Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC Disciplina: Limba latin Clasa: a-VIII-a A Profesor: Danila Izabela Tipul leciei: Recapitulativa Subiectul leciei:

Substantivul declinarea I si a II a Scopul: Dezvoltarea unei gndiri logice i critice prin descoperirea elementelor i structurilor specifice limbii latine i civiliza iei romane prezente !n diverse domenii ale cunoaterii i ac iunii umane Durata. "# minute Obiective cadru: 1. Receptarea textelor auzite sau scrise n diferite situaii de comunicare 2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte 3. Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris 4. Transferul i medierea mesajelor orale sau scrise n situaii variate de comunicare Obiective operaionale: 1. Recunoa terea su!stantivelor de declinarea " si a "" din diferite exercitii date# 2. "dentificarea sensului $lo!al ntr%un text de complexitate medie# 3. Traducerea unor propozitii scurte utiliz&nd dicionarul latin%rom&n# Valori i atitudini: 1. 'sumarea con tient a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european# 2. (on tientizarea contri!uiei lim!ii latine i a civilizaiei romane la ela!orarea modelului cultural european# Metode didactice) expunerea* lucrul individual*lucrul n ec+ip. Resurse materiale) ta!la* manualul* fise de lucru

,ecvenele leciei -oment or$anizatoric /erificarea temei pentru acas

Timpul 2. 0. 2.

'ctivitatea profesorului 'ctivitatea elevilor Profesorul noteaz a!senele i creeaz o atmosfer favora!il desf urrii leciei# Profesorul ascult* corecteaz i 1levi citesc pe r&nd tema realizat ncurajeaz elevii care citesc# acas Profesorul adreseaz ntre!ri privind formarea declinarii " si a "" a la su!stantivele latine ti) (are este terminatia specifica su!stantivelor de declinarea " n lim!a latin3 (are este terminatia specifica su!stantivelor de declinarea a "" a n lim!a latin3 Profesorul scrie pe ta!l o propozitie pe care elevii tre!uie s o traduc i s extra$ nvtura) Sapientia ars vitae est$Seneca%& Pornind de la exemplul de pe ta!la elevii tre!uie sa decline su!stantivul vitae la toate cazurile avand $rija ca terminatia sa fie corecta su!stantivelor de declinarea " Profesorul da un alt exemplu de propozitie in lim!a latina in care su!stantivul este de declinarea a "" a. 1levii rspund la ntre!rile profesorului oferind exemple de su!stantive

Reactualizarea cuno tinelor anterioare

2. (aptatio !enevolentiae

1levii noteaz maxima pe caiete si o traduc) 'n elepciunea este stiinta vie ii& 1i deduc faptul c doar prin nvtur devin nelepi# 1levii noteaz n caiete* dup care* un elev iese la ta!la si declina su!stantivul.

1levii traduc propozitia si apoi declina su!stantivul la toate cazurile

(onsolidarea cunostintelor

12

1levii lucreaza in perec+i la rezolvarea Profesorul da elevilor cate o fisa de exercitiilor apoi citesc4 rezolva la ta!la lucru cu su!stantivul in lim!a latina. exercitiile 12 ,%a asi$urat pe tot parcursul leciei prin 1levii rezolva testul iar apoi se corectri* aprecieri ver!ale i ncurajri autoevalueaza. dar si prin un test la sfarsitul lectiei pentru a vedea daca eleviii au inteles declinarea su!stantivului Profesorul propune ca tem pentru acas declinarea unor su!stantive.

'si$urarea feed!ac5%ului

'si$urarea reteniei i a transferului

26