Sunteți pe pagina 1din 3

Substantivul declinarea I si a II a Clasa a VIII a A Data: 04.11.

2013

1 Determinati cazul si numarul urmatoarelor substantive de decl. I si de declinarea a II a:

Concordia (concordia, -ae = intelegere), patriam (patria, -ae = patrie), vitarum (vita, -ae = viata), agricolis, discordia (discordia, -ae = neintelegere), gloriae (gloria, -ae = glorie), consilii( consilium, -ii =consiliu), corvus( corvus, -I = corb), argento ( argentums, -I = argint), amico( amicus, -i)

2 Traduceti urmatoarele expresii si analizati substantivele din punctual de vedere al declinarii: 1. Ante victoriam (victoria, -ae) ne canas triumphum.

ante( prep. cu acuz.)=inaintea, in fata Victoria,-ae(s.f.)= victorie Cano,-ere,cecini(v.)= a canta Triumphus,-i(s.m)= triumph, alai triumphal
2. Captatio benevolentiae. Capto(v)= a castiga, a prinde benevolentia, -ae(s.f.)= bunavointa 3.Experientia docet. Experientia(s.f.)= experienta Docet(v)- invata 4. Proverbium est: Veritas semper vincit. Proverbium(s.n)= proverb Veritas(s.f)= adevar Vincit(v)= invinge 5. Avare, tibi nihil satis est! Avarus( s.m.)= lacom Tibi( pron)= tie, ti Nihil( pron) nimic Satis( adv)= de ajuns, destul

TEST
Substantivul aqua,-ae (= apa) are la genitiv plural forma...................................... Substantivul epistula,-ae (= scrisoare) are la dativ plural forma............................ Substantivul sapientia,-ae (= intelepciune) are la acuzativ singular forma............. Substantivul terra,-ae (= pamant) are la ablativ plural forma................................ Substantivul fiducia,-ae (= incredere) are la ablativ singular forma....................... Substantivul focus, -i (= foc) are la ablativ singular forma............... Substantivul cerasus, -i (= cires) are la acuzativ plural forma.............................. Substantivul gladius, -ii (= sabie) are la dativ plural forma.................................. Substantivul avus, -i (= bunic) are la vocativ singular forma............................... Substantivul auxilium, -ii (= ajutor) are la nominativ plural forma.........................

TEST
Substantivul aqua,-ae (= apa) are la genitiv plural forma...................................... Substantivul epistula,-ae (= scrisoare) are la dativ plural forma............................ Substantivul sapientia,-ae (= intelepciune) are la acuzativ singular forma............. Substantivul terra,-ae (= pamant) are la ablativ plural forma................................ Substantivul fiducia,-ae (= incredere) are la ablativ singular forma....................... Substantivul focus, -i (= foc) are la ablativ singular forma............... Substantivul cerasus, -i (= cires) are la acuzativ plural forma.............................. Substantivul gladius, -ii (= sabie) are la dativ plural forma.................................. Substantivul avus, -i (= bunic) are la vocativ singular forma............................... Substantivul auxilium, -ii (= ajutor) are la nominativ plural forma.........................

1. Sa nu canti triumful inainte de victorie.

1. Substantivul 2. Substantivul 3. Substantivul 4. Substantivul 5. Substantivul 6. Substantivul 7. Substantivul 8. Substantivul 9. Substantivul 10. Substantivul

aqua,-ae (= apa) are la genitiv plural forma aquarum. epistula,-ae (= scrisoare) are la dativ plural forma epistulis. sapientia,-ae (= intelepciune) are la acuzativ singular forma sapientiam. terra,-ae (= pamant) are la ablativ plural forma terris. fiducia,-ae (= incredere) are la ablativ singular forma fiducia. focus, -i (= foc) are la ablativ singular forma foco. cerasus, -i (= cires) are la acuzativ plural forma cerasos. gladius, -i (= sabie) are la dativ plural forma gladiis. avus, -i (= bunic) are la vocativ singular forma ave. auxilium, -ii (= ajutor) are la nominativ plural forma auxilia.

Sapientia ars vitae est (Seneca) Intelepciunea este stiinta vietii Sapientia, ae- intelepciunea Vita, ae= viata II. Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevarul)

veritas, atis

Declinarea 1: Terminatiile: -singular: N. - (a), G. - (ae), D. - (ae), Ac. - (am), Abl. - (a lung), V. - (a); -plural: N. - (ae), G. - (arum), D. - (is), Ac. - (as), Abl. - (is), V. - (ae); Declinarea 2: Terminatiile: -Masculinul si femininul: -singular: N. - (us sau er), G. - (i), D. - (o), Ac. - (um), Abl. - (o), V. - (e sau er); -plural: N. - (i), G. - (orum), D. - (is), Ac. - (os), Abl. - (is), V. - (i); -Neutrul: -singular: N. - (um), G. - (i), D. - (O), Ac. - (um), Abl. - (o), V. - (um); -plural: N. - (a), G. - (orum), D. - (is), Ac. - (a), Abl. - (is), V. - (a); Obs.: La genul neutru totdeauna nominativul, acuzativul si vocativul sunt identice, in cazul declinarii a II-a singular (um) si plural (a).