Sunteți pe pagina 1din 5

ACCESIBILITATEA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Norma prin care se impune obligativitatea amenajarii cladirilor intitutiilor publice, ale celor

culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintelor construite din fonduri publice, mijloacelor de transport in comun, a telefoanelor publice si a cailor de acces in vederea asigurarii accesibilitatii persoanelor cu handicap este Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 art. 11! cu modificarile si completarile ulterioare. "#igentele specifice persoanelor cu handicap sunt cele referitoare la cerinta $siguranta in e#ploatare%. &utori'area construirii cladirilor enumerate mai sus se face doar in conditiile respectarii de catre proiect a Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la e#igentele persoanelor cu handicap, indicativ N( 0)1/2000 aprobat prin Ordinul *+9/2001. ,a moderni'area, reamenajarea, consolidarea si repararea constructiilor e#istente, in ca'ul in care nu este posibila respectarea unor niveluri de performanta stabilite de normativ se vor adapta, pe cat posibil, masuri compensatorii de protectie. -ac e#ceptie prevederilor acestui normativ constructiile personale si ane#ele lor. .ategoriile de utili'atori sunt/ - persoane cu deficiente mecanice si motrice ale membrelor, - persoane cu deficiente ale aparatului ocular, - persoane cu deficiente auditive. 0oate spatiile de parcare organi'ate vor avea re'ervate si semnali'ate prin semnul international minimum +1 din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap art. 1*!. 1. SPATIUL URBAN 1.1. .23.4,&02& (2"0ON&,& - 0rotuar 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 panta transversala ma#. 21 si longitudinala ma#. )1 5 latime ma#. 1.)0 m spatiu manevra min. 1.)0 # 1.)0 m 5 inaltime balustrada 0.90 m 5 stratul de u'ura trebuie sa impiedice alunecarea 6 coeficientul de frecare .O- 7 min. 0,+ - 3ampe 5 panta longitudinala ma#. 1)1 < 20cm! si ma#. 81 >20cm! 5 lungime ma#. *.00 m ma#. 10.00m! 5 latime min. 1.20 m 5 spatiu odihna min. 1.20 5 inaltime balustrada 0.9051.00 m 5 inaltime mana curenta 0.9051.00 m pentru adulti si 0.*050.9)m pentru copii si persoane in scaun rulant 5 stratul de u'ura trebuie sa nu permita rotilor sau a bastonului in suprafata acestuia 6 materiale ce nu se deformea'a la actiuni verticale 5 rosturile 6 ma#. 1,) cm - :cari 5 ma#. 10 tr. cu latime min. 1.20 m 5 spatiu odihna min. latimea scarii 5 inaltime balustrada 0.9051.00 m 5 inaltime mana curenta 0.9051.00 m pentru adulti si 0.*050.9)m pentru copii si persoane in scaun rulant - 0repte 5 lungime min. 1.20 5 inaltime 1;51) cm cu conditia 2h<l 7 *2*+ cm 1.2. .23.4,&02& 3402"3& - (arcaje 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 panta longitudinala ma#. 1)1 5 lungime ma#. ).00 m 5 spatiu manevra min. 1.20 m 5 latime ;,)0 m pentru parcari la ;0, ;.00 m pentru parcari la *0 sau paralele cu trotuarul

Garaje 0raversari

5 la )0 locuri de parcare se va prevedea un loc de parcare pentru persoane cu handicap, dar minim 2 locuri marcate 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 spatiu manevra min. 1.20 m 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 panta longitudinala ma#. 1)1 5 latime 1.)0 m 5 spatiu odihna 1.)0 # 1.)0m 5 spatiu manevra min. 1.)0 # 1.)0 m

1.;. :0&022 =" 03&N:(O30 2N .O>4N - &utobu', troleu, tramvai 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 panta longitudinala ma#. 101 pentru denivelari < 20cm 5 latime 1.*0 m - >etrou 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 panta longitudinala )581 pentru denivelari > 20cm 5 latime 1.*0 m 1.+. >O?2,2"3 43?&N - (orticuri 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 latime 1.*0 m 5 inaltime min. 2.10 m 5 spatiu manevra min. 1.)0 # 1.)0 m 5 inaltime balustrada 0.90 - ?anci, scaune 5 inaltime 0.+80.); m - .utii postale 5 inaltime 1.001.20 m 5 spatiu manevra min. 0.90 m - .abine telefon 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 lungime 1.2) m 1.20 m! 5 latime 0.80 m 1.20 m! 5 inaltime cadran 1.20 m 5 spatiu manevra min. 1.)0 m - Grupuri sanitare 5 denivelare ma#. 0.02)m 5 lungime 1.80 m 2.;0 m! 5 latime 0.90 m 0.90 m! 5 spatiu manevra min. 1.)0 m 5 la un grup sanitar, cel putin o cabina va fi adaptata la necesitatile persoanelor in scaun rulant - 2ndicatoare, afisaj 5 inaltime min. 2.10 m ma#. 0.;0!

2.

CLADIRI CIVILE 2.1. PREVEDERI COMUNE &..":4, - 3ampa 5 panta ma#. 1)1 pentru denivelare < 20cm 5 panta ma#. 81 rec. )1! pentru denivelare > 20cm 5 latime min. 1.20 m 5 spatiu odihna min. 1.20 m 5 inaltime balustrada 0.90 6 1.00 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant - :cara 5 lungime ma#. 10 trepte

5 latime min. 1.20 m 5 spatiu odihna min. latimea scarii - 0reptele 5 lungime min. 1.20 m 5 latime ma#. 0.;+ m 5 inaltime ma#. 0.1 m - (latforma .ladiri de locuit 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 lungime min. 1.20 m 5 latime min. 1.20 m 5 inaltime min. 0.1) m 5 inaltime balustrada 0.90 6 1.00 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant .ladiri publice 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 lungime min. 1.)0 m 5 latime min. 1.)0 m 5 inaltime min. 0.1) m 5 inaltime balustrada 0.90 6 1.00 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant - .opertina 5 lungime min. 2.00 m 5 latime min. 1.)0 m 5 inaltime min. 2.10 m - 4sa 5 latime min. 0.80 m rec. 0.90 m! 5 inaltime 2.10 m - Gratar picioare 5 orificii de min. 0.01) # 0.01) m .23.4,&022 - @infang5ul, holul .oridorul 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 spatiu de manevra min. 1.)0 # 1.)0 m 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 latime min. 0.90 m min. 1.20 m! 5 inaltime min. 2.00 m min. 2.10 m! 5 spatiu de manevra min. 1.)0 # 1.)0 m 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 spatiu de manevra min. 1.)0 # 1.)0 m 5 denivelare ma#. 0.02) m 5 latime min. 1.)0 m 5 inaltime balustrada 0.*0 6 0.90 m - :cari .ladiri de locuit 5 lungime ma#. 1* trepte 5 latime min. 1.00 m 5 inaltime min. 2,00 m 5 inaltime balustrada 0.*0 6 0.90 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant 5 lungime ma#. 1* trepte 5 latime min. 1.20 m 5 inaltime min. 2,10 m 5 inaltime balustrada 0.*0 6 0.90 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant 5 latime ma#. 0,;+ m 5 inaltime ma#. 0,1* m 5 panta ma#. 1)1 pentru denivelare < 20cm 5 panta ma#. 81 pentru denivelare > 20cm

2ncaperile ,ogii, balcoane

.ladiri publice

0repte 3ampe

5 lungime ma#. *.00 m 5 latime min. 1.20 m 5 spatiu odihna min. 1.20 m 5 inaltime balustrada 0.*0 6 0.90 m 5 inaltime mana curenta 0.90 6 1.00 m pentru adulti si 0.*0 6 0.9) m pentru copii si persoane in scaun rulant - &scensor .ladiri de locuit 5 denivelare ma#. admisa 0,02) m 5 lungime ma#. 1.;) m 5 latime ma#. 0.80 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 denivelare ma#. admisa 0,02) m 5 lungime ma#. 1.)0 m 5 latime ma#. 1.+0 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 denivelare ma#. admisa 0,02) m 5 latime min. 0.80 m, recomandat 0.90 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 inaltime parapet 0.*0 6 0.90 m

.ladiri publice

4sile -erestrele

2.2. CLADIRI DE LOCUIT - Aestibul 5 latime min. 1.)0 m 5 gol usa min. 0.80 m - ?ucataria si locul de luat masa 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m - gol usa min. 0.80 m - ?aia 5 panta 11 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m - gol usa min. 0.80 m - Grupul sanitar 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.80 m - =ormitorul 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.80 m - .amera de 'i 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.80 m - :patiile de depo'itare 5 spatiu minim de manevra 1.+0 m 5 gol usa min. 0.80 m 2.3. CLADIRI PUBLICE &cces, circulatii 5 latime min. 1.20 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 gol usa min. 0.80 m interior, 0.90 m e#terior Grupuri sanitare 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.80 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 cabina @. adaptata Aestiare 5 lungime min. 1.;0 m 5 latime min. 1.20 m 5 spatiu minim de manevra 1.20 m 5 gol usa min. 0.80 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 cabina adaptata

5 panta 11 5 lungime min. 1.0) m 5 latime min. 0.90 m 5 spatiu minim de manevra 1.20 6 1.)0 m 5 gol usa min. 0.80 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 dus adaptat - (iscine 5 panta )1 pentru ba'in 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.90 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 ba'in adaptat - 0ribune spectatori 5 panta ma#. 81 rec. )1! 5 dimensiuni loc scaun min. 0.90 # 1.+0 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.90 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 loc/)0 spectatori dar min. 2 locuri - .onstructii turism .amera ca'are 5 latime min. ;.00 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m in jurul patului 5 gol usa min. 0.80 m .amera baie 5 spatiu minim de manevra 0.80 # 1.;) m 5 gol usa min. 0.80 m :ala mese 5 dimensiuni loc la masa min. 1.;) # 0.80 m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 m 5 gol usa min. 0.90 m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 loc/2) mese dar min. 2 locuri - .onstructii invatamant Bol, circulatii 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 6 1.00 m 5 gol usa min. 0.9) m e#terior si 0.8) m interior :ali de clasa 5 panta ma#. )1, pentru amfiteatru )581 5 dimensiuni pentru 1 loc/ 2.00 # 1.00 m cu acces lateral, 1.)0 # 1.00 cu acces frontal 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 gol usa min. 0.8) m 5 nr. locuri scaun rulant min. 1 loc/)0 elevi dar min. 2 locuri ?iblioteci 5 dimensiuni loc scaun min. 0.80 # 1.;) m 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 gol usa min. 0.80 m recomandat 0.90 m - :patii comerciale 5 spatiu minim de manevra 1.)0 # 1.)0 m 5 cai circulatii min. 0.90 6 1.00 m 5 gol usa min. 0.80 m recomandat 0.90 m -

=usuri