Sunteți pe pagina 1din 5

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge...

CAPITOLUL 4. COLINIARITATE
4.1. Fie d o dreapt!, O d "i dou! puncte A "i B situate de o parte "i de alta a dreptei d. Dac! C "i D sunt situate pe d de o parte "i de alta a lui O astfel nct AOC = BOD atunci punctele A, O, B sunt coliniare.

4.2. Fie d o dreapt! "i A, B, C trei puncte astfel nct AB coliniare.

d, AC

d. Atunci A, B, C sunt

4.3. Se consider! punctele A ', B ', C ' situate pe dreptele BC , AC , AB determinate de laturile triunghiului ABC . Dac! dou! dintre ele sunt situate pe laturile triunghiului "i unul pe prelungirea laturii, sau nici unul nu este situate pe laturile triunghiului "i este verificat! rela#ia:
A'B A'C

! B 'C ! C ' A = 1 atunci cele trei puncte A ', B ', C ' sunt coliniare. (Reciproca teoremei lui
BA CB

'

'

Menelaus)

4.4. Se d! un triunghi ABC oarecare "i AA ' n!l#imea cobort! din A pe BC . Fie B ' "i C ' mijloacele laturilor AC "i AB, iar A1 "i A2 simetricele punctelor A ' n raport cu C ' "i B '. S! se demonstreze c! A1 , A, A2 sunt coliniare.

4.5. Se prelungesc medianele BB ', CC ' ale triunghiului ABC cu BB" = BB ', CC " = CC '. S! se arate c! punctele A, B", C " sunt coliniare.

4.6. Se d! un triunghi oarecare ABC "i AA ' bisectoarea unghiului A. Fie B ' "i C ' mijloacele laturilor AC "i AB, iar A1 "i A2 simetricele punctului A ' n raport cu C ' "i B '. S! se demonstreze c! punctele A1 , A, A2 sunt coliniare.

4.7. Se d! triunghiul ABC dreptunghic n A "i n!l#imea AM . Dac! N "i P sunt simetricele punctului M n raport cu catetele BA "i CA, s! se arate c! punctele N , A, P sunt coliniare.

1 sur 5

23/09/13 16:05

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge...

4.8. Dou! cercuri se intersecteaz! n M "i N . Fie M ', M " punctele diametral opuse lui M n cele dou! cercuri. S! se arate c! punctele M ', N , M " sunt coliniare.

4.9. Fie ABC un triunghi oarecare "i AE, AF dou! drepte astfel nct BAE = CAF. Se proiecteaz! vrful B al triunghiului pe AE n B1 , F pe AC n D1 "i A pe BC n A1 . S! se arate c! punctele A1 , B1 , D1 sunt coliniare.

4.10. S! se demonstreze c! bisectoarele exterioare ale unui triunghi intersecteaz! laturile opuse n trei puncte coliniare.

4.11. n triunghiul ABC se duc perpendicularele AD "i AE pe bisectoarele unghiului B "i AF, AG pe bisectoarele unghiului C . S! se arate c! punctele D, E, F, G sunt coliniare.

4.12. S! se demonstreze c! n orice patrulater convex, mijloacele diagonalelor "i punctul de intersec#ie al segmentelor ce unesc mijloacele laturilor opuse sunt coliniare.

4.13. Un romb are unghiul A de 45. Se m!soar! pe n!l#imea lui B fa#! de latura AD un segment BE = AB. S! se arate c! punctele C , D, E sunt coliniare.

4.14. Se consider! un triunghi oarecare ABC . S! se arate c! mijloacele laturilor AB, BC "i proiec#ia vrfului B pe bisectoarea unghiului A sunt trei puncte coliniare.

4.15. Se consider! triunghiul ABC "i H ortocentrul s!u. Se duce n!l#imea AA ' "i se construie"te punctul D care este simetricul ortocentrului H n raport cu A '. $tiind c! punctul D se proiecteaz! pe laturile AB "i AC n E "i F, s! se arate c! punctele E, A , F sunt coliniare.

4.16. S! se demonstreze c! ntr-un triunghi ABC , punctul H de ntlnire a n!l#imilor, mijlocul M al laturii BC "i punctul A2 diametral opus lui A n cercul circumscris sunt
2 sur 5 23/09/13 16:05

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge...

coliniare.

4.17. Fie ABC un triunghi oarecare, G centrul de greutate, H ortocentrul "i O centrul cercului circumscris triunghiului. S! se arate c! punctele G, H , O sunt coliniare.

4.18. Fie D "i E proiec#iile ortocentrului H al triunghiului oarecare ABC respectiv pe bisectoarea interioar! "i exterioar! a unghiului A, iar M mijlocul laturii BC . S! se arate c! punctele D, E, M sunt coliniare.

4.19. n paralelogramul ABCD, se iau pe latura CD punctele M "i M ' astfel nct CM = CM ' = CB ( M ' spre D), iar pe AD punctele N "i N ' astfel nct AN = AN ' = AB ( N ' spre D). S! se demonstreze c!: a) Punctele M , B, N sunt coliniare; b) Punctele M ', B, N ' sunt coliniare.

4.20. n patrulaterul convex ABCD fie M , N mijloacele laturilor AD "i BC , iar E simetricul lui D fa#! de N . S! se arate c! dac! 2MN = AB + CD, atunci punctele A, B, E sunt coliniare.

4.21. S! se demonstreze c! n orice trapez, punctul de intersec#ie a laturilor neparalele "i mijloacele laturilor paralele sunt coliniare.

4.22. n triunghiul dreptunghic ABC ( A = 90) fie D simetricul lui A fa#! de bisectoarea exterioar! a unghiului B "i punctul E situat pe perpendiculara n C pe BC astfel nct CE = CA. S! se demonstreze c! punctele D, A, E sunt coliniare.

4.23. Se duc n triunghiul ABC cercurile de diametre AB "i AC . n primul cerc se duce un diametru EF paralel cu AC "i n al doilea cerc un diametru GH paralel cu AB (punctele F "i H sunt n interiorul unghiului BAC ). S! se demonstreze c!: a) Al doilea punct de intersec!ie a celor dou" cercuri #i punctele B #i C sunt coliniare; b) Punctele A, H , F sunt coliniare; c) Punctele E, A, G sunt coliniare.

3 sur 5

23/09/13 16:05

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge...

4.24. Fie D un punct pe latura BC a triunghiului ABC . Bisectoarea unghiului ADC taie AC n E iar bisectoarea unghiului ADB taie AB n F. Notnd cu P intersec#ia dreptelor DE "i CF, s! se demonstreze c! punctele A, D, P sunt coliniare.

4.25. Laturile AB "i CD ale patrulaterului convex ABCD prelungite, se intersecteaz! n E, iar laturile BC "i DA n F. S! se arate c! mijloacele segmentelor EF, AC , BD sunt coliniare.

4.26. Se consider! triunghiul oarecare ABC "i punctul D pe segmentul BC astfel nct BC = 3 DC . Se noteaz! cu E mijlocul medianei CC '. S! se arate c! punctele A, D, E sunt coliniare.

4.27. Pe laturile BC , CA, AB ale unui triunghi ABC se consider! punctele A ', B ', C ' astfel nct:
A'B A'C

B'C B'A

C 'A . C 'B

Not"m cu D mijlocul laturii BC , iar cu E simetricul lui A fa!" de mijlocul segmentului A ' B '. S" se demonstreze c" punctele C ', D #i E sunt coliniare.

4.28. Se consider! triunghiul isoscel ABC ( AB = AC ). Se prelunge"te BA cu segmentul AM = AB. Pe latura AC se ia punctul D astfel nct AD = 1 AC . Fie O mijlocul lui BC . S! se arate c! 3 punctele M , D, O sunt colimiare.

4.29. Se consider! triunghiul ABC . Pe latura AB se alege un punct M astfel nct AB = 4AM , iar pe latura BC se alege punctul N astfel nct BC = 3 NC . Dac! Q este mijlocul lui AN , s! se arate c! punctele M , Q, N sunt coliniare.

4.30. Se consider! triunghiul ABC "i punctele M , N situate respective pe laturile AB, AC = 1. Dac! G este centrul de greutate al triunghiului ABC , s! se arate c! astfel nct MB + NC MA NA punctele M , G, N sunt coliniare.

4 sur 5

23/09/13 16:05

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge...

4.31. Se consider! un triunghi oarecare ABC . Prin C se duce o paralel! la AB "i prin B o paralel! la AC . Mediana dus! din vrful C intersecteaz! paralela din B la AC n C ', iar mediana dus! din vrful B intersecteaz! paralela din C la AB n B '. S! se demonstreze c! C ', A, B ' sunt coliniare.

4.32. Fie ABCD un paralelogram, AM "i BM bisectoarele unghiurilor A "i B. Dac! E = AM % CD, F = BM %CD, iar N "i P mijloacele segmentelor AB "i EF, s! se arate c! punctele M , N , P sunt coliniare.

4.33. Se consider! trapezul isoscel avnd baza mic! CD congruent! cu laturile neparalele DA, CB. Fie E intersec#ia bazei mari AB cu diametrul cercului circumscris corespunz!tor vrfului D, iar F pe baza mare astfel nct [EF] & [AE]. Dreapta CF intersecteaz! cercul circumscris n punctul G. S! se arate c! punctele A, O, G sunt coliniare. [Salt la cuprins]

5 sur 5

23/09/13 16:05