Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA SC ANGLO CARS SRL Str. DELEA VECHE, nr. 24A sectorul 2 BUCURESTI Cod fiscal RO4837404 Contul RO21TREZ7025069XXX003058 Trezorerie Sector 2 Nr.19/ 24.04.2012

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ianuarie, februarie, martie 2012

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria i numrul certificatului de concediu medical

Seria i numrul certificatului de concediu medical iniial

Codul indemnizatiei

1 MALOFI MIHAELA 2 MALOFI MIHAELA 3 MALOFI MIHAELA

2760401431517 2760401431517 2760401431517

CCMAE 621585 CCMAE 621599 CCMAE 1188275

CCMAE 621567 CCMAE 621567 CCMAE 621567

8 8 8

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.


Administrator Ana Alexandru

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

*) Se nscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaie 09.

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 18 la norme)


UNITATEA SC ANGLO CARS SRL Str. DELEA VECHE, nr. 24A sectorul 2 BUCURESTI Cod fiscal RO4837404 Contul RO21TREZ7025069XXX003058 Trezorerie Sector 2 Nr 06 din 10.02.2012

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii noiembrie

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria i numrul certificatului de concediu medical

Seria i numrul certificatului de concediu medical iniial

Codul indemnizatiei

1 MALOFI MIHAELA 2 MALOFI MIHAELA 3 MALOFI MIHAELA

2760401431517 2760401431517 2760401431517

CCMAD 1696175

CCMAD 1696174 CCMAE 621562 CCMAE 621567

1 1 8

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.


Administrator ANA ALEXANDRU

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

*) Se nscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaie 09.

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09