)u !nmuiat, i una de nu", adau*i ( lin*ur de miere de albine# Cn rest, .r pr(bleme# 4in*urul lu"ru de "are trebuie s-+i aminteti i asta la (ri"e dul"e "are "(n+ine *r)u !nmuiat 1nem"inat2, este ", !n "(mbinarea "u miere de albine, *r)ul !nmuiat !n"epe s se !ntreas" din n(u# de"i va trebui s "(mbini d(ar a"ea "antitate "are se va "(nsuma, alt.el, p(r+iile "are rm)n, v(r .i "u *r)ul prea dur#

6$&C' 4e p(ate .(arte bine bate .ri"a la .el "a i "ea pe "are ( ."eai p)n a"um, "reia la .inal !i adau*i ( lin*uri+ de miere !n l("ul -a,rului# 4 nu pui mai repede mierea, adi" !nainte de a .i btut spum(s .ri"a pentru " atun"i, riti s nu se mai bat# Din e9perien+ !+i p(tspune"se .a"e la .el de bine .ri"ai din sm)nt)n pr(aspt, nu neaprat din a"ea .ri"a pe "are ( p(+i *si mai *reu# Da" sm)nt)n respe"tiv este prea *r(as, adau*-i !nainte de a ( bate, ( lin*uri+ de lapte re"e# De .apt i sm)nt)n este bine s .ie ")t mai re"e atun"i ")nd ( ba+i# 0$D&5:$' C: N:C' Dintr-un bru d" br)n- pr(aspt de va"# "reia !i adau*i "am "in"i lin*uri de miere de albine, trei pumni de nu" m"inat, HS de *rame de sta.ide, pe "are le .rm)n+i .(arte bine# .a"i !ntre palme bilu+e pe "are le tvleti prin nu"m)"inati le ae-i pe un plat(u# Da" a"east "(mp(-i+ie !+i va re-ulta prea m(ale, i este bine s tii " atun"i ")nd .rm)n+i br)n-a "u miere, a"easta devine m(ale, adau* mai mult nu", p)n ")nd vei putea s lu"re-i .(arte u(r pasta re-ultat# i !n a"esta variant p(+i s adau*i8 "a"a( - i atun"i vei avea pr itura "u nu" i "a"a(, bu"atele de .ru"te - mai pu+in

-em(ase sau s"urse dup "e le-ai tiat, nu" de "("(s# 0(+i s .a"i, din a"elai bru de br)n-, pentru a"elai plat(u, mai multe .eluri, i atun"i vei avea ( pr itur as(rtat# IL:5E C: 0$:NE Din "(mp(-i+ia de mai sus, dar ."ut "eva mai vi*ur(as adi" "u mai mult nu", p(+i s .a"i bilu+e, s.ere "eva mai mari, !n mi l("ul "r(ra s pui ")te ( umtate de prun !n "are, !n l("ul s)mburelui, pui s)mbure de nu"# &n a"elai m(d, p(+i s .a"i i pr itur de "aise, piersi"i, "puni### Da" vrei "a .ru"tele din interi(r s .ie i mai *ust(ase, pune-le "el pu+in "u trei (re !nainte de a le prepara, !n miere de albine, iar su"ul "are-+i re-ult# !l .(l(seti !n l(" de miere la pre*tirea uimitului, a "(mp(-i+i "u br)n-a i nu"ile 57$5 0entru .(ile t(rtului, ,aide s vedem d(u p(sibilit+i8 G *r)u m"inat i !nmuiat# !l "(mbini "u .(arte pu+in miere de albine, i multe .ru"te, indi.erent de "are# 5iate "ubule+e "u ")t v(r .i .ru"te mai par.umate, "u at)t va .i mai *ust(s 'st.el pre*tit, las "(mp(-i+ia

a"easta ")teva (r" bune s se arm(ni-e-e 1p(+i s ( lai i p)n a d(ua -i2# 'tun"i ")nd t"-ai pre*tii s .a"i t(rtul, veri.i" da" este su.i"ient de tare# adi" s-l p(+i lu"ra "u m)na# El nu trebuie s "ur*# Da" l(tui este prea m(ale, adau*-i .ie nu" m"inat, .ie tr)+e de *r)u, "ernute !n prealabil, .ie *r)u m"inat, p)n ")nd devine "a ( p)sl .(arte *r(as# '"easta ( vei lu"ra sub .(rm de .(i# .ie pe un "el(.an, .ie dire"t !n m)n i s le ae-i pe un plat(u# 6(aia ( .a"i d(ar alunei ")nd !i vine r)ndul s ( ae-i, .ie dire"t pe plat(u, .ie peste "rem G ( alt variant se p(ate (b+ine din *r)u !nmuiat i m"inat, miere de albine, nu" m"inat, "a"a(, ")teva sta.ide# 5(t aa "a i mai sus# da" !+i iese prea m(ale, adau*-i nu" !n plus sau pur i simplu tr)+e de *r)u# C$EM' &+i v(i da d(ar ( sin*ur "rem, pe "are tu p(+i s ( m(di.i"i !n .un"+ie de pre.erin+# Dintr-un pa",et de unt, pe "are !l .re"i .(arte bine# elimin t(at apa pe "are ( "(n+ine, alt.el, ")nd vei ameste"a untul "u mierea, se va !nmuia# Dup "e este bine .re"at i t(at apa eliminat, adau*-i ( sul de *rame de sta.ide m"inate# ti" "u maina de "arne, .ie "u mi9erul, un s.ert de lm)ie "u "(a "u t(t, m"inat i ea# trei lin*uri de miere de albine i un pumn de nu" m"inat '"estei "reme, p(+i s !i adau*i# !n a, variant#

"a"a(, sau pu+in ness, nu" de "("(s, sm(",ine m"inate, ( banan### i vei (b+ine de .ie"are dat alt.el de "rem# 0entru un t(rt din "are s !+i re-ulte "am d(u-e"i de .elii este bine s .a"i "rema din d(u pa",ete de unt# '"um, ai .(ile pre*tite, "rema este *ata, ,aide s aran m t(rtul# 0e un plat(u de t(rt, presar un strat .in de nu" ma"i ant ast.el !n")t, .(aia de (s a t(rtului s nu se lipeas" de .ar.urie# 0(+i a"um s .(rme-i prima .(aie, "reia la mar*ini !i dai un aspe"t ")t mai r(tund# 6(aia p(ate s .ie "am de d(u de*ete *r(sime# 'ea- ( umtate din "rema ."ut din "ele d(u pa",ete de unt, i deasupra pune "u *ri !n" ( .(aie de t(rt, aran )nd denivelrile inevitabile "u m)na# Cu un "u+it, aea- restul de "rem deasupra, nivelea- aspe"tu(s i este *ata pentru a .i (rnat# 0(+i s-i .a"i m(+i(ar" de .ri"a, s-i pui ."liu+" de .ru"te, s presari nu", s presari nu" de "("(s### !n .un"+ie de ima*ina+iata# De a"um, se p(ale servi / 57$5 C: 6$:C5E & 6$&C' !n a"elai m(d "a i mai sus, ale*e una dintre variantele de .(i i una dintre "reme# 0re*tete .elii de .ru"te, "are p(t s .ie .elii de p(rt("ale, mandarine, banane, prun" TumtTi, mere# "puni !ntre*i### !n .un"+ie de an(timp i de .ru"tele pre.erate# 'ea- "a i mai sus pe plat(u un strat de nu" m"inat, dup "are vei pune

( sin*ur .(aie# i "rema !+i va .i su.i"ient dintr-un pa",et de unt# Dup "e .(aia de t(rt este ae-at pe un plat(u, pune !n "er", pe mar*inea a"esteia, .eliile sau bu"+ile de .ru"te !ntr-( band de l+imea .ru"tel(r, pe t(at mar*inea e9teri(ar a .(ii# !+i va re-ulta ast.el un *(l la mi l("ul a"est(r .ru"te, pe "are !l vei umple "u "rema respe"tiv# 'ea- "a (rnament .ru"te i deasupra "remei i !mbra" t(tul !n .ri"a ae-at "u un "(rnet# 6:$4EC:$& Din (ri"are variant a .(il(r de t(rt, sau din "(mp(-i+ie pe ba- de br)n- i nu" 1la .el "a pr itura "u nu"2 lu"rea- "u palmele bilu+e pe "are le dai prin nu" m"inat, ap(i le prese-i i le dai iar prin nu" m"inat, "a s (b+ii r(t("(ale mi"i i e*ale, "a i .urse"urile pe "are le tii .(arte bine# 'ea--le pe un plat(u pe "are ai presrat nu" m"inat, pentru "a ele s nu se p(at lipi de plat(u, i pune-i .ie"ruia ")te un m(+ din (ri"are "rem8 ")te ( bu"+i" de .ru"t, un s)mbure de nu" !nmuiat !n prealabil !n miere de albine, trei sta.ide### &n a"elai .el, p(+i s (b+ii .urse"uri aspe"tu(ase pe .elii de .ru"te, tiate r(ndele, pe "are ae-i ")te un pi"u+ de "rem i un s)mbure de nu"# 6r .ri", p(+i s .a"i a"este r(ndele din .elii de banane#

$:L'D' Din "(mp(-i+ia de ba- a pr iturii "u nu", aea- pe un "el(.an ( .(aie dreptun*,iular de unu sau d(i "entimetri 0e ( umtate de .(aie pe "are ai (b+inut-( ast.el, pune "rema "a i pe un t(rt, ."ut dintr-un pa",et de unt# $ulea- a ut)ndu-te de "el(.an i !n"ep)nd "u partea !n "are? ai pus de a "rema, !mpa",etea- sulul (b+inut !n "el(.an i pune pentru ")teva (re la .ri*ider# C)nd ( serveti, !nainte de a ( ae-a pe plat(u, r(st(*(lete-( prin nu" m"inat sau nu" de "("(s, aea- sulul ast.el ptruns pu+in "u nu", t(t pe un start de nu" m"inat pe plat(u i !l vei servi .elii# 7 C'6E' $EC7N67$5'N5' 0entru ( p(r+ie de "a.ea, un pa,ar de lapte btut sau pur i simplu lapte pe "are l-ai pus la prins 1la a"rit2, adi" laptele pr(aspt, !l lai !ntr-un vas la temperatura "amerei, p)n a"esta !i !n"epe pr("esul na-tural de .ermenta+ie# 'dau* ( lin*ur "u v)r. de "a.ea ness, ( lin*ur de miere de albine i mi9ea--l" .(arte bine# %ei (b+ine un pa,ar deli"i(s de dul"e rapid#

CNI;EL'5' Dei temperatura la "are se .a"e !n*,e+ata nu este "ea mai indi"at pentru "(n*elarea "alit+ii vie+ii 1ni"i n(u nu n"-ar pla"e s ne pun "ineva !n "(n*elat(r2, da" t(t !+i este p(.t de !n*,e+at, "el pu+in s "(nsumi una 1a"ut din pr(duse naturale, la un (u, ( lin*ur de sm)nt)n, ( lin*ur de miere de albine, ( lin*ur de "a"a( sau ar(m de .ru"te# @ate albuul spum, .rea" bine *lbenuul "u mierea, sm)nt)n i "a"a(a 1sau .ru"tele2# !n"(rp(rea- albuul btut spum, pune !ntr-un vas mai mult lat de")i !nalt i pune la "(n*elat(r# Ne (prim ai"i "u se"t(rul dul"iuri, pentru " ai de a multe pun"te de ple"are, de la "are ima*ina+ia la te va a uta s prepari adevrate bunt+i !n rap(rt "u a"estea# 5rebuie d(ar s ai "ura , pentru ", de data asta, nu +i se p(ate !nt)mpla s nu "reas" blatul de t(rt la "(pt### 'r mai .i rmas !n" mi"i amnunte s le p(vestim, i ",iar te invit s ( .a"em / CE'&:L Ceaiul de plante, este bine s-3 prepari la re"e, adi" s pui de seara, !ntrun vas, ap re"e, .l(rile de plante, "eaiul, s a"(peri vasul i s-3 lai p)n diminea+a, ")nd !l stre"(ri i !l !ndul"eti "u miere de albine# !+i re"(mand,

"a !n (ri"are "(mbina+ie de "eai, s pui i trei .ru"te de m"ee, us"ate sau pr(aspete, !n .un"+ie de se-(n# '"estea !i v(r adu"e "eaiului tu ( ar(m pl"ut a"ri(ar, iar +ie, .(arte mult vitamina C# C'6E':' Da" .(l(seti "a.ea ness, nu ( .a# "u ap mai "ald de")t AS de *rade, pentru " peste a"east temperatur, mierea de albine !i pierde "alit+ile# i bine!n+eles, " da" !+i pla"e "a.eaua dul"e, nu ( vei !ndul"i "u -a,r, "i "u miere# Da" .(l(seti "a.ea natural, ( p(+i pre*ti i pe a"easta pun)nd-( de seara, la .ei "eaiului, dire"t !n "ea"a din "are va urma s ( bei, i a"(perind-( "u ap "ldu+# Diminea+a, "a.eaua "ea mai minunat la .iltru este de a pre*tit, te ateapt d(ar s ( bei / 7:L M7'LE DE D&M&NE'L 6r ni"i ( pre ude"at, p(+i s "(nsumi (ul m(ale "are-+i pla"e at)t de mult la mi"ul de un, dar pre*tit ast.el8 pune (ul !ntre* !n pa,ar, ameste"3 bine "u ( .ur"uli+, adau*-i ( lin*uri+ de br)n- de va"i i pu+in piper i (ul tu este *ata# Da" la !n"eput nu vei renun+a la p)ine, atun"i !n l(" de br)n- p(+i s-+i pui !n a,ar (

.eliu+ de p)ine, .r)mi+at# Este de(sebit de *ust(s, i !ntr-adevr ,rnit(r# La p)ine p(+i s renun+i treptat, p)n atun"i,m-n)n"-( linitit, i este bine s pre.eri p)inea nea*r sau "ea *ra,am# Dar dup "e vei .a"e ( !n"er"are, vei .i surprins ")t de bun este p)inea natural, mai ales " ea se pretea- i la sandvi"iuri# 0&NE' N'5:$'L' 0)inea natural se p(ate prepara din .ain inte*ral "ernut prin sita rar sau pur i simplu la un pumn de tr)+ede*r)u, se"ar, mei i J- A lin*uri .ain al b pentru le*at aluatul# De asemeni se mai p(ate prepara din *ermenii "erealel(r de mai sus# 4 vedem a"um m(dul de preparare# !ntr-un "astr(n pui JSS *r# .ain "u tr)+e, dr( die ")t ( nu" i ap pu+in s ias un aluat spre tare# 'p(i !mpr+i aluatul !n bilu+e ")t un meri(r, !l prese-i "u m)na !n .(rma r(tund de "ea# H mm i lepui la us"at pe ( sM, deasupra "al(ri.erului sau vara la s(are, s intre aerul pe t(ate pr+ile# 'st.el us"ate le p(+i pstra ")teva -ile !ntr-( pun* de plasti"# 0)ini "a din *ermeni de *r)u este i mai bun dar ne"esit ( peri(ad lun* de pre*tire# 0ui la !nmuiat RU de (re JHS *r# de *r)u, s",imb-i apa de d(u (r pe -i# 4e aea- ap(i pe ( tav i se a"(per ap(i "u ( .(l e de p(lietilen str(pindu-3 "u ap "ald s .ie mereu umed#

%ara !n"(l+ete !n d(u -ile# C)nd "(l+i(rul este de d(i milimetri, !l limpe-eti, ap(i !l -v)n+i !ntr-un ervet "urat, dup "are !l ameste"i "u A R lin*uri t)r)te# !l dai prin maina de nu"# Din pasta (b+inut se .rm)nt un aluat tare, adu*)nd .ain ")t "uprinde# 'p(i pr("ede-i "a la re+eta de mai sus# Da" !n aluat adau*i un pi" de miere, br)n- i un (u, se p(ate "(nsuma "a desert# @E$E' Ci putem spune i p)inea li",id, dat .iind .aptul " ea "(n+ine, prin pr("esul de .ermenta+ie natural, t(ate "(mp(nentele p)inii, dar rmase naturale, nealterate de tre"erea prin "upt(r# @ine!n+eles ", .a"e e9"ep+ie de la a"estea, berea "are este pasteuri-at#

De a"um, da" ai "ura , i dup "e vei e9perimenta ")teva re+ete, "pt)nd ast.el !n"rederea "are-+i este ne"esar, p(+i s le .a"i ( surpri- prietenil(r ti buni, invit)ndu-i, de -iua ta, de $eveli(n, sau "u ( alt ("a-ie, la ( mas pre*tit .r .("# Ca s ai un pun"t de reper, ,aide s vedem "am "are ar .i meniul unei asemenea mese/ %a .i pr(babi3 prima mas la "are vei sta i tu "a t(+i "eilal+i musa.iri, pentru " nu va mai trebui s aler*i la bu"trie, !ntre pr itul *rtarel(r i .re"atul "art(.il(r pentru pireu, sau "a s .ie supa ")t mai .ierbinte### De data a"easta, p(+i s ae-i p)n la dul"iuri, t(tul pe masa pe "are ( vei (rnamenta "u .l(ri i lum)nri / C,iar i la (rnamentarea plat(uril(r p(+i s .(l(seti petale de .l(ri, !n "(ntrast "u "ul(area plat(ului, ast.el ele v(r .i "a ( mi" palet a an(timpului !n "are te a.li# Meniul unei asemenea mese p(ate s .ie "(mpus din8 salat de i"re 1pe "are s nu le .a"i "u *ris, "i d(ar "u mutar, ulei, su" de lm)ie i ap re"e, la .inal, pu+in "eap t("at .in2, salat de "iuper"i "u mai(ne-, salat de s.e"l r(ie "u ,rean, salat as(rtat de var-, salat b(eu. "u "iuper"i, plat(u "u ",i.lelu+e, r(ii umplute "u "iuper"i, ardei umplu+i "u "rem de br)n-, msline, s(s pi"ant "u r(ii, plat(u "u srmlu+e i sm)nt)n, "a.ea "u .ri"a, t(rt de .ru"te, pr itur "u nu"i, bere, vin natural sau ampanie da" ("a-ia este i mai .estiv# :nei asemenea mese nu-i re-ist ni"i "el mai !n"r)n"enat !n a spune " aa "eva nu se p(ate### &at de"i "am CE se p(ate m)n"a, ast.el !n")t, ,rana s nu mai .ieV "(nsumat(are a ener*iei viului .ie"ruia dintre n(i# Departe de a avea preten+ia " a"estea sunt "ele mai bune re+ete, sau " lista p(sibilit+il(r ar .i epui-at, ai a"um la

!ndem)n ")teva su*estii de la "are eventual p(+i s ple"i pentru a-+i "(nstrui pr(priile preparate# &n e*al msur, mai p(+i apela la d(u "r+i, "are !+i v(r lr*i paleta su*estiil(r !n a"est d(meniu8 ;rana %ie a medi"ului elve+ian Ernst Iunt,er, i @u"tria .r .(" a d(amnei Elena Ni+ &brian# Da" ni"i a"um nu eti pe deplin "(nvins de .aptul " *estul de respe"t .a+ de tine !nsu+i este NECE4'$, !+i pr(pun s .a"i ( e9perien+ simpl, "are te p(ate a uta s ve-i, la m(dul real, "um arat de"i-ia !n a"est d(meniu# 'st.el, ale*e d(u r(ii, din "ele mai .rum(ase, ")t mai la .el una "u "ealalt# 0e una dintre ele, .ierbe-( !n aptimp de -e"e minute dup "are, pune-le pe am)nd(u pe ")te ( .ar.uri(ar i pstrea--le "el pu+in JR de (re, pe un ra.t al dulpi(rului din bu"trie 1"el mai "(re"t este s le pstre-i la AB de *rade, adi" temperatura la "are ele v(r rm)ne !n interi(rul tu, "el pu+in "ele JR de (re2# ' d(ua -i, privete-le pe am)nd(u, mir(ase-le, i ap(i ale*e pe "are d(reti s ( "(nsumi### Cam aa arat, "a s numai v(rbim de "um arat un *rtar### lat ", !n rbdarea "are ne-a .(st mereu prieten, am reuit s tre"em pu+in !n revist "eea "e putem s m)n"m, ast.el !n")t ima*inea a"easta, da" nea v(rbit de a de la sine, putem s mai .a"em un pas, "el anteri(r .iind de a !n.ptuit# &ma*inea a"easta r(tun it !ns nu ne-a spus nimi" despre "eea "e ar re-ulta prin "(nsumarea un(r preparate de a"est *en# Ni"i eu nu p(t s .a" mai mult de")t s-+i enumr ")teva din "(nse"in+ele pe "are "ei "are au tre"ut la un asemenea m(d de via+, le-au trit, din"(l( de (ri"e te(rii# !n a"east list se enumera i "(nse"in+ele parti"ulare, de a"eea, nu-+i v(i v(rbi !n ne"un(tiin+ de "au-# Cn "el mult trei sptm)ni, dispar "(mplet amintirile despre b(al, pre("uparea pentru sntate i se instalea- ( stare mai "alm, mai linitit# Dup trei ani, se",elele

p(li(mi"liti"e ve",i sunt de adinami-atedin starea de sta*nare, .iind semne "lare " "eva bine se pr(du"e la a"est nivel# 'u disprut t(tal mi*renele (binuite, "(rpul a a uns la ( *reutate arm(ni(as, i s-au vinde"at "(mplet ( sumedenie de dia*n(sti"e asupra "r(ra nu are ni"i un r(st s ne (prim ai"i### $idurile au !n"eput s dispar, .irele albe s .ie din "e !n "e mai pu+ine, revenind adevrata "ul(are a prului### 5e !ndemn de"i, s nu ai "ura , pentru " +i se p(ate !nt)mpla i +ie unul a"este evenimente

C:M MNCM?

rini de at)tea re+ete "a.eaua ni s-a r"it demult, deasupra (raului este pa"e, ( linite "are !mi reamintete de n(p+ile pe "are le-am petre"ut !mpreun, n(p+ile verii "are a tre"ut### n(p+ile a"estea### Cum s-ar mai putea spune, !i suntem dat(ri rbdrii 1i !n realitate, ne suntem dat(ri "u rbdare2### '"ea rbdare "are s ne a ute mereu, prin "are putem s nu rea"+i(nm !n ni"i una dintre situa+iile, dintre evenimentele pe "are drumul n(stru .ires" le !nt)lnete, "i de .ie"are dat s pre.erm s a"+i(nm# Mi se pare ne.ires" "um (amenii nu-i dau seama " atun"i ")nd rea"+i(nea- la !nt)lnirea unui eveniment 1",iar da" evenimentul este de a te "l"a "ineva !n tramvai- pe pi"i(r2, evenimentul respe"tiv !i stp)nete# Nerea"+i(n)nd "i pre.er)nd p(laritatea "ealalt -a"+iunea, devii stp)n 1"un(ti, tii, !n+ele*i2 al evenimentului respe"tiv### C)t este de simplu s ale*i !ntre s"lav i stp)n### i-a"um, re!nt(r")ndu-ne la d(meniul n(stru, se pare " ne pla"e .(arte mult s .im s"lavii pr(priii (r n(astre dependen+e de "eea "e am v-ut p)n ai"i " este (binuin+a alimentar# i m"ar da" am !n+ele*e " !n realitate, dependen+a de a"el aneste-i" "u *ust pl"ut, m)n"area, dependen+a de a"ea pi"tur de dr(*, n"-am !nsuit-( din e9teri(r, "a ( (binuin+### Ne-am (binuit s ne pla", s .ie bun &a *ust### :ne(ri ne

dm i ultimii bani pe un asemenea *ust, ")nd !n realitate, pl"erea durea- at)ta timp ")t respe"tivul m(.t, indi.erent " este ( "i("(lat, un *rtar sau (ri"e alt"eva, este !n "(nta"t "u papilele *ustative# Dup "e alimentul respe"tiv a depit a"ea -(n, (dat "e a .(st !n*,i+it, nu mai e9ist a"ea pl"ere, dimp(triv, di*estia, "u t(t arsenalul ei de dis"(n.(rturi### ap(i m)nerul a"ela### iat "um l-am tras dup ultimii bani/ Ne pltim "am prea s"ump pr(pria de"i-ie de s"lav, de"i-ia de "(ndamnat la peniten+ pe via+, a"esta peniten+ .iind in"(nti en+a *estului, (binuin+ei n(astre alimentare# Dar da" tu ai de"is s te elibere-i, s-+i semne-i prin pr(pria de"i-ie a"tul de eliberare din a"east !n",is(are de "ristal, s trans.(rmi printr-un simplu *est statutul tu de s"lav !n stp)n, atun"i, ,aide s mai avem pu+in "ura , "are !n limita a"el(rai re*uli la "are am "(nsim+it !mpreun8 bunul sim+ i rbdarea/, s mai .a"em un pas intr)nd !n" pu+in !n intimitatea pr(priil(r *esturi# %(m avea i de data a"easta surpri-e, ("ul ne va respe"ta i el, art)ndu-ne ")te pu+in din "eea "e ar trebui s .a" parte din a"est ritual al mesei# i masa, *estul n(stru de a m)n"a, este un adevrat ritual, este ( !nt)lnire, ( rela+ie dintre "ele mai intime, "are s* pr(du"e !ntre n(i i .ie"are aliment pe "are-3 m)n"m# Numai " uitarea, !ndeprtarea n(astr de realitatea n(astr, a trans.(rmat a"este !nt)lniri !n !n.ule"are, !n a meste"a "eva ")t mai bun i mai mult### 0entru !nt)lnirea "u iubita ne pre*tim, suntem aten+i, tandri, respe"tu(i, (bservm .ie"are *est### Dup "e a"east iubit a devenit s(+ia, nevasta, ### aia###, s spunem " dup ")+iva ani, din a"este !nt)lniri, a mai rmas (binuin+a, "e r(st mai are i nu mai are ni"i ( imp(rtan+, nu mai suntem aten+i, ni"i nu ne pas "um artm, ni"i nuneaminitim"e9isti t(n al v("ii "are s .ie plin de "ldur, (ri tandre+e, este preabanal### dup at)+ia ani### i atun"i !nt)lnirile sunt .ade, super.i"iale, ne

las un *ust amar### i-avem d(rin+ele un(r alte *usturi, pentru "are suntem !n stare s redevenim aten+i respe"tu(i### p)n ")nd i a"east n(u rela+ie intr !n 7@&N:&NL### ")nd uitm din n(u i ne lsm stp)ni+i, !ntr-un "er" vi"i(s, de "tre a"east (binuin+, nemai!n+ele*)nd nimi", !nstrin)ndu-ne, mai !nt)i de "ei de l)n* n(i 1pentru !n"eput t(t aa suntem (binui+i s dm vina pe "el de l)n* n(i2, "a ap(i, ")ndva, s ne tre-im, !n+ele*)nd " suntem !nstrina+i de n(i !nine, de .apt p"li+i, stp)ni+i, s"lavii pr(priil(r n(astre de"i-ii de a ne "(mpla"e !n (binuin+e# !n a"eeai msur, .r di.eren+ de .(nd, de(sebirea .iind d(ar la nivel de .(rm, (ri"are rela+ie a n(astr este ( asemenea !nt)lnire, i .ie"are p(ate s adu" !n via+a n(astr "eva mira"ul(s, "eva pl"ut, "eva n(u### i asta se i !nt)mpl, numai " neaten+ia n(astr este mult prea mare 1i*n(ran+a, tradi+ia, (binuin+a2 pentru a ne lsa s vedem din"(l( de ea### $m)n)nd !n a"eeai ima*ine ,aide s ptrundem realitatea ei (bserv)nd " "eea "e ne p"lete, bine as"uns !n spatele (binuin+ei este sen-(rialul, d(rin+a de pl"ere, de satis.a"ere a a"esteia, d(rin+a de ( e9"ita+ie mai de(sebit## i este !n e*al msur la .el, (ri"are ar .i natura !nt)lniril(r n(astre8 pre.erm un .ilm mai in"itant, de sen-a+ii ")t mai tari, ( "arte la .el, -iarele "ele mai de s"andal, edin+ele parlamentarii "ele mai pline de "(ntr(verse, m)n"area mai pi"ant, mai ra.inat, ( partener de se9 mai in"itant## i mult mai bine relie.m realitatea a"estei ima*ini da" (bservm " de .apt in"(ntien+a asupra a "eea "e .a"em 1ne"un(aterea, i*n(ran+a2 as"unde i (binuin+a### 4au se as"und re"ipr(", una !n spatele "eleilalte, r)-)ndu-i !n musta+, de .ie"are dat ")nd ne mai p"les"### %i"timele a"estei i*n(ran+e, a"estei neaten+ii la "eea "e .a"em, la "e este !n urul n(stru, a "(n.undrii permanente "u "eva din e9teri(rul n(stru "e neam !nsuit "a tradi+ii, "a

(binuin+e, nu suntem de")t n(itinine pentru ", !n a"eeai sin"eritate i mai ales "ura al aPirma+iei, "(nse"in+ele sunt evidente, ",iar da" ne "(mpl"em s le i*n(rm i pe ele, pun)ndu-le pe seama8 aa este via+a, aa vrea Dumne-eu, t(+i .a" aa sau p+es" aa### Nu, 0rietene, nu aa este via+a, nu aa vrea Dumne-eu, dar de p+it, am p+it !ntr-adevr "u t(+ii aa, .iind p"li+i, vi"time ale men+inerii "u (ri"e pre+ ale un(r tradi+ii, !n spatele "r(ra nu bene.i"ia- de")t ura, b(ala, triste+ea, (r*(liile, teama, *el(-iile, sr"ia### "are, nedes"(nspirate, ne p(t p"li i !n "(ntinuare/ La nivel alimentar, nu putem da vina pe nimeni, ni"i m"ar pe mmi"a sau buni"a, "e ne-au a utat s devenim dependen+i# Nu le putem !nvinui pentru " ne-au predat a"east ta.et, a"east tradi+ie### i ele sunt a"eleai vi"time### Dar putem, i ni"i(dat nu este prea t)r-iu, s !n"epem s des",idem (",ii, s privim, s au-im, s vedem, s tim### i mai ales s revenim, pe a"elai drum, a"(l( !n pun"tul a"ela al drumului de unde a !n"eput rt"irea, !ndeprtarea de pr(priul drum# Numai ", aa "um !+i mai spuneam i asear, stp)nii n(tri a"tuali, nu se v(r lsa u(r p"li+i# Ni"i .ri"a, ni"i (binuin+a, ni"i sen-(rialul### 'st.el ", numai de n(i depinde da" !i identi.i"m, da" !n"epem s !i vedem la .a+ pe a"eti stp)ni# 4impla l(r re"un(atere ne p(ate elibera din a"east s"lavie# 'pr(priindu-ne a"um "eva mai mult de tr)mul i(b*iei n(astre alimentare, prin "are de .apt i !ntre+inem !ntre*ul sistem .eudal al a"el(ra "are ne .urni-ea- sub eti",ete ")t mai viu "(l(rate i mai strlu"it(are, i sub ins"rip+ia de pr(dus alimentar, "ele mai denaturate, ",imi-ate### pr(duse# Il(n+ul "u e.e"t !nt)r-iat - de apte-e"i de ani - .rum(s ambalat### /### %a trebui !ns s (bservm ai"i d(u lu"ruri# 4 nu

i*n(rm " i "ei "e pr(du", sau ne pun la disp(-i+ie a"este *l(an+e sunt a"eleai vi"time, i asupra l(r a"est p"li"i a"+i(nea- !n a"elai m(d, dar mai ales s (bservm, " *estul de a apsa pe tr*a"i, !l .a"e .ie"are asupra lui !nsui### '"um nu ne rm)ne de")t, sa lsm t(ate armele i s .a"em pa"e "u n(i !nine, s ne ae-m la masa tratativel(r, .ie"are "u el !nsui, "u "r+ile pe .a+, identi.i")nd " un re-ultat de pa"e la a"este tratative nu v(r avea alt bene.i"iar de")t %&'L', "u !ntrea*a ei bu"urie de a se mani.esta, de a nu mai .i u"is, !mb(lnvit, ridat, !nsin*urat### tiind " tu de a ai ."ut armisti+iu "u tine, " ai de"is s nu !+i mai .a"i ru "u ta")murile tale, ,aide s vedem "am !n "e m(d se p(ate tre"e la ( alimenta+ie "(re"t# Cel mai imp(rtant lu"ru este s nu ( .a"i din "(nstr)n*ere sau "a pe un re*im alimentar, de slbire sau de tratament# Dimp(triv, .-( "u "ea mai mare bu"urie i detaare# Cu a"eeai bu"urie "u "are un "(ndamnat la m(arte primete *ra+ierea, "a s(lu+ie pentru a tri# 0ers(nal, "a ( e9perien+ pe "are +i-( !mprtes", am tre"ut dintr-( dat, .r s am)n de"i-ia !n "lipa!n "are am a.lat in.(rma+ia " se p(ate i aa# Nu am e-itat del(", t("mai pentru " ateptam de ( via+ "a "eva s se !nt)mple, s *ses" ( s(lu+ie# 4im+eam " "eva din "eea "e .a", nu este aa "um ar trebui s .ie, dar nu aveam la !ndem)n de")t "eea "e tradi+ia, prin "ei "e ( ."user, mi-a druit# Ce p(t s-+i spun e ", !n "iuda ateptril(r "el(r din urul meu, de la e.ii de servi"iu p)n la ultimul prieten, "are se ateptau s dau (rtul p(pii tre")ndu-m bine!n+eles prin t(ate atributele p(sibile !ntre a .i !nebunil i a .i tre"ut la ( se"t -, nu am "rpat de l(", i ni"i nu am de *)nd s ( .a", ba dimp(triv, de atun"i i p)n ast-i, nu am mai .(l(sit ni"i un medi"ament 1dei stteam destul de bine la arsenalul dia*n(sti"el(r2### i "el pu+in .aptul " de at)tea

n(p+i, dei une(ri +ie !+i este s(mn, stm i p(vestim despre t(ate a"estea, este ( d(vad a .aptului " nu sunt lipsit de l(" de a"ea putere de mun"# Nu e9ist un m(d anume !n "are s pr(du"i trans.(rmarea (binuin+el(r alimentare# 5u sin*ur de"i-i/ 7 p(+i .a"e .ie Qdintr-( dat, .ie treptat, .r impuneri, .r restri"+ii# Da" de"i-i s ( .a"i mai brus" 1i asta este bine !n situa+ia!ri "are eti de-ener*i-at, !n "are te-au p"lit i pe ti ne mai m ui te di a*n(sti "e medi"ale2, atun"i este bine "a da" ve-i " se repet 2 d(rin+ de "eva, satis.-(, .r s te superi pe p(.t# %ei putea s te superi pe tine, da" a"easta va reveni mereu, i te va p"li, sub di.erite prete9te, semn " !n" te mai stp)nete 1" nu te-ai eliberat de ea2#? 5reptat, vei des"(peri sin*ur bu"uria un(r !nt)lniri de "alitate, a !nt)lniril(r "u ,rana din "e !n "e mai b(*at !n in.(rma+ia vie+ii# Ce anume vei .a"e la a"este !nt)lniri, de tine depinde# 'a "umdepindedetineda"(bservinuna+amai"aldapar.umului n(u al iubitei tale, t(t aa de tine depinde da" (bservi !n "e "ul(are s-a !mbr"at un mr pentru a te !nt)lni### !n a"eeai msur !n "are de tine depinde da" .iind !mpreun "u iubita !+i pstre-i nervii "u "are ai venit din s("ietate sau renun+i, bu"ur)ndu-te, trind "lipa pre-ent, t(t de tine depinde "a !nt)lnirea !ntre tine i ( p(rt("al s .ie arm(ni(as### !+i pr(pun s mai avem pu+in "ura , !n a"eeai "uri(-itate a "(pilului "u su.letul "urat, "are d(rete s de"(pere ")t mai multe i s lsm "a a"east !ntrebare pe "are ne-am pus-(8 Cum m)n"m?, s se des.(are prin trei ima*ini !n .a+a n(astr# !n liniile "ele mai lar*i, am v-ut de a "um ne pre*tim alimentele# 'm mai putea s .im aten+i la nuan+a pe "are ( v(m des"(peri a.l)nd "um ale*em alimentele i "um le "(nsumm# Din"(l( de "eea "e am v-ut de a " se p(ate i "um

anume se p(ate pentru a ne pre*ti alimente "are s nu ne .a" ru, a "r(r "(nsumare s aib "(nse"in+e din "e !n "e mai .av(rabile vie+ii, am putea s mai ridi"m pu+in m"ar un "(l+i(r al vluril(r "e as"und realitatea i s vedem, da" !n pr("esul de pre*tire al alimentel(r, nu mai e9ist ")te "eva, "e dei ne spunem !n di.erite !mpre urri " este aa, (binuin+a n(astr de a nu .i aten+i la "eea "e ne spunem, nu ne las s ne i au-im, "e anume ne spunem# C,iar i tu, mai la !n"eputul a"est(r dis"u+ii, mi-ai a.irmat " m)n"are "a la mama a"as, nu ai m)n"at ni"iunde/ i .ie"are dintre n(i avem a"east "un(atere# 4entimentul, realitatea a"estei sim+iri este usti.i"at pe deplin# 5(ate m)n"rurile pe "are mama +i le pre*tete sunt impre*nate 1la un nivel .(arte intim - i s ne reaminti m drumul alimentel(r p)n la !nt)lnirea "u tine2 de "ldura sentimentel(r mamei, de iubirea "u "are +i le pre*tete i mai ales de bu"uria "u "are+i le druie### C,iar i ( simpl ti*aie de "art(.i pr i+i pe "are mama +i-i pre*tete te bu"ur mai mult 1te satis.a"e, !+i "(n.er mai mult bu"urie subtil2 de")t "ele mai s(.isti"ate i s"umpe !n a"elai timp preparate ale "elui mai lu9(s restaurant### Da" de la .ar.uria de "art(.i pr i+i pe "are mama +i i-a pre*tit "u at)ta i ubi re, pe l)n* in.(rma+ia denaturri i ener*iei vie+ii, te !n"ar"i, primeti !ntre*ul sentiment al iubirii mamei, ,aide s vedem, "am "e anume primeti, la nivel subtil, "a in.(rma+ie, de la ( mas "(pi(as pe "are ( serveti, silit de !mpre urri sau pur i simplu pentru " se p(art, la unul din "ele mai lu9(ase restaurante### Care este in.(rma+ia alimentel(r 1"u "are a"estea vin la !nt)lnirea "u tine2 p)n !n m(mentul !n "are a un* pe masa bu"tarului e.pentru a le pre*ti, am v-ut, tim de a# De ai"i, a"est(r in.(rma+ii subtile !n*l(bate !n realitatea alimentel(r respe"tive li se adau* a*ita+ia "el(r din bu"tria restaurantului#

nervii "el(r "e sunt nemul+umi+i de mun"a "e ( .a" !n a"ea bu"trie imens, nemul+umirea l(r pentru salariile pe "are le au, (r*(liul bu"tarului ad un"t "are +ine s !i dem(nstre-e, !n timp "e pre*tete es"al(pul "u "iper"i, e.ului de restaurant, " el este mai bun de")t a"tualul bu"tar e.###, nervii ",elnerului "are de diminea+ este !n pi"i(are, i dei !+i -)mbete "(ndes"endent, abia ateapt s ple"i (dat "u invita+ii ti "u t(t, s-i termine i el mun"a### i, dup ( asemenea mas, "are p(ate te-a "(stat ( avere, a un*i a"as, mai mult .lm)nd, par" nemul+umit, ne!n+ele*)nd nimi" din a"east aventur, netiind de "e ai a"east stare# 4in*urul "are se simte bine a"um ")nd ai a uns a"as, este (r*(liul, "are se !mp(p(+(nea- !n satis.a"+ia de a-i .i permis ( asemenea mas### !nstrin)ndu-te, t(t mai mult de tine, prin pr(pria lui satis.a"+ie### &ma*inea a"easta ne relev "lar " nu este lipsit de imp(rtan+, la nivelul "alit+ii, al in.(rma+iei, ener*iei alimentel(r, m(dul !n "are a"estea sunt pre*tite# De a"um p(+i s tii ", de")t s serveti pe "ineva "u ( mas pe "are s ( pre*teti "u nervi, "u "iud, !n ur)nd i !ntreb)ndu-te de "e eti pedepsit s ai musa.iri i (are "u "e ai ptimit !n lumea asta "a t(t pe tine s "ad beleaua de a .a"e at)ta m)n"are, mai bine iart-i pe respe"tivii musa.iri i nu-i servi "u nimi"### Le .a"i un mai mare bine### '"east stare este valabili pentru m(mentul !n "are !+i pre*teti, ",iar pentru tine, masa# 6-( de .ie"are dat "u bu"urie, !n ")t mai des",is "(lab(rare "u "eea "e pre*teti, .r nervi, .r a*ita+ie "i "u bu"uria prieteniei .a+ de t(t "eea "e urmea- s "(mbini !n m)n"rurile respe"tive# # !n realitate bu"uria prieteniei .a+ de tine !nsu+i### C,iar da" nu te ateptai la asemenea as"un-iuri ale "el(r mai intime realit+i ale !nt)lniril(r n(astre la nivel alimentar, realitatea l(r este din"(l( de suspi"iune### Este nev(ie d(ar de pu+in bun - sim+ pentru a identi.i"a a"east

realitate### Este ne"esar s redevenim prieteni "u n(i !nine pentru "a prietenia a"easta s se p(at mani.esta, pentru "a arm(nia a"estei prietenii s ne salve-e de perpetuarea un(r "(nse"in+e ne.av(rabile "are nu se mani .esi !mp(triva alt"uiva de")t !mp(triva n(astr### Depind a"east -(n a m(dului !n "are se pare " este "(re"t .a+ de n(i !nine s ne pre*tim alimentele, s mer*em !n" un pas rrtai departe, pentru a putea vedea, "am !n "e m(d este p(sibil sne ale*em alimentele# i ,aide s .a"em !mpreun un drum la pia+, pentru a ne .a"e "umprturile ne"esare# La m(dul "el mai (binuit, ne .a"em ( list l(*i" a "el(r "e ne sunt ne"esare, suntem .(arte ra+i(nali ",iar i !n a"east plimbare la pia+### i uitm a"el pr(verb s("(teala de a"as nu se p(trivete "u "ea din t)r*###, "are ne spune el "eva, dar n(i suntem prea seri(i pentru a putea s vedem i s au-im, din"(l( de ra+iunile n(astre, despre "are at)t de "lar, t(t "e am p(vestit p)n a"um ne arat "a este de .apt !mp(triva realit+ii vie+ii n(astre### i ai"i, este .(arte evident " suntem !n a"eeai ile*alitate, despre "are am mai p(menit !ntr-una din serile pe "are le-am petre"ut !mpreun# Din a"eeai uitare, i*n(rm ( le*e a realit+ii, pe "are de alt.el ( !nv+m i la "(al, a"ea le*e a re-(nan+ei# Ea se mani.est, indi.erent de .aptul " n(i avem sau nu "(ntienta ei, numai " .iind in"(ntien+i, prin ra+i(nalitatea n(astr, .a"em t(tul !mp(triva a"estei le*i, ast.el ", le*ea !nsi, nerespe"tat impune pedeapsa### i a"easta nu este la nivelul unei amen-i !n bani, ni"i al unei peniten+e "u privare de libertate, !ntr-( !n",is(are la mar*inea (raului, aa "um se !nt)mpl !n "a-ul nerespe"trii "(ntiente sau in"(ntiente a le*il(r s("iale# 0(li+istul "are ne surprinde travers)nd departe de tre"erea de piet(ni este .ires" s apli"e pedeapsa le*ii, ( amend### !n a"elai m(d, le*ea vie+ii, nerespe"tat, ne apli" amen-ile sale### Numai " via+a, prin"ipiul "are se mani.est

d(ar prin apte le*i, este mult mai !n*duit(are de")t ne putem da seama# !nainte de a ne respe"ta prin apli"area pedepsel(r atun"i ")nd suntem !n a.ara .ires"ului vie+ii, ne a ut prin a"este "(nse"in+e vi-ibile asupra n(astr, t("mai pentru a avea ansa s (bservm, s vedem " anumite *esturi ale n(astre sunt in"(re"te .a+ de n(i !nine, .a+ de via+a pe "are ( avem la disp(-i+ie, pe "are ( mani.estm, .ie"are# 'st.el *esturile n(astre respe"tive, "are ne .a" ru s nu mai .ie repetate, s nu mai .im !n a.ara a"el(r minime ne"esit+i prin "are via+a s se p(at mani.esta !n arm(nie, !n bu"urie, !n pa"e# Da" p(li+istul "are ne vede " traversm (seaua prin l("uri !n "are via+a n(str este pus !n peri"(l, nu ne .a"e aten+i prin a"ea amend, avem t(ate ansele "a data viit(are, e.e"tul s .ie a"ela de a .i "l"a+i de ( main### 'menda p(ate .i v-ut a"um "a ( "(nse"in+ "lar, "a ( "lau- la le*ea "au-ei i e.e"tului, pe "are da" ( (bservm la timp, ne s"utim de a ne !nt)lni "u e.e"tul pr(priei ieiri din le*e8 a""identul# Dar putem, t(t at)t de bine - i din p"ate ( .a"em .(arte des - s i*n(rm a"este "(nse"in+e, dimp(triv s dm vina pe p(li+ist, s !l !n urm, "a i "um el ar .i de vin pentru .apta " am traversat prin a.ara le*ii### &at "um t(t de n(i depinde, s (bservm, s .im aten+i la "eea "e se !nt)mpl "u n(i i !n urul n(stru, s avem a"el minim sim+ bun de a (bserva mai alesW "(nse"in+ele i de a nu repeta *esturi, *)nduri, a"+iuni, .apte### ale n(astre "are au "(nse"in+e "lar ne*ative asupra n(astr### 4 ne re!nt(ar"em a"um pe drumul "tre pia+ av)nd !n" !n m)n lista de "umprturi pe "are am "(n"eput-( la nivelul "el mai ra+i(nal p(sibil# 0e a"east list se a.l printre multe altele, mere r(ii# $-batem !mpreun, !ntrea*a pia+, lu)nd !n piept at)tea *)nduri ale "el(r "e sunt !n marea de (ameni a a"estui 3 (", at)tea a*ita+i i i .rm)ntri###, "ut)nd "u !nverunare mere r(ii### 0este t(t, de pe t(ate tarabele ne -)mbes" !mbiindu-

ne sale lum "u n(i, mere *albene# Dar tim prea bine "ane pla" "ele r(ii i aa ne-am i pr(pus pe lista de "umprturi### 4e pare " de ai"i !n"epem s i*n(rm le*ea re-(nan+ei, din "are, m"ar de la .i-i", putem s tim " nu ne putem !nt)lni "u "eva "e nure-(nm# Estee9"lus i .(arte bineden (nstrat, ar*umentat ",iar de "tre tiin+amaterialist### De data i "easta, nu (bservm " da" am !nt)lnit mere *albene, re-(nm "u a"east "ul(are, i " ne !n"r)n"enm -adarni" i ne enervm .r m(tiv " nu *sim mere r(ii### !ntr-( alt e9primare, nu suntem aten+i s (bservm, " da" mere *albene am !nt)lnit, "u a"estea am re-(nat, !nseamn " a"estea ne sunt ne"esare### i da" am .i i mai aten+i, am putea, prin a"east le*e a re-(nan+ei s mai "un(atem multe realit+i despre starea n(astr din m(mentul !nt)lnirii 1re-(nan+ei2 "u "eva "e ni se pare d(ar !nt)mplare### Nu este nimi" !nt)mplt(r !n :nivers### iari .a"em a.irma+ia " a"este aparente !nt)mplri sunt le*it+i pe "are !n" nu le "un(atem### &at "um putem .(arte bine s "un(atem despre n(i !nine, prin simplul e.(rt de a .i pu+in aten+i," da" !ntr-( -i, am dat t(t peste pers(ane nerv(ase, a*itate, a"este !nt)lniri nu sunt !nt)mplt(are, i " vina nu este a "el(r "u "are neam !nt)lnit, "i pr(pria n(astr stare de nerv(-itate, de a*ita+ie 1.(arte bine as"uns ",iar i !n spatele un(r -)mbete .alse, .(r+ate2 ne pune, prin le*ea re-(nan+ei !n !nt)lnire "u a"ele pers(ane### 'tun"i ")nd suntem liniti+i, veseli, arm(ni(i, !nt)mplarea ne va adu"e !n "ale pers(ane de a"eeai "alitate, stare 1nivel ener*eti", vibra+ie2 "u n(i### $evenind pe tr)mul alimentar, iat " putem s .(l(sim a"este in.(rma+ii, tiind " atun"i ")nd, dei ne-am dus !n "mar s ne lum "(ntient ")teva pr(duse din "are s ne pe*tim m)n"area, da" de pe ra.t ne -)mbete 1(bservm, *sim mai repede de")t "eea "e am avut !n inten+ie s lum din "mar2, "u t(tul alt"eva, !nseamn " a"el "eva ne este atun"i

ne"esar### i t(ate a"estea, din"(l( de (ri"e .rm)ntare, de (ri"e pre("upare de *enul8 (are ast-i "e v(i m)n"a ? !n .elul a"esta, ("ul p(ate s ia l("ul .rm)ntrii, s ne salve-e de a"easta, eliber)ndu-ne de ea### &at-ne a uni a"um .(arte apr(ape de a"ea -(n !n "are putem s "(mpletm ima*inea ritualului i "u subtilitatea .aptel(r n(astre des"(perite de -(na !ntrebrii "um "(nsumm alimentele# >adarni" mama +i-a pre*tit "u "ea mai mare iubire p(sibil "el mai minunat meniu, -adarni" a druit a"east m)n"are "u "ele mai !nalte sentimente de respe"t, de iubire, da" atun"i ")nd tu le "(nsumi eti .uri(s, neatent, pre("upat de pr(blemele de la servi"iu sau de la "(al, in"apabil, din ne"un(atere, s trieti "lipa pre-ent, a a"elei bu"urii de a primi, mai ales "u respe"t, darul pe "are mama, alimentele, via+a +i le .a"### 'tun"i, !n a"east situa+ie, eti "aila(!nt)lnire "u iubita, ")nd dei ai la!ndem)n!ntrea*aresursa"(lab(rrii, a prieteniei, a arm(niei, tu te lai p"lit de *)ndurile "e te .rm)nt, p"lit de .rm)ntare1 s"lav al a"esteia2 i din !nt)lnirea at)t Xe mult ateptat, "are v pune la !ndem)n !ntrea*a ans a unei seri minunate, se ale*e pra.ul### i a"est pra. !l arun"m !n (",ii "eluilalt, d)nd vina pe te miri "e, pe .aptul " nu a .(st su.i"ient de -)mbit(are partenera, " nu i-a stat bine "(a.ura### pe ea### ")nd !n realitate vina este !n ale*erea n(astr de a rm)ne !n tre"utul un(r evenimente "e nu sunt !n "lip pre-ent sau !n viit(rul un(r alte evenimente 1.ri"i, "(mple9e, *)nduri###2 !n a"eeai msur neapar+in)nd "lipei pre-ente/ &ar (r*(liul nu te las s ve-i "(nse"in+ele i-atun"i, neidenti .i ")ndu-le, repe+i a"eleai e9perien+e, " d(ar aa este via+a, aa .a" t(+i i de "e s .iu eu mai "u m(+### i le"+ia se repet, din n(u nu (bservi nimi"### ",iar tu .iind atun"i "el "e !i d verdi"tul de repetent la a"east le"+ie###

Din"(l( de meta.(rele a"est(r ima*ini, din"(l( de "eea "e (r*(liul a"um nu te las s ve-i "e este, .ie"are !nt)lnire a n(astr este ( ans de a mai tre"e un e9amen, de a adu*a paii .ireti ai pr(priei ev(lu+ii !n sensul a"esteiai nu !mp(triva ei## Din"(l( de a"este ima*ini, din"(l( de "eea "e ele !nsele ne spun, dei sunt .(arte multe lu"ruri "are merit (bservate sunt .(arte mul+i i deasupra "r(ra s putem pune pun"tul, a vrea s nu mai insistm "i i tu i eu, s ne aple"m mai de*rab asupra n(astr i !n intimitatea pr(priei sin"erit+i, s ne re"un(atem, .ie"are dintre n(i lui !nsui "eea "e este de $EC:N74C:5### 0rietene, a"um ")nd alternativa a"esta !+i st la !ndem)n ")nd ai t(ate datele pe "are s le p(+i .(l(si, te vei des"(peri "apabil s te bu"uri de .aptul " !n l(" s rm)i dup - amie-e !ntre*i !n bu"trie pentru a !i .a"e pl"erea (binuin+ei sau papilei *ustative, !i vei (.eri a"esteia ")te ( surpri- n(u, mereu mai de(sebit# i la nivelul timpului "are !+i este ne"esar pentru a"east n(u e9perien+, vei des"(peri dintr-( dat " p(+i s ai .(arte mult timp liber, pentru tine, pentru a .a"e "eva, alt"eva de")t 7@&N:&NLE### '"east libertate 1a"est timp pe "are !l ai la disp(-i+ie2 p(ate !n e*al msur s te p"leas", s te .(l(seas" el pe tine !n l(" s3 .(l(seti tu pe el, p(ate s !+i lase impresia ", din pli"tiseal, "e imp(rtan+ are, netiind "e s .a"i, da" te mai (preti i !n dreptul .ri*iderului### i-ap(i revii### 0(+i tu s de"i-i s !l .(l(seti av)nd de a"um, at)te lu"ruri n(i de (bservat, de des"(perit, de "er"etat, de anali-at de data a"easta "(ntient " v(r .i "un(aterile tale, des"(peririi tale### realitatea ta !n "are vei putea s te re*seti, la .el .iului rtpit(r revenit a"as, unde pe a"eeai prisp, se ateapt el pe el !nsui, "u at)ta rbdare, de .(arte mult timp### i ni"i(dat nu este prea t)r-iu pentru bu"uria de a te re!nt)lni "u tine !nsu+i, de a te lua !n bra+e, "a pe un prieten dra*, pe "are "redeai "

l-ai pierdut### i v pute+i ae-a !n intimitatea a"estei bu"urii a re!nt(ar"erii, la ( "a.ea, s sta+i de v(rb, tu "u tine, s v spune+i t(t### i "el mai u(r, tu "u tine vei sta de v(rb s"riind, atern)ndu-+i pe ,)rtie, t(ate *)ndurile tale pre-ente, av)n-du-te ast.el "a ( ima*ine vie pe tine !n .tata### i a"est prieten ve",i, revenita"as, !+i va p(vesti atun"i, despre multe p"leli, despre multe aventuri, pe "are m"ar tu ai ansa s nu le repe+i### s le "un(ti "(nse"in+ele prin sa"ri.i"iul a"estui minunat prieten### 0(ate " t("mai !n a"east intimitate a ta "u tine, prietenul tu dra*, "are !+i eti tu +i e, !+i va mai des"(nspira i alte realit+i, p(ate " !n a"elai "(nte9t, el !+i va spune despre realitatea alimenta+iei, pe "are n(i a"um am strbtut-( d(ar prin primul ei pas, vei !n+ele*e ast.el de "e bu"tria .r bu"trie, !l vei "rede pe el, .iind sin"eri am)nd(i, " realitatea alimenta+iei n(astre nu "(nst !n !n*ur*itarea mediului, a "eea "e ne !n"(n (ar, "i " este un pr("es "(ntinuu mult mai intim, mult mai subtil, " adevrata n(astr ,ran este prana, pe "are nu ( prelum prin intermediul *urii "i pe "alea nril(r "e ne "(ne"tea- permanent la !ntre*a ener*ie a !ntre*ului### Dar nu avem dreptul?de a-i rpi bunului tu prieten "are !n "ur)nd va reveni la tine, bu"uria redes"(peririi a"est(r adevruri "e .a" parte din realitatea ta### Este !ns ne"esar s !+i reaminteti " pentru "a !n !ntre*ul tu s mai p(at .i adu*at ")te ( des"(perire "e !+i apar+ine, va trebui "a din pa,arul plin "u tiin+ 1"un(ateri2 "are sunt din e9teri(rul tu, s mai *(leti ")te un pi", ast.el !n")t !n a"est pa,ar 1!n "(ntientul tu2 sase p(at adu*a ")te "eva### alt.el, ",iar da" ai adevrurile sub nas, pstr)nd pa,arul "un(ateril(r tale plin de "ele "u "are te-ai (binuit prea mult 1de "are nu-+i vine a"um sate despar+i2, realitatea ta nu se p(ate apr(pia de tine, va "ur*e !n a.ara a"estui pa,ar, rm)n)ndu-+i la#.el de strin "a i

!nsin*urarea, !nstrinarea ta de tine !nsu+i/ &at, 0rietene dra*, " este ne"esar a"um s mai (bservm un lu"ru, s .im !n a"eeai sin"eritate prtai la "eea "e des"(perim, " t(t "eea "e are un !n"eput, va avea i " .inalitate### !n aparen+, ("ul n(stru a avut un !n"eput, i-a stabilit prin pr(pria n(astr "(lab(rare re*ulile pe "are n(i !mpreun le-am respe"tat, ("ul atun"i ne-a respe"tat, ni"i tu ni"i eu nu suntem !nvini sau !nvin*t(ri "i p(ate via+a n(astr are "eva de ")ti*at din ("ul n(stru### i - a"um, aparent ("ul trebuie s se .inali-e-e### 'm petre"ut n(p+i mi nunate !mpreun, pentru "are !+i mul+umes"Q## i uite aa, n(apte dup n(apte .r ",iar s ne dm seama, !n urul n(stru s-a m(di.i"at "eva, a"um 4(arele se a.l de a !n C(nstela+ia %rst(rului, a"el uni" simb(l uman al -(dia"ului### ### .ie "a a"est simb(l s .ie de bun au*ur /

### 0rietene ### !nainte (ri din"(l( de t(ate a"estea, aa "um nu se p(ate identi.i"a un !n"eput, nu p(ate .i identi.i"at ni"i un s.)rit### !ntre t(ate a"estea p(ate .i d(ar ev(lu+ie, dinami"a a"esteia ### iubirea### ###!n a"east aparent stare de .inal, ,aide, !n a"eeai sin"eritate s ne reamintim " ni"i tu ni"i eu nu am spus, s"ris sau inventat t(ate a"estea, " d(ar prietenia !i p(ate adu"e a"este daruri, (ri " !n prietenie, din"(l( de N7&, nimi" nu este### ###i s ne mai reamintim " p(vestea a"estei "r+i are un !n"eput, !n .elul (ri"rei p(veti, prin darul unui prieten, numai " nu la *ura s(bei "i !n bu"uria darului ",iar### ( simpl salat de vinete a .(st atun"i su.i"ient "a revenirea !n le*alitatea ne"esit+ii s adu" pe bu-ele a"estui minunat 7M### i pare a"um ( !nt)mplare " el se numete &7N### s adu" de"i la nivelul "uv)ntului 8 Q va trebui s s"rii a"east re+et , se pare " ( re+et .a"e mai mult de")t un tratat de .il(-(.ie###Q ###i-atun"i, nu am !n+eles nimi"### i t(tui, 0rietene, ai des"(perit de a"um ",iar tu " din ni"i unul dintre a"este tratate, de .il(-(.ie ",iar### nu ai des"(perit " *estul liber "(nsim+it, ",iar i a"ela alimentar, te p(ate salva### de-a"um, nu ne mai putem !mpiedi"a ni"i m"ar de p(.ta unei salate de vinete, pentru " 4E 07'5E ? ### din"(l( de Qdarul din darQ iat " !mpreun am druit a"um, "eea "e este ne"esar, !n a"eeai msur !n "are am .(st drui+i ###

Cuprins