Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA I

Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcie


Nr.
Crt.

Denumirea
materialului

Densitatea Conductivitatea Coeficientul de Rezistena la


aparent
termic
asimilare
permeabilitate
termic
la vapori

s
1/K
3
2
(kg/m )
(W/m.K)
(W/m .K)
(-)
0
1
2
3
4
5
I. Produse pe baz de azbest (c = 840 J/kg.K)
1
Plci i foi de
1900
0.35
6.35
24.3
azbociment
2
Plci
500
0.13
1.99
1.6
termoizolante
300
0.09
1.28
1.6
din azbest
II. Materiale asfaltice i bituminoase (c = 840 J/kg.K)
3
Mortar asfaltic
1800
0.75
9.05
85.0
4
Beton asfaltic
2100
1.04
11.51
85.0
5
Bitum
1100
0.17
3.37
III. Betoane (c = 840 J/kg.K)
6
Beton armat
2600
2.03
17.90
24.3
2500
1.74
16.25
21.3
2400
1.62
15.36
21.3
7
Beton simplu
2400
1.62
15.36
21.3
cu agregate de
2200
1.39
13.62
14.9
natur
2000
1.16
11.86
12.1
sedimentar
1800
0.93
10.08
8.5
sau amorfa
1600
0.75
8.53
7.1
(pietri, tuf
1400
0.58
7.02
4.7
calcaros,
1200
0.46
5.79
4.3
diatomit)
1000
0.37
4.74
3.9
8
Beton cu
1800
0.87
9.75
8.5
zgur de cazan
1600
0.75
8.53
7.7
1400
0.64
7.37
7.1
1200
0.52
6.15
6.1
1000
0.41
4.99
4.7
9
Beton cu
1800
0.64
8.36
7.7
zgur
1600
0.58
7.50
7.1
granulat
1400
0.52
6.65
6.6
1200
0.46
5.79
6.1
10 Beton cu
1600
0.58
7.50
7.1
zgur
1400
0.46
6.25
6.5
expandat
1200
0.41
5.46
6.0
142

0
1
11 Beton cu perlit

12 Beton cu
granulit

2
1200
1000
800
600
1800
1700
1600
1500
1400
1200
1000
800
600
400

3
0.41
0.33
0.26
0.17
0.81
0.76
0.70
0.64
0.58
0.46
0.35
0.29
0.23
0.17

4
5.46
4.47
3.55
2.49
9.41
8.85
8.24
7.63
7.02
5.79
4.61
3.75
2.86
2.03

13 Beton celular
autoclavizat
(gazbeton):
- tip GBC-50
750
0.28
3.57
- tip GBN-50
700
0.27
3.39
- tip GBN-35
600
0.24
2.96
- tip GBN-T;
550
0.22
2.71
GBC-T
14 Produse rigide
spumate din
500
0.20
2.46
cenu de
400
0.16
1.97
termocentral
liat cu ciment
IV. Mortare (c = 840 J/kg.K)
15 Mortar de
1800
0.93
10.08
ciment
16 Mortar de var i
1700
0.87
9.47
ciment
17 Mortar de var
1600
0.70
8.24
18 Mortar de zgur
1400
0.64
7.37
cu ciment
1200
0.52
6.15
V. Vat mineral i produse din vat mineral (c = 750 J/kg.K)
19 Vat mineral
- tip 60
60
0.042
0.37
- tip 70
70
0.045
0.41
20 Saltele din vat
mineral tip :
SCI 60, SCO 60,
SPS 60;
100...300
0.040
0.50
SPS 70;
120...150
0.045
0.50
143

5
4.3
3.4
2.4
2.1
7.1
7.0
6.9
6.8
6.5
6.1
4.7
3.4
2.4
1.9

4.2
4.2
3.7
3.5
3.1
2.6

7.1
8.5
5.3
5.7
4.7
1.1
1.1

1.3
1.3

0
1
2
3
4
21 Psl mineral
- tip P 40
40
0.043
0.31
- tip P 60
60
0.040
0.36
- tip P 90
90
0.040
0.44
22 Plci din vat
mineral
- tip G 100
100
0.048
0.51
- tip G 140
140
0.040
0.55
- tip AP 140
120...140
0.044
0.56
23 Placi rigide din
160
0.050
0.66
fibre de bazalt
tip PB 160
VI. Sticl i produse pe baz de sticl (c = 840 J/kg.K)
24 Sticl
2500
0.75
10.67
25 Sticl
400
0.14
1.84
spongioas
300
0.12
1.48
140
0.075
0.80
26 Vat de sticl
- cal. I
80
0.036
0.42
- cal. II
100
0.041
0.50
VII. Produse pe baz de ipsos, perlit, diatomit (c = 840 J/kg.K)
27 Plci de ipsos
1100
0.41
5.23
1000
0.37
4.74
28 Plci de ipsos
700
0.23
3.13
cu umplutur
organic
29 Ipsos celular
500
0.18
2.34
30 ap de ipsos
1600
1.03
10.00
31 Produse
termoizolante
600
0.22
2.83
din diatomit
500
0.19
2.40
32 Plci
termoizolante
270
0.16
1.62
din perlit liate
cu ciment
VIII. Pmnturi i umpluturi (c = 840 J/kg/K)
33 Pmnt
1800
1.16
11.28
vegetal n
stare umed
34 Umplutur din
1600
0.58
7.50
nisip
35 Umplutur din
1800
0.70
8.74
pietri
144

5
1.1
1.6
2.0
2.1
2.4
2.4
2.5

28.3
28.3
28.3
1.1
1.2
6.1
6.5
3.4
1.7
11.2
1.9

3.9
2.4

0
1
2
3
IX. Lemn si produse din lemn (c = 2510 J/kg.K)
36 Pin i brad
- perpendicular
pe
550
0.17
fibre;
- n lungul
550
0.35
fibrelor
;
37 Stejar i fag
- perpendicular
pe
800
0.23
fibre;
- n lungul
800
0.41
fibrelor
;
38 Placaj ncleiat
600
0.17
39 Rumegu
250
0.09
40 Plci
termoizolante
din tala,
400
0.14
tip STABILIT
300
0.13
41 Beton cu
agregate
800
0.21
vegetale (tala,
600
0.16
rumegu,
puzderie)
42 Plci
termoizolante
din coaja de
rinoase :
- tip PACOSIP
750
0.216
- tip IZOTER
350
0.125
270
0.116
43 Plci din fibre
de lemn tip
PFL (plci
moi)
220...350
0.084
- plci S
230...400
0.094
- plci B i BA
44 Plci
aglomerate
300
0.084
fibrolemnoase
tip PAF
145

4.12

10.4

5.91

2.0

5.78

11.3

7.71

2.1

4.39
2.02

28.3
2.4

3.19
2.66

2.4
2.4

5.52
4.17

5.3
5.0

5.42
2.82
2.38

5.3
2.4
2.1

2.08
2.32

2.7
3.7

2.14

2.7

0
1
45 Plci din achii
de lemn, tip
PAL:
- termoizolante
- stratificate
- omogene pline

350
650
550
700
600
500

0.101
0.204
0.180
0.264
0.216
0.168

2.53
1.90
4.24
5.79
4.85
3.90

2.8
7.1
4.3
8.5
7.4
3.4

- omogene cu
goluri
450
0.156
3.57
X. Produse termoizolante fibroase de natur organic (c =1670 J/kg.K)
46 Plci
aglomerate din
300
0.101
1.91
puzderie, tip
200
0.086
1.44
PAP
47 Stufit
- presat manual
250
0.09
1.65
- presat cu
maina
400
0.14
2.60
48 Plci din paie
250
0.14
2.05
120
0.05
0.85
49 Saltele din
deeuri textile
100
0.045
0.74
sintetice, tip
vat de tapierie
XI. Umpluturi termoizolante (c = 840 J/kg.K)
50 Zgur de cazan
1000
0.35
4.61
700
0.26
3.32
51 Zgur granulat,
1100
0.36
4.90
zgur expandat
900
0.31
4.11
500
0.19
2.40
52 Cenu i zgur
de
650
0.29
3.38
termocentral
53 Granulit
900
0.49
5.17
500
0.25
2.75
300
0.18
1.81
54 Perlit
200
0.088
1.03
100
0.083
0.71
55 Diatomit
700
0.25
3.26
500
0.20
2.46
XII. Pietre naturale i zidarie din piatra natural (c = 920 J/kg.K)
146

2.8
3.5
3.0
1.3
1.4
1.4
1.3
1.1

3.3
2.9
3.4
3.1
2.7
3.0
3.0
2.1
1.7
1.7
0.9
-

56 Scorie bazaltic
1000
0.26
4.16
0
1
2
3
4
5
57 Marmur,
2800
3.48
25.45
50.7
granit, bazalt
58 Gresie i
2400
2.03
17.99
17.0
cuarite
59 Pietre
2000
1.16
12.42
10.6
calcaroase
1700
0.93
10.25
8.5
60 Tuf calcaros
1300
0.52
6.70
4.3
61 Zidrie din
pietre de form
regulat, cu
densitate
aparent a
pietrei de :
2680
- 2800 kg/m3
3.19
23.89
30.4
- 2000 kg/m3
1960
1.13
12.13
9.9
3
- 1200 kg/m
1260
0.51
6.54
4.9
62 Zidrie din
pietre de form
neregulat, cu
densitate
aparent a
pietrei de :
2420
- 2800 kg/m3
2.55
20.30
15.5
3
- 2000 kg/m
1900
1.06
11.57
8.7
1200 kg/m3
1380
0.60
7.42
5.3
XIII. Zidarie din crmizi, blocuri mici i produse din beton celular autoclavizat
(c = 870 J/kg.K)
63 Zidrie din
1800
0.80
9.51
6.1
crmizi pline
64 Zidrie din
crmizi cu
guri verticale,
tip GVP, cu
densitatea
aparent a
crmizilor de :
- 1675 kg/m3;
1700
0.75
8.95
5.3
- 1475 kg/m3;
1550
0.70
8.26
5.0
3
- 1325 kg/m ;
1450
0.64
7.64
4.7
- 1200 kg/m3;
1350
0.58
7.02
4.5
3
- 1075 kg/m ;
1250
0.55
6.57
4.3
- 950 kg/m3;
1150
0.46
5.77
4.1
147

0
1
2
1200
65 Zidrie din
crmizi de
diatomit, cu
densitatea
aparent a
crmizilor de
1000 kg/m3
66 Zidrie din
blocuri mici
pline din beton
cu agregate
uoare cu
densitatea
aparent a
blocurilor de :
1980
- 2000 kg/m3;
3
- 1800 kg/m ;
1800
- 1725 kg/m3;
1620
3
- 1600 kg/m ;
1440
- 1200 kg/m3;
1260
3
1000 kg/m ;
1080
67 Zidarie din
blocuri din
beton celular
autoclavizat :
- cu rosturi
subiri tip :
- GBN 35
675
- GBN 50
775
- cu rosturi
obinuite tip :
- GBN 35
725
- GBN 50
825
68 Faii armate din
beton celular
autoclavizat tip
- GBN 35
625
- GBN 50
725
XIV. Metale (c = 480 J/kg.K)
69 Oel de
7850
construcii
70 Font
7200
71 Aluminiu
2600

3
0.52

4
6.26

5
3.4

1.16
0.93
0.75
0.61
0.50
0.42

12.02
10.26
8.72
7.43
6.29
5.34

10.6
8.5
7.1
4.7
4.3
3.9

0.27
0.30

3.38
3.82

3.8
4.3

0.30
0.34

3.70
4.20

3.9
4.4

0.25
0.28

3.13
3.57

3.7
4.2

58

125.6

50
220

111.7
140.8

148

0
1
2
3
XV. Polimeri i spume din polimeri (c = 1460 J/kg.K)
72 Polistiren
20
0.044
celular
73 Spume de
70
0.05
policlorur de
30
0.05
vinil
74 Poliuretan
30
0.042
celular
XVI. Materiale n suluri (c = 1460 J/kg.K)
75 Covor PVC
- far suport
1800
0.38
textil
1600
0.33
- cu suport
1600
0.29
textil
1400
0.23
76 Panz
600
0.17
bitumat,
carton
butumat

149

0.30

30.0

0.61
0.40

3.0
3.0

0.36

30.0

8.49
7.46
7.00
5.83
3.28

425
425
425
425
STAS
6472/4