Sunteți pe pagina 1din 3

TEST

BIOLOGIE

CLASA A IX A

SUBIECTE: I. Complement simplu TOATE TESTELE AU UN SINGUR RSPUNS CORECT 1. Oxizomii sunt localizai n: a. mitocondrii b. ribozomi c. reticulul endoplasmatic neted d. ialoplasm! ". Or#anite speci$ice celulei animale sunt: a. lizozomii b. %E& c. $eoplaste d. mio$ibrilele '. Componenta esenial! a nucleului este: a. macromoleculele proteice $ibrilare b. poliza aridele necelulozice c. nucleoproteinele d. cromatina. (. Identi$icai #ruparea ce conine un element c imic de mai mic! importan! ce intr! n alc!tuirea materiei )ii: a. *+ ,+ O+ -+ S b. C+ *+ ,+ C.+ O c. C+ ,+ O+ -+ S d. C+ *+ O+ -+ S /. -rintre enunurile re$eritoare la cloroplaste+ numai unul nu este $als: a. nu sunt autodi)izibile b. sunt lipsite de ma#neziu c. sunt imobile d. au rol n ereditate. 0. Identi$icai enunul eronat pri)ind prezena+ structura 1i $unciile mitocondriilor: a. lipsesc la bacterii b. dubla membran! le d! un contur de bastona1 sau micros$erul! c. ener#ia eliberat! la ni)elul lor se consum! imediat d. membrana lor intern! $ormeaz! criste sau tubuli.

Teste biologie clasa IX

2. 3acuolele: a. deri)! din structurile #ranulare b. conin suc nuclear c. sunt implicate n absorbia 1i conducerea soluiilor minerale d. au rol n ener#eza celular!. II. Complement grupat

La urmtoarele ntrebri rspundei conform cheii: A-enunurile 1,2,3 sunt corecte -enunurile 1,3 sunt corecte C-enunurile 2,! sunt corecte "-enuntul ! este corect #-toate sunt corecte$
1. 4r#umentai de ce procariotele sunt in$erioare eucariotelor: 1. sunt lipsite de membrana nuclear! ". au un nucleoid care $ormeaz! un cromozom unic '. nu au ciclu de condensare a cromozomilor (. au o respiraie mitocondrial!. ". 5ictiozomii: 1. sunt delimitai printro membran! plasmatic! ". sintetizeaz! componentele membranelor plasmatice '. $ormeaz! un complex n prea6ma nucleului (. au le#!tur! mor$o#enetic! cu reticulul endoplasmatic. '. 7n ana$az!: 1. cromozomii sunt monocromatidici ". cromozomii alunec! pe $irele $usului de di)iziune '. cromozomii se ndreapt! spre polii $usului de di)iziune (. cromozomii $ii alc!tuiesc la $iecare cap!t al $usului de di)iziune c8te o $i#ur! asem!n!toare cu o stea. (. 7n timpul meiozei: 1. nu au loc recombin!ri #enetice ". are loc dansul cromozomilor '. dintro celul! diploid! rezult! o tetrad! de celule diploide (. n pro$aza I are loc $ormarea de bi)aleni. /. 7n structura ialoplasmei: 1. macromoleculele proteice $ibrilare $ormeaz! o reea tridimensional! ". n oc iurile reelei ialoplasmei sunt cuprinse #lucidele+ lipidele etc. '. $aza dispersat! este apa+ care9i con$er! propriet!i de sol sau de #el (. proteinele #lobulare $ormeaz! o reea sau mai multe reele anastomozate.

Teste biologie clasa IX

"

%!spunsuri: Complement simplu 1a "d 'd (b /d 0c 2c Complement grupat 14 "E '4 (C /4 Colegiul Prof. Victoria Dorobaniu aional !e Arte "#egina $aria% Constana

Teste biologie clasa IX

'