Sunteți pe pagina 1din 2

Interogari exercitii Partea II: functii de grup, CASE, DECODE In aceste exercitii utilizati tabelele My_emp, My_dept si My_jobs

s create pe baza tabelelor Employees, Departmens si Jobs din schema (user-ul) !" #tilizati comenzilede mai jos pentru a crea aceste tabele$ D!%& '()*E M+_EM&, D!%& '()*E M+_DE&', D!%& '()*E M+_J%)-, .!E('E '()*E M+_EM& (- -E*E.' / 0!%M !"EM&*%+EE-, .!E('E '()*E M+_DE&' (- -E*E.' / 0!%M !"DE&(!'ME1'-, .!E('E '()*E M+_J%)- (- -E*E.' / 0!%M !"J%)-, Exercitii: 2" -a se calculeze pe 3iecare departament (department_name) suma totala corespunzatoare salariilor an4ajatilor" 5" -a se calculeze urmatoarele statistici pe 3iecare tip de 3unctie (job_title)$ salariul minim, salariul mediu si salariul maxim corespunzator 3iecarei 3unctii" 6" Modi3icati conditia de sus ast3el incat sa se a3iseze si numarul total de an4ajati care detin o anumit 3unctie" 7" -a se calculeze numarul de an4ajati pe 3iecare departament" 8" -a se calculeze numarul de an4ajati din departamentele$ &urchasin4, -hippin4, I'" 9" -a se calculeze numarul de salariati an4ajati inainte de 28 au4ust 5::: (hire_date)" ;" -a se a3iseze doar departamentele care au un numar de an4ajati <8" -a se calculeze pentru aceste departamente suma total de plata re3eritoare la salarii" =" -a se a3iseze numai departamentele care platesc salarii totale cu >aloarea mai mare de 5::::" -a se calculeze pentru acestea salariul mediu pe department" ?" -a se calculeze pe 3iecare 3unctie in parte suma totala incasata 3ormata din salariu / comisionul a3erent" -a se a3iseze doar 3unctiile cu >alori peste 58:::" 2:" !ealizati o statistica pe 3iecare department (department_id) sip e 3iecare 3unctie din departamente (job_id) re3eritoare la salariul minim, salariul mediu, salariul maxim si numarul total de an4ajati" 22" -a se a3iseze numele an4ajatilor si sa se mareasca salariile in 3unctie de departament ast3el$ - Daca department_id@ 5: atunci cresterea sa 3ie de 2:A - Daca department_id@ 7: atunci cresterea sa 3ie de 28A - Daca department_id@ 9: atunci cresterea sa 3ie de 5:A - In rest sa nu se aplice cresteri salariale" 25" -a se a3iseze numele, salariul si 3unctia an4ajatiilor, precum si suma de incasat ast3el$ - daca job_id este -(_!E& sau -(_M(1 atunci suma_incasat @ salary/ (2Bcommission_pct) - daca job_id este I' atunci suma_incasat @ salary/2"5 - pentru celelalte 3unctii suma_incasat @ salary 26" -a se acorde prime 3iecarui an4ajat in 3unctie de >echime ast3el$ - &entru cei an4ajati inainte de 2 ianuarie 2??8 prima@6:A/salary - &entru cei an4ajati inainte de 2 ianuarie 2??; prima@5:A/salary - &entru cei an4ajati inainte de 2 ianuarie 5::: prima@2:A/salary - &entru ceilalti an4ajati prima @ 8A/salary 27" -a se rezol>e punctul de mai sus cu ajutorul operatorului #1I%1"

28" -a se calculeze >aloarea comisionului pentru 3iecare an4ajat si 3olosind operatorul MI1#- sa se elimine an4ajatii care nu au comision (este null)"