Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor Vleju Anioara

PROIECT DIDACTIC Prof. VLEJU ANIOARA Data : Unitatea de n !"!#$nt: %oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )U'EAVA 'lasa : a VIII&a Dis%i*lina : Reli+ie ortodo,! Aria %urri%ular!: O# - )o%ietate Unitatea de n !"are: Credina cretin )u.ie%tul le%"iei : Crezul sinteza nvturii de credin /i*ul le%"iei : %o#uni%are0nsuire de noi %unotin"e Durata: 12 de #inute Competene generale: '.3.4. 'unoaterea i iu.irea lui Du#ne5eu %a funda#ent al #$ntuirii i des! $ririi o#ului

Competene specifice: 4.4 'unoaterea n !"!turilor de %redin"! ale 6iseri%ii Ortodo,e( %u*rinse n Crez Competene derivate (Obiective operaionale): 24 & s! deli#ite5e 're5ul n fra+#ente lo+i%e( du*! n !"!turile de %redin"! *re5entate *e s%urt n fra+#entele res*e%ti e7 28 & s! e,*li%e n !"!turile de %redin"! #en"ionate n 're57 29 & s! *re5inte date referitoare la al%!tuirea 're5ului7 2: & s! *re%i5e5e #*rejur!rile n %are se rostete 're5ul7 21 & s! e,*li%e i#*ortan"a %unoaterii )i#.olului de %redin"! de %!tre to"i %retinii ortodo%i.
trategia didactic! "# $etode %i procedee : %on ersa"ia( e,*li%a"ia( e,er%i"iul( le%tura e,*li%ati !( de#onstra"ia %u su.stitute. &# $i'loace de (nv!!m)nt: *lana Crezul, *lana Sinodului I ecumenic i Sinodul II ecumenic, fia de lu%ru. *# +orme de organi,are a activit!ii elevilor: a%ti itate frontal!( a%ti itate indi idual! i a%ti itate n +ru*. Res-rse bibliografice: 4 .Credin ortodox, Editura ;/rinitas<( Iai( 4==> 8. 'u%o( 'onstantin( Educaia religioas, Editura ;Poliro#<( Iai(4===. 9. 'u%o( 'onstantin ?%oordonator@( Psihopedagogie pentru examenele de definitivat i grade didactice, Editura ;Poliro#<( lai( 4==A. : .BuCa( 'a#elia( Caiet de religie cretin-ortodox, clasa a III -a, Editura ;)f. Bina<( Iai( 8228. 1. e.u( Pr. Prof. Uni . Dr. )e.astian( !etodica predrii religiei, Editura ;Rentre+irea<( Al.a Iulia( 8222.

%oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )u%ea a

Profesor Vleju Anioara

CE.ARI/0 DIDACTIC
.r# crt# " Etapele 0eciei & Ob# Timp op# * 2 Activitatea profesor-l-i0 Activitatea elev-l-i 3
& Profesorul salut! ele ii( rostete ru+!%iunea %u ei7 & Notea5! a.sen"ele i reali5ea5! #ana+e#entul %lasei *entru n%e*erea a%ti it!"ii dida%ti%e %are ur#ea5! s! se desf!oare7 & Ele ii r!s*und la salut( s*un ru+!%iunea i se *re+!tes% *entru n%e*erea a%ti it!"ii dida%ti%e7 Pregtirea elevilor pentru receptarea noilor cunotine Profesorul *re%i5ea5! ele ilor %! n !"!turile 6iseri%ii %retine %u*rinse n )f$nta )%ri*tur! au fost r!s*$ndite la #ulte *o*oare #ai nt$i de %!tre )fin"ii A*ostoli i a*oi de %!tre slujitorii 6iseri%ii ?*reo"i( e*is%o*i@. Dar unii %retini au inter*retat n !"!turile de %redin"! du*! dorin"a lor i au n%e*ut s! le trans#it! i altor %retini n noua for#ul! #odifi%at! de ei. En fa"a a%estor situa"ii i ite( n se%olul al IV&lea s&a fi,at n s%ris esen"a n !"!turii %retine. & Ele ii as%ult! %u aten"ie7 )e anun"! titlul le%"iei: Sim"olul credinei - esena #nvturii cretine *re%u# i o.ie%ti ele a%esteia. Profesorul s%rie data i titlul *e ta.l!. & Ele ii s%riu data i titlul n %aiete. Profesorul a *re5enta ele ilor datele referitoare la al%!tuirea 're5ului. En !"!turile de %redin"! inter*retate +reit se nu#es% erezii$
%oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )u%ea a

$etode %i procedee 4
E,er%i"iul

$i'loace +orme de de (nv!!1 organi1 Eval-are m)nt ,are 5 6 7


A%ti itate frontal!

"#

!omentul organizatoric

8D

&#

8D

E,*li%a"ia

A%ti itate frontal!

*#

Precizarea titlului i a o"iectivelor

9D

E,*li%a"ia

A%ti itate frontal!

E,*li%a"ia

A%ti itate

Profesor Vleju Anioara

2#

Comunicarea noilor cunotine

41D

; Bodul diferit de n"ele+ere a n !"!turilor %retine a n+reunat .una n"ele+ere ntre #e#.rii 6iseri%ii( fa*t %e a dus la s%!derea unit!"ii ntre #e#.rii unor *o*oare.< & Ele ii as%ult! %u aten"ie. Observaie: Pentru n"ele+erea a%estei idei se *ot fa%e %one,iunile: ; & 'e rela"ii tre.uie s! e,iste ntr&un +ru* de *ersoane astfel n%$t a%el +ru* s! nu se destra#eF< 'on ersa"ia ; &... #ai nt$i tre.uie %a toate *ersoanele din +ru* s! %unoas%! i s! res*e%te re+ulile a%elui +ru*7 *ersoanele din +ru*ul res*e%ti tre.uie s! #*!rt!eas%! a%eleai idei( *rin%i*ii( *!reri7 s! e,iste n"ele+ere( %ola.orare( ajutor re%i*ro% et%. Precizare: Unitatea unui +ru* de*inde foarte #ult de .una n"ele+ere i %ola.orare n +ru*. ; En a%ele situa"ii de nen"ele+ere dintre %retini( re*re5entan"ii de sea#! ai 6iseri%ii %retine din ntrea+a lu#e s&au adunat de #ai #ulte ori de&a lun+ul ti#*ului *entru a for#ula %lar i *e s%urt ade !rata n !"!tur! de %redin"! a 6iseri%ii lui Gristos. A%este adun!ri sau so.oare *oart! nu#ele de sinoade e%u#eni%e. En total( de&a lun+ul istoriei( au a ut lo% a*te sinoade ecumenice$ Pri#ul sinod e%u#eni% a a ut lo% n oraul Ni%eea n anul 981( iar %el de&al doilea sinod e%u#eni%( n oraul 'onstantino*ol n anul 9A4. E,*li%a"ia La a%este dou! sinoade s&a al%!tuit Sim"olul de credin sau Crezul %retinului. En a%est si#.ol se %u*rinde *e s%urt ade !rata %redin"! a De#onstra"ia %u .iseri%ii dlntotdeauna i de *retutindeni des*re Du#ne5eu su.stitute /at!l( Du#ne5eu Hiul i Du#ne5eu )f$ntul DuC( des*re Gristos i a%ti itatea )a #$ntuitoare( des*re 6iseri%! i )fintele /aine( des*re Le%tura ude%at! ( n ierea #or"ilor i ia"a iitoare. Ade !ratul %retin %rede n %ele ar!tate n Sim"olul credinei$< & ele ii as%ult! %u aten"ie7 )e *re5int! ele ilor *lana %u re*re5ent!ri ale *ri#elor dou! sinoade e%u#eni%e. & Ele ii *ri es% %ele dou! i#a+ini *entru a&i nsui #ai .ine no"iunea de sinod e%u#eni% ?adunare( so.or de arCierei@. )e %itete Sim"olul de credin$ & Ele ii ur#!res% *e te,t.

frontal!

A%ti itate frontal!

A*re%ieri er.ale

Plana Sinoadele Ecumenice %I, II&

A%ti itate frontal!

%oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )u%ea a

Profesor Vleju Anioara

3#

'ixarea i sistematizarea cunotinelor

81D 24

28

29 2:

Profesorul soli%it! ele ii: 4. )! nu#erote5e %ele 48 alineate ?arti%ole@ din 're5. 8. )! %iteas%! te,tul i s! su.linie5e %u intele i e,*resiile noi %are sunt nen"elese. & Ele ii r!s*und la soli%it!rile *rofesorului: 4. Nu#erotea5! aliniatele ?arti%olele@. 8. 'ites% te,tul i su.linia5! %u intele( e,*resiile noi. Observaie. Profesorul e,*li%! ele ilor %u intele i e,*resiile nen"elese. & Ele ii as%ult! e,*li%a"iile date de *rofesor i le notea5! n %aiete. 9. )! deli#ite5e te,tul n fra+#ente. :. )! al%!tuias%! *lanul de idei ?s! identifi%e n !"!turile de %redin"! *re5entate n fra+#entele deli#itate@. & ele ii: 9. Deli#itea5! te,tul n fra+#ente. :. Al%!tuies% *lanul de idei: & n !"!tura des*re Du#ne5eu /at!l ?art. 4@7 & n !"!tura des*re Du#ne5eu Hiul i a%ti itatea )a #$ntuitoare ?art. 8&I@7 & n !"!tura des*re Du#ne5eu )f$ntul DuC ?art. A@. & n !"!tura des*re 6iseri%! ?art. =@. & n !"!tura des*re 6ote5 ?art. 42@. & n !"!tura des*re jude%ata uni ersal! i ia"a eni%! ?art 44&48@. A*oi( *rofesorul *ro*une for#area unor +ru*e *entru a e,*li%a n !"!turile din Crez$ & Ele ii lu%rea5! *e +ru*e. Liderul +ru*ei( ajutat i de *rofesor( e,*li%! *e s%urt n !"!turile de %redin"! %u*rinse n Crez$ Dirijea5! ele ii n e,*li%area n !"!turilor de %redin"! %u*rinse n Crez$ )e %ere ele ilor s! re5ol e e,er%i"iul de *e fia de lu%ru ?a%easta li se *une la dis*o5iie@. & Ele ii re5ol ! e,er%i"iul de *e fia de lu%ru. Profesorul %ere ele ilor s! *re%i5e5e #*rejur!rile n %are se rostete Crezul$ & Ele ii r!s*und la soli%it!rile *rofesorului: & ... la )f$nta /ain! a 6ote5ului( la )f$nta Litur+Cie( la sluj.ele reli+ioase( %a ru+!%iune de %!tre unii %retini e la ioi.< ; & De %e se rostete Crezul la )f$nta /ain! a 6ote5uluiF< & ; ... *entru a ar!ta %are este %redin"a n %are se .otea5! i *e %are

A%ti itate indi idual! E,er%i"iul Le%tura E,*li%a"ia E,er%i"iul A%ti itate frontal! Plana Crezul

A*re%ieri er.ale

A%ti itate *e +ru*e 'on ersa"ia E,er%i"iul Hia de lu%ru A%ti itate indi idual! A%ti itate frontal! 'on ersa"ia

A*re%ieri er.ale A*re%ieri er.ale

%oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )u%ea a

Profesor Vleju Anioara

21

o a ur#a %retinul.< ; & De %e se rostete Crezul la )f$nta Litur+CieF< & ; ... *entru a ar!ta ade !rata %redin"! *e %are o #!rturises% %ei %e *arti%i*! la )f$nta Litur+Cie.< ; & De %e rostes% %retinii Crezul %a *e o ru+!%iuneF< &;... n de #!rturisire a %redin"ei i a s*eran"ei lor n ajutorul lui Du#ne5eu( %el #!rturisit.< Observaie: Profesorul inter ine %u *re%i5!ri i %o#*let!ri *entru fie%are r!s*uns. )oli%it! ele ii s! e,*li%e de %e tre.uie %a fie%are %retin ortodo, s! %unoas%! )i#.olul %redin"ei ?'re5ul@. & ; ... *entru a ti %are este ade !rata n !"!tur! de %redin"! *e %are tre.uie s! o #!rturiseas%! i s! o *!stre5e aa %u# ne&a l!sat&o B$ntuitorul lisus Gristos *rin A*ostolii i #ai de*arte *rin *reo"i.<

'on ersa"ia A%ti itate frontal! A*re%ieri er.ale

4#

(precierea activitii elevilor

4D

)e fa% a*re%ieri +enerale i indi iduale( *ri ind at$t *re+!tirea ele ilor *entru le%"ie( %$t i i#*li%area lor n *redarea noilor %unotin"e. )e notea5! ele ii %are au *arti%i*at la le%"ie. Ele ii as%ult! a*re%ierile f!%ute de *rofesor. )e anun"! te#a *entru a%as!. & Pentru ora ur#!toare *re+!ti"i ru+!%iunea )i#.olul de 'redin"!. Ele ii notea5! te#a n %aiete.

%on ersa"ia

A%ti itate frontal!

A*re%ieri er.ale

5#

Precizarea i explicarea temei pentru acas )ncheierea activitii

4D

e,*li%a"ia

A%ti itate frontal!

6#

4D

Profesorul rostete ru+!%iunea #*reun! %u ele ii( salut! i iese din sal!7 Ele ii rostes% ru+!%iunea i r!s*und la salut7

e,er%i"iul

A%ti itate frontal!

%oala %u %lasele I&VIII 'ru%ea( jud. )u%ea a