Sunteți pe pagina 1din 2

Gavril AXINTI

Adrin Sorin AXINTI

AC ION RI HIDRAULICE I PNEUMATICE


vol.V

Teste, Exerci ii i Probleme

EDITURA ,,TEHNICA-INFO,, CHI IN U 2012

CZU[62-82+62-85]:532(075.8) A 98 Gavril AXINTI, Adrian Sorin AXINTI, Ac ion ri hidraulice i pneumatice. Chi in u, Editura ,,TEHNICA INFO,, CHI IN U, 2012, 461 p. Cartea se adreseaz studen ilor mecanici, care se ocup de utilaje tehnologice ac ionate hidraulic. Se adreseaz n egal m sur i inginerilor care se ocup de proiectarea, exploatarea, ntre inerea i cercetarea utilajelor tehnologice care utilizeaz sisteme hidraulice (hidrostatice, pneumatice sau hidrodinamice). mpreun cu celelalte patru volume, publicate anterior, lucrarea poate constitui o surs de documentare i de calcul complet . Pentru domeniul ac ion rilor hidraulice i pneumatice, permite formarea unei metodologii pentru calcul acestora. Referen i tiin ifici: Prof. dr. ing. Cristea ARGHIRESCU-Universitatea ,, Dun rea de Jos,, din Gala i. Dr. ing. Florin NEDELCU - Universitatea ,, Dun rea de Jos,, din Gala i. Lucrarea a fost elaborat de: Prof.dr.ing.Gavril AXINTI, SL.dr.ing.Adrian Sorin AXINTI. Tehnoredactare computerizat : Gavril AXINTI, Adrian Sorin AXINTI, Sanda POPA. Coperta: Adrian Sorin AXINTI
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NA IONALE A C R II

Axinti, Gavril Ac ion ri hidraulice i pneumatice: [n vol]/ Gavril Axinti,Adrian Sorin Axinti- Ch.:Tehnica-Info, 2012 (Tipogr.Offset gr.BR.)ISBN 978-9975-63-186-0. Vol. V: Teste, Exerci ii i Probleme-2012-461 p.- 150 ex. ISBN 978-9975-63-337-6. 1.Ac ion ri hidraulice. 2.Ac ion ri pneumatice. [62-82+62-85]:532(075.8) A 98 ISBN 978-9975-63-337-6. Gavril Axinti, Adrian Sorin Axinti

S-ar putea să vă placă și