Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

________________________________
Str.

Nota de intrare receptie


nr.________
Data__________________

Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din


localitatea_____________________________________________
cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_________________astfel:
Nr.

Adaos
comerc.

Furnizor

crt.

Denumire
produs.

U/M

Cant.

Pret
unit.fara
TVA
4

Valoare
(fara
TVA)
5=3x4

TVA
Pe
U/M
6

Total
4426
7=3x6

Total
fact.
401
8=5+7

Suma

10=4x9

Pret

TVA

Pret

Valoare

Valoare

unit.cu
amanuntul
fara TVA
11=4+10

aferent
adaos
comercial
12=10x19%

unit.cu
amanuntul
cu TVA
13=6+11+12

la pret cu
amanuntul
fara TVA
14=3x11

la pret cu
amanuntul
cu TVA
14'=3x13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE
PRIMIT IN GESTIUNE
Numele si prenumele
1
2
3

Functia

PRIMIT IN GESTIUNE
Semnatura

Data

Semnatura

din care TVA

Pe U/M
15=6+12

Total
4428
16=3x15