Sunteți pe pagina 1din 6

Faci afaceri cu firme inactive?

Cum inregistrezi tranzactiile in contabilitate


Codul fiscal prevede masuri sanctionatorii pentru societatile care incheie tranzactii cu firmele inactive. Spre exemplu, daca faceti afaceri cu contribuabili inactivi, achizitionand bunuri sau servicii de la ele, nu va mai puteti deduce cheltuielile si TVA pentru respectivele tranzactii. Cu alte cuvinte, nu vi se mai permite exercitarea dreptului de deducere a TVA-ului si a cheltuielii de pe facturile emise de catre companiile declarate inactive, chiar daca aceste facturi sunt platite.
Autor Lect. univ. dr. Cristian Rapcencu

Trebuie sa stiti ca firmele declarate inactive sunt cuprinse intr-un Registru al firmelor inactive organizat la nivelul Agentiei ationale de Administrare !iscala, care este public si se afiseaza pe site-ul institutiei. Conform Codului de procedura fiscala, contribuabilii sunt declarati inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii"

nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege# se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia# organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

$mportant% Contribuabilii declarati inactivi care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a T A aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva. &e asemenea, asa cum precizam anterior, beneficiarii care achizitioneaza bunuri si'sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi'reactivati nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

!nregistrarea in contabilitate a tranzactiilor cu o societate inactiva


(xemplu" $n luna mai )*+,, entitatea -eader a fost declarata inactiva si a fost inscrisa in Registrul contribuabililor inactivi'reactivati. $n luna iunie )*+,, aceasta achizitioneaza marfuri la costul de +.*** lei, TVA )./ pe care ulterior le vinde entitatii 0arsin la pretul de vanzare de +.1** lei. Tot in luna iunie )*+,, entitatea -eader primeste o factura de servicii contabile in suma de ,** lei, TVA )./. Ce inregistrari contabile trebuie sa efectueze atat societatea 0arsin, cat si entitatea -eader2

!nregistrari contabile entitatea Leader


Avand in vedere ca entitatea -eader a fost declarata inactiva, acesteia i s-a anulat din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA. Astfel, societatea nu mai are dreptul sa isi deduca TVA aferenta

achizitiilor efectuate. Conform cadrului contabil in vigoare, TVA va fi recunoscuta in costul de achizitie al bunurilor cumparate sau al serviciilor primite. $nregistrarile efectuate in contabilitate sunt urmatoarele"

Situatia obligatiilor de plata se prezinta astfel"

&aca entitatea -eader "# ar fi fost inactiva la data tranzactiilor de mai sus, atunci situatia s-ar fi prezentat astfel. 3ai exact, inregistrarile efectuate in contabilitate ar fi fost urmatoarele"

Situatia obligatiilor de plata s-ar fi prezentat astfel"

!nregistrari contabile ale firmei $arsin


(ntitatea 0arsin achizitioneaza marfuri de la un contribuabil inactiv si astfel nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a T A aferente. $nregistrarea efectuata in contabilitate este urmatoarea"

$n momentul vanzarii stocului de marfa achizitionat, entitatea 0arsin va recunoaste o cheltuiala de +.1** lei care va fi nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Reactivarea unui contribuabil inactiv

&upa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate'reactivare, organul fiscal competent va inscrie contribuabilul in Registrul contribuabililor inactivi'reactivati in termen de cel mult 1 zile de la data comunicarii. &ecizia de declarare in inactivitate'reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in registru. &e exemplu, daca o entitate achizitioneaza bunuri sau servicii in luna aprilie, iar furnizorul este declarat inactiv ulterior, atunci beneficiarul are dreptul sa isi deduca cheltuielile si TVA aferente achizitiilor, deoarece la data tranzactiei furnizorul nu figura in Registrul contribuabililor inactivi. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii"

isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege# isi indeplinesc toate obligatiile de plata# si organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, cei care au intrat in faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative, acestia nefiind obligati sa isi achite toate obligatiile de plata existente. &aca se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor dar si pentru trecut.