Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 1 - Sisteme de Programare pentru Modelare i Simulare1. Operatori aritmetici MATLAB.

(1 punct)
Operaia Scalari Matrice Tablouri

2. S se evalue e !unc"ia # f * x ) =
Semnificaia

x ' 2 x 2 + x (%' pentru +,2. (2 puncte) x 2 + &%$ x 1


Forma pentru calcul numeric Forma pentru calcul simbolic

'. Operatori rela"ionali MATLAB. (1 punct)

-. Operatori logici MATLAB. (1 punct)


Semnificaia Forma pentru calcul numeric Forma pentru calcul simbolic

$. .are este rolul instruc"iunii /#0 sau /colon0 1n programele MATLAB. (1 punct) (. .are este rolul instruc"iunii /.0 1n programele MATLAB. (1 punct) 2. Enumera"i instruc"iunile de control logic. (1 punct) 3. Aplica"i instruc"iunea if-else pentru descrierea urmtoarei !unc"ii#
' ' 4 2 ( 4 2 ) % dac5 4 > 2 g*4) = 2 dac5 4 < 2. 2 4 + 4 %

(2 puncte)

6. Aplica"i instruc"iunea for, pentru generarea matricei 7il8ert de ordinul -% ale crei elemente sunt date de e+presia 7*i% 9) = i + 9 +1 . (2 puncte) 1&. :nstruc"iunile pentru generarea matricelor cu numere aleatoare au !ormele# (1 punct) 11. Se d matricea A A,; 1 2 1' ans , iar prin instruc"iunea B=reshape(A 2 #) se o8"ine% ans, 12. =ac B,;1 2 ' -> $ ( 2 3> 6 1& 11 12<% atunci prin comanda fliplr(B) sau flip$im(B 2) se o8"ine% ans ,
(1 punct) 1

2 3 1-

' 6 1$

1& 1(

$ 11 12

( 12 13<%
(2 puncte)

prin instruc"iunea B=reshape(A ! ") se o8"ine%

1'. =ac B,;1 2 ' -> $ ( 2 3> 6 1& 11 12<% atunci prin comanda flipu$(B) sau flip$im(B 1) se o8"ine% ans ,
(1 punct)

1-. =ac A,;1 2 ' - $ ( 2 3 6 1& 11<% prin instruc"iunea A*-#2) se o8"ine% ans ,% iar prin instruc"iunea A*2#-)% ans ,
(2 puncte)