Sunteți pe pagina 1din 2

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.

HTML - #
I
Ctre:
INSPECTORAT
TERITORIAL DE
MUNC..................

II. CERERE
pentru autorizarea
desfurrii activitii din
punct de vedere al
securitii i sntii n
munc la:
sediul social
sediul secundar
n afara sediului

III
INSPECTORATUL
TERITORIAL DE MUNC

IV
Nr. intrare: ...............
Data ..................
V. 1. Persoana juridic..............................................................
2. cu sediul n: localitatea .................... str ...................... nr ... bloc .... scara ... , etaj ...
ap .... jude/ sector ..., cod potal ........ telefon....... fax ............website..........
3. prin.................................................. , CNP (cod numeric personal)........................ n
calitate de ............................................, conform ..................................
4. Obiectul cererii: autorizarea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i
sntii n munc la
sediul social
sediul secundar
n afara sediului
VI. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri:
1. Nume i prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod potal ........... scara ............., etaj......
ap ...... judet/sector......cod potal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN
PUNCT DE VEDERE AL SECURITII l SNTII N MUNC
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucrtori:............
Adresa............................................
Cod CAEN

Denumirea activitii

Autorizat anterior*

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #*) Se va


completa data i legea n baza creia s-a eliberat autorizatia
1.2. SEDIU SECUNDAR

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #
Adresa

Cod CAEN Denumirea activitii

Autorizat
anterior*

Nr.
lucrtori

1.3. N AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #
Cod CAEN

Denumirea activitii

Nr.
lucrtori

Meniuni privind sistarea activitii


Cod CAEN

Denumirea activitii

Locul desfurrii
activitii

Nr. i data
actului

Msuri luate pentru remedierea deficienele care au condus la sistarea activitii


Pentru obinerea autorizrii depun actele menionate n opisul de documente.
Data.........................

Semntura ....................

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #
OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCIONARE
DIN PUNCT MUNC VEDERE AL SECURITII l SNTII N MUNC
Nr. crt. Denumirea actului

Nr. i data actului/Emitent Nr.


file

Total file:.........

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #NOT:


C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #Punctele III
i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc.

C:\Users\Dudas\AppData\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00097132.HTML - #*) Se va


completa data i legea n baza creia s-a eliberat autorizaia.
Conform H.G. nr. 1.425/2006