Sunteți pe pagina 1din 4

BAZE DE DATE Problema Se da urmatorul dictionar de date: nr matricol, nume student, prenume student, anul, grupa, cod facultate,

denumire facultate, cod disciplina, denumire disciplina, cod profesor, nume profesor, luna sesiune, nota obtinuta. RG1: un student poate sustine un e amen la o anumita materie in sesiuni diferite! RG": un profesor poate preda mai multe discipline in cadrul unei facultati!

ST#DE$T%&nr matricol, nume student, prenume student, anul, grupa, cod facultate' (A)#*TAT%&cod facultate, denumire facultate' D%S)%+*%$E&cod disciplina, denumire disciplina' +R,(ES,R%&cod profesor, nume profesor' D%S)+ +R,(&cod profesor, cod disciplina' $,TE&nr matricol, cod disciplina, luna sesiune, nota obtinuta' Crearea interogarilor de selectie )reati urmatoarea ba-a de date: .ATER%A*E&cod material, den material, u.m.' B,$#R% ),$S#.&nr B), data B), cod gestiune' DETA*%% B,$&nr B), cod material, cant material, p.u.' )erinte: 1. Afisati toate bonurile de consum emise cu codul 1/ sau 11 in perioada1./1."//011.11."//0 ". Afisati 2aloarea materialelor iesite din gestiunea 11 pe 1./3."//0 3. Afisati materialele a caror denumire incepe cu litera 4%5 iesite in lunile martie, mai sau iunie din gestiunile 1/,11 sau 1" 6. Afisati lista materialelor consumate in primul trimestru al anului "//0 7. Afisati lista materialelor consumate in ultimele "// de -ile 8. Afisati 2aloarea bonurilor de consum pentru fiecare material consumat, iar in situatia in care materialul consumat depaseste 7//// afisati 4depaseste limita5 intr1o coloana separata %nterogarile de selectie ser2esc la regasirea informatiilor din ba-a de date care indeplinesc anumite criterii. Rezolvare: )ream ba-a de date: .ATER%A*E&cod material, den material, u.m.' B,$#R% ),$S#.&nr B), data B), cod gestiune' DETA*%% B,$&nr B), cod material, cant material, p.u.'

1. Afisati toate bonurile de consum emise cu codul 1/ sau 11 in perioada1./1."//011.11."//0

". Afisati 2aloarea materialelor iesite din gestiunea 11 pe 1./3."//0

3. Afisati materialele a caror denumire incepe cu litera 4%5 iesite in lunile martie, mai sau iunie din gestiunile 1/,11 sau 1"

6. Afisati lista materialelor consumate in primul trimestru al anului "//0

7. Afisati lista materialelor consumate in ultimele "// de -ile

8. Afisati 2aloarea bonurilor de consum pentru fiecare material consumat, iar in situatia in care materialul consumat depaseste 7//// afisati 4depaseste limita5 intr1o coloana separata