Sunteți pe pagina 1din 2

Depozite la termen

Banca Cooperatista Mihai Viteazul poate atrage sub forma depunerilor pe termen, economiile banesti ale membrilor cooperatori si ale altor persoane fizice care domiciliaza/au resedinta in raza sa teritoriala. Depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare in Sistemul Bancar, plafonul de garantare fiind comunicat periodic de catre acesta. Suma minima minima ce se poate depune pe termen de o persoana fizica este de 30 lei, iar suma minima pe care o poate depune o persoana fizica este de 200 lei. Tipuri de depozite pe termen: 1. Depozitul standard: este un depozit obisnuit la care dobanda se bonifica lunar.

a)cu dobanda varibila: depozite la termen pentru 1 zi pentru !"#S$%&" '(#)*)+", depozite la termen pentru - zile pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 1/ zile pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 1 luna pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 3 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 0 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 1 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 12 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+",

depozite la termen pentru 12 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 23 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", b)cu dobanda fixa: depozite la termen pentru 1 luna pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", depozite la termen pentru 3 luni pentru !"#S$%&" F).)+" S) '(#)*)+", 2. Depozitul cu capitalizare: depozitul la care dobanda se bonifica la scadenta

finala a depozitului cand se cumuleaza cu dobanda bonificata si se constituie un nou depozit a4and acelasi termen cu cel e5pirat. CE T!"!C#TE DE DE$%&!T Se emit in regim nominal cu clauza de imputernicire. 6alori nominale ale certificatelor: 100 lei, /00 lei, 1.000 lei, 2.000 lei si /.000 lei. $erioade de constituire: 3 luni, 0 luni si 1 an. *obanda este constanta pe toata durata pentru care a fost constituit depozitul. #ascumpararea certificatului se poate face la termenul scadent, de catre titular sau imputernicit numai de la unitatea care l a emis iar prelungirea certificatului se poate face cu acordul titularului, pentru aceeasi perioada de depozitare. *obanda pentru certificatul reinnoit este cea practicata de unitate la data respecti4a.