Sunteți pe pagina 1din 6

BUCURE TI

Program de asisten

psihosocial pentru persoanele condamnate s execute munca n folosul comunit ii


Gina M r cine Coordonator local PRI

n cursul anului 2004, Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti a primit sentin%e penale prin care opt minori au fost sanc%iona%i cu m sura educativ a libert %ii supravegheate, impunndu-li-se obliga%ia de a presta o activitate neremunerat ntr-o institu%ie de interes public. Num rul de ore de activitate neremunerat a fost de 100 de ore, respectiv 150 de ore. Grup int - persoanele condamnate s execute munca n folosul comunit %ii Obiectivele programului: - reintegrarea social i profesional a persoanelor condamnate s execute munca n folosul comunit %ii - stabilirea unui program care s aib drept rezultat sc derea riscului de recidiv - ob%inerea unei optime colabor rii ntre toate institu%iile abilitate n vederea ob%inerii unei bune reintegr rii i reabilit rii a persoanelor condamnate la munca n folosul comunit %ii Activit i: - informarea persoanelor condamnate la munc n folosul comunit %ii cu privire la diferite servicii de care ei pot beneficia ct timp execut aceast pedeaps , locuri de munc unde se pot angaja dup executarea pedepsei, institu%ii care-l pot ajuta n caz de dependen% de alcool sau droguri - crearea unor materiale informative care vor fi mp r%ite la toate persoanele care sunt condamnate la munc n folosul comunit %ii Durat - interven%ia noastr va dura att timp ct va dura i sentin%a Metode: Interven%ia psihosocial pentru ameliorarea nevoilor - nevoia de recunoa tere a gravit %ii faptei comise i a pedepsei munc n folosul comunit %ii - motivare pentru participarea la acest program - nevoia de mbun t %ire a abilit %ilor de comunicare - nevoia de continuare a studiilor i de integrare profesional Interven%ia centrat pe probleme - informare cu privire la diferite institu%ii ,ONG-uri, coal (pentru includerea lui n diferite programe) - consiliere cu privire la diferite programe cum ar fi: c utarea unui loc de munc , continuarea studiilor, etc. - consilierea familiei din care face parte pentru a-l motiva s participe la acest program Rezultate: - prevenirea recidivei - reintegrarea social a persoanelor care sunt condamnate la pedeapsa cu munca n folosul comunit %ii prin g sirea unui loc de munc odat cu executarea pedepsei sau continuarea studiilor - con tientizarea faptului c munca n folosul comunit %ii are un caracter att corectiv ct i educativ Demersuri Dup sesizarea Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti, acesta a demarat procedura de contactare a Direc%iei pentru Protec%ia Drepturilor Copilului din cadrul Prim riei Sectorului 3, fiind semnat un protocol cadrul n baza c ruia s fie stabilit cadrul de derulare a colabor rii dintre Serviciu i DPDC Prim ria Sectorului 3. Pe baza protocolului cadru, au fost semnate protocoale individuale pentru fiecare minor, n con%inutul c ruia au fost men%ionate: locul de desf urare a activit %ii neremunerate, intervalul orar n

care s fie prestat munca, persoanele care se vor ocupa cu supravegherea att din partea Serviciului ct i din partea Centrului de Plasament. Locul prest rii locului de munc l-a constituit Centrul de Plasament. Dintre cei opt minori, jum tate au respectat programul stabilit, prezentndu-se la centru i desf urnd activit %ile cu care au fost ns rcina%i n cadrul centrului. Ceilal%i patru minori nu i-au manifestat interesul pentru derularea n bune condi%ii a programului, nen%elegnd scopul m surii educative i, implicit, a activit %ii neremunerate. Leg tura dintre cele dou institu%ii a fost p strat periodic, fiind semnalate cu promptitudine abaterile la orarul de prestare a activit %ii. n urma sesiz rii, fiecare consilier responsabil de caz a luat leg tura cu minorul i cu familia acestuia, explicndu-li-se scopul m suri educative, precum i consecin%ele neprezent rii la Centrul de Plasament pentru a presta munca. Vom prezenta pe scurt situa%ia fiec rui minor: 1. CA 17 ani. I s-a impus s presteze un num r de 150 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Intervalul orar : Luni Vineri ntre 10.00 13.00 Activit %i la care a participat: lucru la Cre , la Centru, ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. A fost stabilit leg tura cu mama minorului, colaborarea cu aceasta fiind una bun , aceasta declarnd la un moment dat c nu avea cuno tin% de faptul c fiul ei nu mergea la Centru, aceasta ntruct ea l trimitea la Centru. Minorul nu a prestat num rul de ore de activitate neremunerat stabilit de instan%a de judecat . Au mai r mas de prestat 99 de ore. 2. DID 15 ani I s-a impus s presteze un num r de 50 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Intervalul orar: o data la dou zile (lucr toare) ntre 9.00 12.00 Activit %i la care a participat: ntre%inerea cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i m turat att n incinta Centrului ct i n curte, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier, a lucrat la cre a nr. x i centrul nr. x. A fost p strat leg tura cu familia, respectiv cu tat l, care a fost n permanen% informat n leg tura cu evolu%ia minorului. Minorul nu a prestat num rul de ore de activitate neremunerat stabilit de instan%a de judecat . Au mai r mas de prestat 38 de ore. 3. CRD 17 ani I s-a impus s presteze un num r de 150 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Sfntul Nicolae Intervalul orar : Luni Vineri ntre 9.00 12.00, n perioada 26.07 01.10.2004 Activit %i la care a participat: ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. n vederea aducerii la ndeplinire a obliga%iei impuse de instan% SRSS a colaborat cu mama minorului i cu DPDC. ntruct minorul mpline te vrsta de 18 ani n luna decembrie 2004, activitatea neremunerat va continua s se desf oare pn la data majoratului. 4. CPV 17 ani I s-a impus s presteze un num r de 100 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare: Centrul de tip familial Sfntul Nicolae i Centrul pentru Reintegrare Social a Copiilor cu Dizabilit %i Intervalul orar : Luni Vineri ntre 10.00 13.00 Activit %i la care a participat: ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier.

A fost stabilit leg tura cu mama minorului, colaborarea cu acesta fiind una bun , aceasta declarnd la un moment dat c nu avea cuno tin% de faptul c fiul ei nu mergea la Centru, aceasta ntruct ea l trimitea la Centru. Minorul a prestat num rul de ore de activitate neremunerat stabilit de instan%a de judecat . 5. ZA 16 I s-a impus s presteze un num r de 50 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de Primire Minori Intervalul orar : Luni Vineri ntre 16.00 19.00, smb ta 13.00 16.00, n perioada 15.10.2004 03.11.2004 Activit %i la care va participa: igienizarea i ntre%inerea imobilului n care func%ioneaz centrul, ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. Activitatea urmeaz s fie desf urat . 6. IA 15 ani I s-a impus s presteze un num r de 50 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Sfntul Nicolae i Centrul pentru Reintegrarea Social a Copiilor cu Dizabilit %i Intervalul orar: o dat la dou zile (lucr toare) ntre 9.00 12.00, n perioada 19.07.2004 01.09.2004 Activit %i la care a participat: ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. A avut loc o ntrevedere la care au participat minorul nso%it de mama sa, consilierul responsabil de caz din cadrul SRSS i reprezentantul DPDC. Minorul nu a prestat num rul de ore de activitate neremunerat stabilit de instan%a de judecat . Au mai r mas de prestat 11 de ore. 7. GSI 16 ani I s-a impus s presteze un num r de 50 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Sfntul Nicolae Intervalul orar : Luni Vineri ntre 10.00 13.00 Activit %i la care s-a stabilit s participe minorul : ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. Pn n prezent, minorul nu s-a prezentat la programul stabilit pentru prestarea activit %ii neremunerate. 8. LG 17 ani I s-a impus s presteze un num r de 50 de ore de activitate neremunerat . Locul de desf urare : Centrul de tip familial Sfntul Nicolae Intervalul orar : Smb t i duminic ntre 9.00 12.00. programul a fost astfel stabilit, ntruct minorul lucreaz . Activit %i la care a participat: ntre%inerea aspectului cur%ii interioare prin greblarea frunzelor uscate i igienizarea spa%iului verde, s patul copacilor, plantarea i udatul florilor, sprijinirea personalului la reparatul obiectelor de mobilier. S-a ncercat convocarea minorului i a familiei acestuia, ns adresa emis de Serviciu, a fost returnat . Activitatea continu s fie desf urat . Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti a pus la dispozi%ia beneficiarilor men%iona%i i activit %i de asisten% i consiliere derulate de SRSS sau de partenerii s i din comunitate. SRSS putea s ofere sprijin n identificarea unui loc de munc preg tire pentru interviu de selec%ie, ntocmire CV, informare despre rela%iile de munc , acte necesare n vederea angaj rii. Pentru identificarea unui loc de munc sau pentru includerea n programe de calificare profesional , SRSS colaboreaz cu CREDO, Serviciul Apel.

Asisten% i consiliere pentru persoanele drogodependente, ace tia se puteau adresa Spitalului Titan (pe baz de protocol), Funda%ia de ngrijiri Comunitare i Spitalul Obregia. Analize medicale oferite de Funda%ia Casa Deschis (protocolul urmeaz a fi semnat). Dintre cele men%ionate, beneficiarii inclu i n prezentul proiect nu au solicitat nici un fel de serviciu. Penal Reform International, n cadrul proiectului Dezvoltarea politicii penale privind executarea muncii n folosul comunit %ii, proiect finan%at de Uniunea European prin programul PHARE, a colaborat cu Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere. Prin aceast colaborare s-a realizat o campanie de informare att pentru beneficiarii cu munca n folosul comunit %ii ct i pentru participan%ii prezen%i la seminariile locale i na%ionale, participan%i care au reprezentat institu%ii importante pentru implementarea muncii n folosul comunit %ii n Romnia cum ar fi: judec tori, consilieri de supraveghere, reprezentan%i ai diferitelor funda%ii care au posibilitatea s ofere servicii diverse de consiliere, reprezentan%i ai administra%iei publice locale pentru c aici vor fi repartiza%i cei care trebuie s execute orele de munc n folosul comunit %ii. Pentru beneficiari, campania de informare s-a realizat ca i serviciu care s vin n ajutorul procesului de reintegrare i reabilitare deoarece to%i cei opt beneficiari au refuzat serviciile de consiliere. Pentru informarea lor s-au alc tuit mape care cuprind diferite materiale utile pentru ei cum ar fi: pliante cu date, cu informa%ii despre ceea ce nseamn munca n folosul comunit %ii, pentru ce infrac%iuni se aplic aceast pedeaps , unde pot fi executate orele de munc n folosul comunit %ii, programul de lucru, drepturile celui care execut aceast pedeaps dar i obliga%iile, efectele benefice ale acestei pedepse i urm rile nerespect rii hot rrii judec tore ti. Pe lng toate aceste informa%ii legate de modul de executare a acestei pedepse se ata eaz i date cu privire la institu%ii specializate pentru dependen%ii de droguri i alcool i date cu privire la funda%ii ce pot oferi servicii complexe de consiliere ce pot ajuta la reabilitarea celor care execut pedeapsa cu munca n folosul comunit %ii. Toate aceste mape cu aceste materiale au fost distribuite fiec rui beneficiar n parte.

Serviciul de reintegrare social *i supraveghere


Activit ile SRSS n competen%a Serviciul de Reintegrare Social Bucure ti intr urm toarele tipuri de activit %i: i Supraveghere de pe lng Tribunalul

Activit i specifice de reintegrare social i supraveghere Referatele de evaluare sunt ntocmite la cererea instan%elor de judecat , n perioada presenten%ial , sau de procuror, n perioada de urm rire penal , i con%in informa%ii despre persoana inculpa%ilor, despre mediul psihosocial n care au crescut, natura rela%iilor familiale, sociale, colare, motiva%ia comiterii faptei, factorii care le pot influen%a comportamentul, i care sunt perspectivele de reintegrare n societate pentru respectivele persoane. Datele cuprinse n acest referat sunt ob%inute de la mai multe surse: dosar penal, inculpat, familie, prieteni, coal , loc de munc , poli%ie, etc. prezentate ntr-un mod obiectiv. Termenul de ntocmire a acestui referat este de 14 zile de la data nregistr rii solicit rii n serviciu. Referatele de evaluare au valoare orientativ i consultativ pentru instan%a de judecat sau pentru organul de urm rire penal care l-a solicitat. Supravegherea n comunitate Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere este serviciul specializat i abilitat n supravegherea m surilor i obliga%iilor impuse de instan%a de judecat n cazul persoanelor condamnate n comunitate.1
Conform art. 863 Cp, pe durata termenului de ncercare, condamnatul trebuie s se supun urm toarelor m suri de supraveghere: a) s se prezinte, la datele fixate de consilierul responsabil de caz, la sediul Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti; b) s anun%e, n prealabil, orice schimbare de domiciliul, re edin% sau locuin% , precum i orice deplasare ce dep e te mai mult de 8 zile, precum i ntoarcerea; c) s comunice i s justifice schimbarea locului de munc ; d) s comunice informa%ii de natur a putea fi controlate mijloacele sale de existen% . Instan%a poate s impun condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urm toarele obliga%ii: a) s desf oare o activitate sau s urmeze un curs de nv % mnt ori de calificare; b) s nu schimbe domiciliul sau re edin%a avut ori s nu dep easc limita teritorial stabilit , dect n condi%iile stabilite de c tre instan% ; c) s nu frecventeze anumite locuri stabilite; d) s nu intre n leg tur cu anumite persoane; e) s nu conduc nici un vehicul sau anumite vehicule;
1

Pentru realizarea obliga%iei minorului de a presta o activitate neremunerat ntr-o institu%ie de interes public fixat de instan% , este semnat un protocol de colaborare cu o institu%ie de interes public. Asisten a i consilierea la cererea persoanelor condamnate, Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere mpreun cu institu%iile cu care colaboreaz (institu%ii publice sau ONG-uri care desf oar activit %i n domeniul reintegr rii sociale i supravegherii) poate oferi asisten% i consiliere pentru diferite probleme cu care se confrunt (continuarea studiilor, g sirea unui loc de munc , medierea rela%iilor cu familia etc.) n vederea amelior rii acestora i adopt rii unor comportamente prosociale. Un aspect important al activit %ii de asisten% i consiliere l reprezint dezvoltarea de programe pentru persoanele aflate n supraveghere, programe care vizeaz reintegrarea social a acestora. Aceste programe au fost ini%iate i dezvoltate de c tre Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti sau n parteneriat cu diferi%ii parteneri comunitari. Alte activit i de asisten *i consiliere Reintegrarea social presupune i desf urarea unor activit %i care s vin n sprijinul acoperirii unor nevoi imediate sau rezolv rii unor probleme ale persoanelor supravegheate. Astfel, n limita posibilit %ilor, au fost oferite ajutoare materiale punctuale, constnd n alimente i mbr c minte, unor tineri afla%i n supravegherea Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti, precum i unor persoane gra%iate. Aceast activitate a fost derulat cu sprijinul Funda%iei Familia i Ocrotirea Copilului i al Grupului Romn pentru Ap rarea Drepturilor Omului. De asemenea, pentru rezolvarea unor conflicte cu membrii familiilor persoanelor supravegheate, consilierii au ntreprins ac%iuni de mediere a conflictelor intra-familiale. O aten%ie deosebit a fost acordat integr rii profesionale i educa%ionale a persoanelor supravegheate. Acestea se confrunt cu probleme specifice precum: lipsa unui loc de munc stabil i incapacitatea acestora de a-l men%ine, nv % mnt general obligatoriu nefinalizat, precum i lipsa unei calific ri profesionale. n domeniul reintegr rii profesionale a fost ncheiat un protocol de colaborare cu Serviciul APEL din cadrul Funda%iei Parada, serviciu care se ocup cu integrarea socio-profesional a minorilor i tinerilor. Persoanele, n cazul c rora consilierul responsabil a sesizat un pericol privind nceperea consumului de droguri, au fost ndrumate s apeleze la servicii specializate din comunitate (Organiza%ia Salva%i Copiii, Funda%ia Floarea Soarelui). Dezvoltarea re elei comunitare i promovarea activit ii Serviciului de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti Pentru ca munca de reintegrare social i supraveghere s - i ating scopurile Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti a contactat o serie de institu%ii publice i private pentru realizarea unor colabor ri cu acestea. Foarte important a fost i activitatea de promovare a activit %ii Serviciului de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti. Astfel activitatea Serviciului de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti a fost prezentat n cadrul unor emisiuni televizate. De asemenea, a fost realizat i un pliant de prezentare a Serviciului de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti. Promovarea Serviciului de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti s-a realizat i prin participarea activ la diverse seminarii i conferin%e dedicate justi%iei pentru minori, situa%iei copiilor str zii i a problematicii persoanelor toxico-dependente, unde a fost prezentat activitatea serviciului. Alte activit i Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Bucure ti este implicat n proiectul Penal Reform International Dezvoltarea politicii penale privind executarea muncii n folosul comunit %ii, n cadrul c ruia se ncearc a implement la nivel comunitar munca n folosul comunit %ii i n activitatea Centrului Experimental de Justi%ie Restaurativ , n cadrul unui
f) s se supun m surilor de control, tratament sau ngrijire, n special n scopul dezintoxic rii. Conform art. 103 Cp instan%a poate s impun minorului respectarea uneia sau a mai multora din urm toarele

obliga%ii: a) s nu frecventeze anumite locuri stabilite; b) s nu intre n leg tur cu anumite persoane; c) s presteze o activitate neremunerat ntr-o institu%ie de interes public fixat de instan% , cu o durat ntre 50 i 200 de ore, de maxim 3 ore pe zi, dup programul de coal , n zilele nelucr toare i n vacan% .

proiect desf urat n parteneriat ntre Ministerul Justi%iei Direc%ia de Reintegrare Social i Supraveghere i Funda%ia Familia i Ocrotirea Copilului, fiind finan%at de c tre Departamentul pentru Dezvoltare Interna%ional al Guvernului Marii Britanii i Centrul pentru Resurse Juridice.

S-ar putea să vă placă și