Sunteți pe pagina 1din 2

Curs de fotografie programa de studiu

Curs foto 1 Organizare, istorie, aparatul foto, termeni


Sa ne cunoastem; Elemente organizatorice; Cateva cuvinte despre fotografie si istoria fotografiei; Elemente de baza in fotografie; Aparatul de fotografiat: descriere generala, tipuri de aparat; Accesorii des utilizate in fotografie.

Curs foto 2 Aparatul si obiectivele foto


Generalitati, Montura obeictivelor, Dioptria, Materiale folosite in fabricarea obiectivelor; Caracteristicile principale ale obiectivelor; Clasificari dupa distanta focala; Mecanisme de diafragma; Aberatia cromatica, aberatia sferica; Multiplicatorul de focala; Sisteme de stabilizare a imaginii; Accesorii pentru obiectivele foto.

Curs foto 3 Formarea imaginii si lumina in fotografie


Sistemul focal, ormarea imaginii, !ederea umana; "eceptori, !ederea monoculara, !ederea bioculara; Adancimea in sistemul monocular; ormarea imaginii prin obiectivele foto; Efectul de perspectiva, perspectivele punctului de statie; #umina, Generalitati, functiile luminii, directii de iluminare; Diferite tipuri de iluminare in fotografie.

Curs foto 4- e!nici de utilizare a luminii in natura si in fotografia de studio


#umina $din fata%, #umina $din spate% contre&'our; "efle(ii, #umina de contur, #umina $blanda% soft; Sistemul de iluminare in studio, )ozitionarea luminor in studio; Accesorii de iluminare si difuzie a luminii in studioul foto.

Curs foto "- #asurarea e$punerii, !istograma si temperatura de culoare


*otiuni generale despre e(punere, valori, te+nici, moduri de masurare; ,tilizarea e(ponometrului in fotografie; )rincipalele functii de e(punere personalizate de pe aparatele de fotografiat digitale; -istograma de culoare, masurari, interpretari, recomandari; .emperatura de culoare, masurare, corectie, utilizarea corecta a $balansului de alb%.

Curs foto % Cadra&e, compozitii


/ncadrarea in fotografie, mi'loace te+nice, termeni specifici; Compozitia in fotografie, proportii si marimi, regulile $de aur% in fotografie.