Sunteți pe pagina 1din 112

ASIGURARI SI REASIGURARI Alegere multipla

MULTIPLE CHOICE 1.

1. n domeniul asigurarilor, Tratatul de la Roma prevedea: 1. libera circulatie a marfurilor; 2. libera circulatie a serviciilor; 3. libera circulatie a capitalurilor; 4. libera circulatie a persoanelor; 5. libertate de stabilire limitata, care sa permita unei societati de asigurari sa si desc!ida sucursale "n anumite conditii. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 1$2$3$4 b. 1$3$5 e. toate variantele sunt adevarate c. 2$4
%&': ( 2. )T': 1

n domeniul asigurarilor, asiguratul este "ntotdeauna: *ndicati raspunsul corect.


a. b.

persoana fi+ica sau ,uridica care inc!eie o asigurare titularul interesului asigurat titularul indemni+atiei de asigurare, daca survine ca+ul asigurat
)T': 1

d. e.

cel care se obliga sa plateasca primele de asigurare persoana care are dreptul sa incase+e despagubirea sau suma asigurata

c.

%&': 3.

(in punct de vedere te!nic, asigurarea presupune: 1. obligatia asumata de asigurator de a plati indemni+atii la producerea riscului asigurat; 2. evitarea sinistrelor; 3. faptul ca un asigurator organi+ea+a pe principiul mutualitatii un numar mare de asigurati; 4. indemni+area celor care sufera un sinistru se face pe seama unui fond comun constituit din primele "ncasate;

5. organi+area mutualitatii riscurilor se face dupa reguli matematice riguroase. #ombinatia corecta este: a. 1$3$4 d. 3$4$5 b. 2$3$5 e. 1$2$4 c. 2$3$4
%&': ( 4. )T': 1

.rgani+atiile de asigurare de tip mutual pre+inta caracteristicile: 1. contributiile membrilor se regulari+ea+a la sf/rsitul fiecarui an "n functie de anumite criterii; 2. fiecare membru are calitatea at/t de asigurat, c/t si de asigurator; 3. "si desfasoara activitatea conform legii, urmarind obtinerea de profit; 4. fondul comun se constituie pe ba+a unor coti+atii anuale stabilite "n raport cu v/rsta; 5. actionea+a ca asociatii constituite pentru o perioada de timp determinata. #ombinatia corecta este: a. 1$2 d. 3$5 b. 3$4 e. 2$3 c. 2$4
%&': % 5. )T': 1

a. b. c.

)rivind re+ervele de daune, se poate afirma: *ndicati raspunsul corect. se constituie pentru asigurarile de d. nu se instituie prin lege o limita viata minima a acestora se prevede prin lege un nivel e. nu se constituie pe ba+a minim al lor estimarilor statistice pot fi urmarite de asigurati sau creditori
)T': 1

%&': 0.

1ondul de asigurare poate fi folosit pentru: 1. plata indemni+atiei de asigurare; 2. finantarea unor actiuni cu caracter preventiv; 3. acoperirea c!eltuielilor administrativ gospodaresti ale societatii de asigurari si constituirea unor fonduri de re+erva; 4. finantarea unor actiuni caritabile;

5. acoperirea c!eltuielilor cu asistenta post v/n+are acordata de agenti asiguratilor. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4 d. 1$2$3 b. 2$4$5 e. 2$3$4 c. 1$2$3$4$5
%&': ( 2. )T': 1

1ondul de prote,are a asiguratilor destinat platilor de despagubiri si sume asigurate "n ca+ de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor se constituie astfel: *ndicati raspunsul corect. a. alocarea unei sume de la bugetul d. fiecare societate de asigurari si de stat care este pusa la dispo+itia reasigurari "si constituie un #omisiei de 'upraveg!ere a asemenea fond din primele %sigurarilor "ncasate b. pe ba+a fondurilor puse la e. se constituie si se administrea+a dispo+itia #omisiei de de catre #omisia de 'upraveg!ere a %sigurarilor de 'upraveg!ere a %sigurarilor, care catre 3inisterul 1inantelor va stabili anual o cota )ublice procentuala ce se va aplica asupra volumului de prime "ncasate de catre societatile de asigurari, respectiv reasigurari si va elabora norme privind utili+area acestuia c. din resursele proprii ale #omisiei de 'upraveg!ere a %sigurarilor
%&': 4 5. )T': 1

n legatura cu fondurile de asigurare propriu +ise, se fac urmatoarele afirmatii: 1. fondurile sunt folosite pentru plata despagubirilor si finantarea unor actiuni cu caracter preventiv, acolo unde este ca+ul; 2. fondurile de asigurare acopera deficitul bugetar, "n ca+ul "n care el este mai mare de 46 din )*-; 3. fondurile se constituie descentrali+at, dar se utili+ea+a centrali+at de catre societatile de asigurari; 4. de la ca+ la ca+, bugetele locale pot mobili+a resursele banesti ale fondurilor de asigurare;

5. fondurile se folosesc pentru acoperirea c!eltuielilor administrativ gospodaresti si constituirea unor fonduri de re+erva ale societatii de asigurare. #ombinatia incorecta este: a. 1$2 d. 2$4 b. 1$3 e. 4$5 c. 2$3
%&': 7. )T': 1

a.

b. c.

#u privire la asigurari, ca+ul asigurat este: *ndicati raspunsul corect. d. evenimentul care s a produs prin un eveniment posibil fapta intentionata a beneficiarului asigurarii e. un eveniment care s a produs un eveniment viitor evenimentul asigurat care s a produs de,a, iar pentru "nlaturarea consecintelor lui s a "nc!eiat asigurarea
)T': 1

%&': # 18.

(in 1ondul de protectie a victimelor stra+ii se pot plati despagubiri numai "n urmatoarele conditii: 1. paguba afectea+a bunurile tertei persoane; 2. autorul accidentului a ramas neidentificat; 3. paguba a fost cau+ata prin atingerea adusa persoanei; 4. autove!iculul care a produs accidentul este neasigurat; 5. paguba afectea+a bunurile persoanei si depaseste o anumita suma, stabilita prin lege. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4$5 d. 2$3$4 b. 1$3$4$5 e. 3$4$5 c. 1$2$4
%&': ( 11. )T': 1

n ca+ul asigurarilor, asiguratul, respectiv contractantul asigurarii este: 1. cel care se obliga sa plateasca primele de asigurare; 2. parte contractanta "n contractul de asigurare; 3. titularul indemni+atiei de asigurare, daca survine ca+ul asigurat;

4. purtatorul asigurarii, "n sensul ca riscurile vi+ea+a patrimoniul sau persoana sa; 5. titularul interesului asigurat. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3$4$5 d. 1$2$3 b. 1$2$4$5 e. 4$5 c. 2$3$5
%&': 4 12. )T': 1

*n ceea ce priveste fondul de asigurare se fac urmatoarele afirmatii: 1. fondul de asigurare se constituie "n e9presie baneasca c!iar si atunci c/nd asiguratorul "si onorea+a obligatiile asumate prin prestatii in natura; 2. prin participarea la constituirea fondului de asigurare la dispo+itia unei organi+atii speciali+ate, se formea+a o comunitate de risc; 3. fondul de asigurare se formea+a "n mod centrali+at si se utili+ea+a "n mod descentrali+at; 4. constituirea si utili+area fondului de asigurare se ba+ea+a pe principiul mutualitatii; 5. din fondul de asigurare se suporta pierderile determinate de folosirea normala a unor bunuri. #ombinatia corecta este: a. 1$3$5 d. 3$4$5 b. 2$3$4 e. 1$2$4 c. 2$4$5
%&': 4 13. )T': 1

a.

b. c.

:na dintre urmatoarele trasaturi nu este specifica domeniului asigurarilor: *ndicati raspunsul corect. calitatea de intermediar financiar d. fondurile de asigurare se formea+a "n mod centrali+at si se utili+ea+a "n mod descentrali+at e. se ramura prestatoare de servicii ba+ea+a pe principiul mutualitatii caracterul aleatoriu al fenomenelor generatoare de pagube
)T': 1

%&': ( 14.

)rivind coasigurarea se afirma:

1. intre asigurat si fiecare asigurator e9ista raporturi de asigurare distincte; 2. asiguratul nu poate "ncasa o despagubire mai mare dec/t pre,udiciul efectiv, ca o consecinta directa a riscului; 3. intre asiguratori nu se practica solidaritatea conventionala; 4. obligatia platii indemni+atiei de asigurare nu se "mparte intre doi sau mai multi asiguratori; 5. fiecare asigurator nu este obligat la plata proportional cu suma asigurata si p/na la concurenta acesteia. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 2$3$4 b. 1$3$5 e. 3$4$5 c. 2$4$5
%&': % 15. )T': 1

)entru a incadra un eveniment in riscul asigurat, trebuie indeplinite anumite conditii, respectiv: *ndicati raspunsul incorect. a. evenimentul sa aiba caracter d. anumite riscuri nu pot face int/mplator obiectul unei asigurari din motive de ordine publica ;de e9emplu asigurarea dolului< b. riscul sa lipseasca in momentul e. producerea evenimentului sa nu inc!eierii contractului de depinda de vointa asiguratului asigurare, dar sa fie posibila sau a beneficiarului asigurarii producerea lui "n timpul derularii acestuia c. producerea evenimentului sa fie posibila
%&': ( 10. )T': 1

)rivind re+erva de prime se fac urmatoarele afirmatii: 1. re+erva de prime se constituie in ca+ul asigurarilor de raspundere civila; 2. constituirea re+ervei de prime este legata de aplicarea principiului invariabilitatii primei de asigurare; 3. re+erva de prime se constituie in legatura cu asigurarile de viata; 4. re+erva de prime nu se constituie in ca+ul asigurarilor de accidente; 5. re+erva de prime confera asiguratului dreptul de a obtine un imprumut cu dob/nda, dupa ce a platit o perioada primele de asigurare. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 2$3$5

b. c.

1$2$4 2$3$4
)T': 1

e.

2$4$5

%&': ( 12.

a.

b.

c.

)rin: =indemnizatie de asigurare> se intelege: *ndicati raspunsul corect. suma asigurata pe unitatea de d. dauna efectiva, evaluabila in obiect asigurat bani, pe care asiguratul o poate suferi in ca+ de pierdere sau degradare a bunului asigurat pre,udiciul suferit de asigurat in e. suma de bani pe care asiguratorul urma producerii ca+ului asigurat o ac!ita asiguratului, atunci c/nd survine ca+ul asigurat suma de bani care o plateste asiguratul asiguratorului pentru asigurarea riscului
)T': 1

%&': 4 15.

a.

b.

c.

#aracteristicile e9clusive ale asigurarii sunt: *ndicati raspunsul corect. e9istenta riscului, organi+area d. e9istenta riscului, comunitatea de unui numar mare de asigurati risc si organi+area unui mare dupa principiul mutualitatii si numar de asigurati dupa fondul comun constituit din principiul mutualitatii primele "ncasate e9istenta riscului, comunitatea de e. e9istenta riscului, principiul risc si principiul ec!ivalentei "n ec!ivalentei si organi+area utili+area fondului de asigurare mutualitatii riscurilor, dupa reguli matematice riguroase e9istenta riscului, comunitatea de risc si principiul mutualitatii "n utili+area fondului de asigurare
)T': 1

%&': ( 17.

)rivind asigurarile, riscul este un element obligatoriu, esential, deoarece: 1. fara acest element nu poate e9ista un raport de asigurare valabil; 2. producerea lui se reali+ea+a prin fapta intentionata a contractantului asigurarii; 3. producerea lui nu lasa loc !a+ardului;

4. este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt supuse bunurile, patrimoniul, viata sau sanatatea unei persoane; 5. producerea lui nu se reali+ea+a prin fapta intentionata a asiguratului. #ombinatia corecta este: a. 1$3$4 d. 2$4$5 b. 1$4$5 e. 3$4$5 c. 2$3$4
%&': 28. )T': 1

a.

b.

c.

#aracterul aleatoriu al daunelor presupune: *ndicati raspunsul corect. volumul daunelor nu se poate d. volumul daunelor poate fi cunoaste, dar se poate apro9ima previ+ionat numai pe ba+a unor prin calcule ba+ate pe teoria modele bine definite probabilitatilor daunele sunt acoperite la e. volumul daunelor nu poate fi "nt/mplare cunoscut sau previ+ionat sub nicio forma volumul daunelor se poate cunoaste cu e9actitate
)T': 1

%&': % 21.

*n domeniul asigurarilor, termenul general de prescriptie nu se aplica in ca+ul:


a.

b.

*ndicati r?spunsul corect. asigurarilor de persoane la care obligatiile devin e9igibile prin a,ungerea la termen sau prin amorti+are dreptului asiguratorului la actiunea de regres impotriva tertului responsabil drepturilor asiguratilor asupra sumelor re+ultate din re+erva de prime ce se constituie la asigurarile de persoane
)T': 1

d.

dreptului tertei persoane pagubite la actiune direct impotriva asiguratorului dreptului asiguratului ;in asigurarea de bunuri< impotriva tertului responsabil pentru pre,udiciul cau+at, in anumite conditii

e.

c.

%&': #

22.

a.

b.

c.

%sigurarile de daune: *ndicati r?spunsul incorect. repre+inta o masura de prevedere si de capitali+are a unor sume de bani au ca scop repararea pre,udiciului care ameninta patrimoniul unor terte persoane sunt asigurari contra pagubelor
)T': 1

d.

reunesc asigurarile de bunuri si asigurarile de raspundere civila au caracter de despagubire

e.

%&': % 23.

*n legatura cu prima de asigurare, se afirma: 1. )rima de asigurare repre+inta suma de bani dinainte stabilita, platita de catre asigurat asiguratorului, pentru ca acesta sa si poata constitui fondul de asigurare necesar ac!itarii despagubirii la producerea riscului asigurat. 2. #ota de prima tarifara este diferentiata ca nivel, in functie de ramura de activitate, felul bunului, intensitatea producerii riscurilor, etc. 3. )rima neta este destinata formarii fondului necesar ac!itarii despagubirilor si sumelor asigurate. 4. %daosul serveste la formarea resurselor banesti necesare acoperirii c!eltuielilor privind constituirea si administrarea fondului de asigurare, a fondurilor de re+erva, etc. 5. #ota de prima tarifara este compusa din: prima neta si adaos ;supliment< de prima. *dentificati varianta adevarata. a. toate variantele sunt false d. 1$2$3 b. toate variantele sunt adevarate e. 3$4$5 c. toate variantele sunt incomplete
%&': 24. )T': 1

a.

b.

(espagubirea ;indemni+atia< de asigurare repre+inta: *ndicati raspunsul corect. pierderea in e9presie baneasca, d. se plateste de asigurator la intervenita la un bun asigurat, ca casieria acestuia urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s a inc!eiat asigurarea indemni+atia de asigurare ce nu e. asigura intotdeauna acoperirea poate depasi 586 din paguba pagubei survenite ca urmare a

producerii riscului asigurat


c.

se calculea+a in mod unitar, cu principiul raspunderii proportionale


)T': 1

%&': % 25.

a.

b.

c.

)rima de asigurare repre+inta: *ndicati raspunsul corect. o suma de bani dinainte stabilita, pe care asiguratul o plateste asiguratorului, pentru ca acesta sa si poata constitui fondul de asigurare din primele de asigurare incasate, asiguratorul isi poate constitui si alte fonduri preva+ute de lege prima de asigurare se calculea+a inmultind suma asigurata cu cota de prima tarifara
)T': 1

d.

cota de prima tarifara se mai numeste si prima bruta

e.

toate variantele de mai sus

%&': 4 20.

*n asigurari, durata asigurrii repre+inta: *ndicati r?spunsul corect. 1. perioada de timp in care ram/n valabile raporturile de asigurare stabilite prin contractul de asigurare; 2. un element specific asigur?rilor facultative; 3. durata asigurarii difera dupa cum este vorba de asigurari facultative de bunuri ;generale< sau asigurari facultative de viata; 4. la asigurarile de bunuri ;generale<, durata este cuprinsa de regula intre 3 si 12 luni; 5. la asigurarile de viata, durata asigurarii este mai indelungata. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3$4$5 d. 1$2 b. 1$2$3$4 e. 1$3 c. 1$2$3
%&': % 22. )T': 1

'ub aspect economic, asigurarea se caracteri+ea+a prin faptul ca: *ndicati raspunsul corect.

a. b.

c.

fondul de asigurare imbraca forma baneasca fondul de asigurare se formea+a in mod descentrali+at pe seama primelor de asigurare asigurarea presupune e9istenta unei comunitati de risc
)T': 1

d. e.

asigurarea "mbraca forma unei ramuri prestatoare de servicii toate cele trei variante de mai sus

%&': 4 25.

#u privire la coasigurare, se afirma: 1. fiecare asigurator nu este obligat la plata proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia; 2. asiguratul nu poate incasa o despagubire mai mare decat pre,udiciul efectiv, consecinta directa a riscului; 3. obligatia platii indemni+atiei de asigurare nu se divide intre doi sau mai multi asiguratori; 4. intre asigurat si fiecare asigurator e9ista raporturi de asigurare distincte; 5. intre asiguratori nu se practica solidaritatea conventionala. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4 d. 2$4$3 b. 1$3$5 e. 2$4$5 c. 3$4$5
%&': 4 27. )T': 1

a. b. c.

(upa forma ,uridica de reali+are, asigurarile se clasifica in: 1. asigurari de viata; 2. asigurari obligatorii ;prin efectul legii<; 3. asigurari de persoane; 4. asigurari facultative ;contractuale<; 5. asigurari de bunuri; 0. asigurari de raspundere civila; 2. asigurari maritime. #ombinatia corecta este: d. 2$4 1$2$4$5$0 e. 1$0$2 1$2$3$5 3$5$2
)T': 1

%&': ( 38.

-eneficiarul asigurarii este:

a.

b.

c.

*ndicati raspunsul corect. persoana fi+ica sau ,uridica care poate sa inc!eie o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat persoana care are dreptul sa incase+e despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare persoana fi+ica sau ,uridica care in sc!imbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva unor calamitati naturale sau accidente
)T': 1

d.

persoana fi+ica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea "n viata sa o anumita persoana, desemnata in mod special de catre societatea de asigurari

e.

%&': 31.

%idoma celorlalte componente ale sistemului financiar, asigurarile au urmatoarele functii: 1. functia de control; 2. functia de distributie; 3. functia de repartitie; 4. functia de stabili+are; 5. functia de e9perti+a #ombinatia corecta este: a. 1$5 d. 3$4 b. 2$4 e. 2$5 c. 1$3
%&': # 32. )T': 1

a.

b.

c.

&orma de asigurare repre+inta: *ndicati raspunsul corect. valoarea reala a bunului cuprins d. suma asigurata stabilita prin lege, "n asigurare pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind "nt/lnita numai in ca+ul asigurarilor obligatorii de bunuri e. partea din valoarea de asigurare o norma facultativa in asigurari pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea pierderea in e9presie baneasca,

intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s a "nc!eiat asigurarea
%&': ( 33. )T': 1

)entru ca un risc sa devina risc asigurat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 1. producerea riscului sa fie posibila; 2. trebuie sa aiba un caracter intamplator; 3. actiunea riscului este necesar sa fie inregistrata intr o evidenta statistica; 4. producerea riscului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 1$2$3$4 b. 1$2$4 e. 3$4 c. 2$3$4
%&': ( 34. )T': 1

a. b. c.

#aracteristicile fondului de asigurare sunt: *ndicati raspunsul corect. d. se se formea+a in mod centrali+at utili+ea+a numai pentru indemni+area pagubelor se poate constitui numai in natura e. se utili+ea+a in scopuri caritabile se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene viitoare si nesigure
)T': 1

%&': # 35.

a.

b.

#ontractantul asigurarii este: *ndicati raspunsul corect. persoana fi+ica sau ,uridica care poate inc!eia o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina neaparat calitatea de asigurat persoana fi+ica care inc!eie o asigurare in numele altei persoane fi+ice fara insa ca

d.

persoana fi+ica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea "n viata sa persoana fi+ica ce se asigura impotriva unor evenimente imprevi+ibile

e.

c.

aceasta sa obtina calitatea de asigurat persoana fi+ica sau ,uridica care in sc!imbul primei de asigurare pl?tite asigur?torului, isi asigura bunurile impotriva unor calamitati naturale sau accidente
)T': 1

%&': % 30.

a.

b.

c.

*ndemni+atia de asigurare este definita ca fiind: *ndicati raspunsul corect. despagubirea sau suma asigurat? d. suma de bani pe care o plateste platita de asigurator, asiguratului un asigurat, asiguratorului pentru sau beneficiarului la producerea ca acesta sa preia riscul asigurat riscului asigurat suma de bani cu care este e. o reducere aplicata la suma recompensat bro@erul sau agentul asigurata de asigurare pentru fiecare contract de asigurare inc!eiat reducerea de care trebuie s? beneficie+e asiguratul atunci c/nd nu se confrunt? cu riscul asigurat
)T': 1

%&': % 32.

a. b.

c.

4valuarea in vederea asigurarii repre+inta: *ndicati raspunsul corect. operatiunea de determinare a d. o operatiune specifica sumei asigurate asigurarilor de persoane operatiunea prin care se stabileste e. operatiunea de determinare a valoarea bunurilor in vederea primei de asigurare cuprinderii lor in asigurare operatiunea prin care se determina valoarea despagubirii
)T': 1

%&': 35.

a.

)aguba sau dauna repre+inta: *ndicati raspunsul corect. pierderea in e9presie baneasca,

d.

limita

minima

raspunderii

b. c.

intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s a "nc!eiat asigurarea limita ma9ima a raspunderii asiguratului suma de bani pe care asiguratorul o datorea+a asiguratului
)T': 1

asiguratului

e.

limita ma9ima a raspunderii asiguratorului

%&': % 37.

a.

b.

c.

#oasigurarea repre+inta: *ndicati raspunsul corect. participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mare cedarea de catre asigurator catre alte societati a riscului subscris care depaseste retinerea sa proprie participarea mai multor asigurati la procurarea aceleiasi asigurari
)T': 1

d.

e.

participarea mai multor beneficiari la subscrierea unui produs de asigurare participarea mai multor asigurati la subscrierea unei asigurari

%&': % 48.

a.

'uma asigurata repre+inta: *ndicati raspunsul corect. valoarea reala a bunului cuprins in asigurare partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului
)T': 1

d.

b.

e.

suma de bani pe care asiguratorul o datorea+a asiguratului in ca+ul producerii cu certitudine a riscului asigurat suma de bani pe care asiguratorul o datorea+a asiguratului in orice situatie intervenita cu privire la riscul asigurat

c.

%&': 41.

%sigurarea are la ba+a un acord de vointa prin care:

a.

b.

c.

*ndicati raspunsul corect. asiguratul ofera protectie asiguratorului pentru riscurile pe care si le a asumat asiguratul cedea+a asiguratorului un risc sau o clasa de riscuri pentru care obtine protectia asiguratorului se creea+a un fond pentru acoperirea pagubelor create din orice motiv
)T': 1

d.

mai multi reasiguratori contribuie la subscrierea mai multor riscuri mai multi contribuie la aceluiasi risc retrocesionari subscrierea

e.

%&': 42.

a. b. c.

)rima de asigurare se calculea+a prin: *ndicati raspunsul corect. aplicarea unui procent mic la d. aplicarea unui procent cat mai valoarea asigurabila mare la valoarea asigurabila e. negociere directa apro9imare raportul dintre suma asigurata si durata asigurarii
)T': 1

%&': % 43.

(upa sfera de cuprindere in profil teritorial, asigurarile se grupea+a in: 1. asigur?ri interne; 2. reasigur?ri; 3. asigur?ri e9terne; 4. asigur?ri indirecte; 5. asigur?ri directe. #ombinatia corecta este: a. 2$3 d. 1$3 b. 3$5 e. 1$5 c. 1$4
%&': ( )T': 1

44.

Tinand cont de obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate si statut, urmatoarele categorii de asigurari, nu pot fi practicate de catre societatile de asigurari din Romania: 1. asigurari de autove!icule; 2. asigurari de viata; 3. asigurari agricole;

a. b. c.

4. asigurari de persoane, altele dec/t cele de viata; 5. asigurari de incendiu; 0. asigurari de aviatie; 2. asigurari de credite si garantii; 5. asigurari maritime. Aarianta de raspuns corecta este: d. nicio varianta nu este corecta 1$2$3$4$0 e. 5$2 1$3$2$5 1$2$3$4$5$0$5
)T': 1

%&': ( 45.

a. b. c.

1enomenul sau evenimentul asigurat care a avut de,a loc, se numeste: *ndicati raspunsul corect. d. sinistru risc asigurat e. eveniment neasigurat eveniment asigurat ca+ aleatoriu
)T': 1

%&': ( 40.

#u privire la asigurari se afirma: *ndicati raspunsul corect.


a.

b.

c.

asigurarea contractuala nu constituie o modalitate de dob/ndire a securitatii individuale de catre asigurati asigurarea obligatorie ofera protectie de asigurare anumitor categorii de persoane fi+ice sau ,uridice din considerente de ordin social si economic naBional asigurarea obligatorie este mai scumpa iar cea contractuala este mai putin costisitoare
)T': 1

d.

asigurarea selectiva

obligatorie

este

e.

asigurarea facultativa discriminatorie

este

%&': 42.

(upa domeniul la care se refera, asigurarile cuprind: 1. asigurari de bunuri; 2. asigurari de viata; 3. asigurari de persoane; 4. asigurari de r?spundere civila; 5. asigurari de locuinte;

a. b. c.

0. asigurari maritime. #ombinatia corecta este: 1$4$5 1$2$0 2$4$5$0


)T': 1

d. e.

1$3$4 2$3$5

%&': ( 45.

a.

b.

c.

'electia riscurilor repre+inta: *ndicati raspunsul corect. operatiunea efectuata de asiguratori de a elimina riscurile cu probabilitate mare de producere preocuparea potentialilor asigurati de a selecta bunurile in vederea plasarii in asigurare a acelor bunuri in legatura cu care detine elemente potrivit carora sunt mai e9puse si mai vulnerabile la actiunea fenomenelor acoperite prin asigurare operatiunea de dispersare a riscurilor intre membrii comunitatii
)T': 1

d.

operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare operatiunea de diversificare a riscurilor

e.

%&': % 47.

a. b.

#u privire la comunitatea de risc, se afirma: 1. paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membrii comunitatii de risc dupa principiul mutualitatii; 2. membrii comunitatii de risc consimt sa contribuie la suportarea in comun a pagubelor pe care le va provoca producerea fenomenelor; 3. comunitatea de risc se formea+a in mod spontan prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare la dispo+itia unei societati de asigurari; 4. impartirea pagubei intre membrii comunitatii se intemeia+a pe faptul ca posibilitatea producerii riscului vi+ea+a pe fiecare membru al acesteia. #ombinatia corecta este: d. 1$2$3$4 1$3 e. 1$2$3 1$3$4

c.

2$3$4
)T': 1

%&': ( 58.

)rivind asigurarile obligatorii se afirma: 1. sunt fara termen; 2. sunt normate; 3. iau nastere in mod automat; 4. sunt asigurari totale; 5. raspunderea asiguratului ia nastere in mod automat. #ombinatia corecta este: a. 1$3$4 d. 1$2$3$5 b. 2$4$5 e. 2$3$4 c. 1$2$3$4$5
%&': # )T': 1

51.

1ata de asigurarile sociale asigurarea obligatorie sociale se deosebeste prin faptul ca: *ndicati raspunsul corect. a. se ba+ea+a pe primele incasate de d. are un caracter obligatoriu la asigurati si nu pe resursele provenite de la asigurati siCsau nonasigurati b. este mai cuprin+atoare dar si mai e. este mai restransa si mai scumpa ieftina c. are la ba+a principiul voluntariatului
%&': % 52. )T': 1

(upa natura raporturilor stabilite intre asigurat si asigurator asigurarile pot fi clasificate astfel: 1. asigurari directe; 2. reasigurari; 3. asigurari indirecte; 4. asigurari e9terne; 5. asigurari de raspundere civila; 0. asigurari interne; 2. asigurari de persoane; 5. asigurari de bunuri. #ombinatia corecta este: a. 1$3$4$0 d. 1$3

b. c.

4$0$2$5 4$0
)T': 1

e.

1$4$5

%&': ( 53.

a. b. c.

%sigurarile facultative au urmatoarele caracteristici: 1. sunt fara termen; 2. sunt valabile numai o perioada de timp; 3. nu sunt totale; 4. nu sunt normate; 5. iau nastere in mod automat; 0. sunt totale. #ombinatia corecta este: d. 2$3$4 1$3$4$5 e. 1$4$5 1$4$0 2$3$5$0
)T': 1

%&': ( 54.

a. b. c.

*n general, pericolele la care este supus omul sunt: *ndicati raspunsul corect. d. atacul insectelor si ro+atoarelor fortele naturii e. primele trei variante de+voltarea stiintei si te!nicii activitatea necorespun+atoare a omului in mediul comple9 in care el traieste
)T': 1

%&': 4 55.

a.

b.

c.

*n legatura cu asigurarile facultative, se afirma: *ndicati raspunsul corect. asigurarea facultativa este d. la asigurarea facultativa, una valabila numai o anumita dintre clau+ele cele mai perioada de timp importante este plata de catre asigurat asiguratorului a primei de asigurare e. la asigurarea facultativa, toate variantele de mai sus raspunderea asiguratorului actionea+a doar in cadrul acestui interval de timp asigurarea facultativa intra in vigoare numai dupa indeplinirea

conditiilor preva+ute in contract


%&': 4 50. )T': 1

a.

b.

c.

1unctia de repartitie a asigurarilor presupune: 'e cere afirmatia falsa. constituirea fondului de asigurare d. distribuirea fondului de asigurare de catre asigurator, pe seama catre acoperirea c!eltuielilor colectarii primelor de asigurare administrativ gospodaresti ale societatii de asigurari distribuirea fondului de asigurare e. controlul e9ercitat permanent catre plata indemni+atiei de asupra asiguratorilor de catre asigurare organismul insarcinat cu supraveg!erea si controlul asigurarilor distribuirea fondului de asigurare catre finantarea unor actiuni cu caracter preventiv
)T': 1

%&': 4 52.

#a functie principala a asigurarilor, functia de repartitie presupune ca: 1< alcatuirea si reparti+area fondului de asigurare este riguros limitata, in sensul ca la formarea fondului de asigurare participa numai acele persoane fi+ice sau ,uridice care au calitatea de asigurati; 2< prin intermediul repartitiei sunt ac!itate datoriile cuvenite catre bugetul de stat sau bugetele locale; 3< la reparti+area fondului de asigurare participa numai acei asigurati care indeplinesc conditiile stabilite pentru a incasa indemni+atia de asigurare; 4< se manifesta in ac!itarea datoriilor asiguratorului; 5< se manifesta in procesul de diri,are a fondurilor de asigurare catre destinatiile sale firesti. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 1$3 b. 3$3 e. 2$4 c. 2$4$5
%&': % 55. )T': 1

%sigurarile de daune: 1. au caracter de despagubire; 2. reunesc asigurarile de bunuri si asigurarile de raspundere civila;

3. au drept scop repararea pre,udiciului care ameninta patrimoniul asiguratului; 4. repre+inta o masura de prevedere, de capitali+are a unor sume de bani; 5. sunt asigurari contra pagubelor. #ombinatia corecta este: a. 1$4$5 d. 3$4$5 b. 2$4$5 e. 4$5 c. 1$2$3$5
%&': # 57. )T': 1

a.

b.

c.

*n legatura cu clasificarea asigurarilor se afirma: *ndicati raspunsul corect. dupa domeniul la care se refera, d. dupa felul raporturilor ce se asigurarile se impart in asigurari stabilesc intre asigurator si de bunuri, asigurari de persoane asigurat, asigurarile se pot grupa si asigurari de raspundere civila in asigurari directe si asigurari indirecte e. dupa forma ,uridica de reali+are, toate variantele de mai sus asigurarile se grupea+a in asigurari obligatorii si asigurari facultative dupa sfera de cuprindere in profil teritorial, asigurarile se pot grupa in asigurari interne si asigurari e9terne
)T': 1

%&': 4 08.

)rivind persoana care poate aparea "n calitate de asigurat "n contractul de asigurare, una dintre afirmatiile urmatoare este adevarata: *ndicati raspunsul corect. a. persoana fi+ica, care, in sc!imbul d. persoana fi+ica siCsau primei de asigurare, isi asigura ,uridica, care, in sc!imbul primei viata si integritatea corporala de asigurare platite asiguratorului isi asigura bunurile impotriva unor evenimente a caror producere este certa b. e. persoana fi+ica siCsau persoana ,uridica care efectuea+a ,uridica, care, in sc!imbul primei un e9port intr o tara impotriva de asigurare platite asiguratorului careia este instituit un embargou

isi asigura bunurile "mpotriva unor riscuri de tipul calamitatilor naturale si accidentelor

de catre organi+atiile internationale competente, respectat de catre tara de origine a e9portatorului si care vi+ea+a produsele care fac obiectul contractului de e9port, in sc!imbul unei prime de asigurare ma,orate

c.

persoana fi+ica, care, in sc!imbul primei de asigurare, isi asigura bunurile impotriva u+urii fi+ice si morale
)T': 1

%&': 01.

(imensiunea ,uridica a contractului de asigurare se ba+ea+a pe elemente cum sunt: 1. faptul ca un asigurator organi+ea+a pe principiul mutualitatii un numar mare de asigurati; 2. obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului; 3. indemni+area celor care sufera un sinistru se face pe seama unui fond comun constituit din primele "ncasate; 4. obligatia asumata de asigurator de a plati o indemni+atie la producerea riscului asigurat; 5. indemni+area asiguratului sau a unei persoane desemnate de acesta nu este "nsotita de obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului. #ombinatia corecta este: a. 1$3 d. 2$5 b. 1$2 e. 3$4 c. 2$4
%&': # 02. )T': 1

'tiind ca inc!eierea asigurarii implica responsabilitate din partea asiguratorului, preci+ati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta: *ndicati varianta corecta. a. responsabilitate fata de contract, d. responsabilitate fata de lege, fata responsabilitate fata de prima, de societatea de asigurari, fata de responsabilitate fata de lege public si fata de stat b. responsabilitatea agentului de e. responsabilitate pe piata asigurare fata de stat, fata de asigurarilor, fata de client, fata de public si fata de client lege si fata de contract

c.

responsabilitate fata de stat si fata de client


)T': 1

%&': 03.

a. b. c.

#ontractul de asigurare nu pre+inta una dintre urmatoarele trasaturi: *ndicati raspunsul corect. d. unilateral oneros e. consensual de ade+iune aleatoriu
)T': 1

%&': ( 04.

)rivind contractul de asigurare, adevarata: *ndicati raspunsul corect. a. contractul de asigurare este o d. simpla "ntelegere intre asigurat si asigurator cu privire la drepturile si obligatiile reciproce b. contractul de asigurare este un e. act ,uridic care consemnea+a obligatia asiguratorului de a plati indemni+atia de asigurare si obligatia asiguratului de a plati prima de asigurare c. contractul de asigurare este un act ,uridic care prevede obligatia asiguratului de a plati prima de asigurare si obligatia asiguratorului de a ac!ita indemni+atia de asigurare, la producerea riscului asigurat, fie asiguratului, fie beneficiarului asigurarii, "n limitele si "n termenele convenite
%&': # 05. )T': 1

una dintre afirmatiile urmatoare este contractul de asigurare este un act ,uridic care consemnea+a obligatia asiguratului de a plati prima de asigurare contractul de asigurare este un element te!nic al asigurarilor facultative si al celor in ba+a legii

(imensiunea ,uridica a contractului de asigurare se ba+ea+a pe elemente cum sunt:

1. faptul ca un asigurator organi+ea+a pe principiul mutualitatii un numar mare de asigurati; 2. obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului; 3. indemni+area celor care sufera un sinistru se face pe seama unui fond comun constituit din primele incasate; 4. obligatia asumata de asigurator de a plati indemni+atii la producerea riscului asigurat; 5. indemni+area asiguratului sau a unei persoane desemnate de acesta nu este "nsotita de obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului. #ombinatia corecta este: a. 1$3 d. 2$5 b. 1$2 e. 3$4 c. 2$4
%&': # 00. )T': 1

&eindeplinirea obligatiei de instiintare a asiguratorului despre producerea evenimentului asigurat in termenul preva+ut in contractul de asigurare: *ndicati raspunsul corect. a. conduce la decaderea din drepturi d. acorda asiguratorului in toate a asiguratului situatiile, dreptul de a refu+a plata indemni+atiei b. acorda asiguratorului dreptul de a e. conduce la re+ilierea contractului refu+a plata indemni+atiei, daca de asigurare din acest motiv nu a putut determina cau+a producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei c. permite asiguratorului sa diminue+e indemni+atia de despagubire
%&': 02. )T': 1

*n ca+ul asigurarilor facultative, raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite: *ndicati raspunsul corect. a. prin "ntelegere verbala dintre cele d. prin contractul de asigurare doua parti b. prin lege e. prin &orme emise de catre #omisia de 'upraveg!ere a %sigurarilor

c.

prin Dotar/re de Euvern


)T': 1

%&': ( 05.

a.

b.

c.

*n asigurari, caracterul consensual inseamna: *ndicati raspunsul corect. valabilitatea contractului incepe d. valabilitatea contractului de din momentul in care partile si asigurare se intinde pe o perioada au e9primat acordul de vointa cu de timp, fac/nd posibila privire la continut esalonarea platii primelor partile contractante isi asuma e. obligativitatea inc!eierii in scris obligatii reciproce si a contractului si cuprinderea interdependente anumitor elemente preva+ute de lege partile cunosc cu e9actitate ce avanta,e patrimoniale vor re+ulta pentru ele din contract, inca de la inc!eierea acestuia
)T': 1

%&': % 07.

a. b. c.

#ontractul de asigurare este un contract consensual, deoarece: *ndicati raspunsul corect. se inc!eie valabil prin simplul d. toate clau+ele se esalonea+a in consimtam/nt al partilor timp partile isi asuma obligatii e. toate variantele de mai sus reciproce si interdependente la inc!eierea acestuia partile nu cunosc e9istenta sau intinderea e9acta a avanta,elor patrimoniale ce vor re+ulta pentru ele din contract
)T': 1

%&': % 28.

a. b. c.

#ontractul de asigurare pre+inta urm?toarele trasaturi caracteristice: *ndicati raspunsul incorect. d. oneros consensual e. securitate individuala sinalagmatic aleatoriu
)T': 1

%&': 4 21.

a.

b.

c.

#ontractul de asigurare este un contract: *ndicati raspunsul corect. consensual, adica la inc!eierea d. de buna credinta, adica fiecare acestuia partile nu cunosc parte urmareste sa obtina un e9istenta sau intinderea e9acta a folos, o contraprestatie in avanta,elor patrimoniale ce vor sc!imbul obligatiei ce si asuma re+ulta pentru ele din contract sinalagmatic, adica se inc!eie e. oneros, in sensul ca ambele parti valabil prin acordul de vointa al contractante nu urmaresc partilor obtinerea de avanta,e reciproce de ade+iune, adica desi este redactat si imprimat de asigurator, la el adera asiguratul
)T': 1

%&': # 22.

a. b.

#u privire la asigurari se afirma: *ndicati raspunsul corect asigurarea e9 lege are la ba+a d. principiul voluntariatului asigurarea e9 contractu are la e. ba+a principiul obligativitatii asigurarea e9 contractu are un grad de cuprindere in asigurare de 188 6
)T': 1

asigurarea e9 contractu se inc!eie din proprie initiativa asigurarea e9 contractu are un grad de cuprindere in asigurare de 58 6

c.

%&': ( 23.

a. b. c.

#ontractul de asigurare isi pierde valabilitatea atunci c/nd: 1. sansa de reali+are a evenimentului este de 188 6. 2. sansa de nereali+are a evenimentului este de 188 6. 3. sansa de nereali+are a evenimentului este de 58 6. 4. sansa de reali+are a evenimentului este de 58 6. 5. a e9pirat durata asigurarii. #ombinatia corecta este: d. 2$3$4 1$2$4 e. 3$4$5 1$2$5 1$3$5
)T': 1

%&': 24.

a. b. c.

:n contract de asigurare poate inceta prin: 1.anulare; 2. denuntare; 3. refu+ul din partea asiguratorului de a continua protectia prin asigurare; 4. re+iliere. #ombinatia corecta este: d. 1$4 1$2$3 e. 3$4 2$3 1$2$4
)T': 1

%&': # 25.

#ontractul de asigurare se re+ilia+a de drept, daca: 1. riscul asigurat s a produs inainte de a incepe raspunderea asiguratorului; 2. producerea riscului asigurat este pusa sub semnul indoielii; 3. sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sunt platite in termenul preva+ut in contractul de asigurare; 4. bunul asigurat nu e9ista; 5. suma asigurata este mai mare dec/t valoarea reala a bunului. #ombinatia corecta este: a. 1$3$4 d. 1$3 b. 2$3 e. 3$4$5 c. 2$3$4
%&': ( 20. )T': 1

a.

b.

c.

1. Fa asigurarile de bunuri, interesul asigurarii este repre+entat de: *ndicati raspunsul corect. valorile patrimoniale e9puse d. bunurile asigurate riscului sau riscurilor mentionate in contractul de asigurare dauna efectiva evaluabila in bani, e. despagubirea pe care pe care o poate suferi asiguratul urmea+a sa o incase+e asiguratul, in ca+ul pierderii sau degradarii daca survine bunului ca+ul asigurat indemni+atia de asigurare pe care urmea+a sa o plateasca asiguratorul
)T': 1

%&': 22.

a. b.

c.

Fa asigurarea de bunuri, in afara de proprietar, pot avea interes: *ndicati raspunsul corect. persoanele din familia d. depo+itarul proprietarului u+ufructuarul si creditorii cu e. u+ufructuarul, creditorul cu garantii reale garantii reale, depo+itarul si persoanele din familia proprietarului alte persoane ce sunt interesate in ba+a unor contracte cu titlu oneros, inc!eiate cu proprietarul
)T': 1

%&': 4 25.

:n bun face obiectul unui contract de asigurare despre care se cunosc: suma asigurata 18888 R.&; cota de prima de asigurare 1,56; durata 1 an. )roducerea riscului asigurat "n cursul anului a generat o paguba de 5888 R.&, valoarea bunului la momentul producerii evenimentului fiind de 15888 R.&. *n aceasta situatie, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii: *ndicati raspunsul corect. a. suma asigurata si prima de d. suma asigurata se diminuea+a cu asigurare ram/n nemodificate valoarea pagubei, iar prima de asigurare se modifica corespun+ator b. suma asigurata se micsorea+a, iar e. suma asigurata se diminuea+a cu prima de asigurare se modifica valoarea pagubei, iar prima de corespun+ator asigurare nu se modifica c. suma asigurata se diminuea+a cu valoarea despagubirii, iar prima de asigurare nu se modifica
%&': # 27. )T': 1

Fa data de 28 ianuarie a.c. o societate comerciala inc!eie o asigurare a bunurilor dintr un maga+in, pentru ca+urile de furt prin efractie, pe o perioada de un an. 'uma asigurata este de 28888 R.&. #ota de prima la data asigurarii este de 36. 'istemul de acoperire a pagubei practicat este cel al raspunderii proportionale. Fa data de 18 februarie a.c. are loc un furt prin efractie, in urma caruia se constata o paguba de 2888 R.&. -unurile aflate in maga+in la data producerii evenimentului sunt evaluate la 25888 R.&. )rima de asigurare platita si despagubirea la care are dreptul asiguratul sunt: *ndicati raspunsul corect. a. 258 R.& d. 088 R.& 1088 R.& 1088 R.& b. 088 R.& e. nu se acorda 088 R.& 2888 R.& despagubire c. 2588 R.& nu se acorda despagubire
%&': ( 58. )T': 1

:n bun a carui valoare de asigurare este de 5888 euro face obiectul unui contract de asigurare pentru suma de 3888 euro. )roducerea riscului asigurat provoaca o paguba evaluata la 4888 euro. %siguratorul practica sistemul primului risc. *n ca+ul producerii riscului asigurat, despagubirea la care are dreptul asiguratul, este: *ndicati raspunsul corect. a. 2488 euro d. 5888 euro b. 3888 euro e. nu se poate calcula, fiind necesare si alte informatii c. 4888 euro
%&': 51. )T': 1

)artea din paguba care depaseste suma asigurata este suportata in intregime de asigurat in ca+ul aplicarii: *ndicati raspunsul corect. a. principiului acoperirii d. principiului primului risc proportionale si al primului risc b. oricarui principiu de raspundere e. principiului acoperirii al asiguratorului proportionale c. principiului raspunderii limitate
%&': 52. )T': 1

*n ca+ul fransi+ei deductibile:

a.

b.

*ndicati raspunsul corect. asiguratorul acopera in intregime paguba p/na la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mare dec/t fransi+a asiguratorul acorda despagubirea numai pentru partea de paguba care depaseste fransi+a cuantumul sau se scade din orice paguba, indiferent de principiul de despagubire care se aplica
)T': 1

d.

cota de prima tarifara este mai mare se acorda despagubiri, numai pentru pagubele care se incadrea+a in limitele fransi+ei

e.

c.

%&': 53.

:n bun evaluat la 38888 R.& este asigurat la o societate de asigurari pentru suma de 28888 R.&. 'ocietatea de asigurari practica o fransi+a deductibila de 588 R.&. *n urma producerii riscului asigurat bunul este avariat "n proportie de 386. (espagubirea la care are dreptul asiguratul este: *ndicati raspunsul corect. a. 5588 R.& d. 3088 R.& b. 18888 R.& e. egala cu paguba c. 3188 R.&
%&': % 54. )T': 1

#a sistem de acoperire, la asigurarile de bunuri, practicarea sistemului primului risc: *ndicati raspunsul corect. a. este mai avanta,oasa pentru d. influentea+a nivelul primelor de asigurator asigurare "n sensul ca acestea sunt mai sca+ute comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de acoperire b. nu influentea+a nivelul primelor e. face de regula, obiectul de asigurare negocierii intre asigurator si asigurat c. influentea+a nivelul primelor de asigurare in sensul ca acestea sunt mai mari comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de

acoperire
%&': # 55. )T': 1

*n ca+ul asigurarii cladirilor, constructiilor, ec!ipamentelor precum si a altor bunuri, asiguratorul acorda despagubiri pentru: *ndicati raspunsul corect. a. pagube produse cladirilor sau d. c!eltuielile reclamate de altor contructii prin i+birea lor de curatarea locului unde s a produs catre un ve!icul paguba, in masura in care nu sunt in legatura cu riscurile asigurate si nici necesare pentru e9ecutarea lucrarilor de reparatii b. pagube produse bunurilor puse la e. pagube produse datorita pierderii caldura sau la foc pentru sau disparitiei bunurilor asigurate prelucare necau+ate direct de riscuri asigurate c. pagubele produse numai de fermentatie, o9idare, caldura, afumare, patare sau p/rlire, provenite dintr o sursa normala de caldura
%&': % 50. )T': 1

:n bun evaluat la 5888 R.& este asigurat de catre proprietarul sau la doua societati de asigurare G si H pentru urmatoarele sume: 1588 R.& la societatea G si 1588 R.& la societatea H. %mbele societati practica sistemul primului risc. 'e produce riscul asigurat si se "nregistrea+a o paguba estimata la 2888 R.&. (espagubirile platite asiguratului de catre cele doua societati de asigurari sunt: *ndicati raspunsul corect. a. 1588 R.& d. 1888 R.& 1588 R.& 1888 R.& b. 1488 R.& e. 788 R.& 1088 R.& 788 R.& c. 588 R.& 588 R.&
%&': ( 52. )T': 1

Fa asigurarea lucrarilor de constructii monta, si a raspunderii constructorului, se acorda despagubiri pentru: 1. disparitia unor bunuri, daca aceasta a fost constatata numai cu prile,ul unor inventarieri periodice;

2. disparitia unor ec!ipamente, materiale, unelte sau a altor bunuri cau+ate direct de riscuri asigurate; 3. confiscarea sau distrugerea de bunuri pe ba+a regulilor vamale, de carantina, din ordinul guvernului sau a oricarei autoritati publice; 4. furt prin efractia depo+itelor; 5. diferente de tarif cuprinse "n contractul de asigurare. *ndicati varianta neadevarata: a. 2$4$5 d. toate variantele sunt adevarate b. 1$4$5 e. 3$4$5 c. 1$3
%&': # 55. )T': 1

a.

b. c.

*n ca+ul asigurarii de bunuri, indemni+atia de asigurare: *ndicati raspunsul corect. nu poate depasi valoarea bunului d. in ca+ de pierdere partiala a din momentul producerii ca+ului bunului, se plateste de regula, asigurat dupa sistemul primului risc e. se plateste in limita sumei beneficiul nereali+at nu este asigurate supus repararii nu poate depasi paguba inregistrata
)T': 1

%&': ( 57.

#u privire la aplicarea principiului primului risc, se fac urmatoarele afirmatii: *ndicati raspunsul corect. a. nu influentea+a nivelul primelor d. presupune cote de prime de de asigurare asigurare mai mari fata de cele practicate in ca+ul aplicarii altor principii de acoperire b. permite practicarea unor tarife de e. permite reali+area unui profit prime mai sca+ute comparativ cu substantial de catre asiguratori alte principii de acoperire ;raspundere< in asigurare c. pre+inta, in toate ca+urile, avanta,e deosebite at/t pentru asigurat, c/t si pentru asigurator
%&': ( 78. )T': 1

)entru un anumit bun, contractul de asigurare inc!eiat prevede o fransi+a deductibila de 1888 R.&. *n urma producerii riscului asigurat, bunul respectiv necesita reparatii. %cordarea despagubirii se efectuea+a in conditiile: 1. #ostul reparatiilor se ridica la 588 R.&. %siguratorul nu datorea+a nimic. 2. #ostul reparatiilor se ridica la 2888 R.&. %siguratorul datorea+a intreaga suma. 3. #ostul reparatiilor se ridica la 1488 R.&. %siguratorul va plati 1888 R.&, iar asiguratul suporta diferenta de 488 R.&. 4. #ostul reparatiilor se ridica la 1588 R.&. %siguratul va suporta 1888 R.&, iar asiguratorul va plati diferenta de 588 R.&. 5. #ostul reparatiilor se ridica la 1888 R.&. %siguratul suporta in intregime paguba. #ombinatia corecta este: a. 2$3$4 d. 1$2$5 b. 2$4$5 e. 3$4$5 c. 1$4$5
%&': # 71. )T': 1

:n bun a fost asigurat la un asigurator pentru 18888 R.&, iar la un alt asigurator, pentru 28888 R.&. )roduc/ndu se riscul asigurat, se constata pierderea totala a bunului. )aguba este evaluata la 38888 R.&. (espagubirea se va suporta: *ndicati raspunsul corect. a. 1C3 din paguba va fi acoperita de d. nu se poate raspunde, fiind primul asigurator, iar 2C3 din necesare informatii suplimentare paguba de catre cel de al doilea asigurator b. in mod egal de catre cei doi e. nicio varianta de raspuns nu este asiguratori corecta c. 2C5 din paguba va fi acoperita de primul asigurator, iar 3C5 din paguba de catre cel de al doilea asigurator
%&': % 72. )T': 1

:n bun a carui valoare reala este de 38888 euro se asigura la o societate de asigurari % pentru suma de 5888 euro, iar la o alta societate de asigurari -, pentru suma de 18888 euro. 'e produce o paguba de 15888 euro. (espagubirea va fi suportata astfel:

a. b.

*ndicati raspunsul corect. 5888 euro asiguratorul % si 5888 euro asiguratorul proportional cu suma asigurata 2588 euro primul asigurator si 5888 euro al ** lea asigurator
)T': 1

d. e.

1C3 din paguba primul asigurator si 2C3 al ** lea asigurator 1C2 din paguba primul asigurator iar cealalta ,umatate din paguba al doilea asigurator

c.

%&': # 73.

3arimea despagubirii va fi diferita daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau al primului risc, atunci c/nd: 1. suma asigurata este mai mica dec/t valoarea reala a bunului in momentul producerii evenimentului; 2. suma asigurata este egala cu valoarea bunului in momentul producerii evenimentului; 3. paguba este totala; 4. paguba este partiala; 5. paguba este egala cu suma asigurata. #ombinatia corecta este: a. 1$3 d. 2$3 b. 2$4 e. toate raspunsurile sunt incorecte c. 1$4
%&': # 74. )T': 1

Eradul de acoperire prin asigurare, care se calculea+a ca raport intre suma asigurata si valoarea reala a bunului asigurat, are semnificatie numai daca: *ndicati raspunsul corect. a. se calculea+a separat pentru d. se calculea+a separat pe fiecare fiecare forma de asigurare sucursala, pentru a evidentia ;obligatorie sau facultativa< eficienta activitatii de asigurare b. se calculea+a separat pentru e. se calculea+a separat pentru fiecare bun cuprins in asigurare asigurarile interne si separat pentru cele e9terne c. se calculea+a separat pentru asigurarile de bunuri si separat pentru cele de persoane
%&': 75. )T': 1

)entru un anumit bun, proprietarul acestuia "nc!eie trei contracte de asigurare cu trei societati de asigurari diferite %, - si #. -unul este asigurat pentru urmatoarele sume: 5888 R.& la asiguratorul %; 5888 R.& la asiguratorul -; 18888 R.& la asiguratorul #. #a urmare a producerii riscului asigurat se "nregistrea+a o paguba de 28888 R.&. #ele trei societati de asigurari practica pentru acoperirea pagubei sistemul primului risc. #are sunt despagubirile cuvenite asiguratului I *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul - %siguratorul # a. 1258 R.& d. 1718 R.& 3188 R.& 3288 R.& 5888 R.& 5258 R.& b. 5258 R.& 7288 R.& e. 1008 R.& 2008 R.& 11588 R.& 3338 R.& c. 5888 R.& 5888 R.& 18888 R.&
%&': # 70. )T': 1

Fa asigurarea bunurilor "n timpul transportului pe calea ferata, raspunderea asiguratorului incepe: *ndicati raspunsul corect. a. din momentul primirii bunurilor d. la cinci +ile de la e9pirarea +ilei de catre transportator in care s au platit primele de asigurare b. dupa 24 ore de la e9pirarea +ilei e. la trei +ile dupa ce s a inc!eiat in care s au ac!itat primele contractul de asigurare c. din momentul incarcarii bunurilor in vagoane
%&': % 72. )T': 1

3arimea despagubirii va fi aceeasi, indiferent daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau principiul primului risc, atunci c/nd: 1. suma asigurata este mai mica dec/t valoarea reala a bunului in momentul producerii evenimentului; 2. suma asigurata este egala cu valoarea bunului in momentul producerii evenimentului; 3. paguba este totala; 4. paguba este partiala;

a. b. c.

5. paguba este egala cu suma asigurata. #ombinatia corecta este: d. 4$5 1$4 e. toate raspunsurile sunt incorecte 1$5 2$3
)T': 1

%&': # 75.

#a sistem de acoperire, la asigurarile de bunuri, practicarea sistemului primului risc: *ndicati raspunsul corect. a. este mai avanta,oasa pentru d. influentea+a nivelul primelor de asigurator asigurare, in sensul ca acestea sunt mai sca+ute, comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de acoperire b. nu influentea+a nivelul primelor e. face de regula obiectul negocierii de asigurare intre asigurator si asigurat c. influentea+a nivelul primelor de asigurare, in sensul ca acestea sunt mai mari, comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de acoperire
%&': # 77. )T': 1

*n ca+ul in care in contractul de asigurare se prevede o fransi+a deductibila, valoarea despagubirii repre+inta: *ndicati raspunsul corect. a. cuantumul pagubei d. fransi+a b. suma dintre cuantumul pagubei si e. diferenta dintre cuantumul fransi+a pagubei si fransi+a c. nivelul fransi+ei, daca aceasta este mai mica dec/t paguba
%&': 4 188. )T': 1

:n bun evaluat la 5888 R.& a fost asigurat pentru suma de 0888 R.&. #a urmare a producerii riscului, se "nregistrea+a pierderea partiala a bunului, "n urma careia se estimea+a o paguba de 4888 R.&. %siguratorul practica sistemul acoperirii proportionale. #are este despagubirea la care are dreptul asiguratul I

a. b. c.

*ndicati raspunsul corect. 5888 R.& 4888 R.& 3888 R.&


)T': 1

d. e.

2888 R.& nu se poate calcula, intruc/t sunt necesare si alte informatii

%&': # 181.

a.

b. c.

)racticarea sistemului acoperirii proportionale este aplicabila: *ndicati raspunsul corect. numai atunci c/nd obiectul d. numai la asigurarile facultative asigurarii este nedeterminat si de bunuri si pre+inta importanta nedeterminabil p/na in momentul numai in ca+ de pierdere partiala reali+arii riscului a bunului asigurat e. numai in ca+ de pierdere totala a la asigurarile generale bunului la asigurarile obligatorii de bunuri
)T': 1

%&': ( 182.

Fa asigurarea facultativa a bunurilor pe timpul transportului terestru, unul dintre urmatoarele riscuri nu este cuprins in asigurare: *ndicati raspunsul corect. a. accidente in timpul incarcarii, d. pagube produse din cau+a unor ase+arii sau descarcarii bunurilor insusiri proprii naturii bunurilor transportate b. caderi, deraieri, derapari, e. accidente ale mi,loacelor de rasturnari sau impotmoliri transport soldate cu coli+iuni c. incendiu si alte riscuri generale
%&': ( 183. )T': 1

a. b.

c.

Fa asigurarile cu fransi+a, cota de prima tarifara este: *ndicati varianta de raspuns corecta. neinfluentata de e9istenta d. aceeasi ca la asigurarile fara fransi+ei fransi+a e. mai mare, intruc/t apare in mai redusa comparativ cu cea calcule un element te!nic in plus, stabilita la asigurarile la care nu iar contractul de asigurare se se aplica fransi+a complica calculata diferit datorita aparitiei

unui element te!nic suplimentar


%&': 4 184. )T': 1

:n cal a carui valoare de piata este de 1888 R.& a fost asigurat pentru suma de 088 R.&. #a urmare a unei fracturi suferite, animalul a fost sacrificat, recuper/ndu se produse din carne in valoare de 588 R.&. )aguba inregistrata si despagubirea platita de asigurator sunt: *ndicati raspunsul corect. a. 488 R.& 248 R.& d. 1888 R.& 088 R.& b. 588 R.& 388 R.& e. nu se poate calcula, fiind necesare si alte informatii c. 088 R.& 308 R.&
%&': 185. )T': 1

)entru un anumit bun se inc!eie de catre proprietarul acestuia doua contracte de asigurare cu doua societati de asigurari diferite % si -. -unul este asigurat pentru urmatoarele sume: 15888 R.& la asiguratorul %; 28888 R.& la asiguratorul -. #a urmare a producerii riscului asigurat se inregistrea+a o paguba de 38888 R.&. #ele doua societati de asigurari practica pentru acoperirea pagubei sistemul acoperirii proportionale. -unul av/nd o valoare de 28888 R.&, care sunt despagubirile cuvenite asiguratului I *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul a. 0438 R.& d. 3215 R.& 5528 R.& 4255 R.& b. 12588 R.& 13338 R.& e. 15888 R.& 28888 R.& c. 2588 R.& 18888 R.&
%&': # 180. )T': 1

:n bun a fost asigurat la un asigurator pentru 28888 R.&, iar la un alt asigurator pentru 38888 R.&. 'e produce riscul asigurat si se inregistrea+a pierderea totala a bunului. )aguba este evaluata la 48888 R.&. (espagubirea se va suporta: *ndicati raspunsul corect. a. 486 din paguba va fi acoperita d. toate variantele de raspuns sunt de primul asigurator, iar 086 din false paguba de catre cel de al doilea asigurator

b. c.

in mod egal de catre cei doi asiguratori proportional cu paguba


)T': 1

e.

nu se poate raspunde, fiind necesare informatii suplimentare

%&': % 182.

a.

b.

c.

#onform =principiului raspunderii limitate>, despagubirea de asigurare: *ndicati raspunsul corect. se stabileste in raport de paguba, d. se acorda numai daca paguba daca suma asigurata repre+inta produsa de riscul asigurat cel putin 2C3 din valoarea bunului depaseste o anumita limita asigurat dinainte stabilita, fara ca aceasta sa depaseasca suma asigurata e. este egala cu paguba, iar uneori este egala cu acea parte din in ca+uri speciale o poate depasi valoarea bunului pentru care s a inc!eiat asigurarea poate fi mai mare dec/t paguba, daca suma asigurata depaseste cu cel putin 186 valoarea bunului
)T': 1

%&': ( 185.

a.

b.

c.

#ontractul de asigurare de bunuri se re+ilia+a automat in ca+urile in care: *ndicati raspunsul corect. pagubele au fost produse din d. producerea evenimentului era culpa asiguratului, posibila contractantului sau beneficiarului asigurarii evenimentul s a produs inainte de e. asiguratul a dat raspunsuri a incepe raspunderea ine9acte sau incomplete asiguratorului, iar asigurarea a referitoare la sc!imbarea ramas fara obiect impre,urarilor esentiale privind riscul pagubele s au datorat operatiunilor militare in timp de ra+boi
)T': 1

%&': 187.

)entru un anumit bun se inc!eie de catre proprietarul acestuia trei contracte de asigurare cu trei societati de asigurari diferite %, - si #. -unul este asigurat pentru urmatoarele sume:

5888 euro la asiguratorul %; 5888 euro la asiguratorul -; 18888 euro la asiguratorul #. )entru acoperirea pagubei, cele trei societati de asigurari, practica sistemul primului risc. *n urma producerii riscului asigurat se inregistrea+a o paguba de 28888 euro. (espagubirile cuvenite asiguratului sunt: *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul - %siguratorul # a. 1258 3288 d. 1718 3188 5258 5888 b. 5258 7288 11588 e. 1008 2008 3338 c. 5888 5888 18888
%&': # 118. )T': 1

:nul dintre urmatoarele riscuri nu este acoperit prin asigurarea facultativa de avarii a autove!iculelor: *ndicati raspunsul corect. a. c!eltuielile cu transportul d. riscurile generale autove!iculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul accidentului, care poate efectua reparatia b. ciocniri, loviri sau i+biri cu alte e. defecte de fabricatie ale unor ve!icule piese sau alte componente c. caderea unor corpuri pe constructia in care se afla autove!iculul
%&': 4 111. )T': 1

:n bun evaluat la suma de 10588 R.& este asigurat de proprietarul acestuia la doua societati de asigurari pentru urmatoarele sume: 5488 R.& la asiguratorul %; 0288 R.& la asiguratorul -; )rin producerea riscului asigurat se inregistrea+a o paguba in valoare de 4888 R.&. 'a se determine despagubirile cuvenite asiguratului in ca+ul aplicarii principiului primului risc. *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul a. 2588 R.& d. 5488 R.& 0288 R.& 0288 R.& b. 5488 R.& e. 5088 R.& 0558 R.& 2428 R.& c. 4588 R.& 5100 R.&

%&': ( 112.

)T': 1

:n bun evaluat la 18888 euro a fost asigurat pentru suma de 5888 euro. %siguratorul aplica principiul primului risc. *n urma producerii riscului asigurat, s a constatat pierderea totala a bunului. %siguratul are dreptul la o despagubire de: *ndicati raspunsul corect. a. 2888 euro d. 18888 euro b. 0488 euro e. nu se poate calcula, fiind necesare si alte informatii c. 5888 euro
%&': # 113. )T': 1

a. b.

c.

Fa asigurarile de bunuri, suma asigurata trebuie sa fie: *ndicati raspunsul corect. egala cu valoarea reala a bunului d. cel putin egala cu valoarea reala asigurat a bunului asigurat e. mai mare dec/t valoarea reala, mai mica dec/t valoarea reala a fara sa depaseasca valoarea de bunului asigurat inlocuire a bunului asigurat mai mica sau egala cu valoarea reala a bunului asigurat
)T': 1

%&': # 114.

:n bun care este in proprietatea unei persoane =G> se afla depo+itat, in ba+a unui contract legal, intr un spatiu apartin/nd altei persoane. (epo+itarul: *ndicati raspunsul corect. a. poate inc!eia un contract de d. poate inc!eia un contract de asigurare av/nd ca obiect bunul asigurare av/nd ca obiect bunul respectiv in limita interesului cu conditia ca suma asigurata sa propriu corespunda valorii reale a bunului b. nu poate inc!eia un contract de e. poate inc!eia un contract de asigurare av/nd ca obiect bunul asigurare av/nd ca obiect bunul respectiv cu conditia sa aiba acordul proprietarului acestuia c. poate inc!eia un contract de asigurare av/nd ca obiect bunul respectiv, doar daca proprietarul nu a facut acest lucru

%&': % 115.

)T': 1

:n bun a carui valoare reala este de 32488 euro se asigura de catre proprietarul acestuia la trei societati de asigurari pentru urmatoarele sume: 2588 euro la asiguratorul G; 4388 euro la asiguratorul H; 7488 euro la asiguratorul J. #ele trei societati de asigurari aplica o fransi+a deductibila de 36 la suma asigurata. )rin producerea riscului asigurat se inregistrea+a o paguba in valoare de 23888 euro. 'a se determine despagubirile ce se cuvin asiguratului, platite de catre asiguratorii G, H si J in conformitate cu aplicarea principiului primului risc. Aarianta de raspuns corecta este: a. 4735,15 euro 2228,02 euro d. 2588,88 euro 4388,88 euro 5742,53 euro 7488,88 euro b. 2432,48 euro 4188,8 euro e. 2500,28 euro 4121 euro 5702,08 euro 7112,58 euro c. 4227,78 euro 2035,82 euro 5208,48 euro
%&': ( 110. )T': 1

3arimea despagubirii va fi diferita, daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau al primului risc, atunci c/nd: 1. suma asigurata este mai mica dec/t valoarea reala a bunului, in momentul producerii evenimentului; 2. suma asigurata este egala cu valoarea bunului, in momentul producerii evenimentului; 3. paguba este totala; 4. paguba este partiala; 5. paguba este egala cu suma asigurata. #ombinatia corecta este: a. 1$5 d. 2$3 b. 2$4 e. toate raspunsurile sunt incorecte c. 1$4
%&': # 112. )T': 1

)entru un bun "n valoare de 28888 euro se inc!eie de catre proprietarul acestuia doua contracte de asigurare cu doua societati de asigurari diferite % si -. -unul este asigurat pentru urmatoarele sume: 12588 euro la asiguratorul %; 12588 euro la asiguratorul -.

#a urmare a producerii riscului asigurat se inregistrea+a o paguba de 38888 euro. #ele doua societati de asigurari aplica pentru acoperirea pagubei principiul primului risc. (espagubirile cuvenite asiguratului sunt: *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul a. 0438 d. 13215 5528 14255 b. 12588 e. 13338 12588 12588 c. 18888 28888
%&': 4 115. )T': 1

a.

b. c.

)racticarea sistemului acoperirii proportionale este aplicabila: *ndicati raspunsul corect. numai atunci c/nd obiectul d. la asigurarile facultative de asigurarii este nedeterminat si bunuri si pre+inta importanta mai nedeterminabil, p/na in ales numai in ca+ de pierdere momentul reali+arii riscului partiala a bunului asigurat e. numai in ca+ de pierdere totala a la asigurarile generale bunului la asigurarile obligatorii de bunuri
)T': 1

%&': ( 117.

(etinatorul unui remorc!er, inc!eie o asigurare de raspundere civila, pentru pagube produse in ca+ de accident, cu doua societati de asigurari % si -. *n urma producerii unui accident se stabileste de catre instanta de ,udecata, ca detinatorul remorc!erului, sa plateasca despagubiri in valoare de 18888 euro. #ontributia asiguratorilor pentru acoperirea despagubirilor, este de: *ndicati raspunsul corect. %siguratorul % %siguratorul a. 2888 euro d. 4888euro 5888 euro 0888 euro b. e. 3888 euro 18888 euro 8 euro 2888 euro
c.

5888 euro

5888 euro
)T': 1

%&': # 128.

a.

*n ca+ul asigurarilor de bunuri, interesul patrimonial este repre+entat de: *ndicati raspunsul corect. despagubirea de asigurare pe care d. dauna efectiva pe care o poate urmea+a sa o incase+e asiguratul suferi asiguratul in ca+ul producerii evenimentului

b. c.

asigurat bunurile asigurate dauna evaluabila in bani pe care o poate suferi asiguratul in ca+ul pierderii sau degradarii bunului
)T': 1

e.

bunurile aflate "n proprietatea sa.

%&': 121.

Fa asigurarea bunurilor in timpul transportului terestru, societatea de asigurari nu acorda despagubiri in urmatoarele situatii: 1. pierderi re+ultate in timpul incarcarii bunurilor asigurate in mi,locul de transport; 2. paguba a re+ultat in urma unei alunecari de teren; 3. paguba s a produs "n urma rasturnarii autove!iculului care transporta bunurile asigurate; 4. paguba a re+ultat ca urmare a alterarii bunurilor asigurate; 5. paguba a fost produsa de insecte si ro+atoare; 5. paguba s a produs ca urmare a conservarii necorespun+atoare de catre asigurat a bunurilor transportate. #ombinatia corecta este: a. 1$3$5 d. 3$4$5 b. 1$4$0 e. 4$5$0 c. 2$3$0
%&': 4 122. )T': 1

)rincipiul raspunderii proportionale coincide cu principiul primului risc in urmatoarele ca+uri: 1. asigurarea nu este totala; 2. paguba nu este totala; 3. valoarea reala este egala cu suma asigurata; 4. paguba este egala cu valoarea reala; 5. paguba este mai mica ca suma asigurata; 0. paguba este mai mica ca valoarea reala. #ombinatia corecta este: a. 1$2$5 d. 1$2$5 b. 3$4 e. 1$4$0 c. 1$2$3$4$5
%&': 123. )T': 1

#u privire la adaosul de risc se afirma:

a.

b.

c.

*ndicati raspunsul corect. adaosul de risc repre+inta media aritmetica simpla a indicilor anuali de despagubire adaosul de risc repre+inta abaterea medie patratica a indicilor anuali de despagubire adaosul de risc este egal cu diferenta dintre prima neta si adaosul de prima
)T': 1

d.

e.

adaosul de prima este egal cu adaosul de risc minus indicele mediu de despagubire adaosul de risc este egal cu diferenta dintre adaosul de prima si prima neta

%&': 124.

a.

b.

c.

*ndicele de despagubire repre+inta: *ndicati raspunsul corect. despagubirile ac!itate de d. asigurator la fiecare 188 u.m. suma asigurata despagubirile ac!itate de e. asigurator la fiecare 188 u.m. prima de asigurare raportul dintre suma asigurata si valoarea reala
)T': 1

raportul dintre primele asigurare si despagubiri raportul dintre primele asigurare si c!eltuieli

de de

%&': % 125.

a.

b.

c.

)rincipiul raspunderii proportionale repre+inta: *ndicati raspunsul corect. despagubirea este egala cu d. despagubirea este direct paguba proportionala cu suma asigurata si invers proportionala cu valoarea reala si paguba despagubirea este direct e. despagubirea este invers proportionala cu suma asigurata proportionala cu suma asigurata si paguba, si invers proportionala si direct proportionala cu cu valoarea reala valoarea reala si paguba despagubirea nu este egala cu valoarea asigurata
)T': 1

%&': 120.

)entru indicele mediu anual de despagubire formula corecta este:

N V S b. S I= N V c. N I= V S
a.

unde: ' K suma totala a despagubirilor A K valoarea medie a sumei asigurate & K numarul bunurilor asigurate *ndicati raspunsul corect.
d.

I=

S V N e. NS I= V I=

%&': 122.

)T': 1

:na dintre relatiile de mai ,os e9prima probabilitatea daunei: *ndicati raspunsul corect. a. L K abaterea medie patratica ; d. L K prima neta pe bunCsuma <Ccoeficientul de stabilitate asigurata pe bun financiara ;@< b. L K suma asigurata pe bunCsuma e. L K prima neta pe bunCsuma asigurata totala asigurata totala c. L K prima neta pe bunCprima neta totala
%&': ( )T': 1

125.

%daosul de prima este folosit pentru: 1. acoperirea c!eltuielilor privind constituirea si administrarea fondului de asigurare; 2. finantarea unor masurii de prevenire a pagubelor; 3. constituirea fondurilor de re+erva; 4. reali+area de catre asigurator a unui beneficiu. #ombinatia corecta este: a. 1$2 d. 1$2$4 b. 1$3$4 e. 1$3 c. 1$2$3$4
%&': # 127. )T': 1

a.

*n conformitate cu principiul primului risc avem: *ndicati raspunsul corect. despagubirea nu este egala cu d. despagubirea este egala cu suma asigurata paguba in limita sumei asigurate

b.

despagubirea este mai mare sau mai mica decat paguba despagubirea este invers proportionala cu paguba si suma asigurata
)T': 1

e.

despagubirea este egala cu paguba in limita valorii bunului asigurat

c.

%&': ( 138.

a. b. c.

:na dintre urmatoarele egalitati este adevarata: *ndicati raspunsul corect. prima neta $ adaos de prima K d. prima neta prima bruta prima bruta e. prima bruta $ adaos de risc K prima neta prima neta prima bruta prima bruta $ adaos de prima K prima neta
)T': 1

adaos de risc K adaos de prima K

%&': % 131.

a.

b.

c.

(espagubirea de asigurare repre+inta: *ndicati raspunsul corect. suma de bani pe care asiguratul o d. partea din valoarea reala pentru plateste asiguratorului pentru care asiguratorul isi asuma formarea fondului de asigurare raspunderea suma asigurata pe unitatea de e. suma de bani pe care asiguratul o obiect asigurat datorea+a asiguratorului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat suma de bani pe care asiguratorul o datorea+a asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat
)T': 1

%&': # 132.

*n conditiile in care @ repre+inta coeficientul de stabilitate financiara, probabilitatea de a plati despagubiri ;(< mai mari decat prima neta totala ;) nt< este egala cu: *ndicati raspunsul corect. a. );(M)nt< K @C2 d. );(M)nt< K 2C@2 b. );(M)nt< K @ e. );(M)nt< K @2

c.

);(M)nt< K 2C@
)T': 1

%&': % 133.

:rmatoarele elemente de mai ,os, sunt luate in calculul indicelui de despagubire anual: 1. numarul bunurilor despagubite; 2. numarul bunurilor asigurate; 3. valoarea medie a sumei asigurate; 4. valoarea medie a despagubirilor acordate; 5. valoarea veniturilor financiare nete. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3$4$5 d. 1$2$5 b. 1$3$5 e. 1$3$4 c. 1$2$3$4
%&': # 134. )T': 1

a. b. c.

'tabilitatea financiara a societatilor de asigurari poate fi imbunatatita prin: 1. ma,orarea numarului bunurilor acceptate in asigurare; 2. ma,orarea cotei de prima neta; 3. reasigurare; 4. scaderea numarului bunurilor cuprinse in asigurare. #ombinatia corecta este: d. 1$2$3 2$4 e. 1$2$4 1$3$4 2$3$4
)T': 1

%&': ( 135.

(aca avem @ K coeficientul de stabilitate financiara, una dintre formulele de mai ,os e9prima numarul de ani de la care unul este nerentabil: *ndicati raspunsul corect. a. numar de ani K 2@ d. numar de ani K @3C2 b. numar de ani K 2C@ e. numar de ani K @2 c. numar de ani K @C2
%&': # 130. )T': 1

#u privire la indicele mediu de despagubire, una dintre egalitati este adevarata: *ndicati raspunsul corect. a. indicele mediu de despagubire $ d. indicele mediu de despagubire $

b. c.

adaos de risc K prima neta indicele mediu de despagubire $ adaos de risc K prima bruta indicele mediu de despagubire adaos de prima K prima bruta
)T': 1

e.

adaos de prima K prima tarifara indicele mediu de despagubire adaos de risc K prima neta

%&': % 132.

a. b. c.

'caderea numarului de bunuri cuprinse in asigurare are drept efect: *ndicati raspunsul corect. cresterea gradului de stabilitate d. scaderea coeficientului de financiara solvabilitate e. scaderea gradului de stabilitate cresterea coeficientului de financiara solvabilitate nu influentea+a gradul de stabilitate financiara
)T': 1

%&': 135.

a. b. c.

(intre urmatoarele egalitati, una este adevarata: *ndicati raspunsul corect. prima neta adaos de prima K d. prima neta adaos de risc K prima bruta indicele mediu de despagubire adaosul de risc $ adaos de prima e. adaos de risc indice mediu de K adaos de asigurare despagubire K prima bruta adaos de risc $ indice mediu de despagubire K prima tarifara
)T': 1

%&': ( 137.

)artea din cota de prima tarifara destinata pentru plata despagubirilor, se numeste: *ndicati raspunsul corect. a. adaos de risc d. adaos de prima sau de risc b. prima neta e. adaos de prima c. anuitate
%&': 148. )T': 1

*n conditiile in care avem: @ K coeficient de stabilitate financiara; N K abaterea medie patratica; L K probabilitatea daunei;

n K numarul de bunuri cuprinse in asigurare; )&t K prima neta totala; )&a K prima neta anuala. :na dintre urmatoarele formule repre+inta suma asigurata maxima ;G< pe risc asigurat pe care asiguratorul ar trebui sa o pastre+e pentru a avea stabilitatea financiara corespun+atoare: *ndicati raspunsul corect. a. d. G K 2 )nt N2 G K2 @2 N
b. c. %&': 141.

G K2 @2 )&a G K2 @2 L
)T': 1

e.

G K2 @ N

*n ca+ul asigurarilor de bunuri, fata de media multianuala a indicatorilor, atunci cand abaterile sunt favorabile, inseamna ca: *ndicati raspunsul corect. a. scade gradul de stabilitate d. se ma,orea+a prima bruta financiara b. creste gradul de stabilitate e. se obtine consolidarea financiara ec!ilibrului financiar c. creste numarul de bunuri cuprinse in asigurare
%&': 4 142. )T': 1

a.

b. c.

1ransi+a atinsa presupune: *ndicati raspunsul corect. ca asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mare decat fransi+a ca aceasta se scade din valoarea asigurata a bunului ca asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mica decat fransi+a
)T': 1

d.

ca aceasta este egala cu paguba in limita sumei asigurate ca aceasta este mai mare dec/t paguba

e.

%&': %

143.

a.

1ransi+a deductibila se caracteri+ea+a prin: *ndicati raspunsul corect. daca paguba este mai mica decat d. se acorda despagubiri fransi+a atunci asiguratorul pentru pagubele care se acopera in intregime paguba incadrea+a in limitele fransi+ei daca paguba este mai mare decat fransi+a atunci asiguratorul acopera in intregime paguba se scade in toate ca+urile din paguba, indiferent care este volumul acesteia din urma
)T': 1 e.

b.

nu se acorda despagubiri dec/t pentru pagubele care se incadrea+a in limitele fransi+ei

c.

%&': # 144.

*n ca+ul unei asigurari totale, despagubirea calculata in raport cu principiul raspunderii proportionale este egala cu: *ndicati raspunsul corect. a. suma asigurata d. paguba b. valoarea reala e. valoarea bunului in momentul inc!eierii asigurarii c. fransi+a
%&': ( 145. )T': 1

)rin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege: 1. la mi,loacele fi9e si obiectele de inventar valoarea de nou a acestora din care se scade u+ura in raport cu vec!imea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective; 2. la materiile prime, materiale, produse finite, marfuri si altele asemanatoare pretul de cost al acestora; 3. la obiectele de mu+eu sau de e9po+itie si la lucrarile de arata pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura sumele corespun+atoare valorii lor de circulatie. Aarianta de raspuns corecta este: a. 1$2$3 d. 1$3 b. 1$2 e. 2 c. 2$3
%&': % 140. )T': 1

Fa asigurarea bunurilor in timpul transportului terestru, societatea de asigurari nu acorda despagubiri in urmatoarele situatii:

1. atunci cand paguba a re+ultat in urma ambalarii necorespun+atoare a bunurilor asigurate; 2. paguba se produce in urma rasturnarii autove!iculului care transporta bunurile asigurate; 3. pierderea re+ulta in timpul incarcarii bunurilor asigurate in mi,locul de transport; 4. paguba este produsa de ro+atoare si insecte; 5. paguba este produsa ca urmare a relei conservari de catre asigurat a bunurilor transportate; 0. paguba re+ulta in urma unei alunecari de teren. #ombinatia corecta este: a. 1$4$5 d. 1$3$5 b. 2$3$0 e. 1$4$0 c. 3$4$5
%&': % 142. )T': 1

)e durata transportului rutier in legatura cu asigurarea pentru avarii, se afirma: *ndicati raspunsul corect. a. nu pot fi asigurate toate tipurile d. u+ura autove!iculului este de autove!icule calculata in cota fi9a b. aceasta e. asigurare poate fi se pot acorda despagubiri pentru inc!eiata numai de catre pagube produse prin persoane fi+ice si ,uridice cu intrebuintarea abu+iva a domiciliul, sediul sau resedinta in autove!iculului Romania c. nu se acorda despagubiri pentru c!eltuielile efectuate in vederea limitarii pagubelor produse
%&': 145. )T': 1

Fa asigurarea lucrarilor de constructii monta, si a raspunderii constructorului, obiectul asigurarii il repre+inta: 1. bunurile incorporate in obiectivul lucrarii de construcBii monta, si aflate in curs de e9ecutie; 2. materialele aduse pe santier necesare reali+arii lucrarii; 3. instalatii si ec!ipamente de constructie; 4. utila,ele necesare activitatii de constructie; 5. c!eltuielile efectuate cu dega,area terenului. #ombinatia corecta este:

a. b. c.

1$2$3$4$5 1$2$3 1$2$5


)T': 1

d. e.

1$2$4 3$4$5

%&': % 147.

a.

b.

*n legatura cu fransi+a se afirma: *ndicati raspunsul fals. despagubirea ;indemni+atia< se d. acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita o parte din paguba cade in e. sarcina asiguratului partea din valoarea pagubei dinainte stabilita care cade in sarcina asiguratului se numeste fransi+a
)T': 1

fransi+a utili+ata este numai cea atinsa

prin aplicarea fransi+ei se evita c!eltuielile de evaluare, constatare a pagubelor, etc. la pagubele de volum redus

c.

%&': ( 158.

(espre un contract de asigurare a unui imobil, se cunosc datele: valoarea reala K 78888 lei; suma asigurata K 28888 lei; fransi+a deductibila K 1888 lei. 'e produc urmatoarele riscuri: are loc un incendiu ce provoaca o paguba de 788 lei; in prima luna, are loc o inundatie ce provoaca o paguba de 588 lei; in luna a treia de contract, imobilul este asigurat impotriva tuturor riscurilor. '? se determine indemni+atia de asigurare prin aplicarea metodei raspunderii limitate. a. 444 lei d. 8 lei b. 1288 lei e. 28888 lei c. 288 lei
%&': ( 151. )T': 1

'tiind ca un asigurator practica principiul primului risc, sa se calcule+e despagubirea unui bun daca se produce o paguba in valoare de 35 mii u.m. Aaloarea reala a bunului este de 08 mii u.m. iar suma asigurata este de 45 mii u.m. *ndicati raspunsul corect. a. 35 mii u.m. d. 20,25 mii u.m. b. 45 mii u.m. e. 08 mii u.m. c. 24,52 mii u.m.
%&': % 152. )T': 1

'a se determine paguba in ca+ul unui evaluat la 28 mii u.m. si asigurat pentru suma de 05 mii u.m. 'e stie ca, asiguratul primeste o despagubire in valoare de 54 mii u.m. calculata dupa principiul raspunderii proportionale. *ndicati raspunsul corect. a. 05 mii u.m. d. 51,55 mii u.m. b. 55,15 mii u.m. e. 08 mii u.m. c. 54 mii u.m.
%&': 153. )T': 1

'a se calcule+e valoarea reala a unui bun asigurat la valoarea de 78 mii u.m. si care se confrunta cu o paguba in valoare de 58 mii u.m. (espagubirea incasata de asigurat este de 35 mii u.m. fiind calculate in conformitate cu principiul raspunderii proportionale. *ndicati raspunsul corect. a. 111,11 mii u.m. d. 125,52 mii u.m. b. 133,33 mii u.m. e. 78,22 mii u.m. c. 122,22 mii u.m.
%&': ( 154. )T': 1

:n bun evaluat la valoarea de 111 mii u.m. este asigurat pentru suma de 55 mii u.m. 'e produce o paguba in valoare de 55 mii u.m. din care se recuperea+a valoarea de 11 mii u.m. (aca asiguratorul practica principiul raspunderii proportionale, sa se determine valoarea despagubirii. *ndicati raspunsul corect. a. 55 mii u.m. d. 34,55 mii u.m. b. 44 mii u.m. e. 55,44 mii u.m. c. 55 mii u.m.
%&': ( 155. )T': 1

Aaloarea reala a unui bun este de 78 mii u.m. se produce o paguba de 58 mii u.m. iar bunul este asigurat pentru suma de 48 mii u.m. 'a se determine despagubirea stiind ca societatea de asigurari practica principiul primului risc. *ndicati raspunsul corect. a. 38 mii u.m. d. 22,22 mii u.m. b. 58 mii u.m. e. 78 mii u.m. c. 48 mii u.m.
%&': # 150. )T': 1

(espagubirea incasata de asigurat este de 38 mii u.m. in conditiile in care bunul este asigurat la 48 mii u.m. 'tiind ca societatea de asigurari utili+ea+a principiul raspunderii proportionale iar pagaba este de 35 mii u.m., sa se calcule+e valoarea reala a bunului. *ndicati raspunsul corect. a. 44,44 mii u.m. d. 40,00 mii u.m. b. 38 mii u.m. e. 35 mii u.m. c. 42,22 mii u.m.
%&': ( 152. )T': 1

:n bun asigurat la valoarea de 22 mii u.m. este evaluat la valoarea de 181 mii u.m. 'a se determine despagubirea incasata de catre asigurat daca se produce o paguba in valoarea de 55 mii u.m. iar societatea de asigurari practica principiul primului risc. *ndicati raspunsul corect. a. 22 mii u.m. d. 181 mii u.m. b. 55 mii u.m. e. 58 mii u.m. c. 78 mii u.m.
%&': % 155. )T': 1

)aguba produsa unui bun este de 00 mii u.m. iar despagubirea incasata de catre asigurat calculata dupa principiul raspunderii proportionale este de 33 mii u.m. 'a se calcule+e suma asigurata stiind ca valoarea reala a bunului este de 22 mii u.m.: *ndicati raspunsul corect. a. 44,5 mii u.m. d. 35,5 mii u.m. b. 20,5 mii u.m. e. 48,5 mii u.m. c. 35,0 mii u.m.
%&': ( 157. )T': 1

Fa asigurarile de persoane, constatarea si evaluarea consecintelor producerii riscului asigurat se efectuea+a: *ndicati raspunsul corect. a. de catre o societate de asigurari d. de catre un compartiment speciali+ata in astfel de distinct, subordonat direct operatiuni managerului unitatii b. de catre fiecare compartiment e. nu apare ca fiind necesara solicitat e9istenta unui compartiment distinct c. de catre inspectorii de asigurari din teritoriu
%&': 4 108. )T': 1

a.

b.

c.

Fa asigurarile de persoane asiguratul poate sa inc!eie: *ndicati raspunsul corect. doar o asigurare in limita d. o asigurare pentru fiecare tip de ma9ima a valorii sale stabilita de asigurare de persoane catre agentul de asigurare ma9imum doua asigurari ;una e. un numar nedeterminat de obligatorie si cealalta facultativa< asigurari, dar p/na la o valoare stabilita de agentul de asigurare un numar nederminat de asigurari de acelasi fel, fara nicio restrictie
)T': 1

%&': # 101.

a.

b.

c.

*n domeniul asigurarilor, nu sunt supuse prescriptiei: *ndicati raspunsul corect. asigurarile de persoane la care d. dreptul tertei persoane pagubite obligatiile devin e9igibile prin la actiune directa impotriva a,ungerea la termen sau prin asiguratorului amorti+are dreptul asiguratorului la actiunea e. dreptul asiguratului impotriva de regres impotriva tertului tertului responsabil pentru responsabil pre,udiciul cau+at, in anumite conditii drepturile asiguratilor asupra sumelor re+ult/nd din re+ervele te!nice ce se constituie la asigurarile de viata pentru obligatii de plata scadente in

viitor
%&': # 102. )T': 1

)entru o asigurare de deces valabila n ani de la contractare, prima neta unica unitara platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani si notata n%9, calculata cu a,utorul numerelor de comutatie este: *ndicati raspunsul corect. a. n%9 K ; 39$39$n<C(9 d. n%9 K ; 39 39$n<C(9 b. n%9 K (9 39$n e. n%9 K (9$39 39$n c. n%9 K (9 C39$n
%&': ( 103. )T': 1

(aca tp9 este probabilitatea de supravietuire a unei persoane in v/rsta de 9 ani peste t ani si l9 este functia de supravietuire, atunci: *ndicati raspunsul corect. a. tp9 K l9 l9$t d. tp9 K l9$t 9 b. tp9 K l9$t Cl9 e. tp9 K l 9$t lt c. tp9 K l9 C l9$t
%&': 104. )T': 1

1actorul de actuali+are viager ;numit si suma unitara am/nata n ani< notat cu n49 , calculat cu numere de comutatie este: *ndicati raspunsul corect. a. n49K n (9 d. n49 K (9 (9$n b. n49K (9$n (9 e. n49 K (9$nC(9 c. n49 K (9 C(9$n
%&': 4 105. )T': 1

)entru o asigurare mi9ta pe n ani prima neta unica unitara platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani, notata n%39, calculata cu a,utorul numerelor de comutatie este: *ndicati raspunsul corect. a. n%39 K ;39$39$n<C(9 d. n%39 K ;39 O 39$n$(9$n<C(9 b. n%39 K ;&9$39<C(9$n e. n%39 K ;&9O 39<C(9$n c. n%39 K ;&9 O 39$n<C(9
%&': ( 100. )T': 1

)entru rentele viagere fractionate de m ori pe an, imediate si anticipate, prima neta unica platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani, notata a 9 si calculata cu a,utorul numerelor de comutatie este: *ndicati raspunsul corect.
a.

1 N x +1 a9K m Dx b. N x m 1 a9K + D x 2m c. N x m 1 a9K D x 2m


%&': # 102. )T': 1

Dx m 1 + Nx m e. 1 D x +1 a9K m Dx
d.

a9K

Fa un asigurat in v/rsta de 9 ani, pentru o renta trimestriala imediata, anticipata, limitata la n ani, prima neta unica unitara este de: *ndicati raspunsul corect.
a.

P=

N x+ n 3 Dx + Dx 5 Dx+n

d.

P=

N x 3 Dx + n 1 Dx 5 Dx

b. c.

P=
P=

N x N x+n 3 Dx+n Dx 5 Dx
N x N x+n 3 Dx+n 1 Dx 5 Dx
)T': 1

e.

P=

N x+n 3 Dx Dx 5 Dx+n

%&': # 105.

a.

b. c.

Fa asigurarile de persoane suma asigurata se stabileste: *ndicati raspunsul corect. d. in mod forfetar, in functie de de catre agentii de asigurare nevoile si posibilitatile financiare ale asiguratului e. pe ba+a cerificatelor medicale si in functie de tabelele oferite spre a facturilor pre+entate de asigurat consultare viitorilor asigurati pe ba+a de negociere libera
)T': 1

%&': ( 107.

Fa asigurarea de persoane, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca: *ndicati raspunsul corect. a. o despagubire pentru urmasii d. o suma pentru spri,inirea

b. c.

asiguratului o suma asigurata o despagubire de asigurare


)T': 1

e.

asiguratului o suma pentru a,utorarea familiei asiguratului

%&': 128.

*n rentele viagere anuale, imediate, posticipate, prima neta unica unitara, platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani, notata ax si calculata cu a,utorul numerelor de comutatie, este: *ndicati raspunsul corect.
a. b. c.

ax =

Nx Dx

d.

a x = Dx N x

Dx+1 Nx e. N a x = x+1 Dx+1 ax =

ax =

N x +1 Dx
)T': 1

%&': # 121.

*n asigurarea de supravietuire pe termen lung, prima neta unica unitara notata n49 si datorata de catre asiguratul in v/rsta de 9 ani, pentru o polita inc!eiata pe o durata de n ani este: *ndicati raspunsul corect.
a. b. c.
n49K

l x+n x n vx

d. e.

l x+n v n n49= lx l x v x+n n49K l x+n

lx vn n49K l x+n l x+n v x n49K lx


)T': 1

%&': ( 122.

)entru renta viagera anuala posticipata, am/nata n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul "n v/rsta de 9 ani, notata cu nax si calculata cu a,utorul numerelor de comutatie, este: *ndicati raspunsul corect.
a.
n ax =

M x+n Dx

d.
n

ax =

N x+n Dx

b.

N x + n +1 Dx c. M x M x+n n ax = Dx+n
n ax =

e.
n

ax =

N x + n +1 D x +1

%&': 123.

)T': 1

%siguratul intra in posesia sumei asigurate numai in ca+ul in care este in viata la e9pirarea contractului. %ceasta conditie este valabila doar in ca+ul unei asigurari: *ndicati raspunsul corect. a. de viata legate de investitii d. de deces b. de supravietuire e. mi9te de viata c. de accidente
%&': 124. )T': 1

a.

b.

c.

%sigurarile de accidente vi+ea+a: *ndicati raspunsul corect. prote,area asiguratului impotriva d. constituirea unui capital care se riscului de deces acorda urmasilor asiguratului in ca+ de supravietuire a asiguratului la un termen dinainte stabilit sau in ca+ul decesului asiguratului ca urmare a unui accident e. acordarea unor sume de bani sub prote,area economica a forma de renta asiguratului, in persoanelor fi+ice de ca+ de producere a unui accident consecintele nefaste ale unor in timpul e9ercitarii profesiei sale evenimente nepreva+ute care le afectea+a viata, integritatea corporala ori capacitatea de munca constituirea treptata a unui capital de care se poate dispune in ca+ul producerii unui accident
)T': 1

%&': 4 125.

)entru asigurarea mi9ta cu suma dubla pe n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani, notata nAMDx si calculata cu a,utorul numerelor de comutatie, este:

*ndicati raspunsul corect.


a.

Mx + Dx Nx b. M x + Dx +n n AMDx = Dx c. M x + Dx n AMDx = Dx+n


n AMDx =

N x + M x + Dx+n Dx e. M x + Nx n AMDx = Dx+n


d.
n

AMDx =

%&': 120.

)T': 1

)entru renta anuala imediata, posticipata, limitata la n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul in v/rsta de 9 ani, notata cu nax si calculata cu a,utorul numerelor de comutatie, este: *ndicati raspunsul corect.
Nx M x Dx+n b. N x+n n ax = Dx c. N x +1 N x + n +1 n ax = Dx
a.
n

ax =

N x+n N x Dx+n e. N x N x+n n ax = Dx


d.
n

ax =

%&': # 122.

)T': 1

a.

b.

c.

%sigurarile de persoane se caracteri+ea+a prin: *ndicati raspunsul corect. d. asiguratul are dreptul la o au caracter reparatoriu despagubire limitata la valoarea daunei e. despagubirile se calculea+a in despagubirile se calculea+a in raport cu paguba si suma raport cu prima de asigurare asigurata a bunului platita nu au caracter reparatoriu
)T': 1

%&': # 125.

a.

.biectul asigurarii de raspundere civila "l repre+inta: *ndicati raspunsul corect. paguba produsa de o terta d. valoarea patrimoniala egala cu persoana asiguratului despagubirile ce ar trebui platite de catre asigurat, ca urmare a unui pre,udiciu cau+at unei terte

b.

c.

paguba produsa cu intentie de catre de asigurat unei terte persoane valoarea patrimoniala a asiguratului ce a cau+at o paguba unei terte persoane
)T': 1

e.

persoane si petru care raspunde, potrivit legii civile paguba produsa asiguratorului de catre o terta persoana

%&': ( 127.

(intre primele incasate, sunt percepute numai la anumite societati special autori+ate: *ndicati raspunsul corect. a. primele incasate din asigurari d. primele incasate din asigurarea facultative de raspundere civila obligatorie de raspundere civila auto b. primele incasate din asigurari de e. primele incasate din asigurari de accidente viata c. primele incasate din asigurari facultative de bunuri
%&': ( 158. )T': 1

(espagubirile platite de catre asigurator in ba+a unei asigurari obligatorii de raspundere civila se recuperea+a de la persoanele vinovate de producerea pagubei in urmatoarele ca+uri: 1. accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispo+itiile legale privind circulatia pe drumurile publice, ca infractiuni sav/rsite cu intentie; 2. persoana raspun+atoare de producerea pagubei a condus autove!iculul, fara consimtam/ntul asiguratului; 3. accidentul a fost produs cu intentie; 4. autove!iculul care a produs accidentul era condus, cu consintam/ntul asiguratului, de catre copilul acestuia; 5. accidentul a fost produs in timpul c/nd autorul infractiunii sav/rsite cu intentie "ncerca sa se sustraga de la urmarire. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3$5 d. 1$2$5 b. 1$3$4 e. 1$2$4$5 c. 1$3$5
%&': % )T': 1

151.

Fa asigurarea bunurilor in timpul transportului terestru, societatea de asigurari nu acorda despagubiri in urmatoarele situatii: 1. pierderi re+ultate in timpul incarcarii bunurilor asigurate "n mi,locul de transport; 2. paguba a re+ultat in urma unei alunecari de teren; 3. paguba s a produs in urma rasturnarii autove!iculului care transporta bunurile asigurate; 4. paguba a re+ultat ca urmare a alterarii bunurilor asigurate; 5. paguba a fost produsa de insecte si ro+atoare; 0. paguba s a produs ca urmare a conservarii necorespun+atoare de catre asigurat a bunurilor transportate. #ombinatia corecta este: a. 1$3$5 d. 3$4$5 b. 1$4$0 e. 4$5$0 c. 2$3$0
%&': 4 152. )T': 1

*n cadrul asigurarilor de raspundere civila auto, societatile de asigurari acorda despagubiri daca: *ndicati raspunsul corect. a. paguba se datorea+a e9clusiv d. producerea pagubei s a datorat culpei persoanei pagubite conducatorului autove!iculului asigurat b. paguba este urmarea e9clusiv a e. sunt emise pretentii referitoare la culpei unei terte persoane reducerea valorii bunurilor dupa efectuarea reparatiilor c. paguba este re+ultata in urma unui transport de produse radioactive sau inflamabile
%&': ( 153. )T': 1

'tiind ca prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite pagubele produse de asigurat unor terte persoane, daca sunt indeplinite in mod cumulativ anumite conditii, preci+ati care este conditia eronata: *ndicati raspunsul corect. a. sa e9iste un raport de cau+alitate d. sav/rsirea unei fapte ilicite de intre fapta ilicita a asiguratului si catre asigurat pre,udiciul adus tertei persoane b. sa e9iste un raport ,uridic intre e. sa se poata dovedi e9istenta unui

c.

asigurator si pagubita sa se poata asiguratului

terta

persoana culpa

pre,udiciu cau+at de asigurat tertei persoane

constata

%&': 154.

)T': 1

Fegislatia din Rom/nia, referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, stabileste: 1. se prevede termen de pasuire; 2. incalcarea obligatiei de asigurare de catre persoanele fi+ice si ,uridice care detin autove!icule supuse inmatricularii in Rom/nia sau care folosesc autove!icule inmatriculate in strainatate si care nu sunt asigurate in mod valabil in strainatate constituie infractiune; 3. asigurarea obligatorie de raspundere civila auto se practica numai de catre asiguratori autori+ati de #omisia de 'upraveg!ere a %sigurarilor; 4. inc!eierea acestei asigurari este obligatorie si pentru asiguratorii autori+ati; 5. refu+ul societatii de asigurari autori+ate de a inc!eia contractul de asigurare obligatorie la cererea detinatorului de autove!icul constituie contraventie. #ombinatia corecta este: a. 3$4$5 d. 2$4$5 b. 2$3$4 e. 1$2$3 c. 1$4$5
%&': % 155. )T': 1

)rin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite numai pre,udiciile produse de asigurat unor terte persoane cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: *ndicati raspunsul corect. a. producerea de catre asigurat a d. producerea de catre asigurat a unei fapte ilicite; trebuie sa se unei fapte ilicite; e9istenta unui poate dovedi e9istenta unui pre,udiciu produs tertei persoane; pre,udiu produs de asigurat tertei e9istenta vinovatiei asiguratului persoane accidentate; e9istenta in ceea ce priveste producerea unui raport de cau+alitate intre pagubei fapta ilicita a asiguratului si pre,udiciul adus tertei persoane; este necesar sa se poata constata culpa asiguratului care,

b.

c.

infaptuind fapta ilicita, a produs accidentul sav/rsirea cu intentie de catre asigurat a unei fapte ilicite; e9istenta unei pagube produse de asigurat tertei persoane accidentate; e9istenta unui raport de cau+alitate intre fapta ilicita si pre,udiciu sav/rsirea de catre asigurat a unei fapte ce nu contravine normelor legale; e9istenta unui raport de cau+alitate intre fapta asiguratului si paguba produsa unei alte persoane; asiguratul sa fi contribuit la producerea accidentului si a pagubei re+ultate in urma acestuia
)T': 1

e.

sav/rsirea cu intentie de catre asigurat a unei fapte ilicite; e9istenta unei legaturi intre fapta si paguba; trebuie sa se poata dovedi culpa asiguratului in producerea pagubei

%&': % 150.

*n legatura cu asigurarile de raspundere civila, se poate afirma: 1. suma asigurata nu ram/ne la acelasi nivel pe toata durata asigurarii; 2. in calitate de beneficiari ai asigurarii pot aparea numai terte persoane necunoscute in momentul inc!eierii asigurarii; 3. de regula, prin aceste asigurari, sunt acoperite numai pre,udiciile produse de asigurat unor terte persoane, care sunt urmarea unui accident; 4. eventuala vinovatie a asiguratilor in producerea riscului duce de regula, la decaderea din drepturi a acestora; 5. obiectul acestor asigurari il repre+inta pre,udiciul produs unor terte persoane de catre asigurat. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 2$3$5 b. 2$3$4 e. 1$3$5 c. 1$2$5
%&': ( 152. )T': 1

*n ca+ul asigurarii de raspundere civila, terta persoana pagubita are statut de:
a.

*ndicati raspunsul corect. persoana cuprinsa in asigurare

d.

asigurat

b. c.

contractant beneficiar al asigurarii


)T': 1

e.

contractant asigurarii

si

stipulant

al

%&': # 155.

)roprietarul unui autove!icul inc!eie o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autove!icul. (etinatorul autove!iculului produce doua accidente: unul in luna aprilie si celalalt in luna septembrie, in urma carora instanta de ,udecata stabileste plata unor despagubiri, in sarcina asiguratului, pentru raspundere civila in suma de 588 R.& pentru accidentul produs in luna aprilie, si in suma de 3088 R.& pentru cel din luna septembrie. Fa acoperirea despagubirilor pentru cele doua accidente produse de asigurat, contributia asiguratorului este: *ndicati raspunsul corect. a. 2588 R.& d. 3088 R.& b. 4488 R.& e. 588 R.& c. 1588 R.&
%&': ( 157. )T': 1

Fa asigurarea obligatorie de raspundere civila, privind indemni+atia de asigurare se prevede: 1. asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele cau+ate tertilor, inclusiv c!eltuielile facute de asigurati in procesul civil; 2. asiguratorul nu acorda despagubiri pentru amen+ile de orice fel si c!eltuielile legate de procesul penal; 3. legea prevede limite in privinta despagubirilor la care are dreptul tertul pagubit; 4. tertul pagubit are dreptul numai la repararea pagubelor efective si daca este ca+ul, la repararea daunelor morale; 5. obligatia asiguratorului se limitea+a prin lege, numai in ca+urile pagubelor la bunuri. #ombinatia corecta este: a. 1$4$5 d. 2$3$5 b. 1$3$5 e. 1$2$3 c. 1$2$5
%&': # 178. )T': 1

*n cadrul asigurarilor de autove!icule nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii:

1. paguba a fost produsa ca urmare a trepidatiilor autove!iculului in timpul mersului; 2. paguba nu a fost provocata cu intentie de catre asigurat; 3. paguba a fost provocata de e9plo+ia re+ervorului de carburanti; 4. autove!iculul nu avea certificat de inmatriculare valabil; 5. paguba s a produs in timpul comiterii de catre asigurat a unei infractiuni contra sigurantei statului. #ombinatia corecta este: a. 2$3$4 d. 3$4$5 b. 1$4$5 e. 2$4$5 c. 1$2$4
%&': 171. )T': 1

a.

b.

c.

.biectul asigurarii de raspundere civila il repre+inta: *ndicati raspunsul corect. valorile patrimoniale e9puse d. valoarea patrimoniala egala cu pericolului despagubirile ce ar trebui platite de asigurat, ca urmare a unui pre,udiciu cau+at unei terte persoane pentru care raspunde, potrivit legii civile e. anumite bunuri autove!icule un anumit atribut al persoanei pentru ca+ de pierdere, furt sau fi+ice ;viata, integritatea alte evenimente corporala, etc< posibilitatea de a evita plata despagubirilor civile datorate tertilor, ca urmare a raspunderii civile
)T': 1

%&': ( 172.

%sigurarea riscurilor politice ofera protectie impotriva urmatoarelor evenimente: 1. deprecierea monedei nationale a importatorului; 2. neplata la termen a sumelor datorate de debitorii publici; 3. refu+ul admiterii pe teritoriul tarii a anumitor produse; 4. impunerea de restrictii la import; 5. imposibilitatea valorificarii garantiilor solicitate asiguratorului la inc!eierea contractului de asigurare. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 2$3$4

b. c.

1$2$5 1$4$5
)T': 1

e.

3$4$5

%&': ( 173.

(intre riscurile enumerate, urmatorul risc nu intra in categoria riscurilor investitionale: *ndicati raspunsul corect. a. riscul de supraevaluare d. riscul de lic!iditate b. riscul de devalori+are e. riscul privind garantiile date in favoarea tertilor c. riscul dob/n+ilor
%&': 4 174. )T': 1

#ele mai u+uale e9cluderi ale contractului de asigurare a creditelor de e9port se refera la: *ndicati raspunsul incorect. a. reclamatii privind livrarile de d. pierderi survenite ca urmare a bunuri sau prestari de servicii evenimentelor politice, necorespun+atoare tulburarilor sociale, actelor de sabota, sau a altor evenimente asemanatoare b. amen+i de orice fel e. pierderi provocate de calamitati naturale c. sumele obtinute din valorificarea garantiilor
%&': # 175. )T': 1

*n legatura cu -anca de 49port *mport a Romaniei ;4G*3-%&P<, unele dintre afirmatiile urmatoare sunt corecte: 1. 4G*3-%&P "si desfasoara activitatea in nume propriu si pe cont propriu in conditiile economiei de piata; 2. nivelul primei de asigurare este diferentiat de 4G*3-%&P in functie de tara cumparatorului, statutul ,uridic al cumparatorului, garantiile disponibile, etc. 3. 4G*3-%&P isi desfasoara activitatea in nume si pe contul statului, in calitate de agent al acestuia, pe ba+a de conventie; 4. contractele de asigurare se deosebesc si dupa riscurile pe care le acopera si care difera in functie de tara cumparatorului ;importatorului<;

5. 4G*3-%&P utili+ea+a diverse tipuri de contracte ;polite< in functie de dimensiunea protectiei pe care o ofera asiguratului. #ombinatia corecta este: a. 1$2$5 d. 1$2 b. 1$2$3$4 e. toate variantele sunt corecte c. 1$2$3
%&': 4 170. )T': 1

*n cadrul managementului riscurilor investitionale, riscurile cel mai frecvent int/lnite sunt: *ndicati raspunsul fals. a. riscurile privind garantiile date in d. riscul de supraevaluare a favoarea tertilor investitiei b. riscurile e. de devalori+are a riscul de lic!iditate al unei investitiei investitii c. riscul dob/n+ilor
%&': % 172. )T': 1

*n sfera preocuparilor unui asigurator privind obtinerea performantei randamentelor si a unor venituri corespun+atoare, pot aparea urmatoarele riscuri investitionale: 1. riscul de lic!idare; 2. riscul managerial; 3. riscul c!eltuielilor de e9ploatare; 4. riscul de supraevaluare; 5. riscul de devalori+are; 0. riscul de lic!iditate. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4 d. 3$4$0 b. 2$3$5 e. 4$5$0 c. 2$3$0
%&': 4 175. )T': 1

a. b.

*n categoria riscurilor investitionale, mai frecvent int/lnite sunt: *ndicati raspunsul fals. riscul de supraevaluare a d. riscul de sc!imb valutar investitiei e. riscul de lic!iditate al unei riscul dob/n+ilor investitii

c.

riscul de devalori+are a investitiei


)T': 1

%&': ( 177.

a. b. c.

*n categoria riscurilor valutare sau economice sunt incluse: 1. riscul de sc!imb valutar; 2. riscul fluctuatiei ratei dob/n+ii; 3. riscul cresterii costurilor de fabricatie; 4. riscul de neplata din partea cumparatorului; 5. riscul de netransfer al valutei catre furni+or ;creditor<. #ombinatia corecta este: d. 1$3$4 1$3$5 e. 1$4$5 2$3$5 1$2$3
)T': 1

%&': # 288.

:na dintre urmatoarele c!eltuieli nu poate fi cuprinsa in categoria c!eltuielilor ce intra in avaria comuna: *ndicati raspunsul corect. a. c!eltuielile de dispasa d. salariile si retributia aferenta orelor suplimentare cuvenite ec!ipa,ului navei b. c!eltuielile portuare efectuate in e. comisioane si dob/n+i portul de refugiu c. intretinerea ec!ipa,ului si combustibilul consumat
%&': 4 281. )T': 1

)rin asigurarea =#%RE.> unul dintre urmatoarele riscuri nu este acoperit: *ndicati raspunsul corect. a. intrarea apei de mare, in nava, d. incendiu sau e9plo+ie cala, container sau loc de depo+itare b. esuarea, scufundarea sau e. aruncarea sau luarea de valuri rasturnarea navei peste bord c. int/r+ierea directa determinata de un risc asigurat
%&': # 282. )T': 1

a.

b.

c.

Fa asigurarea =#%RE.> suma asigurata poate fi formata din: *ndicati raspunsul corect. valoarea bunului din factura d. valoarea bunului potrivit facturii ma,orata cu 36; costul sau, in lipsa acesteia, valoarea pe transportului si al asigurarii piata a bunului la locul de ma,orate cu 46; c!eltuieli si ta9e e9pediere in momentul inc!eierii vamale; o supraasigurare de 126 asigurarii; costul transportului, al din valoarea bunului, pentru asigurarii, precum si alte costuri acoperirea unor c!eltuieli pe care legate de transportul bunului si asiguratul le poate ,ustifica necuprinse in valoarea facturii, c!eltuieli si ta9e vamale; o supraasigurare de 186 din valoarea bunului pentru acoperirea acelor c!eltuieli care nu pot fi preva+ute la inc!eierea asigurarii e. valoarea bunului potrivit facturii; valoarea bunului trecuta in costul transportului, al asigurarii, factura diminuata cu 26; costul precum si alte costuri legate de transportului ma,orat cu 186, transportul bunului nementionate costul asigurarii si alte c!eltuieli in factura; c!eltuieli si ta9e de transport; o supraasigurare de vamale; o supraasigurare de 186 286 din valoarea bunului din valoarea bunului pentru acoperirea acelor c!eltuieli care nu pot fi preva+ute la inc!eierea asigurarii valoarea bunului mentionata in factura ma,orata cu 56; costul transportului si prima de asigurare ac!itata; c!eltuieli si ta9e vamale; o supraasigurare de 156 din valoarea bunului pentru acoperirea unor c!eltuieli
)T': 1

%&': ( 283.

%sigurarea maritima sau fluviala, inc!eiata in conditia =)ierdere totala si avarii> acopera: 1. pierderea totala a navei; 2. pierderile si avariile la nava; 3. c!eltuielile de salvare; 4. contributia la c!eltuielile de avarie comuna;

5. c!eltuielile re+ultate ca urmare a coli+iunii navei asigurate cu un corp fi9;


a. b. c.

0. daunele re+ultate din coli+iunea navei asigurate cu o alta nava. #ombinatia corecta este: d. 3$4$5$0 1$4$5 e. 1$2$3$5 1$2$3$4 2$4$0
)T': 1

%&': 284.

a.

b.

c.

*n legatura cu navlul, se pot face urmatoarele afirmatii: *ndicati raspunsul incorect. navlul este compus din costul d. stabilirea navlului se face in transportului pe apa si din functie de timpul pentru care profitul net nava este pusa la dispo+itia navlositorului, numarul voia,elor, greutatea marfii, etc. e. navlul repre+inta perioada de navlul repre+inta tariful pentru timp, e9primata in +ile O om, in transportul maritim sau fluvial de care nava este pusa la dispo+itia marfuri navlositorului "mpreuna cu ec!ipa,ul acesteia navlul repre+inta suma de bani pe care armatorul o incasea+a de la navlositor, in sc!imbul transportarii marfurilor pe ba+a contractului de transport
)T': 1

%&': 285.

*n legatura cu asigurarea navelor maritime si fluviale se fac urmatoarele afirmatii: *ndicati raspunsul fals. a. raspunderea asiguratorului pentru d. aceasta asigurare, numita si fiecare paguba la nava se =#%'#. maritim>, cuprinde limitea+a la suma asigurata navele comerciale, navele de pescuit, navele colectoare, precum si alte ambarcatiuni civile b. asigurarea se poate inc!eia de e. fransi+a se aplica si in ca+urile de catre unitati economice rom/ne si avarie comuna si de coli+iune cu straine precum si de catre alte nave

c.

persoane fi+ice pentru pagubele produse de nava asigurata altor nave, raspunderea asiguratorului se limitea+a la 3C4 din suma asigurata pe eveniment
)T': 1

%&': 4 280.

&ava maritima =&eptun> asigurata la o societate de asigurari din Rom/nia pentru suma de 1588888 euro, efectua un transport de marfuri care erau asigurate la o societate de asigurari din Erecia pentru suma de 288888 euro. *n timpul transportului nava a esuat, fiind solicitat un remorc!er strain pentru a efectua operatiunile de salvare. 'erviciile prestate de acesta au costat 188888 euro. *n urma avariilor suferite, nava a necesitat reparatii in suma de 258888 euro, iar marfa a inregistrat o dauna de 188888 euro. 'uma totala acceptata in avarie comuna este: *ndicati raspunsul corect. a. 188888 euro d. 358888 euro b. 288888 euro e. 458888 euro c. 258888 euro
%&': % 282. )T': 1

)entru ca o paguba sau o c!eltuiala sa fie acceptata ca avarie comuna, trebuie sa indeplineasca conditiile: 1. sa aiba ca scop salvarea de la o prime,die comuna a navei, a incarcaturii acesteia precum si a navlului; 2. sa fie re+ultatul unor factori independenti de vointa comandantului navei; 3. actiunea sa aiba loc intr o situatie e9ceptionala; 4. sacrificarea voluntara a unei parti din averea aflata in pericol nu trebuie sa fie neaparat necesara; 5. sa fie re+ultatul unei actiuni intreprinse cu intentie de catre comandant iar masura sa fie rationala. #ombinatia corecta este: a. 2$3$4 d. 2$3$5 b. 1$3$5 e. 1$3$4 c. 2$4$5
%&': 285. )T': 1

Fa asigurarile de bunuri in timpul transportului maritim, asigurarea inc!eiata in #onditia Q#R, acopera riscul cau+at de: *ndicati raspunsul corect. a. esuarea, scufundarea, rasturnarea d. luarea de valuri navei sau ambarcatiunii b. cutremurul de pam/nd, eruptia e. intrarea apei din mare in cala, vulcanica sau trasnetul container sau loc de depo+itare c. dauna totala a unui colet pierdut peste bord in timpul incarcarii sau descarcarii pe si de pe nava
%&': % 287. )T': 1

#!eltuielile e9traordinare pe care le ar oca+iona armatorul in legatura cu o avarie comuna pot fi asigurate, de e9emplu: *ndicati raspunsul fals. a. ta9e portuare d. c!eltuielile de dispasa b. c!eltuieli cu pa+a e. comisioane si dob/n+i c. costul asigurarii
%&': 4 218. )T': 1

%sigurarea de protecBie Si indemni+are ;oferit? de catre #luburile ) T *< presupune urmatoarele: 1. protectia oferita de club este mutuala; 2. contributia initiala a membrilor asociati este revi+uibila in timp; 3. la prima bruta platita de asigurat se include si profitul firmei; 4. protectia oferita de club este limitata intotdeauna ca valoare; 5. un club acopera in general riscurile pe care nu le accepta companiile de asigurari. #ombinatia corecta este: a. 2$4$5 d. 1$2$4 b. 1$2$5 e. 1$4$5 c. 3$4$5
%&': 211. )T': 1

&u pot fi asigurate cu titlu de c!eltuieli ce intra in avaria comuna: 1. pretentiile pentru sacrificii si daune la cargo si navlul aferent; 2. reparatiile la nava deplasata in alta parte dec/t destinatia finala; 3. orice alta c!eltuiala suportata la destinatie;

4. intretinerea ec!ipa,ului si combustibilul consumat care nu a fost inlocuit in cursul voia,ului; 5. comisioanele si dob/n+ile. #ombinatia corecta este: a. 1$3 d. 3$4$5 b. 2$4 e. 1$2$3$4 c. 1$2$3$4$5
%&': # 212. )T': 1

a. b. c.

Regulile referitoare la avaria comuna sunt cunoscute si sub denumirea de: *ndicati raspunsul corect Regulile Tratatului de la Roma d. Regulile celei de a Treia (irective a :niunii 4uropene e. Regulile Hor@ %nvers Regulile Tratatului de la 3aastric!t Regulile Tratatului de la PUoto
)T': 1

%&': 213.

In practica asigurarilor maritime si fluviale, pierderea totala pre+umata se determina in functie de urmatoarele: 1. nava este abandonata in mod deliberat datorita faptului ca pierderea ei totala reala apare ca fiind inevitabila; 2. nava nu poate fi salvata de la o pierdere totala reala fara o c!eltuiala care ar depasi valoarea ei comerciala; 3. nava este atat de avariata incat costul reparatiilor ar depasi valoarea ce ar avea o dupa reparatie sau valoarea asigurata. Aarianta corecta de raspuns este: a. 1$2 d. 1$2$3 b. 1$3 e. 2 c. 2$3
%&': ( 214. )T': 1

)agubele si c!eltuielile admise in avaria comuna precum si reparti+area acestora intre partile interesate sunt estimate de catre: *ndicati raspunsul corect. a. dispasori d. reasiguratori b. armatori e. asiguratori c. asigurati
%&': % )T': 1

215.

a. b. c.

(in avaria comuna fac parte urmatoarele c!eltuieli: 1. costul asigurarii; 2. !otararea ,udecatoreasca de salvare; 3. c!eltuielile de dispasa; 4. ta9e de cautiune si costurile legale; 5. intretinerea ec!ipa,ului si combustubilul consumat; 0. comisioane si doban+i; 2. reparatii la nava deplasata in alta parte decat destinatia initiala. #ombinatia corecta este: d. 1$2$4$5 1$2$3$4$5 e. 1$4$0$2 1$3$5$2 1$3$4$2
)T': 1

%&': % 210.

a.

%varia comuna se refera la: *ndicati raspunsul corect. degradarea sau paguba materiala d. a unui obiect indiferent de marimea si de cau+a care a provocat o paguba sau c!eltuiala e9traordinara a fost facuta de comandant in mod intentionat si rational pentru salvarea de la pericolul care ameninta interesele tuturor celor care participau la e9peditia maritima sacrificarea involuntara a unei parti din averea aflata in pericol
)T': 1 e.

b.

paguba materiala adusa unor bunuri este consecinta directa a fortei ma,ore, a unei greseli de navigatie sau a viciilor proprii bunurilor paguba sau c!eltuiala provocata din culpa unui tert, impotriva caruia se poate intenta actiune in ,ustitie

c.

%&': 212.

(intre c!eltuielile de mai ,os fac parte din avaria comuna: 1. c!eltuieli portuare efectuate in portul de refugiu; 2. reparatiile efectuate la nava in portul de refugiu, avand caracter temporar sau definitiv; 3. salariile si retributia aferenta orelor suplimentare cuvenite ec!ipa,ului navei;

a. b. c.

4. combustibilul consumat precum si intretinerea ec!ipa,ului; 5. pretentiile pentru sacrificii si daune la cargo si navlul aferent. #ombinatia corecta este: d. 1$2$3$4 1$2$4$5 e. 2$3$4$5 1$3$4$5 1$2$3$5
)T': 1

%&': ( 215.

Fa asigurarea pentru pierderea sau avarierea unei aeronave, asiguratorul nu acorda despagubiri in legatura cu: 1. pierderile suferite in timpul in care aeronava se afla in +bor, fara ca certificatul de aeronavigabilitate sa fie valabil; 2. c!eltuielile efectuate de asigurat cu oca+ia elaborarii studiului te!nico economic de repunere in functiune a aeronavei; 3. pierderea totala constructiva a aeronavei; 4. c!eltuielile oca+ionate de salvarea si conservarea aeronavei, precum si pentru prevenirea e9tinderii pagubei produse; 5. avariile provocate aeronavei de masurile de salvare. #ombinatia corecta este: a. 1$2 d. 2$5 b. 1$4 e. 3$5 c. 2$4
%&': % 217. )T': 1

Fa asigurarea facultativa a animalelor se acorda despagubiri numai atunci c/nd:


a.

*ndicati raspunsul corect. animalele sunt predate procesatorilor din industria carnii animalele au atins o anumita v/rsta si nu mai au capacitate de reproductie animalele sunt in scadere a capacitatii de munca
)T': 1

d.

b.

e.

animalele au reactionat po+itiv la tuberculinare fara ca boala sa se fi manifestat principala cau+a a pieirii animalelor a fost boala mentionata

c.

%&': 4 228.

Fa asigurarile de animale, se acorda despagubiri in ca+ul in care: 1. animalele au fost sacrificate pentru necesitatile asiguratului;

2. animalele au pierit datorita unor accidente care au avut loc; 3. animalele au pierit din cau+a unei fura,ari necorespun+atoare cantitativ sau calitativ; 4. animalele au pierit datorita contractarii unor boli infectioase; 5. pieirea animalelor s a datorat operatiunilor militare in timp de ra+boi. #ombinatia corecta este: a. 1$4 d. 3$4 b. 2$4 e. 3$5 c. 2$5
%&': 221. )T': 1

a. b. c.

Fa asigurarile de animale nu se acorda despagubiri in ca+urile in care: 1. animalele au pierit ca urmare a electrocutarii; 2. animalele au pierit datorita unei fura,ari insuficiente; 3. animalele au fost sacrificate din motive de ordin gospodaresc; 4. animalele au pierit datorita atacului animalelor salbatice; 5. animalele au fost sacrificate datorita lipsei de productivitate. #ombinatia corecta este: d. 2$3$4 1$2$3 e. 2$3$5 1$2$5 1$4$5
)T': 1

%&': 4 222.

a.

Reasigurarea repre+inta: *ndicati raspunsul corect. un acord inc!eiat intre un asigurator si o companie cedenta un acord companie reasigurat inc!eiat cedenta intre o si un intre o si un

d.

b.

e.

un acord inc!eiat intre o companie cedenta si un reasigurator o asigurare a asiguratorului direct, la o alta societate de asigurari, mai puternica din punct de vedere financiar

c.

un acord inc!eiat companie cedenta reasigurator


)T': 1

%&': 4 223.

Aariantele reasigurarii proportionale sunt: *ndicati raspunsul corect.

a.

b.

c.

cota parte, e9cedent de suma asigurata, oprire de dauna, pe ba+a de pool cota parte, e9cedent de suma asigurata pe risc, pe eveniment, oprire de dauna cota parte, e9cedent de suma asigurata, mi9ta pe ba+a de pool
)T': 1

d.

cota parte, e9cedent de dauna pe risc, mi9ta pe ba+a de pool cota parte, oprire de dauna, mi9ta pe ba+a de pool

e.

%&': # 224.

1ormula
a.

*ndicati raspunsul corect. reparti+area daunelor probabile intre reasigurat si reasigurator

D 188 denumita =cost al arderii> este folosita la: P 58


d.

b.

c.

repartizarea primelor intre rea igurat i rea igurator in !a"rul rea igurarii neproportionale reparti+area primelor intre reasigurat si reasigurator in cadrul reasigurarii proportionale
)T': 1

e.

reparti+area daunelor, intre reasigurat si reasigurator la reasigurarea proportionala stabilirea modului de reparti+are a raspunderii intre reasigurat si reasigurator la reasigurarea neproportionala

%&': 225.

a. b. c.

#ontractele de reasigurare neproportionale pre+inta urmatoarele trasaturi care le deosebesc de cele proportionale: 1. reparti+area raspunderii intre asigurat si reasigurator se face proportional cu suma asigurata; 2. necesita clau+e standardi+ate pentru a micsora costul reasigurarii; 3. reparti+area raspunderii intre asigurator si reasigurator se face in functie de volumul probabil al daunei; 4. gestionarea contractelor reclama c!eltuieli reduse; 5. operatiunile contabile sunt reduse la minimum, dar fiind mai laborioase. *ndicati varianta de raspuns falsa: d. 3$5 1$2 e. 3$4 4$5 4
)T': 1

%&': %

220.

a.

b.

c.

Reasigurarea =oprire de dauna> se poate defini astfel: *ndicati raspunsul corect. reasiguratul retine in d. raspunderea reasiguratului este sarcina sa o cota procentuala din limitata pentru fiecare dauna la suma asigurata un anumit plafon ;prioritate<, iar raspunderea reasiguratorilor vi+ea+a partea de dauna ce depaseste prioritatea reasiguratul se obliga sa acopere e. raspunderea reasiguratului se din daunele produse in cursul stabileste anticipat sub forma anului o suma ec!ivalenta cu un unei sume fi9e din suma anumit procent din volumul asigurata primelor incasate, iar reasiguratorii sa suporte tot ceea ce depaseste acest nivel reasiguratul retine in sarcina sa daunele ce nu depasesc nivelul prioritatii stabilite in contract
)T': 1

%&': 222.

a.

b.

c.

Reasigurarea =excedent de dauna> se inc!eie pentru: *ndicati raspunsul corect. ca+urile "n care daunele sunt de d. ca+urile in care riscul acumularii dimensiuni mari si cu frecventa daunelor generate de o catastrofa, redusa este foarte mare e. ca+urile in care raspunderea ca+urile in care raspunderea reasiguratorului vi+ea+a partea de reasiguratului nu este limitata in dauna care depaseste prioritatea niciun fel ca+urile in care daunele sunt obisnuite ca marime, dar av/nd o aparitie relativ ridicata
)T': 1

%&': 225.

a.

Reparti+area primelor intre reasigurat si reasigurator se efectuea+a: *ndicati raspunsul corect. prin negociere directa intre cele d. in cadrul contractului de doua parti reasigurare, in care se preci+ea+a printr o clau+a speciala c/t din prima se retine de fiecare dintre

b.

c.

automat, conform Fegii nr.130C1775, privind asigurarile si reasigurarile in Rom/nia diferentiat, in functie de metoda de reasigurare ;proportionala sau neproportionala< care se utili+ea+a
)T': 1

e.

cele doua parti automat, anual, conform Dotar/rilor #omisiei de 'upraveg!ere a %sigurarilor

%&': # 227.

#ontractele de reasigurare neproportionala pre+inta o serie de trasaturi: 1. Reparti+area raspunderii intre asigurator si reasigurator se face in functie de volumul probabil al daunei; 2. )rima cedata in reasigurare se determina cu anticipatie; 3. )articiparea reasiguratorului se stabileste sub forma unei cote procentuale din suma asigurata; 4. %siguratorul nu participa la beneficiile reasiguratorului; 5. %siguratorul participa la beneficiile reasiguratorului. #ombinatia corecta este: a. 2$3$4 d. 2$3$5 b. 1$2$4 e. 1$3$5 c. 1$2$5
%&': 238. )T': 1

a. b. c.

Reasigurarea neproportionala cuprinde urmatoarele variante: 1. reasigurararea e9cedent de dauna; 2. reasigurarea cota parte; 3. reasigurarea oprire de dauna; 4. reasigurarea pe ba+a de pool; 5. reasigurarea e9cedent de suma asigurata. #ombinatia corecta este: d. 2$4 2$5 e. 3$5 1$3 3$4
)T': 1

%&': 231.

. societatea comerciala inc!eie trei contracte de asigurare: unul pentru avarii si furturi in valoare de 15888 R.&, altul pentru constructii industriale in valoare de 258888 R.& si un al treilea pentru accidente ale personalului anga,at in valoare de 1888 R.&. 'ocietatea de asigurari retine in sarcina sa din fiecare contract 288 R.& iar restul il cedea+a in reasigurare. 49cedentul de suma totala pe care cedenta il plasea+a in reasigurare si raportul dintre marimea plinului de conservare si gradul de risc sunt de: *ndicati raspunsul corect. a. 204088 R.&; plinul de d. 204488 R.&; plinul de conservare este proportional cu conservare este egal cu gradul de gradul de risc risc b. 088 R.&; cu c/t frecventa e. fiind necesare si alte date, aparitiei riscului este mai mare, problema nu se poate re+olva cu at/t retinerea cedentei este mai mica c. 205488 R.&; marimea plinului de conservare este invers proportionala cu gradul de risc
%&': # 232. )T': 1

. societate de asigurari a inc!eiat un contract de asigurare cu o fabrica de aparate electrocasnice. )linul de conservare este stabilit pentru suma de 128888 euro. 'a se determine e9cedentul de suma asigurata ;in suma absoluta si procentual< pentru o suma asigurata de 548888 euro. Aarianta de raspuns corecta este: a. 228888 euro 55,26 d. 048888 euro 52,46 b. 428888 euro 58,86 e. 248888 euro 55,06 c. 228888 euro 54,36
%&': % 233. )T': 1

*ntr un contract de reasigurare, comisionul de ba+a este: 1. influentat de raportul dintre cererea si oferta pe piata reasigurarilor; 2. destinat acoperirii c!eltuielilor de ac!i+itie si de gestionare a asigurarilor cedate in reasigurare, a impo+itelor si a altor servicii; 3. datorat de reasigurator asiguratorului; 4. stabilit procentual la inc!eierea perioadei de valabilitate a contractului de reasigurare; 5. datorat de asigurator reasiguratorului. #ombinatia corecta este: a. 1$2$3 d. 2$3$4

b. c.

2$4$5 1$3$5
)T': 1

e.

1$3$4

%&': % 234.

a. b. c.

Reasigurarea proportionala cunoaste urmatoarele variante: 1. reasigurarea oprire de dauna; 2. reasigurarea e9cedent de dauna; 3. reasigurarea cota parte; 4. reasigurarea proportionala mi9ta; 5. reasigurarea e9cedent de suma asigurata. #ombinatia corecta este: d. 3$4$5 1$3$5 e. 1$3$4 2$4$5 2$3$4
)T': 1

%&': ( 235.

:na dintre urmatoarele operatiuni nu este generata de cedarile in reasigurare: *ndicati raspunsul corect. a. incasari cu titlul de despagubiri d. incasari cu titlu de participari la primite de la reasiguratori, in ca+ beneficiile reasiguratorilor atunci de sinistru c/nd decontul final al contractului de reasigurare indica un re+ultat net favorabil pentru reasiguratori b. plati cu titlul de prime nete de e. plati de comisioane in favoarea asigurare cuvenite partenerilor e9terni, pentru reasiguratorilor nere+identi acoperirea c!eltuielilor efectuate de acestia cu ac!i+itionarea si gestionarea riscurilor ce fac obiectul reasigurarii c. plati cu titlu de dob/n+i aferente re+ervelor te!nice, constituite de societatile de asigurari cedente, cuvenite reasiguratorilor
%&': 230. )T': 1

Reasigurarea proportionala cunoaste urmatoarele variante: *ndicati raspunsul corect.

a.

b.

reasigurarea e9cedent de suma asigurata; reasigurarea e9cedent de dauna; reasigurarea mi9ta; reasigurarea cota parte; reasigurarea pe ba+a de pool reasigurarea oprire de dauna; reasigurarea cota si e9cedent; reasigurarea e9cedent de suma asigurata; reasigurarea cota parte reasigurarea cota parte; reasigurarea oprire de dauna; reasigurarea e9cedent de suma asigurata; reasigurarea mi9ta
)T': 1

d.

e.

reasigurarea cota parte; reasigurarea e9cedent de suma asigurata; reasigurarea mi9ta, cota si e9cedent; reasigurarea pe ba+a de pool de reasigurare reasigurarea cota parte; reasigurarea e9cedent de suma asigurata; reasigurarea e9cedent de dauna; reasigurarea cota si e9cedent; reasigurarea pe ba+a de pool de reasigurare

c.

%&': ( 232.

a.

b.

c.

(e regula, un contract de reasigurare cuprinde: *ndicati raspunsul corect. denumirea partilor si obiectul d. mobilul reasigurarii si partile reasigurarii; drepturile si care intervin "n reasigurare, obligatiile reasiguratului; drepturile si obligatiile raspunderea asumata de reasiguratorului si ale reasigurator; primele de reasiguratului; clau+e =ad !oc> reasigurare care se cuvin privind raporturile reciproce ;de reasiguratorului e9emplu: preavi+area pentru iesirea din obligatii, etc.<; e. obiectul reasigurarii; denumirea partilor; raspunderea raspunderea asumata de asumata de cele doua parti; reasigurator; raspunderea ce primele de reasigurare; volumul revine asiguratului; conditiile "n despagubirilor care urmea+a a fi care se face reasigurarea ;costul platite. reasigurarii<; modul de decontare a primelor si respectiv al daunelor; durata contractului; clau+e =ad !oc> privind raporturile dintre parti raspunderea retinuta de reasigurat; conditiile "n care se face reasigurarea; costul

reasigurarii; modul de decontare a primelor si a daunelor; raspunderea reasiguratorului


%&': 235. )T': 1

a.

b.

c.

Reasigurarea oprire de dauna se poate defini astfel: *ndicati raspunsul corect. reasiguratul retine in sarcina sa o d. raspunderea reasiguratului este cota procentuala din suma limitata pentru fiecare dauna la asigurata un anumit plafon ;prioritate<, iar raspunderea reasiguratorilor vi+ea+a partea de dauna ce depaseste prioritatea e. reasiguratul se obliga sa acopere raspunderea reasiguratului se din daunele produse in cursul stabileste anticipat, sub forma anului o suma ec!ivalenta cu un unei sume fi9e din suma anumit procent din volumul asigurata primelor "ncasate, iar reasiguratorii sa suporte tot ceea ce depaseste acest nivel reasiguratul retine in sarcina sa daunele ce nu depasesc nivelul prioritatii stabilite in contract
)T': 1

%&': 237.

*n ca+ul reasigurarilor neproportionale, reparti+area primelor intre reasigurat si reasiguratori se reali+ea+a utili+/nd metoda = costului arderii>: conform formulei: unde: ) K volumul total al primelor incasate de reasigurat in ultimii cinci ani, in ramura respectiva; ( K volumul daunelor inregistrate de reasigurat, in ultimii cinci ani, in ramura respectiva. *ndicati raspunsul corect.
a.
a

b.
a

c.
a

D 188 P P 188 = D 58 D 58 = P 188 =

d.
a

e.
a

P 188 D D 188 = P 58 =

%&': 4 248.

)T': 1

#u privire la activitatea de reasigurare, daca se fac urmatoarele afirmatii: 1. acest sistem de reasigurare este preferat de reasigurator deoarece nu permite o selectie a riscurilor de catre reasigurat; 2. acest tip de reasigurare se aplica de obicei la asigurarile in care suma asigurata poate fi determinata cu preci+ie, iar retinerea proprie a reasiguratului poate fi diferentiata in functie de frecventa si natura riscului asigurat; 3. in acest tip de reasigurare, reasiguratul recuperea+a o buna parte din primele cedate sub forma de comision, despagubiri, contributii la re+ervele te!nice; 4. acest tip de reasigurare reduce raspunderile asumate de asigurator p/na la nivelul capacitatii sale financiare; 5. acest tip de asigurare se foloseste la contractele la care raspunderea ma9ima a tuturor reasiguratorilor se e9prima intr un multiplu de plin; 0. acest tip de reasigurare asigura cel mai bine omogeni+area raspunderii asumate de reasigurat. #are dintre afirmatiile de mai sus corespund urmatoarelor tipuri de contracte de reasigurare I *ndicati raspunsul corect. a. reasigurarea cota parte ;1$2$4< d. reasigurarea cota parte ;2$5$0< si reasigurarea e9cedent suma si reasigurarea e9cedent suma asigurata ;3$5$0< asigurata ;1$3$4< b. reasigurarea cota parte ;1$3$4< e. reasigurarea cota parte ;1$2$3< si reasigurarea e9cedent suma si reasigurarea e9cedent suma asigurata ;2$5$0< asigurata ;4$5$0< c. reasigurarea cota parte ;2$3$4< si reasigurarea e9cedent suma asigurata ;1$5$0<
%&': 241. )T': 1

a.

(efinitia reasigurarii este urmatoarea: *ndicati raspunsul corect. un mi,loc de egali+are, prin d. reasigurarea produce efecte divi+are, a raspunderilor intre numai intre reasigurat si mai multi asiguratori dispersati reasigurator pe arii geografice c/t mai intinse, de mentinere a unui ec!ilibru intre primele incasate si despagubirile datorate la fiecare asigurator in parte

b.

reasigurarea avanta,ea+a nu numai pe asigurator, dar si pe asigurat reasigurarea se inc!eie numai intre societati de asigurari
)T': 1

e.

contractul de asigurare are caracter confidential si se ba+ea+a mai mult pe cutuma si mai putin pe prevederi legislative

c.

%&': % 242.

a. b. c.

#ontractul de reasigurare poate avea: *ndicati raspunsul corect caracter facultativ, obligatoriu d. efecte numai pentru o parte, de sau mi9t regula asigurator e. caracter strict legiferat prin avi+e din partea #.'.%., conform norme uniforme emise de #.'.%. normelor acesteia avanta,e numai pentru asigurator
)T': 1

%&': % 243.

a.

Reasigurarea repre+inta: *ndicati raspunsul corect. cedarea de catre asigurator, catre alte societati a partii din riscul subscris care depaseste retinerea sa proprie participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mare participarea mai multor asigurati la procurarea unui produs de asigurare
)T': 1

d.

b.

e.

aceea ca un asigurator care a subscris riscuri in mai multe ramuri de asigurare niciodata nu va inregistra daune ma9ime in toate ramurile si la toate riscurile participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mica

c.

%&': % 244.

.peratiunea prin care reasiguratorul cedea+a o parte din riscul acceptat in reasigurare catre alte societati de asigurari sau reasigurari, se numeste: *ndicati raspunsul corect. a. autoasigurare d. coasigurare b. asigurare e. a,utor mutual c. retrocesiune

%&': # 245.

)T': 1

a. b. c.

'ocietatea de asigurare care cedea+a in reasigurare devine: *ndicati raspunsul corect. d. reasigurator asigurat e. retrocesionar cedent beneficiar
)T': 1

%&': 240.

)rin directivele adoptate de #onsiliul 4uropei vi+/nd domeniul asigurarilor s a reusit: 1. armoni+area deplina a aspectelor esentiale ale practicilor de operare in tarile membre; 2. instituirea unui sistem unic de licenta; 3. nearmoni+area modului de e9ercitare a controlului financiar de catre statul ga+da al agentiei sau sucursalei de asigurare; 4. recunoasterea controalelor efectuate in fiecare stat membru vi+/nd practicile de operare; 5. armoni+area deplina a conditiilor de acces la activitatea de asigurare de bunuri, de raspundere civila si de viata. #ombinatia corecta este: a. 2$3$4 d. 2$4$5 b. 1$2$5 e. 2$3$5 c. 1$3$4
%&': ( 242. )T': 1

*n practica asigurarilor din cadrul :niunii 4uropene, prin e9presia =statul membru in care exista riscul>, se intelege: *ndicati raspunsul fals. a. statul membru, in care d. statul membru, in care s a facut contractantul asigurarii a semnat inmatricularea, in ca+ul contractul pe perioade mici de ve!iculelor de orice natura timp b. statul membru, in care se afla e. statul membru, a carui moneda bunurile, daca asigurarea are ca =euro>, este moneda contractului obiect bunurile imobiliare si de asigurare continutul lor c. statul membru, in care contractantul asigurarii isi are

resedinta obisnuita
%&': 4 245. )T': 1

#u privire la atomi+area pietei asigurarilor se afirma: 1. e9ista un numar redus de societati de asigurari care domina piaBa asigur?rilor; 2. organi+atiile de asigurari iau deci+ii "n limitele capacitatii lor financiare; 3. e9ista un numar mare de ofertanti si solicitanti astfel inc/t nici unul dintre participanti sa nu poata influenta de o maniera sensibila functionarea pietei; 4. piata asigurarilor este inca departe de a fi atomi+ata. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4 d. 1$3$4 b. 1$2$3 e. 2$3$4 c. 3$4
%&': ( 247. )T': 1

&ivelul ec!ilibrului financiar si valutar al societatii de asigurari se stabileste: *ndicati raspunsul corect. a. de catre #onsiliul de d. in functie de volumul veniturilor %dministratie al societatii de ce vor putea fi reali+ate in anul asigurari respectiv si tin/ndu se cont de volumul c!eltuielilor cu plata despagubirilor si a sumelor asigurate, precum si a c!eltuielilor de constituire si administrare a fondului de asigurare b. la sf/rsitul anului, atunci c/nd se e. dupa anali+a bugetului de compara indicatorii de eficienta venituri si c!eltuieli din anul ai activitatii de asigurare precedent c. in urma controalelor efectuate de catre #omisia de 'upraveg!ere a %sigurarilor
%&': ( 258. )T': 1

3anagementul activitatii in domeniul asigurarilor, are particularitatile sale specifice care deriva din faptul ca: *ndicati raspunsul corect. a. e9ista un cadru legislativ mai d. e9ista mai multe riscuri dec/t in restrictiv sistemul bancar b. activitatea de asigurare este pe de e. evidentele sunt tinute pe tipuri de o parte, o relatie de repartitie in asigurari forma baneasca, iar pe de alta parte, apare ca o prestare de servicii de un gen deosebit, care se efectuea+a in ba+a contractului de asigurare c. trebuie constituite mai multe categorii de re+erve te!nice
%&': )T': 1

ASIGURARI SI REASIGURARI Alegere multipla #II$


MULTIPLE CHOICE 1.

:na dintre atributiile de mai ,os nu revine #omisiei de 'upraveg!ere a %sigurarilor: *ndicati raspunsul corect. a. anali+area bilanturilor anuale ale d. stabilirea tarifelor de prime si societatilor de asigurari emiterea normelor te!nice privind aplicarea acestora b. avi+area bugetelor de venituri si e. stabilirea termenelor de varsare a c!eltuieli ale societatilor de capitalului p/na la nivelul asigurari subscris c. avi+area constituirii societatilor comerciale din domeniul asigurarilor
%&': 2. )T': 1

a.

*ndicatorul =gradul de acoperire prin asigurare> se determina: *ndicati raspunsul corect. ca raport intre numarul bunurilor d. ca raport intre despagubirea asigurate si numarul bunurilor acordata asiguratului si valoarea

b.

c.

asigurabile ca raport intre totalul c!eltuielilor efectuate de asigurat si totalul primelor de asigurare, precum si a altor venituri incasate de asigurator ca raport intre suma asigurata si valoarea reala a bunului in momentul inc!eierii asigurarii
)T': 1

e.

pagubei produse la bunul asigurat ca raport intre totalul despagubirilor platite de asigurator si totalul primelor de asigurare incasate de asigurator

%&': # 3.

a.

b.

c.

*ndicatorul =costul relativ al activitatii de asigurare> se calculea+a astfel: *ndicati raspunsul corect. ca raport intre despagubirile d. raport/nd totalul c!eltuielilor platite de asigurator si primele de oca+ionate de activitatea de asigurare incasate asigurare la totalul incasarilor obtinute din primele de asigurare si din alte surse e. raport/nd diferenta intre totalul ca raport intre totalul sumelor c!eltuielilor si totalul asigurate si totalul primelor de despagubirilor platite de asigurare incasate asigurator pe parcursul unui an, la diferenta intre totalul veniturilor si totalul c!eltuielilor raport/nd diferenta dintre totalul veniturilor si totalul c!eltuielilor inregistrate intr o anumita perioada la totalul veniturilor
)T': 1

%&': ( 4.

a.

b.

*ndicatorul =gradul de acoperire a daunei> se determina astfel: *ndicati raspunsul corect. ca raport intre suma asigurata si d. ca raport intre totalul valoarea reala a bunului in despagubirilor platite de momentul inc!eierii asigurarii asigurator si totalul primelor de asigurare incasate de asigurator e. ca raport intre nivelul daunei ca raport intre despagubirea produse la bunul asigurat si acordata si valoarea pagubei nivelul primei totale incasate de produse la bunul asigurat catre asiguratori

c.

ca raport intre marimea primei nete incasate si nivelul pagubei produse la bunul asigurat
)T': 1

%&': 4 5.

1ormula redat? mai ,os repre+int?:


Dm t + t 2 + ... + t n = 1 = N

t
i =1

a. b. c.

*ndicati raspunsul corect. media indemni+atiilor la asigurarile de supravietuire durata medie de lic!idare a daunelor despagubirea medie
)T': 1

d. e.

o formula neutili+ata suma ma9ima a despagubirilor la asigurarile de bunuri

%&': 0.

a.

b.

c.

)rima medie incasata pe contract se obtine: *ndicati raspunsul corect. ca suma a tuturor rapoartelor d. raport/nd totalul incasarilor din dintre prima si suma asigurata prime la numarul contractelor inc!eiate la asigurarile de viata e. raport/nd totalul incasarilor din raport/nd totalul incasarilor din prime la numarul de contracte de prime la numarul contractelor asigurare inc!eiate "nc!eiate la asigurarile generale raport/nd totalul "ncasarilor din prime la totalul sumelor asigurate pentru toate contractele aflate in vigoare
)T': 1

%&': 2.

a.

b.

Aec!imea in campul muncii este data de: *ndicati raspunsul fals. timpul aferent depasirii normei d. timpul in care persoana incadrata intregi prestata de catre un in munca urmea+a cursuri de salariat cu contract de munca pe pregatire profesionala cu acordul durata nedeterminata anga,atorului timpul in care o persoana a fost e. perioada concediului pentru incadrata si a activat pe ba+a unui sarcina si le!u+ie precum si contract de munca concediul pentru ingri,irea copiilor in v/rsta de p/na la un

an
c.

timpul in care femeile au fost "ncadrate in functii cu ,umatate de norma pentru a creste copiii in v/rsta de p/na la 0 ani
)T': 1

%&': % 5.

a.

#onform legii, inaccesibilitatea dreptului la pensie inseamna ca: *ndicati raspunsul corect. dreptul la pensie poate fi cedat d. dreptul la pensie poate fi total unei persoane din familia cedat total doar in favoarea unei pensionarului institutii publice pensia poate sa faca obiectul unei donatii dreptul la pensie nu poate fi cedat
)T': 1 e.

b.

dreptul la pensie poate fi cedat partial ;de e9emplu: pensie de urmas<

c.

%&': # 7.

#onform legii, dreptul la pensie face parte din categoria drepturilor imprescriptibile. %ceasta inseamna ca: *ndicati raspunsul corect. a. orice persoana, care indeplineste d. dreptul la pensie nu poate fi conditiile legale pentru a primi cedat, total sau partial pensie, poate oric/nd sa solicite inscrierea la pensie b. o persoana poate primi o e. solicitantul pensiei este singura pensie integrala de indreptatit sa primeasca asigurare sociala drepturile cuvenite cu titlul de pensie din trecut, daca solicita acest lucru c. dreptul la pensie nu permite ca prin intermediul acestuia sa se infaptuiasca un act ,uridic de dispo+itie ;de e9emplu, donatie<
%&': % 18. )T': 1

. sucursala a unei societati de asigurari, a inregistrat la sfarsitul anului, urmatoarele re+ultate: total prime de asigurare incasate: 58888 euro;

total despagubiri platite: 58888 euro; total c!eltuieli administrativ gospodaresti: 5888 euro; total anga,ati ai sucursalei: 28 persoane. 'a se calcule+e: 1. Rata daunei; 2. #ostul relativ al activitatii de asigurare; 3. #!eltuielile administrativ gospodaresti ce revin la o unitate monetara venit net. #ombinatia corecta este: a. 02,586 05,256 8,5 u.m. d. 02,586 05,256 8,2 u. m. b. 31,256 02,586 8,2 u.m. e. 05,256 02,586 8,3 u.m. c. 05,256 31,256 8,4 u.m.
%&': ( 11. )T': 1

. sucursala a unei societati de asigurari a inregistrat la sfarsitul anului urmatoarele re+ultate: &r. 1orme de asigurare )rime de (espagubiri #!eltuieli crt. asigurare platite administrativ incasate gospodaresti 1. %sigurari obligatorii 28888 14888 1888 2. %sigurari facultative 118888 28888 18888 )e forme de asigurare si pe total, rata daunei, se pre+inta astfel: .bligatorii 1acultative Total #ombinatia corecta este: a. 28,53 6 58,88 6 01,25 6 d. 28,85 6 05,82 6 04,87 6 b. 28,88 6 03,03 6 e. 04,01 6 28,84 6 55,01 6 05,85 6 c. 28,85 6 04,83 6 55,88 6
%&': 12. )T': 1

a.

b.

c.

(urata medie de lic!idare a daunelor se calculea+a: *ndicati raspunsul corect. ca raport intre numarul de +ile d. ca medie a numarului de +ile trecute de la avi+area daunei, trecute de la inc!eierea pana la plata despagubirilor si contractului si pana la numarul daunelor solutionate solutionarea daunelor ca raport intre numarul de +ile e. ca raport intre numarul de +ile trecute de la aparitia daunei si trecute de la inc!eierea pana la solutionarea acesteia contractului si p/na la aparitia daunei ca produs intre duratele medii ale

solutionarii daunelor fiecare contract in parte


%&': % 13. )T': 1

pentru

a.

*ndicatorul =gradul de cuprindere in asigurare> poate fi utili+at pentru: *ndicati raspunsul corect. aprecierea calitatii activitatii d. aprecierea nivelului personalului care se ocupa de rentabilitatii obtinut la asigurarile contractarea de asigurari facultative de bunuri aprecierea nivelului de de+voltare al asigurarilor facultative aprecierea profitabilitatii la asigurarile de viata
)T': 1 e.

b.

aprecierea de+voltare obligatorii

nivelului de al asigurarilor

c.

%&': 14.

1actorii care au o influenta determinanta asupra managementului in asigurari sunt: 1. caracterul aleatoriu al daunelor; 2. forma ,uridica a asigurarii; 3. caracterul ciclic al economiei; 4. sfera de cuprindere in profil teritorial a asigurarii; 5. ramura de asigurare. #ombinatia corecta este: a. 1$2$4 d. 1$2$4$5 b. 2$3$4$5 e. 2$3$4 c. 1$3$4$5
%&': ( 15. )T': 1

Suma medie asigurata se defineste ca fiind raportul dintre totalul sumelor asigurate si numarul total al contractelor de asigurare inc!eiate. %cest indicator se foloseste numai: *ndicati raspunsul corect. a. pentru stabilirea re+ultatelor la d. pentru a anali+a re+ultatele la asigurarile financiare asigurarile tip dota b. pentru evaluarea re+ultatelor la e. pentru evaluarea re+ultatelor la asigurarile facultative de viata asigurarile obligatorii c. pentru a anali+a re+ultatele la asigurarile de bunuri

%&': 10.

)T': 1

*ndicatorul =gradul de cuprindere in asigurare> se determina ca raport intre:


a.

*ndicati raspunsul corect. suma asigurata si valoarea reala a bunului

d.

b.

c.

numarul bunurilor asigurate si numarul bunurilor care pot face obiectul asigurarii marimea primei incasate si nivelul pagubei produse bunului asigurat
)T': 1

e.

totalul c!eltuielilor efectuate de asigurator si totalul primelor de asigurare, precum si a altor venituri incasate de catre asigurator despagubirea acordata si marimea pagubei produse

%&': 12.

#u privire la -ugetul %sigurarilor 'ociale de 'tat al unei tari, se dau urmatoarele date: contributii la asigurarile sociale de stat: 28888 u.m.; contributia personalului salariat pentru bilete de odi!na si tratament balnear: 5888 u.m.; lic!idarea debitelor din anii anteriori: 2888 u.m.; amen+i "ncasate: 1888 u.m.; pensii: 17888 u.m.; indemni+atii : 5888 u.m.; a,utoare sociale: 5888 u.m.; unele c!eltuieli cu ocrotirea sanatatii suportate din buget: 5888 u.m.. 'a se determine soldul po+itiv sau negativ al bugetului, preci+andu se dupa ca+, cum poate fi acoperit deficitul sau reparti+at e9cedentul: *ndicati raspunsul corect. a. $ 5888 u.m.; a,utoare e9terne d. $ 0888 u.m.; fondurile de re+erva acordate tarilor slab de+voltate ale statului b. O 0888 u.m.; emisiune e. O 0888 u.m.; bugetul de stat suplimentara de moneda c. O 5888 u.m.; bugetul de stat
%&': 4 15. )T': 1

a. b. c.

1ormula urmatoare: P 188 serveste la calcularea: *ndicati raspunsul corect. gradului de acoperire prin d. ratei daunei asigurare costului relativ al activitatii de e. gradului de cuprindere asigurare asigurare ratei venitului net
)T': 1

(P )

in

%&': # 17.

a. b. c.

*ndicatorul =suma medie asigurata> se utili+ea+a la: *ndicati raspunsul corect. aprecierea re+ultatelor la d. aprecierea re+ultatelor la asigurarile de bunuri asigurarile dotale aprecierea re+ultatelor la e. aprecierea eficientei asigurarilor asigurarile obligatorii aprecierea re+ultatelor la asigurarile financiare
)T': 1

%&': 4 28.

#a sistem de acoperire in asigurare, practicarea sistemului primului risc: *ndicati raspunsul corect. a. nu influentea+a nivelul primelor d. necesita atentie din partea de asigurare asiguratului b. este mai avanta,oasa pentru e. influentea+a nivelul primelor de asigurator asigurare in sensul ca acestea sunt mai mici comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de acoperire c. influentea+a nivelul primelor de asigurare in sensul ca acestea sunt mai mari comparativ cu cele corespun+atoare altor sisteme de acoperire
%&': # )T': 1

ASIGURARI SI REASIGURARI Completare


COMPLETIO%

1.

%sigurarile de daune repre+inta o masura de prevedere si de............ a unor sume de bani. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "# litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

capitali+are

)T': 1 2.

4senta economica a asigurarii o repre+inta acoperirea daunelor dintr un fond.......,creat din colectarea primelor platite de catre asigurati. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

central

)T': 1 3.

)entru portofoliul sau de afaceri, reasiguratorul doreste si el la randul sau sa obtina o protectie, printr un contract de ............ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "" litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

retrocedare

)T': 1 4.

(upa natura raporturilor ,uridice de asigurare, se deosebesc asigurarea prin efectul legii si asigurarea ............ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "" litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

facultativa

)T': 1 5.

'uma asigurata nu poate depasi valoarea ..... a bunului asigurat. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din & litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

reala

)T': 1

0.

&orma de asigurare repre+inta suma asigurata, stabilita prin lege, pe unitatea de obiect ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

asigurat

)T': 1 2.

Fa asigurarile de bunuri, suma asigurata, ca limita ma9ima a despagubirilor, se poate stabili pe ba+a valorii bunului, re+ultata in urma evaluarii, in ca+ul in care e9ista documente din care sa reiasa o ........a sa. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

valoare

)T': 1 5.

4valuarea in vederea asigurarii repre+inta operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor, in vederea includerii lor in .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

asigurare

)T': 1 7.

Fa stabilirea cuantumului primei de asigurare, printre alti factori, se tine seama de durata asigurarii si teritoriul ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

acoperit

)T': 1 18.

)rima de asigurare K suma asigurata cota de ...... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din & litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

prima

)T': 1

11.

*n situatia in care, pe parcursul contractului, riscul este variabil, prima de asigurare se poate modifica in aceeasi .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

proportie

)T': 1 12.

#alcularea primei nete tine seama de natura riscului, privit ca probabilitate si ............ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "" litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

intensitate

)T': 1 13.

(ac? prima de asigurare se plateste intr o transa unica, atunci, asiguratorul poate sa ofere o ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

reducere

)T': 1 14.

)e parcursul derularii contractului de asigurare, marimea primei de asigurare nu se recalculea+a si deci, nu se ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

modifica

)T': 1 15.

(espagubirea de asigurare repre+inta suma de bani pe care asiguratorul o datorea+a asiguratului, in vederea acoperirii pagubei produse de riscul asigurat, fiind in limita sumei asigurate, egala sau mai mica decat ....... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ) litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

paguba

)T': 1

10.

Teritoriul acoperit pre+inta in detaliu granitele geografice in afara carora nu se aplica o ........... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

acoperire

)T': 1 12.

*n functie de caracteristicile obiectului asigurat, teritoriul acoperit poate fi restrans sau ....... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ) litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

e9tins

)T': 1 15.

Aaloarea ramasa repre+inta valoarea de inlocuire mai putin ceea ce inseamna o............ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "* litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

depreciere

)T': 1 17.

*n asigurarea gospodariei se obisnuieste sa se acopere cladirea locuinta la valoarea de inlocuire, iar bunurile personale la valoarea lor ....... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ) litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

ramasa

)T': 1 28.

%utove!iculele, precum si alte bunuri, care in mod normal sunt supuse unor deprecieri rapide, nu sunt asigurate pe ba+a costului de .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

inlocuire

)T': 1

21.

#ircumstantele asociate pagubei, sunt in mod normal acoperite, cu e9ceptia ca+ului in care polita contine prevederi ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

contrare

)T': 1 22.

)rintre alte situatii, este considerata situatia de suspendare automata a acoperirii in perioada ce implica un risc ........ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

crescut

)T': 1 23.

(aca este suspendata, acoperirea poate fi restabilita cu acordul scris al asiguratorului, printr un act .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

aditional

)T': 1 24.

1iecarei obligatii a asiguratului, ii corespunde un drept care il priveste pe ........... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "* litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

asigurator

)T': 1 25.

)e timpul derularii contractului, pana la producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul sa verifice e9istenta bunului asigurat, precum si a modului in care acesta este ........... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "* litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

intretinut

)T': 1

20.

%sigurarea creditorului prin polita debitorului este o modalitate prin care creditorii insista ca fiecare debitor sa cumpere o polita de asigurare, care sa contina o clau+a speciala, ca, in ca+ de dauna, creditorul sa fie despagubit pana la limita interesului sau asigurabil, respectiv pana la valoarea creditului ........ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

restant

)T': 1 22.

Re+ilierea repre+inta incetarea contractului de asigurare, datorita nee9ecutarii obligatiei uneia dintre parti din cau+e care i se pot ....... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ) litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

imputa

)T': 1 25.

%nularea contractului de asigurare intervine atunci cand contractul a fost inc!eiat fara respectarea conditiilor esentiale de ............. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din "# litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

valabilitate

)T': 1 27.

Fa cladiri si alte constructii, prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege valoarea lor de .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

inlocuire

)T': 1 38.

(auna produsa unei cladiriCconstructii reali+ata in regie proprie se evaluea+a la costul mediu de .......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

productie

)T': 1

31.

)artea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului se numeste ......... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

fransi+a

)T': 1 32.

)entru ca incasarile din primele de asigurare, obtinute de catre un asigurator, sa fie suficiente pentru acoperirea tuturor pagubelor produse de riscurile asigurate, indicele mediu de despagubire se corectea+a cu un ..... de risc. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din & litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

adaos

)T': 1 33.

%sigurarile =traditionale> ale sistemului de asigurari de viata cuprind: asigurarea pe termen, asigurarea permanenta ;viagera< si asigurarea ....... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ) litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

dotala

)T': 1 34.

Fa asigurarea de viata, riscul acoperit este riscul de ...... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din & litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

deces

)T': 1 35.

Fa asigurarile de viata, prima de asigurare este stabilita prin calcul ........., ba+at pe tabela de mortalitate, pe tabelul numerelor de comutatie, precum si pe date proprii fiecarui individ in parte. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

actuarial

)T': 1 30.

Fa asigurarile de viata, din primele de asigurare incasate se creea+a ....... matematica, care, valorificata prin investire, sporeste fondul din care sunt platite sumele asigurate. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

re+erva

)T': 1 32.

Fa asigurarile de viata, in ceea ce priveste indemni+atia de asigurare, atunci cand aceasta este acordata intr o singura transa, se considera ca asigurarea este de ........ Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din % litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

capital

)T': 1 35.

Fa asigurarile de viata, indemni+atiile periodice, se practica in sistemul asigurarilor de ...... Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din & litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

renta

)T': 1 37.

Fa asigurarile de viata, suma asigurata se stabileste in mod ........ de catre asigurat, in functie de posibilitatile sale financiare si de interesul avut in asigurare. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ' litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$
%&':

forfetar

)T': 1 48.

. varianta de asigurare mai atractiva pentru asigurat o constituie asigurarea de deces cu ......... de capital in conturi bancare. Nota! completati raspunsul corect, sub forma unui cuvant alcatuit din ( litere, fara a fi utilizate articularea cuvantului si diacriticile$

%&':

acumulare

)T': 1

ASIGURARI SI REASIGURARI Ra pun numeri!


%UMERIC RESPO%SE 1.

. persoana in varsta de 38 de ani, inc!eie o asigurare de deces, valabila in urmatorii 5 ani, prin care urmasii sai sa incase+e la decesul sau ;daca este ca+ul< suma de ' euro. 'tiind ca asiguratul ac!ita prima neta unica ) & K 1243,5 euro si cunoscand numerele de comutatie: (38 K 5483; &38 K 55522; 338 K 337; (35 K 3311; 335 K 220, atunci suma ' ;rotun,ita la ordinul sutelor< este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

147525,78

)T': 1 2.

*n ca+ul unei persoane in varsta de 38 de ani, asigurarea de deces inc!eiata, prevede ca urmasii sai sa primeasca suma de 25888 euro, la decesul sau, daca decesul survine dupa varsta de 08 de ani. (aca se utili+ea+a numerele de comutatie: (38 K 28135; (08 K 3555,2; 338 K 3177; 308 K 1503; atunci prima neta unica )&, este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale, separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intr cifrele de ordinul miilor$
%&':

0735,32

)T': 1 3.

. persoana in varsta de 38 de ani cumpara o asigurare prin care urmea+a ca la varstele de 58 si 08 de ani sa incase+e sumele de 28888 euro si respectiv, 38888 euro. #unoscand numerele de comutatie: ( 38 K 28135; (58 K 2828,2; (08 K 3555,2 prima neta unica este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale, separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

12518,35

)T': 1 4.

. persoana in varsta de 30 de ani inc!eie o asigurare de supravietuire pe termen de 14 ani, prin care urmea+a sa incase+e suma de 55888 euro, la scadenta politei. #unoscandu se numerele de comutatie: (30 K 3888, &30 K 38828, (48 K 2813, &48 K 17088, &40 K 18155, (58 K 210, atunci, prima anuala anticipata egala, ac!itata de catre asigurat in urmatorii 18 ani, este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

3855,75

)T': 1 5.

. persoana in varsta de 48 de ani inc!eie o asigurare de deces pentru suma asigurata de 188888 lei. )olita intra in vigoare dupa implinirea varstei de 58 de ani, urmand ca beneficiarii asigurarii sa primeasca suma asigurata daca decesul survine pana la implinirea varstei de 05 de ani. #unoscandu se numerele de comutatie: (48 K 12853; 358 K 2410 si 305 K 1517, atunci, prima neta unica pe care asiguratul trebuie sa o ac!ite la semnarea politei de asigurare, este de: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

2442,13

)T': 1 0.

. persoana in varsta de 35 de ani inc!eie o asigurare prin care urmea+a ca de la implinirea varstei de 08 de ani sa primeasca o renta viagera anuala anticipata de 1588 euro. #unoscand numerele de comutatie: (35 K 15085 si &08 K 42455,5 prima neta unica )& platita de asigurat este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

4858,10

)T': 1 2.

%sigurarea mi9ta cu suma dubla inc!eiata de catre o persoana in varsta de 38 de ani, prevede ca asiguratorul sa i plateasca peste 15 ani, daca este in viata, suma de 48888 euro sau sa plateasca urmasilor sai aceeasi suma, daca survine decesul sau intre timp. #unoscandu se numerele de comutatie: ( 38 K 28138; 338 K 3177; (45 K 7224,3; 345 K 2031; prima neta unica este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

24255,47

)T': 1 5.

%sigurarea mi9ta generala pe termen de 12 ani inc!eiata de catre o persoana in varsta de 38 de ani, prevede ca in ca+ul supravietuirii, asiguratul sa incase+e la scadenta suma de 15888 euro, iar in ca+ de deces, urmasii sai sa beneficie+e de suma de 12888 euro. :tili+and numerele de comutatie: ( 38 K 28135; &38 K 355041; 338 K 3177; (42 K 18555; 342 K 2241, prima neta unica )& aferenta asigurarii este: Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

7725,15

)T': 1 7.

*n sc!imbul sumei de 2888 euro depuse in momentul asigurarii, o persoana in varsta de 58 de ani, urmea+a sa primeasca la sfarsitul fiecarui an, o anumita suma, pana la implinirea varstei de 28 de ani. 1iind cunoscute numerele de comutatie: (58 K 2828,2; &51 K 78083,3; &21 K 11775,4; sa se calcule+e suma pe care urmea+a sa o primeasca asiguratul, la sfarsitul fiecarui an, pana la implinirea varstei de 28 de ani. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

127,57

)T': 1 18.

. persoana in varsta de 35 de ani inc!eie o asigurare prin care urmea+a sa primeasca incepand cu varsta de 58 de ani si pana la varsta de 25 de ani, la inceputul fiecarui an, o renta viagera de 4888 euro. #unoscand numerele de comutatie: (35 K 15085; &35 K 204455; (58 K 2828,2; &58 K 72023,5; (25 K 1838,2; &25 K 0451,5 sa se calcule+e prima neta unica ;)&<. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

23328,58

)T': 1 11.

. persoana in varsta de 35 de ani, inc!eie o asigurare de deces prin care urmasii sai vor primi la decesul sau suma de 48888 euro, insa cu conditia ca decesul sa survina peste cel putin 12 ani. #unoscandu se numerele de comutatie: (35 K 13324; (58 K 2828,2; 335 K 2570; 358 K 2410; sa se calcule+e prima neta unica ;)&<. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

2225,70

)T': 1 12.

. persoana in varsta de 45 de ani inc!eie o asigurare de deces pe o durata de 5 ani, prin care urmasii sai sa primeasca in ca+ul in care intervine decesul sau intre timp, suma de 10888 euro. #unoscandu se numerele de comutatie: ( 45 K 7224,3; 345 K 2031; (58 K 2828,2; 358 K 2410; sa se calcule+e prima neta unica ;)&< platita de catre asigurat. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

328,71

)T': 1 13.

. persoana in varsta de 25 de ani contractea+a o asigurare in valoare de 38888 euro pe care sa o incase+e la implinirea varstei de 08 de ani daca va fi in viata. 'e cunosc numerele de comutatie: ( 25 K 22252; (08 K 3555,2; &25 K 377114; &08 K 42455,5. 'a se calcule+e prima neta unica ;)&< aferenta asigurarii. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$

%&':

5238,44

)T': 1 14.

. persoana in varsta de 25 de ani inc!eie o asigurare de supravietuire, prin care urmea+a sa primeasca la implinirea varstei de 38 de ani suma de 2888 euro, la implinirea varstei de 48 de ani, suma de 5888 euro, iar la "mplinirea v/rstei de 58 de ani suma de 5888 euro, dac? este "n viaB? la acel moment. #unoscandu se numerele de comutatie: (25 K 25741; (38 K 28135; (48 K 12853; (58 K 2828,2; s? se calcule+e prima net? unic? ;)&< pl?tit? de c?tre asigurat. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

0850,15

)T': 1 15.

. persoana in varsta de 55 de ani doreste sa inc!eie o asigurare de supravietuire pentru suma de 188888 euro pe termen de 5 ani. #unoscandu se numerele de comutatie: (08 K 3555,2 si (55 K 5382,3 sa se determine prima net? unic? ;)&< pe care aceasta trebuie sa o plateasca societatii de asigurari. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

23253,27

)T': 1 10.

. persoana in varsta de 38 de ani inc!eie o asigurare de deces prin care urmasii sai vor incasa la decesul sau suma de 12888 euro, daca acesta survine peste 5 ani de la data inc!eierii asigurarii. 'tiind ca asiguratul ac!ita polita in 4 ani prin prime anuale anticipate egale, sa se calcule+e prima neta anuala ;) &a<, in conditiile in care se cunosc numerele de comutatie: (38 K 5483; &38 K 55522; 338 K 325,5; &34 K 32837,5; (35 K 3311,2; 335 K 220,2. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

120,25

)T': 1 12.

Fa decesul unei persoane in varsta de 48 de ani, asiguratorul plateste 188888 euro. *n conditiile in care avem numerele de comutatie: ( 48 K 5717 si 348 K 1755, sa se determine prima neta unica ;)&<.

Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

22257,47

)T': 1 15.

. persoana in varsta de 48 de ani inc!eie o asigurare mi9ta pe o durata de 10 ani. 'a se calcule+e prima neta unica ;)&< platita de asigurat, cunoscandu se: suma asigurata ;'< K 15888 euro si numerele de comutatie: ( 48 K 2813,408; (50 K 307,458; 3 48 K 230,257; 350 K 75,118. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

4504,02

)T': 1 17.

%sigurarea mi9ta generala pe termen de 12 ani inc!eiata de o persoana in varsta de 38 ani, prevede ca in ca+ul supravietuirii, asiguratul sa incase+e suma ;V< de 70588 euro, iar in ca+ de deces urmasii sai sa beneficie+e de suma ;W< de 02888 euro. 'a se calcule+e prima neta unica ;) &< aferenta asigurarii, cunoscandu se numerele de comutatie: (38 K 5483; 338 K 325; (42 K 1044; 342 K 285. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

38223,52

)T': 1 28.

. persoana in varsta de 48 de ani contractea+a o asigurare prin care sa incase+e la varsta de 08 de ani, daca va fi in viata, suma de 188888 euro, iar daca a decedat intre timp, aceeasi suma sa fie incasata de catre urmasii sai. *n conditiile in care avem numerele de comutatie: ( 48 K 5717; (08 K 2144; 348 K 1755 Si 308 K 744, sa se calcule+e prima neta unica ;)&<. Nota! raspunsul va fi dat cu doua zecimale separate prin virgula si fara puncte +spatii, de separare intre cifrele de ordinul miilor$
%&':

35243,71

)T': 1

S-ar putea să vă placă și