Sunteți pe pagina 1din 1

SC. ...............

SRL

ADMINISTRATOR

DECIZIE nr... Din data ....... n baza drepturilor conferite prin Le ea nr. !" # "$$% & c.'.u( pri)ind *ociet+,ile co'erciale( n confor'itate cu pre)ederile Le ii nr. -! # .%%! & c.'.u( n confor'itate cu pre)ederile aplicabile ale Le ii nr. !"$#.%%/ 0i a Nor'elor 'etodolo ice de aplicare.

". Se nu'e0te dl. # d1na.........( a)and func,ia de( ......1 conduc+tor al locului de 'unc+( cu atribu,iile( obli a,iile 0i r+*punderile confor' fi0ei po*tului. .. n calitate de per*oan+ cu re*pon*abilit+,i 2n or anizarea 0i conducerea proce*ului de 'unc+( )a ur'+ri 0i re*pectarea 'a*urilor de *ecuritate 0i *+n+tate 2n 'unc+ *tabilite de conducerea *ociet+,ii. !. Atribu,iile 0i obli a,iile 2n do'eniul *ecurit+,ii 0i *+n+t+,ii 2n 'unc+ )izeaz+ re*pectarea de c+tre lucr+tori a pre)ederilor art. .. 0i .! din Le ea nr. !"$#.%%/. 3. n cazul producerii unui e)eni'ent( accident de 'unc+( accident u0or *au incident periculo*( dl. # d1na..............are obli a,ia infor'+rii directe( corecte( co'plete 0i i'ediate a conducerii *ociet+,ii( prin orice 'i4loace 5art. ./ din Le ea nr. !"$#.%%/6. -. Dl.d1na................. are obli a,ia de a efectua in*truirea la locul de 'unc+ 0i periodic+ 5art. $/( "%" din 7.8. nr. "3.-#.%%/6( de a nu pri'i la 'unc+ lucr+torii care nu au efectuata in*truirea 2n do'eniul *ecurit+,ii 0i *+n+t+,ii 2n 'unc+( 2n toate cele trei faze 5art. 9. din 7.8. nr. "3.-#.%%/6 0i f+r+ a fi ace*ta con*e'nat 0i *e'nat de c+tre per*oanele care au efectuat 0i )erificat in*truirea 5art. 9/ 5!6 din 7.8. nr. "3.-#.%%/6. /. n caz de :pericol ra) 0i i'inent de accidentare;( a0a cu' e*te definit la art. - lit. l din Le ea nr. !"$#.%%/( conduc+torul locului de 'unc+ are obli a,ia de a re*pecta pre)ederile art. "%< din 7.8. nr. "3.-#.%%/. <. Conduc+torul locului de 'unc+ )a p+*tra fi0ele de in*truire 2'preun+ cu o copie a fi0ei de aptitudini. 9. Se )a co'unica per*oanei 2n cauz+( 2n ter'en de 'a=i'u' - zile de la e'itere de c+tre co'parti'entul per*onal 0i )a produce efecte din 'o'entul lu+rii la cuno0tin,+.

A' luat la cuno0tin,+(