Sunteți pe pagina 1din 1

Braila Data .................................

Numele ......................................................... Prenumele .................................................... Functia ......................................................... Locul de munca ........................................... Punctaj/Nota .............. Tema nr. ........1........ TEST Pentru verificarea cunostintelor pe linie de protectia muncii

1. Care este le ea care re lementea!a Securitatea si Sanatatea in "unca #SS"$ in %omania& a$ Le ea '(/)**( +$ Le ea (,*/1,,c$ Le ea (1,/)**). .n ce sector de activitate se aplica le ea SS"& a$ in sectorul pu+lic +$ in sectorul privat c$ in sectorul pu+lic si privat (. Ce se intele e prin ec/ipament individual de protectie #E.P$ & a$ masini0 utilaje0 unelte si alte instalatii necesare in procesul muncii +$ mijloace cu care e dotat salariatul pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc c$ dispo!itive si accesorii de protectie 1. Care sunt o+li atiile salariatilor& a$ sa2si insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora +$ sa utili!e!e E.P din dotare corespun!ator scopului pentru care a fost acordat c$ sa nu dea relatii or anelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii '. Cand este un accident de munca colectiv& a$ cand in aceeasi unitate s2au accidentat ( persoane +$ cand in acelasi timp si din aceleasi cau!e s2au accidentat cel putin ( persoane0 in cadrul aceluiasi eveniment c$ cand la acelasi loc de munca s2au accidentat mai mult de ( persoane -. Cate fa!e cuprinde instruirea salariatilor in domeniul SS"& a$ ) +$ ( c$ 1 3. .nstruirea introductiv2 enerala se face4 a$ individual +$ tuturor salariatilor odata c$ in rupe de ma5im )* persoane 6. Cine efectuea!a instructajul la locul de munca& a$ conducatorul unitatii +$ seful sectiei/atelierului/departamentului c$ conducatorul locului de munca ,. Cat de des se efectuea!a instruirea periodica& a$ lunar +$ la interval de ma5im - luni c$ la interval de ma5im 1) luni 1*. Cand se efectuea!a instruirea periodica suplimentara& a$ la intoarcerea din concediu +$ cand un salariat a lipsit peste (* !ile lucratoare c$ la introducerea unui ec/ipament de munca sau in ca!ul modificarii ec/ipamentului e5istent