Sunteți pe pagina 1din 6

Politica de produs a firmei Coca-Cola

Profesor Coordonator : Stoica Ivona

Universitatea Romano-Americana Specializarea Marketing Grupa !" #o$ic killer

%ucuresti&'(!'

Politica de produs a firmei Coca-Cola


Politica de produs reprezinta principala componenta a mi$ului de marketing a intreprinderii inclusiv pe piata )unurilor productive*

Circuitul de viata Coca-Cola


Coca-Cola a +nceput s,--i realizeze re.eaua sa glo)al, +n anii /'(* 0iind acum prezent, +n peste '(( t,ri -i produc1nd sute de milioane de por.ii pe zi& sistemul Coca -Cola a aplicat cu succes o formul, simpl, la scar, glo)al,: crearea unui moment r,coritor contra unei sume de )ani foarte mica* - de sute de milioane de ori pe zi*Coca-Cola Compan2 -i re.eaua ei de +m)uteliatori cuprind cel mai sofisticat -iatotp,trunz,tor sistem de produc.ie -i distri)u.ie din lume* Sistemul unic din lume a f,cut din Compania Coca-Cola prima +ntreprindere de ),uturir,coritoare din lume* Compania vinde aproape 3um,tate din toate ),uturile r,coritoare ce seconsum, +n +ntreaga lume* 4ici o alta companie nu vinde nici 3um,tate din aceast, cantitate* Pemasura ce sistemul continu, s, creeze o industrie de ),uturi r,coritoare pe pietele ce se afl, +ndezvoltare& pozi.ia de frunte a companiei va lua tot mai mare amploare* Politica agresiva de promovare dus, s-a facut remarcata -i prin numeroasele panouri pu)licitare si semne care au invadat ora-ele* 4ivelul ta$elor locale pentru acest tip de reclam,este redus +n compara.ie cu cel din 5ccident* Astfel& firma -i-a permis s, realizeze o pu)licitate stradala at1t de agresiv,* Un alt avanta3 oferit de lipsa legilor +n acest domeniu +l constituie neimpozitarea premiilor acordate +n cadrul concursurilor organizate de firm,* Ac.iunea de sponsorizare reprezint, pentru Companie un spri3in financiar acordat unor activit,.i +n special sportive& +n contrapartid, cu cre-terea notoriet,.ii sau a unui )eneficiu pe planul imaginii sale& pe care se )azeaz, foarte mult*

Momentele acestea fac din Coca-Cola cel mai omniprezent produs de consum din lume*6n fiecare zi& Coca-Cola isi intareste pozi.ia de ),tur, r,coritoare a lumii* 7e milioane de ori pe zi& oamenii tr,iesc un moment delicios -i r,coritor pe care numai Coca-Cola +l poate oferi* 6ndecursul a peste un secol de sc8im),ri -i p,-ind +ntr-o nou, er, care promite -i mai multesc8im),ri& Coca-Cola r,m1ne un sim)ol f,r, v1rst, al ),uturilor r,coritoare de calitate* In !99:& Coca-Cola& )autura car)ogazoasa de dozator devine in cursul a !! decenii cea mai cunoscuta marca din toata lumea* Coca-Cola a fost declarata anul trecut cea mai valoroasa marca din lume in studiul realizat de catre o companie de consultanta americana* Coca-Cola si-a asigurat primul loc cu o valoare a marcii estimata de compania americana la ;'&< miliarde US7*

Principalele componente ale politicii de produs sunt:


CERCETAREA PRODUSU U!: are +n vedere analiza calitatii produselor aflate +n fa)ricatie si=sau +n v1nzare& studiul +nvec8irii economice a acestora>prin intermediul ciclului lor de viata?& analiza ciculatiei produselor si urmarirea lor +n utilizare sau +n consum* ACT!"!TATEA DE !#O"AT!E: ea priveste nu numai produsul& ci si stimularea capacitatilor creatoare din cercetare si productie & descoperirea de noi materii prime si te8nologii& dezvoltarea service-ului @ cu alte cuvinte& crearea unui climat novator +n toate compartimentele +ntreprinderii& ce concura direct la realizarea te8nico-economica a noului )un* AS!$URAREA E$A A A PRODUSU U!: Cea mai uzitata modalitate de asigurare legala a marfii o reprezinta +nregistrarea marciiA aceasta are valente de personalizare a produsului& detas1ndu-le din masa )unurilor anonime*Ansam)lul deciziilor luate de +ntreprindere privitoare la marca& se constituie +ntr-o verita)ila politica de marfa. 5 alta componenta a politicii de produs o constituie atitudinea fata de produsele vec%i*Aceasta priveste preocuparea +ntreprinderilor fata de soarta marfurilor cu grad ridicat de o)solescenta si nivel scazut de renta)ilitate*Atentia acordata acestora va fi proportionala cu locul ocupat +n productia sau desfacerea +ntreprinderii*Bste necesara astfel cunoasterea permenenta a nivelului renta)ilitatii fiecarui produs& a gradului de amortizare a mi3loacelor de munca cu a3utorul carora se fa)rica& precum si a contri)utiei pe care o aduce la totalul )eneficiilor +ntreprinderii*Corelarea informatiilor do)1ndite cu cele primite de la piata& referitoare la CvitalitateaD sa& urmarite prin indicele v1nzarilor& permite +ntreprinderii sa-si formuleze o atitudine clara fata de soarta viitoare a fiecarui produs aflat +n fa)ricatie*

$ama de produse
Produsele din gama Coca-Cola sunt foarte cunoscute si consumate in proportii mari* 7in gama Coca-Cola fac parte: car)ogazoase: Coca-Cola& 0anta& Sprite& Sc8Eeppes necar)ogazoase: Capp2 #empo nectaruri: Capp2 4ectar ceaiuri: 4estea apa: 7orna& Poiana 4egri )auturi energizante: %urn

Strate&ii de produs
Produsele de )aza oferite de Coca-Cola sunt reprezentate comericializate* de )auturile racoritoare

Coca-Cola acopera o gama larga de nevoi& de la )auturi car)ogazoase la sucuri naturale si ceaiuri* Compania Coca-Cola isi im)unatateste continuu procesul de fa)ricatie pentru a satisface cat mai )ine nevoile consumatorilor* 7esign-ul sticlei& am)ala3ul sunt de asemenea foarte importante in cadrul procesului de vanzare* Coca-Cola sc8im)a design-ul am)ala3ului cu ocazia fiecarei sar)atori: de Craciun etic8eta are un design specific sar)atorilor de iarna& etc* Calitatea produselor Coca-Cola este superioara celorlalta produse de acest gen* Coca-Cola incearca sa atraga clienti prin noul produs Coca-Cola Fero care nu contine za8ar& deci este mai putin GnocivD*

Strate&ii de pret

Coca-Cola isi distri)uie produsele prin agenti comerciali& deci strategiile de pret utilizate nu sunt direct controlate de aceasta* In momentul intrarii pe piata cu un produs nou CocaCola adopta un pret egal sau c8iar mai mic decat cel al produselor e$istente* Preturile promotionale sunt frecvent folosite de Coca-Cola& acestea avand campanii promotionale cu diverse ocazii sau sar)atori legale*

Strate&ii de promovare

In spatele succesului de care Coca Cola s-a )ucurat si se )ucura pe parcursul a mai )ine de un secol se afla ideiile manageriale concretizate in strategiile de crestere ce au condus spre rezultatul scontat* Printre primele activit,.i de marketing realizate de produc,torii Coca-Cola au fost +nregistrarea numelui -i a m,rcii Coca-Cola* Consider1nd c, Hcei doi C vor arata )ine +n reclameH 0rank Ro)inson a sugerat numele -i a scris cu acest scris unic marca +nregistrat, HCoca-ColaH& ce este acum renumit,* 7up, ce Coca-Cola a fost ac8izi.ionat, de domnul Candler s-a investit foarte mult +n domeniul marketing-ului& distri)uind mii de cupoane pentru o sticl, de Coca-Cola gratuit,* A promovat continuu produsul& distri)uind suveniruri& calendare& evantaie& ceasuri& urne -i multe altele& toate cu marca +nregistrat, Coca-Cola* Coca-Cola -i Iocurile 5limpice -i-au +nceput asocierea +n vara anului !J'9& atunci c1nd un vas american a sosit +n Amsterdam transport1nd ec8ipa olimpic, a Statelor Unite -i !((( de navete de Coca-Cola* Promovarea on-line a a3utat foarte mult imaginea Coca-Cola& +m)un,t,.ind-o -i sporind +ncrederea consumatorilor +n aceasta& de-i compania nu s-a a$at +n mod special pe acest tip de promovare* Acordarea unei aten.ii sporite mediului on-line +nseamn, pentru Coca-Cola cre-terea notoriet,.ii -i +m)un,t,.irea imaginii la costuri mult mai sc,zute -i +ntr-un timp mult mai scurt dec1t permite mediul offline*

Conclu'ie
7e-a lungul anilor Coca-Cola s-a dovedit a fi un produs atipic fata de teoriile de marketing* Se stie ca marcile au o anumita durata de viata* In mod normal& o marca se naste& creste& a3unge pana la un anumit nivel& dupa care se stinge* In cazul Coca-Cola ne confruntam cu o situatie atipica* 7upa !!: ani de la apritia marcii& nu e$ista semne de declin* %a& dimpotriva& )rand-ul este mai puternic ca oricand si creste din ce in ce mai repede*

S-ar putea să vă placă și