Sunteți pe pagina 1din 4

31.10.

2013

Teme pentru referat ?


Teste gril (din cartea de sinteze si teste Elena Simina Tanasescu, Stefan Deaconu-caiet de seminare editaia a 2-a <Drept constitutional si institutii politice> )
1) In ce const specificul normelor de drept constitutional - sunt norme directe nemijlocite - sunt norme principii - sunt norme care stabilesc directii economice 2) Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) - Franta - Canada - Israel 3) Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale -indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii - indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale - indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de constringere a statului 4) Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional romn - tratatele internationale(corect) - deciziile curtii constitutionale - hotaririle guvernului 5) Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de constitutie - este o lege ordinara - constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniiile vietii economice, sociale, politice, culturale, juridice - constitutia reglementeaza acele realtii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat 6) Ce trebuie sa intelegem prin suprematia constitutiei - o trasatura a aconstitutie - o categorie politica - o categorie juridica

7) Respectarea constitutiei, a supremtiei sale si a legilor este obligatorie fiind prevazuta de art. 1 Aliniatul V din constitutie pentru ca: - este un principiu fundamental(corect) - este un drept fundamental al cetatenilor - disciplineaza comportamentul uman 8) Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional - relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept - relatiile specifice de drept constitutional - relatiile specifice altor ramuri de drept 9) Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde in esenta sa unul dintre urmatoarele componente - principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata - egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala - egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa care este religia de stat in Romnia 10) Dreptul public cuprinde - dreptul constitutional - dreptul international privat - dreptul civil

Ora a 2-a
1) Potrivit statutului lui Cuza puterea legiuitoare este exercitata: a) Numai de catre domnitor ca si cap al statului b) Colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari: Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva c) De catre rege care sanctiona si promulga legile 2) Constitutia in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional a) Este cel mai vechi izvor de drept b) Este principalul izvor al dreptului constitutional c) Consitutia nu este izvor de drept constitutional 3) In Romnia o persoana poate vota daca a) Este cetatean romn b) Are virsta de 14 ani impliniti pina in ziua alegerilor inclusiv c) Nu este in deplinatatea facultatilor mentale 4) Care este considerata a fi prima constitutie a Romniei a) Constitutia romniei din 1866 b) Statutul lui Cuza si legea electorala c) Constitutia romniei din 1923 5) Care este perioada unui mandat al presedintelui Romniei conform constitutiei romniei din 1991 reviziuta in 2003 a) 5 ani

b) 8 ani c) 4 ani 6) Care din urmatoare drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice a) Dreptul la viata b) Dreptul de a alege si de a fi ales c) Dreptul la munca si protectie sociala 7) Constitutia Romniei este a) Scrisa b) Nescrisa c) Mixta 8) In constitutia romniei se stabileste ca: a) Fiecare are indatorirea de a munci si dreptul de a obtine un serviciu b) Toate persoanele au dreptul si-si asuma obligatia de a munci c) Dreptul la munca nu poate fi ingradit alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere 9) Care din intrebarile componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamanetale a) Drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omulu b) Drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale c) Drepturile fundamentale se afla in strinsa legatura cu celelate drepturi si cu realitarile economice, politice, culturale,sociale 10) Caracterele statului romin rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare acestea fiind a) Statul romin este un stat suveran si independent b) Statul romin este un stat de drept democratic si social c) Rominia este un stat national unitar si indivizibil d) Constitutia consacra principiul umanitatii

Aranjeaza conform piramidei lui Maslov 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acte ale administratie publice si locale Legi organice Legi ordinare Hotariri ale guvernului Constitutia Ordonante ale guvernului

Acte ale administratie publice si locale Hotariri ale guvernului Ordonante ale guvernului Legi ordinare Legi organice Constitutia