Sunteți pe pagina 1din 13

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

1. NOIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Prezentare WINDOWS Windows 95, 98 sunt sistemele e o!erare "el mai es #nt$lnite #n Rom$nia. %le sunt lansate #n e&e"u'ie automat( la !ornirea "al"ulatorului. %"ranul afi)at e *in o+s este ilustrat #n fi,ura e mai -os.

Pi"to,rame

9utonul e start 8ona e lu"ru . es3to!/ A!li"a'ii a"ti5e 9ara e tas3uri

Pi"to,ramele sunt e mai multe ti!uri: 1. SCURTTURI .shortcut/( re!re0int1 le,1turi #ntre fi)iere sau ire"toare e&istente #n "al"ulator )i 0ona e lu"ru a *in o+s2ului . es3to!/. A"estea sunt e trei ti!uri: a. 4"urt1turi !entru unit1'i e is" . ri5e2uri/ 6. 4"urt1turi !entru ire"toare .fol ere/ ". 4"urt1turi !entru fi)iere 2. DIRECTOARE .foldere/ 7.FIIERE .file/ 4.A
!ICAII SISTE"

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

4e o6ser51 "1 toate shortcut-urile au o s1,eat1 #n "ol'ul in st$n,a -os. :ter,$n !i"to,rama nu se )ter, )i fi)ierul sau fol erul in "al"ulator Da"1 !i"to,rama nu "on'ine s1,eata sus2men'ionat1( atun"i a5em e2a fa"e "u un fi)ier sau fol er. :ter,$n !i"to,rama se )ter, )i fi)ierul sau fol erul res!e"ti5. ;om numi fol erele )i fi)ierele obiecte. 4u6 fie"are o6ie"t o6ser51m numele a"estuia. Pentru a efe"tua o!era'ii asu!ra o6ie"telor e&e"ut1m "li"3 rea!ta !e unul intre ele )i ale,em o!era'iunea orit1 in meniul e "omen0i ra!i e( "a #n fi,ura e mai -os: O#$n < es"=i e o6ie"tul E%#&o'$ < A"ti5ea01 *in o+s %&!lorer Find < >1utare ra!i 1 a unui o6ie"t RAV(S)*n < A"ti5ea01 un anti5irus Add +o ,i# < >om!rim1 o6ie"tul S$nd To <Trimite o "o!ie a o6ie"tului !e is"=et1 sau "1tre o alt1 estina'ie C-+ < e"u!ea01 o6ie"tul Co#. < >o!ia01 o6ie"tul #ntr2o memorie tem!orar1 .>li!6oar / C'$*+$ S/o'+)-+ < "rea01 o s"urt1tur1 D$&$+$ < :ter,e o6ie"tul R$n*0$ < Re enume)te o6ie"tul 'o#$'+i$s < Afi)ea01 "aseta e ialo, "u informa'ii es!re o6ie"t

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

?ie"are o6ie"t sau "oman 1 se sele"tea01 efe"tu$n "li"3 "u mouse2ul !e a"estea. Da"1 meniul sele"tat "on'ine o su6list1( !ro"e ura se re!et1. >omen0ile in lista e mai sus !ot fi a"ti5ate )i !rin sele"tare "u mouse2ul )i a!oi a!1s$n tasta "ores!un01toare literei su6liniate .4!re e&em!lu la Co#. !utem a!1sa litera ). 9utonul e start se a"ti5ea01 fie !rin "li"3( fie "u Ctrl @ Esc. O!'iunile is!oni6ile !e 6ara e start sunt !re0entate #n fi,ura urm1toare: S/-+ Down < O!rirea sau restartarea sistemului R-n < Aansea01 #n e&e"u'ie a!li"a'ii ire"t e&e"uta6ile 1$&# < Afi)ea01 meniul e&!li"ati5 al *in o+s2ului Find < >aut1 un o6ie"t S$++in2s < Mo ifi"1 set1rile sistemului Do)-0$n+s < Aist1 e o"umente 'o2'*0s < Aist1 e a!li"a'ii O#$n O33i)$ Do)-0$n+ < Des"=i e un O??B>% N$w O33i)$ Do)-0$n+ < >rea01 un o"ument M4 O??B>% o"ument M4

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

2.DE"ARAREA !UCRU!UI CU
2.1. Lansarea n execuie a MS WORD

RO4RA"U!UI "S WORD

Pro,ramul *ORD este unul intre "ele mai !uterni"e e itoare ,eo,rafi"1 e r1s!$n ire este foarte mare. Pentru lansarea #n e&e"u'ie a M4 *ORD !ro"e 1m astfel: a/ %&e"ut1m "li"3 !e 6ara e start

e te&te( iar aria lui

6/ Din meniul 'o2'*0s sele"t1m "i)'oso3+ Wo'd sau ale,em N$w O33i)$ Do)-0$n+. Pro,ramul Wo'd mai !oate fi lansat #n e&e"u'ie )i e !e su!rafa'a e lu"ru Windows astfel: a/ >li"3 rea!ta !e su!rafa'a e lu"ru Windows 6/ 4ele"t1m o!'iunea N$w "/ >li"3 !e "i)'oso3+ Wo'd Do)-0$n+ 2.2. Prezentarea ferestrei document Du!1 lansarea #n e&e"u'ie e itorul e te&te WORD 5a afi)a o fereastr1 o"ument( "a #n fi,ura urm1toare 9ara e titlu 9ara e meniu 9ara e instrumente stan ar

Ri,lete 9ara instrumentelor Pun"t inserare te&t 9ara "u instrumente e esen 9are e erulare 9ara e stare e formatare

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

5*'* d$ +i+&- afi)ea01 numele o"umentului )i !ro,ramul "u "are se lu"rea01. Pot fi es"=ise simultan mai multe o"umente *or . Da"1 'inem a!1sat 6utonul in st$n,a al mouse2 ului !e 6ara e titlu( !utem e!lasa fereastra #n ire"'ia orit1. 9ara e titlu are urm1toarele 6utoane: 1. De minimi0are 2. De ma&imi0are 7. De restaurare a imensiunilor ini'iale 4. De #n"=i ere 5*'* d$ 0$ni- "on'ine meniurile )i "omen0ile M4 *ORD. %a se !oate a"ti5a fie "u mouse2ul( fie "u tasta Alt )i a!oi se tastea01 litera su6liniat1. 5*'* )- ins+'-0$n+$ s+*nd*'d "on'ine urm1toarele o!'iuni: 1. >reare o"ument nou .Ne+/ 2. Des"=i ere o"ument .Open/ 7. 4al5are o"ument .Save/ 4. Ti!1rire o"ument .Print/ C. ;i0uali0are o"ument #naintea ti!1ririi 6. ;erifi"are orto,rafie 7. De"u!are te&t sele"tat .Cut/ D. >o!iere te&t sele"tat .Copy/ E. Bnserare "on'inut "li!6oar .Paste/ 10. ?ormatare !re efinit1 11. Anulare ultima "oman 1 .Undo/ 12. Re5enire la ultima "oman 1 anulat1 .Redo/ 17. Bnserare =i!erle,1tur1 .Hyperlink/ 14. Bnserare ta6el 1C. Bnserare foaie e "al"ul 16. A"ti5are 6ara instrumente esen 17. M1rire afi)a- .Zoom/

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

5*'* d$ 3o'0*+*'$ "u!rin e urm1toarele 6utoane: 1. Ti!ul !ara,rafului 2. Aist1 fonturi is!oni6ile 7. M1rime font 4. 4til font < #n,ro)at . 5o&d /( #n"linat . talic/ )i su6liniat .Un erline/ C. Aliniere !ara,raf .la st$n,a( "entrat( la rea!ta )i -ustifi"at / 6. Bnserare numerot1ri 7. Bnserare bullet D. Mi")orareFm1rire i entare !ara,raf E. A!li"are "=enar 2. . !onfi"urarea o#iuni$or cu a%utoru$ casete$or de dia$o" Pa"=etul M4 O??B>% utili0ea01 "asete Bn fi,ura e ialo, !entru o6'inerea unor informa'ii e "aset1 e ialo, "u !1r'ile sale

su!limentare( ne"esare e&e"ut1rii "omen0ilor "om!le&e .s!re e&em!lu ti!1rirea o"umentului/. e mai -os este !re0entat un mo el "om!onente( "are se a"ti5ea01 "u "li"3 sau !ab )iFsau S"#e$i%a!oi Enter: %ti"=et1 >aset1 e 5ali are 9uton ra io >aset1 e ate

Aist1 erulant1 9uton

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

Bn ta6elul e mai -os sunt !re0entate mo urile e utili0are ale elementelor unei "asete e ialo,: E&$0$n+ 9uton 9uton ra io >aset1 e 5ali are Aist1 >aset1 e ate %ti"=et1 A)6i-n$* '$7-&+*+8 %&e"ut1 sau anulea01 o "oman 1( ori es"=i e o alt1 "aset1 e ialo, 4ele"tea01 un element intr2un ,ru! e o!'iuni. 9utonul sele"tat "on'ine un !un"t ne,ru 4ele"tea01 sau esele"tea01 mai multe elemente intr2un ,ru! e o!'iuni. 9utoanele sele"tate "on'in o 6if1 Derulea01 o list1 e o!'iuni !rin a!1sarea 6utoanelor s1,e'i 4e intro u" 5alori e la tastatur1 sau in lista aferent1 "asetei A!1sarea unei eti"=ete "on u"e la un alt ,ru! e o!'iuni

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

9. FOR"ATAREA DOCU"ENTE!OR
.1. &ormatarea caractere$or M4 *ORD !ermite s"rierea "u iferite ti!uri( m1rimi( "ulor )i stiluri e "ara"tere.

>onfi,urarea a"estor o!'iuni se fa"e fie in 6ara e instrumente e formatare( fie a"ti5$n o!'iunea Fon+ in meniul Fo'0*+. Bn "aseta e ialo, afi)at1 !utem sta6ili stilul( forma( m1rimea )i "uloarea "or!urilor e liter1 .fonturilor/. Ti! font

M1rime font

4til font >uloare font %fe"te font ;i0uali0are font

4"alare liter1

4!a'iere litere .s!a'iere sau "on ensare/

Po0i'ionare litere A!li"1 istan'ierea numai !t.fonturi mai mari e ...

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

.2. &ormatarea #ara"rafe$or O!'iunile e formatare a !ara,rafelor in"lu i ent1ri( ta6ul1ri( alinierea te&tului )i

s!a'ierea r$n urilor. B ent1rile )i ta6ul1rile se !ot a-usta "u a-utorul ri,lei( iar "elelalte format1ri se reali0ea01 a"ti5$n o!'iunea *'*2'*#/ in meniul Fo'0*+.

Bn "aseta e ialo, *'*2'*#/ su6 eti"=eta Ind$n+s *nd S#*)in2 !ot fi sta6ilite s!a'ierile )i i ent1rile e !ara,rafe( astfel: A&i2n0$n+ < aliniere !ara,raf Ind$n+*+ion < B entare !ara,raf S#*)in2 < 4!a'iere r$n uri Bn "aseta '$:i$w se o6ser51 efe"tul !e "are #l 5or a5ea set1rile f1"ute. Bn "aseta e ialo, *'*2'*#/ su6 eti"=eta !in$ *nd *2$ 5'$*;s !ot fi sta6ilite salturile e r$n )i e !a,in1( astfel: Window<O'#/*n Con+'o& nu fra,mentea01 un !ara,raf #ntre !a,ini( a"1 !e una in !a,ini ar r1m$ne oar un r$n . =$$# !in$s To2$+/$' nu fra,mentea01 un !ara,raf #ntre !a,ini =$$# Wi+/ N$%+ nu inserea01 un salt e !a,in1 #ntre !ara,raful "urent )i urm1torul *2$ 5'$*; 5$3o'$ im!une inserarea unui salt e !a,in1 manual( #naintea !ara,rafului S-##'$ss !in$ N-0>$' nu ti!1re)te numerele a"ti5at1/. Don+ 1.#/$n*+$ #m!ie i"1 es!1r'irea #n sila6e a "u5intelor la sf$r)itul r$n ului #ntr2un !ara,raf e r$n uri . a"1 a"east1 o!'iune este

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

. . 'ti$izarea casetei de dia$o" ()*S Prin ta6ulare se #n'ele,e e!lasarea automat1 a !un"tului e inser'ie la a!1sarea tastei !A&. De!lasarea are lo" !$n1 la !rimul semn e ta6ulare e !e ri,let1. 4emnele e ta6ulare !ot fi a 1u,ate( mo ifi"ate )i eliminate e !e ri,let1. >u a-utorul "asetei e ialo, TA5S !utem efini mar"atori e ta6ulare !ro!rii( a"1 )tim !o0i'ia a"estora( "onform fi,urii e mai -os.

Du!1 a!1sarea 6utonului O=( mar"atorii e ta6ulare sunt !o0i'iona'i !e ri,let1 )i la ori"e a!1sarea a tastei !A&( !un"tul e inser'ie se e!lasea01 la unul in mar"atori. .+. !o#ierea formate$or de #ara"raf Pentru a utili0a a"ela)i format !entru mai multe !ara,rafe( #l !utem memora "u a-utorul 6utonului 6/ >li"3 !e "/ 4ele"t1m !ara,raful sau !ara,rafele !entru "are orim s1 a!li"1m formatul memorat / Pentru anulare a!1s1m Escape sau efe"tu1m in nou "li"3 !e 6utonul .,. &ormatarea #a"ini$or cu a%utoru$ casetei de dia$o" Pa"e Setu# >u a-utorul "asetei e ialo, *2$ S$+-# !utem mo ifi"a a)e0area #n !a,in1 a e !e 6ara e instrumente stan ar ( !ro"e $n #n felul urm1tor: a/ %&e"ut1m "li"3 #n !ara,raful al "1rui format orim s12l memor1m

o"umentului( mar,inile( orientarea et".

10

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

Bn meniul Fi&$( sele"t1m o!'iunea *2$ S$+-#. >aseta e ialo, 5a ar1ta "a #n fi,ura "e urmea01.

9if1m o!'iunea "i''o' "*'2ins atun"i "$n foii e =$rtie.

orim s1 ti!1rim o"umentul !e am6ele fe'e ale

Orientarea !a,inii !oate fi e ti! !ortret sau !eisa- .!e lun, sau !e lat/ .-. Inserarea de c.enare Pentru a trasa "=enare la !a,in1 sau la anumite !ara,rafe a"ti51m "aseta e ialo,

5o'd$'s *nd S/*din2 in meniul Fo'0*+ . >aseta e ialo, a"ti5at1 este !re0entat1 #n fi,ur1 %ti"=eta S/*din2 !ermite um!lerea "=enarelor "u iferite "ulori sau mo ele .Patterns/. Ti! "=enar Aist1 "u ti!urile e linii !entru "=enar Aist1 "u ti!urile e "ulori !entru "=enar Aist1 "u ,rosimile "=enarului >=enare artisti"e

Afi)ea01 6ara e instrumente T*>&$s *nd 5o'd$'s 11

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

./. Persona$izarea 0are$or de instrumente 9arele e instrumente se !ot mo ifi"a !rin a 1u,are sau eliminare e 6utoane( #n fun"'ie e ne"esit1'ile utili0atorului. De asemenea( 6arele e instrumente !ot fi afi)ate sau as"unse. Toate a"estea !ot fi efe"tuate astfel: 1. Pentru afi)area sau as"un erea 6arelor e instrumente e&e"ut1m "li"3 rea!ta #n 0ona 6arei e meniuri )i sele"t1m sau esele"t1m ."u un "li"3/ 6arele !e "are le orim 2. Pentru a 1u,area e 6utoane !e 6arele e instrumente !ro"e 1m #n mo ul urm1tor: a/ %&e"ut1m "li"3 rea!ta !e o 6ar1 e instrumente 6/ 4ele"t1m o!'iunea C-s+o0i7$ "/ %&e"ut1m "li"3 !e eti"=eta Co00*nds / 4ele"t1m "ate,oria un e se afl1 "oman a al "1rei 6uton orim s12l inser1m e/ 4ele"t1m 6utonul orit )i2l tra,em "u mouse2ul !e 6ara e instrumente Pentru eliminarea unui 6uton e&e"ut1m "li"3 rea!ta #n 0ona 6arelor e instrumente( iar a!oi sele"t1m 6utonul !e "are 5rem s12l elimin1m )i #l tra,em #n afara 6arelor e instrumente. Pentru mutarea 6arei e instrumente tra,em "u mouse2ul e re!erul 'ove( "a #n fi,ur1 Putem tra,e 6ara "1tre mar,inea ferestrei( !entru a o an"ora sau #n interiorul ferestrei f1"$n 2o s1 !luteas"1.

9ar1 e Re!erul 'ove instrumente !lutitoare

.1. Sa$2area formate$or ntr3un 4a0$on Du!1 "e am setat 5alorile )i "ara"teristi"ile !a,inii( fonturilor( !ara,rafelor( 6arelor e instrumente( !utem sal5a a"est o"ument "a un )a6lon !entru a2l !utea folosi ori e "$te ori orim. Pentru a"easta !ro"e 1m astfel: a/ Bn meniul Fi&$ sele"t1m o!'iunea S*:$ As. 6/ Bn "aseta Fi&$ n*0$ tast1m numele )a6lonului "/ Bn "aseta S*:$ *s +.#$ sele"t1m in list1 (ocument%!emplate / A!1s1m 6utonul O=. De "$te ori 5om ori s1 "re1m un o"ument nou utili0$n a"est )a6lon !ro"e 1m astfel: a/ Bn meniul Fi&$ sele"t1m o!'iunea N$w. 6/ Bn "aseta e ialo, e&e"ut1m u6lu "li"3 !e )a6lonul "reat anterior( sau !e un alt )a6lon.

12

AUTOR: Marius Danut PORPJAN

Telefon: 0722.64.00.17

Prin a"est !ro"e eu s"utim foarte mult1 mun"1( nefiin ne"esar s1 efinim e fie"are at1 formatul o"umentului. Bn fi,ur1 este !re0entat1 "aseta e ialo, S*:$ As

:a6loane !re efinite

:a6lonul "reat

17