Sunteți pe pagina 1din 7

TEMATICA pentru examenul de licenta - sesiuni IULIE 2010, FEBRUARIE 2011 RE!T CI"IL !

ARTEA #E$ERALA Tema I - Actul %uridic ci&il Tema II - !rescriptia extincti&a RE!TURILE REALE Tema I - Apararea dreptului de pr'prietate TE(RIA #E$ERALA A (BLI#ATIIL(R Tema I - Fapta ilicita cau)at'are de pre%udicii *Raspunderea ci&ila delictuala+ C($TRACTE Tema I - C'ntracte translati&e de pr'prietate 1,C'ntractul de &-n)are-cumparare 2,C'ntractul de sc.im/ 0,C'ntractul de d'natie 1UCCE1IU$I Tema I - e&'lutiunea testamentara a m'stenirii RE!T !R(CE1UAL CI"IL Tema I - Actiunea ci&ila Tema a II-a - 2udecata 3n prima instanta RE!T !E$AL !ARTEA #E$ERALA Tema I - C'ntinutul in4ractiunii Tema a II-a - !articipatia penala Tema a III-a - Cau)ele care 3nlatura raspunderea penala !ARTEA 1!ECIALA Tema I - L'&irea si &atamarea inte5ritatii c'rp'rale sau a sanatatii Tema a II-a - In4ractiuni c'ntra patrim'niului Tema a III-a - In4ractiuni de ser&iciu sau 3n le5atura cu ser&iciul RE!T !R(CE1UAL !E$AL Tema I - !r'cedura pl-n5erii preala/ile Tema a II-a - 2udecata 3n prima instanta RE!T CI"IL !ARTEA #E$ERALA Tema I - ACTUL 2URI IC CI"IL I, $'tiunea si clasi4icarea actului %uridic II, C'nditiile actului %uridic 1, e4initia si clasi4icarea c'nditiil'r actului %uridic ci&il 2, Capacitatea de a 3nc.eia actul %uridic ci&il *n'tiune, re5ula si exceptia 3n materia capacitatii de a 3nc.eia actul %uridic ci&il+ 0, C'nsimtam-ntul, ca element al &'intei %uridice C'relatia dintre c'nsimtam-nt si &'inta %uridica F'rmarea &'intei %uridice !rincipiile &'intei %uridice e4initia c'nsimtam-ntului

Cerintele &ala/ilitatii c'nsimtam-ntului "iciile de c'nsimtam-nt *er'area, d'lul, &i'lenta, le)iunea+ 6, (/iectul actului %uridic ci&il e4initia '/iectului Cerintele &ala/ilitatii '/iectului actului %uridic ci&il 7, Cau)a actului %uridic ci&il e4initia cau)ei Elementele cau)ei actului %uridic ci&il Cerintele &ala/ilitatii cau)ei actului %uridic ci&il !r'/a cau)ei 8, F'rma actului %uridic ci&il e4initia 4'rmei !rincipiul c'nsensualismului Clasi4icarea c'nditiil'r de 4'rma a actului %uridic ci&il F'rma ceruta pentru &aliditatea actului %uridic ci&il F'rma ceruta pentru d'&edirea actului %uridic ci&il F'rma ceruta pentru 'p')a/ilitatea 4ata de terti III, M'dalitatile actului %uridic Termenul 9 de4initie, clasi4icare, e4ecte C'nditia 9 de4initie, clasi4icare, e4ecte 1arcina 9 de4initie, clasi4icare, e4ecte I", E4ectele actului %uridic ci&il e4initia si re5lementarea e4ectel'r eterminarea e4ectel'r actului %uridic ci&il Re5uli de determinare a e4ectel'r actului %uridic ci&il !rincipiile e4ectel'r actului %uridic ci&il !rincipiul 4'rtei '/li5at'rii 9 n'tiune, 4undament, exceptii !rincipiul ire&'ca/ilitatii actului %uridic ci&il 9 n'tiune, 4undament, exceptii !rincipiul relati&itatii e4ectel'r actului %uridic ci&il $'tiunea de :parte;, :tert;, :a&-nd-cau)a; Exceptii ", $ulitatea actului %uridic ci&il e4initia nulitatii Re5lementarea nulitatii Functiile nulitatii elimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept ci&il *re)'lutiunea, re)ilierea, re&'carea, caducitatea, reductiunea, in'p')a/ilitatea+ Clasi4icarea nulitatil'r actului %uridic ci&il Cau)ele de nulitate Cau)ele de nulitate a/s'luta Cau)ele de nulitate relati&a Re5imul %uridic al nulitatii Re5imul %uridic al nulitatii a/s'lute Re5imul %uridic al nulitatii relati&e E4ectele nulitatii e4initia e4ectel'r !rincipiul e4ectel'r nulitatii !rincipiul retr'acti&itatii e4ectel'r nulitatii *n'tiune, 4undament, exceptii+ !rincipiul resta/ilirii situatiei anteri'are *n'tiune, 4undament, exceptii+ !rincipiul anularii actului su/sec&ent ca urmare a anularii actului principal *n'tiune, 4undament, exceptii+

Re5uli de drept care 3nlatura nulitatea !rincipiul c'n&ersiunii actului %uridic *n'tiune, 4undament, c'nditii, aplicatii+ !rincipiul &aliditatii aparentei 3n drept !rincipiul raspunderii ci&ile delictuale Tema II 9 !RE1CRI!TIA E<TI$CTI"A 1, e4initia si re5lementarea prescriptiei extincti&e 2, $atura %uridica a prescriptiei extincti&e 0, E4ectele prescriptiei extincti&e C'ntr'&ersa pri&ind e4ectul prescriptiei extincti&e !rincipiile e4ectel'r prescriptiei extincti&e 6, elimitarea prescriptiei extincti&e !rescriptia extincti&a si prescriptia ac.i)iti&a !rescriptia extincti&a si decaderea !rescriptia extincti&a si termenul extincti& 7, 'meniul prescriptiei extincti&e $'tiunea de :d'meniu al prescriptiei extincti&e; Criterii de delimitare 'meniul prescriptiei extincti&e 3n cadrul drepturil'r patrim'niale *dreptul de creanta, drepturi reale acces'rii, drepturi reale principale+ 'meniul prescriptiei extincti&e 3n cadrul drepturil'r nepatrim'niale *principiul imprescripti/ilitatii drepturil'r nepatrim'niale= exceptii de la principiul imprescripti/ilitatii drepturil'r nepatrim'niale+ !r'/leme speciale re4erit'are la d'meniul prescriptiei extincti&e "al'ri4icarea dreptului su/iecti& ci&il pe calea exceptiei Actiunea 3n c'nstatare Actiunile mixte ualitatea de actiune Actiunea pri&ind un drept secundar Actiunea 3n repararea unui daune m'rale Actiunea 3n restituirea prestatiil'r executate 3n /a)a unui act %uridic anulat Actiunea 3n materie de carte 4unciara !rescriptia extincti&a 3n materie succes'rala 8, Termenele de prescriptie extincti&a $'tiune si clasi4icare Termene 5enerale de prescriptie extincti&a Termene speciale >, Cursul prescriptiei extincti&e ?nceputul prescriptiei extincti&e Re5ula 5enerala pri&ind 3nceputul prescriptiei extincti&e Re5uli speciale Ip'te)a dreptului su/iecti& ci&il pur si simplu Ip'te)a dreptului su/iecti& ci&il a4ectat de m'dalitati Ip'te)a raspunderii ci&ile pentru 4apta ilicita Ip'te)a actiunii 3n declararea nulitatii relati&e Ip'te)a raspunderii pentru &iciile ascunse ale lucrului, lucrarii sau c'nstructiei 1uspendarea prescriptiei extincti&e $'tiune Cau)ele de suspendare E4ectele suspendarii *e4ecte 5enerale, e4ectul special+ ?ntreruperea cursului prescriptiei extincti&e $'tiune Cau)ele de 3ntrerupere E4ectele 3ntreruperii Repunerea 3n termenul de prescriptie extincti&a $'tiune

'meniul repunerii 3n termenul de prescriptie extincti&a E4ectul repunerii 3n termenul de prescriptie extincti&a ?mplinirea prescriptiei extincti&e $'tiune Re5uli de sta/ilire a m'mentului 3mplinirii prescriptiei extincti&e I, RE!TURILE REALE Tema I - Apararea dreptului de pr'prietate 1, #eneralitati cu pri&ire la mi%l'acele de aparare a dreptului de pr'prietate, 2, Actiunea 3n re&endicare@ a+ n'tiune si caractere %uridice= /+ calitatea pr'cesuala acti&a 3n actiunea 3n re&endicare *pers'anele care p't pr'm'&a actiunea 3n re&endicare+= c+ e4ectele actiunii 3n re&endicare, 0, Actiunea 3n re&endicare a /unuril'r im'/ile *3n sistemul re5istrului de transcriptiuni si inscriptiuni 3n sistemul cartii 4unciare+= 6, Actiunea 3n re&endicare m'/iliara, II, TE(RIA #E$ERALA A (BLI#ATIIL(R Tema I - I)&'arele '/li5atiil'r Fapta ilicita cau)at'are de pre%udicii *Raspunderea ci&ila delictuala+ 1, Aspecte 5enerale@ a+ n'tiune, termin'l'5ie si re5lementare %uridica= /+ 4unctiile raspunderii ci&ile delictuale= c+ c'mparatie 3ntre raspunderea ci&ila delictuala si alte 4eluri de raspundere, 2, Raspunderea pentru 4apta pr'prie@ a+ c'nditiile 5enerale ale raspunderii= /+ pr'/a elementel'r raspunderii ci&ile delictuale pentru 4apta pr'prie= c+ aspecte speci4ice pri&ind raspunderea ci&ila pentru 4apta pr'prie a pers'anei %uridice, 0, Raspunderea pentru 4apta altei pers'ane@ a+ raspunderea parintil'r pentru 4apta c'piil'r min'ri= /+ raspunderea institut'ril'r pentru 4aptele ele&il'r si a mestesu5aril'r pentru 4aptele ucenicil'r= c+ raspunderea c'mitentil'r pentru 4aptele prepusil'r, 6, Raspunderea pentru pre%udiciile cau)ate de animale, edi4icii si de lucruri@ a+ raspunderea pentru pre%udiciile cau)ate de animale= /+ raspunderea pentru ruina edi4iciului= c+ raspunderea pentru pre%udiciile cau)ate de lucruri 3n 5eneral, C($TRACTE C'ntractele translati&e de pr'prietate C'ntractul de &-n)are-cumparare $'tiunea, caracterele %uridice si interpretarea c'ntractului de &-n)are-cumparare C'nditiile de &aliditate ale c'ntractului de &-n)are-cumparare E4ectele c'ntractului de &-n)are-cumparare "arietati ale c'ntractului de &-n)are-cumparare C'ntractul de sc.im/ $'tiunea, caracterele %uridice, interpretarea si delimitarea c'ntractului de sc.im/ Re5uli aplica/ile c'ntractului de sc.im/ C'ntractul de d'natie $'tiunea, caracterele %uridice, interpretarea si delimitarea c'ntractului de d'natie C'nditiile de &aliditate ale c'ntractului de d'natie !rincipiul ire&'ca/ilitatii d'natiil'r "arietati ale c'ntractului de d'natie E4ectele c'ntractului de d'natie Cau)e le5ale de re&'care a d'natiil'r 1UCCE1IU$I e&'lutiunea testamentara a m'stenirii Re5uli 5enerale cu pri&ire la m'stenirea testamentara $'tiunea de testament C'nditii de &aliditate ale testamentului i4erite 4eluri de testamente Re5imul %uridic al principalel'r disp')itii testamentare

Le5atul Ex.eredarea Executiunea testamentara Limitele dreptului de disp')itie asupra m'stenirii (prirea pactel'r asupra unei m'steniri nedesc.ise (prirea su/stitutiil'r 4ideic'misare (prirea li/eralitatil'r care 3ncalca re)er&a succes'rala RE!T !R(CE1UAL CI"IL ACTIU$EA CI"ILA I, C'nsideratii 5enerale 1, $'tiune si imp'rtanta 2, C'relatia dintre actiune si dreptul su/iecti& liti5i's II, reptul la actiune 1, $'tiunea de drept la actiune 2, $asterea si stin5erea dreptului la actiune III, Elementele actiunii ci&ile 1, C'nsideratii 5enerale 2, 1u/iectele actiunii ci&ile 0, Cau)a actiunii 6, (/iectul actiunii I", Clasi4icarea actiunil'r ci&ile 1, $ecesitatea si imp'rtanta clasi4icarii 2, Clasi4icarea actiunil'r ci&ile dupa sc'pul urmarit 0, Clasi4icarea actiunil'r ci&ile dupa natura dreptului a carui &al'ri4icare %udiciara se urmareste ", Asi5urarea actiunii 1, !reci)ari intr'ducti&e 2, 1ec.estrul %udiciar 0, 1ec.estrul asi5urat'r 6, !'prirea asi5urat'are 2U ECATA !R(CE URA E 2U ECATA ?$ !RIMA I$1TA$TA I, !r'cedura preala/ila sedintei de %udecata 1, epunerea si primirea cererii de c.emare 3n %udecata 2, !re5atirea sedintei de %udecata II, 1edinta de %udecata 1, $'tiune 2, es4asurarea de)/ateril'r 3n sedinta de %udecata 0, !rima )i de 3n4atisare 6, ?nc.eierea de sedinta III, Exceptiile de pr'cedura 1, !reliminarii 2, Clasi4icarea exceptiil'r 0, !rincipalele exceptii de pr'cedura 6, !r'cedura in&'carii si re)'l&arii exceptiil'r I$CI E$TE ?$ E1FA1URAREA $(RMALA A !R(CE1ULUI CI"IL I, Actele pr'cesuale de disp')itie 1, $'tiunea de acte pr'cesuale de disp')itie 2, R'lul instantei de %udecata 3n c'nstatarea si c'n4irmarea actel'r pr'cesuale de disp')itie 0, $atura %uridica a actel'r de disp')itie 4acute de parti 3n cursul pr'cesului ci&il 6, E4ectele actel'r pr'cesuale de disp')itie 7, esistarea

8, Ac.iesarea >, Tran)actia %udiciara II, C'ntractele %udiciare 1, e4initia si caracterele c'ntractel'r %udiciare 2, Clasi4icarea c'ntractel'r %udiciare III, 1uspendarea si perimarea 1, !reliminarii 2, 1uspendarea 0, !erimarea RE!T !E$AL !ARTEA #E$ERALA Tema I - C'ntinutul in4ractiunii 1, $'tiune, Clasi4icare 2, Latura '/iecti&a si latura su/iecti&a 0, Trasaturi ale c'ntinutului ce caracteri)ea)a '/iectul si su/iectul Tema a II-a - !articipatia penala 1, e4initie, c'nditii de existenta 2, F'rme 0, 1ancti'nare Tema a III-a - Cau)ele care 3nlatura raspunderea penala 1, Raspunderea penala 9 n'tiune, caracteristici 2, Amnistia, prescriptia, lipsaAretra5erea pl-n5erii preala/ile, 3mpacarea partil'r *de4initie, c'nditii, e4ecte+ !ARTEA 1!ECIALA Tema I - L'&irea si &atamarea inte5ritatii c'rp'rale sau a sanatatii Aspecte c'mune, L'&irea sau alte &i'lente, "atamarea c'rp'rala, "atamarea c'rp'rala 5ra&a, L'&irile sau &atamarile cau)at'are de m'arte, "atamarea c'rp'rala din culpa, Tema a II-a 9 In4ractiuni c'ntra patrim'niului Aspecte c'mune, Furtul simplu, Furtul cali4icat, T-l.aria, !irateria, A/u)ul de 3ncredere, #estiunea 4raudul'asa, ?nselaciunea, elapidarea, ?nsusirea /unului 5asit, istru5erea, istru5erea cali4icata, istru5erea din culpa, Tul/urarea de p'sesie, Tainuirea, Tema a III-a 9 In4ractiuni de ser&iciu sau 3n le5atura cu ser&iciul A/u)ul 3n ser&iciu c'ntra interesel'r pers'anel'r, A/u)ul 3n ser&iciu prin 3n5radirea un'r drepturi, A/u)ul 3n ser&iciu c'ntra interesel'r pu/lice, A/u)ul 3n ser&iciu 3n 4'rma cali4icata, $e5li%enta 3n ser&iciu, !urtarea a/u)i&a, $e5li%enta 3n pastrarea secretului de stat, Luarea de mita, area de mita, !rimirea de 4'l'ase necu&enite, Tra4icul de in4luenta RE!T !R(CE1UAL !E$AL Tema I 9 !r'cedura pl-n5erii preala/ile 1, !l-n5erea preala/ila 9 institutie a dreptului penal si dreptului pr'cesual penal 2, C'nditiile de 4'nd si de 4'rma pentru intr'ducerea pl-n5erii preala/ile 0, Aut'ritatile pu/lice %udiciare penale la care se intr'duce pl-n5erea preala/ila 6, !articularitati ale des4asurarii pr'cesului penal 3n cau)ele 3n care le5ea penala cere pl-n5erea preala/ila a pers'anei &atamate Tema a II-a 9 2udecata 3n prima instanta 3n cau)ele penale 1, (/iectul %udecatii 3n prima instanta 2, !articipantii la %udecata 3n prima instanta, !')itie pr'cesuala 0, !rincipiile speci4ice 4a)ei de %udecata, cu pri&ire speciala la %udecata 3n prima instanta 6, Masurile premer5at'are pentru sedinta de %udecata 3n prima instanta 7, 1edinta de %udecata 3n prima instanta@ c'nstituirea instantei de %udecata si re)'l&area c.estiunil'r preala/ile cercetarea %udecat'reasca

de)/aterile %udiciare 8, Cereri, exceptii, extinderi care p't in4luenta des4asurarea sedintei de %udecata@ restituirea cau)ei la pr'cur'r pentru re4acerea sau c'mpletarea urmaririi penale sc.im/area 3ncadrarii %uridice a 4aptei 3n cursul %udecatii 3n prima instanta extinderea '/iectului %udecatii 3n prima instanta >, eli/erarea si .'tar-rea primei instante de %udecata@ deli/erarea si luarea .'tar-rii sentinta penala e4ectele sentintei penale,