Sunteți pe pagina 1din 2

Instituii de credit Curs 11

10-12-2007

Prudena bancar Regulile de pruden bancar se exprim de cele mai multe ori pe baza unor raporturi (indicatori) care au ca sfer de cuprindere cele mai reprezentative aspecte ale gestiunii bancare. Pentru rile membre U.E. prudena bancar se poate determina cu ajutorul urmtoarelor raporturi ! raportul de solvabilitate european ! coeficientul de lic"iditate ! coeficientul fondurilor proprii #i al resurselor permanente ! divizarea riscurilor Raportul de solvabilitate european R$E este cel mai cunoscut indicator de pruden bancar #i are drept scop s garanteze capacitatea bncilor de a face fa falimentelor debitorilor. Rata de solvabilitate se calculeaz ca raport %ntre fondurile proprii #i total active bilaniere #i extrabilaniere ponderate cu un coeficient de risc. &ondurile proprii se grupeaz %n ! fonduri proprii de baz ' care cuprinde capitalul( rezervele #i fondurile pentru riscuri bancare generale ! fonduri complementare ' rezerve din reevaluri( subvenii rambursabile #i datorii subordonate cu durat nedeterminat (emisiune de titluri cu durat nedeterminat) la care se adaug alte datorii subordonate (titluri emise pe perioade de cel puin ) ani) *umitorul raportului reflect angajamentele bncii ponderate cu gradul de risc al crui nivel variaz %ntre +,,- (creditele acordate clienilor) #i ,- (creanele asupra statelor). Coeficientul de lichiditate .cest coeficient este impus tuturor bncilor care sunt obligate s respecte un raport egal cu cel puin +,,-( %ntre elementele de activ #i cele de pasiv considerate exigibile pe termen scurt (%n termen de o lun). Relaia de calcul a coeficientului de lic"iditate se calculeaz ca raportul %ntre total active ponderate #i total pasive ponderate de unde rezult c plasamentele (activele) #i resursele (pasivele) trebuie ponderate %n funcie de gradul de lic"iditate #i de exigibilitate. /oeficientul de ponderare variaz %ntre +,,- #i 0)-. Coeficientul fondurilor proprii i al resurselor permanente /alculul acestui indicator are drept scop s %mpiedice cre#terea excesiv a riscului de transformare( limit1nd posibilitile de finanare ale beneficiarilor pe o perioad mai mare de ) ani( pe baza resurselor monetare. /oeficientul se calculeaz ca raport %ntre resursele pe termen lung #i utilizrile pe termen lung %nmulit cu o +,,. *ormele europene prevd ca acest raport s fie de 2,-( adic totalul resurselor pe termen lung trebuie s reprezinte cel puin 2,- din totalul plasamentelor pe termen lung. Divizarea riscurilor 3ivizarea riscurilor vizeaz dou aspecte supraveg"erea marilor riscuri #i regimul participaiilor.

4n privina supraveg"erii marilor riscuri( normele europene prevd ca suma %mprumuturilor de orice natur acordate unui singur client s nu dep#easc nivelul d e0)din fondurile proprii nete ale bncii (acest nivel a fost stabilit la + ianuarie +555( p1n atunci acest nivel fiind de 6,-). 4n Rom1nia( expunerea maxim fa de un singur debitor nu poate dep#i 0,- din fondurile proprii. 3e asemenea( normele europene mai prevd ca suma total a expunerilor pe toi clienii nu poate dep#i de 7 ori nivelul fondurilor proprii. 4n privina regimului participaiilor( prevederile menioneaz c nici o participaie nu trebuie s dep#easc +)- din valoarea fondurilor proprii iar valoarea total a participaiilor nu trebuie s dep#easc 2,- din valoarea fondurilor proprii. 4n Rom1nia bncile nu pot investi %n titlurile emise de societi mai mult de +,- din fondurile proprii ale bncii( iar valoarea participaiilor nu poate dep#i ),- din fondurile proprii. Performana bancar 8ncile desf#oar %n principal trei tipuri de activiti ! de intermediere ' de moblizare de resurse #i de plasare a acestora %ndeosebi %n titluri #i credite ! de pia ' concretizare %n operaiuni asupra titlurilor financiare primare #i derivate ! prestri de operaiuni extrabilaniere 9oate aceste operaiuni se reflect %n bilan #i %n afara acestuia( #i de asemenea toate aceste operaiuni sunt generatoare de venituri #i c"eltuieli reflectate %n contul de profit #i pierdere. Pentru aprecierea performanelor se utilizeaz trei categorii de indicatori a) pentru analiza profitabilitii b) rate de exploatare c) rate de gestiune a) indicatorii profitabilitii Rata rentabilitii economice : Profit net ; .ctiv total < acesta ia valori %n mod normal %ntre ,()- #i +-. Rata rentabilitii financare : Profit net ; /apital < acesta ia valori %ntre +,- #i +2-. Rata utilizrii activelor : =enituri totale ; .ctive totale < acesta ia valori %ntre 2(>- #i +0Rata profitului net : Profit net ; =enituri totale < valoarea medie este %ntre )- #i +)Rata venitului : =enituri din dob1nzi ? /"eltuieli cu dob1nzi ; .ctive valorificate din dob1nzi < valoarea mediu este @!+,b) rate de exploatare /ostul mediu al depozitelor : 3ob1nzi pltite clienilor ; =aloarea medie a depozitelor /ostul mediu al fondurilor %mprumutate Randamentul mediu al creditelor acordate clienilor( obinem astfel Aarja global : Randamentul mediu al creditelor ? /ost mediu al depozitelor #i al fondurilor %mprumutate. c) rate de gestiuni (de productivitate) $e calculeaz la nivel de salariat #i la nivel de unitate bancar. Pentru salariai avem .ctive ; .ngajat al bncii( /"eltuieli medii pe un angajat( *ivelul creditelor acordate de un angajat( Profit net ; .ngajat. Pentru unitatea bancar avem 3epozite totale ; *umr angajai ale unei bnci( /redite totale ; *umr ageni #i Profit net ; *umr .geni.