Sunteți pe pagina 1din 9

SUBIECTUL NR.

CERINTELE S.M.S.A 1)CERINTE REFERITOARE LA DOCUMET; Documentele facilizeaza comunicarea intentiei si consecventa actiunii.Utilizarea documentatiei contribuie la : -obtinerea de conformitati cu cerintele clientului; -asigura instruiri adecvate; -asigura repetabilitatea si transibilitatea ; -furnizeaza dovezi si obiective; -permite evaluarea eficacitatii sistemului de management. Documentatia ptr SMSA trebuie sa cuprinda : -declaratia de politica a sistemului de management; -obiectivele pe care si le propune organizatia; -proceduri documentate scrise(conforme S! ""###$ privind proceduri de sistem. -documentele necesare organizatiei ptr a asigura eficacitatea dezvoltarii implemetarii si actualizarii sistemului de management (proceduri operationale % instructiuni de lucru si operare de control %programe preliminare% inregistrari aferente$. 2)CONTROLUL DOCUMENTELOR(documente nece !"e) Documentele cerute de SMSA trebuie sa fie controlate % inregistrarile sunt in timp special de documente si trebuiesc controlate.&ontroalele trebuie sa asigure ca toate modificarile propuse sunt analizate inainte de implementare. ntreprinderile identifica documentele aferente SMSA prin evidentiera tipului documentului % codul documentului % data de elaborare % editia documentului % revizia documentului.'oate documentele SMSA se distribuie anga(atilor in regim de control (sub semnatura si data$.! procedura documentata defineste controalele necesare ptr care : -trebuie sa aprobe documentele ca fiind adecvate inainte de trimitere; -analizarea si actualizarea documentelor si reaprobarea acestora; -asigurarea ca sunt identificate modificarile in documentele e)ecutive; -asigurarea ca documentele raman lizibile si usor identificabile ; -asigurarea ca documentele sunt disponibile in punctele de utilizare; -prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si asigurarea ca acestea au fost retrase. #)CONTROLUL INRE$ISTRARILOR nregistrarile trebuie sa fie intocmite si pastrate ptr a furniza dovada conformitatii cu cerintele si evidenta functionarii eficace a SMSA % trebuie sa e)iste o procedura de control a inregistrarilor.Aceasta procedura pentru controlul inregistrarilor trebuie sa asigure identificarea % depozitarea % prote(area % regasirea % durata de pastrare % elimiminarea inregistrarilor.

*rincipale caracteristici ale inregistrarilor: -lizibilitatea; -idetificarea; -usurinta de regasire si pastrare a lor. *astrarea inregistrarilor are drept scop furnizarea de informatii ptr a dovedi ca sistemul si procesele sunt sub control % de aceea trebuie sa e)iste un sistem de ar+ivare in dosare pe durate bine precizate.'ipul si numarul inregistrari trebuie sa reflecte severitatea riscurilor % metodele folosite ptr control si metodele de inregistrare a masurilor. %)RES&ONSABILITATEA ' An(!)!mentu* m!n!(ementu*u+ Managerul de la cel mai ,nalt nivel face dovada anga(amentului sau % fata de dezvoltarea si implementarea SMSA % fata de imbunatatirea continua si eficacitatea acestuia; a$demonstrarea ca SMSA este sustinut de obiective concrete; b$comunicarea catre organizatie a importantei SMSA si a necesitatii certificari SMSA; c$stabilirea politici de siguranta; d$conducerea analizelor efectuate de management si asigurarea resurselor necesare functionarii corespunzatoare a SMSA. ,) &OLITICA DE SI$URANTA A ALIMENTULUI !ricare producator care doreste cresterea cotei de piata a productiei pe care o realizeaza trebuie sa-si realizeze o politica ferma ptr SMSA % este vorba despre un document scris elaborat la inceput de an in care se definesc obiectivele % scopurile % masurile % etc.!biectivele trebuie sa fie spcifice si masurabile.Actiunile masurabile pot include identificarea si implementarea actiunilor ptr imbunatatirea oricarui proces(-): retururi % reclamatii % corpuri straine din produs $. *olitica de siguranta a alimentului trebuie sa fie adecvata pozitiei organizatiei % sa fie conforma cu cerintele legale si cele ale consumatorului % sa fie comunicata si implementata % sa fie tratata cu seriozitate % este sustinuta prin obiective masurabile. *olitica organizatiei cuprinde obiective pe termen mediu si pe termene imediate precum si structura resurselor disponibile % actiunile de inteprins % e)ecutantii si responsabilii precum si indicatorii de eficienta. -)&LANIFICAREA S.M.S.A Managementul de la cel mai inalt nivel planifica sistemul de management % adica realizarea cerintelor necesare documentarii % elaborarii% implementarii si mentinerii S.M.S.A *entru a realize aceasta planificare si pentru a se asigura eficienta S.M.S.A-ului se pleaca de la strategia organizatiei %obiectivele definite% nevoile si asteptarile clientilor . situatia din piata evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor%e)perienta anterioara% oportunitatile de imbunatatire. -lementele de elaborare a planificarii defines abilitatile si cunostintele necesare% responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea planurilor % masurilor de imbunatatire a proceselor.

/esursele financiare si de infrastructura %metode si instrumente de imbunatatire : necesitatea de documentare inclusive inregistrarile necesare. 7)RES&ONSABILITATE SI AUTORITATE Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa asigure ca responsabilitatile si autoritatile definite se communicate in organizatie functioneaza si mentin eficacitatea S.M.S.A % fiecare anga(at trebuie sa aiba responsabilitati si impunerea de a raporta problemele S.M.S.A Membrii ec+ipei de siguranta a alimentului vor lua la cunostinta atributiile%responsabilitati si modul de inscriere a acestora in fisele postului. Directorul general al intreprinderii numeste prin decizie conducatorul ec+ipei 0A&&* .)COMUNICAREA -)ista cerinta de a se asigura pe intreg lantul alimentar a informatiilor referitoare la problemele de siguranta a alimentului. ntreprinderea trebuie sa mentina relatii % masuri de comunicare cu furnizorii de materii prime % de servicii (salubrizare%deratizare%medicina muncii$ cu clientii si consumatorii privind produsul % instructiuni de utilizare si altele. ntreprinderea este obligate sa mentina inregistrarile legate de comunicare e)terna% register de reclamatii% urmarirea gradului de satisfactie al clientilor. n general prin comunicare intreprinderea mentine legaturi % este tinuta la current cu noutatile din te+nologie % cerintele cientilor si cerintele legate de siguranta alimentului. ntreprinderea isi asuma obligatia de a comunica beneficiarilor date % elemente privind calitatea si siguranta produselor. &!1SUMA'!/U2 A/- D/-*'U2: 3$ De a fi prote(at impotriva riscului de ac+izitionare a unui produs care ii pre(udiciaza viata "$ De a fi informat correct % pr4cis asupra caracteristicilor esentiale ale produsului 5$ De a avea acces la piete cu o gama variata de servicii si produse 6$ De a fi despagubiti pt pre(udiciile generate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor 7$ De a fi informat despre produs prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora(etic+eta%ambala(..etc$ *t mentinerea eficacitatii % S.M.S.A trebuie sa asigure informarea ec+ipei de siguranta a alimentului asupra unor modificari posibile : a$ Aparitia de produse noi% materii prime % au)iliare %servicii b$ sisteme % ec+ipamente de productie c$ Spatii de productie % amplasare ec+ipamente % protectia mediului d$ *rograme de igienizare % curatenie e$ 1ivel de calificare personal f$ /esponsabilitati si autoritati g$ &erinte si cunostinte de reglementari +$ &unostinte referitoare la pericole % riscuri i$ &erinte client % reclamatii

/)&RE$ATIREA SI RAS&UNSUL IN CA0 DE UR$ENTA ntreprinderea trebuie sa fie constienta de posibile situatii in caz de urgent(incendii %inundatii% calamitati natural %bioterrorism %pene de current electric %accidente rutiere %contaminarea mediului incon(urator$. 8estionarea situatiilor de urgenta si accidentele posibile care pot avea impact asupra sigurantei alimentului si care sunt relevante pt situatia unitatii% necesita o procedura documentata pentru a gestiona situatia in sine si produsele eventuale contaminate % degradate. Actiunea in intreprindere se va intrerupe pana la remedierea problemei pt a impiedica procesarea in continuare a produselor neconforme % nesigure. -ste necesar elaborarea unui plan pentru situatiile de urgent cu masuri si corectii. Sunt necesare ar+ivarea tuturor inregistrarilor din timpul situatiei de urgent. 11)ANALI0A EFECTUATA DE MANA$EMENT(modu* de conduce"e !* un+t!t++) &el putin o data pe an sau ori de cate ori se impune trebuie sa se realizeze analiza de management sustinuta de managementul de la cel mai intal nivel. Analiza evidentiaza gradul de implementare si eficienta sistemului% de regula analizele de management se realizeaza la interval de timp prestabilite. Analiza trebuie sa evalueze oportunitatea si necesitatea imbunatatirii eventualelor sc+imbari ale sistemului de management inclusive politicii de siguranta a alimentelor 11)COM&ETENTA2COMSTIENTI0AREA SI INSTRUIREA ntreprinderea identifica %impementeaza masuri prin care reuseste sa : 3$ identificarea competentelor necesare pt personalul al carei activitati au impact asupra sigurantei alimentului "$ Sa ofere o instruire sau sa intreprinda activitati pt asigurarea competentelor 5$ Sa evalueze implementarea si eficacitatea instruirilor 6$ Sa se asigure ca personalul este constient de importanta instruirii individuale si de contributia personala la asigurarea sigurantei alimentului 7$ Sa se asigure ca personalul responsabil pt monitorizarea corectiilor %actiunilor corrective din cadrul S.M.S.A este instruit 9$ Sa se asigure ca cerintele de comunicare sunt intelese de intreg personalul :$ Sa se mentina inregistrari corespunzatoare referitoare la instruire %evaluarea competentelor si a corectiilor intreprinse *entru reusita si implicarea personalului in procesul de instruire este necesar ca in organizatie sa e)iste o viziune de viitor %o strategie %o politica cu tinte si obiective. 2a baza procesului de instruire trebuie sa stea planurile de instruire cu tematici %furnizori de instruire intern% e)tern %resurse necesare %evaluarea rezultatelor% competentelor. 12.&LANIFICAREA SI REALI0AREA DE &RODUSE SI$URE !rice intreprindere isi planifica si dezvolta procesele necesare pentru realizarea de produse sigure.

!rganizaria implementeaza si deruleaza activitati planificate pentru realizarea in bune conditii a proceselor % programe preliminare obligatorii care raspund la intrebarile : &-; &A1D;U1D-;D- &-;&UM; si stabilesc conditii de operare ca unitatea sa mentina conditiile necesare realizarii de produse sigure. ntreprinderea trebuie sa stabileasca sis a implementeze programe preliminare care sa sustina controlul asupra : 3$ *robabilitatilor de introducere a pericolelor ; prin ac+izitia de produse % prin mediu de lucru "$ &ontaminarea c+imica si biologica directa si incrucisata 5$ -valuearea nivelelor de pericol 6$ *rogramele preliminare elaborate trebuie sa corespunda cerintelor necesitatii unitatilor% marimii unitatii 2a baza programelor stau documente de referinta : legi%reglementari%standard%documentele code)% literature de specialitate. 2a stabilirea acestor programe trebuie sa se tina cont de: consturctii %amplasament% cladiri% surse de apa% aer% energie% servicii cone)e(eliminare de deseuri%ape reziduale$% ec+ipamente adecvate% managementul ac+izitiilor% masuri pt prevenirea contaminarii incrucisate% curatenie igienizare% control daunatori% igiena personala. 1#)SISTEMUL DE TRASABILITATE Acest sistem impune e)istent in unitati a unui sistem de inregistrari care sa permita reconstituireacu precizie a istoricului realizarii produsului pe zile% sc+imb% ore de la receptia materialelor prime si pana la livrarea produsului finit. Sistemul de trasabilitate permite identificarea materialelor primite% modul de distributie% ruta acestor materii prime pana la produsul finit. nregistrarile de trasabilitate sunt pastrate pt o perioada de timp definite sau cel putin egala cu durata de consum a produselor(perioada de valabilitate$. nregistrarile aferente trasabilitatii produselor constituie un mi(loc pr4cis de tratare si rezolvare a reclamatiilor% a neconformitatilor. 1%)CONTROLUL DE CONFORMITATE SI CORECTILE CE SE IM&UN Co"ect+e ntreprinderea trebuie sa ia masuri ptr situatile in limitele critice din cadrul limitelor critice de control sunt depasite sau cand e)ista o pierdere a controlului din programele preliminare operatinale astfel incat produsele afectate sa fie identificate si controlate in vederea stabiliri modalitati de valorificare.'rebuie sa e)iste sis a fie mentinuta o procedura documentata care sa defineasca identificarea si evaluarea produselor finite % o analiza a corectilor aplicate. n general corectile se aplica ptr a elimina neconformitatile. *rodusele fabricate in conditile de violare a limitelor critice sunt produse cu potential nesigur si trebuie tratate conform cerintelor standardului S! ""###. *rodusele fabricate in conditile de violare a programelor preliminare trebuie evaluate din punct de vedere al cauzelor neconformitatilor si al consecintelor privind siguranta produselor.Daca este cazul si acestea trebuiesc tratate ca produse cu potential nesigur. 'oate corectile trebuie aprobate de persoanele responsabile si trebuie inregistrate impreuna cu informatii privind natura neconformitati % cauze % consecinte % si elementele de trasabilitate a loturilor respective. Datele rezultate din monitorizarea programelor

preliminare operationale trebuie evaluate si analizate de persoanele competente si cu autoritate care sa dispuna masurile de corectie. Utilizarea SMSA nu garanteaza faptul ca nu vor aparea riscuri % si ca ele sunt controlabile si vor fi mai putine. Atunci cand apar deviate in *.&.& sunt necesare masuri corrective. Unitatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate ptr eliminarea neconformitatilor detectatate. ntreprinderea stabileste % mentine proceduri documentate ptr evaluarea neconformitatilor .Aceste proceduri vor reglementa : -analiza neconformitatilor(inclusiv a reclamatilor$ -analiza rezultatelor monitorizari -tendintele -determinarea cauzelor neconformitatilor -stabilirea si implementarea actiunilor necesare -inregistrarea rezultatelor actiunilor corective -analiza eficacitatii actiunilor corective. Actiunile corective vor fi analizate in cadrul auditului intern. 1,)TRATAREA &RODUSULUI NECONFORM SAU NESI$UR SI RETRA$EREA &RODUSELOR DE &E &IATA *rodusele neconforme sunt tratate prin actiuni care sa previna introducerea produselor neconforme in consumul public cu e)ceptile: -pericolul ptr siguranta alimentelor in cauza a fost admis pana la un nivel acceptabil ; -pericolul ptr siguranta alimentului % ptr pordusul in cauza poate fi redus pana la nivele acceptabile printr-o reprocesare inaintea reintroduceri pe piata ; -produsul se incadreaza in conditile de acceptabilitate ptr siguranta produsului in ciuda neconformitati e)istente. 'oate loturile de produse ce au fost afectate de o situatie de neconformitate trebuie tinute sub control(izolate % marcate$.Daca un produs care nu este sub control este gasit ulterior ca nesigur organizatia trebuie sa asigure partile interesate si sa se initieze retragerea lui.&ontroalele % raspunsurile aferente precum si autorizarea ptr a trata produsele potential nesigure trebuie documentate.<iecare lot de produs afectat de neconformitati ptr a fi livrat trebuie sa indeplineasca conditile: -e)istenta dovezilor in afara sistemului de monitorizare cand au fost luate % masuri de control si ca rezultatele confirma incadrarea produsului in limitele legale. /ezultatele esantionari a incercarilor si altor activitati de verficare demonstreaza ca lotul de produs afectat satisface cerintele legale.Dupa evaluarea loturilor de produse % produsele necorespunzatoare ptr livrari pot avea urmatoarele destinatii: a$distrugere sau eliminare ca deseu; b$reprocesare in organizati % sau in afara organizatilor ptr a asigura siguranta produsului. Ret"!(e"+ *tr a permite si a facilita retragerea rapida si completa a loturilor de produse finite identificate ca nesigure % managemetul de la cel mai inalt nivel desemneaza personalul cu autoritatea de a initia retragerea unor produse de pe piata % de asemenea stabileste procedura in acest sens.2egislatia in vigoare obliga agentii economici sa aiba o asemenea procedura . Aceasta procedura trebuie sa cuprinda notificarea partilor interesate

(clienti % consumatori si autoritati$ % tratarea produselor retrase sau cele ramase in stoc % succesiunea de actiuni ce urmeaza a fi intreprinse . &auza % amploarea si rezultatul unei retrageri sunt inregistrate si raportate managementului de la cel mai inalt nivel. Unitatea are obligatia sa initieze periodic analize de trasabilitate si simulari de retragere de pe piata. 1-)3ALIDAREA 43ERIFICAREA SI IMBUNATATIREA SMSA -c+ipa de siguranta a alimentului planifica si implementeaza procesele necesare ptr validarea masurilor de control de verificare si de imbunatatire a SMSA . nainte de implementarea masurilor de control ce trebuie incluse in programele preliminarele in planul 0A&&* % sa fie validate si sa asigure: -masurile de control selectate sunt capabile si suficiente ptr controlul pericolelor -masurile de control sunt eficace ca impreuna cu controlul pericolelor asigura siguranta produsului finit pana la un nivel acceptabil . Daca rezultatul validarii arata ca unul sau ambele cerinte enuntate nu pot fi confirmate se impune ca masurile de control sa fie reevaluat % modificate. Modificarile pot include sc+imbarea masurilor de control (parametri de proces$ % sc+imbarea materiei prime % a te+nologiilor de productie % a metodelor de distributie sau de sc+imbare a categoriei de consumator.

17)AUDIT 5 CONTROL4MONITORI0ARE SI MASURARE Metodele si ec+ipamentele de monitorizare si de masunrare specificate trebuie sa fie adecvate procedurilor de monitorizare si masurare.*t a se asigura rezultate valide ec+ipamentele de masurare trebuie etalonate si verificate la interval de timp specificate% sa fie reglate daca este necesar% sa fie identif=. *t a permite stabilirea starii de etalonare. *rotectia impotriva deteriorarii si defectarii 2a nivelul unitatii trebuie sa e)iste inregistrari care sa evidentieze rezultatele verificarilor interne. ntreprinderea periodic valideaza rezulatele masuratorilor si incercarilor. 1.)AUDIT'3ERIFICAREA SIST DE MANA$EMENT AL SA(6e"+7+c!"e S.M.S.A) a$ >erificarea S.M.S.A presupune effect de audituri% acestea pot fi AUD ' 1'-/1 - un audit trebuie sa evidentieze ca sist. -ste conform cu cerintele S! si cu procedurile planificate - sist este implementat% actualizat si functioneaza - managementul de la cel mai inalt nivel responsabil pt zona audiata trebuie sa asigure masurarea pt eliminarea neconformitatilor b$ -valuarea rezultatelor verificate individuale

ec+ipa SA trebuie sa evalueze periodic rezultatele individuale ale verificarilor planificate daca verificarea nu demonstreaza conformitatea cu cerintele trebuie intreprinse actiuni pt realizarea conformitatii cerintelor: 3$ imbunatatire% procedure% documente "$modificari ale planului 0A&&* 5$modificari in programele preliminare 6$instruire personal ec+ipa 0A&&* trebuie sa analizeze periodic rezultatele actiunilor de verificare evaluand : 3$analiza performantelor globale "$identificarea si necesitatea de actualizare si imbunatatire a sistemului 5$identificarea tendintelor cu incidenta crescuta a neconformitatilor /ezultatele analizelor trebuie sa fie inregistrate in procese verbale si materializate in programul de masuri. c$ mbunatatirea sistemului Un obiectiv central al activitatii intreprinderii al managementului de la cel mai inalt nivel% imbunatatirea considerabilaa eficacitatii S.M.S.A prin: -imbunatatirea comunicarii - analiza de management - AUD '-urile interne - evaluarea rezultatelor verificate - validarea combinatiei masurilor de control% actiuni corective d$ Actualizarea S.M.S.A Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa asigure actualizarea continua a sist. -c+ipa 0A&&* trebuie sa stabileasca necesitatea revizuirii analizei pericolelor% a progr. *reliminare si a planului 0A&&*. Actiunile de evaluare si actualizare trebuie sa se bazeze pe: a$ -lemente de intrare (comunicare int?e)t$ b$ -lemente de intrare stabilite de reglementarile oficiale c$ -lemente de intrare descoperite stiintifice d$ -lemente de iesire (result. verificarilor% analiza de management$ SUBIECTUL NR..

Cont"o*u* m+c"o8+o*o(+c !* !*+mente*o"(!ct+6+t!t+ de cont"o* ! cont!m+n!"++ m+c"o8+nene ! !*+metu*u+) &ontrolul microbiologic al alimentelor reprezinta o activitate analitica indispensabila ptr certificarea inocuitatii biologice a alimentelor . Analiza microbiologica a alimentelor trebuie sa evidentieze prezenta ,n aliment a eventualelor bacterii cu potential alterativ % a bacterilor cu potential patogen.

Analiza microbiologica presupune prelevarea de probe reprezentative si e)aminarea lor ,ntr-un laborator autorizat. Analiza microbiologica se e)ecuta conform metodelor oficiale de lucru % ,n baza analizelor se elibereaza un buletin de analiza . @uletinul de analiza se refera la probele analizate si nu la lot.Decizia asupra lotului se ia de catre persoana autorizata % care a prelevat probe.2ivrarea produselor din unitati se face cu certificarea conformitati produselor (declaratie de conformitate$. &ontrolul microbiologic nu trebuie sa se a)eze doar pe produsul finit % el trebuie sa vizeze respectarea conditilor de igiena % conditi microbiologice pe flu)ul te+nologic % controlul microbiologic al produsului finit.