Sunteți pe pagina 1din 46

SC LORAND SRL APROB DIRECTOR

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE


PENTRU LOCUL DE MUNCA ,, VULCANIZATOR.. LA SC LORAND SRL

METODA I.N.C.D.P.M. DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRI
PROFESIONALE
2.1 Scop i finai!a!"
Metoda aeas pentru evauarea rscuu este cea dezvotat de I.N.C.D.P.M are ca scop
determnarea canttatv a nveuu de rsc/securtate a munc pentru un oc de munc, sector,
sece sau ntreprndere, pe baza anaze sstemce evaur rscuror de accdentare
mbonvre profesona. Apcarea metode se fnazeaz cu un document centrazator (FIA DE
EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA), care cuprnde nivelul de risc goba pe oc de munc.
Fa ocuu de munc astfe ntocmt consttue baza fundamentr programuu de
prevenre a accdenteor de munc mbonvror profesonae pentru ocu de munc, sectoru,
seca sau ntreprnderea anazat.
2.2 P#incipi$ %"!o&"i
Esena metode const n dentfcarea tuturor factoror de rsc dn sstemu anazat (oc de
munc) pe baza unor ste de contro prestabte cuantfcarea dmensun rscuu pe baza
combnae dntre gravtatea frecvena consecne maxm prevzbe.
Nveu de securtate pentru un oc de munc este nvers proporona cu nveu de rsc.
2.' U!ii(a!o#i po!"n)iai
n faza de expoatare, metoda este ut personauu de a compartmentee de proteca
munc dn ntreprnder pentru ndepnrea urmtoareor atrbu: anaza pe o baz tnfc a
str de securtate a munc a fecare oc de munc fundamentarea rguroas a programeor
de prevenre.
2.* E!ap"" %"!o&"i
Metoda cuprnde urmtoaree etape:
-constturea echpe de evauare
-defnrea sstemuu de anazat (oc de munc);
-dentfcarea factoror de rsc dn sstem;
-evauarea rscuror de accdentare mbonvre profesona;
-erarhzarea rscuror stabrea prortor de prevenre;
-propunerea msuror de prevenre.
In+!#$%"n!" &" $c#$ $!ii(a!"
Etapee necesare pentru evauarea securt munc ntr-un sstem, descrse anteror, se
reazeaz utznd urmtoaree nstrumente de ucru:
-Lsta de dentfcare a factoror de rsc;
-Lsta de consecne posbe ae acun factoror de rsc asupra organsmuu uman;
-Scaa de cotare a gravt probabt consecneor;
-Gra de evauare a rscuror;
-Scaa de ncadrare a nveuror de rsc, respectv a nveuror de securtate;
-Fa ocuu de munc - document centrazator;
-Fa de msur propuse.
- Definirea sistemului de analizat. n aceast etap se efectueaz analiza detaliat a locului de munc, urmrindu-se, n principal:
identificarea i descrierea componentelor sistemului de munc i modului su de funcionare: scopul sistemului, descrierea
procesului tehnologic, a operaiilor de munc, mainile i utilajele folosite parametri i caracteristici funcionale, unelte etc.;
precizarea sarcinii de munc ce reine e!ecutantului;
"nformaiile necesare pentru aceast etap se preiau din documentele puse la dispoziie de unitatea ealuat #fia tehnologic, crile
tehnice ale echipamentelor de munc, fia postului pentru e!ecutant, caiete de sarcini, $uletine de determinare a no!elor, instruciuni proprii de
securitate a muncii%. & surs complementar de informaii pentru definirea sistemului o constituie discuiile cu lucrtorii de la locul de munc
analizat.
-Identificarea factorilor de risc din sistem. n aceast etap, pentru fiecare component a sistemului de munc, se identific disfunciile
care pot apare, n toate situaiile preizi$ile i pro$a$ile de funcionare. 'ceast identificare se face pe $aza listei de identificare a factorilor de
risc .
(actorii de risc identificai se nscriu n Fia de evaluare a locului de munc .
-Evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. )entru fiecare factor de risc identificat tre$uie determinat forma
concret de manifestare care se nregistreaz n Fia de evaluare a locului de munc. *e asemenea, tre$uie sta$ilite consecinele ma!ime
preizi$ile i pro$a$ilitatea de producere a unui eeniment ca urmare a aciunii unui factor de risc. n acest scop se utilizeaz toate informaiile
releante, cum ar fi statistica accidentelor de munc i m$olnirilor profesionale, nregistrri priind incidentele i accidentele uoare,
$uletinele de determinri de no!e etc.
+onsecina ma!im preizi$il pentru un factor de risc se ncadreaz n una din cele , clase de graitate sta$ilite de metod
)ro$a$ilitatea de producere a unui eeniment se determin pe $aza informaiilor menionate i se ncadreaz n una din cele - clase de
pro$a$ilitate sta$ilite prin metod .
)entru fiecare factor de risc se determin cuplul graitate pro$a$ilitate #g,p% din Grila de evaluare a riscurilor . )e $aza acestei perechi
de alori, se determin nielul parial de risc, cu ajutorul Scalei de ncadrare a nivelelor de risc/securitate .
.ielul de risc glo$al #Nr% pe locul de munc/postul de lucru se calculeaz ca medie ponderat a nielelor pariale de risc,
corespunztoare factorilor de risc identificai. )entru ca rezultatul o$inut s reflecte c0t mai e!act realitatea, se utilizeaz ca element de
ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nielul de risc parial.
Scala de cotare a gravitii consecinelor aciunii factorilor de risc asupra organismului uman
Clasa de
gravitate
Consecine Gravitatea consecinelor
1 .123"4'5"31
- consecine minore reersi$ile cu incapacitate de munc preizi$il p0n la 6 zile calendaristice
#indecare fr tratament%
2 7"+"
- consecine reersi$ile cu o incapacitate de munc preizi$il de 6-89 zile care necesit tratament
medical
3 71*""
- consecine reersi$ile cu o incapacitate de munc preizi$il de 89-:;< zile care necesit tratament
medical i prin spitalizare
4 7'=" - consecine ireersi$ile cu o diminuare a capacitii de munc de ma!im 9<> #inaliditate gr."""%
5 2='?1
- consecine ireersi$ile cu pierdere ntre 9<-:<<> a capacitii de munc, dar cu posi$ilitatea de
autoserire #inaliditate gr.""%
6
(&'=@1
2='?1
- consecine ireersi$ile cu pierderea total a capacitii de munc i a capacitii de autoserire
#inaliditate de gr."%
7 7'A"71 - deces
Scala de cotare a probabilitii de producere a unui eveniment ca urmare
a aciunii factorilor de risc
Clasa de probabilitate Evenimente Probabilitate de prodcere
1 1A@=17 *1 ='=1 : eeniment la peste :< ani
2 (&'=@1 ='=1 : eeniment la 9 :< ani
3 ='=1 : eeniment la B 9 ani
4 )CD". (=1+?1.@1 : eeniment la : B ani
5 (=1+?1.@1 : eeniment la : lun : an
6
(&'=@1
(=1+?1.@1
: eeniment la mai puin de : lun
1. PROCESUL DE MUNCA
PROCESUL DSE MUNCA ,,VULCANIZATOR.. CONSTA IN ACTIVITATEA DE VERIFICARE PIERDERI DE PRESIUNE DIN ROTILE
AUTOVEHICULULUI ,depstare neetansetat sau ntepatur ,de|antat, ,remedat prn vucanzare sau etansare , prn pre
s presare ,montat pe |anta s umfat a presunea prescrsa pentru categora de autovehcu respectva.
Actvtatea vucanzatoruu se desfasoara conform nstructunor propr stabte prn fsa postuu. In cadru ocuu de
munca este anga|at un ucrator n functa de vucanzator.
2. MI|LOACE DE PRODUCTIE
- magaze de materae
- caucucur cu defectun de dverse tpur s dmensun ce urmeaza a f vucanzate sau casate.
- Dspoztve mecance s/sau hdrauce pentru rdcat autovehcue
- Che specae pentru montat/demontat rot
- Scue,evere de dverse forme s dmensun.
- Chee dnamometrca
- Psto de umfat anveope, cu manometru
- Masna de de|antat
- Masna de echbrat
- Vestar
- Raftur
- Furtune de presune
- Generator azot
- Psto cu manometru pentru azot
- Crc cu perna de aer
- Eectrocompresor
- Petce de caucuc
- Dverse sout de pt s etansat
- Vave s vente
- Snur
- Tabou eectrv 220/380 v
- Presa mecanca pentru petce
3. SARCINA DE MUNCA
Executa ucrar de etansare a gauror dn caucucur s nbnaror a vave de |ent s |ent-caucuc , precum s
demontarea caucucuu de pe |anta , demontarea rot de pe autovehcu , verfcarea perderor de aer , etansarea
perderor , montat caucucu pe |anta, umfat cu aer comprmat sau azot , verfcat etansetatea , echbrat roata s
montat roata pe autovehcu cu strangerea prezoaneor.
Asgura o buna echbrare a rotor.
Asgura strangerea corecta s a momentu optm a prezoaneor de roata.
Asgura rdcarea n sguranta a autovehcuuu , mentnerea u pe pozte, s coborarea acestua dupa montarea rot.
Asgura vehcuu pe tmpu ucruu de eventuae accdente , de cadere de pe crc, sau ovr de catre ate vehcue sau
uta|e.
Asgura depoztarea caucucuror remedabe , departe de surse de cadura sau tabour eectrce .
Asgura ordnea s curatena a ocu de munca s natura orce pata sau scurgere de fud nfamab foost a prea ,
vucanzare.
4. MEDIUL DE MUNCA
1. Factor de rsc propr m|oaceor de producte
a) Factor de rsc mecanc
-mscar functonae ae echpamenteor
!E"C#$E#E% &'C(&($ !E )(*C%
P#'CE"(& !E )(*C%
-=aspunde de realizarea sarcinilor trasate de Eeful +ompartimentului @ehnic.
- 1!ecuta prelucrari metalice prin deformare plastica la rece, modificari ale structurilor e!istente sau dezafectari ale acestora ;
- 1!ecuta lucrari de lacatuserie si prelucrari metalice ;
-"ntocmeste )rogramul de mentenanta al echipamentelor si il prezinta pentru apro$are Eefului de +ompartiment;
-1fectuarea actiitatilor de mentenanta conform )rogramului apro$at;
-1fectueaza actiitatile de reparatii, in cazul cand se utilizeaza flacara, cu apro$area =esponsa$ilului EE7.
-'sigura folosirea corecta a dotarilor specifice, a materialelor si pieselor de schim$ aferente utilajelor;
-1fectueaza actiitatile de interentii accidentale la echipamente;
-2estioneaza judicios materialele si piesele de schim$ aferente;
-)articipa la instruirea pe linie de EE7, E.C.;
-7entine curatenia si ordinea in sectorul sau de actiitate;
-'plica in domeniul sau de actiitate preederile sistemului de management al calitatii;
-Eolutioneaza nonconformitatile cu ocazia auditului intern al calitatii;
-Eolicita sefului compartimentului necesarul de materiale si piese de schim$ pentru actiitatile de mentenanta si reparatii accidentale;
-"nformeaza imediat Eeful +ompartimentului de orice pro$lema aferenta echipamentelor, care poate pune in pericol functionarea
acestora si incalcarea normelor;
-)articipa la instruirea profesionala efectuata de Eeful +ompartimentului;
-=aspunde de respectarea si aplicarea 3egii 6:F/B<<--priind EE7 la locul sau de actiitate astfel :
-Ea aplice masurile sta$ilite de angajator referitor la eitarea riscurilor;
-Ea se asigure ca mijloacele de munca sunt adecate pentru efectuarea actiitatilor sta$ilite;
-"n caz de accident sa cunoasca legaturile necesare pentru primirea primului ajutor ;
-Ea aplice consecent preederile din (isa )ostului in limitele atri$utiilor si responsa$ilitatilor care ii rein;
-Ea respecte si sa se asigure ca sunt respectati indicatorii afisati care se refera la EE7 in locurile unde isi efectueaza
actiitatea;
-Ea foloseasca echipamentul de protectie asigurat de societate;
-Ea foloseasca materialele igienico sanitare asigurate de societate conform destinatiei lor;
-Ea informeze =eprezentantul EE7 de orice situatie care ar putea crea un eeniment, accident de munca sau pericol gra;
- =especta preederile =&".
)$+&'%CE !E P#'!(C,$E
- trus specific de lctuerie continand diferite unelte manuale;
- diferite scule actionate electric ,specifice postului # polizor, masina rotopercutoare, polizor unghiular, suru$elnita electrica %;
- recipienti su$ presiune;
- diferite su$stane inflama$ile: ulei, aselin;
- diferite profile 3,C,",@;
- ta$le dierse dierse tipodimensiuni
- dierse componente si piese ;
- diferite materiale cauciuc/ piele/ te!tolit ;
- scara porta$ila 'l ;
- 'lte dotari si materiale specifice postului.
"%#C$*% !E )(*C%
- 1!ecuta sarcinile, are atri$utiile si responsa$ilitatile cuprinse in fisa
postului, apro$ata de conducerea societatii, pentru locul de munca
G3acatusH.
)E!$(& !E )(*C%
- "si desfasoara actiitatea atat in spatiu inchis cat si in aer li$er, mediul de munca fiind caracterizat de :
-iluminat natural si artificial;
- temperatura scazuta in anotimpul rece si crescuta in cel cald;
-curenti de aer naturali si artificiali;
-zgomot produs de echipamentele de munca;
-gaze, apori ,aerosoli.
-in timpul conducerii autoturismului : i$ratii su$ +7' din cauza functionarii motoarelor termice si a denielarilor .
-poate e!ecuta lucrari la inaltime;
-%C,'#$ !E #$"C $!E*,$-$C%,$
%. -actori de risc proprii mi.loacelor de prodctie
Factori de risc mecanic:
- 7iscari functionale ale echipamentelor de munca, organe de masini in miscare ,contact cu partile mo$ile ,motrice ale echipamentelor
de munca;
- *eplasari ale mijloacelor de transport prindere ,loire ,striire de mijloace de transport in incinta sau in afara unitatii - pe timpul
deplasarii de acasa la sericiu sau iners ,pe timpul manerelor efectuate de masini sau motostiuitor;
- 'utodeclansari sau auto$locari contraindicate ale miscarii functionale ale echipamentelor de munca - nefunctionare corespunzatoare;
- *eplasari/ caderi su$ efectul graitatiei ,cadere de materiale din stie alcatuite in depozit ,datorita depozitarii defectuoase;
- )roiectare de corpuri sau particule la deplasarea prin sectie;
- Euprafete sau contururi periculoase, intepatoare ,taioase ,alunecoase ,a$razie contact cu dispozitie ,o$iecte care au margini
ascutite ,taioase ,alunecoase ,a$razie;
- =ecipiente su$ presiune:;
-4et de ulei su$ presiune, ap cald, aer comprimat, la fisurarea sau pierderea etaneitii traseelor de fluide energetice lucrtorul i
desfoar actiitatea n toate zonele punctului de lucru.
Factori de risc termic:
- @emperatura ridicata/scazuta a o$iectelor sau suprafetelor la contactul epidermei cu acestea;
- (lacari ,flame - incendii proocate de o posi$ila defectiune a instalatiei electrice/arc electric /fumatul sau utilizarea focului deschis in
zone cu interdictie;
Factori de risc electric:
- 1lectrocutare prin atingere directa a ca$lurilor cu izolatie umeda,defecta si/sau im$atranita sau a prizelor defecte ;
- +ontact cu curent electric prin atingere indirecta, tensiune de pas, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de
coroziune ,fara papuci de contact sau izolatii strapunse accidental;
Factori de risc biologic:
- 'nimale periculoase -caini,so$olani ,sau intepatura iespilor/altor insecte eninoase cu ocazia efectuarii lucrarilor in incinta unitatii
sau pe timpul deplasarii de acasa la sericiu sau iners;
Factori de risc chimic:
- 7ateriale inflama$ile: materii prime si finite;
- 3ucrul cu su$stante inflama$ile # motorina, $enzina % in timpul alimentarii
autoturismului;
/. -actori de risc proprii medili de mnca
Factori de risc fiic:
-@emperatura aerului in timpul lucrului / deplasarii ,in aer li$er ,ara -larna "n regim de temperatura ridicata scazuta;
-Cmiditatea aerului in timpul lucrului / deplasarii "n aer li$er, ara -iarna in regim de umiditate ridicata scazuta
-+urenti de aer cauzati de deschiderea usilor si ferestrelor ,utilizarea entilatiei ant puternic etc.;
-zgomot cauzat de echipamentele de munca -amplasate in imediata apropiere ;
-1!punere la un niel de iluminare necorespunzator scazut datorita nefunctionarii corespunzatoare a surselor de iluminat in zonele de
lucru ,stralucire e!agerata,palpaire;
-+alamitati naturale :e!punere la trasnet , grindina ,iscol ,seisme,pra$usiri de copaci ,etc.
-)ul$eri pneumoconiogene, pul$eri in suspensie datorita circulatiei/ functionarii mijloacelor de transport ;
-=adiaii infraroii i C? produse la sudarea cu arc electric.
Factori de risc chimic:
- Eu$stante to!ice : materiile prime si finite utilizate- iritatii ale mucoaselor conjunctiale si ale cailor respiratorii;
Factori de risc biologic:
- 7icroorganisme in suspensie in aer ,irusuri epidemie de gripa;
C. -actori de risc proprii sarcinii de mnca
Suprasolicitare fiica:
-)ozitii fortate sau icioase, operatii care se desfasoara fara posi$ilitatea adoptarii unei pozitii normale de lucru -in pozitia aplecat spre
inainte ghemuit;
- 1fort dinamic - depunerea unui efort sustinut la manipularea si transportul unor o$iecte cu masa mare si forme neregulate;
!. -actori de risc proprii e0ectantli
!ctiuni gresite:
- 1fectuarea defectuoasa de operatii, manere ,transportarea, ridicarea cu ajutorul fortei $ratelor ,fara respectarea pozitiilor indicate
corecte,a unor materiale grele sau cu olum mare;
- 1fectuarea defectuoasa de operatii, pozitionari ,fi!ari ,asam$lari utilizarea de scule defecte, dispozitie de sustinere sau prindere
defecte sau improizate;
- +adere de la acelasi niel prin: impiedicare, alunecare, dezechili$rare ;
- +dere de la nlime pe timpul montajului.
- 1fectuarea defectuoasa de operatii ,manere, nerespectarea instructiunilor de lucru ale echipamentelor de munca;
- 1fectuarea de operatii nepreazute prin sarcina de munca, e!ecutarea unor actiitati care nu sunt consemnate in fisa postului ,
pentru care lucratorul nu este instruit ,calificat, autorizat;
- 1!ecutarea de operaii fr respectarea condiiilor de electrosecuritate;
- +omunicari accidentogene discutii in timpul lucrului care distrag atentia sau indruma gresit lucratorul;
- (i!area pieselor, su$ansam$lelor fr folosirea tuturor elementelor de asam$lare sau fr asigurarea momentului de str0ngere
prescris.
"misiuni:
- &mitere a unor operatii ,e!ecutarea de lucrari fara intreruperea functionarii echipamentelor de munca;
- .eutilizarea echipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie si de
interentie in timpul lucrului sau in timpul conducerii autoturismului # centura de siguranta%;
(*$,%,E%1
E+ =&7'=+&E@ E=3
FISA DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNCA
*()%# PE#"'%*E E2P("E1
!(#%,% E2P(*E#$$1; h/sch
&'C(& !E )(*C%1
Lacatus
EC3$P% !E E4%&(%#E1 $ng. $onel $lie

C')P'*E*,%
"$",E)(&($ !E
)(*C%
-%C,'#$ !E
#$"C
$!E*,$-$C%,$
-'#)% C'*C#E,% !E )%*$-E",%#E % -%C,'#$&'#
!E #$"C
5descriere6 parametri7
C'*"E-
C$*,%
)%2$)%
P#E4$-
8$/$&%
C&%"%
!E
G#%4$-
,%,E
C&%"% !E
P#'/%-
/$&$,%,E
*$4E&
P%#-
,$%& !E
#$"C
9 1 2 3 4 5 6
)$+&'%CE !E
P#'!(C,$E
('+@&=" *1
="E+
71+'."+
:. 7iscari functionale ale echipamentelor de munca, organe
de masini in miscare ,contact cu partile mo$ile ,motrice ale
echipamentelor de munca la care lucreaza;
*1+1E
, B 8
B. *eplasari ale mijloacelor de transport prindere ,loire
,striire de mijloace de transport in incinta sau in afara
unitatii - pe timpul deplasarii de acasa la sericiu sau
iners ,pe timpul manerelor efectuate de masini sau
$uldoe!caator;
*1+1E
, B 8
6. 'utodeclansari sau auto$locari contraindicate ale miscarii
functionale ale echipamentelor de munca - nefunctionare
corespunzatoare;
*1+1E , : 6
8. *eplasari/ caderi su$ efectul graitatiei ,cadere de
materiale din stie alcatuite in depozit ,datorita depozitarii
defectuoase;
*1+1E
, : 6
9. )roiectare de corpuri sau particule la deplasarea prin
sectie;
".? 2= B 9 B 8
-. Euprafete sau contururi periculoase, intepatoare
,taioase ,alunecoase ,a$razie contact cu dispozitie
,o$iecte care au margini ascutite ,taioase ,alunecoase
,a$razie;
"@7 6-89 zile B 8 B
,. =ecipiente su$ presiune, e!plozie; *1+1E
, : 6
;.4et de ulei su$ presiune, ap cald, aer comprimat, la
fisurarea sau pierderea etaneitii traseelor de fluide
energetice lucrtorul i desfoar actiitatea n toate
punctele de lucru ale unitii.
".? gr. 6 8 : B
('+@&=" *1
="E+ @1=7"+
F. @emperatura ridicata/scazuta a o$iectelor sau
suprafetelor la contactul epidermei cu acestea;
"@7 6-89 zile B B B
:<. (lacari ,flame - incendii proocate de o posi$ila
defectiune a instalatiei electrice/arc electric /fumatul sau
utilizarea focului deschis in zone cu interdictie;
*1+1E
, B 8
('+@&=" *1
="E+
131+@="+ ::. 1lectrocutare prin atingere directa a ca$lurilor cu izolatie
umeda,defecta si/sau im$atranita sau a prizelor defecte ; *1+1E , B 8
:B. +ontact cu curent electric prin atingere indirecta,
tensiune de pas, legaturi la instalatia de impamantare cu
grad ridicat de coroziune ,fara papuci de contact sau izolatii
strapunse accidental;
*1+1E , B 8
('+@&=" *1
="E+
5"&3&2"+
:6. 'nimale periculoase -caini,so$olani ,sau intepatura
iespilor/altor insecte eninoase cu ocazia efectuarii
lucrarilor in incinta unitatii sau pe timpul deplasarii de acasa
la sericiu sau iners;
*1+1E , : 6
('+@&=" *1
="E+ +I"7"+
:8. 7ateriale inflama$ile: materii prime si finite;
*1+1E , : 6
:9. 3ucrul cu su$stante inflama$ile # motorina, $enzina % in
timpul alimentarii autoturismului;
*1+1E , : 6
)E!$(& !E
)(*C% FACTORI DE
RISC FIZIC
:-. @emperatura aerului in timpul lucrului / deplasarii ,in aer
li$er ,ara -larna "n regim de temperatura ridicata scazuta;
"@7 6-89 zile B 8 B
:,. Cmiditatea aerului in timpul lucrului / deplasarii "n aer
li$er, ara -iarna in regim de umiditate ridicata scazuta;
"@7 6-89 zile B 8 B
:;. +urenti de aer cauzati de deschiderea usilor si
ferestrelor ,utilizarea entilatiei ant puternic etc.;
"@7 6-89 zile B 9 6
:F. Jgomot cauzat de echipamentele de munca -amplasate
in imediata apropiere;
"@7 89 -:;<
zile
6 B B
B<. 1!punere la un niel de iluminare necorespunzator
scazut datorita nefunctionarii corespunzatoare a surselor de
iluminat in zonele de lucru ,stralucire e!agerata, palpaire;
"@7 89 -:;<
zile
6 B B
B:. +alamitati naturale :e!punere la trasnet , grindina ,iscol
,seisme,pra$usiri de copaci ,etc.
".? 2= B , : 6
BB. )ul$eri pneumoconiogene, pul$eri in suspensie datorita
circulatiei/ functionarii mijloacelor de transport
/$uldoe!caator;
"@7 6-89 zile B 8 B
B6. =adiaii infraroii i C? produse la sudarea cu arc
electric
"@7 6-89 zile B - 6
('+@&=" *1
="E+ +I"7"+
B8.Eu$stante to!ice : materiile prime si finite utilizate- iritatii
ale mucoaselor conjunctiale si ale cailor respiratorii
"@7 6-89 zile B 9 6
('+@&=" *1
="E+
5"&3&2"+
B9. 7icroorganisme in suspensie in aer ,irusuri epidemie
de gripa;
"@7 6-89 zile B 8 B
"%#C$*% !E
)(*C%
EC)='
E&3"+"@'=1
("J"+'
B-. )ozitii fortate sau icioase, operatii care se desfasoara
fara posi$ilitatea adoptarii unei pozitii normale de lucru -in
pozitia aplecat spre inainte ghemuit;
".? 2= 6 6 6 6
B,.1fort dinamic - depunerea unui efort sustinut la
manipularea si transportul unor o$iecte cu masa mare si
forme neregulate;
"@7 89 -:;<
zile
8 8 8
E2EC(,%*,
'+@"C."
2=1E"@1
B;.1fectuarea defectuoasa de operatii, manere
,transportarea, ridicarea cu ajutorul fortei $ratelor ,fara
respectarea pozitiilor indicate corecte,a unor materiale grele
sau cu olum mare;
".? 2= 6 8 6 8
BF. 1fectuarea defectuoasa de operatii, pozitionari ,fi!ari
,asam$lari utilizarea de scule defecte, dispozitie de
sustinere /prindere defecte sau improizate;
"@7 89 -:;<
zile
6 6 6
6<. 1fectuarea defectuoasa de operatii ,manere,
nerespectarea instructiunilor de lucru ale echipamentelor de
munca;
*1+1E , 6 9
6:. 1fectuarea de operatii nepreazute prin sarcina de
munca, e!ecutarea unor actiitati care nu sunt consemnate
in fisa postului , pentru care lucratorul nu este instruit
,calificat, autorizat;
*1+1E , 6 9
6B. +adere de la acelasi niel prin: impiedicare,
alunecare, dezechili$rare entorsa, fractura
"@7 89 -:;<
zile
6 6 6
66.+dere de la nlime *1+1E , : 6
68. (i!area pieselor, su$ansam$lelor fr folosirea tuturor
elementelor de asam$lare sau fr asigurarea momentului
de str0ngere prescris.
*1+1E , : 6
69.1!ecutarea de operaii fr respectarea condiiilor de
electrosecuritate
*1+1E , : 6
6-. +omunicari accidentogene discutii in timpul lucrului care
distrag atentia sau indruma gresit lucratorul;
"@7 89 -:;<
zile
6 6 6
&7"E"C." 6,. &mitere a unor operatii ,e!ecutarea de lucrari fara
intreruperea functionarii echipamentelor de munca;
".? 2= B 9 6 8
6;. .eutilizarea echipamentului de lucru si a mijloacelor de
protectie si de interentie in timpul lucrului sau in timpul
conducerii autoturismului # centura de siguranta%;
*1+1E , 6 9
*ivell de risc global este1

ri =i
iK: <#,!,%L<#-!-%L6#9!9%L F#8!8% L :,#6!6%LF#B!B% 8<;
*rg K -------------- K ----------------------------------------------------------------- K --------- K 3649
6; <!,L<!-L6!9LF!8L:,!6LF!B :B<
ri
iK:
*$4E&(#$&E P%#,$%&E !E #$"C PE -%C,'#$ !E #$"C
&ocl de mnca1 Lacatus
*ivel global de risc1 3649
#$G$N%!:
(:. 7iscari functionale ale echipamentelor de munca, organe de masini in miscare ,contact cu partile mo$ile ,motrice ale echipamentelor de
munca la care lucreaza;
(B. *eplasari ale mijloacelor de transport prindere ,loire ,striire de mijloace de transport in incinta sau in afara unitatii - pe timpul deplasarii de
acasa la sericiu sau iners ,pe timpul manerelor efectuate de masini ,motostiuitor ;
(6. 'utodeclansari sau auto$locari contraindicate ale miscarii functionale ale echipamentelor de munca - nefunctionare corespunzatoare;
(8. *eplasari/ caderi su$ efectul graitatiei ,cadere de materiale din stie alcatuite in depozit ,datorita depozitarii defectuoase;
(9. )roiectare de corpuri sau particule la deplasarea prin sectie;
(-. Euprafete sau contururi periculoase, intepatoare ,taioase ,alunecoase ,a$razie contact cu dispozitie ,o$iecte care au margini ascutite
,taioase ,alunecoase ,a$razie;
(,. =ecipiente su$ presiune;
(;. 4et de ulei su$ presiune, ap cald, aer comprimat, la fisurarea sau pierderea etaneitii traseelor de fluide energetice lucrtorul i
desfoar actiitatea n toate punctele de lucru ale unitii.
(F. @emperatura ridicata/scazuta a o$iectelor sau suprafetelor la contactul epidermei cu acestea;
(:<. (lacari ,flame - incendii proocate de o posi$ila defectiune a instalatiei electrice /fumatul sau utilizarea focului deschis in zone cu
interdictie;
(::. 1lectrocutare prin atingere directa a ca$lurilor cu izolatie umeda,defecta si/sau im$atranita sau a prizelor defecte ;
(:B. +ontact cu curent electric prin atingere indirecta, tensiune de pas, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de coroziune ,fara
papuci de contact sau izolatii strapunse accidental;
(:6. 'nimale periculoase -caini,so$olani ,sau intepatura iespilor/altor insecte eninoase cu ocazia efectuarii lucrarilor in incinta unitatii sau pe
timpul deplasarii de acasa la sericiu sau iners;
(:8. 7ateriale inflama$ile: materii prime si finite;
(:9. 3ucrul cu su$stante inflama$ile # motorina, $enzina % in timpul alimentarii autoturismului;
(:-. @emperatura aerului in timpul lucrului / deplasarii ,in aer li$er ,ara -larna "n regim de temperatura ridicata scazuta;
(:,. Cmiditatea aerului in timpul lucrului / deplasarii "n aer li$er, ara -iarna in regim de umiditate ridicata scazuta;
(:;. +urenti de aer cauzati de deschiderea usilor si ferestrelor ,utilizarea entilatiei ant puternic etc.;
(:F. zgomot cauzat de echipamentele de munca -amplasate in imediata apropiere, in cadrul sectiei ;
(B<. 1!punere la un niel de iluminare necorespunzator scazut datorita nefunctionarii corespunzatoare a surselor de iluminat in zonele de lucru
,stralucire e!agerata, palpaire;
(B:. +alamitati naturale :e!punere la trasnet , grindina ,iscol ,seisme,pra$usiri de copaci ,etc.
(BB. )ul$eri pneumoconiogene, pul$eri in suspensie datorita circulatiei/ functionarii mijloacelor de transport /$uldoe!caator;
(B6. =adiaii infraroii i C? produse la sudarea cu arc electric ;
(B8.Eu$stante to!ice : i materiile prime si finite utilizate- iritatii ale mucoaselor conjunctiale si ale cailor respiratorii
(B9. 7icroorganisme in suspensie in aer ,irusuri epidemie de gripa;
(B-. )ozitii fortate sau icioase, operatii care se desfasoara fara posi$ilitatea adoptarii unei pozitii normale de lucru -in pozitia aplecat spre
inainte ghemuit;
(B,.1fort dinamic - depunerea unui efort sustinut la manipularea si transportul unor o$iecte cu masa mare si forme neregulate;
(B;. 1fectuarea defectuoasa de operatii, manere ,transportarea, ridicarea cu ajutorul fortei $ratelor ,fara respectarea pozitiilor indicate
corecte,a unor materiale grele sau cu olum mare;
(BF. 1fectuarea defectuoasa de operatii, pozitionari ,fi!ari ,asam$lari utilizarea de scule defecte, dispozitie de sustinere /prindere defecte sau
improizate;
(6<. 1fectuarea defectuoasa de operatii ,manere, nerespectarea instructiunilor de lucru ale echipamentelor de munca
(6:. 1fectuarea de operatii nepreazute prin sarcina de munca, e!ecutarea unor actiitati care nu sunt consemnate in fisa postului , pentru care
lucratorul nu este instruit ,calificat, autorizat;
(6B. +adere de la acelasi niel prin: impiedicare, alunecare, dezechili$rare entorsa, fractura;
(66.+dere de la nlime ;
(68. (i!area pieselor, su$ansam$lelor fr folosirea tuturor elementelor de asam$lare sau fr asigurarea momentului de str0ngere prescris;
(69.1!ecutarea de operaii fr respectarea condiiilor de electrosecuritate;
(6-. +omunicari accidentogene discutii in timpul lucrului care distrag atentia sau indruma gresit lucratorul;
(6,. &mitere a unor operatii ,e!ecutarea de lucrari fara intreruperea functionarii echipamentelor de munca;
(6;. .eutilizarea echipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie si de interentie in timpul lucrului sau in timpul conducerii autoturismului #
centura de siguranta%;
-$"% !E )%"(#$ P#'P("E PE*,#( &'C(& !E )(*C% Lacatus
.r.
+rt
('+@&= *1 ="E+
.iel
de risc
7'EC=" )=&)CE1
.ominalizarea masurii
< : B 6
:. -1. 7iscari functionale ale echipamentelor de munca,
organe de masini in miscare ,contact cu partile
mo$ile ,motrice ale echipamentelor de munca la care
lucreaza ;
8 &asuri tehnice: M 1chipamentele de munca or aea montate toate protectiile de
securitate/interentiile la acestea se or efectua de catre personal calificat si
autorizat/circulatia in zona se a face pe caile de circulatie sta$ilite si marcate
conform preederilor legale in igoare.
&asuri organiatorice: M lnstruirea lucratorilor priind consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a 1.".). etc
B. -2. *eplasari ale mijloacelor de transport prindere
,loire ,striire de mijloace de transport in incinta sau
in afara unitatii - pe timpul deplasarii de acasa la
sericiu sau iners ,pe timpul manerelor efectuate de
masini sau $uldoe!caator
8 &asuri tehnice: M )redarea mijloacelor de transport numai personalului calificat si
posesor a permisului de conducere pe categoria respectia;
*elimitarea fizic i semnalizarea corect i izi$il a zonei de lucru/ marcarea
zonelor de lucru, n conformitate cu preederile legale i instruciunile proprii EE7
&asuri organiatorice: M )redarea mijloacelor de transport numai personalului
calificat si posesor a permisului de conducere pe categoria respectia;
"nstruirea si respectarea de catre lucratori a regulilor priind siguranta circulatiei
pe drumurile pu$lice si interioare.
6.
-5. )roiectare de corpuri sau particule la deplasarea
prin sectie

8 &asuri tehnice: M Ee a lucra numai cu 1.7. omologate ,in perfecta stare de
functionare,intretinute si e!ploatate numai de personal autorizat,instruit,calificat
,respectandu-se cu strictete regulile de EE7 conform preederilor legale.
&asuri organiatorice: M lnstruirea lucratorilor priind consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a 1.".). etc.

8.
-19. (lacari ,flame - incendii proocate de o posi$ila
defectiune a instalatiei electrice /fumatul sau utilizarea
focului deschis in zone cu interdictie
8
&asuri organiatorice: Ee or respecta preederile legale in igoare,priind )E" si or
fi anuntate imediat defectiunile instalatiei electrice constatate ,pentru remedierea
acestora in timp util de catre personal autorizat cu atri$utii in acest domeniu.
&asuri tehnice: ' Ee or e!ecuta periodic ,conform graficelor sta$ilite de catre
specialisti lucrarile de intretinere,reizie si reparatii ;
9
.
-11. 1lectrocutare prin atingere directa a ca$lurilor cu
izolatie umeda,defecta si/sau im$atranita sau a
prizelor defecte
8 &asuri tehnice: ' Ee or e!ecuta periodic ,conform graficelor sta$ilite de catre
specialisti lucrarile de intretinere,reizie si reparatii ;
&asuri organiatorice: ' ?or fi utilizate numai instalatii si echipamente de munca
electrice in perfecta stare de functionare,or fi raportate imediat toate defectiunile
constatate ,oprindu-se lucrul pana la remedierea acestora.
-. -12. +ontact cu curent electric prin atingere indirecta,
tensiune de pas, legaturi la instalatia de impamantare
cu grad ridicat de coroziune ,fara papuci de contact
sau izolatii strapunse accidental
8 &asuri tehnice :Ee or e!ecuta la termenele sta$ilite erificarile si masuratorile
preazute de legislatia in igoare iar daca situatia impune,termenele or fi deansate/
3egarea la centura de mpNm0ntare i la nulul de protecie a echipamentelor de
muncN acionate electric.
&asuri organiatorice: ' ?or fi utilizate numai instalatii si echipamente de munca
electrice in perfecta stare de functionare,or fi raportate imediat toate defectiunile
constatate ,oprindu-se lucrul pana la remedierea acestora.
,. -27.1fort dinamic - depunerea unui efort sustinut la
manipularea si transportul unor o$iecte cu masa mare
si forme neregulate
8 &asuri organiatorice: ?or fi respectate preedrile EE7 in igoare priind
transportul,ridicarea si asezarea materialelor.
&asuri tehnice: Ee or lua toate masurile tehnice necesare in conformitate cu
preederile legislatiei EE7 in igoare, pentru eliminarea situatiilor in care lucratorii
sunt neoiti sa depuna un efort mai mare decat limita admisa/ respectarea criteriilor
ergonomice priind proiectarea locurilor de munc i a actiitii;
;. -2:. 1fectuarea defectuoasa de operatii, manere
,transportarea, ridicarea cu ajutorul fortei $ratelor ,fara
respectarea pozitiilor indicate corecte,a unor materiale
grele sau cu olum mare
8 &asuri organiatorice: ?or fi respectate preedrile EE7 in igoare priind
transportul,ridicarea si asezarea materialelor.
&asuri tehnice: Ee or lua toate masurile tehnice necesare in conformitate cu
preederile legislatiei EE7 in igoare, pentru eliminarea situatiilor in care lucratorii
sunt neoiti sa depuna un efort mai mare decat limita admisa/ respectarea criteriilor
ergonomice priind proiectarea locurilor de munc i a actiitii;
F. -2;. 1fectuarea defectuoasa de operatii
,manere,nerespectarea instructiunilor de lucru ale
echipamentelor de munca.
9 &asuri organiatorice: ' =espectarea instructiunilor de lucru preazute in cartea
tehnica a echipamentului de munca /lnstruirea lucratorilor priind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a
1.".). etc.
:<. -31. 1fectuarea de operatii nepreazute prin sarcina
de munca, e!ecutarea unor actiitati care nu sunt
consemnate in fisa postului , pentru care lucratorul nu
este instruit ,calificat, autorizat.
9 &asuri organiatorice: ' "nstruirea lucratorilor pentru e!ecutarea numai de
operatiuni in conformitate cu fisa postului si pregatirea profesionala.
::. -37. &mitere a unor operatii ,e!ecutarea de lucrari
fara intreruperea functionarii echipamentelor de
munca
8 &asuri organiatorice: M lnstruirea lucratorilor priind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a
1.".). etc. M ?erificarea prin control permanent, din partea sefilor ierarhic superiori;
:B. -3:. .eutilizarea echipamentului de lucru si a
mijloacelor de protectie si de interentie in timpul
lucrului sau in timpul conducerii autoturismului
# centura de siguranta%
9 &asuri organiatorice: lnstruirea lucratorilor priind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a
mijloacelor de protectie etc. M ?erificarea prin control permanent, din partea sefilor
ierarhic superiori; *otarea cu mijloace si echipamente de protectie in functie de
riscurile e!istente la locul de munca,insotita de o$ligatiitatea utilizarii acestora pe
timpul e!ecutarii sarcinii de lucru.
&suri tehnice: achiziionarea 1.".). corespunztor actiitii ce urmeaz a fi
desfurat potriit reglementrilor n igoare.

4. C'*C&(8$$
$*,E#P#E,%#E% #E8(&,%,E&9# E4%&(%#$$ PE*,#( &'C(& !E )(*C% LAA!"#
.ielul de risc glo$al calculat pentru locul de munca &acats este egal cu 3649, aloare ce se incadreaza in categoria
locurilor de munca cu niel de risc accepta$il.
=ezultatul este sustinut de <-isa de evalare <6 din care se o$sera ca din totalul de 6; factori de risc identificati, :B
depasesc, ca niel partial de risc, aloarea 6, diferenta de B- incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.
"n ceea ce prieste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia este reprezentata in figura de mai sus.
+ei :B factori de risc ce se situeaza in domeniul inaccepta$il sunt:
-1. 7iscari functionale ale echipamentelor de munca, organe de masini in miscare ,contact cu partile mo$ile ,motrice ale echipamentelor de
munca la care lucreaza - *.4.P.#. 4
-2. *eplasari ale mijloacelor de transport prindere ,loire ,striire de mijloace de transport in incinta sau in afara unitatii - pe timpul deplasarii de
acasa la sericiu sau iners ,pe timpul manerelor efectuate de masini sau $uldoe!caator - *.4.P.#. 4
-5. )roiectare de corpuri sau particule la deplasarea prin sectie - *.4.P.#. 4
-19. (lacari ,flame - incendii proocate de o posi$ila defectiune a instalatiei electrice /fumatul sau utilizarea focului deschis in zone cu
interdictie - *.4.P.#. 4
-11. 1lectrocutare prin atingere directa a ca$lurilor cu izolatie umeda,defecta si/sau im$atranita sau a prizelor defecte - *.4.P.#. 4
-12. +ontact cu curent electric prin atingere indirecta, tensiune de pas, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de coroziune ,fara
papuci de contact sau izolatii strapunse accidental - *.4.P.#. 4
-27.1fort dinamic - depunerea unui efort sustinut la manipularea si transportul unor o$iecte cu masa mare si forme neregulate - *.4.P.#. 4
-2:. 1fectuarea defectuoasa de operatii, manere ,transportarea, ridicarea cu ajutorul fortei $ratelor ,fara respectarea pozitiilor indicate
corecte,a unor materiale grele sau cu olum mare - *.4.P.#. 4
-39. 1fectuarea defectuoasa de operatii ,manere,nerespectarea instructiunilor de lucru ale echipamentelor de munca - *.4.P.#. 5
-31. 1fectuarea de operatii nepreazute prin sarcina de munca, e!ecutarea unor actiitati care nu sunt consemnate in fisa postului , pentru care
lucratorul nu este instruit ,calificat, autorizat - *.4.P.#. 5
-37. &mitere a unor operatii ,e!ecutarea de lucrari fara intreruperea functionarii echipamentelor de munca - *.4.P.#. 4
-3:. .eutilizarea echipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie si de interentie in timpul lucrului sau in timpul conducerii autoturismului #
centura de siguranta% - *.4.P.#. 5
)entru diminuarea sau eliminarea celor :B factori de risc #care se situeaza in domeniul inaccepta$il%, sunt necesare
masurile generic prezentate in <-isa de masri propse< pentru locul de munca = Lacatus.
5.BIBLIOGRAFIE
. Darabont Aexandru, Pece tefan, Dscescu Aurea - Managementul securitii i sntii n
munc, vo.1 2, Edtura AGIR, Bucuret, 2001;
!. Darabont Aexandru, Pece tefan - Protecia muncii (manual pentru nvmntul universitar),
Edtura Ddactc Pedagogc R.A. Bucuret, 1996;
". Darabont Doru - Auditarea de securitate i sntate n munc, Edtura Unverst Lucan
Baga dn Sbu, 2004;
#. Darabont Aexandru, Nspeanu Steua, Darabont Doru - Auditul securitii i sntii n
munc, Edtura AGIR, Bucuret, 2002;
5. Darabont Aexandru, Darabont Dan, Constantn Geu, Darabont Doru Evaluarea calitii de
securitate a echipamentelor tehnice, Edtura AGIR, Bucuret, 2001;
$. Darabont Doru, Roca Mha - Pai hotri pentru implementarea sistemului de management
al securitii i sntii n munc, revsta "Obectv", nr.2/2003, p.34-35;
%. |cea Aexandru .a. - Dreptul muncii, Edtura Rosett, Bucuret 2004;
&. Innes |ohn - a!et" and #ealth Auditing, www.safetyne.wa.gov.au
'. Oaru Mareta - Managementul calitii, Edtura Economc, Bucuret, 1999;
(. *** - $hid pentru evaluarea riscurilor% Inspeca Munc, 2007;
. *** - &onstituia 'omniei modfcat competat prn Legea de revzure a Consttue
Romne nr.429/2003
!. *** - $uidelines on occupational sa!et" and health management s"stems ()* *# +,,-,
Internatona Labour Offce, Geneva, 2001;
". *** - ' *#A -.,,-/+,,. isteme de management al sntii i securitii ocupaionale0
&erine;
#. *** - ' E1 (* -2,--/+,,3 $hid pentru auditarea sistemelor de management al calitii
i4sau de mediu;
5. *** - ' E1 -,5, - Securtatea manor. Prncp pentru aprecerea rscuror;
$. *** - DE6 7 Dicionar e8plicativ al lim9ii romne, Edtura Academe Romne, Bucuret, 1986;
%. *** - www.bs-goba.com - ste-u Brtsh Standard Insttuton
&. *** :reat" esta9lishing the European Economic &ommunit", www.eur-ex.europa.eu
'. *** ingle European Act, Offca |ourna of the European Communtes No. L 169/9, 29.06.1987
!(. *** Directiva &onsiliului din -+ iunie -2.2 privind punerea n aplicare de msuri pentru
promovarea m9untirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munc (.2432-4&EE) ,
www.eur-ex.europa.eu
!. *** - http://osha.europa.eu/en/egsaton/drectves - ste-u Agene Europene pentru
Securtate Sntate n Munc
!!. *** - www.mmunc.ro - ste-u Mnsteruu Munc, Fame Protece Socae
!". *** (nstrument pentru evaluarea riscurilor, Agena European pentru Securtate Sntate n
Munc, http://hw.osha.europa.eu