Sunteți pe pagina 1din 18

Metode tradiionale i moderne folosite n predarea limbii engleze

Asistent univ. drd. Monica Oprescu Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic Universitatea de Vest, Timioara 02 noiembrie 2008 Rezumat: Lucrarea de fa prezint c teva metode tradiionale i moderne folosite !n practica predrii lim"ii engleze i un studiu de caz "azat pe aceste date teoretice. #copul nostru a fost acela de a descoperi ce metode mai sunt folosite !n predare !n cadrul orelor de lim"a englez. $oncluzia este aceea c metodele tradiionale !nc mai coe%ist cu cele moderne, o a"ordare eclectic fiind eficient !n predarea lim"ii engleze. Cuvinte cheie: metode tradiionale, metode moderne, predarea lim"ii engleze Abstract: T&is paper presents a fe' traditional and modern met&ods used in t&e practice of (nglis& language teac&ing and a case stud) "ased on t&ese t&eoretical data. *ur goal 'as to discover '&at met&ods are still used in t&e teac&ing of (nglis&. T&e conclusion is t&at traditional met&ods still coe%ist 'it& modern ones, an eclectic approac& "eing efficient in teac&ing (nglis&. Ke !ords: traditional met&ods, modern met&ods, (nglis& language teac&ing. +n practica predrii lim"ii engleze e%ist o multitudine de metode care au fost i sunt folosite, unele mai eficiente, altele mai puin eficiente. Lucrarea de fa !ncearc o prezentare a celor mai frecvent discutate i utilizate metode. Dintre cele tradiionale ne,am oprit la metoda traducerii -.rammar Translation /et&od0, cea mai popular dintre cele tradiionale, c&iar dac foarte controversat, metoda audio,lingual -Audio, lingual /et&od0 i Prezentare, Practic, Producere -Presentation, Practice, Production0. /etodele moderne alese sunt mai numeroase, lucru e%plica"il prin varietatea profesorilor ce predau lim"a englez i teritoriilor unde aceasta se pred, ceea ce face ca didactica lim"ii engleze s "eneficieze de e%periene vaste !n aceste sens i discuii valoroase. Aadar, ne,am oprit la metoda direct -T&e Direct /et&od0, $alea tcerii -T&e #ilent 1a)0, #uggestopedia, +nvarea lim"ii !n comunitate -$ommunit) Language Learning0, metoda rspunsului fizic total -T&e Total P&)sical 2esponse /et&od0, metoda comunicativ -$ommunicative Language Teac&ing0 -pentru informaiile despre metode vezi 3armer, 4556 i Larsen,7reeman, 89:;0. Desigur, selecia acestor metode este su"iectiv, criteriile dup care au fost alese fiind eficiena lor i gradul de popularitate. " Cadrul teoretic Metode tradiionale Metoda traducerii #$rammar %ranslation Method0 (ste metoda clasic, considerat simpl i eficient -#tern, 899;, p. 6<=0, ale crei principale o"iective sunt studiul gramaticii, al voca"ularului i al literaturii. A"ordarea este una deductiv, accentul cz nd pe !nvarea contient. $apacitatea de receptare a

mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris sunt cele mai e%ersate a"iliti. Lim"a nativ a studenilor este intens folosit, te&nicile folosite fiind traduceri, citirea te%telor, e%erciii de gramatic i voca"ular. 2olurile profesorului sunt urmtoarele? manager, coordonator i evaluator al studenilor, interaciunea !n clas av nd loc !n special !ntre profesor i studeni -a"ordarea frontal0. $orectarea studenilor este foarte important, deoarece se pune accent pe acuratee. Metoda audio&linguala #%he Audio&'ingual Method( #,a dezvoltat !n #UA !n timpul celui de,al doilea rz"oi mondial. Principalul o"iectiv este acela ca studenii s !nvee s foloseasc lim"a !ntr,un mod comunicativ, !n mod automat. Voca"ularul i gramatica sunt prezentate su" forma unor dialoguri care sunt !nvate prin repetiie i imitaie. .ramatica este predat !n mod inductiv. (%erciiile care dezvolt capacitatea de receptare a mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris sunt "azate pe activitile comunicative. Te&nicile folosite sunt? dialoguri, >ocuri de rol, repetiii, e%erciii de gramatic i voca"ular. Lim"a matern a studenilor nu este folosit@ Profesorul este cel care controleaz studenii i cel care le ofer modelul de lim"a>, studenii fiind imitatori ai acestui model. (%ist interaciune i !ntre profesor i studeni, dar i !ntre studeni. (rorile studenilor nu sunt considerate eseniale. (valuarea este oral. )rezentare* )ractic+* )roducere #)resentation* )ractice* )roduction( Aceasta este varianta "ritanic a metodei audio,linguale, o"serv Aerem) 3armer -4556, p. :50. #e constituie din trei etape. +n prima etap profesorul introduce elementele de lim"a> ce tre"uie asimilate. #tudenii e%erseaz folosind te&nici de reproducere i repetiie. A treia etap se refer la folosirea lim"a>ului prezentat i asimilat !ntr,un mod original i autentic de ctre elevi. La fel ca i !n cazul metodei audio,linguale voca"ularul i gramatica sunt predate inductiv. $omunicarea primeaz, lim"a matern nefiind folosit. /odelul este profesorul, acesta fiind cel care coordoneaz activitatea. Pentru c este o metod "azat pe comunicare i evaluarea se face tot !n acest fel. Metode moderne Metoda direct+ #%he ,irect Method( Bnventatorul metodei este $. Cerlitz. Principalul o"iectiv al acesteia este acela de a !nva studenii s comunice !ntr,o lim" strin. Du este admis traducerea, profesorul folosindu,se de lumea real, imagini, pantomim pentru a sugera sensul. Lim"a matern nu este folosit deloc. .ramatica este predat inductiv. #tudenii e%erseaz voca"ularul !n conte%t. Toate cele patru dimensiuni ale predrii lim"ii sunt dezvoltate? capacitatea de e%primare oral, capacitatea de receptare a mesa>ului oral, capacitatea de receptare a mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris. Te&nicile folosite sunt? conversaia, citirea cu voce tare, e%erciii, compuneri, repetiii. 2olul profesorului este acela de a fi partener al studentului. Bnteraciunea are loc !ntre profesor i studeni, dar i !ntre studeni i studeni. Auto,evaluarea este des folosit. Du e%ist evaluare formal@ aceasta se face su" forma unui interviu i a redactrii unui te%t scris. Calea t+cerii #%he -ilent .a ( (ste o metod introdus de $. .attengo, principiul de "az atest nd faptul c predarea tre"uie su"ordonat !nvrii. #tudenii au un rol activ, fiind responsa"ili de propria lor !nvare. Acetia e%erseaz mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunia i gramatica. Toate cele patru dimensiuni ale predrii lim"ii sunt dezvoltate? capacitatea de e%primare oral, capacitatea de receptare a mesa>ului oral, capacitatea de receptare a mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris. Lim"a nativ este folosit doar atunci c nd este necesar. 2olul profesorului este acela de a a>uta elevii. Profesorul este tcut, dar foarte activ@ vor"ete doar pentru a da anumite sugestii. (%ist interaciune !ntre studeni. .reelile sunt considerate ca fiind normale@ studenii

sunt !ncura>ai s se autocorecteze. #e pune accentul pe evaluarea continu. -uggestopedia Bnventatorul metodei este .. Lozanov. /etoda consta !n aplicarea studiului sugestiei !n pedagogie, dezvoltat cu scopul de a a>uta studenii s depeasc "arierele !nvrii. Principalul o"iectiv este de a accelera procesul !nvrii folosind puterile mentale. #tudenii stau c t de conforta"il posi"il -scaune moi, muzic, o atmosfer plcut0. (i primesc noi nume i noi ocupaii, de,a lungul cursului cre ndu,i c&iar noi "iografii. #unt dou stadii ale leciei? una receptiv i una activ. #tudenii particip la diferite activiti? citesc, interpreteaz dialoguri, e%erseaz diverse >ocuri, dramatizri. (lementele pe care se pune accent sunt voca"ularul, capacitatea de e%primare oral, capacitatea de receptare a mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris. .ramatica nu este considerat ca fiind foarte important. Lim"a matern a studenilor este folosit dac e necesar. .reelile nu sunt corectate imediat, accentul fiind pe fluen. Du e%ist teste formale, fiind evaluat performana studenilor !n clas.

/nv+area limbii n comunitate #Communit 'anguage 'earning( /etoda provine din consilierea !n domeniul !nvrii, dezvoltat de $.A.$urran, care vede profesorii drept consilieri lingvistici. Principalele o"iective sunt !nvarea lim"ii !ntr,un mod comunicativ i !nvarea despre propria !nvare. #e pune accentul pe comunicare, dezvoltarea pronuniei, a capacitii de receptare a mesa>ului oral, capacitii de receptare a mesa>ului scris, precum i discutarea unor elemente de gramatic. Lim"a nativ a studenilor este folosit pentru ca acetia s se simt !n siguran. Bnteraciunea are loc at t !ntre profesor i studeni, c t i !ntre studeni. 2olul profesorului este asemntor cu acela al unui consilier care spri>in studenii i !i !ncura>eaz. .reelile sunt corectate de ctre profesor. (valuarea const !ntr,un test oral sau scris la finalul cursului.

Metoda r+spunsului fizic total #%he %otal )h sical Response Method( (ste introdus de A. As&er. /etoda acord o foarte mare importan dezvoltrii capacitii de receptare a mesa>ului oral. Unul din cele mai importante o"iective este ca studenii s se "ucure de e%periena !nvrii. /etoda are ca scop reducerea stresului !n !nvarea unei lim"i strine. Partea iniial a leciei const !n modelare, profesorul d nd comenzi, realiz nd aciuni !mpreun cu studenii. +n a doua faz a leciei studenii demonstreaz c au !neles comenzile. +n etapa iniial profesorul vor"ete i studenii rspund nonver"al@ mai t rziu rolurile se sc&im". Lim"a matern este folosit doar la !nceput, profesorul fiind coordonatorul studenilor, studenii fiind imitatorii acestuia. #tudenii vor vor"i atunci c nd simt c sunt pregtii. Profesorul este tolerant cu greelile studenilor. (valuarea const !n verificarea !nelegerii prin realizarea unor activiti. Metoda comunicativ+ #Communicative 'anguage %eaching( Principalul o"iectiv este fluena studenilor. #e pune accent pe comunicarea ErealF -3armer, 4556, p. :<0. Toate cele patru dimensiuni ale predrii lim"ii sunt dezvoltate? capacitatea de e%primare oral, capacitatea de receptare a mesa>ului oral, capacitatea de receptare a mesa>ului scris i capacitatea de e%primare scris. .ramatica este !nvat prin practic. Lim"a matern a studenilor nu este folosit. Te&nicile folosite sunt? discuii, dez"ateri, >ocuri de rol, activiti comunicative scrise, drama etc. 2olurile profesorului sunt acelea de facilitator i manager al activitii studenilor, dar i de partener al acestora, interaciunea av nd loc !n special !ntre studeni. #unt folosite materiale autentice i interesante. (rorile sunt tolerate !n special !n timpul activitilor comunicative c nd accentul este pus pe fluen. #tudenii sunt evaluai at t oral c t i !n scris.

-tudiu de caz Aceste date teoretice stau la "aza unei cercetri ce are ca scop determinarea metodelor folosite de profesorii de lim"a englez !n ciclul predare,!nvare. /etodele folosite !n acest scop au fost de factur calitativ? interviuri i c&estionare "azate pe !ntre"ri desc&ise. La acest studiu au participat 85 profesori care predau !n coli generale i licee din Timioara i o grup de 85 studeni, specializarea englez din cadrul 7acultii de Litere a Universitii de Vest Timioara.. $oncluziile acestei cercetri au dus la sta"ilirea faptului c metodele moderne sunt preferate de ctre acetia, !ndeose"i metoda comunicativ. $u toate acestea, nu sunt ignorate nici cele tradiionale, anumite elemente ale acestora fiind des folosite. /etodele tradiionale menionate de ctre profesorii i studenii care au participat la acest studiu au fost toate cele prezentate !n partea teoretic a lucrrii? metoda traducerii, metoda audio,lingual, Prezentare, Practic, Producere. Acestea sunt considerate !nc eficiente i folosite !n predare. Avanta>ele acestor metode constau !n faptul c asigur cunotine solide de gramatic i voca"ular, dezvolt capacitile de e%primare scris. #e pune accentul pe cultura i literatura strin, care sunt aprofundate. Profesorul are un mai mare control al clasei dec t !n cazul metodelor moderne. Dintre metodele moderne prezentate mai sus au fost menionate doar c teva? metoda direct, metoda comunicativ i metoda !nvrii lim"ii !n comunitate. Acestea sunt folosite cu succes, celelalte metode descrise, $alea tcerii, #uggestopedia, /etoda rspunsului fizic total nefiind folosite. /otivele pentru care aceste metode nu sunt utilizate sunt lipsa lor de eficien !n cadrul unor grupuri mari, cum sunt clasele de elevi cu care se lucreaz !n coli i necunoaterea lor. /etodele moderne sunt preferate datorit eficacitii lor sporite !n ceea ce privete comunicarea, dezvolt ndu,se capacitatea de e%primare oral.. Alte avanta>e ale acestora ar fi faptul c interaciunea !ntre profesor i elevi i !ntre elevi i elevi este sporit. De asemenea sunt metode "azate pe >oc, ceea ce le face mai plcute, motivaia elevilor cresc nd. #e creeaz, astfel, noi oportuniti pentru dezvoltarea lim"a>ului i folosirea lui !n comunicare. $oncluzia final este aceea c metodele tradiionale coe%ist cu cele moderne !n predarea lim"ii engleze, fiecare av nd avanta>ele ei, elemente ce pot fi oric nd folosite cu succes. A"ordarea eclectic, dup cum o numete $&astain -89::0, este aadar cea mai eficient !n predare, metodele folosite adapt ndu,se clasei de elevi. 0ibliografie: G $&astain, H. 89::. Developing #econd I Language #Jills. T&eor) and Practice. *rlando 7lorida? 3arcourt Crace Aovanovic& Pu"lis&ers. G 3armer, A. 4556. T&e Practice of (nglis& Language Teac&ing. London? Longman. G Larsen,7reeman, D. 89:;. Tec&niKues and Principles in Language Teac&ing. *%ford? *%ford Universit) Press. G #tern, 3. 3. 899;. 7undamental $oncepts of Language Teac&ing. *%ford? *%ford Universit) Press. Citare: Oprescu Monica, -455:0. -54. nov.0. Metode tradiionale i moderne folosite n predarea limbii engleze, aprut !n 2evista de $ercetare !n Ltiinele (ducaiei. Timisoara. disponi"il la? &ttp?MM'''.rcsedu.info

1n aspect metodologic al pred+rii vocabularului: unit+ile frazeologice care conin cuv2ntul 3minte4 5 3mind4 n rom2n+ i englez+
Asist. univ. dr. Monica Oprescu, Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic Universitatea de Vest Timioara 03 decembrie 2008 Rezumat: Lucrarea prezint un aspect particular al voca"ularului, referitor la unitile frazeologice care conin cuv ntul EminteF M EmindF !n rom n i englez. Deoarece nu e%ist ec&ivalene totale !ntre cele dou lim"i este necesar sa se foloseasc anumite tipuri de e%erciii pentru predarea acestora. Traducerea este un procedeu neindicat !n acest caz, datorit nuanelor de sens i golurilor contrastive ce apar !n rom n i englez. Cuvinte cheie: frazeologie, uniti frazeologice, lim"a rom n, lim"a englez. Abstract: T&is paper presents a particular aspect of p&raseolog), referring to idioms t&at contain t&e 'ord EminteF M EmindF in 2omanian and (nglis&. As complete eKuivalence "et'een t&e t'o languages does not e%ist, it is necessar) to use certain t)pes of e%ercises for teac&ing t&em. Translation is a tec&niKue '&ic& s&ould not "e used in t&is case, due to t&e semantic differences and t&e contrastive gaps '&ic& appear in 2omanian and (nglis&. Ke !ords: p&raseolog), idioms, 2omanian language, (nglis& language. #istemele frazeologice ale lim"ilor rom n i englez sunt foarte diferite i de aceea este foarte interesant de realizat o analiz contrastiv a acestora. (%ist, de asemenea, i un motiv metodologic !n realizarea acestei cercetri, deoarece doar o cunoatere "un a acestora poate duce la evitarea greelilor care vin din tentaia de a traduce aceste e%presii mot,a,mot. Principiul de "az dup care ne vom conduce este cel sistematic -(vseev, 89N:0, ce presupune studierea comparativ a unor grupuri de e%presii frazeologice !n lim"a rom n ca lim" "az i lim"a englez ca lim" int, pentru a avea o percepie unitar a sistemului frazeologic. * analiz contrastiv !n domeniul frazeologiei poate fi realizat fie pornind de la un concept comun care s reuneasc un numr de e%presii frazeologice, fie de la un element le%ical comun care s se regseasc !n toate aceste e%presii. Vom adopta a doua variant, studiind unitile frazeologice care conin cuv ntul EminteF M EmindF !n rom n i englez. +n sistemul comple% al frazeologiei e%ist diverse clasificri ale e%presiilor, unitilor, sintagmelor frazeologice sau idiomatice, clasificri care sunt necesare atunci c nd !ntreprindem o astfel de cercetare. $riteriul esenial de clasificare a !m"inrilor de cuvinte care ne intereseaz ar fi urmtorul? !n funcie de structura lor morfosintactic e%ist sintagme nominale i sintagme ver"ale. * alta clasificare este urmtoarea? locuiuni i e%presii, e%presii idiomatice, formule i cliee internaionale i alte uniti frazeologice -3ristea, 89:80. Vom folosi aadar aceste dou clasificri !n interpretarea o"servaiilor fcute. Acestea sunt premizele teoretice pe care se a%eaz cercetarea noastr. +n ceea ce urmeaz vom prezenta lista unitilor frazeologice !n cele dou lim"i? rom n i englez.

#e desprind c teva o"servaii eseniale !n urma studierii acestor e%presii. De vom referi !n primul r nd la structura unitilor frazeologice i apoi la sensul acestora. Din punctul de vedere al formei vom folosi clasificarea !n sintagme nominale i sintagme ver"ale, !nt lnind am"ele tipuri !n acest caz. Toate sunt e%presii idiomatice, deoarece elementele componente i,au pierdut sensul iniial. (%presia are un sens nou, figurat, care nu reiese din sensul cuvintelor alctuitoare, fiind evident desemantizarea termenilor constitueni. #intagmele nominale sunt mai puine comparativ cu cele ver"ale. $onfrunt nd cele doua lim"i o"servm faptul ca !n lim"a rom n avem mai multe sintagme nominale, locuiuni ad>ectivale sau adver"iale - cu minte, fr de minte, ieit din mini, !ntregMzdravn la minte, la mintea omuluiM cocoului 0 dec t !n englez, unde nu am gsit dec t o singur asemenea sintagm -out of oneOs mind0. +n ceea ce privete sensul, lim"a rom n este mai "ogat, av nd mai multe sintagme de acest tip fr ec&ivalent !n lim"a englez, e%presia englezeasc av nd !ns sinonime !n lim"a rom n. Al doilea tip de sintagme sunt cele ver"ale, mai numeroase !n am"ele lim"i. (%ist c teva care au sens asemntor, dar destul de puine? a,i iei din mini sinonim cu to lose oneOs mind i to "e out of oneOs mind@ a fi !n toate minile sinonim cu to &ave a good M great mind@ a fi dus cu mintea sinonim cu to "e on oneOs mind i a avea pe cineva M ceva !n minte sinonim cu to &ave &alf a mind to. (%ist apoi o serie destul de mare de e%presii care nu au un ec&ivalent ce conine cuv ntul EminteF M EmindF !n cealalt lim". $ele rom neti sunt urmtoarele? a !nva pe cineva minte, a,i frm nta mintea, a,i aduna minile, a,i sta mintea !n loc, a,i trece M da M trsni ceva prin minte, a,i veni minile acas, a,i pune mintea cu cineva, a,i lua M suci M fura minile, a scoate pe cineva din mini, a a>unge M cdea !n mintea copiilor. Unitile frazeologice

englezeti care nu au sinonime !n rom n sunt? to c&ange oneOs mind, to call to mind, to mind oneOs o'n "usiness, to "e of one mind, to "e of t'o minds, to "ear M Jeep in mind, to maJe up oneOs mind, to set oneOs mind on, to give oneOs mind to. #e o"serv c, !n aceast direcie, cele dou lim"i sunt la fel de "ogate, am"ele av nd un numr mare de e%presii, acestea fiind !ns diferite pentru cele dou lim"i. Pentru a evita asocierile greite ce se pot face !ntre cele dou lim"i e%ist c teva tipuri de e%erciii specifice ce pot fi utilizate !n acest scop !n predarea lim"ii engleze. Primul pas !n acest sens !l constituie asocierea sintagmelor frazeologice cu definiiile lor, pentru a evita traducerea ce nu este recomandat !n aceste cazuri tocmai datorit diferenelor semantice. Aceasta este neindicat !n special pentru c e%ist foarte puine situaii !n care aceste sintagme din lim"a englez au ec&ivalente !n lim"a rom n.

Activitatea 6 7ill in t&e missing 'ords? to PP.P.. oneOs mind to PPPPP.to mind to PPPPP..in mind to PPPPoneOs mind on to PPPP.oneOs mind to to PPPP. one s mind to PPPP.ones o'n "usiness to PPPP..oneOs mind to PPP... on oneOs mind

Activitatea 7 Use t&e p&rases )ou &ave completed in sentences of )our o'n. Concluzii: Putem astfel vor"i de goluri le%icale contrastive -$iosescu, 89:=0 care sunt evidente !n urma studiului e%presiilor idiomatice care conin cuv ntul EminteF M EmindF !n cele dou lim"i. (%ist anumite tipuri de e%erciii ce pot fii utilizate !n predarea lim"ii engleze pentru a evita asocierile, traducerile greite. #unt necesare !nt i activiti de identificare a sensului, de fi%are a formei i apoi activiti de utilizare a e%presiilor !n propoziii, pentru fi%area lor i pentru a verifica dac aceste sintagme au fost !nelese i !nsuite corect, lucru care se poate face doar prin utilizarea lor !n propoziii -3armer, 45560. (ste necesar s fim contieni de aceste fenomene, deoarece astfel putem evita greelile ce apar !n !nvarea unei lim"i strine, implicaiile fiind aadar i de ordin metodologic. 0ibliografie: G $iosescu, 2., #tructura semantica a ver"elor care e%prim aciuni realizate cu pri ale corpului uman !n lim"ile englez i rom n !n #tudii de analiz contrastiv a lim"ilor englez i rom n, volum coordonat de 3ortensia P rlog i /ariana Popa, Tipografia Universitii din Timioara, Timioara, 89:= G (vseev, B., Principiul structural I semantic !n studierea confruntativ a idiomaticii lim"ilor, !n Analele Universitii din Timioara, Ltiine 7ilologice, 89N: G 3armer, A. 4556. T&e Practice of (nglis& Language Teac&ing. London? Longman. G 3ristea, T&., #inteze de lim"a rom n, (d. Didactic i Pedagogic, Cucureti, 89:8. Citare: Oprescu Monica, -455:0. -5=. dec.0. Un aspect metodologic al predrii vocabularului unitile frazeologice care conin cuv!ntul "minte# $ "mind# n rom!n i englez, aprut !n 2evista de $ercetare !n Ltiinele (ducaiei. Timisoara. disponi"il la? &ttp?MM'''.rcsedu.info

Aspecte ale profesionaliz+rii procesului de formare iniial+ a personalului didactic prin practica pedagogic+
Prof. univ. dr. 8'OR9A A:RAM Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic Universitatea de Vest din Timioara 2%& septembrie 200% Rezumat Articolul !ncearc s realizeze c teva din atri"uiile i responsa"ilitile cadrului didactic universitar -metodicianulMsupervizorul0 care coordoneaz practica pedagogic a studenilor, pentru ca formarea iniial a acestora s devin real, "ine orientat, motivat i desc&is pentru cei care !m"rieaz no"ila profesiune de cadru didactic? 8. #timularea comunicrii implicative -valorificarea superioar a comunicrii0@ 4. Proiectarea i asigurarea suporturilor de formare -concretizarea conceptual i instrumental, !n coninuturi specifice, a documentelor i materialelor de formare0@ =. *rganizarea i monitorizarea activitilor de practic pedagogic -sta"ilirea programului activitilor i asigurarea eficienei prin stimulare i control0@ 6. Analizarea i evaluarea rezultatelor o"inute de studeni la practica pedagogic -emiterea de >udeci de evaluare i de valorificare a rezultatelor0@

<. +ntocmirea i prelucrarea documentelor colare -consemnarea i !nsuirea rezultatelor !n documentelor D.P.P.D. i comunicarea acestora fiecrui student0. Cuvinte cheie: profesionalizare, comunicare, formare, organizare, monitorizare. -ummar T&e article attempts to emp&asize some of t&e tasJs and responsi"ilities of t&e universit) teac&er -met&odic staffMsupervisor0 '&o coordinates t&e pedagogic practice of t&e students, so t&at t&eir initial formation "ecomes real, 'ell,oriented, motivated and opened for t&ose '&o em"race t&e no"le profession of didactic staff? 8. #timulation of t&e implicative communication -&ig&er valorization of communication0@ 4. Designing and ensuring of t&e training supports -conceptual and instrumental concretization, in specific contents, of t&e documents and training materials0@ =. *rganization and monitoring of t&e activities of pedagogic practice -esta"lis&ing t&e program of activities and ensuring t&e efficienc) ") stimulation and control0@ 6. Anal)zing and assessment of t&e results o"tained ") student sat pedagogic practice -issuing of assessment opinions and valorization of results0@ <. Dra'ing out and processing of t&e sc&ool documents -noting and recording of t&e results in t&e D.P.P.D. documents and t&eir communication to ever) student0. Ke !ords: professional training, communication, development, organization, coordination. 7ormarea personalului didactic reprezint o prioritate a sistemului de !nvm nt din ara noastr, la prima vedere !n mic msur valorizat, dar !n realitate fiind !ntr,o fireasc corelaie cu celelalte componente eseniale ale reformei sistemului de !nvm nt. Una din dimensiunile importante ale carierei didactice, poate cea mai important !n formarea iniial, pentru ca aceasta s devin real, "ine orientat, motivat i desc&is pentru cei care !m"rieaz aceast no"il profesiune este profesionalizarea. Profesionalizarea este un proces de formare a unui ansam"lu de capaciti i competene !n domeniul !nvm ntului pe "aza asimilrii unui sistem de cunotine teoretice i practice, proces controlat deductiv de un model al profesiei didactice, !nsemn nd, !n esen trecerea de la meserie la profesie. Pregtirea iniial a viitoarelor cadre didactice se realizeaz !n cadrul Departamentului pentru Pregtirea Personalului Didactic din cadrul universitii, instituie acreditat s asigure pregtirea psi&ologic, pedagogic i metodic a studenilor care aleg profesiunea de dascl. +n atingerea unor niveluri ridicate de performan i eficien, !n concordan cu standardele moderne ale profesiunii, la profesionalizarea pedagogic a viitorilor profesori, o contri"uie esenial !i revine activitii de practic pedagogic. Prin practica pedagogic se urmrete formarea capacitii studenilor de a opera cu informaiile i a"ilitile do" ndite la disciplinele de specialitate i din domeniul tiinelor educaiei, orientarea acestora !n programele analitice i manualele colare, asumarea rolului de profesori prin formarea unor capaciti, competene i deprinderi necesare e%ercitrii, !n condiii de calitate i eficien corespunztoare, a profesiei didactice -familiarizarea cu procesul educaional din coal, selectarea i utilizarea eficient a resurselor materiale, conceperea i ela"orarea unor materiale sau mi>loace didactice, proiectarea demersurilor didactice, dezvoltarea a"ilitilor de predare,!nvare,evaluare etc.0. Practica pedagogic se organizeaz pe grupe de studeni -85,840, !n uniti de !nvm nt preuniversitar -uniti colare de aplicaie0, uniti sta"ilite de Bnspectoratul Lcolar Audeean la solicitarea conducerii universitii. Aciunea de cola"orare dintre universitate i unitile de aplicaie se "azeaz pe o strategie clar a crui conte%t este sta"ilit de comun acord printr,o convenie,cadru -contract0 privind efectuarea stagiului de practic !n cadrul programelor de studii universitare de licen sau masterat.

$onvenia,cadru semnat de conducerea universitii, conducerea colii, cadrul didactic supervizor -metodicianul0, tutorele -mentorul, profesorul !ndrumtor0 i student -practicant0 cuprinde? o"iectivele conveniei, responsa"ilitile organizatorului i partenerului de practic, statutul i responsa"ilitile practicantului precum i alte date complementare -durata i perioada de desfurare a pregtirii practice, modul de finalizare a stagiului de practic, plata i o"ligaiile sociale etc.0. $oninutul, continuitatea i coerena strategiei de coordonare i !ndrumare a practicii pedagogice sunt asigurate de mentori, profesori de specialitate din !nvm ntul preuniversitar, selecionai i formai !n "aza unor criterii relevante -pregtire comple% de specialitate, metodic i practic0 i de supervizori, cadre didactice universitare cu e%perien care au cel puin titlul de asistent doctorand. $onte%tul diferit al activitii din coli i universitate este armonizat de profesorul universitar, care tre"uie s construiasc i s imprime con>uncturile din sfera educaiei i instruciei !ntr,un lim"a> i o a"ordare accesi"ile am"ilor parteneri i s caute rspunsuri alternative pe "aza unor strategii moderne de rezolvare a situaiilor educative. Astfel, acesta genereaz o legtur direct cu studenii practicani i profesorii mentori i o verificare permanent a mediului procesului de desfurare a practicii pedagogice. Pentru a asigura un program de practic pedagogic de calitate, profesorul universitar -supervizorul0 !ndeplinete urmtoarele o"ligaii profesionale? ;< -timularea comunic+rii implicative #e refer la valorificarea la cote ridicate a uneia din cele mai importante caliti ale formrii, comunicarea cu privire la activitatea de practic pedagogic. 8.8. $onceperea formrii studenilor pentru cariera didactic prin activiti specifice !n lumina valorilor comunicaionale? Q oferirea datelor despre o"iectivele, coninutul i structura practicii pedagogice se face din perspectiva comunicaional. Q conceperea proiectrii, desfurrii i evalurii practicii pedagogice se g ndete !n "az comunicaional@ 8.4. $rearea competenelor de comunicare? Q documentarea actualizat a activitii de formare@ Q stimularea prin modaliti specifice a competenelor de comunicare@ Q formarea competenelor de comunicare prin proiectarea i folosirea stimulativ a? tematicii practicii, lucrrilor metodice de specialitate, "i"liografiilor tematice, mi>loacelor de !nvm nt, programelor i manualelor colare, proiectelor didactice. 8.=. .arantarea formrii profesionale? Q adaptarea programului i coninutului practicii la posi"ilitile de comunicare ale studenilor@ Q formarea i perfecionarea continu, la nivel superior a metodicianului@ Q monitorizarea permanent a activitii studenilor la practica pedagogic. 6< )roiectarea i asigurarea suporturilor de formare #e refer la concretizarea conceptual i instrumental, !n coninuturi specifice, a documentelor i materialelor de formare. 4.8. #tudierea documentelor care reglementeaz activitatea de formare profesional? Q cunoaterea coninutului i prevederilor urmtoarelor acte normative? Legea nr. :6M899< Legea !nvm ntului, Legea nr. 84:M899N privind #tatutul personalului didactic, *./. nr. 6=<;M899; I 2egulament privind organizarea i funcionarea DPPD, *./. nr. =NN5M899: privind /etodologia formrii continue a personalului din !nvm ntul preuniversitar, *./. nr. ==6<M8999 cu privire la 2eforma formrii iniiale de pregtirea specialistului pentru cariera didactic i noul curriculum, *./. nr. =4<=M4558 privind *rganizarea i desfurarea programelor de perfecionare periodic a personalului didactic, *./. nr. 6N9;M4558 privind *rganizarea i funcionarea sistemului de perfecionare periodic a personalului didactic i didactic au%iliar din !nvm ntul preuniversitar, *./. 6=6=M455< privind Apro"area programului de studii, *./. nr.

6=8;M455: I $urriculum pentru formarea iniial a cadrelor didactice. Q cunoaterea o"iectivelor i a activitilor din cadrul celor trei etape de formare iniial? (tapa de sensi"ilizare a studenilor !n raport cu specificul organizrii procesului de !nvm nt -familiarizarea cu unitatea de !nvm nt, cunoaterea sarcinilor i atri"uiilor cadrelor didactice !n cadrul instituiei de !nvm nt reieite din regulamentul de ordine interioar, organizarea serviciului pe coal, programul colii, programe de activiti e%tracolare etc.0, (tapa de !nsuire a metodelor i procedeelor didactice de predare, !nvare,evaluare la disciplina de specialitate -aprofundarea cunotinelor referitoare la proiectare@ o"servarea i evaluarea stilurilor didactice ale mentorilor@ consemnarea de o"servaii !n conformitate cu fiele distri"uite, o"servarea i consemnarea relaiilor de comunicare pedagogic i interuman dintre cadrele didactice, dintre cadrele didactice i elevi@ participarea la activiti metodice din cadrul colii@ o"servarea modului de confecionare, procurare i folosire a mi>loacelor de !nvm nt i a materialelor didactice@ cunoaterea unor documente colare ca? fie de caracterizare a elevilor, caietul profesorului, condica de eviden a activitii didactice, catalogul colar, foi matricole etc.0, (tapa de asumare complet a rolului de profesor -proiectarea I realizarea I evaluarea leciilor de pro" i a leciei finale@ discutarea noului curriculum naional@ participarea la activiti metodice din cadrul comisiilor metodice M cercurilor pedagogice@ participarea !mpreun cu elevii la activiti e%tracolare@ completarea fielor psi&opedagogice@ cunoaterea unor documente privitoare la concurs, transfer, detaare, perfecionare, promovare@ iniierea !n cercetarea psi&o,pedagogic, completarea unor documente colare? catalog, carnet de elev etc.0. 4.4. $onceperea documentelor de formare? Q !ntocmirea tematicii practicii pedagogice a studenilor@ Q ela"orarea unor caiete sau g&iduri de practic pedagogic !n care s se regseasc documente de formare profesional necesare pentru fiecare etap de practic? activiti specifice fiecrei etape de practic@ modele de documente de proiectare pedagogic@ mi>loace, materiale, resurse te&nice specifice disciplinei@ fia de o"servare curent a unui elev@ modele de fie de consemnri -!n urma participrii la lecii, activiti cu elevii !n afara clasei i a colii, comisia metodic, comisia diriginilor, cercul pedagogic, edina cu prinii etc.0 fia de autoevaluare@ structura programelor colare la disciplina respectiv@ recomandri privind coninuturile !nvrii@ sugestii metodologice, c&estionare etc.@ Q dotarea ca"inetului metodic din cadrul DPPD cu lucrri metodice de specialitate, programe, manuale colare, mi>loace de !nvm nt, proiecte de lecii, planificri calendaristice, "i"liografii tematice, alte documente colare. 7< Organizarea i monitorizarea activit+ilor de practic+ pedagogic+ #e refer la sta"ilirea programului activitilor de practic i la asigurarea, prin stimulare i control, a eficienei acestora. =.8. Bdentificarea aciunilor organizatorice? Q cola"orarea cu decanatele facultilor !n alctuirea grupelor de studeni pentru practica pedagogic@ Q cola"orarea cu directorii unitilor de !nvm nt de la colile de aplicaie pentru repartizarea la profesorii mentori@ Q sta"ilirea !mpreun cu directorii unitilor de !nvm nt i cu profesorii metoditi a orarului de practic la disciplina respectiv. =.4. /onitorizarea derulrii practicii pedagogice? Q antrenarea studenilor la derularea practicii se realizeaz prin forme specifice de !ndrumare -consultaii metodice, analiza i avizarea proiectelor de lecii, asistena la leciile susinute de studeni sau de profesorii mentori, spri>in !n ela"orarea de ctre studeni a caracterizrii pri&opedagogice a elevilor, evalurii corecte i stimulative a programului fiecrui student0. =.=. Bdentificarea i soluionarea dificultilor aprute !n derularea practicii pedagogice? Q disfuncionalitile sau situaiile conflictuale sunt identificate i prezentate grupei de studeni imediat dup apariia lor@

Q soluiile se vor negocia !mpreun cu studenii grupei@ Q cazurile i situaiile neprevzute sunt soluionate !n mod desc&is i c t mai fle%i"il. =< Analizarea i evaluarea rezultatelor obinute de studeni la practica pedagogic+ #e refer la emiterea unor >udeci de evaluare i de valorificare a rezultatelor i a efectelor formrii profesionale prin practica pedagogic. 6.8. (la"orarea M selectarea instrumentelor de evaluare? Q sta"ilirea !mpreun cu mentorul a unui standard minim de competen profesional !n concordan cu o"iectivele practicii pedagogice -procentul minim acceptat al prezenei la practic a fiecrui student@ nota M media minim o"inut la leciile inute de fiecare student@ calitatea, apreciat prin note M calificative M puncta>e a proiectelor, materialelor i a fiei psi&opedagogice de caracterizare a elevului@ lim"a>ul metodico, tiinific folosit la analiza leciilor i consemnarea aprecierilor, comentariilor i opiniilor !n $aietul de practic, numrul i calitatea implicrii studentului !n activiti desfurate !n afara clasei etc.@ Q criteriile i instrumentele de evaluare vor fi ela"orate i distri"uite !nc de la !nceputul practicii pedagogice. 6.4. Analizarea i evaluarea activitii studenilor? Q verificarea pe parcurs i la !nc&eierea fiecrui semestru a consemnrilor studenilor !n caietele de practic@ Q analizarea !mpreun cu mentorul a manifestrii interesului i a preocuprii fiecrui student pentru activitile didactice i e%tradidactice@ Q urmrirea completrii pe parcursul practicii pedagogice a fisei de o"servare curent a unui elev@ Q asistarea studenilor practicani la lecii i alte activiti didactice susinute de acetia -!n mod o"ligatoriu la leciile finale0@ Q analizarea i evaluarea cu !ntreaga grup de studeni i notarea calitii leciilor susinute de acetia@ Q realizarea evalurii !n mod constructiv prin reliefarea corect a aspectelor pozitive i negative i !n consecin prin propunerea celor mai adecvate msuri de optimizare a activitii fiecrui student practicant@ Q individualizarea evalurii prin raportarea performanelor fiecrui student la standardul convenit@ Q diri>area i !ncura>area studenilor !n cadrul e%ersrii autoevalurii demersului lor didactic@ Q aprecierea portofoliului de evaluare final care se constituie din toate documentele i materialele realizate de studeni pe parcursul practicii pedagogice. >< /ntocmirea i prelucrarea documentelor colare #e refer a consemnarea i !nscrierea rezultatelor evalurii i e%aminrii !n documentele D.P.P.D. i comunicarea acestora fiecrui student? Q practica pedagogic a studenilor se !nc&eie su" form de colocviu !n care, printr,o discuie final se analizeaz activitatea i evoluia fiecrui student i se apreciaz cu note de la 85 la 8@ Q nota final la practica pedagogic este decis de metodist !n urma aprecierilor i discuiilor avute cu mentorul@ Q nota minim de promovare la practica pedagogic este N -apte0@ Q nota -media0 final se sta"ilete lu nd !n calcul? nota o"inut la lecia final@ media notelor o"inute la leciile de pro"@ modul de completare a caietului de practic pedagogic@ Q rezultatele finale sunt aduse la cunotin studenilor !n urma desfurrii colocviului de practic@ Q studenii care nu o"in media minim de promovare N -apte0 la practica pedagogic, vor reface leciile de pro" i lecia final !n semestrul urmtor celui !n care s,a efectuat practica pedagogic@ Q rezultatele finale sunt consemnate de metodist !n cataloage pe care le depune la #ecretariatul D.P.P.D. !n termen de ma%im 6: de ore de la !nc&eierea colocviului de evaluare final@ Q !ntocmirea 2aportului de desfurare a practicii pedagogice i !naintarea acestuia conducerii D.P.P.D. 2aportul va cuprinde modul !n care a decurs practica pedagogic a studenilor@ disfuncionaliti i situaii conflictuale@ situaii neprevzute@ dificulti aprute i modul de rezolvare i soluionare a acestora@ propuneri i sugestii de optimizare a practicii pedagogice.

$a o concluzie putem spune c aprecierea, contientizarea, cunoaterea i !nelegerea se dezvolt !n mediul academic iar e%periena i a"ilitatea se do" ndesc efectiv !n coal i sala de clas. +n acest conte%t, cred c nimic nu rspltete mai mult pe profesorul supervizor dec t s asiste la performana unui viitor profesor, care deine caracteristicile !nnscute ale unui profesor consacrat i competent i care va deveni un pedagog desv rit. 0ibliografie $onstantin, $uco, 455;, Pedagogie, (ditura Polirom, Bai. Lucia, .liga, -coord.0 4554, #tandarde profesionale pentru profesia didactic, /inisterul (ducaiei i $ercetrii, $onsiliul Daional pentru pregtirea profesorilor, Cucureti. Boan, Dicola, 455=, Tratat de pedagogie colar, (ditura Aramis, Cucureti. *rdin =.9<<< din 9 mai 455: privind apro"area $adrului general de organizare a stagiilor de practic !n cadrul programelor de studii universitare de licen i de masterat i a $onveniei,cadru privind efectuarea stagiului de practic !n cadrul programelor de studii universitare de licen i masterat, /inisterul (ducaiei, $ercetrii i Tineretului, /onitorul *ficial nr. 665 din 84 iunie 455:, Cucureti. 2egulament de organizare i funcionare a D.P.P.D., 455:M4559, Universitatea de Vest din Timioara. 2egulament privind practica pedagogic a studiilor, 455:M4559, D.P.P.D., Universitatea de Vest, Timioara. 2evista $entrului Daional de 7ormare a Personalului Didactic din +nvm ntul Preuniversitar, 4554, 455=, Dr. 4, 6, <, N, :, /inisterul (ducaiei, $ercetrii i Tineretului, Cucureti. Citare: 8lorea Avram, -45590. -49. sep.0. 'specte ale profesionalizrii procesului de formare iniial a personalului didactic prin practica pedagogic aprut !n 2evista de $ercetare !n Ltiinele (ducaiei. Timisoara. disponi"il la? &ttp?MM'''.rcsedu.info

)ractica pedagogic+* modalitate de formare a competenelor practice specifice carierei didactice


Asist. univ. drd. M"R9'A 9'9?A '@-CO"1 Departamentul de Pregtire a Personalului Didactic Universitatea de Vest din Timioara (8 noiembrie 200% Rezumat Profesorul care se formeaz !n cadrul Departamentului pentru Pregtirea Personalului Didactic tre"uie s fie preocupat de calitile eseniale ale actualului model al profesorului european. Astfel, este necesar creterea calitii procesului educaional i !m"untirea imaginii pu"lice a profesiunii de cadru didactic. 2elaia competene generale I activitatea de practic pedagogic I competene specifice, are rolul de a,l a>uta pe studentul practicant s contientizeze succesele realizate pe parcursul stagiului de practic pedagogic, sau dimpotriv, dificultile !nt mpinate !n diferite !mpre>urri. +n consecin, Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic, recomand at t viitorilor profesori, c t i cadrelor didactice e%istente !n sistemul de !nvm nt, cunoaterea i respectarea codului deontologic al profesiunii de educator. Cuvinte cheie: practic pedagogic, rolul DPPD,urilor, competene specifice carierei didactice

Abstract T&e teac&er trained 'it&in t&e Teac&ing Training Department must "e preoccupied 'it& t&e essential Kualities of t&e present,da) model of t&e (uropean teac&er. T&us, it is necessar) to increase t&e Kualit) of t&e educational process and to improve t&e pu"lic image of t&e teac&ing profession. T&e relations&ip general competences I pedagogical training I specific competences, is meant to &elp trainee students "e a'are of t&e successes t&e) &ave o"tained during t&eir pedagogical training or, on t&e contrar), t&e difficulties t&e) &ave met in different situations. $onseKuentl), t&e Teac&ing Training Department recommends to "ot& present and future teac&ers to "ecome a'are and respect t&e deontolog) of t&eir profession. Ke !ords: pedagogical training, Teac&er Training DepartmentsO role, teac&ing sJills.

MO%%O : ,,Activitatea !n grup se caracterizeaz prin specificarea sarcinilor dup motivaiile i capacitile mem"rilor grupului, asigurarea unitii coninutului activitii, coordonarea, convergena efortului, e%istena unui responsa"il i a unui o"iectiv.R Aean VBDAL Viitorul profesor care se formeaz !n cadrul Departamentului de Pregtire a Personalului Didactic, tre"uie s fie preocupat, pe de o parte, de cunoaterea standardului naional al profesiei de cadru didactic pentru faptul c tre"uie respectate nevoile interne de formare profesional !n domeniu, iar pe de alt parte, tre"uie s fie preocupat de a"ilitile i competenele considerate a fi definitorii pentru un profesor "un !n general, caliti eseniale regsite i !n actualul model al profesorului european. * consecin fireasc a acestui fapt este necesitatea creterii calitii procesului educaional i, !n legtur cu aceast aspiraie, !m"untirea imaginii pu"lice a profesiunii de cadru didactic. +n cadrul DPPD,urilor practica pedagogic a studenilor se organizeaz pe grupe i su"grupe, !n uniti de !nvm nt preuniversitar, precolar, primar, gimnazial, liceal, vocaional i, dup caz, de !nvm nt special. Practica pedagogic se organizeaz !n coli de aplicaie, sta"ilite de comun acord cu Bnspectoratele Lcolare, selecionate dintre unitile de !nvm nt care pot oferi modele autentice de e%ercitare a profesiunii didactice su" aspect pedagogic, tiinific, didactic i deontologic. Practica pedagogic a studenilor cuprinde urmtoarele tipuri de activiti? G activiti de cunoatere general a colii? o"servare i de familiarizare cu desfurarea procesului instructiv,educativ din unitile de !nvm nt@ G activiti de cunoatere i consiliere a elevilor@ G activiti de planificare i proiectare a activitilor didactice i a resurselor materiale@ G activiti didactice efective, const nd !n proiectarea, realizarea i analiza leciilor asistate sau susinute@ G activiti de cunoatere a pro"lemelor specifice ale managementului instituiilor de !nvm nt@ G activiti de cunoatere a modalitilor i a pro"lemelor specifice realizrii de parteneriate coal,familie, comunitate. Modul de construire a competenelor : Psi&ologia !nvrii i,a pus dintotdeauna pro"lema o"iectivelor care tre"uie atinse !n procesul instruirii. La !nceput, o"iectivele erau formulate la modul general, fr a se face o legtura sistematic !ntre calitile intelectului care se doreau a fi formate i coninutul programelor colare. +n ordine istoric, comportamentismului !i revine meritul de a fi atras atenia asupra legturii stricte care tre"uie s e%iste !ntre o"iectivele !nscrise !n program i testarea performanelor atinse. $u transformarea o"iectivelor !n inte riguroase ale procesului de instruire se trece, de fapt, de la didactica clasic la te&nologiile didactice. Dou desc&ideri au fost e%plorate ulterior. Prima, cea a practicii didactice care a dus la apariia ta%onomiilor, iar a doua, care pornea de la recunoaterea faptului c procesele intelectuale sunt reale i testa"ile duc nd astfel la tiina cogniiei . Bniial, ta%onomiile au urmrit o clasificare a scopurilor, mai e%act o clasificare a comportamentelor, deoarece s,a constatat c aceste comportamente sunt foarte variate i imposi"il de catalogat !n perspectiva pur "e&aviorist. $ea mai semnificativ clasificare formal a comportamentelor aparine lui C. #. Cloom, care ela"oreaz o !ntreag teorie pu"licat !n lucrarea ETa%onomiile o"iectivelor pedagogiceR -89<;0. +n concepia lui Cloom, ta%onomia este un sistem de clasificare a scopurilor, care respect o regul special i anume aceea a ordinii reale. Aceast ordine real se traduce printr,o anumit ierar&ie a scopurilor. #implele comportamente ale celor care !nva constituie "aza unora de ordin mai !nalt, iar acestea vor constitui, la r ndul lor, temelia unora i mai !nalte. Pasul urmtor pe care l,a fcut didactica a fost gsirea modalitilor de a atinge aceste o"iective. $ile de

atingere a o"iectivelor au fost numite, ca i analoagele lor din industrie, te&nologii. Astfel, au aprut te&nologii diverse, materializate !n tipuri variate de au%iliare didactice i manuale care, fiecare !n parte, urmresc s rspund c t mai "ine cerinelor unei anumite norme de grup@ dac trecem dincolo de inteniile ta%onomiilor "loomiene aceast cale ne duce la ideea unor te&nologii multiple care urmresc atingerea acelorai o"iective !n condiii de !nvare foarte diferite. +n conte%tul evoluiilor teoretice descrise anterior, necesitatea de a forma i de a dezvolta competene prin procesul de !nvm nt, este astzi acceptat ca imperioas !n ma>oritatea sistemelor educaionale. Pro"lemele ma>ore care apar in, pe de o parte, de modul de organizare i definire a acestor competene pentru a putea fi descrise i operaionalizate, iar pe de alt parte, in de identificarea acelor modaliti -te&nologii0 care conduc la formarea !n realitate a competenelor descrise. Anticip nd asfel, parial, posi"ilitatea aplicrii practice a acestor dezvoltri teoretice, curriculumul rom nesc la nivelul !nvm ntului liceal a fost structurat pe competene. ,efinirea competenelor : Definim competenele ca fiind ansam"luri structurate de cunotine i deprinderi do" ndite prin !nvare care permit identificarea i rezolvarea !n conte%te diverse a unor pro"leme caracteristice unui anumit domeniu. $ompetenele generale se definesc pe o"iect de studiu i se formeaz pe durata !nvm ntului liceal@ acestea au un grad ridicat de generalitate i comple%itate. $ompetenele specifice se definesc pentru fiecare o"iect de studiu i se formeaz pe durata unui an colar, ele fiind deduse din competenele generale i constituie etape !n do" ndirea acestora. )roiectarea competenelor : Termenul de competen are numeroase accepiuni ? el a migrat uor dinspre domeniul profesional,te&nic ctre educaie, primind valene comple%e !n acest domeniu. Proiectarea curriculumului pe competene vine !n !nt mpinarea ac&iziiilor cercetrilor din psi&ologia cognitiv, conform crora prin competen se realizeaz !n mod e%emplar transferul i mo"ilizarea cunotinelor i a deprinderilor !n situaii M conte%te noi i dinamice. /odelul de proiectare curricular centrat pe competene simplific structura curriculumului i asigur o mai mare eficien a proceselor de predare I !nvare I evaluare. Acest fapt permite operarea la toate nivelurile cu aceeai unitate? competena, !n msura s orienteze demersurile tuturor agenilor implicai !n procesul de educaie. Pentru a asigura o mar> c t mai larg de acoperire a o"iectelor de studiu, !n construcia modului de derivare a competenelor s,a pornit de la o difereniere c t mai fin a secvenelor unui proces de !nvare. Astfel, s,au avut !n vedere urmtoarele ase secvene care vizeaz structurarea operaiilor mentale? percepie, interiorizare primar, construire de structuri mentale, transpunere !n lim"a>, acomodare intern i adaptare e%tern. $ategoriilor de secvene prezentate anterior le corespund categorii de competene organizate !n >urul c torva nume definitorii, i anume? 8. 2eceptarea, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? identificarea de termeni, relaii, procese@ o"servarea unor fenomene, procese@ perceperea unor relaii, cone%iuni@ nominalizarea unor concepte, relaii, procese@ culegerea de date din surse variate@ definirea unor concepte. 4. Prelucrarea primar -a datelor0, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? compararea unor date, sta"ilirea unor relaii@ calcularea unor rezultate pariale@ clasificri de date@ reprezentarea unor date@ sortarea,discriminarea@ investigarea, e%plorarea@ e%perimentarea. =. Algoritmizarea, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? reducerea la o sc&em sau model@ anticiparea unor rezultate@ reprezentarea datelor@ remarcarea unor invariani@ rezolvarea de pro"leme prin modelare i algoritmizare. 6. (%primarea, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? descrierea unor stri, sisteme, procese, fenomene@ generarea de idei, concepte, soluii@ argumentarea unor enunuri@ demonstrarea. <. Prelucrarea secundara -a rezultatelor0, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? compararea unor rezultate, date de ieire, concluzii@ calcularea, evaluarea unor rezultate@ interpretarea rezultatelor@ analiza de situaii@ ela"orarea de strategii@ relaionri !ntre diferite tipuri de reprezentri, !ntre reprezentare i o"iect. ;. Transferul, care poate fi concretizat prin urmtoarele concepte operaionale? aplicarea@ generalizarea i particularizarea@ integrarea@ verificarea@ optimizarea@ transpunerea@ negocierea@ realizarea de cone%iuni comple%e@ adaptarea i adecvarea la conte%t. +n continuare, vom pune !n relaie competenele generale, categoriile de activiti vizate prin activitatea de practic pedagogic i competenele specifice . #copul acestei relaii este de a,l a>uta pe studentul practicant s contientizeze cu mai mult uurin succesele pe care le realizeaz pe parcursul stagiului de practic pedagogic sau, dimpotriv, dificultile pe care le !nt mpin !n diferite !mpre>urri.

Competene generale : ;< Competene metodologice Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , asistena la lecii , proiectarea leciilor , susinerea leciilor -de pro" i final0 iar, competenele specifice do" ndite sunt ? G utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor din tiinele educaiei -a"ordri interdisciplinare, didactica general i didactica specialitii, psi&ologie, filosofia educaiei, noile educaii !n Ssocietatea cunoateriiT0 G aplicarea conceptelor i teoriilor moderne privind formarea capacitilor de cunoatere G proiectarea coninuturilor instructiv,educative G organizarea adecvat a activitilor didactice !n funcie de tipul de lecie dominant G utilizarea metodelor i a strategiilor de predare adecvate particularitilor individuale sau de grup, scopului i tipului leciei G sta"ilirea materialelor i au%iliarelor didactice utilizate !n activitile de !nvare G utilizarea optim a factorilor spaio,temporali !n vedera eficientizrii procesului instructiv,educativ G manifestarea unei conduite metodologice adecvate !n plan profesional G realizarea activitilor instructiv,educative !n conformitate cu o"iectivele precizate 6< Competene de comunicare i relaionare Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , proiectarea i susinerea unor lecii , autoanaliza leciilor , activiti de cunoatere a elevilor i relaionarea cu acetia !n vederea completrii fiei psi&opedagogice , munca !n ec&ip -cu colegii, !n vederea susinerii unor lecii !n sistem team, teac&ing0 , activiti de cola"orare cu profesorul mentor, cu tutorele, cu corpul profesoral, etc. iar, competenele specifice do" ndite sunt ? G stp nirea conceptelor i teoriilor moderne de comunicare ? orizontal M vertical, comple%, multipl, diversificat i specific. G manifestarea comportamentului empatic G accesarea diverselor surse de informare !n vederea documentrii G proiectarea, conducerea i realizarea procesului instructiv,educativ, ca act de comunicare. 7< Competene de evaluare a elevilor Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , proiectarea leciei de evaluare , selectarea celor mai potrivite metode de evaluare !n funcie de parametrii vizai , analiza unei pro"e de evaluare , aprecierea rezultatelor colare !n urma aplicrii metodelor de evaluare specifice iar, competenele specifice do" ndite sunt ? G proiectarea evalurii -faze, forme, tipuri0 G utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individual M de grup G ela"orarea instrumentelor de evaluare !n funcie de scop i particularitile individuale de grup G utilizarea metodelor de evaluare specifice. =< Competene psihosociale Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , aplicarea unor metode activ,participative !n activitatea de predare , organizarea unor activiti didactice pe grupe iar, competenele specifice do" ndite sunt ? G valorificarea metodelor i te&nicilor de cunoatere i activizare a elevilor G asumarea responsa"il a rolului social al cadrului didactic >< Competene tehnologice Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , proiectarea i susinerea unor lecii , ele"orarea i utilizarea unor mi>loace didactice adecvate leciior susinute iar, competenele specifice do" ndite sunt ? G e%ersarea unor comportamente relevante pentru perfecionarea activitii didactice G conceperea i utilizarea materialelor M mi>loacelor de !nvare A< Competene de management didactic #educaional(

Pentru do" ndirea acestor competene activitatea de practic pedagogic const !n ? , activiti de management al procesului didactic !n condiiile susinerii leciilor , soluionarea unor situaii de conflict la nivelul clasei de elevi ,e%ersarea diferitelor roluri pe durata activitii de practic pedagogic? de proiectare, de conducere a activitii didactice i a grupului de elevi, de consiliere a elevilor, de e%aminator , analiza i comentarea leciilor susinute , activiti de oragnizare a clasei de elevi iar competenele specifice do" ndite sunt ? G utilizarea metodelor i te&nicilor de autocontrol psi&ocomportamental G adoptarea de conduite eficiente pentru depirea Ssituaiilor de criz educaionalT G asumarea integral a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic G manifestarea unei conduite -auto0refle%ive asupra activitilor didactice M pedagogice proprii G asimilarea cunotielor de tip organizaional Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic recomand at t viitorilor profesori, c t i cadrelor didactice e%istente !n sistemul de !nvm nt, cunoaterea i respectarea codului deontologic al profesiunii de educator. Acest cod este !n acord cu noile reglementri specifice pieei europene a serviciilor educaionale i se "azeaz pe urmtoarele principii ? , Anga>amentul fa de elevi , Anga>amentul fa de profesiunea didactic , $omportamentul etic fa de colegii de profesie , Anga>amentul fa de comunitatea colar i social. )O-% -CR")%1M ,,Du putem preda altora ceea ce vrem, voi spune c&iar c nu putem preda ceea ce tim, sau ceea ce credem c tim,nu predm i nu putem preda dec t ceea ce suntem.R Bean BaureCs ,,$e ascult, uit. $e vd, !mi amintesc. $e practic, tiu s fac.R Confucius 0"0'"O$RA8"9 : 8. $D$ I .&id metodologic pentru aplicarea programelor colare, , aria curricular I Te&nologii. 4. $uco, $. -89990, Pedagogie, (d. Polirom, Bai. =. (zec&il L., Dnescu (., -45590, $aiet de practic pedagogic, -DBV(L BB 0, (d. Paralela 6<, #eria Ltiinele educaiei, Piteti. 6. Bonescu, /., 2adu, B. -899<0, Didactica modern, (d. Dacia., $lu>,Dapoca. Citare: M"R9'A 9'9?A '@-CO"1, -45590. -8:. nov.0. )ractica pedagogic, modalitate de formare a competenelor practice specifice carierei didactice aprut !n 2evista de $ercetare !n Ltiinele (ducaiei. Timisoara. disponi"il la? &ttp?MM'''.rcsedu.info