Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de consultanta financiara

1. PARTILE CONTRACTANTE Art.1 S.C. ............. cu sediul in ................ inregistrata la Registrul Comertului ................ cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ..... deschis la anca ........................., re!re"entata !rin .............. in calitate de ....., denumita in continuare SOCIETATEA, si S.C. ................... cu sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului .............., cod fiscal nr. ............., cont curent nr. ................. deschis la anca ............., re!re"entata !rin .............. in calitate de ....., denumita in continuare ENE#ICIAR, au con$enit incheierea !re"entului contract de asistenta financiara. %. O IECT&L CONTRACT&L&I Art.% O'iectul !re"entului contract il re!re"inta asistenta financiara acordata de SOCIETATE ENE#ICIAR&L&I, care consta in( ......................................................... ). O LI*ATIILE PARTILOR Art.) O'ligatiile societatii( + sa !re"inte 'eneficiarului !lanul sau in $ederea atingerii sco!ului !re$a"ut in o'iectul contractului + sa tina la curent !e 'eneficiar cu !ri$ire la orice im!re,urare care are legatura cu o'iectul si sco!ul !re"entului contract si care !oate interesa 'eneficiarul. Art.O'ligatiile 'eneficiarului( + sa !lateasca societatii comisioanele cu$enite la termenele si in conditiile sta'ilite !rin contract si acte aditionale.

-. CO.ISIOANE SI .O/ALITATI /E PLATA Art.0 Pentru ser$iciile !re$a"ute la art. % 'eneficiarul se o'liga sa !lateasca societatii un comision in $aloare de ................ lei. Plata acestui comision se face esalonat, !e masura inde!linirii contractului, la urmatoarele termene( .................... . 0. /&RATA CONTRACT&L&I Art.1 Perioada de $ala'ilitate a !re"entului contract este de .................... ince!and cu data semnarii !ana la data de ................., !utand fi !relungit !rin acordul scris al celor doua !arti contractante cu cel !utin )2 "ile inainte de e3!irare.

1. RASP&N/EREA CONTRACT&ALA Art.4 Pentru incalcarea o'ligatiilor contractuale care generea"a !agu'e materiale, !artea in cul!a su!orta des!agu'irile necesare aco!eririi !agu'elor !roduse celeilalte !arti. Art.5 In ca" de e3ecutare cu intar"iere a o'ligatiei de !lata a comisionului, 'eneficiarul $a !lati societatii !enalitati de intar"iere de ...6 din $aloarea comisionului !entru fiecare "i de intar"iere. Art.7 In ca" de e3ecutare necores!un"atoare sau cu intar"iere a o'ligatiilor contractuale, societatea $a !lati daune in $aloare de ............. lei. 4. #ORTA .A8ORA Art.12 #orta ma,ora e3onerea"a !artile de ras!undere in ca"ul e3ecutarii necores!un"atoare sau cu intar"iere a o'ligatiilor asumate !rin !re"entul contract. Prin forta ma,ora se intelege un e$eniment inde!endent de $ointa !artilor, im!re$i"i'il si insurmonta'il, a!arut du!a incheierea contractului si care im!iedica !artile sa e3ecute o'ligatiile asumate conform !re$ederilor contractuale. 5. NOTI#ICARI Art.11 Orice notificare este considerata a fi inde!linita la momentul comunicarii ei, fie su' luare de semnatura, fie su' forma unei scrisori recomandate cu confirmare de !rimire. 7. INCETAREA CONTRACT&L&I Art.1% Pre"entul contract incetea"a in urmatoarele conditii( + la e3!irarea duratei sti!ulate in contract9 + !rin acordul !artilor9 + in ca"ul de lichidare ,udiciara a uneia din !artile contractante9 + im!osi'ilitatea fortuita a societatii de a+si e3ercita atri'utiile mai mult de 72 de "ile calendaristice. Art.1) Indiferent de cau"a de incetare a contractului, 'eneficiarul $a !lati societatii sumele cu$enite !entru acti$itatea !restata !ana la data inter$enirii cau"ei de incetare. 12. LITI*II Art.1Litigiile care se $or naste din !re"entul contract sau in legatura cu !re"entul contract, inclusi$ cele referitoare la $aliditatea, inter!retarea, e3ecutarea sau desfiintarea lui $or fi solutionate !e cale amia'ila. Art.10 /aca !artile nu $or a,unge la o intelegere amia'ila, atunci litigiile $or fi inaintate s!re solutionare ........................................... Art.14 Litigiile $or fi solutionate !e 'a"a !re$ederilor !re"entului contract si a dre!tului material roman. 11. /ISPO:ITII #INALE

Art.17 .odificarea dis!o"itiilor !re"entului contract se reali"ea"a doar !rin act aditional la !re"entul contract. Pre"entul contract s+a incheiat asta"i ..............., in doua e3em!lare, cate unul !entru fiecare !arte contractanta. SOCIETATEA, ...................... ENE#ICIAR&L, ......................