Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTUL NR 3

Managementul riscurilor in industria alimentara

Bune practici de igiena si productie: (1) Prezenta hotarre stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate n domeniul alimentar, tinndu-se cont, n mod special, de urmatoarele principii: a)responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate n domeniul alimentar b)este necesar sa se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, ncepnd cu productia primara c)este important sa se asigure lantul !rigori!ic pentru alimente ce nu pot !i depozitate n siguranta la temperaturi ale mediului ambiant, n special pentru alimente congelate d)implementarea generala a procedurilor bazate pe principiile "#$$P ("azard #nal%sis and $ritical $ontrol Point), mpreuna cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie sa ntareasca responsabilitatea operatorilor cu activitate n domeniul alimentar e)ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a a&uta operatorii cu activitate n domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, sa !ie n con!ormitate cu regulile de igiena a alimentelor si la aplicarea principiilor "#$$P !)este necesar sa se stabileasca criterii microbiologice si cerinte de control al temperaturii, bazate pe o evaluare stiinti!ica a riscului g)este necesar sa se asigure ca alimentele importate sa !ie cel putin la acelasi standard de igiena ca alimentele produse n 'omnia sau sa !ie la un standard echivalent( $erinte de management : organizatia tb sa : a) sa plani!ice,sa implementeze,sa opereze,sa pastreze,si sa actualizeze un )(M()(# orientat catre !urnizarea de produse care,in con!ormitate cu utilizarea lor !inala ,sunt sigure pt consumator b) sa demonstreze con!ormitatea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile,privind )(# c) sa evalueze si sa aprecieze cerintele consumatorilor si sa demonstreze con!ormitatea cu acele cerinte ale consumatorilor convenite de comun acord,privind )(#( cu scopul de a mari satis!actia consumatorului( d) sa comunice e!icace !urnizorilor lor,clientilor si partilor interesate relevante din lantul alim( problemele privind )(# e) sa asig( ca organizatia se con!ormeaza politicii sale declarate de )(# !) sa demonstreze o ast!el de con!ormitate partilor interesate relevante si, g) sa urmareasca certi!icare * inregistrarea sistemului sau propriu de M( al )(# de catre o organiz( e+terna,sau sa !aca o autoevaluare sau autodeclarare a con!ormitatii cu acest standard international(

,oate aceste cerinte sunt generale si sunt destinate sa !ie aplicate de catre toate organizatiile din lantul alim(,indi!erent de marime si comple+itate( "#$$P(vezi subiectul -)