Sunteți pe pagina 1din 99

Prof. univ. dr. Dumitru MACOVEI Asist. univ.

Iolanda Elena CADARIU

DREPT CIVIL
CONTRACTE

CAPITOLUL I

CONTRACTUL DE VN ARE!CUMP"RARE
SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE VN ARE!CUMP"RARE & '. No(iunea )ontra)tului de v*n+are!)um,-rare Contractul de vnzare-cumprare este reglementat de Codul civil art! 12"#-1#$#%& precum 'i de alte acte normative cu caracter special! Art! 12"# C! civ! de(ine'te vnzarea ca (iind )o conven*ie prin care dou pr*i se o+lig ,ntre sine& una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru 'i aceasta a plti celei dinti pre*ul lui-! .e(ini*ia dat de legiuitor contractului de vnzare-cumprare nu este complet& ea rezumndu-se doar la transmiterea propriet*ii& ,ns ,n sc/im+ul unui pre* se poate transmite 'i un alt drept real de e0emplu& dreptul de super(icie ori de uzu(ruct% sau de crean* cesiune de crean - art! 11"1-1#$# C! civ!%& sau un drept din domeniul propriet*ii intelectuale de e0emplu& dreptul patrimonial de autor%& ori c/iar drepturi asupra unei universalit*i 2uridice de e0emplu& vnzarea unei succesiuni%! 3rin urmare& contractul de vnzare- cumprare poate (i de(init ca (iind acel contract ,n +aza cruia o parte& numit vnztor& trans(er 'i garanteaz unei altei pr*i& numit cumprtor& dreptul su de proprietate asupra unui +un sau alt drept real ori drept de crean*& sau dreptul asupra unei universalit*i 2uridice& cumprtorul o+ligndu-se& ,n sc/im+& s plteasc vnztorului o sum de +ani& numit pre! Contractul de vnzare-cumprare nu poate avea ca o+iect drepturi personale nepatrimoniale 'i nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal de e0emplu& dreptul temporar de a+ita*ie al so*ului supravie*uitor%& nici alte drepturi prevzute de lege pensii& a2utoare ori indemniza*ii materiale% ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuitu personae de e0emplu& dreptul de ,ntre*inere%! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de v*n+are!)um,-rare a. Contractul de vnzare-cumprare este un contract consensual& deoarece se ,nc/eie vala+il prin simplul consim*mnt al pr*ilor art! 12"4 alin! 1 C! civ!%! .e la principiul consensualismului e0ist 'i unele excepii5 1! 6 prim e0cep*ie este con*inut de art! 2 alin! 1 din 7itlul 8 al 9egii nr! 2#:;2$$4 privind re(orma ,n domeniile propriet*ii 'i 2usti*iei& precum 'i unele msuri adiacente5 )7erenurile cu sau (r construc*ii& situate ,n intravilan 'i e0travilan& indi(erent de destina*ia sau de ,ntinderea acestora& pot (i ,nstrinate 'i do+ndite& prin acte 2uridice ,ntre vii& ,nc/eiate ,n (orm autentic& su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute-! <n materie de vnzri imo+iliare construc*ii 'i terenuri%& pentru ca trans(erul dreptului de proprietate s (ie opoza+il ter*ilor tre+uie respectate 'i (ormalit*ile de pu+licitate imo+iliar art! 12"4 alin! 2 C! civ! 'i art! 2: din 9egea nr! :;1""= - 9egea cadastrului 'i a pu+licit*ii imo+iliare%! 2! 7ot ast(el& contractul este vala+il numai cu respectarea (ormelor cerute de lege ,n cazul vnzrii silite& cnd aceasta tre+uie s (ie (cut ad validitatem prin licita*ie pu+lic!

0. Contractul de vnzare-cumprare este un contract sinalagmatic (bilateral)& deoarece prin ,nc/eierea sa d na'tere la o+liga*ii reciproce ,ntre pr*ile contractante. ). Contractul de vnzare-cumprare este un contract cu titlu oneros& deoarece am+ele pr*i urmresc realizarea unor interese patrimoniale! d. Contractul de vnzare-cumprare este un contract comutativ& e0isten*a 'i ,ntinderea drepturilor 'i o+liga*iilor reciproce (iind cunoscute de ctre pr*i ,nc de la data ,nc/eierii contractului! e. Contractul de vnzare-cumprare este un contract translativ de proprietate art! ":1 coro+orat cu 12"4 alin! 1 C! civ!%! 7ransmiterea dreptului de proprietate sau a altui drept real sau de crean*% 'i a riscurilor de la vnztor la cumprtor reprezint un e(ect particular al contractului de vnzare-cumprare& deose+it de drepturile 'i o+liga*iile care se nasc pentru pr*i! Acest e(ect se produce ,n momentul realizrii acordului de voin* ,ntre vnztor 'i cumprtor )> de'i lucrul ,nc nu se va (i predat 'i pre*ul ,nc nu se va (i numrat- art! 12"4 alin! 1 C! civ!%& dac sunt ,ndeplinite cumulativ urmtoarele condi*ii5 l! ?nztorul tre+uie s (ie proprietarul +unului vndut - cu e0cep*ia vnzrii lucrului altuia @& iar contractul s (ie vala+il ,nc/eiat! 2! 6+iectul contractului tre+uie s ,l constituie numai +unuri individual determinate certe%& deoarece ,n cazul +unurilor generic determinate de gen% trans(erul propriet*ii se produce ,n momentul individualizrii lor& opera*iune care se realizeaz& de regul& ,n momentul predrii lucrului ,n minile cumprtorului! 1! 3r*ile s nu (i amnat trans(erul propriet*ii sau al altui drept real ori de crean*% printr-o clauz special& pn la predarea +unului sau la ,mplinirea unui termen sau a unei condi*ii! #! 6 ultim condi*ie este aceea de a se realiza (ormalit*ile de pu+licitate imo+iliar! <nscrierile ,n cartea (unciar devin opoza+ile (a* de ter*i de la data ,nregistrrii cererii art! 2: alin! 1 din 9egea nr! :;1""=%! <n cazul +unurilor mo+ile nu tre+uie ,ndeplinite (ormalit*ile de pu+licitate& posesia lor constituind cel mai +un sistem de pu+licitate a propriet*ii art! 1"$" C! civ!%! SECIUNEA A II-A CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VN ARE!CUMP"RARE & '. Ca,a)itatea ,-r(ilor )ontra)tante A. Regula i excepia 3otrivit art! 11$= C! civ!& )pot cumpra 'i vinde to*i crora nu le este oprit prin lege-& de unde rezult c orice persoan poate ,nc/eia un contract de vnzare-cumprare& (ie ,n calitate de cumprtor& (ie ,n calitate de vnztor& dac legea nu ,i interzice e0pres acest lucru! 3rin urmare& regula o constituie capacitatea& incapacitatea (iind e0cep*ia! ?nzarea-cumprarea constituie pentru am+ele pr*i un act de dispozi*ie& ceea ce impune ca acestea s ai+ capacitatea de e0erci*iu deplin! 3ersoanele lipsite de capacitate de e0erci*iu sau care au capacitate de e0erci*iu restrns vor putea ,nc/eia un asemenea contract numai prin intermediul ocrotitorului legal& respectiv cu ,ncuviin*area acestuia 'i& ,n toate cazurile& cu autoriza*ia autorit*ii tutelare!

3ersoanele 2uridice vor putea ,nc/eia contractul de vnzare-cumprare numai cu respectarea principiului specialit*ii capacit*ii de (olosin* art! 1# din .ecretul nr! 11;1"4#%! 1. Incapaciti speciale a. Incapaciti speciale de a vinde i de a cumpra '. 3otrivit art! 11$: C! civ!& vnzarea-cumprarea de bunuri proprii i prin bunnvoial ntre soi este& ,n principiu& interzis! Aa*iunile acestei interdic*ii constau ,n urmtoarele5 - mpiedicarea soilor de a realiza& su+ aparen*a unor vnzri simulate& donaii irevocabile& 'tiut (iind (aptul c& potrivit art! "1: C! civ!& dona*ia ,ntre so*i este revoca+il& ,n vreme ce dona*ia ,ntre alte persoane este irevoca+il ,n principiuB - aprarea intereselor motenitorilor rezervatari ai soului vnztor& ,ntruct su+ aparen*a unei vnzri simulate& unul dintre so*i ar putea (ace celuilalt li+eralit*i care s dep'easc limitele cotit*ii disponi+ileB - aprarea intereselor creditorilor c irogra!ari ai soului vnztor& care ar putea (i (rauda*i prin ,nc/eierea unor contracte de vnzare-cumprare simulate sau !ictive" prin care so*ul vnztor urmre'te s mic'oreze ga2ul general al acestor creditori 'i sustragerea unor +unuri de la urmrire! Sanc*iunea nerespectrii acestei interdic*ii este nulitatea relativ a contractului& anularea putnd (i cerut de ctre oricare dintre so*i& de mo'tenitorii rezervatari sau de ctre creditorii c/irogra(ari! 6 e0cep*ie de la aceast pro/i+i*ie e0ist ,n ipoteza vnzrii silite prin licita*ie pu+lic a unui +un propriu al unuia dintre so*i& cellalt putnd s-l cumpre ,n mod vala+il! .. 6 alt incapacitate special este con*inut de art! 4$: alin! 2 C! pr! civ!& potrivit cruia debitorul nu poate licita nici personal" nici prin alte persoane 'i& tot ast(el& con(orm art! #": alin! # C! pr! civ!& din momentul notrii soma*iei ,n cartea (unciar orice act de ,nstrinare sau constituire de drepturi reale cu privire la imo+ilul urmrit este inopoza+ilB a(ar de cazul ,n care creditorut sau ad2udecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori de+itorul sau do+nditorul imo+ilului a consemnat sumele necesare acoperirii crean*elor care se urmresc& inclusiv do+nzile 'i c/eltuielile de e0ecutare! 0. Incapaciti speciale de a cumpra '. 3otrivit art! 11$C C! civ! nu pot cumpra nici direct 'i nici prin persoane interpuse5 a! tutorii& +unurile persoanelor care se a(l su+ tutela lor att timp ct socotelile de(initive ale tutelei nu au (ost date 'i primite pct! 1%B +! mandatarii legali i cei convenionali ,mputernici*i s vnd unele +unuri ale mandantului lor nu pot s le cumpere pct! 2%B c! administratorii bunurilor statului nu pot cumpra +unurile pe care le administreaz pct! 1%B d! !uncionarii publici nu pot cumpra +unurile statului sau ale unit*ilor administrativ-teritoriale comune& ora'e& municipii 'i 2ude*e% care se vnd prin intermediul lor pct! #%! Aa*iunea instituirii pro/i+i*iilor cuprinse ,n art! 11$C const ,n ,mpiedicarea ivirii unor contradic*ii de interese ,ntre cei ,nsrcina*i s ,nstrineze aceste +unuri 'i cei ale cror +unuri sunt ,nsrcina*i s le ,nstrineze!

Considerm c sanc*iunea aplica+il ,n cazul ,nclcrii prevederilor art! 11$C pct! 1 'i 2 este nulitatea relativ& iar pentru ,nclcarea celor de la pct! 1 'i # nulitatea a+solut! .. 3otrivit art! 11$" C! civ! #udectorii& procurorii 'i avocaii nu pot s cumpere drepturi litigioase care sunt de competen*a Cur*ii de Apel ,n a crei circumscrip*ie teritorial ,'i e0ercit (unc*ia sau pro(esia ,n ceea ce-i prive'te pe magistra*ii de la <nalta Curte de Casa*ie 'i Dusti*ie& interdic*ia se ,ntinde la nivelul ,ntregii *ri%! Sanc*iunea nerespectrii acestei incapacit*i este nulitatea a+solut a contractului de vnzare-cumprare& ,ntruct interdic*ia vizeaz aprarea prestigiului 2usti*iei ca putere ,n stat& deci un interes de ordine pu+lic! 2. <n ceea ce prive'te posi+ilitatea cet*enilor strini 'i a apatrizilor de a do+ndi terenuri situate ,n Aomnia& Constitu*ia revizuit prevede ,n art! ## alin! 2 )cet*enii strini 'i apatrizii pot do+ndi dreptul de proprietate asupra terenurilor numai ,n condi*iile rezultate din aderarea Aomniei la Uniunea European 'i din alte tratate interna*ionale la care Aomnia este parte& pe +az de reciprocitate& ,n condi*iile prevzute prin lege organic& precum 'i prin mo'tenire legal-! 3. Con(orm art! 4 alin! 2 din .ecretul-9ege nr! =1;1""$& locuin*ele ocupate de c iriai se pot vinde acestora pe +aza cererilor adresate direct unit*ilor specializate ,n vnzarea locuin*elor! A'a (iind& vnzarea acestei categorii de locuin*e este condi*ionat imperativ de ,ndeplinirea calit*ii de c/iria' a cumprtorului 'i& evident& de (ormularea preala+il de ctre c/iria'i a unei cereri scrise pentru cumprarea apartamentului! & .. Consim(-m*ntul ,-r(ilor A. $onsideraii generale 3entru a (i e(icient& consim*mntul tre+uie s (ie deplin& adic s nu (ie viciat prin eroare& dol& violen* sau&eventual& leziune! <n cadrul contractului de vnzare-cumprare& ,n legtur cu consim*mntul& se pune pro+lema promisiunii unilaterale de vnzare sau de cumprare% ori a promisiunii bilaterale de vnzare- cumprare& promisiuni care pot precede ,nc/eierea valid a contractului de vnzare-cumprare! 1. %romisiunea unilateral de vnzare %romisiunea unilateral constituie un acord de voin* prin care o anumit persoan& prevznd un eventual interes pentru ea de a do+ndi proprietatea unui +un& prime'te promisiunea proprietarului de a vinde acel +un& rezervndu-'i dreptul de a-'i mani(esta ulterior& la o anumit dat& consim*mntul de a-l cumpra! Ca natur 2uridic& promisiunea devnzare este un antecontract care nu trans(er dreptul de proprietate& ci d na'tere la un drept de crean* ,n persoana +ene(iciarului& acesta avnd posi+ilitatea de a opta ,ntre a cumpra sau nu! .ac pr*ile au stipulat un termen& iar ,nuntrul acestuia +ene(iciarul promisiunii nu 'i-a mani(estat op*iunea& ulterior el nu ,l mai poate o+liga pe promitent s ,nc/eie contractul! <n a+sen*a unui termen conven*ional& promitentul ,i poate cere +ene(iciarului s optezeB de regul& ,n cadrul termenului general de prescrip*ie de 1 ani%& care ,ncepe s curg din momentul promisiunii de vnzare sau de cumprare! ?a tre+ui& ,ns& s se *in seama 'i de natura +unului care (ace o+iectul promisiunii& mai ales ,n cazul +unurilor u'or altera+ile& cnd& ,n lipsa unui termen& +ene(iciarul va tre+ui s opteze ,ntr-un termen util! <n situa*ia ,n care +ene(iciarul s-a decis s cumpere +unul& iar promitentul re(uz per(ectarea contractului& ,nclcndu-'i o+liga*ia asumat& contractul proiectat nu se mai

poate ,nc/eia& ,ns +ene(iciarul promisiunii este ,ndrept*it la daune-interese ,n +aza art! 1$:4 C! civ! .ovada promisiunii de vnzare se (ace con(orm regulilor generale ,n materie de pro+ a contractelor art! 11"1 'i urm! din Codul civil%! C. %romisiunea bilateral (sinalagmatic) de vnzare-cumprare %romisiunea bilateral sinalagmatic% de vnzare- cumprare este un acord prin care am+ele pr*i se o+lig s ,nc/eie ,n viitor contractul de vnzare-cumprare& avnd (iecare att calitatea de promitent& ct 'i pe aceea de +ene(iciar! 3romisiunea +ilateral este& de asemenea& un antecontract care nu trans(er dreptului de proprietate de la promitent la +ene(iciar! .eose+it de o+liga*ia ,nc/eierii ,n viitor a contractului promis& pr*ile pot s-'i asume prin promisiunea de vnzare-cumprare 'i alte o+liga*ii& cum ar (i5 plata anticipat a pre*ului de vnzare convenit& punerea la dispozi*ia +ene(iciarului cumprtor a (olosin*ei +unului care (ormeaz o+iectul promisiunii sau plata unei arvune pentru garantarea ,ndeplinirii o+liga*iei asumate 'i despgu+irea pr*ii vtmate pentru neper(ectarea contractului de vnzare-cumprare! Nerespectarea culpa+il a o+liga*iei de a (inaliza ,nc/eierea contractului de vnzare-cumprare de ctre una din pr*i d celeilalte dreptul la o ac*iune ,n rezolu*iune& pr*ile (iind *inute s-'i restituie tot ceea ce 'i-au prestat reciproc& iar partea ,n culp va datora 'i despgu+iri! D. %actul de pre!erin %actul de pre!erin preem*iune% constituie o (orm a promisiunii unilaterale de vnzare prin care proprietarul unui +un se o+lig ca& ,n cazul ,n care ,l va vinde& s acorde pre(erin*a unei anumite persoane +ene(iciarul promisiunii%& la pre* egal 'i ,n condi*ii egale! Spre e0emplu& proprietarul locator% se o+lig (a* de c/iria' s-i acorde pre(erin* ,n cazul ,n care s-ar decide s-'i vnd locuin*a! 6 asemenea o+liga*ie& pentru a (i creatoare de e(ecte 2uridice& tre+uie s (ie prevzut e0pres ,n contractul ,nc/eiat de pr*i! <n aceast situa*ie& promitentul rmne li+er s vnd sau nu +unulB dar dac se /otr'te s-l vnd este *inut s ,l pre(ere pe +ene(iciar! .ac vinde +unul unei ter*e persoane prin (raud sau prin complicitate la (raud din partea ter*ului ac/izitor& +ene(iciarul este ,ndrept*it s cear anularea vnzrii& invocnd dreptul su de pre(erin*! .ac nu se (ace dovada (raudei& +ene(iciarul pactului are doar un drept la ac*iune ,mpotriva promitentului pentru daune-interese! 9egea nr! 4#;1""C privind circula*ia 2uridic a terenurilor art! 4-11%& precum 'i art! " din 9egea nr! 1=;1""# a arendrii prevedeau 'i un drept legal de preem*iune ,n (avoarea anumitor persoane coproprietar& proprietarul (ondului vecin& arenda'% ,n cazul ,n care se ,nstinau prin vnzare terenuri agricole situate ,n e0travilan! Een*ionm c ,n prezent aceste dispozi*iile legale au (ost a+rogate e0pres prin art! C din 7itlul 8 al 9egii nr! 2#:;2$$4 privind re(orma ,n domeniile propriet*ii 'i 2usti*iei& precum 'i unele msuri adiacente& pu+licat ,n E! 6(! al Aomniei nr! =41& din data de 22 iulie 2$$4! A'a (iind& ,n prezent terenurile agricole& indi(erent locul unde sunt situate ,n intravilan sau ,n e0travilan% 'i de ,ntinderea lor se pot vinde ,n mod li+er& (r s mai (ie necesar respectarea dreptului de preem*iune! & 2. O0ie)tul )ontra)tului A. &ucrul vndut 3entru ca un +un s poat constitui o+iectul material al presta*iei vnztorului& el
:

tre+uie s ,ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi*ii5 a. &ucrul trebuie s !ie n comer (n circuitul civil) 3otrivit art! 111$ C! civ! pot (i vndute numai lucrurile a(late ,n circuitul civil& (cnd aplica*ia regulii generale consacrat de art! "=1 C! civ! potrivit cruia numai lucrurile a(late ,n comer* pot (orma o+iectul unui contract! - Nu pot (orma o+iectul unui contract de vnzare-cumprare lucrurile care& prin natura lor& nu sunt suscepti+ile de a (orma o+iectul dreptului de proprietate& ele ne(iind produse ale activit*ii oamenilor de e0emplu& aerul& lumina soarelui& apa rurilor '!a!%B - .e asemenea& nu pot (orma o+iectul contractului de vnzare-cumprare +unurile care (ac parte din domeniul pu+lic al statului sau al unit*ilor administrativ-teritoriale& ,ntruct sunt inaliena+ile& insesiza+ile 'i imprescripti+ile& putnd (i date ,n administrare regiilor autonome sau institu*iilor pu+lice ori c/iar concesionate ori ,mprumutate& sau date ,n (olosin* gratuit institu*iilor de utilitate pu+lic art! 11= alin! 1 'i # din Constitu*ie%B - Un alt caz de inaliena+ilitate este reglementat de art! 12 alin! 1 din 9egea nr! 1C;1""1 repu+licat& potrivit cruia terenurile cu privire la care s-a constituit dreptul de proprietate nu pot (i ),nstrinate prin acte ,ntre vii timp de 1$ ani socoti*i de la ,nceputul anului urmtor celui ,n care s-a (cut ,nscrierea propriet*ii& su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute a actului de ,nstrinare-B - 6 alt categorie de +unuri& de'i se gsesc ,n circuitul civil& din motive de ordine pu+lic sau economico-social& vor putea (orma o+iectul contractului de vnzare-cumprare numai ,n condi*iile 9egii nr! 11;1""= privind regimul monopolului de stat& modi(icat 'i completat prin 9egea nr! 1:1;2$$1! Ast(el& potrivit art! 2 din legea citat& constituie monopol de stat5 armamentul& muni*iile 'i e0plozi+ilii& su+stan*ele 'i medicamentele care con*in stupe(iante etc! - Funurile din patrimoniul cultural-na*ional& precum 'i documentele care (ac parte din (ondul ar/ivistic na*ional& de'i sunt ,n circuitul civil& ,nstrinarea lor se poate realiza ,n condi*iile 'i limitele prescrise special prin lege! Sanc*iunea ,nc/eierii unui contract de vnzare-cumprare al crui +un nu este destinat comer*ului este nulitatea a+solut! 0. &ucrul trebuie s existe n momentul nc eierii contractului sau s poat exista n viitor 3otrivit art! 1111 C! civ!& dac lucrul asupra cruia )pr*ile s-au ,nvoit- era pierit total ,n momentul ,nc/eierii contractului& vnzarea este nul a+solut& ,ntruct o+liga*ia vnztorului este (r o+iect& iar o+liga*ia cumprtorului (r cauz! Solu*ia este similar 'i ,n cazul ,n care se ,nc/eie un contract de vnzare-cumprare al crui +un nu a e0istat ,n realitate! <n ipoteza ,n care& ,n momentul ,nc/eierii contractului de vnzare-cumprare& +unul )era pierit numai ,n parte& cumprtorul are alegerea ,ntre a se lsa de contract sau a pretinde reducerea pre*ului- art! 1111 C! civ!& teza a-II-a%! 6p*iunea (cut de cumprtor nu tre+uie s (ie a+uziv& el putnd s renun*e la contract numai dac partea care a mai rmas din +un nu mai poate servi scopului pentru care s-a decis s-l cumpere! Funurile viitoare pot (orma o+iectul contractului de vnzare-cumprare& su+ condi*ia de a e0ista ,n viitor art! "=4 alin! 1 C! civ!%! E0cep*ie (ac succesiunile nedesc/ise& deoarece pactele asupra unei succesiuni nedesc/ise sunt sanc*ionate cu nulitatea a+solut art! :$2 'i art! "=4 alin! 2 C! civ!%!

). &ucrul trebuie s !ie determinat sau determinabil" licit i posibil 3entru vala+ilitatea contractului de vnzare-cumprare este necesar ca +unul s (ie determinat la data ,nc/eierii contractului sau s poat !i determinat ,n viitor pe +aza anumitor elemente sta+ilite de pr*i! Funurile certe se determin prin trsturi proprii de e0emplu& o construc*ie este determinat prin indicarea localit*ii ,n care este situat& a strzii& numrului& dimensiunilor& vecint*ilor& materialului din care este construit& cu ce este acoperit '!a!&%! .ac +unul vndut este un +un de gen& determinarea se va (ace prin artarea speciei gru& porum+%& cantit*ii& calit*ii '!a! Funul vndut tre+uie s (ie 'i posibil din punct de vedere (izic material% 'i 2uridicB nimeni nu se poate o+liga la imposi+il imposi+ilitatea se apreciaz in abstracto& tre+uind s (ie a+solut 'i de ne,nvins pentru oricine%! .e asemenea& +unul tre+uie s (ie licit 'i corespunztor regulilor de moral! d. &ucrul vndut trebuie s !ie proprietatea vnztorului Avnd ,n vedere c vnzarea-cumprarea este un contract translativ de proprietate& pentru validitatea sa& tre+uie ca vnztorul s (ie proprietarul lucrului individual determinat care (ormeaz o+iectul contractului! - Sunt situa*ii ,n care vnztorul& (r a (i mandatarul cuiva& vinde totu'i lucrul altuia! Aceast c/estiune este cunoscut ,n drept su+ denumirea de vnzarea lucrului altuia! <ntr-o asemenea situa*ie& va tre+ui s distingem dup cum consim*mntul pr*ilor a (ost a(ectat de eroare sau& dimpotriv& contractul s-a ,nc/eiat ,n cuno'tin* de cauz! .ac am+ele pr*i sau cel pu*in cumprtorul a (ost ,n eroare& respectiv a considerat c lucrul vndut este proprietatea vnztorului& vnzarea este anula+il pentru eroare asupra calit*ii esen*iale a vnztorului! Cumprtorul poate invoca nulitatea relativ a contractului pe cale de ac*iune& ,n cazul ,n care a pltit pre*ul sau pe cale de e0cep*ie& dac pre*ul nu s-a pltit! ?nztorul nu poate cere anularea contractului dac a (ost de +un-credin*& ,ntruct eroarea comis asupra propriei persoane nu poate vicia contractul! Giind ter* (a* de contract& adevratul proprietar nu va putea cere anularea acestuia dect dac este vor+a despre un caz de nulitate a+solut! <n sc/im+& el poate intenta o ac*iune ,n revendicare& ,n cadrul creia cumprtorul va putea opune adevratului proprietar uzucapiunea sau e0cep*ia con*inut de art! 1"$"-1"1$ C! civ! <n cazul ,n care pr*ile 'tiau c +unul vndut nu apar*ine vnztorului& contractul de vnzare-cumprare este lovit de nulitate a+solut& avnd o cauz ilicit! - 3ractica 2udiciar a (ost con(runtat deseori cu vnzri al cror obiect l constituie un lucru !urat! 3otrivit art! 1"$" alin! 2 C! civ!& proprietarul lucrului (urat are dreptul de a revendica +unul de la cel care ,l de*ine& acesta din urm putnd s se despgu+easc de la cel de la care ,l are! <n cazul ,n care posesorul actual al lucrului (urat sau pierdut l-a cumprat la +lci& la trg& la o vindere pu+lic sau de la un negustor care vinde asemenea lucruri& proprietarul originar va putea s ia lucrul ,napoi numai dac ,ntoarce posesorului pre*ul pltit art! 1"1$ C! civ!%! - 3ractica 2udiciar a (ost con(runtat (recvent 'i cu problema vnzrii unui bun a!lat n indiviziune de ctre un coindivizar" !r consimmntul celorlali coindivizari! <n cazul ,n care unul dintre coindivizari ,nstrineaz nu doar cota sa parte ideal din drept& ci ,ntregul +un indiviz& (r acordul celorlal*i indivizari& ,nstrinarea nu atrage
"

nulitatea actului de ,nstrinare& ci supune dreptul do+ndit de cumprtor unei condi*ii rezolutorii! As(el& dac +unul care a (ormat o+iectul vnzrii a intrat ,n lotul coindivizarului vnztor& prin e(ectul declarativ al parta2ului el devine proprietarul e0clusiv asupra +unului& iar vnzarea rmne vala+ilB dac ,ns +unul a intrat ,n lotul altui coindivizar& contractul va (i nul pentru lipsa calit*ii de proprietar a vnztorului! 1. %reul %reul este o+iectul presta*iei cumprtorului& constnd ,ntr-o sum de +ani care corespunde valorii lucrului vndut! <n lipsa unui pre*& vnzarea este nul a+solut& deoarece o+liga*ia cumprtorului nu are o+iect& iar o+liga*ia vnztorului este lipsit de cauz! 3entru validitatea contractului de vnzare-cumprare& pre*ul tre+uie s ,ndeplineasc urmtoarele condi*ii5 a. %reul trebuie s !ie !ixat ntr-o sum de bani Sta+ilirea pre*ului ,n +ani este de esen*a vnzrii& ,n caz contrar sc/im+ndu-se natura 2uridic a contractului ,n contract de sc/im+& de ,ntre*inere sau de rent viager! 0. %reul trebuie s !ie determinat sau determinabil 3otrivit art! 11$1 C! civ!& pre*ul este determinat ,n cazul ,n care cuantumul lui este sta+ilit de comun acord de pr*i ,n momentul ,nc/eierii contractului! 3re*ul poate (i sta+ilit 'i de ctre lege! .e e0emplu& ,n cazul locuin*elor construite din (ondurile statului 'i vndute potrivit dispozi*iilor cuprinse ,n .ecretul-9ege nr! =1;1""$ 'i ,n 9egea nr! C4;1""2! Cnd pre*ul este conven*ional& ar putea (i (i0at numai de ctre vnztor ori numai de ctre cumprtor de e0emplu& ,n unit*ile comerciale pre*ul +unurilor este (i0& sta+ilit de ctre vnztor%! 3re*ul este determinabil ,n situa*ia ,n care pr*ile (urnizeaz ,n contract o serie de elemente pe +aza crora cuantumul pre*ului s poat (i sta+ilit ,n viitor& cel trziu la data e0igi+ilit*ii o+liga*iei de plat cum ar (i& de e0emplu& pre*ul pie*ii la o dat convenit de pr*i%! 3re*ul poate (i determinat 'i de un ter*& ales de comun acord de ctre pr*i& sau de ctre persoana desemnat de ctre ter* art! 11$# C! civ!%! ). %reul trebuie s !ie sincer i serios 3re*ul este sincer atunci cnd cuantumul lui& men*ionat ,n contract& este acela convenit ,n realitate de pr*iB este un pre* real 'i nu (ictiv sau simulat! 3re*ul este !ictiv simulat% atunci cnd pr*ile nu inten*ioneaz s-l cear& respectiv s-l plteascB cnd din actul secret rezult c el nu este datorat! .ac pre*ul este (ictiv& contractul va (i nul ca vnzare-cumprare& putnd ec/ivala cu o li+eralitate o dona*ie deg/izat%& dac sunt ,ntrunite condi*iile cerute de lege pentru validitatea acestui act! <n cazul ,n care pr*ile s-au ,n*eles s treac ,n contract un pre* in(erior celui convenit& dar (r ca pre*ul s devin derizoriu& ne a(lm ,n prezen*a unei deg/izri par*iale a pre*ului& contractul de vnzare-cumprare (iind vala+il! .eg/izarea par*ial urmre'te& de regul& (raudarea (iscului! 3re*ul este serios dac nu este derizoriu& dispropor*ionat cu valoarea lucrului vndut! 3re*ul este neserios derizoriu%& ,n cazul ,n care nu re(lect valoarea real a +unului& adic este att de dispropor*ionat ,n raport cu valoarea lucrului vndut& ,nct apare ca ridicol& ,n sens 2uridic& ca ine0istent!
1$

9a aprecierea seriozit*ii pre*ului& se poate *ine seama 'i de gradul de rudenie dintre pr*i& care poate 2usti(ica un pre* in(erior valorii de circula*ie a unui +un& 'i c/iar de rela*iile de concu+ina2 dintre pr*ile contractante& care pot 2usti(ica un pre* redus! .ac pre*ul este derizoriu& contractul va (i nul ca vnzare-cumprare& dar ar putea (i vala+il ca dona*ie& dac inten*ia pr*ilor a (ost de a (ace o li+eralitate 'i& evident& dac sunt ,ntrunite condi*iile de (ond 'i de (orm cerute de lege pentru contractul de dona*ie! d. %reul trebuie s nu contravin dispoziiilor legale imperative privitoare la regimul preurilor .ac e0ist pre*uri sta+ilite de lege& acestea sunt o+ligatorii pentru pr*i! <n cazul ,n care pr*ile au convenit asupra altui pre*& acesta se ,nlocuie'te de drept cu pre*ul prevzut de lege! 3lata unui pre* mai mare are caracter ilicit& dnd dreptul cumprtorului la ac*iunea ,n repeti*iune& c/iar dac plata a (ost (cut cu 'tiin*! & 3. Cau+a )ontra)tului $auza contractului de vnzare-cumprare este un element constitutiv ,n structura sa 'i o condi*ie de validitate a acestuia 'i se compune din dou elemente5 scopul direct imediat% 'i scopul indirect mediat%! Scopul direct al vnztorului este primirea pre*ului ,n sc/im+ul ,nstrinrii +unului& iar al cumprtorului do+ndirea +unului ,n sc/im+ul pl*ii pre*ului! Scopul direct este un element a+stract& invaria+il 'i o+iectiv cauza 2uridic a o+liga*iei%! Scopul indirect ,l constituie motivul determinant care a antrenat mani(estarea consim*mntului de a ,nc/eia contractul! Alt(el spus& scopul indirect vizeaz nevoile pe care vnztorul 'i le va satis(ace din pre*ul o+*inut& iar cumprtorul cu +unul do+ndit! Scopul indirect apare ca un element concret& varia+il 'i su+iectiv ,n (iecare contract de vnzare-cumprare! 3entru validitatea contractului de vnzare-cumprare cauza trebuie s existe& c/iar dac nu este stipulat e0pres ,n contractB de alt(el art! "=: alin! 1 'i 2 C! civ!%! 3artea care pretinde c vnzarea-cumprarea este lipsit de cauz& este *inut s (ac dovada! A+sen*a cauzei atrage sanc*iunea nulit*ii a+solute a vnzrii art! "#C C! civ!%! Cauza tre+uie s (ie real 'i nu (alsB ,n caz contrar& atrage nulitatea relativ a contractului de vnzare-cumprare! Cauza tre+uie s (ie licit& deoarece& ,n caz contrar& contractul este sanc*ionat cu nulitatea a+solut! Cauza tre+uie s (ie 'i moral& adic scopul actului 2uridic s corespund regulilor de convie*uire social! .e e0emplu& pentru imoralitatea cauzei s-a declarat nul a+solut contractul de vnzare-cumprare ,nc/eiat ,n scopul men*inerii unei rela*ii de concu+ina2! & 4. Alte )ondi(ii de validitate A. 'orma contractului de vnzare-cumprare 'orma contractului de vnzare-cumprare reprezint& ,n sens restrns& modul ,n care se e0teriorizeaz voin*a vnztorului 'i a cumprtorului! <n sens larg& prin (orma actului 2uridic se ,n*elege trei (eluri de (orm5 (orma cerut ca o condi*ie ad validitatemB (orma cerut ad probationem 'i (orma cerut pentru opoza+ilitatea (a* de ter*i! a. Cu privire la primul sens (orma ad validitatem%& contractul de vnzare-cumprare este un contract consensual care se ,nc/eie prin simpla mani(estare de voin* a pr*ilor& (r s (ie necesar respectarea anumitor (ormalit*i! 3rin e0cep*ie& unele contracte de vnzare-cumprare care prezint o deose+it
11

importan* sunt !ormale solemne%! Ast(el& art! 2 alin! 1 din 7itlul 8 al 9egii nr! 2#:;2$$4 impune pentru ,nstrinarea terenurilor prin acte ,ntre vii& indi(erent de locul siturii acestora& (orma autentic ad validitatem& su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute! Ac*iunea ,n constatarea nulit*ii a+solute este imprescripti+il& iar ,ndeplinirea oricrei alte (ormalit*i posterioare nu poate *ine loc de act autentic! 0. 3otrivit regulilor generale ,n materie& unele acte 2uridice ,m+rac o anumit (orm& ,ns nu ca o condi*ie ad validitatem& ci ca un mi2loc de pro+ ad probationem%! Ast(el& con(orm art! 11"1 alin! 1 C! civ! actele a cror valoare dep'e'te suma de 24$ lei tre+uie (cute ,n (orm scris& deoarece legea prevede c aceste acte - inclusiv contractele de vnzare-cumprare - nu pot (i dovedite cu martori! A'adar& dac pr*ile nu concretizeaz acordul dintre ele ,ntr-un ,nscris& vala+ilitatea contractului nu este a(ectat& ,ns e0isten*a lui nu poate (i dovedit ,n caz de litigiu! ). 3otrivit principiului relativit*ii e(ectelor actului 2uridic& contractul de vnzare-cumprare produce e(ecte numai ,ntre pr*i& ne(iind opoza+il (a* de ter*i! 3entru a asigura opoza+ilitatea (a* de ter*ele persoane a contractului de vnzarecumprare& 9egea nr! :;1""= a instituit pu+licitatea imo+iliar ,ntemeiat pe sistemul de eviden* a cadastrului general& care are ca o+iect ,nscrierea ,n cartea (unciar a actelor 'i (aptelor 2uridice re(eritoare la imo+ile 'i care se e(ectueaz de ctre +irourile de carte (unciar ale 2udectoriilor! <nscrierile ,n cartea (unciar devin opoza+ile (a* de ter*i de la data ,nregistrrii cererilor art! 2:%! Sanc*iunea nerespectrii acestei cerin*e va (i inopozabilitatea actului !a de teri, ace'tia avnd posi+ilitatea de a ignora realitatea 2uridic instituit prin contractul ,nc/eiat! 1. (utorizarea prealabil a nstrinrii unor bunuri Con(orm art! 4 alin! 1 din 9egea nr! 14;1""$ privind organizarea unit*ilor economice de stat ca regii autonome 'i societ*i comerciale& ),nstrinarea +unurilor imo+ile apar*innd regiei autonome !!! se (ace cu apro+area ministerului de resort-! Sanc*iunea nerespectrii acestei prevederi este nulitatea a+solut! Art! 12 alin! 2 din .ecretul-9ege nr! =1;1""$prevede c locuin*ele proprietate de stat& cumprate pe +az de credit& pn la ram+ursarea integral a acestuia nu pot (i ,nstrinate dect cu autorizarea preala+il a Casei de Economii 'i Consemna*iuni! <n (ine& art! 14 alin! 1 din 9egea nr! C4;1""2 dispune c )pn la ac/itarea integral a pre*ului& locuin*a do+ndit ,n condi*iile prezentei legi nu poate (i ,nstrinat !!! (r autoriza*ia preala+il a unit*ii vnztoare-! <n aceste din urm dou cazuri& ,nclcarea cerin*ei autoriza*iei cerute antreneaz nulitatea relativ& ,ntruct acestea sunt instituite doar ,n interesul Casei de Economii 'i Consemna*iuni 'i a unit*ii vnztoare! SECIUNEA A III-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE VN ARE!CUMP"RARE & '. Considera(ii 6enerale 3rin e!ectele unui contract se ,n*eleg o+liga*iile pe care acesta le creeaz ,n sarcina pr*ilor contractante! <n cazul ,n care contractul cuprinde clauze ,ndoielnice& interpretarea acestora se (ace potrivit regulii generale ,nscrise ,n art! "C1 C! civ!& 'i anume& ,n (avoarea de+itorului!

12

<n materia contractului de vnzare-cumprare& art! 1112 C! civ! con*ine o regul special 'i derogatorie& potrivit creia vnztorul tre+uie s e0plice clar o+liga*iile sale& iar dac ,n*elesul actului ar (i ,ndoielnic& clauzele neclare se interpreteaz ,n contra vnztorului! Ceea ce ,nseamn c se interpreteaz ,n (avoarea cumprtorului att clauzele re(eritoare la propriile o+liga*ii& ct 'i cele re(eritoare la o+liga*iile vnztorului! & .. O0li6a(iile v*n+-torului 3otrivit art! 1111 C! civ!& vnztorului ,i revin dou o+liga*ii principale& 'i anume5 a! o+liga*ia de a preda +unul vndut ,n posesia cumprtorului 'i de a-l pstra pn la predareB +! o+liga*ia de a-l garanta pe cumprtor ,mpotriva evic*iunii 'i de a rspunde de viciile ascunse ale lucrului vndut! 3r*ile pot s modi(ice o+liga*iile prevzute de lege sau pot s stipuleze 'i alte o+liga*ii accesorii de e0emplu& in(orma*ii asupra utilizrii 'i pstrrii +unului%! Codul civil nu prevede o+liga*ia vnztorului de a transmite proprietatea asupra lucrului vndut& ,ntruct aceast o+liga*ie se e0ecut prin ,ns'i ,nc/eierea contractului& concomitent cu transmiterea propriet*ii trans(erndu-se 'i riscul pieirii (ortuite a lucrului care urmeaz s (ie suportat de cumprtor con(orm regulii res perit domino! Aegula nu se aplic ,n cazul +unurilor de gen& cnd proprietatea 'i riscurile se transmit ,n momentul individualizrii lor 'i nici ,n cazul +unurilor viitore& cnd transmiterea propriet*ii 'i a riscurilor se realizeaz ,n momentul ,n care +unul e0ist 'i poate (i predat cumprtorului ,n starea convenit de pr*i! .in momentul ,nc/eierii contractului& cumprtorul este ,ndrept*it s perceap 'i (ructele lucrului cumprat! A. %redarea lucrului vndut 3rin predarea bunului de ctre vnztor se ,n*elege punerea +unului la dispozi*ia cumprtorului& ast(el ,nct acesta s-l ai+ ,n posesie e(ectiv 'i s-l poat (olosi ,n calitate de proprietar! ?nztorul are 'i o+liga*ia accesorie de a pstra 'i conserva lucrul vndut pn la predarea sa cumprtorului! )unurile imobile se predau potrivit art! 1114 C! civ!& dac pr*ile nu au convenit alt(el& respectiv prin remiterea titlului de proprietate& iar dac +unul care (ormeaz o+iectul vnzrii este o construc*ie cldire sau apartament% 'i prin predarea c/eilor! )unurile mobile se predau& potrivit art! 111= C! civ!& prin consim*mntul pr*ilor dac vnzarea are ca o+iect lucruri viitoare sau dac cumprtorul le avea ,n deten*ie ,n momentul ,nc/eierii contractului de vnzare-cumprare cu titlu de comodatar& depozitar& locatar& ori prin tradi*iunea real ,n cazul +unurilor mo+ile corporale& sau prin remiterea titlurilor ,n cazul mo+ilelor incorporale de e0emplu& recipise& c/itan*e& tic/ete%! )unurile individual determinate tre+uie predate ,n starea ,n care se a(lau la momentul ,nc/eierii contractului de vnzare-cumprare& ,mpreun cu (ructele percepute din ziua vnzrii& precum 'i cu toate accesoriile acestora art! 112#-1124 C! civ!%! <n privin*a bunurilor generic determinate& precizm c vnztorul& ,n a+sen*a unor clauze e0pres stipulate de pr*i& va putea s-'i e0ecute aceast o+liga*ie prin predarea unor +unuri de calitate mi2locie art! 11$1 C! civ!%! ?nztorul este o+ligat de a preda +unul vndut ,n mrimea prevzut ,n contract& ast(el cum prevede art! 112= C! civ! *omentul predrii lucrului de ctre vnztor este lsat de lege la aprecierea pr*ilor!
11

.ac pr*ile nu au stipulat un termen& se vor aplica dispozi*iile generale& ceea ce ,nseamn c aceasta se (ace imediat sau la cererea cumprtorului! <n ceea ce prive'te locul predrii& potrivit art! 111" C! civ!& dac +unul este individual determinat& predarea se va (ace la locul unde se a(l +unul ,n momentul ,nc/eierii contractului! <n toate celelalte cazuri& predarea tre+uie s se (ac la domiciliul de+itorului vnztorului%& deoarece plata este c/era+il& iar nu porta+il art! 11$# C! civ!%! +ovada predrii lucrului vndut de ctre vnztor se (ace potrivit regulilor generale re(eritoare la e0ecutarea o+liga*iilor! $ eltuielile de predare cntrire& msurare& numrare% sunt ,n sarcina vnztorului& iar c eltuielile de ridicare de la locul predrii ,ncrcare& transport& descrcare% revin cumprtorului& dac pr*ile nu au sta+ilit alt(el art! 111: C! civ%! <n caz de nee0ecutare total sau par*ial% a o+liga*iei de predare a +unului de ctre vnztor& cumprtorul poate invoca e0cep*ia de nee0ecutare a contractului sau poate cere rezolu*iunea contractului cu daune-interese sau e0ecutarea ,n natur a contractului art! 112$ C! civ!%! 1. ,bligaia de garanie 6+liga*ia de garan*ie a vnztorului decurge din principiul c acesta tre+uie s (ac tot ceea ce ,i st ,n putin* pentru a-i asigura cumprtorului o posesiune lini'tit 'i util! 6+liga*ia de garan*ie a vnztorului prezint un du+lu aspect5 - vnztorul tre+uie s-l garanteze pe cumprtor de lini'tita posesiune a lucrului vndut art! 111= C! civ!%& deci contra evic*iuniiB - vnztorul tre+uie s-l garanteze pe cumprtor de utila (olosin* a lucrului& prin urmare contra viciilor acestuia& care ,l (ac impropriu ,ntre+uin*rii dup destina*ia sa art! 111= 'i art! 1142 C! civ!%! a. -arania contra eviciunii art! 111:-1141 C! civ!% '. .oiunea de eviciune. 3rin eviciune se ,n*elege pierderea ,n tot sau ,n parte a propriet*ii +unului cumprat sau tul+urarea cumprtorului ,n e0ercitarea prerogativelor de proprietar ca urmare a valori(icrii de ctre vnztor sau de ctre o ter* persoan a unui drept care e0clude& ,n tot sau ,n parte& dreptul cumprtorului asupra acelui +un! Evic*iunea ,'i are sorgintea& de regul& ,n (apta unei ter*e persoane& iar& uneori& 'i ,n (apta personal a vnztorului! 3otrivit art! 111: C! civ!& vnztorul este& de drept& o+ligat s-l garanteze pe cumprtor de evic*iunea total sau par*ial a lucrului vndut& precum 'i de sarcinile care n-au (ost declarate la ,nc/eierea contractului! .e regul& evic*iunea rezult dintr-o /otrre 2udectoreasc rmas de(initiv& prin care se consacr dreptul ter*ului asupra +unului care a (ormat o+iectul contractului de vnzare-cumprare 'i de care cumprtorul a (ost deposedat! .. $ondiiile de existen a obligaiei de garanie contra eviciunii5 a. / !ie vorba de o tulburare de drept. ?nztorul nu poate (i *inut rspunztor pentru simpla tul+urare de (apt a cumprtorului care nu are un temei 2uridic! .e alt(el& contra tul+urrilor de (apt cumprtorul se poate apra singur prin mi2loacele puse la ,ndemn de lege& cum ar (i& de e0emplu& prin ac*iunile posesorii! 3rin urmare& pentru ca vnztorul s (ie *inut de aceast o+liga*ie tre+uie ca dreptul invocat de ter*ul evingtor s (ie un drept real sau un drept de crean*! 0. 0nztorul este inut de aceast garanie atunci cnd cauza tulburrii provocat de ter cumprtorului este anterioar sau concomitent vnzrii& 'tiut (iind c vnztorul
1#

nu rspunde de ,mpre2urri ulterioare ,nc/eierii contractului 'i predrii lucrului& e0cep*ie (cnd situa*ia ,n care evic*iunea provine dintr-un (apt personal al ,nstrintorului! Eai mult& vnztorul nu rspunde nici pentru uzucapiunea ,nceput anterior ,nc/eierii contractului& dar desvr'it ulterior& deoarece cumprtorul devenit proprietar avea posi+ilitatea s ,ntrerup cursul prescrip*iei ac/izitive! ). 6 a treia condi*ie pentru antrenarea o+liga*iei de garan*ie contra evic*iunii este necunoaterea cauzei eviciunii de ctre cumprtor! <n cazul ,n care cumprtorul a cunoscut pericolul evic*iunii& se prezum c a acceptat s suporte consecin*ele acesteia! Sarcina pro+ei cunoa'terii evic*iunii de ctre cumprtor revine celui care pretinde aceasta vnztorului%! .eose+it de garan*ia contra evic*iunii rezultnd din (apta unei ter*e persoane& vnztorul este *inut garant contra evic*iunii rezultnd 'i dintr-un (apt personal! 3rin !apt personal& ,n ,n*elesul art! 111" C! civ!& se ,n*elege orice (apt sau act anterior contractului& dar tinuit (a* de cumprtor& ori ulterior vnzrii& dar neprevzut ,n contract% svr'it de ctre vnztor sau succesorii si universali sau cu titlu universal% de natur a-l tul+ura pe cumprtor ,n lini'tita (olosin* a lucrului! <n acest caz este irelevant dac tul+urarea este de (apt sau de drept! <ntr-o asemenea situa*ie& cumprtorul se va apra prin invocarea unei e0cep*ii personale& numit excepie de garanie& ,ntruct )cine tre+uie s garanteze pentru evic*iune nu poate s eving-! 3otrivit art! 111" C! civ!& aceast o+liga*ie a vnztorului de a nu ,l tul+ura pe cumprtor este de esen*a vnzrii 'i deci nu poate (i ,nlturat sau modi(icat de pr*i& cci )orice conven*ie contrarie este nul-! 2. *odul de !uncionare a obligaiei de garanie contra eviciunii. <n cazul ,n care cumprtorul este pe cale de a (i evins& el este dator s-l c/eme ,n garan*ie pe vnztor ,n procesul intentat de ter*ul reclamant! 3e lng c/emarea ,n garan*ie a vnztorului ,n procesul intentat de ter*& cumprtorul are 'i o alt posi+ilitate& 'i anume& are desc/is calea unei ac*iuni directe ,n dezdunare% ,mpotriva vnztorului! <n aceast situa*ie& ,ns& cumprtorul se e0pune la pierderea pre*ului& a daunelor-interese 'i a c/eltuielilor de 2udecat& dac vnztorul (ace dovada c ar (i avut mi2loace potrivnice& necunoscute de cumprtor& pentru a respinge preten*iile ter*ului - e0cep*ia procesului ru condus art! 1141 C! civ!%! <n concluzie& atta vreme ct evic*iunea nu s-a produs& vnztorul nu tre+uie s comit nici un (apt sau act 2uridic care ar putea s-l tul+ur pe cumprtor o+liga*ie de a nu (ace%! <n ipoteza ,n care evic*iunea este iminent& vnztorul este de drept o+ligat s-l apere pe cumprtor su+ condi*ia& ,ns& ca prtul-cumprtor s-l c/eme ,n garan*ie o+liga*ie de a (ace%! <n (ine& dac evic*iunea s-a produs& vnztorul este rspunztor de daune o+liga*ie de a da%! 3. 1!ectele obligaiei de garanie contra eviciunii! 3.'. 1viciunea total. Evic*iunea este total ,n situa*ia ,n care cumprtorul pierde ,n ,ntregime proprietatea asupra lucrului care a (ormat o+iectul vnzrii-cumprrii! 3otrivit art! 11#1 C! civ!& ,n caz de evic*iune total se produc urmtoarele e(ecte5 a. 0nztorul trebuie s restituie integral preul & cci& de vreme ce cumprtorul a (ost evins& de*inerea pre*ului de ctre vnztor este lipsit de cauz art! 11#1 pct! 1 C! civ!%B
14

0. Cumprtorul are dreptul 'i la valoarea !ructelor naturale i civile pe care a !ost obligat s le napoieze celui care l-a evins art! 11#1 pct! 2 C! civ!%B ). Cumprtorul este ,ndrept*it 'i la restituirea c eltuielilor de #udecat& precum 'i a c eltuielilor contractului autenti(icare& ta0e de tim+ru etc! - art! 11#1 pct! 1 'i # C! civ!%B d. .e asemenea& cumprtorul are dreptul la daune-interese art! 11#1 pct! # C! civ!%! 3otrivit art! 11##-11#4 C! civ!& daunele datorate de vnztor pentru evic*iune constau ,n di(eren*a ,ntre pre* 'i sporul de valoare do+ndit de +un ,ntre momentul ,nc/eierii contractului 'i deposedarea cumprtorului& indi(erent de cauza care a produs e0cedentul de valoare& dac sporul a (ost sau nu previzi+il& ori vnztorul de +un-credin* sau de rea-credin*! 7ot cu titlu de daune-interese& vnztorul este o+ligat s restituie 'i c/eltuielile necesare& precum 'i c/eltuielile utile! <n cazul ,n care vnztorul a (ost de rea-credin*& datoreaz 'i c/eltuielile voluptuarii& adic cele (cute ,n scop de lu0 art! 11#= C! civ%! 3... 1viciunea parial. <n caz de eviciune parial& cumprtorul pierde doar o parte a propriet*ii sau su(er o restrngere a dreptului de proprietate asupra +unului care (ormeaz o+iectul vnzrii-cumprrii! Evic*iunea par*ial d dreptul cumprtorului de a alege ,ntre a cere rezolu*ionarea vnzrii 'i men*inerea ei cu despgu+iri pentru pierderea ,ncercat! 3otrivit art! 11#: C! civ!& cumprtorul poate cere rezolu*iunea vnzrii numai dac evic*iunea par*ial este att de important& ,nct el nu ar (i cumprat dac ar (i putut s o prevad! <n aceast ipotez& cumprtorul restituie lucrul a'a cum a rmas dup evic*iune& primind ,n sc/im+ pre*ul 'i despgu+iri ca ,n cazul evic*iunii totale! <n situa*ia ,n care cumprtorul opteaz pentru men*inerea vnzrii& cu toat evic*iunea ,ncercat& sau nu poate cere rezolu*iunea vnzrii& el are dreptul de a pretinde valoarea pr*ii pierdute& valoare calculat la momentul producerii evic*iunii! 4. *odi!icarea obligaiei de garanie contra eviciunii. Haran*ia contra evic*iunii este de esen*a vnzrii& ast(el c vnztorul este de drept o+ligat s-l garanteze pe cumprtor! Aceast garan*ie poart denumirea de garanie de drept! 3otrivit art! 111C C! civ!& )pr*ile pot prin conven*ie s adauge& s mic'oreze sau s 'tearg o+liga*ia de a rsupunde de evic*iune-! Haran*ia ma2orat& mic'orat sau ,nlturat se nume'te garanie de !apt conven*ional%! Cu toate acestea& legiuitorul limiteaz e(ectele clauzei de e0onerare de garan*ie contra evic*iunii ,n dou situa*ii& 'i anume5 a! 0nztorul va rspunde pentru eviciunea care a rezultat dintr- o !apt personal a sa sau a succesorilor si n drepturi& indi(erent dac (apta a (ost svr'it anterior sau ulterior ,nc/eierii contractului de vnzare-cumprare art! 111" C! civ!%& a(ar dac ,n clauza de e0onerare s-ar (i men*ionat e0pres (apta pentru care vnztorul ,n*elege s se e0onereze! +! 7ot ast(el& dac s-ar e0onera de rspundere pentru evic*iunea provenit din (apta ter*ilor& vnztorul nu se poate exonera de obligaia restituirii preului" a!ar de cazul cnd n contractul de vnzare- cumprare se menioneaz expres c bunul este cumprat pe riscul cumprtorului sau c acesta cumpr cu toate c avea cunotin de pericolul eviciunii art! 11#$ C! civ!%! Clauza de e0onerare scute'te ,ns& ,n toate cazurile& pe vnztor de plata daunelor-interese!

1=

0. ,bligaia vnztorului de garanie contra viciilor '. .oiunea de vicii ascunse. ?nztorul este dator s asigure cumprtorului (olosin*a lini'tit a lucrului! A'a (iind& el este *inut rspunztor ,n cazul ,n care lucrul vndut are unele de!ecte vicii% care ,l (ac impropriu ,ntre+uin*rii ,n scopul pentru care a (ost cumprat sau care sunt de natur s-i mic'oreze ,ntr-att de mult valoarea de ,ntre+uin*are& ,nct& dac cumprtorul le-ar (i cunoscut& n-ar mai (i cumprat lucrul sau nu ar (i pltit acela'i pre* art! 1142 C! civ!%! <n cazul ,n care viciile pot (i ,nlturate prin repararea +unului& cumprtorul va putea cere acest lucru! .. $ondiiile obligaiei de garanie contra viciilor! 3entru a (i antrenat rspunderea vnztorului& viciile tre+uie s ,ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi*ii5 a. 0iciile s !ie ascunse! 3otrivit art! 1141 C! civ!& vnztorul nu rspunde de )viciile aparente 'i despre care cumprtorul a putut singur s se conving-! ?iciul are caracter ascuns dac el nu poate (i o+servat la o atent veri(icare a lucrului 'i& evident& cumprtorul nu l-a cunoscut 'i nici nu putea s-l cunoasc& iar vnztorul nu l-a ,ncuno'tin*at despre e0isten*a acestuia! Sarcina pro+ei cunoa'terii viciului de ctre cumprtor incum+ vnztorului! Aspunderea pentru viciile ascunse ale lucrului va reveni vnztorului& c/iar dac a (ost de +un-credin*& adic nu a cunoscut viciile! 3osi+ilitatea cumprtorului de a lua cuno'tin* de viciile lucrului se apreciaz in abstracto& avndu-se ,n vedere un cumprtor prudent 'i diligent! 3rin urmare& ,n situa*ia ,n care se cumpr un +un pentru a crui cunoa'tere sunt necesare cuno'tin*e de specialitate& dac cumprtorul nu apeleaz la o persoan cali(icat ,n domeniu& ,nseamn c 'i-a asumat riscul cumprrii unui +un a(ectat de vicii! 0. 0iciile s existe n momentul nc eierii contractului & adic viciul ascuns al lucrului s (i e0istat anterior sau s (ie concomitent vnzrii! 3entru viciile care survin ulterior vnzrii-cumprrii& vnztorul nu poate (i *inut rspunztor& deoarece& prin e(ectul transmiterii propriet*ii& riscurile trec asupra cumprtorului! <n cazul ,n care trans(erul dreptului de proprietate asupra +unului urmeaz s ai+ loc la o dat ulterioar celei a ,nc/eierii contractului de vnzare-cumprare& vnztorul are o+liga*ia de a rspunde pentru viciile ascunse ivite ,ntre momentul ,nc/eierii contractului 'i trans(erul dreptului de proprietate! .ac vnzarea s-a e(ectuat su+ condi*ie suspensiv& viciul ascuns tre+uie s e0iste la momentul ,ndeplinirii condi*iei! 0. 0iciile s !ie grave! Se consider c viciile sunt grave dac din cauza lor lucrul este impropriu ,ntre+uin*rii potrivit destina*iei sau naturii sale sau atunci cnd acestea ,i mic'oreaz ,ntr-att valoarea de ,ntre+uin*are ,nct& ,n cazul ,n care cumprtorul le-ar (i cunoscut& nu ar (i cumprat +unul sau ar (i pltit un pre* mai mic! Aspunderea vnztorului pentru viciile ascunse ale lucrului se antreneaz indi(erent dac acesta le cuno'tea sau nu& respectiv dac a (ost de +un sau de rea-credin*! .ovada ,ntrunirii cumulative a cerin*elor legale care condi*ioneaz rspunderea vnztorului pentru viciile lucrului cade ,n sarcina cumprtorului! 2. 1!ectele rspunderii pentru vicii ascunse. <n cazul ,n care descoper c lucrul vndut este a(ectat de vicii ascunse& cumprtorul are (acultatea de a cere& potrivit art! 1144 C! civ!& (ie rezolu*iunea vnzrii& (ie o reducere a pre*ului!
1:

<n cazul ,n care vnztorul a (ost de rea-credin* este *inut& potrivit art! 114= C! civ!& 'i la plata de daune-interese& inclusiv +ene(iciul nerealizat! - Ac*iunea prin care cumprtorul cere rezolu*iunea vnzrii este numit aciune red ibitorie. Aceast ac*iune este admis ,n cazul ,n care& datorit viciului& +unul este impropriu ,ntre+uin*rii potrivit destina*iei sau naturii sale ori valoarea de ,ntre+uin*are este ,ntr-att de mic'orat ,nct& ,n cuno'tin* de cauz& cumprtorul nu ar (i ,nc/eiat contractul! Nu se cere& ,ns& ca +unul s (ie a+solut impropriu utilizrii potrivit destina*iei sale normale! .ac ac*iunea red/i+itorie a (ost admis& cumprtorul va tre+ui s restituie lucrul ,n starea ,n care se a(la& iar vnztorul s restituie pre*ul ,ncasat 'i s-l despgu+easc pe cumprtor pentru c/eltuielile ocazionate de ,nc/eierea contractului! Aceste despgu+iri sunt datorate de ctre vnztor c/iar 'i atunci cnd cumprtorul nu mai poate restitui +unul datorit viciilor ascunse! - .ac cumprtorul nu cere rezolu*iunea contractului& el va pstra +unul& putnd solicita reducerea corespunztoare a pre*ului& propor*ional cu pagu+a provocat de viciile ascunse 'i restituirea pr*ii respective din pre*ul ac/itat art! 1144 C! civ!%! Ac*iunea de reducere a pre*ului este numit aciune estimatorie sau 2uanti minoris& cci aprecierea valorii lucrului se apreciaz prin e0pertiz! Ac*iunea red/i+itorie 'i cea estimatorie nu se pot e0ercita concomitent& cumprtorul (iind o+ligat s opteze pentru una dintre ele! Cumprtorul are 'i posi+ilitatea remedierii de(ec*iunilor de ctre vnztor sau c/iar de ctre el pe seama vnztorului& cnd aceast reparare este posi+il 'i cnd ea nu ar ocaziona c/eltuieli dispropor*ionate ,n raport cu valoarea lucrului! <n aceea'i msur se poate cere 'i ,nlocuirea de ctre vnztor +unului de(ect! 3. 3ermenul de intentare a aciunilor. 3otrivit art! 4 din .ecretul nr! 1=:;1"4C& )dreptul la ac*iunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis !!! se prescrie prin ,mplinirea unui termen de = luni& ,n cazul ,n care viciile nu au (ost ascunse cu viclenie-! <n cazul ,n care viciile au (ost ascunse cu viclenie& adic vnztorul a (ost de rea-credin* a cunoscut viciile%& ac*iunea red/i+itorie 'i cea estimatorie se prescriu ,n termenul general de prescrip*ie e0tinctiv& adic ,n termen de 1 ani! Aceste termene ,ncep s curg de la data descoperirii viciilor& ,ns cel mai trziu la ,mplinirea unui an de la predarea lucrului de orice natur& cu e0cep*ia construc*iilor cnd termenul ,ncepe s curg cel mai trziu la ,mplinirea a 1 ani de la predare art! 11 alin! 1-2 din .ecretul nr! 1=:;1"4C%! 4. *odi!icarea convenional a garaniei pentru vicii. Ne(iind reglementat prin norme imperative& pr*ile pot conveni asupra agravrii rspunderii vnztorului pentru vicii& instituind 'i rspunderea pentru viciile aparente sau pentru cele aprute ulterior vnzrii '!a! .ac vnztorul a (ost de +un-credin*& pr*ile pot conveni limitarea ori ,nlturarea garan*iei pentru vicii art! 114# C! civ!%! <n cazul ,n care vnztorul a (ost de rea-credin*& clauza e0pres de e0onerare sau limitare a rspunderii nu poate (i invocat contra cumprtorului de +un-credin*& vnztorul (cndu-se vinovat de dol prin omisiune! C. (lte obligaii ale vnztorului Alturi de o+liga*ia predrii +unului 'i cea de garan*ie su+ cele dou aspecte& vnztorul ,'i poate asuma 'i alte o+liga*ii accesorii cum ar (i& de e0emplu& s-l instruiasc pe cumprtor asupra pstrrii 'i utilizrii +unului vndut& ,ndeose+i la +unuri casnice electro-te/nice 'i electronice de (olosin* ,ndelungat& autoturisme etc!
1C

.esigur& asemenea in(orma*ii sunt utile pentru cumprtor& dar& ,n acela'i timp& ,n cazul nerespectrii lor ,ntocmai de ctre acesta& sunt de natur s e0onereze de rspundere pe vnztor 'i aceasta c/iar dac de(ec*iunea apare ,n perioada de garan*ie! & 2. O0li6a(iile )um,-r-torului A. %lata preului 3otrivit art! 11=1 C! civ! )3rincipala o+liga*ie a cumprtorului este de a plti pre*ul la ziua 'i la locul determinat prin contract-! 3lata pre*ului trebuie !cut vnztorului& ,ns ea poate (i (cut 'i unei alte persoane& indicat de vnztor! Ct prive'te locul plii preului acesta este cel sta+ilit de pr*i prin contract art! 11=1 C! civ!%! <n cazul ,n care pr*ile nu au convenit nimic cu privire la acesta& plata pre*ului se va (ace acolo unde are loc predarea +unului art! 11=2 C! civ!%& respectiv la domiciliul vnztorului& plata (iind portabil! <n ceea ce prive'te modalitatea de plat a pre*ului& aceasta se poate realiza5 - (ie su+ (orma unei sume glo+ale care s (ac o+iectul unei presta*ii uniceB - (ie ,n mod (rac*ionat& e'alonat ,n timp& ,n rate la anumite termene& de regul lunar& caz ,n care vnztorul ,'i poate lua msuri de precau*ie ,n vederea garantrii pl*ii pre*ului& rezervndu-'i prin contract proprietatea lucrului pn la ac/itarea ultimei rate! 3otrivit art! 11=1 C! civ!& cumprtorul este o+ligat s plteasc do+nzi& pn la ac/itarea integral a pre*ului ,n urmtoarele cazuri5 - dac pr*ile au convenit e0pres prin contract acest (aptB - dac lucrul vndut 'i predat este productor de (ructe naturale sau civile% ori alte venituriB - ,n toate celelalte cazuri numai dac cumprtorul a (ost pus la ,ntrziere printr-o noti(icare! <n cazul ,n care vnztorul re(uz primirea pl*ii pre*ului& cumprtorul se va putea eli+era de aceast o+liga*ie printr-o o(ert real& iar dac vnztorul re(uz ,n continuare& cumprtorul va putea consemna suma la Casa de Economii 'i Consemna*iuni& cernd instan*ei de 2udecat s valideze plata ast(el (cut art! 111# C! civ!%! <n caz de neplat a pre*ului de ctre cumprtor& vnztorul poate s-'i e0ercite dreptul de reten*ie asupra +unului pn ,n momentul pl*ii! 3entru e0ercitarea dreptului de reten*ie de ctre vnztor& tre+uie ,ntrunite dou condi*ii5 - crean*a privind pre*ul s (ie e0igi+ilB - cumprtorul s nu (i do+ndit deten*iunea +unului care (ormeaz o+iectul vnzrii! <n situa*ia ,n care +unul a (ost predat cumprtorului& vnztorul va putea cere e0ecutarea silit a o+liga*iei de plat a pre*ului& avnd un privilegiu special care-i con(er dreptul de a (i satis(cut cu pre(erin* (a* de al*i creditori& din pre*ul +unului vndut art! 1:1: pct! 1 C! civ!%! Ac*iunea ,n plata pre*ului are caracter personal 'i se prescrie ,n termenul general de 1 ani! ?nztorul poate opta 'i pentru a cere rezolu*iunea contractului de vnzare-cumprare pentru neplata integral sau par*ial a pre*ului& inclusiv a do+nzilor! Ac*iunea ,n rezolu*iunea vnzrii poate (i introdus de urmtoarele persoane5 - ,n primul rnd de vnztorB - de succesorii si universali& succesorii cu titlu universal 'i c/iar de ctre cei cu titlu particular& dac ac*iunea se cuprinde ,n legatB
1"

- de creditorii vnztorului pe calea ac*iunii o+liceB - de ctre ter*ele persoane care l-au pltit pe vnztor 'i s-au su+rogat ,n drepturile acestuia prin ac*iunea su+rogatorie art! 11$=-11$: C! civ%! Ac*iunea ,n rezolu*iunea vnzrii are un caracter real art! 11=C C! civ!%& ceea ce ,nseamn c poate (i intentat ,mpotriva oricrei persoane ,n posesia creia se a(l +unul vndut! Aezolu*iunea are drept consecin* des(iin*area cu e(ect retroactiv a vnzriicumprrii& cu consecin*a repunerii pr*ilor ,n situa*ia anterioar& ducnd& ,n principiu& 'i la des(iin*area tuturor drepturilor constituite ,n (avoarea ter*elor persoane de ctre cumprtor asupra +unului vndut! 1. &uarea n primire a lucrului Cumprtorul este o+ligat s ia ,n primire lucrul vndut la locul 'i la termenul la care vnztorul este o+ligat s-l predea! 3rin urmare& aceast opera*ie tre+uie e0ecutat la termenul sta+ilit ,n contract& iar ,n lipsa unei asemenea stipula*ii& potrivit o+iceiului locului art! ":$ alin! 2 C! civ!%B dac nu e0ist un o+icei& ,ndat dup ,nc/eierea contractului! <n cazul ,n care cumprtorul re(uz preluarea lucrului mo+il%& vnztorul ,l poate pune ,n ,ntrziere& iar dac cumprtorul persist ,n re(uzul su& vnztorul are un drept de op*iune ,ntre consemnarea +unului ,n depozit& cu autorizarea 2usti*iei 'i pe c/eltuiala cumprtorului 'i rezolu*iunea vnzrii cu daune-interese! .ac vnzarea-cumprarea a avut ca o+iect +unuri mo+ile% altera+ile sau supuse (luctua*iei de valoare& ,ntruct vnztorul ne le poate consemna ,n depozit 'i a'tepta o /otrre 2udectoreasc& rezolu*iunea se produce de drept 'i (r punere ,n ,ntrziere dup e0pirarea termenului prevzut pentru ridicarea lor& dac termenul a (ost stipulat numai ,n (avoarea vnztorului art! 11:$ C! civ!%! C. /uportarea c eltuielilor vnzrii-cumprrii 3otrivit art! 11$4 C! civ!& cumprtorul este o+ligat s suporte c/eltuielile vnzrii& dac pr*ile nu au stipulat alt(el! Aceste c/eltuieli care incum+ cumprtorului ca un accesoriu al pre*ului constau ,n c/eltuieli propriu-zise ale actului& ta0ele de tim+ru& de autenti(icare a actelor ,n cazul +unurilor imo+ile! 7ot ,n sarcina cumprtorului sunt 'i c/eltuielile ocazionate de ridicarea 'i transportul +unurilor! 3r*ile pot prevedea& ,ns& ca aceste c/eltuieli s (ie suporte ,n comun sau c/iar numai de ctre vnztor! SECIUNEA A I?-A VARIET"#I ALE CONTRACTULUI DE VN ARE!CUMPARARE & '. V*n+area du,- 6reutate7 num-r sau m-surAceast varietate de vnzare are ca o+iect numai lucruri de gen& dintr-un lot determinat! 3entru individualizarea cantit*ii vndute va tre+ui s se e(ectueze numrarea sau msurarea acesteia! Caracteristic acestei variet*i de vnzare-cumprare este (aptul c trans(erul dreptului de proprietate asupra +unului 'i a riscurilor de la vnztor la cumprtor are loc ulterior ,nc/eierii contractului& 'i anume& ,n momentul individualizrii +unurilor prin cntrire& numrare sau msurare! & .. V*n+area )u 6r-mada 8art. '.99 C. )iv.: Aceast varietate de vnzare are ca o+iect +unuri care vor (i individualizate printr-o

2$

cantitate determinat prin masa lor! Constituie vnzare cu grmada ,n +loc%& de e0emplu& carto(ii dintr-un depozit& lemnele de (oc dintr-un camion etc! 3re*ul se determin glo+al& pentru ,ntreaga cantitate! .reptul de proprietate 'i riscul pieirii (ortuite a +unului vndut se transmit de la vnztor la cumprtor ,n momentul realizrii acordului de voin* dintre pr*i& ,ntruct din acest moment lucrul vndut 'i pre*ul au (ost convenite de pr*i! & 2. V*n+area ,e 6ustate 3otrivit art! 11$1 C! civ!& )<n privin*a vinului& a oliului 'i a altor asemenea lucruri care& dup o+icei& se gust mai ,nainte de a se cumpra& vinderea nu e0ist pn ce cumprtorul nu le-a gustat 'i n-a declarat c-i convin-! ?nzarea pe gustate este ,ntlnit (recvent ,n pie*e& trguri& unde se des(ac +unuri alimentare! 3entru ,nc/eierea valid a unei asemenea vnzri este necesar ca& ,n preala+il& cumprtorul s (i gustat aceste +unuri 'i s (i declarat c ,i convin! 3roprietatea +unului se transmite dup ce acesta este individualizat! & 3. V*n+area ,e ;n)er)ate 3otrivit art! 11$2 C! civ!& vnzarea pe ncercate este un contract ,nc/eiat din momentul realizrii acordului de voin*& su+ condi*ia suspensiv a ,ncercrii lucrului de ctre cumprtor sau un e0pert%! Cumprtorul ar putea re(uza lucrul numai dac ,n mod o+iectiv acesta este necorespunztor& (apt poate care poate (i dovedit& ,n caz de ne,n*elegere& prin e0pertiz! Contractul se consider per(ectat numai dup ce cumprtorul& ,n urma ,ncercrii lucrului a dat rspuns pozitiv& evident& ,n termenul (i0at de pr*i pentru ,ncercareB ,n caz de ne,n*elegere& momentul este apreciat de instan*a de 2udecat! Cu vnzarea pe ,ncercate este asimilat 'i vnzarea pe mostr& cnd se cere ca +unul vndut s corespund mostrei! .ac +unul care (ormeaz o+iectul vnzrii-cumprrii nu corespunde mostrei& cumprtorul poate re(uza preluarea lucrului& putnd cere ,nlocuirea acestuia cu altul corespunztor mostrei sau rezolu*iunea contractului! & 4. V*n+area de dre,turi de )rean(- 8)esiunea de )rean(-: Aceast varietate de vnzare constituie un mi2loc speci(ic de transmitere a o+liga*iilor& care const ,n acordul de voin* prin care creditorul cedent% transmite ,n mod voluntar& cu titlu oneros sau gratuit& dreptul su de crean* unei alte persoane& numit cesionar& care devine ast(el creditor ,n locul su 'i care va putea ,ncasa crean*a cedat de la de+itor de+itor cedat%! 6pera*iunea este studiat pe larg la materia o+liga*iilor! & <. V*n+area unei su))esiuni 8mo=teniri: ?nzarea unei succesiuni mo'teniri% este un contract prin care titularul unui drept succesoral ,nstrineaz cu titlu oneros acest drept altei persoane& (ie como'tenitor& (ie o persoan strin de mo'tenire! 6 asemenea vnzare este posi+il numai dup momentul desc/iderii succesiunii& pentru c alt(el suntem ,n prezen*a unui pact asupra unei succesiuni nedesc/ise& interzis de lege su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute& 'i numai dac succesi+ilul a optat ,n sensul acceptrii succesiunii ,n termenul prevzut de lege de alt(el& (aptul vnzrii mo'tenirii ec/ivaleaz cu o acceptare tacit a acesteia%! 3otrivit art! 1#$$ C! civ!& o asemenea vnzare produce e(ecte ,ntre pr*i de la data desc/iderii succesiunii!

21

& >. V*n+area )u ,a)t de r-s)um,-rare Codul civil& ,n art! 11:1-11C:& ,n redactarea sa ini*ial& aplica+il pn la 2 aprilie 1"11& reglementa pactul de rscumprare! Aceast varietate de vnzare era supus unei condi*ii rezolutorii e0prese& prin care vnztorul ,'i rezerva (acultatea de a relua +unul vndut& restituind pre*ul 'i c/eltuielile (cute de cumprtor ,ntr-un anumit termen! ?nzarea cu pact de rscumprare este interzis prin lege su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute& ea disprnd prin art! # al 9egii Cametei din 2 aprilie 1"11& care a a+rogat art! 11:1-11C: C! civ! & ?. V*n+area )u arvun- 8art. '.9>!'.9? C. )iv.: 3rin arvun se ,n*elege suma de +ani pe care una dintre pr*i o d celeilalte cu ocazia ,nc/eierii unui contract sau antecontract& sum care reprezint& de regul& o parte din pre*& urmnd ca& ,n caz de nee0ecutare a contractului din culpa uneia dintre ele& aceasta s piard suma dat& respectiv s restituie du+lul sumei primite! <n cazul ,n care contractul nu mai poate (i e0ecutat din cauze independente de voin*a pr*ilor sau dac acestea ,n*eleg s pun capt contractului& ori dac acesta este lovit de nulitate art! 12": alin! 1 C! civ!%& conven*ia accesorie de arvun rmne (r e(ect& ea tre+uind s (ie restituit de cel care a primit-o! .ac contractul este dus la +un s(r'it pr*ile e0ecutndu-'i o+liga*iile asumate -& arvuna este o parte integrant a presta*iei pr*ii care a dat-o! & 9. Cesiunea de dre,turi liti6ioase =i retra)tul liti6ios 8art. '3@.!'3@3 C. )iv.: Un drept este litigios ,n situa*ia ,n care asupra lui e0ist o contesta*ie& un litigiu dedus ,naintea 2udec*ii! .e(ini*ia retractului litigios este dat de art! 1#$2 C! civ!& potrivit cruia& )cel ,n contra crui e0ist un drept litigios vndut se va putea li+era de cesionar numrndu-i pre*ul real al cesiunii& spezele contractului 'i do+nda din ziua cnd cesionarul a pltit pre*ul cesiunii-! E(ectele retractului litigios constau ,n des(iin*area cu e(ect retroactiv a vnzrii dreptului litigios (a* de retractant de+itorul cedat% 'i stingerea procesului& deoarece retractantul do+nde'te dreptul litigios de la adversarul din proces& ast(el c se su+stituie ,n drepturile acestuia cumprtor%& cumulnd calit*ile de reclamant 'i prt& calit*i incompati+ile! & '@. V*n+area la li)ita(ie 8art. '2??!'29@ C. )iv.: <n aceast situa*ie +unul care urmeaz s (ie vndut este pus ,n vnzare ,n mod pu+lic 'i cu respectarea unor proceduri speciale& (iind vndut ad2udecat% aceluia dintre participan*ii la licita*ie care o(er pre*ul cel mai mare art! 11CC C! civ!%! ?nzarea la licita*ie poate (i voluntar sau silit 2udiciar%! 9icita*ia se des('oar su+ conducerea unui agent al instan*ei de 2udecat 'i se ,nc/eie printr-o ordonan* de ad2udecare& care constituie titlul de proprietate al cumprtorului! <n cazul ,n care vnzarea la licita*ie are loc ,n cadrul procedurii e0ecutrii silite& sunt aplica+ile normele speciale din Codul de procedur civil& care instituie aceast procedur! & ''. V*n+area )-tre ,o,ula(ie a lo)uin(elor )onstruite din fondurile statului =i din fondurile unor unit-(i de stat

22

.up anul 1"C"& organul legislativ a adoptat dou acte normative prin care s-a reglementat vnzarea ctre popula*ie a locuin*elor 'i a altor spa*ii din (ondurile unit*ilor economice sau +ugetare de stat& 'i anume5 .ecretul-9ege nr! =1;1""$ 'i 9egea nr! C4;1""2! 3otrivit acestor acte normative& sunt supuse vnzrii doar locuin*ele construite din (ondurile statului& nu 'i cele devenite proprietate de stat ,n temeiul unor acte normative adoptate ,nainte de anul 1"C"! 3otrivit reglementrilor ,n vigoare& pre(ecturile 2ude*ene 'i cea a municipiului Fucure'ti au ,n competen*a lor dreptul de a sta+ili prin decizie lista locuin*elor destinate spre vnzare ctre popula*ie!

21

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE ACBIM1
SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE ACBIM1 & '. No(iunea )ontra)tului de s)Cim0 $ontractul de sc imb este acel act 2uridic prin care pr*ile& numite cosc imbai sau copermutani& ),'i dau respectiv un lucru pentru altul- art! 1#$4 C! civ!%! 3rin urmare& ,n +aza acestui contract& pr*ile ,'i transmit reciproc proprietatea asupra unui lucru sau un alt drept real ori de crean*! Funurile pe care copermutan*ii le sc/im+ ,ntre ei pot (i de acela'i (el sau pot (idi(erite! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de s)Cim0 a. Contractul de sc/im+ este un contract consensual art! 1#$= C! civ!%! 3rin e0cep*ie& ,n cazul ,n care o+iectul sc/im+ului ,l (ormeaz terenurile& actul de ,nstrinare tre+uie ,nc/eiat ,n (orm autentic art! 2 alin! 1 din 7itlul 8 al 9egii nr! 2#:;2$$4%& su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute! 0. Contractul de sc/im+ este un contract bilateral sinalagmatic%! ). Contractul de sc/im+ este un contract cu titlu oneros! <n cazul ,n care +unurile care (ac o+iectul sc/im+ului nu sunt egale ca valoare& copermutantul care prime'te +unul de o valoare mai mare va plti celuilalt o sum de +ani numit sult! d. Contractul de sc/im+ este un contract comutativ! e. Contractul de sc/im+ este translativ de proprietate& dar el poate mi2loci 'i transmiterea altor drepturi reale sau drepturi de crean*! Giind un contract translativ de proprietate& sc/im+ul d na'tere la o+liga*ia de garan*ie pentru evic*iune 'i pentru vicii ascunse! 3otrivit art! 1#$# C! civ!& evic*iunea ,n materie de sc/im+ d dreptul celui evins s cear daune-interese pentru pre2udiciul su(erit! SECIUNEA A II-A REDULI APLICA1ILE CONTRACTULUI DE ACBIM1 & '. A,li)area unor re6uli de la )ontra)tul de v*n+are!)um,-rare Codul civil& precum 'i alte acte normative prevd pentru contractul de sc/im+ anumite reguli specialeB art! 1#$" C! civ! dispunnd c )toate celelalte reguli prescrise pentru vnzare& se aplic 'i ,n contractul de sc/im+-! Ast(el& ,n ceea ce prive'te condi*iile de validitate ale contractului de sc/im+& acestea sunt acelea'i ca 'i ,n cazul contractului de vnzare-cumprare! 3redarea +unului care (ormeaz o+iectul contractului de sc/im+ se (ace potrivit regulilor de la vnzare! 7ot ast(el ac*ioneaz 'i o+liga*ia reciproc a pr*ilor de garan*ie contra evic*iunii 'i contra viciilor ascunse! <n cazul ,n care sc/im+ul este cu sult& pentru aceasta se vor aplica dispozi*iile privind plata pre*ului de la contractul de vnzare-cumprare! Sunt ,ns unele reguli aplica+ile contractului de vnzare-cumprare care nu sunt incidente ,n cazul sc/im+ului! Ast(el& ,n cazul contractului de sc/im+& clauzele neclare se
2#

interpreteaz ,n (avoarea de+itorului& aplicndu-se regulile generale din materia o+liga*iilor& iar ,n ceea ce prive'te c/eltuielile contractuale& ele vor (i suportate ,n mod egal de am+ii copermutan*i& cu e0cep*ia cazului ,n care ace'tia s-au ,n*eles alt(el! & .. A,li)area re6ulilor s,e)ifi)e s)Cim0ului Art! l#$: C! civ! prevede5 ).ac unul dintre copermutan*i a primit lucrul lui dat ,n sc/im+& 'i ,n urm pro+eaz c cellalt contractant nu este proprietar al acelui lucru& nu poate (i constrns a preda pe cel ce dnsul a promis& ci numai ,ntoarce pe cel primit-! 3rin urmare& ,n nici un caz& contractul de sc/im+ nu poate avea ca o+iect +unul altuia! Un asemenea contract nu poate (i opus adevratului proprietar! <n situa*ia ,n care acesta ar revendica +unul& copermutantul& c/iar de +un-credin*& va (i o+ligat s-l restituie& cu toate c el ,nsu'i ar (i predat lucrul su copermutantului neproprietar& iar acesta din urm nu i l-a restituit! Contractul prin care copermutantul d ,n sc/im+ lucrul altuia este& prin urmare& lovit de nulitate! Aceasta este o alt deose+ire (a* de vnzare unde& dup cum am vzut& vnzarea lucrului altuia nu este nul& su+ rezerva unor distinc*ii! 3otrivit art! 1#$C C! civ!& copermutantul evins are la ,ndemn (ie o ac*iune ,n garan*ie pentru evic*iune& (ie o ac*iune ,n rezolu*iunea sc/im+ului cu consecin*a repunerii ,n situa*ia anterioar!

24

CAPITOLUL III

CONTRACTUL DE RENT" VIADER"


SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENT" VIADER" & '. No(iunea =i re6lementarea )ontra)tului de rent- via6er$ontractul de rent viager este actul 2uridic ,n +aza cruia o parte& numit credirentier& ,nstrineaz un +un sau o sum de +ani capital% unei alte pr*i& numit debirentier& care se o+lig& ,n sc/im+& s-i plteasc& periodic& o anumit sum de +ani renta viager% credirentierului& pn la ,ncetarea sa din via*! Contractul poate (i constituit 'i cu titlu gratuit& de+irentierul neprimind nimic ,n sc/im+ul rentei! Aenta viager poate (i constituit 'i ,n (olosul unei alte persoane& care nu este parte ,n contract ter bene!iciar%& ipotez ,n care renta viager constituie o stipula*ie ,n (avoarea altuia art! 1=#2 alin! 1 C! civ!%! Esen*ial este ca durata contractului s (ie legat de timpul vie*ii unei persoane! <n cazul ,n care credirentierul sau ter*ul de via*a cruia pr*ile leag e0isten*a contractului% era decedat la data ,nc/eierii acestuia sau dac constituirea rentei s-a (cut ,n (avoarea unei persoane +olnave& care a decedat din cauza acelei +oli ,n urmtoarele 2$ zile de la ,nc/eierea contractului& acesta este nul art! 1=##-1=#4 C! civ%! Contractul de rent viager este reglementat de Codul civil ,n Cartea a III-a& 7itlul 8III +espre contractele aleatorii%& ,n Capitolul III& intitulat +espre contractul de rendit pe via& art! 1=1"-1=41! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de rent- via6era. Contractul de rent viager este consensual& cu e0cep*ia cazului ,n care are ca o+iect un teren! 0. Contractul de rent viager este cu titlu oneros& dar poate (i constituit 'i cu titlu gratuit& prin dona*ie sau legat art! 1=#$-1=#1 C! civ! ). Contractu de rent viager este un contract aleatoriu& e0istnd 'anse de c'tig sau de pierdere pentru am+ele pr*i! Cnd renta viager este constitut cu titlu gratuit& prin dona*ie sau legat& contractul nu mai are un caracter aleatoriu& (iind o li+eralitate! d. Aenta viager este un contract sinalagmatic. .ac renta s-a instituit prin dona*ie& va avea caracter unilateral cu e0cep*ia cazului ,n care dona*ia este cu sarcin%! .ac renta s-a constituit prin legat& va urma regimul actelor 2uridice unilaterale! e. Contractul de rent viager este un contract translativ de proprietate! f. Contractul de rent viager este un contract cu executare succesiv pentru de+irentier! SECIUNEA A II-A CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE RENT" VIADER" Att credirentierul& ct 'i de+irentierul tre+uie s ai+ capacitatea de a dispune& ,ntruct renta viager este translativ de proprietate! .ac renta este constituit cu titlu
2=

gratuit& de+irentierul tre+uie s ai+ capacitatea cerut pentru ,nc/eierea contractului de dona*ie sau a unui testament! $onsimmntul tre+uie s (ie li+er e0primat& s nu (ie viciat prin eroare& dol& violen* 'i& ,n unele condi*ii& leziune! ,biectul prestaiei credirentierului poate s (ie att un +un imo+il& ct 'i un +un mo+il& inclusiv o sum de +ani& iar obiectul obligaiei debirentierului va consta ,ntr-o sum de +ani sau anumite cantit*i de +unuri (ungi+ile%& plti+il la anumite intervale de timp! $auza tre+uie s existe& s (ie licit 'i moral! SECIUNEA A III-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE RENT" VIADER" & '. O0li6a(iile de0irentierului A. %lata rentei .e+irentierul este *inut s plteasc ratele de rent ,n cuantumul convenit& pe toat durata vie*ii credirentierului contractant sau ter* +ene(iciar% ori pn la decesul ter*ului pn la moartea cruia credirentierul are dreptul la ratele de rent! .e+irentierul nu se poate eli+era de aceast o+liga*ie prin restituirea +unurilor primite de la credirentier& c/iar dac ar renun*a la restituirea de ctre acesta a ratelor de rent viager de2a ,ncasate art! 1=#C C! civ%! 3lata rentei va (i (cut la datele prevzute ,n contract! Con(orm art! 1=#" alin! 2 C! civ!& pr*ile pot conveni ca ratele de rent s se plteasc anticipat! Ca regul& renta se datoreaz pentru (iecare zi ct credirentierul sau persoana de a crei e0isten* a (ost condi*ionat plata rentei se a(l ,n via*! <n caz de nee0ecutare a o+liga*iei de plat a rentei& credirentierul are dreptul de a cere e0ecutarea silit asupra patrimoniului de+irentierului ,n termenul general de prescrip*ie de 1 ani art! 1 din .ecretul nr! 1=:;l"4C%& termen care se calculeaz separat pentru (iecare rat de rent& din momentul ,n care ea a devenit e0igi+il! Credirentierul nu va putea solicita rezolu*iunea contractului pentru nee0ecutare& ci numai e0ecutarea silit a contractului art! 1=#: C! civ!%! 3rin e0cep*ie& se poate cere rezolu*iunea ,n urmtoarele situa*ii5 - pr*ile au stipulat ,n acest sens un pact comisoriu e0presB - pr*ile au prevzut c anularea contractului de rent viager atrage o+liga*ia lor de a restitui presta*iile primiteB - de+irentierul nu o(er sau mic'oreaz garan*iile stipulate prin contract pentru plata rentei! .es(iin*area contractului poate interveni 'i atunci cnd constituirea rentei s-a (cut cu titlu gratuit sau ca o sarcin a dona*iei& ,ntruct dona*ia este revoca+il pentru nee0ecutarea sarcinii art! C2" C! civ!%! <n cazul ,n care instan*a de 2udecat a pronun*at rezolu*iunea contractului de rent viager& de+irentierul va (i o+ligat s restituie +unurile primite& ne(iind ,ns ,ndrept*it la ,napoierea ratelor pltite& deoarece se consider c acestea reprezint ec/ivalentul (olosin*ei +unurilor transmise sau al sumei de +ani pltite de ctre credirentier! 1. ,bligaia debirentierului de a o!eri credirentierului garaniile stipulate n contract pentru asigurarea plii rentei .e+irentierul este o+ligat s o(ere garan*ii pentru plata rentei 'i& o dat instituite
2:

aceste garan*ii& s nu le diminueze! Ast(el& de+irentierul poate garanta plata rentei cu o ipotec sau cu o (ide2usiune! 3otrivit art! 1=#= C! civ!& persoana ,n (avoarea creia s-a constituit renta viager cu titlu oneros poate cere des(iin*area contractului& dac de+irentierul nu o(er garan*iile promise sau le mic'oreaz! <n cazul ,n care renta viager s-a constituit cu titlu gratuit& dispozi*iile art! 1=#= C! civ! devin inaplica+ile! & .. O0li6a(iile )redirentierului A. ,bligaia de predare a lucrului sau de plat a sumei promise <n cazul ,n care contractul de rent viager este cu titlu oneros& credirentierul este *inut s predea de+irentierului +unul mo+il ori imo+il care (ormeaz o+iectul contractului sau s plteasc suma de +ani promise& ori am+ele& dup cum s-au ,nvoit pr*ile contractante! 1. ,bligaia de garanie contra eviciunii i contra viciilor ascunse Credirentierul tre+uie s asigure de+irentierului lini'tita posesiune a lucrului& avnd o+liga*ia de garan*ie contra evic*iunii& provenit att din (apta ter*ilor& ct 'i din (aptul su personal! <n acela'i timp& tre+uie s-l garanteze pentru viciile ascunse ale lucrului& e0istente ,n momentul ,nc/eierii contractului de rent viager! & 2. Urm-rirea rentei via6ere de )-tre )reditori Aenta viager& indi(erent c a (ost constituit cu titlu oneros sau cu titlu gratuit& poate (i urmrit de creditorii credirentierului! <n cazul ,n care renta a (ost constituit cu titlu gratuit& ea poate (i declarat neurmri+il prin conven*ia pr*ilor art! 1=4$ C! civ!%! Cu toate acestea& o ast(el de rent va putea (i urmrit pentru datorii de alimente& c/irie sau alte crean*e privilegiate asupra mo+ilelor! Aenta viager constituit cu titlu oneros nu poate (i declarat neurmri+il& deoarece reprezint ec/ivalentul +unului transmis sau a sumei de +ani ,nstrinate& ast(el c dreptul de ga2 general al creditorilor c/irogra(ari asupra patrimoniului credirentierului de+itor nu su(er nici un (el de modi(icare! SECIUNEA A I?-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE RENT" VIADER" Ca regul& renta viager ,nceteaz la moartea persoanei n !uncie de durata vieii creia a !ost constituit! Contractul ,nceteaz 'i prin rezoluiune" care poate (i 2udiciar sau conven*ional! .ac renta a (ost constituit printr-o li+eralitate dona*iune ,ntre vii sau legat%& ea va putea (i revocat pentru oricare dintre cauzele prevzute de lege ,n aceast materie art! C2" 'i "1$ C! civ!%!

2C

CAPITOLUL IV

CONTRACTUL DE ENTRE#INERE
SECIUNEA I NO#IUNEA7 CARACTERELE %URIDICE $I CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ENTRE#INERE & '. No(iunea )ontra)tului de ;ntre(inere =i )on(inutul no(iunii de ;ntre(inere A. .oiunea contractului de ntreinere $ontractul de ntreinere reprezint o conven*ie prin care o parte& numit ntreinut& transmite unul sau mai multe +unuri individualizate ori o sum de +ani capital%& sau 'i +unuri 'i +ani unei alte pr*i& numit ntreintor& care se o+lig& ,n sc/im+& s presteze ,ntre*inere ,n natur (ie contractantului su& (ie unei alte persoane& numit bene!iciar al ntreinerii& pe o perioad determinat sau& de regul& pe tot restul vie*ii& iar dup moarte s o ,nmormnteze! Contractul de ,ntre*inere este un contract nenumit& el ne(iind reglementat de Codul civil 'i nici de alte acte normative cu caracter special! El este o crea*ie a practicii 2udiciare& (iindu-i aplica+ile prevederile generale din materia o+liga*iilor! 1. $oninutul noiunii de ntreinere No*iunea de ntreinere presupune o o+liga*ie comple0& care prive'te& pe de o parte& mi2loacele necesare traiului ,n care se includ5 alimente& ,m+rcminte& locuin*& cele necesare ,ngri2irii snt*ii etc!%& iar& pe de alt parte& mi2loacele necesare satis(acerii nevoilor spirituale ale creditorului ,n care se includ nevoile culturale& artistice& 'tiin*i(ice& de in(ormare etc!%! .e regul& pr*ile prevd elementele o+liga*iei de ,ntre*inere& strict necesare& re(eritoare la5 alimente& ,m+rcminte& locuin*& asisten* medical& c/eltuieli de ,nmormntare etc!& iar uneori recurg 'i la (ormula general )toate cele necesare traiului-! <n toate situa*iile ,n care instan*ele de 2udecat sunt c/emate s aprecieze ,ntinderea o+liga*iei ,ntre*intorului& acestea vor tre+ui s *in cont nu numai de ceea ce pr*ile au prevzut ,n contract& ci 'i de speci(icul o+liga*iei de ,ntre*inere! <n acest sens sunt dispozi*iile art! ":$ alin! 2 C! civ!& potrivit crora )ele conven*iile @ n!n!% o+lig nu numai la ceea ce este e0pres ,ntr-,nsele& dar la toate urmrile& ce ec/itatea& o+iceiul sau legea d o+liga*iei& dup natura sa-! Instan*ele de 2udecat vor tre+ui s *in cont 'i de nivelul o+i'nuit de trai al creditorului pn la data ,nc/eierii contractului de ,ntre*inere& deoarece& ,n principiu& nimeni nu ,nc/eie un act cu titlu oneros pentru a-'i (ace situa*ia mai grea! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de ;ntre(inere a. Contractul de ,ntre*inere este consensual& cu e0cep*ia cazului ,n care +unul ,nstrinat este un teren! 0. Contractul de ,ntre*inere este sinalagmatic& dar poate (i 'i unilateral& cnd se constituie prin dona*ie sau testament! ). Contractul de ,ntre*inere este un contract aleatoriu! <n cazul ,ntre*inerii& (actorul de risc posi+ilitatea survenirii decesului creditorului ,ntre*inerii% e0ist din momentul ,nc/eierii contractului 'i este irelevant (aptul dac s-a prestat sau nu ceva ,n contul ,ntre*inerii!

2"

<n cazul ,n care contractul de ,ntre*inere s-a ,nc/eiat pe o perioad determinat& el va avea caracter comutativ! d. Contractul de ,ntre*inere este un contract intuitu personae" ,ntruct con*ine o o+liga*ie de a (ace& strict personal 'i netransmisi+il! & 2. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de ;ntre(inere Am+ele pr*i tre+uie s ai+ capacitate deplin de e0erci*iu& deoarece ,ntre*inutul ,'i asum o+liga*ia transmiterii dreptului de proprietate asupra unui +un sau capital& iar ,ntre*intorul va putea (i o+ligat la plata daunelor-interese ,n caz de nee0ecutare a o+liga*iilor! $onsimmntul tre+uie s (ie li+er e0primat& neviciat prin eroare& dol sau violen*! ,biectul contractului de ntreinere ,l pot (orma att +unurile mo+ile& ct 'i cele imo+ile a(late ,n circuitul civil general! $auza tre+uie s (ie licit 'i moral& contrar& contractul este lovit de nulitate a+solut! SECIUNEA A II-A AAEM"N"RI $I DEOAE1IRI ENTRE CONTRACTUL DE ENTRE#INERE $I ALTE CONTRACTE CIVILE & '. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de ;ntre(inere =i )ontra)tul de rentvia6erCele dou contracte se aseamn prin (aptul c am+ele se ,nc/eie& de regul& pe toat durata vie*ii creditorului& am+ele sunt oneroase& aleatorii& +ilaterale& consensuale cu e0cep*ia transmiterii terenurilor%& cu e0ecutare succesiv pentru una dintre pr*i 'i instantanee pentru cealalt! 3e lng aceste asemnri& ,ntre cele dou contracte e0ist 'i importante deose+iri! Ast(el5 - contractul de rent viager este un contract numit& (iind e0pres reglementat de Codul civil art! 1=1"-1=41%& ,n timp ce contractul de ,ntre*inere este nenumit& pr*ile sta+ilind prin voin*a lor con*inutul actului 2uridic& ,n care se regsesc elemente speci(ice altor contracte reglementate ,n Codul civil& precum 'i elemente noiB - ,n contractul de rent viager& o+liga*ia de+itorului este o obligaie de a da& pe cnd ,n contractul de ,ntre*inere& o+liga*ia de+itorului este de a !aceB - ,n cazul contractului de rent viager e0ist posibilitatea transmiterii rentei viagere ctre o alt persoan& pe cnd o+liga*ia de ,ntre*inere este& ,n principiu& personal 'i netransmisibilB - contractul de rent viager tre+uie ,nc/eiat pe durata vie*ii unei persoane acest element (iind de esen*a conven*iei%& pe cnd contractul de ,ntre*inere poate (i ,nc/eiat 'i pe o perioad determinat& (r ca aceast ,mpre2urare s-i modi(ice natura 2uridic! & .. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de ;ntre(inere =i )ontra)tul de v*n+are!)um,-rare Contractul de ,ntre*inere prezint unele asemnri& dar 'i deose+iri& (a* de contractul de vnzare-cumprare @ numit& deseori ,n practic& ,n mod gre'it& contract de vnzare-cumprare cu clauz de ,ntre*inere! Asemnarea e0istent ,ntre cele dou contracte se re(er la caracterul translativ al dreptului de proprietate 'i& ,n mod corelativ& la o+liga*ia de plat ,n sens 2uridic!
1$

Statuarea e0act a naturii 2uridice a celor dou contracte este mai di(icil ,n ipoteza ,n care +unul se ,nstrineaz ,n sc/im+ul unei sume de +ani 'i a ,ntre*inerii! Cali(icarea corect a contractului ,nc/eiat ,ntre pr*i este deose+it de important& ,ntruct cele dou contracte produc e(ecte di(erite! Ast(el5 - ,n situa*ia nee0ecutrii o+liga*iei de ,ntre*inere& de+itorul acesteia este de drept n ntrziere& pe cnd ,n cazul contractului de vnzare-cumprare& de+itorul trebuie s !ie pus n ntrziereB - ,n cazul contractului de ,ntre*inere& clauzele neclare se interpreteaz n !avoarea debitorului& ,n vreme ce& ,n cazul contractului de vnzare-cumprare toate clauzele ,ndoielnice se interpreteaz n contra vnztoruluiB - ,n ce prive'te c/eltuielile contractuale& ,n cazul contractului de ,ntre*inere& ele sunt suportate de ambele pri& pe cnd ,n cazul contractului de vnzare-cumprare& ,n lips de stipula*ie contrar& ele sunt suportate de ctre cumprtor! - ,n caz de ,ncetare a contractului prin rezolu*iune& ,n materia contractului de vnzare-cumprare& pr*ile sunt repuse ,n situa*ia anterioar& restituindu-'i presta*iile primite& pe cnd ,n cazul contractului de ,ntre*inere& rezolu*iunea va produce e(ecte retroactive numai pentru una din pr*i doar ,ntre*intorul va restitui ceea ce a primit%! 3entru corecta determinare a naturii contractului ca (iind de vnzare- cumprare sau de ,ntre*inere& este necesar a se sta+ili inten*ia pr*ilor care rezult din con*inutul actului& precum 'i din ,mpre2urri de (apt! <n acest sens& va tre+ui s se sta+ileasc care este scopul principal urmrit de pr*ile contractante la ,nc/eierea actului! Ast(el& atunci cnd se ,nc/eie un contract prin care o parte se o+lig ca& ,n sc/im+ul +unului sau sumei de +ani primite& s presteze ,ntre*inere 'i& ,n acela'i timp& s plteasc 'i o sum de +ani cu titlu de pre*& avnd ,n vedere c propor*ia ,ntre pre*ul ,n +ani 'i cel ,n natur nu poate (i calculat& ,ntruct valoarea ,ntre*inerii este aleatorie 'i nu poate (i cuanti(icat& urmeaz ca presta*ia ,n +ani s (ie raportat la valoarea +unului! 3rin urmare& contractul va (i de ,ntre*inere& dac presta*ia ,n +ani reprezint mai pu*in de 2umtate din valoarea +unului ,nstrinat& ,n caz contrar a(lndu-ne ,n prezen*a unui contract de vnzare-cumprare! SECIUNEA A III-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE ENTRE#INERE & '. O0li6a(iile ;ntre(inutului .in contractul de ,ntre*inere& ,ntre*inutului ,i revine o+liga*ia de a preda ,ntre*intorului +unul mo+il sau imo+il% care (ace o+iectul presta*iei sale 'i& totodat& de a-l garanta pe acesta ,mpotriva evic*iunii 'i pentru viciile ascunse ale acestui lucru& la (el ca 'i ,n cazul vnztorului! <n cazul ,n care ,ntre*inutul re(uz remiterea +unului& ,ntre*intorul poate cere (ie e0ecutarea contractului& (ie rezolu*iunea lui! & .. O0li6a(iile ;ntre(in-torului <ntre*intorul are ca o+liga*ie principal prestarea ,ntre*inerii ctre ,ntre*inut care& din cauza caracterului ei alimentar& tre+uie e0ecutat ,n natur& zi de zi! Cerin*a presta*iilor succesive tre+uie s vizeze deopotriv& cele dou planuri ale o+liga*iei de ,ntre*inere5 material 'i spiritual!

11

3ot e0ista situa*ii ,n care& din cauza unor motive independente de voin*a de+itorului (or* ma2or sau caz (ortuit%& ,ntre*inerea s nu poat (i prestat pentru o perioad limitat de timp! <n acest caz& dac imposi+ilitatea (ortuit de e0ecutare este numai temporar& de+itorul este o+ligat s-'i e0ecute o+liga*ia dup ce e0ecutarea devine posi+il! .e'i ,ntre*inerea tre+uie e0ecutat ,n natur& se pot plti& ,n su+sidiar& 'i unele sume de +ani pentru procurarea unor servicii curente creditorului& atunci cnd de+itorul nu le poate realiza nemi2locit& prin persoana sa! .ac e0ecutarea ,n natur a devenit imposi+il din culpa de+itorului& instan*a de 2udecat& la cererea creditorului& poate sta+ili o+liga*ia de ,ntre*inere printr-o sum de +ani& plti+il la anumite intervale& su+ (orma unor presta*ii periodice 'i cu titlu de despgu+ire ec/ivalent art! 1$:4 C! civ!%! 9a rndul lor pr*ile& prin acordul lor de voin*& pot s convin asupra trans(ormrii o+liga*iei de ,ntre*inere ,ntr-o o+liga*ie de plat periodic a unei sume de +ani! <n situa*ia ,n care ,n calitate de ,ntre*intori stau mai multe persoane& ,ntre*inutul poate s pretind ,ntre*inerea de la oricare dintre ei& iar cel care a pltit se poate regresa ,mpotriva celorlal*i o+liga*ie indivizi+il cu pluralitate de de+itor%! SECIUNEA A I?-A RE OLU#IUNEA CONTRACTULUI DE ENTRE#INERE <n caz de nee0ecutare culpa+il a o+liga*iei de ,ntre*inere& creditorul poate cere (ie e0ecutarea contractului& (ie rezolu*iunea acestuia! Aezolu*iunea contractului de ,ntre*inere poate (i cerut de ,ntre*inut& mo'tenitorii si& creditorii c/irogra(ari ai acestora 'i c/iar de ,ntre*intor! <n cazul contractului de ,ntre*inere& rezolu*iunea produce e(ecte speci(ice5 dreptul de proprietate asupra +unului strmutat de +ene(iciarul ,ntre*inerii va (i redo+ndit de ctre acesta& pe cnd valoarea ,ntre*inerii prestate& din cauza caracterului aleatoriu al contractului& nu se restituie& (iind re*inut de ctre ,ntre*inut cu titlu de contraec/ivalent al (olosirii +unului de ctre ,ntre*intor! <n ipoteza ,n care de+itorul ,ntre*inerii a ac/itat 'i o sum de +ani ,n sc/im+ul +unului& aceasta tre+uie s (ie restituit celeilalte pr*i! Aezolu*iunea contractului de ,ntre*inere duce 'i la des(iin*area cu e(ect retroactiv a drepturilor do+ndite de ter*i! Cu toate acestea& ter*ii s-ar putea opune la restituire invocnd uzucapiunea sau posesia de +un-credin* asupra +unurilor mo+ile art! 1"$" - 1"1$ C! civ!%!

12

CAPITOLUL V

CONTRACTUL DE DONA#IE
SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONA#IE & '. No(iunea )ontra)tului de dona(ie Contractul de dona*ie este reglementat de Codul civil& ,n Cartea a III-a& intitulat +espre di!eritele moduri prin care se dobndete proprietatea & ,n 7itlul al II-lea& ,mpreun cu testamentele& deoarece& att dona*ia& ct 'i testamentul au la +az inten*ia de a grati(ica! <n +aza art! C$1 'i C11 C! civ!& vom de(ini contractul de donaie ca (iind un contract unilateral& esen*ialmente gratuit 'i solemn& prin care o parte& numit donator& transmite irevoca+il dreptul su de proprietate asupra unui +un sau un alt drept real ori drept de crean*& unei alte pr*i& numit donatar& sporind patrimoniul acesteia& (r s primeasc ceva ,n sc/im+! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de dona(ie a. .ona*ia este un contract unilateral& deoarece d na'tere la o+liga*ii numai ,n sarcina donatorului! .onatarul are numai o ,ndatorire de recuno'tin* (a* de donator& care rezult din lege 'i nu din contract! 0. .ona*ia este un contract esenialmente gratuit o liberalitate)! <n cazul dona*iei cu sarcin& contractul este oneros ,n limitele valorii sarcinii 'i gratuit numai pentru ceea ce dep'e'te valoarea sarcinii! ). Contractul de dona*ie este un contract translativ de proprietate! d. Contractul de dona*ie este un contract solemn art! C11 C! civ!%! SECIUNEA A II-A CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONA#IE & '. Condi(iile de form- ale )ontra)tului de dona(ie 3otrivit art! C11 C! civ!5 )7oate dona*iunile se (ac prin act autentic-! <n cazul ,n care pr*ile ,nc/eie contractul prin reprezentant& mandatul procura% tre+uie s ,m+race& la rndul ei& (orma autentic principiul simetriei de (orm& potrivit cruia toate actele care sunt ,n legtur cu un act autentic tre+uie s se ,nc/eie ,n (orm autentic%! 3entru donator& procura tre+uie s (ie 'i special& deoarece suntem ,n prezen*a unui act de dispozi*ie! Gorma autentic este cerut ca o condi*ie ad validitatem& nerespectarea acesteia antrennd sanc*iunea nulit*ii a+solute a contractului! <n cazul ,n care contractul se ,nc/eie ,ntre pr*i care nu sunt prezente nici personal 'i nici prin reprezentant& dona*ia se compune din dou acte5 o(erta de a dona 'i acceptarea dona*iei& am+ele acte tre+uind s ,m+race (orma autentic& su+ sanc*iunea nulit*ii a+solute! Acceptarea dona*iei poate (i (cut numai de ctre donatar 'i tre+uie s (ie noti(icat donatorului ,n limitele termenului sta+ilit& iar dac nu s-a (i0at un termen& ,nainte de revocarea o(ertei 'i& ,n tot cazul& ,n timpul vie*ii donatorului art! C1# alin! 2 C! civ!% sau ,nainte ca acesta s (i devenit incapa+il!
11

<n cazul ,n care dona*ia are ca o+iect +unuri mo+ile& tre+uie ,ntocmit unui act estimativ! Art! C2: C! civ! dispune c )orice act de dona*iune de mo+ile este vala+il numai pentru o+iectele trecute ,ntr-un act estimativ su+semnat de donator 'i donatar-! Actul estimativ tre+uie s cuprind descrierea (iecrui +un mo+il donat& precum 'i evaluarea lui! & .. Condi(iile de fond ale )ontra)tului de dona(ie A. $apacitatea prilor a. Regula. 3otrivit art! "#" C! civ! )poate contracta orice persoan ce nu este declarat necapa+il de lege-! 3rin urmare& capacitatea este regula& iar incapacitatea este e0cep*ia! 3entru validitatea contractului de dona*ie& donatorul tre+uie s ai+ capacitatea de a dispune cu titlu gratuit& iar donatarul capacitatea de a primi cu titlu gratuit! 0. Incapaciti de a dispune prin donaie '. 3otrivit art! 12" alin! 1-1 'i art! 111 alin! 1 coro+orat cu art! 1$4 alin! 1 'i 1#: C! (am!& minorii i persoanele puse sub interdicie #udectoreasc nu pot dispune prin contractul de dona*ie nici personal 'i nici prin reprezentan*ii lor legali& c/iar dac s-ar o+*ine autoriza*ia autorit*ii tutelare! Incapacitatea de a dispune prin dona*ie constituie o incapacitate de (olosin*& ,nclcarea ei (iind sanc*ionat cu nulitatea a+solut a dona*iei! .. 3otrivit art! :2# alin! 2 pct! 1 Cod comercial& sunt nule& (a* de creditori& actele 'i ,nstrinrile cu titlu gratuit& (cute de !alii& dac ele sunt realizate cu cel pu*in = luni ,nainte de data ,ncetrii pl*ilor! ). Incapaciti de a primi prin donaie '. %ersoanele neconcepute. 3otrivit art! C$C alin! 1 C! civ!& )este capa+il de a primi prin dona*iune ,ntre vii oricine este conceput ,n momentul dona*iunii-& de unde rezult c nu poate primi o dona*ie o persoan care nu are e0isten* (izic! .. %ersoanele #uridice care n-au dobndit personalitate #uridic. Acestea vor putea primi dona*ii& ,n cursul constituirii& de la data actului de ,n(iin*are& dar numai dac +unurile do+ndite prin dona*ie sunt necesare pentru ca persoana 2uridic s ia (iin* ,n mod vala+il! 3ersoanele 2uridice& o dat ,n(iin*ate& vor putea primi dona*ii numai dac acestea corespund scopului lor determinat prin lege& actul de ,n(iin*are ori statut principiului specialit*ii capacit*ii de (olosin*%! 2. *edicii" !armacitii i preoii. Art! C1$ C! civ! dispune c medicii 'i (armaci'tii& care au tratat o persoan ,n cursul +olii de care aceasta moare& nu pot primi dona*iile pe care +olnavul le-a (cut ,n (avoarea lor ,n acest interval! Aceast interdic*ie se ,ntemeiaz pe o prezum*ie a+solut de sugestie 'i capta*ie& iar nerespectarea ei atrage sanc*iunea nulit*ii a+solute! 3revederile art! C1$ C! civ! sunt aplica+ile 'i preoilor care au asistat pe donator din punct de vedere religios ,n cursul +olii de care acesta a murit! ?or (i vala+ile dona*iile remuneratorii (cute cu titlu particular& dac sunt potrivite cu starea material a donatorului 'i cu serviciile prestate de donatar alin! 2 al art! C1$ C! civ!%! 3. /urdo- mutul" dac nu 'tie s scrie& nu poate accepta o dona*ie dect cu asisten*a unui curator special& numit de autoritatea tutelar! 4. $etenii stini i apatrizii nu pot primi prin dona*ii terenuri situate ,n *ara noastr art! ## alin! 2 din Constitu*ia revizuit%!
1#

1. $onsimmntul prilor 3entru validitatea dona*iei& consim*mntul tre+uie s (ie e0primat ,n (orm autentic art! C11 C! civ!% 'i s (ie neviciat prin eroare& dol sau violen*! 1roarea poate privi identitatea donatarului& +unul donat sau cauza dona*iei! <n practic& mai (recvent& este ,ntlnit dolul& care se mani(est aici su+ (orma sugestiei 'i captaiei! 0iolena& (ie ea (izic sau moral& poate proveni att de la donatar& ct 'i de la un ter*! Sanc*iunea vicierii consim*mntului este nulitatea relativ a dona*iei! C. ,biectul contractului de donaie Funul care (ormeaz o+iectul contractului de dona*ie tre+uie s (ie n circuitul civil& s (ie determinat sau determinabil& posibil& licit 'i s existe sau s poat exista n viitor ! .intre +unurile viitoare& numai succesiunile nedesc/ise nu pot (orma o+iectul dona*iei! .e asemenea& +unurile viitoare nu pot constitui o+iectul darului manual! .ac +unul donat este individual determinat& donatorul tre+uie s ai+ calitatea de proprietar! Contractul de dona*ie care are ca o+iect lucrul altuia este lovit de nulitate a+solut! D. $auza contractului de donaie Cauza dona*iei tre+uie s (ie real& licit 'i moral! Cauza cuprinde dou elemente5 intenia de a grati!ica 'i motivul determinant! Intenia de a grati!ica const ,n transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui +un ori a altui drept real sau de crean*! Inten*ia de a grati(ica este comun tuturor contractelor de dona*ie& ea ,n(*i'ndu-se ca un element a+stract& o+iectiv 'i invaria+il al cauzei dona*iei! *otivul determinant este scopul e(ectiv urmrit de ctre donator - element su+iectiv& varia+il 'i concret ,n (iecare contract de dona*ie! SECIUNEA A III-A PRINCIPIUL IREVOCA1ILITA#II DONA#IILOR. EFCEP#II & '. Prin)i,iul irevo)a0ilit-(ii dona(iilor A. $onsideraii generale Con(orm dispozi*iilor art! C$1 'i C22 - C2# C! civ! contractul de dona*ie este irevoca+il& ast(el ,nct& cel care a (cut li+eralitatea& nu mai poate lua ,napoi ceea ce a druit! Irevoca+ilitatea dona*iilor este menit s asigure siguran*a circuitului civil! <n cazul contractului de dona*ie irevoca+ilitatea are un caracter special& mai accentuat dect (or*a o+ligatorie a oricrui alt contract& ,ntruct ea prive'te nu numai e(ectele& ci ,ns'i esen*a contractului& (iind o condi*ie de vala+ilitate pentru (ormarea lui! A'a (iind& orice clauz sau condi*ie& a crei ,ndeplinire ar depinde doar de voin*a donatorului& care ar putea ,n acest (el s ,nlture sau s mic'oreze li+eralitatea (cut donatarului& este incompati+il cu esen*a dona*iilor 'i sanc*ionat cu nulitatea a+solut! 1. $lauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor - +onaiile !cute sub o condiie potestativ din partea donatorului. 3otrivit art! C22 C! civ! )este nul orice dona*iune (cut cu condi*ii a cror ,ndeplinire atrn numai de voin*a donatorului-! A'adar& dona*ia nu poate s (ie (cut su+ o condi*ie pur potestativ - a crei realizare ar atrna e0clusiv de voin*a donatorului de e0emplu& ,*i voi dona +unul&
14

dac voi crede eu c meri*i% 'i nici su+ o condi*ie simpl potestativ - a crei realizare s depind att de voin*a donatorului& ct 'i de circumstan*e e0terioare de e0emplu& ,*i voi dona casa& dac m voi trans(era ,n alt localitate%! Sanc*iunea nerespectrii acestei interdic*ii este nulitatea a+solut a contractului! - +onaia !cut cu sarcina pentru donatar de a plti datoriile viitoare nedeterminate. 3otrivit art! C21 C! civ! sunt nule dona*iile care impun donatarului plata unor datorii pe care donatorul le-ar contracta ,n viitor 'i a cror valoare nu a (ost speci(icat prin actul de dona*ie& ,ntruct donatorul ar putea contracta ,n viitor datorii care ar putea dep'i valoarea o+iectului donat& ceea ce ar constitui o revocare indirect a dona*iei! Sanc*iunea inserrii unei asemenea clauze este nulitatea a+solut! - +onaia !cut cu clauz de a dispune de bunul donat. .ac donatorul 'i-a rezervat dreptul de a dispune de un +un sau de o sum determinat din +unurile druite& dona*ia este nul cu privire la acel +un sau sum& c/iar dac donatorul moare (r a (i dispus de eleB +unul sau suma se transmite ctre mo'tenitorii legali ai donatorului! Aa*iunea acestei interdic*ii rezid ,n (aptul c donatarul s-ar a(la la discre*ia donatorului& care ar putea oricnd s ,nstrineze +unurile sau suma de +ani din +unurile druite! C. $lauze compatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor5 - cele prin care contractul de donaie este a!ectat de un termen& deoarece termenul nu a(ecteaz do+ndirea dreptului transmis& ci numai e0erci*iul acestuiaB - cele prin care contractul de donaie este a!ectat de o condiie cazual care depinde de /azard% sau mixt depinznd de /azard 'i voin*a unei alte persoane dect donatorul%B - cele prin care n contractul de donaie se stipuleaz plata datoriilor prezente ale donatorului" datorii cu dat cert" anterioar donaiei i c iar cele viitoare & dac acestea sunt speci(icate ,n contractB - cele care prevd expres posibilitatea rentoarcerii bunurilor donate n cazul n care donatarul ar predeceda donatorului& c/iar dac ar lsa descenden*i& sau pentru cazul de predeces al donatarului i al descendenilor lui! Asemenea clauze de re,ntoarcere vor putea (i convenite numai ,n (avoarea donatorului& nu 'i a mo'tenitorilor acestuiaB - cele prin care donaia are ca obiect nuda proprietate & donatorul rezervndu-'i uzu(ructul sau dreptul de a+ita*ie! 7ot ast(el& este permis 'i clauza prin care se doneaz doar uzu!ructul& donatorul pstrnd nuda proprietate! & .. EG)e,(ii de la ,rin)i,iul irevo)a0ilit-(ii dona(iilor <n principiu& dona*iile sunt irevoca+ile! 3rin e0cep*ie de la principiul irevoca+ilit*ii dona*iilor& sunt revocabile prin ele ,nsele5 a. dona*iile ,ntre so*i art! "1: C! civ!%B 0. dona*iile de +unuri viitoare art! C21 C! civ%! .eose+it de dona*iile mai sus artate& care sunt revoca+ile prin esen*a lor& legea prevede urmtoarele cazuri de revocare a donaiilor& care sunt independente de voin*a donatorului 'i care nu constituie e0cep*ii de la principiul irevoca+ilit*ii dona*iilor5 1! revocarea pentru ne,ndeplinirea de ctre donatar a sarcinilor impuse de donatorB 2! revocarea pentru ingratitudinea donataruluiB 1! revocarea pentru na'terea unui copil al donatorului& posterior (acerii dona*iei! A. Revocarea donaiilor ntre soi 3otrivit art! "1: C! civ!& orice dona*ie (cut ,ntre so*i ,n timpul cstoriei este revoca+il! So*ul donator are dreptul de a revoca contractul de dona*ie oricnd ,n timpul
1=

cstoriei sau dup ,ncetarea acesteia& 'i c/iar dup decesul so*ului donatar& ,mpotriva mo'tenitorilor celui grati(icat! .ona*ia ,ntre so*i devine irevoca+il ,n clipa mor*ii donatorului! Cu toate acestea& dup decesul donatorului& mo'tenitorii lui vor putea cere revocarea dona*iei pentru nee0ecutarea sarcinilor sau pentru ingratitudine din partea donatarului! Aevocarea dona*iilor dintre so*i opereaz prin simpla voin* a so*ului donator& care nu este *inut s o motiveze! ?oin*a so*ului donator de a revoca dona*ia (cut celuilalt so* poate (i e0primat e0pres prin solicitarea restituirii +unului% 'i c/iar tacit de e0emplu& ,n cazul ,n care donatorul dispune de +unul donat prin testament ,n (avoarea altcuiva%! 1. Revocarea donaiilor de bunuri viitoare +onaia de bunuri viitoare are ca o+iect +unurile pe care donatorul le va lsa la moartea sa! .reptul de a cere revocarea unei asemenea dona*ii are caracter strict personal 'i apar*ine doar donatorului! Aevocarea poate (i expres& (cut prin ,nscris autentic sau testament& ori tacit& atunci cnd ea rezult din orice dispozi*ie ulterioar contrar a donatorului& incompati+il cu men*inerea dona*iei! <n cazul ,n care donatarul moare ,naintea donatorului& dona*ia de +unuri viitoare devine caduc! SECIUNEA A I?-A CAU ELE LEDALE DE REVOCARE A DONA#IILOR & '. Revo)area dona(iilor ,entru ne;nde,linirea sar)inilor /arcina este o o+liga*ie impus donatarului& care& dac a acceptat dona*ia& este *inut s o aduc la ,ndeplinire& ,n caz de nee0ecutare& donatorul avnd dreptul (ie la ac*iunea ,n e0ecutare& (ie la a cere ,n 2usti*ie revocarea dona*iei pentru nee0ecutarea sarcinii! Sarcina tre+uie s (ie posibil& licit 'i moral! Ea poate (i stipulat n !avoarea oricreia dintre pri donator ori donatar% sau n !avoarea unui ter! .ac sarcina s-a stipulat ,n (avoarea donatarului& dona*ia este pur gratuit ,ns& ,n caz de nee0ecutare& ea poate (i revocat pe acest temei! .ac sarcina este stipulat ,n (avoarea donatorului sau a unui ter*& ,n msura sarcinii& dona*ia nu mai este o li+eralitate! 3entru ca donatorul s poat cere revocarea contractului& ne,ndeplinirea sarcinii de ctre donatar tre+uie s (ie imputa+il acestuia din urm! Ac*iunea ,n revocare poate (i intentat de donator& de succesorii si ,n drepturi 'i c/iar de ctre creditorii c/irogra(ari& prin intermediul ac*iunii o+lice! Aevocarea dona*iei va produce e(ecte retroactive art! C1$ C! civ!%! Funurile donate se re,ntorc la donator li+ere de orice sarcin! & .. Revo)area dona(iilor ,entru in6ratitudine A. .oiunea de ingratitudine Art! C2" C! civ! enumer printre cazurile de revocare a dona*iilor 'i ingratitudinea! Ingratitudinea este antonimul recuno'tin*ei pe care donatarul ar tre+ui s o ai+ (a* de donator! 1. $azurile de revocare a donaiilor pentru ingratitudine art! C11 C! civ!%5 a. (tentatul la viaa donatorului! 3entru ca dona*ia s (ie revocat ,n temeiul art! C11 pct! 1 C! civ!& nu se cere o condamnare penal a donatarului& ci este su(icient s se
1:

sta+ileasc de ctre instan*a de 2udecat inten*ia de a curma via*a donatorului& c/iar dac aceast inten*ie nu a (ost concretizat! 0. +elictele" cruzimile sau in#uriile grave potrivit art! C11 pct! 2 C! civ!%! (ctele de cruzime vizeaz integritatea corporal 'i sntatea donatorului 'i ele vor tre+ui s (ie svr'ite de donatar sau de o alt persoan& din ordinul acestuia& iar ,n ceea ce prive'te in#uriile& acestea ating onoarea& demnitatea sau reputa*ia donatorului! Gaptele enumerate ,n art! C11 pct! 2 C! civ! tre+uie svr'ite cu inten*ie& iar gravitatea (aptelor se apreciaz numai de ctre instan*a de 2udecat!! ). Re!uzul de alimente. Aevocarea dona*iei pentru re(uz de alimente art! C11 pct! 1 C! civ!% presupune ca donatorul s (i a2uns ,n nevoie& iar donatarul& avnd posi+ilitatea& s-i re(uze !r cuvnt& adic (r o temeinic 2usti(icare& a2utorul alimentar pe care i-l impune o+liga*ia de recuno'tin*! Ae(uzul donatarului nu va putea (i sanc*ionat cu revocarea& dac donatorul are rude ,n situa*ia de a-i putea acorda ,ntre*inere! C. (ciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine Aceast ac*iune se particularizeaz prin urmtoarele trsturi5 a. Este o aciune strict personal& putnd (i intentat numai de ctre donator! Eo'tenitorii acestuia devin titulari ai ac*iunii ,n revocare dac ac*iunea a (ost intentat de donator& iar acesta a decedat ,nainte de terminarea procesului sau dac donatorul a decedat ,nainte de e0pirarea termenului ,n care ac*iunea putea (i intentat art! C11 alin! 2 C! civ%! 0. 3itularul aciunii l poate ierta pe donator& ,n cuno'tin* de cauz& asupra (aptelor de ingratitudine svr'ite de acesta! 3otrivit art! C11 alin! 1 C! civ!& iertarea donatarului se prezum dac a trecut un an din ziua svr'irii (aptului sau din ziua ,n care donatorul ori mo'tenitorii lui au luat cuno'tin* de acel (apt& (r ca ,nuntrul acestui interval de timp s (i cerut revocarea! ). Ac*iunea ,n revocarea dona*iei pentru ingratitudine poate !i intentat doar n contra autorului !aptei de ingratitudine& nu 'i ,mpotriva mo'tenitorilor acestuia! d. Ac*iunea ,n revocarea dona*iei pentru ingratitudine este o aciune n restituire cu caracter de sanciune& deci esen*ialmente personal! (dmiterea aciunii nu produce e!ecte retroactive !a de teri! & 2. Revo)area dona(iilor ,entru survenien(- de )o,il 3otrivit art! C1= C! civ!& dona*ia se revoc de drept ,n cazul ,n care donatorului& care nu avea nici un copil sau alt descendent la momentul ,nc/eierii contractului de dona*ie& i se na'te& ulterior& c/iar 'i postum& un copil viu! Aevocarea pe acest temei se produce indi(erent de (elul sau valoarea dona*iei& cu e0cep*ia dona*iilor (cute ,ntre so*i ,n timpul cstoriei art! "1: alin! 1 C! civ!% 'i a darurilor o+i'nuite& care sunt de o valoare redus! 3otrivit dispozi*iilor art! C1: C! civ!& contractul de dona*ie se revoc 'i ,n cazul ,n care copilul& nscut ulterior momentului ,nc/eierii dona*iei& era conceput la acea dat! .ac donatorul avea copii sau descenden*i ,n via* la momentul ,nc/eierii contractului de dona*ie& acesta este irevoca+il& prevederile art! C1= C! civ! (iind inaplica+ile! Aevocarea contractului de dona*ie pe acest temei opereaz de plin drept! Aevocarea contractului de dona*ie pentru survenien* de copil produce e(ecte retroactive de la data ,nc/eierii contractului& ast(el c +unul donat se re,ntoarce ,n patrimoniul donatorului& li+er de orice sarcini& iar dac a (ost ,nstrinat ctre un ter*& acesta ,'i va pierde dreptul ca (iind do+ndit de la un neproprietar! 7er*ul do+nditor de
1C

+un-credin* se va putea apra invocnd e0cep*ia prevzut de art! 1"$"-1"1$ C! civ! ,n cazul +unurilor mo+ile& iar pentru +unurile imo+ile& uzucapiunea de 1$-2$ ani! SECIUNEA A ?-A DONA#IILE INDIRECTE7 DONA#IILE DEDBI ATE $I DARURILE MANUALE & '. Dona(iile indire)te Sunt situa*ii ,n care o persoan dore'te s grati(ice pe o alta& dar nu prin intermediul contractului de dona*ie propriu-zis& ci prin intermediul unui alt act 2uridic! <n aceast situa*ie ne a(lm ,n prezen*a unei dona*ii indirecte& care pentru a (i vala+il tre+uie s ,ndeplineasc toate condi*iile de (ond 'i de (orm ale actului prin intermediul cruia se realizeaz! <n practic se ,ntlnesc& ,n principal& urmtoarele categorii de dona*ii indirecte5 a. Renunarea la un drept. <n cazul ,n care renun*area la un drept este (cut cu inten*ia de a grati(ica& atunci ea d na'tere unei dona*ii indirecte! .ona*ia indirect constituie ,n realitate un accesoriu al opera*iunii principale& care este renun*area la un drept 'i de care va +ene(icia cel c/emat ,n +aza legii s se +ucure de dreptul respectiv! Ast(el& art! =": C! civ! dispune c )partea renun*torului pro(it coerezilor siB dac este singur& succesiunea trece la gradul urmtor-B sau renun*area la un drept de uzu(ruct& de care va pro(ita nudul proprietar prin consolidare etc! 0. Remiterea de datorie constituie un mi2loc voluntar de stingere a unei o+liga*ii& constnd ,n renun*area creditorului la dreptul su de crean*& cu consim*mntul e0pres sau tacit% al de+itorului& ea (iind& ,n principiu& gratuit! Aemiterea de datorie nu este supus condi*iei (ormei autentice cerute pentru validitatea contractului de dona*ie& ea putnd (i (cut ,n orice (orm& scris& verbal sau c/iar tacit& atunci cnd ea decurge din anumite (apte ale creditorului& din care rezult ne,ndoielnic inten*ia acestuia de a-l li+era pe de+itor! ). /tipulaia n !avoarea unei tere persoane este un contract prin care o parte& numit promitent& se o+lig (a* de alt parte& numit stipulant& s e0ecute o anumit presta*ie ,n (olosul unei ter*e persoane& numit bene!iciar& care nu particip 'i nici nu este reprezentat la ,nc/eierea contractului! Stipula*ia ,n (avoarea unei ter*e persoane& (cut cu inten*ia de a grati(ica reprezint o dona*ie indirect& scutit de (orma solemn cerut pentru dona*ii! & .. Dona(iile de6Ci+ate .ona*ia este deg izat atunci cnd este simulat& ascuns su+ (orma unui act 2uridic di(erit& cu titlu oneros! .ona*ia deg/izat tre+uie s ,m+race (orma autentic& deoarece dispozi*iile art! C11 C! civ! o+lig& ,n toate cazurile& ca dona*ia s ,m+race (orma autentic& reglementare aplica+il deci 'i dona*iilor deg/izate! .ona*ia deg/izat produce e(ectele unei dona*ii o+i'nuite! .ona*iile pot (i (cute 'i prin persoane interpuse! Se recurge la aceast (orm a simula*iei ,n cazul ,n care se urmre'te s se (ac o li+eralitate unei persoane incapa+ile s primeasc li+eralit*i de la donator! 3ersoana interpus& capa+il de a primi dona*ia& va remite apoi +unul donat donatarului incapa+il! 3otrivit art! C12 C! civ!& sunt prezumate a (i persoane interpuse prin*ii& copiii 'i so*ul persoanei incapa+ile!
1"

& 2. Darurile manuale +arul manual este o varietate a contractului de dona*ie care are ca o+iect numai +unuri mo+ile corporale& ,nc/eindu-se vala+il prin acordul de voin* a pr*ilor 'i prin remiterea tradi*iunea% e(ectiv a +unului de la donator la donatar& (r ,ndeplinirea vreunei alte (ormalit*i! A'a (iind& darul manual este un contract real 'i nu solemn! Nici +unurile viitoare nu pot (orma o+iectul darului manual& deoarece predarea presupune de*inerea material a +unului! Nu are importan* valoarea +unului mo+il care (ormeaz o+iectul darului manual& putnd (i c/iar 'i un +un de o valoare deose+it! $ondiia special care tre+uie ,ndeplinit pentru validitatea acestuia este tradiiunea real a bunului! 3rin tradiiunea bunului nu tre+uie s se ,n*eleag o deplasare (izic a +unului de la donator la donatar& e(ectele sale 2uridice putnd (i realizate 'i printr-o remitere implicit& cum ar (i predarea de ctre donator donatarului a c/eilor de contact ale unui autoturism& ,nso*it de predarea actelor ma'inii! 3entru vala+ilitatea darului manual tre+uie respectate toate regulile de (ond cerute de lege pentru dona*ii! SECIUNEA A ?I-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE DONA#IE & '. Efe)tele dona(iei ;ntre ,-r(i A. ,bligaiile donatorului .onatorul are obligaia de a preda bunul care !ormeaz obiectul donaiei 'i& eventual& de a-l pstra pn la predare! 4n principiu& potrivit art! C2C alin! 1 C! civ& donatorul nu rspunde pentru eviciune i nici pentru vicii ascunse& deoarece dona*ia este un contract cu titlu gratuit! Cu toate acestea& donatorul este inut de obligaia de garanie pentru evic*iune& dac5 a! s-a o+ligat e0pres la aceasta art! C2C alin! 2 C! civ!%B +! evic*iunea provine din (aptul su personal art! C2C alin! 1 C! Civ%B c! dona*ia era cu sarcini& ,n limita valorii acestora art! C2C alin! 1 C! civ!%! .onatorul va rspunde pentru viciile ascunse ale +unului donat5 a! dac s-a o+ligat e0pres ,n acest sensB +! ,n caz de dol culp grav a donatorului%& pentru pagu+ele rezultnd din viciile ascunse& cunoscute de el 'i necomunicate donataruluiB c! atunci cnd dona*ia este cu sarcin& ,n msura ,n care contractul este cu titlu oneros 'i sinalagmatic! 1. ,bligaiile donatarului .e regul& din contractul de dona*ie donatarului nu ,i revine nici o o+liga*ie legal (a* de donator& ci doar una moral& de recuno'tin*& care& ,n caz de nerespectare& atrage revocarea dona*iei pentru ingratitudine! .ac dona*ia este cu sarcini& ne,ndeplinirea acestora de ctre donatar d dreptul donatorului de a cere (ie e0ecutarea contractului cu daune-interese& (ie revocarea dona*iei! & .. Efe)tele dona(iei fa(- de ter(i Contractul de dona*ie este un contract translativ de proprietate! El va produce e(ecte depline doar ,ntre pr*ile contractante! 3entru ca dona*ia s produc e(ecte 'i (a* de ter*i& legea cere ,ndeplinirea anumitor (ormalit*i de pu+licitate!
#$

Ast(el& ,n cazul ,n care o+iectul dona*iei ,l constituie un imo+il& contractul devine opoza+il (a* de ter*i din momentul ,nscrierii lui ,n cartea (unciar dac este cazul att a o(ertei de a dona& ct 'i a acceptrii 'i noti(icrii acceptrii acesteia - art! C1C C! civ!%! 9ipsa ,nscrierii poate (i invocat de orice persoan interesat& dar ,n primul rnd de cei care au primit de la ,nstrintor proprietatea +unului& creditorii ipotecari asupra imo+ilului donat& succesorii cu titlu particular ai donatorului! <n cazul contractului de dona*ie avnd ca o+iect +unuri mo+ile corporale& opoza+ilitatea (a* de ter*i se realizeaz prin transmiterea posesiei +unului donat art! ":2 'i 1"$" C! civ!%! <n cazul crean*elor& donatarul va deveni proprietar (a* de ter*i numai prin e(ectul noti(icrii sau acceptrii& con(orm regulilor ,n materia cesiunii de crean*!

#1

ENTRE1"RI DE EVALUAREH 1! Care sunt nea2unsurile de(ini*iei pe care art! 12"# C! civ! o d contractului de vnzare-cumprareI 2! Care este solu*ia admis ,n literatura 2uridic 'i ,n practica 2udiciar ,n materia vnzarii unui +un indivizI 1! Care este natura 2uridic a promisiunii +ilaterale de vnzare-cumprareI Care sunt posi+ilit*ile pe care le are +ene(iaciarul ,n cazul ,n care promitentul re(uz per(ectarea contractului promisI #! Care sunt condi*iile pe care tre+uie s le ,ndeplineasc pre*ul pentru vala+ilitatea contractului de vnzare-cumprareI .ar lucrul vndutI 4! Ce categorie de vnzri sunt pro/i+ite ,ntre so*i prin art! 11$: C! civ!I Care sunt ra*iunile acestei interdic*iiI =! Ce condi*ii tre+uie ,ndeplinite pentru a se antrena rspunderea vnztorului pentru evic*iunea rezultnd din (apta unui ter*I :! Care sunt posi+ilit*ile pe care le are la ,ndemn cumprtorul ,n cazul ,n care este ac*ionat ,n instan* de ctre un ter* printr-o ac*iune ,n revendicare a +unului cumpratI C! Care sunt sumele de +ani care pot (i solicitate cu titlu de daune-interese ,n cazul ,n care cumprtorul este evins total de ctre o ter* persoanI Cine este o+ligat ,n principal s suporte aceste sume de +aniI "! Care sunt ac*iunile pe care le are la ,ndemn cumprtorul ,n cazul ,n care +unul cumprat este a(ectat de vicii ascunseI 1$! .ac cumprtorul a cunoscut viciile ascunse ale lucrului cumprat opereaz rspunderea vnztoruluiI Care sunt condi*iile pentru a se anga2a aceast (orm de rspundere 'i care este natura 2uridic a acesteiaI 11! Care sunt caracterele 2uridice ale contractului de sc/im+I 12! Este vala+il contractul de sc/im+ prin care unul dintre copermutan*i ,nstrineaz un +un care apar*ine unei alte persoaneI 11! <n ce situa*ii se poate cere rezolu*iunea contractului de rent viagerI Care sunt consecin*ele 2uridice ale acestei sanc*iuniI 1#! Este prescripti+il dreptul credirentierului la rent ,n lumina dispozi*iilor .ecretului nr! 1=:;l"4C privind prescrip*ia e0tinctivI Argumenta*i! 14! <n ce constau o+liga*iile de+irentieruluiI .ar cele ale credirentieruluiI 1=! Care sunt elementele care di(eren*iaz contractul de ,ntre*inere de contractul de rent viagerI 1:! Cum se (ace cali(icarea corect a contractului intervenit ,ntre pr*i 'i pe care acestea l-au denumit contract de vnzare-cumprare cu clauz de ,ntre*inereI 1C! Ce posi+ilit*i are ter*ul +ene(iciar al ,ntre*inerii ,n cazul ,n care de+itorul nu-'i e0ecut o+liga*ia de ,ntre*inereI 1"! Care sunt e(ectele rezolu*iunii contractului de ,ntre*inereI .e ce nu vor+im ,n acest caz despre reziliare& 'tiut (iind (aptul c aceasta este sanc*iunea care intervine ,n cazul nee0ecutrii culpa+ile de ctre una dintre pr*i a o+liga*iilor rezultate dintr-un contract cu e0ecutare succesiv ,n timp cum este 'i cazul contractului de ,ntre*inereI 2$! Care sunt condi*iile de (orm cerute de lege pentru vala+ilitatea dona*ieiI Care este sanc*iunea care ,ntervine ,n cazul nerespectrii lorI 3oate (i acoperit aceast sanc*iuneI

#2

21! Care sunt incapacit*ile de a primi prin dona*ieI 22! Ce presupune principiul irevoca+ilit*ii dona*iilorI Care sunt e0cep*iile de la acest principiuI 21! Care sunt cauzele legale de revocare a contractului de dona*ieI 2#! 3rin ce se caracterizeaz dona*iile indirecteI .ar darurile manualeI 24! Este *inut donatorul s garanteze pe donatar contra evic*iunii 'i pentru viciile ascunse ale +unului donatI 2=! Care sunt e(ectele contractului de dona*ie (a* de ter*ele persoaneI 1I1LIODRA5IE AELECTIV"H 1! Al+u& Ion& +rept civil. $ontractul i rspunderea contractual" Ed! .acia& Clu2Napoca& 1""#B 2! Ale0andresco& .imitrie& 1xplicaiunea teoretic i practic a +reptului $ivil Romn" tom! ?III& partea a II-a& 0nzarea (civil i comercial)" ed! a II-a& Atelierele Hra(ice )Socec J Co-& Fucure'ti& 1"24B 1! Ale0andresco& .imitrie& 1xplicaiunea teoretic i practic a +reptului $ivil Romn" tom! 8& Atelierele Hra(ice )Socec J Co-& Fucure'ti& 1"11B #! Ale0andresco& .imitrie& 1xplicaiunea teoretic i practic a +reptului $ivil Romn" tom! I?& partea I& +onaiunile ntre vii" ed! a II-a& Atelierele Hra(ice )Socec J Co-& Fucure'ti& 1"11B 4! Antomnatti& 3! K!& AaLnard& M!& +roit civil. $ontrats sp5ciaux" 9itec& 3aris& 2$$1B =! Cantacuzino& Eatei F!& 1lementele dreptului civil" Ed! Cartea Aomneasc& Fucure'ti& 1"21B :! C/iric& .an& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! 9umina 9e0& Fucure'ti& 1"":B C! .eaN& Grancisc& 3ratat de drept civil. $ontracte speciale" Ed! Universul 2uridic& Fucure'ti& 2$$1B "! .ogaru& Ion& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$#B 1$! Kamangiu& C!& Aosetti-Flnescu& I!& Ficoianu& Al!& 3ratat de drept civil romn" vol! II& Ed! Na*ional& )S! Ciornei-& Fucure'ti& 1"2"B 11! Kamangiu& C!& Aosetti-Flnescu& I!& Ficoianu& Al!& 3ratat de drept civil romn" vol! III& Ed! All FecN& Fucure'ti& 1""CB 12! Eacovei& .umitru& +rept civil. $ontracte" Ed! Cantes& Ia'i& 1"""B 11! Eacovei& .umitru& Cadariu& Iolanda Elena& +rept civil. $ontracte" Ed! Dunimea& Ia'i& 2$$#B 1#! Ealaurie& 3/!& ALnOs& 9!& Haut/ier& 3! M!& $ours de droit civil. &es contrats sp5ciaux. $ivil et commerciaux" Ed! Cu2as& 3aris& 2$$1B 14! EartL& H!& AaLnard& 3!& +roit civil" tom! & vol! I& 3aris& 1"=2B 1=! Eazeaud& Kenri& 9Pon et Dean& &e6on de +roit $ivil" tom! II& Ed! Eontc/restien& 1":#B 1:! Eotica& Aadu I!& Eo*iu& Glorin& $ontractul de vnzare-cumprare. 3eorie i practic #udiciar" Ed! 9umina 9e0& Fucure'ti& 1"""B 1C! 3laniol& Earcel& 3rait5 5l5mentaire de +roit $ivil" tom! II& 9i+raire HPnPrale de .roit et Durisprudence& 3aris& 1"21B 1"! 3lastara& Heorge& $urs de drept civil romn" vol! ?I& partea a II-a& $ontracte civile speciale" Ed! )Ancora- S! Fenveniste J Co!& Fucure'ti& 1"11B 2$! Sa(ta-Aomano& Eugeniu& $ontracte civile" ed! 3olirom& Ia'i& 1""CB 21! Stnciulescu& 9iviu& +rept civil. %artea special. $ontracte i succesiuni" ed! a II-a& Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$#B

#1

22! 7PrrP& GranQois& 9eRuette& Mves& +roit civil. &es successions. &es lib5ralit5s" 1e Pdition& .alloz& 3aris& 1"":B 21! 7oader& Camelia& 1viciunea n contractele civile" Ed! All& Fucure'ti& 1"":B 2#! 7oader& Camelia& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$1B 24! Urs& Iosi( A!& Ang/eni& Smaranda& +rept civil. $ontracte speciale" vol! III& Ed! 6scar 3rint& Fucure'ti& 1""CB

##

7I79U9 II CONTRACTE PRIN CARE AE AAIDUR" ADMINIATRAREA $I CONAERVAREA 1UNURILOR

#4

CAPITOLUL I

CONTRACTUL DE LOCA#IUNE
SECIUNEA I N6IUNEA& AEH9EEEN7AAEA& CAAAC7EAE9E DUAI.ICE SI C6N.III9E .E ?A9I.I7A7E A9E C6N7AAC7U9UI .E 96CAIUNE & '. No(iunea =i re6lementarea )ontra)tului de lo)a(iune $ontractul de locaiune este acel act 2uridic prin care o parte& numit locator& se o+lig s asigure celeilalte pr*i& numit locatar c/iria'%& (olosin*a temporar& total sau par*ial& a unui lucru ,n sc/im+ul unei sume de +ani& numit c irie art! 1#11 C! civ!%! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de lo)a(iune a. Contractul de loca*iune este un contract consensual& ,ns pro+a ,nc/eierii 'i a con*inutului acestuia prezint di(icult*i de natur s genereze litigii ,ntre pr*i& ast(el ,nct este de pre(erat ,nc/eierea unui act scris ad probationem art! 1#1=-1#1: C! civ!%! 0. Contractul de loca*iune este un contract cu titlu oneros! ). Contractul de loca*iune este un contract comutativ. d. Contractul de loca*iune este un contract sinalagmatic. e. Contractul de loca*iune este un contract cu executare succesiv ,n timp! .urata (olosin*ei lucrului este de esen*a loca*iunii! 9ocatorul este *inut s asigure (olosin*a lucrului pn la ,ncetarea loca*iunii& iar c/iria este calculat 'i datorat ,n raport de durata (olosin*ei& c/iar 'i atunci cnd c/iria a (ost (i0at ,n mod glo+al! f. 9oca*iunea este un contract translativ de !olosin temporar asupra unui lucru neconsumpti+il& individual determinat& de unde rezult c locator poate (i nu numai proprietarul +unului& ci 'i uzu(ructuarul& locatarul principal etc! Ne(iind un contract translativ de proprietate& riscul pieirii lucrului din caz de (or* ma2or sau caz (ortuit va (i suportat de ctre locator& potrivit regulii res perit domino! & 2. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de lo)a(iune A. $apacitatea prilor contractante Contractul de loca*iune este un act 2uridic de administrare& ceea ce ,nseamn c att locatorul& ct 'i locatarul tre+uie s ai+ capacitatea cerut de lege pentru a (ace ast(el de acte! <n cazul ,n care loca*iunea prive'te un imo+il& iar ,nc/irierea se (ace pe o durat mai mare de 4 ani& ne a(lm ,n prezen*a unui act de dispozi*ie& pr*ile tre+uind s ai+ capacitate deplin de e0erci*iu! 1. ,biectul contractului de locaiune - &ucrul nc iriat& total sau par*ial& poate (i att un +un mo+il& ct 'i un imo+il& corporal sau incorporal! 6+iectul contractului de loca*iune nu este lucrul ,n sine& ci (olosin*a acestuia& pe care locatorul tre+uie s o asigure locatarului ,n mod continuu@ zi de zi @ pe tot parcursul contractului& loca*iunea (iind un contract cu e0ecutare succesiv ,n timp! Funurile din domeniul pu+lic al statului sau unit*ilor administrativ- teritoriale vor putea (i ,nc/iriate numai ,n condi*iile legii speciale art! 11= alin! # din Constitu*ie%! - $ iria reprezint suma de +ani pe care locatarul este *inut s o plteasc locatorului ,n sc/im+ul (olosin*ei lucrului! C/iria se (i0eaz ,n (unc*ie de durata

#=

contractului& (ie glo+al& (ie pe unit*i de timp ora& ziua& luna& anul%& urmnd s (ie pltit la termenele stipulate ,n contract& de regul& ,n mod succesiv! C/iria tre+uie s (ie sincer 'i serioas& determinat sau cel pu*in determinabil& putnd (i lsat 'i la aprecierea unui ter* ales de comun accord de ctre pr*iB uneori& (iind sta+ilit c/iar de lege! C/iria se (i0eaz& de regul& ,n +ani& ,ns poate s (ie (i0at 'i su+ (orma unei alte presta*ii de e0emplu& o cot-parte dintr-o recolt sau prestarea unui serviciu%! SECIUNEA A II-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE LOCA#IUNE & '. O0li6a(iile lo)atorului A. ,bligaia de predare a lucrului nc iriat 9ucrul ,nc/iriat& ,mpreun cu accesoriile sale& tre+uie s (ie predate ,ntr-o asemenea stare& ,nct s corespund destina*iei ,n vederea creia a (ost ,nc/iriat 'i nu ,n starea e0istent la momentul ,nc/eierii contractului art! 1#21 alin! 1 C! civ!%! Ae(uzul locatorului de a e0ecuta o+liga*ia de predare d dreptul locatarului de a se adresa instan*ei de 2udecat& cernd (ie e0ecutarea silit& (ie rezilierea contractului& locatorul putnd (i o+ligat 'i la plata de daune-interese! <n cazul ,n care predarea +unului ,nc/iriat s-a (cut cu ,ntrziere& locatarul este ,ndrept*it a cere o diminuare a c/iriei& propor*ional cu lipsa de (olosin*! 1. ,bligaia e!ecturii reparaiilor 3otrivit art! 1#2$ pct! 2 'i 1#21 pct! 2& locatorului are o+liga*ia de a men*ine lucrul ,n stare de a servi la ,ntre+uin*area pentru care a (ost ,nc/iriat! 6+liga*ia e(ecturii repara*iilor nu tre+uie ,n*eleas ,n sensul construirii imo+ilului care )a pierit ,n total sau s-a (cut netre+nic spre o+i'nuita ,ntre+uin*are- art! 1#1" C! civ!%! <n acest caz& locatorul nu mai este *inut de o+liga*ia reparrii +unului ,nc/iriat& iar contractul ,nceteaz! <n cazul ,n care locatorul nu-'i e0ecut aceast o+liga*ie& locatarul poate cere (ie o+ligarea acestuia la e(ectuarea repara*iilor& (ie autorizarea de a le e(ectua ,n contul locatorului& re*innd& ulterior& c/eltuielile (cute din c/irie& (ie rezilierea contractului! <n cazul ,n care repara*iile presupun o urgen*& ele vor (i e(ectuate 'i (r autorizarea instan*ei de 2udecat! 9ocatorul nu este *inut s e(ectueze repara*iile mici& curente& numite locative& care& din momentul predrii +unului ,nc/iriat& revin locatarului! C. ,bligaia de garanie 6+liga*ia de garan*ie revine locatorului ,n +aza art! 1#2$ pct! 1 C! civ!& potrivit cruia locatorul tre+uie s asigure locatarului (olosin*a lini'tit 'i util a lucrului ,nc/iriat pe toat durata loca*iunii! a. &ocatorul este obligat s se abin de la orice tulburare a !olosinei bunului nc iriat" !ie ea de !apt sau de drept( garan*ia pentru evic*iune cauzat prin (apta sa proprie%! Ast(el& potrivit art! 1#2# C! civ! )locatorul nu poate ,n cursul loca*iunii s sc/im+e (orma lucrului ,nc/iriat!!!-& nici prin trans(ormarea material a lucrului& nici prin sc/im+area destina*iei acestuia!

#:

Nerespectarea acestei o+liga*ii ,ndrept*e'te locatarul s cear ,n instan* oprirea sau distrugerea sc/im+rilor (cute! 9ocatorul nu rspunde pentru stn2enirea (olosin*ei locatarului& adus prin e(ectuarea repara*iilor& dar numai dac aceste repara*ii au caracter urgent 'i nu pot (i amnate pn la ,ncetarea contractului art! 1#24 alin! 1 C! civ!%! Aceste repara*ii tre+uie e0ecutate ,n cel mult #$ de zile& ,n caz contrar& locatarul (iind ,ndrept*it& potrivit art! 1#24 alin! 2 C! civ!& s cear o diminuare a c/iriei propor*ional cu lipsa par*ial a (olosin*ei! <n cazul ,n care repara*iile sunt de a'a natur ,nct locatarul pierde (olosin*a total a lucrului ,nc/iriat& atunci acesta poate cere rezilierea contractului& c/iar dac pierderea (olosin*ei nu ar dep'i #$ zile art! 1#24 alin! 1 C! civ!%! 0. &ocatorul este obligat s-l garanteze pe locatar i pentru eviciunea provocat prin !apta unui ter& dar numai pentru evic*iunea care provine dintr-o tul+urare de drept art! 1#2= C! civ!%& ,ntruct ,mpotriva tul+urrilor de (apt locatarul se poate apra singur prin intermediul ac*iunilor posesorii! 9ocatorul rspunde numai dac locatarul l-a c/emat ,n garan*ie ,n procesul dintre el 'i ter*ul care ,ncearc s-l eving! <n cazul ,n care locatarul pierde (olosin*a sau su(er o reducere a (olosin*ei lucrului& ca urmare a evic*iunii& el va putea cere locatorului (ie o reducere a c/iriei& propor*ional cu pierderea par*ial a (olosin*ei& 'i daune-interese& dac contractul se mai poate e0ecuta& (ie rezilierea 'i daune-interese& dac contractul nu mai poate (i e0ecutat! ). <n +aza art! 1#22 C! civ!& locatorul este obligat s garanteze pentru toate viciile ascunse i pentru stricciunile care mpiedic !olosina normal a lucrului de ctre locatar! 9ocatorul este *inut s garanteze nu numai ,n cazul ,n care viciul ascuns ,mpiedic ,n totalitate (olosin*a +unului ,nc/iriat& ci 'i atunci cnd viciul ,i mic'oreaz ,ntr-att posi+ilitatea de (olosin*& ,nct se poate prezuma c& dac locatarul ar (i 'tiut aceasta& nu ar (i ,nc/iriat sau ar (i pltit o c/irie mai mic! 9ocatorul este *inut rspunztor 'i de viciile ascunse aprute pe parcursul e0ecutrii contractului& ,ntruct o+liga*ia de a asigura (olosin*a e(ectiv a lucrului ,nc/iriat este continu! 9ocatorul este *inut de garan*ie c/iar 'i ,n cazul ,n care a (ost de +un-credin*! <n sc/im+& locatorul nu rspunde pentru viciile cunoscute de locatar vicii aparente)& deoarece se prezum c le-a acceptat! 3otrivit art! 1#22 alin! 2 C! civ!& dup descoperirea viciilor grave sau (oarte grave& locatarul poate cere (ie o reducere propor*ional de c/irie dac (olosin*a este diminuat%& (ie rezilierea contractului cu daune-interese dac lucrul este impropriu (olosin*ei%! Ac*iunea ,n garan*ie pentru vicii ascunse se prescrie ,n termenul general de prescrip*ie de 1 ani! D. ,bligaia de restituire a c eltuielilor !cute de locatar cu bunul nc iriat .ac locatarul a e0ecutat lucrri dintre acelea care cdeau ,n sarcina locatorului repara*ii capitale%& atunci acesta din urm este o+ligat la restituirea c/eltuielilor suportate de ctre locatar! 9ocatorul este *inut la restituirea ctre locatar doar a c/eltuielilor utile& nu 'i a celor voluptuarii! & .. O0li6a(iile lo)atarului A. ,bligaia de a ntrebuina lucrul ca un bun proprietar" potrivit destinaiei sale Aceast o+liga*ie rezult din art! 1#2" pct! 1 C! civ!& potrivit cruia locatarul )tre+uie s ,ntre+uin*eze lucrul ,nc/iriat!!!ca un +un proprietar 'i numai la destina*ia determinat prin contractB iar ,n lips de stipula*ie special& la destina*ia prezumat dup

#C

circumstan*e-! 3r*ile pot& pe parcursul e0ecutrii contractului de loca*iune& s modi(ice destina*ia +unului ,nc/iriat& su+ condi*ia de a nu aduce atingere drepturilor altor persoane! .ac locatarul nu respect aceast o+liga*ie sau e(ectueaz trans(ormri neautorizate asupra lucrului& locatorul poate cere (ie repunerea lucrului ,n starea anterioar 'i (olosirea lui potrivit destina*iei convenite& (ie rezilierea contractului cu daune-interese! 9ocatarul este o+ligat de a ,ntre*ine lucrul pe toat durata loca*iunii ,n stare de (olosin*-,ntre+uin*are& ast(el cum a (ost predat! .in aceast o+liga*ie de a (ace rezult c locatarul este *inut s e(ectueze micile repara*ii de ,ntre*inere locative% enumerate enunciativ ,n art! 1##: C! civ! 1. ,bligaia de plat a c iriei 3otrivit art! 1#2" pct! 2 C! civ!& locatarul este o+ligat s plteasc c/iria convenit la termenele stipulate ,n contract! .ac nu s-a prevzut alt(el& plata c/iriei se (ace la domiciliul de+itorului locatarului%& plata (iind c/era+il& iar nu porta+il! Atunci cnd locatorul este amenin*at de un ter* cu evic*iunea& el poate suspenda plata c/iriei pn cnd va ,nceta tul+urarea! Cnd pr*ile nu au sta+ilit ,n contract termenele de plat a c/iriei& plata se va (ace la termenele determinate de natura +unului sau de o+iceiul locului! <n caz de nee0ecutare a acestei o+liga*ii& locatorul poate cere (ie e0ecutarea silit& (ie rezilierea contractului! <n cazul ,n care lucrul ,nc/iriat a (ost vndut 'i noul proprietar nu-l ,n'tiin*eaz pe locatar& plata (cut vec/iului proprietar locator% este vala+il! C. ,bligaia de a restitui lucrul nc iriat la expirarea contractului 3otrivit art! 1#11 C! civ!& locatarul& la ,ncetarea contractului& este *inut s restituie lucrul ,n starea ,n care l-a primit& ,mpreun cu toate accesoriile sale& potrivit inventarului ,ntocmit& iar dac pr*ile au omis s ,ntocmeasc un asemenea inventar& locatarul tre+uie s predea lucrul ,n stare +un& (iind prezumat c l-a primit ast(el art! 11#1 'i 11#2 C! civ!%! D. ,bligaia de a apra lucrul nc iriat contra uzurprilor 3otrivit art! 1#11 C! civ!& locatarul este o+ligat de a ,n'tiin*a pe locator 'i de a apra lucrul ,nc/iriat contra uzurprilor! 3rin uzurpare se ,n*elege ,nclcarea adus de un ter* asupra posesiei sau propriet*ii lucrului ,nc/iriat! <n cazul ne,ndeplinirii de ctre locatar a acestei o+liga*ii& el este *inut a rspunde pentru pre2udiciul su(erit de locator daune-interese% 'i& de asemenea& va (i o+ligat la plata c/eltuielilor de 2udecat! SECIUNEA A III-A CONTRACTUL DE AU1LOCA#IUNE $I CEAIUNEA CONTRACTULUI DE LOCA#IUNE & l. Contra)tul de su0lo)a(iune 3otrivit art! 1#1C alin! 1 C! civ!& )locatarul are dreptul de a su+,nc/iria !!! contractul su ctre altul !!!-& ,n tot sau ,n parte& ,n +aza unui contract de su+loca*iune! $ontractul de sublocaiune este un acord de voin*& ,n temeiul cruia locatarul& care a do+ndit (olosin*a temporar a unui +un pe +aza unui contract de loca*iune pree0istent&

#"

su+,nc/iriaz acel +un unui ter*& care se o+lig s-i plteasc c/irieB locatarul devine& ast(el& locator (sublocator)" iar ter*ul cu care contracteaz& sublocatar! 3entru a (i vala+il contractul de su+loca*iune se cer a (i ,ndeplinite dou condi*ii prima impus de lege 'i a doua creat de literatura de specialitate%5 - transmisiunea !olosinei s nu !ie interzis prin contractul de locaiune preexistent& caz ,n care loca*iunea devine un contract intuitu personae! <n nici un caz o asemenea interdic*ie nu poate (i prezumat! - sublocaiunea s nu !ie convenit n condiii care s contravin celor din contractul principal de e0emplu& (olosirea lucrului ,nc/iriat pentru o alt destina*ie%! Contractul de su+loca*iune constituie un accesoriu al contractului de loca*iune pree0istent 'i este supus acelora'i condi*ii de validitate& produce acelea'i e(ecte 'i are acelea'i cauze de ,ncetare! Su+loca*iunea nu produce e(ecte (a* de locator& drepturile 'i o+liga*iile dintre locator 'i locatarul principal (iind ,n continuare neatinse! 9ocatorul nu are o ac*iune direct contra su+locatarului& ci doar o ac*iune o+lic& su+rogatorie& ,n calitate de creditor al locatarului! & .. Cesiunea )ontra)tului de lo)a(iune 3otrivit art! 1#1C C! civ!& locatarul poate s cedeze contractul su ctre un ter*& opera*iune care constituie o vnzare a dreptului de !olosin! 3entru a (i opoza+il ter*ilor& cesiunea contractului de loca*iune tre+uie s (ie acceptat prin act autentic de ctre locator sau noti(icat acestuia art! 11"1 C! civ!%! <n cazul cesiunii (cut ,n condi*iile art! 11"1 C! civ!& locatarul este ,nlocuit cu cesionarul& care se su+rog ,n toate drepturile 'i o+liga*iile acestuia! SECIUNEA A I?-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE LOCA#IUNE & l. En)etarea )ontra)tului de lo)a(iune ,rin a)ordul ,-r(ilor Avnd ,n vedere c ,nc/eierea contractului de loca*iune se (ace prin acordul pr*ilor& (iresc este ca acest contract s poat ,nceta tot prin consim*mntul lor! Cu alte cuvinte& dac pr*ile& prin li+erul lor consim*mnt& au ,nc/eiat un act constitutiv de drepturi 'i o+liga*ii - contractul de loca*iune -& nimic nu se opune ca ele s /otrasc s pun capt acestuia! Acordul de voin* a pr*ilor& ,n sensul stingerii raportului 2uridic de loca*iune& constituie un act 2uridic +ilateral& un adevrat contract& ,n sensul art! "#2& coro+orat cu art! "=" alin! 2 C! civ! & .. En)etarea )ontra)tului de lo)a(iune ,rin eG,irarea termenului 3otrivit art! 1#1= C! civ!& ,n cazul ,n care pr*ile au sta+ilit la ,nc/eierea contractului durata loca*iunii sau& ,n lipsa unei asemenea clauze& cnd termenul este sta+ilit de lege art! 1#4$-1#42 C! civ!%& la ,mplinirea lui& contractul de loca*iune va ,nceta de drept& (r nici o ,n'tiin*are preala+il! Sunt situa*ii ,n care& dup e0pirarea termenului contractual& raporturile de loca*iune continu! Ast(el& dac locatarul (olose'te pe mai departe lucrul ,nc/iriat& iar locatorul nu se opune& potrivit art! 1#1: 'i art! 1#42 C! civ!& contractul de loca*iune se consider re,nnoit prin tacita relocaiune reconduc*iune%& c/iar dac pr*ile n-au prevzut aceast prelungire ,n mod e0pres! 7acita reloca*iune nu poate avea loc ,n cazul ,n care& anterior e0pirrii
4$

termenului& locatorul a noti(icat concediul mani(estarea voin*ei de a nu re,nnoi contractul% 'i aceasta c/iar dac locatarul a continuat s (oloseasc +unul 'i dup ,mplinirea termenului art! 1#1C C! civ!%! 7acita reloca*iune are loc ,n condi*iile contractului de loca*iune ini*ial ,nc/eiat& ,ns noul contract se va considera ,nc/eiat (r termen& cu e0cep*ia cazurilor ,n care termenul este prevzut de lege! & 2. Denun(area unilateral- a )ontra)tului de lo)a(iune 3otrivit art! 1#1= alin! 2 C! civ!& dac pr*ile sau legea n-au determinat durata loca*iunii& atunci contractul poate ,nceta prin denun*area unilateral (cut de oricre dintre pr*i& (r s (ie necesar vreo 2usti(icare& ,ns cu respectarea unui termen de preaviz! 3ermenul de preaviz reprezint intervalul de timp dintre mani(estarea voin*ei de a des(ace contractul de loca*iune 'i data la care acesta urmeaz s ,ncetezeB el variaz dup natura lucrului 'i o+iceiul locului& 'i are ca ra*iune protec*ia pr*ii creia i se comunic preavizul& ,n sensul de a-'i gsi un nou locatar& respectiv acesta s-'i gseasc un alt lucru corespunztor pe care s-l ,nc/irieze! +enunarea unilateral concediul) reprezint un act unilateral de voin*& care duce la des(acerea contractului& indi(erent de acceptarea celeilalte pr*i! & 3. En)etarea )ontra)tului de lo)a(iune ,rin re+iliere 3otrivit art! 1#1" alin! 2 C! civ!& nee0ecutarea de ctre una din pr*i a o+liga*iilor care-i revin& nee0ecutare care aduce o vtmare celeilalte pr*i& ,ndrept*e'te pe aceasta din urm s cear des(acerea contractului prin reziliere! Giind un contract sinalagmatic& cu e0ecutare succesiv& contractul de loca*iune va (i supus rezilierii ,n condi*iile dreptului comun art! 1$2$ @ 1$21 C! civ!%! & 4. Pieirea lu)rului ;n)Ciriat 3otrivit art! 1#21 alin! 1- prima parte - 'i art! 1#1" alin! 1 C! civ!& pieirea total a lucrului ,nc/iriat duce la ,ncetarea contractului de loca*iune& indi(erent de cauza pieirii (or* ma2or sau culpa pr*ilor -& deoarece locatorul nu mai poate asigura locatarului (olosin*a lucrului 'i nici nu poate (i o+ligat la re(acerea& reconstruirea sau ,nlocuirea lui! .ac lucrul ,nc/iriat a pierit numai ,n parte& locatarul este ,ndrept*it a cere& dup caz& o reducere a c/iriei propor*ional cu pierderea su(erit sau rezilierea contractului& iar partea ,n culp va (i *inut la plata de daune-interese& ,ntocmai ca ,n cazul pieirii totale! & <. Desfiin(area titlului lo)atorului +es!iinarea titlului locatorului poate avea ca e(ect ,ncetarea loca*iunii& potrivit principiului resoluto #ure dantis" resolvitur #us accipientis! Ast(el se ,ntmpl atunci cnd pierderea titlului este cu e(ect retroactiv& cum ar (i nulitate sau revocare& ori atunci cnd locatorul a (ost evins de un ter* printr-o ac*iune ,n revendicare! .e la aceast regul e0ist ,ns 'i unele e0cep*ii5 - contractele de loca*iune ,nc/eiate de uzu(ructuar rmn vala+ile pn la 4 ani& ,n limitele unui act de administrare& c/iar dac uzu(ructul ar (i ,ncetatB - potrivit art! 41" C! proc! civ!& rmn vala+ile 'i contractele ,nc/eiate de ter*ul do+nditor al imo+ilului ipotecat& c/iar dac este evins& su+ condi*ia ca loca*iunea s (i (ost ,nc/eiat cu +un-credin* 'i s ai+ dat cert& anterioar ,nscrierii comandamentuluiB - rmn valide 'i contractele de loca*iune ,nc/eiate de mo'tenitorul aparent& ,n cazul ,n care locatarul a (ost de +un-credin*! & >. Enstr-inarea lu)rului ;n)Ciriat ,rin a)te ;ntre vii 3otrivit art! 1##1 C! civ!& ,n cazul ,n care locatorul a ,nstrinat prin vnzare +unul
41

,nc/iriat& cumprtorul este o+ligat s respecte contractul de loca*iune ,nc/eiat anterior ,nstrinrii& cnd aceasta s-a (cut printr-un ,nscris autentic sau printr-un ,nscris su+ semntur privat cu dat cert& cu e0cep*ia cazului ,n care ,ncetarea loca*iunii din cauza ,nstrinrii ar (i (ost prevzut prin contractul de loca*iune! Contractul de loca*iune nu ,nceteaz de drept ,n cazul ,nstrinrii +unului! A'a (iind& ,n cazul ,n care do+nditorul imo+ilului nu este o+ligat s respecte loca*iunea (cut de ,nstrintor& el va putea o+*ine ,ncetarea contractului de loca*iune numai dac va anun*a locatarului concediul& cu respectarea unui termen de preaviz art! 1##1 C! civ!%!

42

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE ENCBIRIERE A LOCUIN#EI


SECIUNEA I NO#IUNEA7 AEDIUL MATERIEI $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE ENCBIRIERE A LOCUIN#EI & '. No(iunea =i re6lementarea )ontra)tului de ;n)Ciriere a lo)uin(ei Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei constituie o varietate a contractului de loca*iune& deose+indu-se de acesta prin (aptul c are un o+iect speci(ic5 locuin*a! $ontractul de nc iriere a locuinei este acel act 2uridic prin care o parte& numit locator& se o+lig s asigure unei alte pr*i& numit locatar sau c iria& (olosin*a temporar a unei locuin*e& ,n sc/im+ul unei sume de +ani determinat& numit c irie! 3rincipala reglementare ,n materia contractului de ,nc/iriere o constituie 9egea nr! 11#;1""= @ legea locuin*ei -& repu+licat cu modi(icrile ulterioare care se completeaz cu dispozi*iile Codului civil re(eritoare la loca*iune! Alte acte normative cu inciden* ,n cauz sunt5 9egea nr! C4;1""2 privind vnzarea de locuin*e 'i spa*ii cu alt destina*ie& construite din (ondurile statului 'i din (ondurile unit*ilor economice sau +ugetare de statB 9egea nr! 112;1""4 pentru reglementarea situa*iei 2uridice a unor imo+ile cu destina*ie de locuin*e& trecute ,n proprietatea statului! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de ;n)Ciriere a lo)uin(ei a. Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei este un contract consensual! Cu toate acestea& con(orm art! 21 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& ad probationem" acordul dintre proprietar 'i c/iria' va tre+ui consemnat ,ntr-un ,nscris! 0. Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei are un caracter sinalagmatic +ilateral%! ). Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei are un caracter oneros! d. Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei este un contract comutativ! e. Contractul de ,nc/iriere a locuin*ei este un contract cu executare succesiv n timp& pr*ile e0ecutndu-'i o+liga*iile pe toat durata loca*iunii! f. Contractul de ,nc/iriere este un contract translativ de !olosin temporar a locuin*ei! SECIUNEA A II-A ENCBEIEREA CONTRACTULUI DE ENCBIRIERE A LOCUIN#EI & '! 5orma )ontra)tului de ;n)Ciriere 3otrivit art! 21 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& ),nc/irierea locuin*elor se (ace pe +aza acordului dintre proprietar 'i c/iria'& consemnat prin contract scris su+l! n!%-& care va tre+ui ,nregistrat la organele (iscale teritoriale& ,n vederea impozitrii! Art! 21 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& sta+ile'te cuprinsul pe care tre+uie s-l ai+ contractul de ,nc/iriere& 'i anume5 adresa locuin*ei care (ace o+iectul ,nc/irieriiB supra(a*a locativ 'i dotrile (olosite ,n e0clusivitate sau ,n comunB valoarea c/iriei lunare& regulile de modi(icare a acesteia 'i modul de platB suma pltit ,n avans ,n contul c/irieiB locul 'i condi*iile ,n care se realizeaz primirea 'i restituirea c/eilorB o+liga*iile pr*ilor privind (olosirea 'i ,ntre*inerea spa*iilor care (ac o+iectul contractuluiB inventarul o+iectelor
41

'i al dotrilor a(erenteB data intrrii ,n vigoare 'i durataB condi*iile privind (olosin*a e0clusiv 'i ,n comun a pr*ilor a(late ,n coproprietateB persoanele care vor locui ,mpreun cu titularul contractuluiB alte clauze convenite ,ntre pr*i! Alturi de aceste men*iuni& tre+uie speci(icat identitatea pr*ilor& precum 'i semntura acestora! & .. P-r(ile )ontra)tului de ;n)Ciriere Con(orm art! 21 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& contractul de ,nc/iriere a locuin*ei se ,nc/eie ,ntre proprietar locator% 'i c/iria'! - &ocatorul poate (i att o persoan (izic& ct 'i o persoan 2uridic sau c/iar o unitate administrativ-teritorial! <ntruct contractul de ,nc/iriere nu trans(er proprietatea asupra lucrului ,nc/iriat& ,n calitate de locator poate sta att proprietarul lucrului& ct 'i un detentor precar! - $ iriaul locatarul% este persoana care do+nde'te dreptul de (olosin* asupra locuin*ei! 6 dat cu titularul contractului de ,nc/iriere& do+ndesc un drept locativ propriu 'i alte persoane care urmeaz s locuiasc alturi de c/iria' - art! 21 lit! N din 9egea nr! 11#;1""= de e0emplu& so*ul sau so*ia& ascenden*ii ori descenden*ii acestora etc!%! & 2. O0ie)tul )ontra)tului de ;n)Ciriere a lo)uin(ei a. &ocuina! Contractul de ,nc/iriere reglementat de 9egea nr! 11#;1""= are ca o+iect e0clusiv spa*ii cu destina*ie de locuin& necesare satis(acerii nevoilor de locuit ale unei persoane sau (amilii! 9ocuin*a& ast(el cum este de(init de art! 2 lit! a din lege& se re(er att la camerele de locuit camere de zi& dormitoare%& ct 'i la +i& +uctrii& /oluri& spa*ii de depozitare& poduri etc! 9a toate acestea se pot aduga& uneori& curtea 'i grdina a(erente imo+ilului ,nc/iriat art! 21 lit! c din 9egea nr! 11#;1""=%! 0. $ iria reprezint o sum de +ani care va (i ac/itat de ctre c/iria'& pe toat durata contractului& ca un ec/ivalent al (olosirii locuin*ei! 3otrivit reglementrii cuprinse ,n 9egea nr! 11#;1""=& c iria constituie unul dintre elementele esen*iale ale contractului de ,nc/iriere& pr*ile (iind *inute s sta+ileasc 'i regulile de modi(icare a c/iriei& precum 'i modalitatea ei de plat art! 21 lit! d%! <n ceea ce prive'te cuantumul c/iriei& art! 11 din 9egea 11#;1""= men*ioneaz c aceasta tre+uie s acopere c/eltuielile de administrare& ,ntre*inere 'i repara*ii& impozitele pe cldiri 'i pe teren& recuperarea investi*iei& ,n (unc*ie de durata normat sta+ilit potrivit prevederilor legale& precum 'i un pro(it supus negocierii ,ntre pr*i! & 3. Termenul ;n)Cirierii 3otrivit art! 21 lit! i din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& contractul de ,nc/iriere a locuin*elor tre+uie s cuprind data ,nceperii e0ecutrii presta*iilor 'i durata contractului! <n acest domeniu legiuitorul a reglementat e0pres posibilitatea prorogrii legale a termenului ,nc/irierii& precum 'i dreptul c iriaului la rennoirea contractului de nc iriere! a. %rorogarea legal reprezint prelungirea de ctre legiuitor a duratei contractelor de ,nc/iriere& din dorin*a de a asigura sta+ilitatea 'i continuitatea (olosirii locuin*ei de ctre c/iria'i 'i& ,n acela'i timp& din dorin*a de a reduce +irocra*ia ,nc/eierii unor noi contracte cu c/iria'ii! 9egiuitorul a intervenit& ,n acest sens& prin mai multe acte normative& cum ar (i 9egea nr! 1:;1""#& 9egea nr! 112;1""4& precum 'i 6!U!H! nr! #$;1"""& apro+at 'i
4#

modi(icat prin 9egea nr! 2#1;2$$1! Aceste acte normative au prelungit de drept contractele de ,nc/iriere a(late ,n curs de e0ecutare la data intrrii lor ,n vigoare! 3relungirea s-a (cut& de regul& pe o perioad de 4 ani de la data intrrii ,n vigoare a actului normativ! 0. +reptul c iriaului la rennoirea contractului de nc iriere. Con(orm art! 1# alin! 1 din 6! U! H! nr! #$;1"""& ,n cazul ,n care pr*ile nu modi(ic prin acord e0pres durata ,nc/irierii& c/iria'ul are dreptul& la e0pirarea termenului ,nc/irierii& la re,nnoirea contractului pentru aceea'i perioad! 9a rndul su& proprietarul locatorul% poate re(uza re,nnoirea contractului& dac5 - locuin*a este necesar pentru a satis(ace nevoile sale de locuit& ale so*ului& prin*ilor sau copiilor oricrora dintre ace'tia& numai dac sunt cet*eni romni cu domiciliul ,n Aomnia art! 1# alin! 2 lit! a%B - locuin*a urmeaz s (ie vndut ,n condi*iile prezentei ordonan*e de urgen* art! 1# alin! 2 lit! +%! - c/iria'ul nu a ac/itat c/iria cel pu*in 1 luni consecutive ,n e0ecutarea contractului de ,nc/iriere art! 1# alin! 2 lit! c%B - atunci cnd& con(orm art! 11& prelungirea contractelor nu se aplic art! 1# alin! 2 lit! d din 6!U!H! nr! #$;1"""%! ). +reptul de preemiune al c iriaului n caz de vnzare a locuinei. Con(orm art! 1C alin! 1 din 6!U!H! nr! #$;1"""& ,n cazul ,n care re(uzul proprietarului de a re,nnoi contractul de ,nc/iriere este motivat de inten*ia acestuia de a ,nstrina locuin*a& c/iria'ul +ene(iciaz de un drept de preem*iune la cumprarea acesteia! SECIUNEA A III-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE ENCBIRIERE & '. O0li6a(iile ,ro,rietarului 8lo)atorului: a. ,bligaia locatorului de a preda locuina nc iriat n stare normal de !olosin art! 2C lit! a%! Nee0ecutarea acestei o+liga*ii ,ndrept*e'te locatarul s cear predarea silit a locuin*ei& iar dac locuin*a este ocupat (r drept de alte persoane& 'i evacuarea acestora! C/iria'ul poate s cear 'i rezilierea contractului& eventual cu daune-interese sau s invoce e0cep*ia de nee0ecutare a contractului& ,n situa*ia ,n care locatorul pretinde plata c/iriei& (r a-i (i asigurat& ,n preala+il& locatarului (olosin*a locuin*ei! 0. ,bligaia de a e!ectua reparaiile necesare pe toat durata contractului art! 2C lit! +& c 'i d%5 '. &ocatorul trebuie s ia msuri pentru repararea i asigurarea !uncionrii n condiii de siguran a cldirii! .. &ocatorul trebuie s ntrein n bune condiii elementele structurii de rezisten a cldirii" curile i grdinile" precum i spaiile comune din interiorul cldirii! <n cazul ,n care aceste lucrri se datoreaz culpei c/iria'ului& o+liga*ia de reparare ,i revine lui! 2. ,bligaia de a ntreine" n bune condiii" instalaiile comune proprii cldirilor art! 2C lit! d%! & .. O0li6a(iile )Ciria=ului 8lo)atarului: a. ,bligaia de a !olosi locuina nc iriat potrivit destinaiei ! C/iria'ul nu poate aduce modi(icri spa*iului de*inut ca locuin* 'i& ,ndeose+i& structurii de rezisten* a imo+ilului! 7ot ast(el& nu poate sc/im+a destina*ia supra(e*ei ,nc/iriate!
44

Nerespectarea acestei o+liga*ii de ctre c/iria' d dreptul locatorului de a cere rezilierea contractului 'i evacuarea c/iria'ului! 0. ,bligaia de a e!ectua lucrrile de ntreinere" reparaii sau nlocuire a elementelor de construcii i instalaii din !olosina exclusiv art! 2" alin! 1 lit! a%! Aceast o+liga*ie se impune ,ntruct& la ,ncetarea contractului& c/iria'ul va tre+ui s predea supra(a*a locativ ,n stare de (olosin* 'i cur*enie& *inndu-se seama de starea ,n care a (ost ,nc/iriat! ). ,bligaia de a repara sau nlocui elementele de construcii i de instalaii deteriorate din !olosina comun" ca urmare a !olosirii necorespunztoare art! 2" alin! 1 lit! +%! 6+liga*ia locatarului vizeaz att elementele construc*iei& ct 'i cele de instala*ii din interiorul sau e0teriorul cldirii! d. ,bligaia de a asigura curenia i igienizarea n interiorul locuinei i la prile de !olosin comun art! 2" alin! 1 lit! c%! Aceast o+liga*ie ,i revine c/iria'ului pe toat durata contractului de ,nc/iriere! e. ,bligaia de a preda proprietarului locuina n stare normal de !olosin" la eliberarea acesteia! f. ,bligaia de plat a c iriei! .reptul de a cere plata c/iriei se prescrie ,n cadrul termenului general de prescrip*ie de 1 ani& care se calculeaz separat& pentru (iecare rat de c/irie restant! 6. ,bligaia de plat a cotelor din c eltuielile comune de ntreinere. SECIUNEA A I?-A CONTRACTUL DE AU1ENCBIRIERE $I CEAIUNEA CONTRACTULUI DE ENCBIRIERE A LOCUIN#EI A. $ontractul de subnc iriere 3otrivit art! 2= din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& locatarul are dreptul de a su+,nc/iria locuin*a de*inut& ,ns numai cu acordul preala+il scris 'i ,n condi*iile sta+ilite de proprietar& dac su+,nc/irierea nu a (ost interzis prin contractul principal de ,nc/iriere a locuin*ei! Contractul de su+,nc/iriere tre+uie s (ie ,nc/eiat ,n (orm scris 'i ,nregistrat la organul (iscal teritorial ,n raza cruia este situat locuin*a su+,nc/iriat! Contractul de su+,nc/iriere tre+uie s prevad o+ligatoriu durata su+,nc/irierii care nu poate (i mai mare dect cea din contractul de ,nc/iriere principal 'i c/iria care urmeaz s (ie pltit de su+locatar! Contractul de su+,nc/iriere nu produce e(ecte (a* de locator proprietar%! Spre deose+ire de locatarul principal& care +ene(iciaz de prorogarea legal a contractului de ,nc/iriere 'i de dreptul la re,nnoirea contractului& su+locatarul nu are asemenea +ene(icii& ast(el ,nct& su+locatarul poate (i evacuat la e0pirarea termenului sau o dat cu ,ncetarea contractului de ,nc/iriere a locatarului principal 'i aceasta c/iar dac termenul din contractul de su+,nc/iriere nu a e0pirat ,nc! 1. $esiunea contractului de nc iriere 9egea nr! 11#;1""= nu reglementeaz ,n mod e0pres dreptul locatarului de a ceda contractul de ,nc/iriere! Cu toate acestea& prin analogie cu contractul de loca*iune& se admite aceast posi+ilitate 'i ,n cazul contractului de ,nc/iriere! Cesiunea contractului poate avea loc numai cu acordul scris 'i preala+il al
4=

proprietarului 'i doar ,n condi*iile sta+ilite de ctre acesta locator%! Ea tre+uie consemnat prin act scris& ,n vederea ,nregistrrii ei la organele (iscale teritoriale! Cesiunea nu este permis ,n cazul locuin*elor de serviciu& de interven*ie sau de necesitate! SECIUNEA A ?-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE ENCBIRIERE A LOCUIN#EI A. (#ungerea la termen a contractului 3otrivit art! 21 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& ,n lipsa unei conven*ii de prelungire a contractului de ,nc/iriere& acesta ,nceteaz (r a (i necesar nici o (ormalitate& c/iria'ul (iind o+ligat s prseasc locuin*a& cu e0cep*ia acelor contracte de ,nc/iriere pentru care opereaz& ,n temeiul legii& prorogarea legal& precum 'i atunci cnd c/iria'ul are dreptul la re,nnoirea contractului! C/iria'ul va (i *inut s prsesc locuin*a ,n termen de =$ de zile din momentul e0pirrii contractului& timp ,n care ac*iunea locatorului ,n evacuarea c/iria'ului este paralizat art! 1#& alin! 4 din 6!U!H! nr! #$;1"""& modi(icat prin 9egea nr! 2#1;2$$1%! 1. +enunarea unilateral a contractului de ctre c iria Con(orm art! 2# alin! 1 lit! a din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& contractul de ,nc/iriere a locuin*ei poate ,nceta ,nainte de termen& la cererea c/iria'ului! 3entru a opera ,ncetarea& tre+uie s (ie ,ndeplinite dou condi*ii5 noti(icarea inten*iei c/iria'ului de a denun*a contractul& (cut ctre proprietar& 'i respectarea unui termen de preaviz de minimum =$ de zile! C. Rezilierea contractului <nainte de a2ungerea la termen& contractul de ,nc/iriere poate ,nceta prin reziliere! Sanc*iunea poate interveni la cererea locatorului art! 2# lit! + din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat% sau a asocia*iei de proprietari art! 2# lit! c%! 9ocatorul proprietarul% poate cere rezilierea contractului ,n urmtoarele situa*ii5 a. dac c/iria'ul nu 'i-a ac/itat c/iria cel pu*in 1 luni consecutivB 0. dac c/iria'ul a cauzat stricciuni importante locuin*ei& cldirii ,n care este situat aceasta& instala*iilor& precum 'i oricror altor +unuri a(erente lor& sau dac ,nstrineaz (r drept pr*i ale acestoraB ). dac c/iria'ul are un comportament care (ace imposi+il convie*uirea sau ,mpiedic (olosirea normal a locuin*eiB d. dac c/iria'ul nu a respectat clauzele contractuale! Aezilierea contractului de ,nc/iriere poate (i pronun*at 'i la cererea asocia*iei de proprietari& atunci cnd c/iria'ul nu 'i-a ac/itat o+liga*iile care-i revin din c/eltuielile comune pe o perioad de 1 luni& dac acestea au (ost sta+ilite& prin contract& ,n sarcina c/iria'ului! D. .euzul locuinei 3otrivit art! 2: alin! 1 'i 1 din 9egea nr! 11#;1""=& modi(icat prin 9egea nr! 1#4;1"""& ),n cazul prsirii de(initive a domiciliului de ctre titularul contractului de ,nc/iriere!!!& precum 'i ,n cazul titularului de contract& nerezident& care& (r a (i deta'at& nu a mai (olosit locuin*a mai mult de 2 ani& (r ,ntrerupere -& dac so*ul sau so*ia titularului& descenden*ii sau ascenden*ii acestia& cu condi*ia s (i locuit ,mpreun cu acesta& ori persoanele care au avut acela'i domiciliu cu titularul cel pu*in un an 'i care au (ost ,nscrise
4:

,n contract nu au (cut cerere de continuare a ,nc/irierii ,n numele lor& contractul ,nceteaz ,n termen de 1$ de zile de la data prsirii domiciliului sau de la ,mplinirea termenului de 2 ani de ne(olosire ne,ntrerupt a locuin*ei! E. *oartea c iriaului Contractul de ,nc/iriere ,nceteaz 'i prin decesul c/iria'ului art! 2: alin!1% dac& dup momentul survenirii acestuia& so*ul so*ia% titularului& ascenden*ii ori descenden*ii acestuia sau alte persoane care au avut acela'i domiciliu cu titularul nu (ormuleaz cerere de continuare a contractului ,n numele lor! 3entru continuarea contractului de ,nc/iriere 'i dup moartea titularului este necesar ca so*ul so*ia% titularului sau descenden*ii ori ascenden*ii acestuia s (i locuit ,mpreun cu titularul art! 2: alin! 1 lit! a 'i +%! <n ceea ce prive'te alte persoane care au locuit cu c/iria'ul& pentru continuarea ,n numele lor& la cerere& a contractului& ele tre+uie s (i locuit ,mpreun cu c/iria'ul cel pu*in un an 'i s (i (ost ,nscrise ,n contractul de ,nc/iriere art! 2: alin! 1 lit! c%! SECIUNEA A ?I-A ENCBIRIEREA UNOR LOCUIN#E CU DEATINA#IE APECIAL" & '. Lo)uin(a so)ial3otrivit art! 2 alin! 1 lit! c din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& prin locuin social se ,n*elege acea )locuin* care se atri+uie cu c/irie su+ven*ionat unor persoane sau (amilii a cror situa*ie economic nu le permite accesul la o locuin* ,n proprietate sau ,nc/irierea unei locuin*e ,n condi*iile pie*ii-! Au dreptul la o locuin* social& ,n vederea ,nc/irierii& )(amiliile sau persoanele cu un venit mediu net lunar& realizat ,n ultimele 12 luni& cu cel pu*in 2$T su+ nivelul venitului net lunar pe mem+ru de (amilie sau& dup caz& pe persoan& sta+ilit con(orm art! C alin! 2art! #2 alin! 1 din 9egea nr! 11#;1""=& a'a cum (ost el modi(icat prin 9egea nr! 1#4;1"""%! & .. Lo)uin(a de servi)iu &ocuina de serviciu este de(init de art! 2 alin! 1 lit! d din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& ca (iind acea )locuin* destinat (unc*ionarilor pu+lici& anga2a*ilor unor institu*ii sau agen*i economici& acordat ,n condi*iile contractului de munc& potrivit prevederilor legale-! Contractul de ,nc/iriere care are drept o+iect o locuin* de serviciu se ,nc/eie ca un accesoriu al contractului de munc art! 41 alin! 2 din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat% 'i& ,n principiu& va ,nceta o dat cu acesta! & 2. Lo)uin(a de interven(ie 3otrivit 9egii nr! 11#;1""=& repu+licat& locuina de intervenie este acea )locuin* destinat cazrii personalului unit*ilor economice sau +ugetare& care& prin contractul de munc& ,ndepline'te activit*i sau (unc*ii ce necesit prezen*a permanent sau ,n caz de urgen* ,n cadrul unit*ilor economice- art! 2 alin! 1 lit! e%! Con(orm art! 4# din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& locuin*a de interven*ie urmeaz regimul 2uridic al locuin*ei de serviciu& contractul de ,nc/iriere avnd& 'i ,n acest caz& statutul de accesoriu al contractului de munc! & 3. Lo)uin(a de ne)esitate Con(orm art! 2 alin! 1 lit! ( din 9egea nr! 11#;1""=& repu+licat& locuina de necesitate este acea )locuin* destinat cazrii temporare a persoanelor 'i (amiliilor ale
4C

cror locuin*e au devenit inutiliza+ile ,n urma unor catastro(e naturale sau accidente sau ale cror locuin*e sunt supuse demolrii ,n vederea realizrii de lucrri de utilitate pu+lic& precum 'i lucrrilor de rea+ilitare ce nu se pot e(ectua ,n cldiri ocupate de locatari-! .urata pentru care se ,nc/eie un ast(el de contract este nedeterminat& acesta ,ncetnd atunci cnd au ,ncetat cauzele care au (cut inutiliza+ile locuin*ele art! 44 alin! 1%! & 4. Lo)uin(a de ,roto)ol <n sensul 9egii nr! 11#;1""=& repu+licat& locuina de protocol este acea )locuin* destinat utilizrii de ctre persoanele care sunt alese sau numite ,n unele (unc*ii ori demnit*i pu+lice& e0clusiv pe durata e0ercitrii acestora-! Atri+uirea& ocuparea 'i (olosirea locuin*elor de protocol se (ac ,n condi*iile legii art! 4: alin! 1%& ele (iind proprietate pu+lic a statului 'i& prin urmare& netransmisi+ile! 9ocuin*ele de protocol sunt administrate de ctre Aegia Autonom )Administra*ia 3atrimoniului 3rotocolului de Stat- art! 4: alin! 2%!

4"

CAPITOLUL III

CONTRACTUL DE ARENDARE
SECIUNEA I NO#IUNEA7 AEDIUL MATERIEI $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE ARENDARE & '. No(iunea =i re6lementarea )ontra)tului de arendare $ontractul de arendare constituie o varietate a contractului de loca*iune din dreptul comun& prin care o parte& numit arendator& se o+lig s transmit celeilalte pr*i& numit arenda& (olosin*a unor +unuri agricole pe o durat determinat& ,n sc/im+ul unui pre* numit arend! Contractul de arendare este reglementat prin 9egea nr! 1=;1""#& 9egea arendrii& modi(icat 'i completat prin 9egea nr! 4C;1""4& 9egea nr =4;1""C 'i prin 6!U!H! nr! 14:;2$$2& apro+at cu modi(icri prin 9egea nr! 14$;2$$1! 3otrivit art! 2= din 9egea nr! 1=;1""#& dispozi*iile 9egii arendrii )se completeaz cu prevederile legisla*iei civile& ,n msura ,n care acestea din urm nu sunt contrare-! Ast(el& vor (i incidente ,n cauz dispozi*iile cuprinse ,n titlul ?II& capitolul I?& din Codul civil& intitulat +espre regulile particulaire la arendare& art! 1#4# 'i urm!& care n-au (ostt a+rogate e0pres de 9egea arendrii! 9a aceste dispozi*ii se adaug 'i cele care reglementeaz loca*iunea de drept comun! .e asemenea& dispozi*iile 9egii nr! 1=;1""# se ,ntregesc 'i se coro+oreaz 'i cu cele ale 9egii nr! 1C;1""1 9egea (ondului (unciar% 'i cu ale altor acte normative care reglementeaz activitatea ,n domeniul agricol! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de arendare a. Arendarea este un contract sinalagmatic +ilateral%! 0. Arendarea este un contract cu titlu oneros! ). Contractul de arendare este comutativ! d. Contractul de arendare este un contract cu executare succesiv! e. Arendarea este un contract translativ de !olosin asupra +unurilor agricole! f. Contractul de arendare se ,nc/eie intuitu personae" cel pu*in ,n persoana arenda'ului! 6. Contractul de arendare este un contract solemn7 ,ns& el nu tre+uie ,nc/eiat ,n (orma autentic& putnd (i ,nc/eiat 'i su+ (orma ,nscrisului su+ semntur privat! 3entru a (i opoza+ile (a* de ter*i contractele de arendare tre+uie ,nregistrate ,n termen de 14 zile de la ,nc/eiere la Consiliul local ,n a crui raz teritorial se a(l +unurile arendate! SECIUNEA A II-A CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ARENDARE & '. P-r(ile )ontra)tante A. (rendatorul 3oate avea calitatea de arendator proprietarul& uzu(ructuarul sau orice alt de*intor legal al +unurilor care (ormeaz o+iectul contractului 'i care are dreptul de e0ploatare agricol a acestora 'i are capacitatea cerut de lege pentru ,nc/eierea unui ast(el de contract!
=$

Art! # alin! 1 din 9egea 1=;1""# prevede c )nu pot da ,n arend +unurile agricole regiile autonome& institutele 'i sta*iunile de cercetare 'i produc*ie agricol& societ*ile comerciale 'i alte unit*i care au ,n patrimoniu sau ,n administrare terenuri proprietate de stat!!!1. (rendaul 3ot avea calitatea de arenda' una sau mai multe persoane (izice mem+rii unei (amilii%& ,ns numai persoane care sunt cet*eni romni& indi(erent c au domiciliul ,n Aomnia sau ,n strintate dar care au pregtire de specialitate agricol& practic agricol ori atestat de cuno'tin*e agricole 'i prezint garan*iile solicitate de arendator%& sau persoane 2uridice romne& cu sediul ,n Aomnia inclusiv cu capital par*ial sau integral strin%& care are ca o+iect de activitate e0ploatarea +unurilor agricole 'i prezint garan*iile cerute de arendatori! Art! 1C din 9egea arendrii interzice luarea ,n arend a +unurilor agricole de ctre )(unc*ionarii pu+lici 'i salaria*ii din conducerile administrative ale regiilor autonome cu pro(il agricol& ale institutelor 'i sta*iunilor de cercetare 'i produc*ie agricol& ale societ*ilor comerciale agricole pe ac*iuni 'i ale altor unit*i care au ,n patrimoniu sau ,n administrare terenuri agricole proprietate de stat-! & .. O0ie)tul )ontra)tului de arendare a. &ucrul arendat. 9egea arendrii enumer ,n art! 1 alin! 2 +unurile agricole care pot (i arendate! Acestea sunt imo+ile (ie prin natura lor& cum sunt terenurile 'i construc*iile& (ie prin destina*ie& cum sunt ma'inile& utila2ele 'i alte asemenea +unuri destinate e0ploatrii agricole! 0. (renda pre*ul contractului% poate s (ie sta+ilit su+ (orma unor cantit*i de produse agricole& care vor (i predate ,n natur sau su+ (orma ec/ivalentului lor ,n lei& la pre*urile practicate pe pia*a local la data pl*ii ori poate (i e0primat ,ntr-o cantitate de produse agricole 'i +ani! Nimic nu se opune ca arenda s (ie sta+ilit direct ,n +ani! Con(orm art! 4 lit! e din lege& su+ sanc*iunea nulit*ii& contractul de arendare tre+uie s cuprind men*iuni cu privire la cuantumul arendei& precum 'i la modalit*ile 'i termenul de plat! & 2. Termenul arend-rii 3otrivit art! : din 9egea arendrii& contractul tre+uie s prevad durata arendrii! 9egea 1=;1""# modi(icat las deplin li+ertate pr*ilor su+ acest aspect& ele putnd conveni asupra oricrui termen& *innd cont de situa*ia de (apt concret 'i de interesele lor! 7otu'i& de'i legea nu mai prevede un termen minim ini*ial se prevedea o durat minim de 4 ani pentru ,nc/eierea contractului%& se consider c durata arendrii nu poate (i mai mic de 1 an& aceasta (iind necesar pentru consumarea unui ciclu de produc*ie& pentru ca arenda'ul s poat culege (ructele art! 1#=2 C! civ!%! SECIUNEA A III-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE ARENDARE & '. Pro0lema su,ort-rii ris)urilor A. Riscul pieirii lucrului Aiscul pieirii (ortuite& ,n tot sau ,n parte& a +unurilor arendate construc*ii& ma'ini& utila2e& animale etc!%& este suportat de ctre arendator& potrivit regulii res perit domino! <n cazul ,n care lucrul arendat a pierit ,n totalitate& contractul ,nceteaz& iar dac
=1

lucrul arendat a pierit numai ,n parte& arenda'ul va putea s cear (ie o scdere de pre* propor*ional cu deteriorarea lucrului 'i timpul utilizat& (ie des(iin*area contractului& dac partea pierit din lucrul arendat este att de ,nsemnat ,nct se poate prezuma c& (r acea parte& persoana nu ar (i consim*it la arendare! 1. Riscul neexecutrii contractului <n caz de pieire (ortuit a +unurilor arendate& riscul nee0ecutrii contractului este suportat de arendator ,n calitate de de+itor al o+liga*iei imposi+il de e0ecutat! .ac arenda a (ost sta+ilit de ctre pr*i su+ (orma unei cote-pr*i din recolt& pierderea recoltei se suport propor*ional de arendator 'i arenda' art! 1#="-1#=: C! civ!%! <n cazul ,n care arenda se plte'te prin ec/ivalentul ,n lei al produselor& arendatorul nu suport riscul pierii lor dup recoltare& el ne(iind proprietar al produselor culese& ci creditorul unei crean*e +ne'ti! .ac arenda a (ost prevzut de pr*i ,ntr-o cantitate determinat de produse agricole& care urmeaz a (i prestat de arenda' ,n natur su+ (orma ec/ivalentului ,n +ani& riscul pieirii (ortuite a recoltei este suportat& de regul& de arenda'& deoarece cuantumul arendei nu depinde de mrimea recoltei! & .. O0li6a(iile ,-r(ilor A. ,bligaiile arendatorului 3otrivit art! C alin! 1 din 9egea arendrii& arendatorul este o+ligat s predea +unurile arendate ,n termenul 'i ,n condi*iile sta+ilite& s garanteze pe arenda' contra evic*iunii totale sau par*iale 'i pentru viciile ascunse ale lucrului arendat& precum 'i s e0ecute toate celelalte o+liga*ii asumate prin contract! Arendatorul tre+uie s predea +unurile arendate ,n stare corespunztoare (olosin*ei e0ploatrii agricole%& iar pe durata arendrii s e0ecute repara*iile capitale care sunt de natur a men*ine +unul ,n stare de e0ploatare! <n (ine& potrivit art! 1$ din 9egea arendrii& impozitele 'i ta0ele datorate& potrivit legii& pentru +unurile agricole arendate& cad ,n sarcina arendatorului! 1. ,bligaiile arendaului Art! C alin! 2 din 9egea nr! 1=;1""# prevede c )arenda'ul are o+liga*ia de a (olosi +unurile arendate& ca un +un proprietar& ,n condi*iile sta+ilite& de a men*ine poten*ialul productiv al +unurilor arendate& de a le restitui la ,ncetarea contractului& de a plti arenda la termenele 'i ,n modalit*ile sta+ilite& precum 'i de a e0ecuta toate o+liga*iile contractuale-! Arenda'ul mai are 'i o+liga*ia de a plti ta0ele de redactare 'i ,nregistrare a contractului de arendare& precum 'i a impozitelor datorate pe veniturile realizate din e0ploatarea +unurilor agricole arendate! <n caz de nee0ecutare culpa+il a o+liga*iilor de ctre una din pr*i& cealalt poate cere ,n 2usti*ie rezilierea contractului ),n condi*iile legii- art! 2# alin! 2 din 9egea nr! 1=; 1""#%! & 2. En)etarea )ontra)tului de arendare 3rincipala cauz de ,ncetare a contractului de arendare o constituie e0pirarea termenului contractual& dac contractul nu a (ost re,nnoit! Contractul poate ,nceta 'i ,n caz de pieire a +unurilor arendate& ,n cazul des(iin*rii titlului arendatorului& precum 'i ,n cazul nee0ecutrii o+liga*iilor de ctre oricare din pr*i& cnd se poate cere prin 2usti*ie rezilierea contractului! .ecesul uneia dintre pr*i nu duce la ,ncetarea contractului& mo'tenitorii acesteia prelund drepturile 'i o+liga*iile din contract& dac pr*ile nu au sta+ilit alt(el! <n acest scop& potrivit art! 241 alin! 1 din 9egea nr! 1=;1""# mo'tenitorii ma2ori tre+uie s comunice ,n scris inten*iile lor de a continua contractul 'i s o+*in acordul scris al celeilalte pr*i& ,n termen de 1$ de zile de la data decesului!
=2

CAPITOLUL IV C6N7AAC7U9 .E <E3AUEU7 SECIUNEA I


CONAIDERA#II DENERALE $ontractul de mprumut este de(init ca (iind acel act 2uridic prin care o parte& numit mprumuttor& transmite unei alte pr*i& numit mprumutat& (olosin*a sau proprietatea unui +un& cu o+liga*ia pentru aceasta din urm s restituie la scaden* +unul ,n natur ,n individualitatea sa% sau +unuri de acela'i gen& de aceea'i calitate 'i ,n aceea'i cantitate! <n ipoteza ,n care cel ,mprumutat este o+ligat la restituirea +unului ,n natura sa speci(ic& ,mprumutul este de !olosin 'i se nume'te comodat! .ac ,mprumutatul este o+ligat s restituie +unuri similare cu cele ,mprumutate& suntem ,n prezen*a contractului de ,mprumut de consumaie sau propriu-zis mutuum%! $ontractul de comodat ,mprumutul de (olosin*% poate avea ca o+iect numai +unuri ne(ungi+ile 'i neconsumpti+ile& ,mprumutatul do+ndind doar calitatea de detentor precar asupra acestora! <mprumuttorul rmne pe durata contractului proprietar al +unului ,mprumutat& riscurile pieirii acestuia ,n caz de (or* ma2or sau caz (ortuit rmnnd pe mai departe ,n sarcina sa& ,n +aza principiului res perit domino. $ontractul de mprumut de consumaie propriu-zis sau mutuum% are ca o+iect numai +unuri (ungi+ile 'i consumpti+ile& ,mprumutatul do+ndind ,nsu'i dreptul de proprietate asupra lor din c/iar momentul ,nc/eierii contractuluiB prin urmare& el va suporta riscurile pieirii (ortuite a acestora& ,n +aza principiului genera non pereunt art! 14:: C! civ!%! SECIUNEA A II-A CONTRACTUL DE EMPRUMUT DE 5OLOAIN#" 8COMODATUL: & '. No(iunea =i )ara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de )omodat $ontractul de mprumut de !olosin comodatul% este acel act 2uridic ,n +aza cruia o parte& numit comodant& remite spre (olosin* temporar 'i gratuit unei alte pr*i& numit comodatar& un +un individual determinat& cu o+liga*ia pentru acesta din urm de a-l restitui la termen& ,n natur& ,n individualitatea sa art! 14=$ C! civ%! 3r*ile ,n contractul de comodat sunt5 1! comodantul& ,mprumuttorul& adic cel care remite +unulB 2! comodatarul& ,mprumutatul& cel cruia i se ,mprumut +unul! Caracterele 2uridice ale contractului de comodat sunt5 a. <mprumutul de (olosin* este un contract real& ceea ce ,nseamn c pentru ,nc/eierea lui vala+il este necesar 'i predarea e(ectiv a +unului care (ormeaz o+iectul contractului! 0. 3otrivit art! 14=1 C! civ!& comodatul este un contract cu titlu gratuit. Hratuitatea este de esen*a acestui contract& ,n caz contrar sc/im+ndu-se natura 2uridic a acestuia! ). Comodatul este& ,n principiu& un contract unilateral& deoarece d na'tere la o+liga*ii numai ,n sarcina comodatarului!

=1

d. Comodatul este un contract translativ de !olosin! .in aceast caracteristic se desprind urmtoarele consecin*e5 '. $omodantul rmne pe mai departe proprietarul i posesorul legitim al lucrului (lucrurilor) mprumutat(e)" ast!el c el va suporta riscul pieirii !ortuite a acestuia (acestora)& cu e0cep*ia cazului cnd +unul ,mprumutat a (ost evaluat ,n momentul ,nc/eierii contractului art! 14=: C! civ!%! Comodatarul culpa+il va suporta riscul pieirii (ortuite a lucrului ,mprumutat 'i ,n urmtoarele cazuri5 - cnd comodatarul (olose'te +unul pentru alt destina*ie sau prelunge'te (olosin*a lui peste termenul prevzut& dac nu va putea dovedi c +unul ar (i pierit 'i la comodant art! 14=4 C! civ!%B - cnd ar (i putut salva lucrul ,mprumutat& ,nlocuindu-l cu un +un al su ori cnd am+ele lucruri au (ost e0puse pieirii& dar 'i-a salvat +unul su& lsnd s piar +unul ,mprumutat art! 14== C! civ!%! .. 4mprumutatul dobndete doar deteniunea bunului" !iind obligat s-l restituie! A'a (iind& comodatarul nu va putea uzucapa +unul ,mprumutat! & .. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de )omodat A. $apacitatea prilor Contractul de ,mprumut de (olosin* este un act de administrare& ceea ce ,nseamn c att comodantului& ct 'i comodatarului tre+uie s ai+ capacitatea de a ,nc/eia ast(el de acte! .eoarece comodatul nu este translativ de proprietate& comodantul nu tre+uie s ai+ neaprat calitatea de proprietar al +unului ,mprumutat& el putnd (i 'i uzu(ructuar sau locatar& dac prin conven*ie darea ,n ,mprumut n-a (ost interzis! Comodatarul& ,ns& nu poate ,mprumuta mai departe lucrul& deoarece ,l de*ine )spre a se servi de dnsul- art! 14=$ C! civ!%& deci pentru (olosin*a proprie& a(ar dac pr*ile n-au convenit alt(el! 1. $onsimmntul prilor tre+uie s nu (ie viciat prin eroare& dol sau violen*! 3rezen*a viciilor de consim*mnt va atrage nulitatea relativ a contractului! C. ,biectul contractului de comodat 3otrivit art! 14=$ C! civ!& o+iect al contractului de comodat ,l pot constitui numai +unurile ne(ungi+ile 'i neconsumpti+ile pe care comodatarul s le poat restitui ,n natura lor speci(ic& la ,ncetarea contractului! Funurile care se ,mprumut tre+uie s se a(le ,n circuitul civil 'i pot (i att +unuri mo+ile& ct 'i imo+ile& dac ,mprumutul acestora din urm nu este interzis prin lege sau este permis doar ,n anumite condi*ii! D. $auza n contractul de comodat tre+uie s existe& s (ie licit 'i moral! E. +ovada contractului de comodat Aceasta se (ace con(orm regulilor generale prevzute de art! 11"1 'i urm! C! civ!& (iind su(icient ca ,nscrisul ad probationem% s (ie redactat ,ntr-un singur e0emplar& dac valoarea lucrului ,mprumutat dep'e'te 24$ lei! <n sc/im+& (aptul material al predrii lucrului poate (i dovedit prin orice mi2loc de pro+& indi(erent de valoarea acestuia! & 2. Efe)tele )ontra)tului de )omodat Giind un contract unilateral& contractul de ,mprumut de (olosin* d na'tere la o+liga*ii contractuale doar ,n sarcina ,mprumutatului! Eventualele o+liga*ii care se nasc ,n sarcina ,mprumuttorului (a* de ,mprumutat au un izvor e0tracontractual& 'i anume& gestiunea de a(aceri sau (apta ilicit!
=#

A. ,bligaiile mprumutatului (comodatarului) a. 3otrivit art! 14=# C! civ!& mprumutatul trebuie s se !oloseasc de lucrul mprumutat potrivit destinaiei sale& determinat prin acordul pr*ilor la ,nc/eierea contractului sau prin natura +unului! Nerespectarea acestei o+liga*ii este sanc*ionat cu plata daunelor-interese! 0. $omodatarul este inut la conservarea lucrului mprumutat ca un bun proprietar art! 14=# C! civ!%& iar& potrivit art! 14== C! civ!& c iar mai bine dect lucrurile sale& deoarece contractul este ,nc/eiat ,n interesul su! ). 4mprumutatul va suporta c eltuielile necesare !olosinei bunului de e0emplu& +enzina& uleiul pentru utilizarea autoturismului%& c/eltuieli care sunt un accesoriu de nedespr*it al (olosin*ei& el neavnd dreptul s cear restituirea lor de la comodant& a(ar dac pr*ile nu s-au ,n*eles alt(el! d. 3otrivit art! l4=$ C! civ!& principala obligaie a comodatarului este de a restitui" la scaden" n natur" lucrul mprumutat. Aestituirea +unului ,mprumutat tre+uie e(ectuat la termenul (i0at ,n contract& iar dac pr*ile nu au sta+ilit nimic cu privire la aceast o+liga*ie& la data la care comodatarul s-a servit de lucrul ,mprumutat pentru tre+uin*a ,n vederea creia a contractat art! 14:2 C! civ!%! 3otrivit art! l4:1 C! civ!& comodatarul este *inut s restituie lucrul ,mprumutat c/iar ,nainte de ,mplinirea termenului& dac comodantul ,nsu'i ar avea o tre+uin* mare 'i neprevzut de acel lucru! <n cazul ,n care restituirea ,n natur a +unului nu mai este posi+il din culpa comodatarului& el va (i o+ligat la plata contravalorii lucrului din momentul la care se pronun* /otrrea 2udectoreasc! .ac la scaden* comodatarul re(uz (r temei restituirea +unului ,mprumutat& comodantul are la ,ndemn dou ac*iuni5 - aciunea n revendicare ,mpotriva comodatarului& dac comodantul este proprietarul lucrului ,mprumutat& ac*iune imprescripti+ilB - o aciune personal& care rezult din contract& ac*iune pe care o poate e0ercita nu numai proprietarul +unului& ci 'i uzu(ructuarul& locatarul etc! 'i care este prescripti+il ,n termen de 1 ani& termen care curge de la data prevzut ,n contract pentru restituire! e. 4mprumutatul va rspunde n mod solidar n cazul n care acelai lucru este mprumutat de mai muli comodatari art! 14:l C! civ!%! 1. ,bligaiile mprumuttorului (comodantului) Contractul de comodat creeaz o+liga*ii numai ,n sarcina comodatarului& pentru comodant nenscndu-se& ,n principiu& o+liga*ii din acest contract! <n mod e0cep*ional& potrivit prevederilor art! 14:#-14:4 C! civ!& ,mprumuttorul poate avea 'i el o+liga*ii (a* de ,mprumutat& o+liga*ii e0tracontractuale& 'i anume5 a. obligaia de a restitui comodatarului c eltuielile extraordinare" necesare i urgente !cute de acesta pe parcursul executrii contractului" pentru conservarea bunului art! 14:# C! civ!%B 0. obligaia de a-l despgubi pe comodatar pentru pre#udiciile pe care acesta le-a su!erit din cauza viciilor ascunse ale lucrului mprumutat & vicii pe care comodantul le-a cunoscut& ,ns nu l-a in(ormat despre acestea pe comodatar art! 14:4 C! civ!%! & 3. En)etarea )ontra)tului de )omodat .e regul& contractul de ,mprumut de consuma*ie ,nceteaz prin e0ecutarea sa& moment ,n care +unul ,mprumutat va tre+ui restituit comodantului!
=4

.ac comodatarul nu-'i e0ecut ,ntocmai o+liga*iile care-i revin& comodantul este ,ndrept*it s cear ,n 2usti*ie rezilierea contractului! Aezilierea poate s se produc de drept& ,n cazul ,n care pr*ile au stipulat ,n acest sens un pact comisoriu e0pres! <n cazul ,n care contractul a (ost ,nc/eiat intuitu personae& el ,nceteaz prin moartea comodatarului& succesorii lui (iind *inu*i s restituie +unul ctre comodant! .ac contractul nu a avut ,n vedere ,n mod e0clusiv calit*ile comodatarului& acesta va continua ,n persoana mo'tenitorilor ,mprumutatului& ,n principiu& pn la scaden*! SECIUNEA A III-A CONTRACTUL DE EMPRUMUT DE CONAUMA#IE 8MUTUUM: & '. No(iunea =i )ara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de ;m,rumut de )onsuma(ie 8,ro,riu!+is: $ontractul de mprumut de consumaie ,mprumutul propriu-zis sau mutuum%& este acel act 2uridic ,n temeiul cruia o parte& numit mprumuttor& transmite unei alte pr*i& numit mprumutat& proprietatea asupra unei ctimi de +unuri consumpti+ile 'i (ungi+ile& pentru a le utiliza consuma%& cu o+liga*ia pentru aceasta din urm de a restitui la termenul (i0at +unuri ec/ivalente ca natur& cantitate 'i calitate art! 14:= C! civ!%! Contractul de ,mprumut de consuma*ie are urmtoarele caractere 2uridice5 a. <mprumutul de consuma*ie este un contract real. 0. <mprumutul propriu-zis este un contract unilateral" caracter care se men*ine 'i ,n cazul ,n care ,mprumutul este cu do+nd& deoarece cel care se o+lig este tot de+itorul o+liga*iei de restituire a +unului ,mprumutat! ). Contractul de ,mprumut de consuma*ie poate (i att cu titlu gratuit" ct 'i cu titlu oneros" ,ntruct ,mprumuttorul poate s o+*in un contraec/ivalent do+nda%& ,n sc/im+ul acordrii ,mprumutului art! 14C: C! civ!%!Caracterul oneros tre+uie s rezulte ne,ndoielnic din contract! d. Contractul de ,mprumut de consuma*ie este translativ de proprietate art! 14:: C! civ!%! <n consecin*& ,mprumutatul devine proprietarul +unurilor (ungi+ile 'i consumpti+ile ,mprumutate 'i va suporta riscul pieirii acestora ,n caz de (or* ma2or sau caz (ortuit! & .. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de ;m,rumut de )onsuma(ie A. $apacitatea prilor <ntruct ,mprumutul de consuma*ie este un contract translativ de proprietate& mprumuttorul tre+uie s (ie proprietarul +unului pe care ,l ,mprumut 'i s ai+ capacitatea de a (ace acte de dispozi*ie! 4mprumutatul tre+uie s ai+ 'i el capacitatea de a dispune& respectiv capacitate de e0erci*iu deplin& deoarece la scaden* el tre+uie s restituie +unuri asemntoare celor pe care le-a ,mprumutat de la cealalt parte! B. $onsimmntul prilor tre+uie s (ie vala+il e0primat& s nu (ie viciat prin eroare& dol sau violen*& ,n caz contrar& contractul (iind lovit de nulitate relativ! C. ,biectul contractului ,l constituie +unuri mo+ile (ungi+ile 'i consumpti+ile! D. $auza mprumutului de consumaie tre+uie s existe& s !ie licit 'i moral! E. +urata contractului Contractul de ,mprumut de consuma*ie poate (i ,nc/eiat pe durat determinat sau

==

pe durat nedeterminat! <n cazul ,n care nu s-a stipulat nici un termen ,n contract& instan*a de 2udecat& la cererea oricreia dintre pr*i& va putea sta+ili un termen potrivit ,mpre2urrilor art! 14C2 C! civ!%! 9a (el va proceda instan*a 'i ,n cazul ,n care ,n contract pr*ile au stipulat o clauz potrivit creia ,mprumutatul va restitui suma )cnd va putea sau cnd va avea meziimi2loace% - art! 14C1 C! civ! 5. +ovada contractului <n cazul unui contract care are un o+iect cu o valoare mai mare de 24$ lei& este necesar un ,nscris pentru a se putea dovedi consim*mntul pr*ilor! <n ceea ce prive'te remiterea +unului& aceasta (iind un (apt material se poate dovedi prin orice mi2loc de pro+! <nscrisul tre+uie s (ie scris ,n ,ntregime de ,mprumutat sau& cel pu*in& s (ie semnat de acesta 'i s con*in (ormula bun i aprobat pentru...& cu artarea ,n litere a sumei sau a ctimii lucrurilor ,mprumutate! & 2. Efe)tele )ontra)tului de ;m,rumut de )onsuma(ie A. ,bligaiile mprumutatului 3rincipala o+liga*ie care revine ,mprumutatului este aceea de restituire a bunului mprumutat! 3otrivit art! 14C# C! civ!& ),mprumutatul este dator s restituie lucrurile ,mprumutate ,n aceea'i cantitate 'i calitate& 'i la timpul stipulat-& indi(erent de (luctua*ia valorii +unurilor (a* de momentul ,nc/eierii contractului sau cel al restituirii acestora! Funurile care urmeaz s (ie restituite tre+uie s (ie de aceea'i natur 'i ,n aceea'i cantitate& ,ntruct& ,n caz contrar& se sc/im+ natura 2uridic a contractului! 3otrivit art! 14C1 C! civ!& restituirea ,mprumutului nu poate (i cerut de ,mprumuttor mai ,nainte de ,mplinirea termenului! Cu toate acestea& nimic nu se opune ca pr*ile s convin ca restituirea s ai+ loc 'i ,nainte de scaden*! 9ocul restituirii +unurilor ,mprumutate va (i cel convenit de pr*i ,n contract! Cnd pr*ile n-au convenit nimic cu privire la locul restituirii& acesta va (i cel al ,nc/eierii contractului art! 14C4 alin! 2 C! civ!%! <n cazul ,n care ,mprumutatul se a(l ,n imposi+ilitate de a-'i e0ecuta o+liga*ia de restituire ,n natur& el va (ace plata ,n +ani& ,n raport cu valoarea +unurilor din momentul ,n care o+liga*ia sa a devenit e0igi+il art! 14C4 alin! 1 C! civ!%& iar dac nu s-a stipulat un termen& plata prin ec/ivalent se (ace ,n raport cu valoarea +unurilor din momentul ,nc/eierii contractului art! 14C4 alin! 2 C! civ!%! .ac ,mprumutatul nu-'i e0ecut o+liga*ia de restituire& ,mprumuttorul sau succesorii si ,n drepturi au un drept la ac*iune ,n 2usti*ie! 1. ,bligaiile mprumuttorului <n principiu& ,mprumuttorul nu are nici o o+liga*ie& contractul (iind unilateral! Art! 14C$ C! civ! dispune c ,mprumuttorul este rspunztor de daunele cauzate prin viciile lucrului& la (el ca 'i comodantul! Acest te0t este lipsit de importan* practic& ,ntruct ,mprumutul de (olosin*& are ca o+iect doar +unuri (ungi+ile 'i consumpti+ile ,n acela'i timp& 'i numai ,n mod e0cep*ional ar putea produce daune! & 3. Em,rumutul )u do0*nd3otrivit art! 14C: C! civ!& mprumutul cu dobnd este un contract de ,mprumut de consuma*ie cu titlu oneros& ,n care ,mprumutatului ,i revine o+liga*ia restituirii la scaden* a unor +unuri ec/ivalente ca natur& cantitate 'i calitate cu cele ,mprumutate& precum 'i o+liga*ia de a plti ,mprumuttorului o sum de +ani& numit dobnd& pentru (olosin*a temporar a lucrului ,mprumutat!
=:

Contractul de ,mprumut cu do+nd are un o+iect du+lu5 lucrul ,mprumutat capital% 'i do+nda! A. &ucrul mprumutat (capitalul) 9a scaden*& ,mprumutatul tre+uie s restituie ctimea sumei artate ,n contract& indi(erent de cre'terea sau scderea valorii reale a monedei& de la data acordrii ,mprumutului 'i pn la scaden* art! 14:C C! civ!%! .ispozi*iile art! 14:C C! civ! nu sunt aplica+ile ,n cazul ,n care sc/im+area cursului monedei a avut loc dup e0pirarea termenului ,mprumutului 'i dup ce de+itorul a (ost pus ,n ,ntrziere! <n acest caz& se va restitui adevrata valoare a sumei ,mprumutate! 6+liga*ia de restituire tre+uie e(ectuat ,n moneda care are putere circulatorie la acel moment& c/iar dac ,mprumutul s-a (cut ,ntr-o alt moned! 1. +obnda +obnda reprezint suma de +ani pe care o plte'te ,mprumutatul drept contrapresta*ie a (olosirii capitalului ,mprumutat! .e asemenea& dobnda poate consta 'i ,n alte presta*ii la care de+itorul se o+lig drept ec/ivalent al (olosirii capitalului! Cuantumul do+nzii se sta+ile'te de ctre pr*i ,n contract art! 14C: C! civ!%& cu respectarea prevederilor 6!H! nr! ";2$$$ privind nivelul do+nzii legale ,n o+liga*iile +ne'ti ! .ac pr*ile au convenit s se plteasc do+nd& dar au omis s sta+ileasc cuantumul acesteia& atunci se va datora do+nda legal! .o+nda tre+uie s (ie prevzut e0pres 'i prin act scris de ctre pr*i art! 2 'i art! 4 alin! 2 din 6!H! nr! ";2$$$%! 3otrivit 6!H! nr! ";2$$$& do+nda sta+ilit de pr*i ,n conven*iile civile )nu poate dep'i do+nda legal cu mai mult de 4$T pe an-! Con(orm art! 1 alin! 1 din 6!H! nr! ";2$$$& ast(el cum aceasta a (ost modi(icat ulterior& do+nda legal ,n conven*iile civile se sta+ile'te )la nivelul do+nzii de re(erin* a Fncii Na*ionale a Aomniei& diminuat cu 2$T-! .o+nda se calculeaz numai asupra sumei ,mprumutate capitalului%! .o+nda la do+nd numit 'i anatocism sau dobnd compus% este& ,n principiu& interzis art! C alin! 1 din 6!H! nr! ";2$$$%! 7otu'i& legea admite anatocismul cu ,ndeplinirea cumulativ a dou condi*ii art! C alin! 2%5 a! s e0iste o conven*ie special ,n acest sens& ,nc/eiat ,ntre pr*iB +! s (ie do+nzi datorate pentru cel pu*in un an 'i ele s (ie scadente! 6!H! nr! ";2$$$ permite plata anticipat a do+nzilor& dar numai pentru o perioad de cel mult = luni! <n aceast situa*ie& do+nda ,ncasat de creditor va rmne nesc/im+at& c/iar dac& ulterior& ea va cre'te sau va scdea art! :%! <n cazul ,mprumutului de +ani cu do+nd - legal sau conven*ional -& aceasta se acord nu numai de la data c/emrii ,n 2udecat& ci 'i pentru trecut& deoarece reprezint (ructe civile& iar nu daune-interese pentru nee0ecutarea unei o+liga*ii +ne'ti! .ovada pl*ii do+nzilor se (ace con(orm regulilor generale! <n plus& art! 14"$ C! civ! prevede c& dac ,mprumuttorul eli+ereaz ,mprumutatului o adeverin* de primire a sumei ,mprumutate& (r a se (ace men*iune ,n privin*a pl*ii 'i a do+nzilor& opereaz o prezum*ie a+solut c acestea au (ost pltite! & 4. En)etarea )ontra)tului de ;m,rumut de )onsuma(ie Contractul de ,mprumut de consuma*ie ,nceteaz& de regul& la data prevzut ,n contract& prin restituirea +unului ,mprumutat& iar dac ,mprumutul este cu do+nd& 'i a do+nzilor a(erente! 3lata poate (i (cut ,n mod vala+il 'i ,nainte de scaden*& ,ntruct termenul este
=C

sta+ilit& de regul& ,n (avoarea de+itorului! .ac termenul a (ost sta+ilit ,n (avoarea am+elor pr*i& ,mprumutatul va putea (ace plata ,nainte de scaden* numai cu consim*mntul ,mprumuttorului! Contractul de ,mprumut de consuma*ie se poate stinge 'i potrivit dreptului comun& de e0emplu& prin reziliere& remitere de datorie& compensa*ie& dare ,n plat& con(uziune!

="

CAPITOLUL V

CONTRACTUL DE DEPO IT
SECIUNEA I NO#IUNEA7 CARACTERELE %URIDICE $I 5ELURILE CONTRACTULUI DE DEPO IT & '. No(iunea )ontra)tului de de,o+it $ontractul de depozit este acel act 2uridic prin care o parte& numit deponent& remite spre pstrare un lucru unei alte pr*i& numit depozitar& care se o+lig s-l pstreze 'i s-l restituie ,n natur& la termen sau la cerere art! 14"1 C! civ!%! Contractul de depozit este reglementat de Codul civil prin dispozi*iile art! 14"1-1=1#& iar unele variet*i ale acestuia 'i prin alte dispozi*ii legale speciale! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de de,o+it a. Contractul de depozit este un contract real& el per(ectndu-se )cnd s-a (cut tradi*iunea lucrului- art! 14"1 alin! 2 C! civ!%! 3rin e0cep*ie& contractul de depozit este vala+il prin simpla mani(estare de voin* a pr*ilor )dac lucrul ce este a se lsa ,n depozit se a(l de2a ,n mna depozitarului su+ orice alt titlu- art! 14"1 alin! 1 C! civ!%! 0. Contractul de depozit se poate constitui att cu titlu gratuit& ct 'i cu titlu oneros! ). Contractul de depozit cu titlu gratuit este un contract unilateral" pentru c d na'tere la o+liga*ii numai ,n sarcina depozitarului! .ac ,ns contractul de depozit este cu titlu oneros& va avea caracter sinalagmatic& ast(el c va da na'tere la o+liga*ii ,n sarcina am+elor pr*i! & 2. 5elurile )ontra)tului de de,o+it 3otrivit art! 14"2 C! civ!& depozitul este de dou (eluri5 depozitul propriu-zis 'i sec estrul! .epozitul propriu-zis se ,nc/eie numai prin conven*ia pr*ilor 'i poate avea ca o+iect numai +unuri mo+ile nelitigioase! El se prezint su+ trei variante5 '. depozitul voluntar o+i'nuit%B .. depozitul necesarB 2. depozitul neregulat! Art! 14"# C! civ! enun* e0pres depozitul voluntar 'i depozitul necesarB depozitul neregulat& de'i nereglementat de Codul civil& este unanim recunoscut ,n literatura de specialitate 'i practica 2udiciar& (iind reglementat 'i prin acte normative cu caracter special! SECIUNEA A II-A DEPO ITUL PROPRIU! IA & '. De,o+itul o0i=nuit 8voluntar: A. $ondiiile de validitate ale depozitului obinuit a. $onsimmntul prilor 3otrivit art! 14"= C! civ!& )depozitul voluntar se (ace ,ntotdeauna numai de ctre proprietarul lucrului depozit& sau prin consim*mntul su e0pres ori tacit-! Cu toate
:$

acestea& din prevederile art! 1=$" 'i 1=1$ C! civ! rezult c depozitul o+i'nuit poate avea ca o+iect 'i lucrul altuia cum ar (i& de e0emplu& depozitul (cut de uzu(ructuar sau creditorul ga2ist& de locatar sau de comodatar%& ceea ce ,nseamn c ,n calitate de deponent poate sta 'i un neproprietar! Consim*mntul poate (i dat de ctre pr*i expres ori tacit& dar& ,n toate situa*iile& tre+uie s (ie li+er e0primat& adic neviciat prin eroare& dol sau violan*! 0. $apacitatea prilor <ntruct predarea unui +un ,n depozit este un act de administrare& deponentul va tre+ui s ai+ capacitatea cerut de lege pentru ,nc/eierea unor ast(el de acte! <n sc/im+& depozitarul va tre+ui s posede capacitatea deplin de e0erci*iu& ,ntruct& de regul& numai ,n persoana sa se nasc o+liga*ii! .ac depozitarul este incapa+il& contractul nu este vala+il& c/iar dac deponentul ar avea deplin capacitate de e0erci*iu! .ac s-ar (i ,nc/eiat o asemenea opera*iune& deponentul are la ,ndemna dou ac*iuni ,mpotriva depozitarului incapa+il art! 14"C C! civ!%5 - o ac*iune ,n revendicare& ,n cazul ,n care deponentul este proprietarul +unului& atta timp ct lucrul se a(l ,n deten*ia depozitaruluiB - o ac*iune ,n msura ,m+og*irii depozitarului incapa+il& dac +unul nu se mai a(l ,n deten*ia acestuia l-a ,nstrinat sau l-a lsat s piar%! ). ,biectul contractului 3otrivit art! 14"1 alin! 1 C! civ!& depozitul voluntar poate avea ca o+iect numai +unuri mo+ile corporale& individual determinate& c/iar dac& dup natura lor& ar (i consumpti+ile 'i (ungi+ile! A'a (iind& nu vor putea (orma o+iectul acestui contract +unurile imo+ile 'i nici +unurile incorporale& cu e0cep*ia titlurilor la purttor& asimilate +unurilor mo+ile corporale ,ntruct sunt suscepti+ile de a (i transmise de la mn la mn%! 1. +ovada contractului Art! 14": C! civ! dispune c depozitul se (ace numai prin ,nscris! Cu toate acestea este unanim admis c cerin*a actului scris este o condi*ie ad probationem" indi(erent de valoarea contractului! 3rin urmare& pro+a contractului poate (i (cut 'i cu martori sau prezum*ii ,n cazul e0isten*ei unui ,nceput de dovad scris art! 11": C! civ!% sau a dovedirii depozitului cu alte mi2loace de pro+ dect ,nscrisurile& ,n caz de imposi+ilitate material sau moral% de a procura o dovad scris sau de a o conserva art! 11"C C! civ!%! Cerin*a (ormei scrise se re(er numai la dovada consim*mntului pr*ilor! Aemiterea lucrului& (iind un (apt 2uridic& poate (i dovedit cu orice mi2loc de pro+& inclusiv cu martori 'i prezum*ii! C. 1!ectele contractului de depozit obinuit a. ,bligaiile depozitarului '. ,bligaia de paz. 3otrivit art! 14"" C! civ!& )depozitarul tre+uie s ,ngri2easc de paza lucrului depozit& ,ntocmai precum ,ngri2e'te de paza lucrului su-! Aspunderea depozitarului pentru nee0ecutarea acestei o+liga*ii va (i apreciat in concreto& respectiv cu o severitate mai atenuat& ,n cazul ,n care depozitul este cu titlu gratuit& deoarece deponentul nu poate pretinde depozitarului o diligen* sporit acordat +unurilor a(late ,n depozit& (a* de gri2a pe care o acord propriilor sale +unuri! Aspunderea pentru nee0ecutarea o+liga*iei de paz pstrare% va (i apreciat in abstracto& cu mai mult severitate& ,n cazurile prevzute de art! 1=$$ C! civ!5
:1

1! cnd depozitarul s-ar (i o(erit a primi un depozitB 2! cnd s-ar (i stipulat vreo plat pentru paza depozituluiB 1! cnd depozitul s-a (cut numai ,n (olosul depozitaruluiB #! cnd s-ar (i convenit e0pres ca depozitarul s (ie rspunztor pentru orice culp! Aiscul pieirii (ortuite a +unului ,l suport deponentul& cu e0cep*ia artat ,n art! 1=$1 C! civ! 3otrivit art! 1=$2 C! civ!& depozitarul nu poate s se serveasc de lucrul dat ,n depozit (r permisiunea e0pres sau tacit a deponentuluiB ca o consecin* a acestei ,ndatoriri& deponentul tre+uie s restituie (ructele produse de lucrul depozitat& ,n msura ,n care le-a cules art! 1=$C C! civ!%! .. ,bligaia de restituire a bunului depozitat. 3otrivit art! 1=$# alin! 1 C! civ!& depozitarul este *inut a restitui deponentului ,nsu'i lucrul depozitat& ,n natur! 9ucrul depozitat tre+uie restituit ,n starea ,n care se a(l la momentul ,napoieriiB deteriorrile survenite din culpa depozitarului vor (i suportate de acesta& iar cele strine de culpa sa vor (i suportate de deponent art! 1=$4 C! civ!%! <n cazul depozitului de +ani& restituirea tre+uie (cut ,n moned de acela'i (el& indi(erent dac valoarea ei a crescut sau a sczut art! 1=$# alin! 2 C! civ!%! Ae(eritor la momentul restituirii& legea dispune c depozitarul tre+uie s (ie oricnd gata s predea lucrul deponentului& ,ndat ce acesta ,l cere 'i c/iar dac ,n contract s-ar (i prevzut un termen mai ,ndeprtat art! 1=1= C! civ!%! <n cazul ,n care termenul de restituire a (ost stipulat ,n (avoarea depozitarului& deponentul nu poate pretinde depozitarului restituirea anticipat a lucrului depozitat! Ct prive'te locul restituirii& art! 1=1#-1=14 C! civ! dispun c& ,n lipsa unei clauze e0prese& restituirea se (ace la locul unde lucrul se a(l depozitat! <n cazul ,n care pr*ile au convenit ca restituirea s se (ac ,n alt loc& c/eltuielile de transport ale lucrului vor (i suportate de ctre deponent! Aestituirea +unului primit ,n depozit se poate (ace ctre5 - persoana care l-a ,ncredin*at spre depozitare& depozitarul neputnd condi*iona restituirea lui de pro+area dreptului de proprietate al acelei persoane asupra +unuluiB - mandatarul deponentuluiB - unei ter*e persoane& indicate ,n contract art! 1=$" C! civ!%B - reprezentantul legal al deponentului& dac acesta din urm a devenit incapa+il art! 1=12 C! civ!%& sau persoanei reprezentate& ori noului ei reprezentant legal& dac depozitul a (ost (cut de ctre reprezentantul legal al deponentului& dar acesta nu mai are aceast calitate ,n momentul restituirii +unului art! 1=11 C! civ!%B - mo'tenitorilor legali ai deponentului ,n cazul ,n care acesta a decedat& potrivit art! 1=11 C! civ! <n cazul ,n care depozitarul re(uz ne2usti(icat s restituie +unul depozitat& deponentul are la ,ndemn dou ac*iuni5 - (ie o ac*iune ,n revendicare& ,n calitate de proprietar& ac*iune care este imprescripti+ilB - (ie o ac*iune personal rezultat din contract 'i care se prescrie ,n cadrul termenului general de prescrip*ie! 0. ,bligaiile deponentului - <n cazul ,n care contractul de depozit este gratuit& deponentului ,i revine doar o+liga*ia de a-'i ridica la termen lucrul depozitatB eventualele o+liga*ii care se nasc pe

:2

parcursul e0ecutrii contractului (iind o+liga*ii e0tracontractuale! Ast(el& potrivit art! 1=1C C! civ!& deponentul este o+ligat s restituie depozitarului c/eltuielile necesare (cute de acesta pentru conservarea lucrului depozitat& precum 'i c/eltuielile utile& dar numai ,n msura ,n care au contri+uit la ,m+og*irea deponentului& nu ,ns 'i cele voluptuarii& pe care depozitarul le poate ridica (r s aduc atingere +unului! .e asemenea& deponentul este *inut s-l despgu+easc pe depozitar de pre2udiciile care iau (ost cauzate de lucrul depozitat! - <n cazul ,n care contractul de depozit are caracter oneros& deose+it de o+liga*iile mai sus artate& deponentul mai are 'i o+liga*ia contractual de a plti suma de +ani prevzut drept plat pentru conservarea +unului depozitat! & .. De,o+itul ne)esar A. $onsideraii generale .epozitul necesar presupune e0isten*a unor ,mpre2urri deose+ite& neprevzute cutremur& inunda*ie& incendiu& ruina edi(iciului etc!%& care ,l determin pe deponent s-'i ,ncredin*eze +unul +unurile% spre pstrare unei alte persoane& (r s poat alege dup voin*a sa persoana depozitarului 'i s ,ntocmeasc un ,nscris constatator al depozitului! 3otrivit art! 1=2$ C! civ! )depozitul necesar este acela ce se (ace su+ sila unei ,ntmplri& cum5 un (oc& o ruin& o prdare& un nau(ragiu sau alt eveniment neprevzut de (or* ma2or-! Avnd ,n vedere ,mpre2urrile e0cep*ionale ,n care se ,nc/eie acest contract& art! 1=21 C! civ! permite pro+area contractului prin martori 'i c/iar prezum*ii! 1. +epozite asimilate celui necesar Cu depozitul necesar sunt asimilate depozitul +unurilor aduse de cltori ,n unit*ile /oteliere moteluri& /anuri%& camerele din sta*iunile +alneo-climaterice& casele de odi/n& depozitele (cute de +olnavii interna*i ,n spitale& ,n magaziile acestor institu*ii& depozitele (cute de spectatorii& consumatorii ori clien*ii teatrelor& operelor& cinematogra(elor& restaurantelor& respectiv unit*ilor prestatoare de servicii (rizerie& coa(ur etc!%& pentru +unurile depuse la gardero+ele acestora pe timpul 'ederii lor '!a! .epozitul /otelier reglementat de Codul civil este remunerat& ast(el c rspunderea depozitarului este apreciat cu mai mult severitate& el rspunznd in abstracto& pentru orice culp art! 1=$$ C! Civ!%! Kotelierul va (i *inut rspunztor& ,n calitate de comitent& pentru pagu+ele provocate de ctre anga2a*ii /otelului art! 1$$$ alin! 1 C! civ!% 'i c/iar de strinii care vin ,n /otel& de al*i cltori& vizitatori& (urnizori art! 1=2# C! civ!%! Aspunderea /otelierului va (i antrenat numai dac deponentul va (ace dovada valorii +unului +unurilor% 'i a (aptului c au (ost aduse ,n /otel! & 2. De,o+itul nere6ulat .epozitul neregulat nu este reglementat de Codul civil& ,ns el constituie o (orm a depozitului voluntar o+i'nuit%& avnd ca o+iect lucruri (ungi+ile 'i consumpti+ile& depozitarul (iind o+ligat s restituie& la termen sau la cerere& alte +unuri de aceea'i natur& cantitate 'i calitate dect cele primite! .epozitarul devine proprietarul +unurilor predate de deponent& ast(el c se va putea (olosi de acestea& va culege (ructele 'i c/iar va dispune de ele& ,ns ,n aceast calitate va suporta 'i riscul pieirii lucrurilor! .ac depozitul neregulat are ca o+iect o sum de +ani& depozitarul este *inut s restituie deponentului aceast sum& indi(erent de scderea sau sporirea valorii +anilor! 9egisla*ia noastr reglementeaz 'i unele variet*i ale depozitului neregulat& cum ar (i5 depozitul neregulat de sume de +ani la +nci 9egea nr! 4C;1""C @ legea +ancar& cu
:1

modi(icrile ulterioare%B depozitul neregulat de sume de +ani la C!E!C! 9egea nr! ==;1""= privind reorganizarea C! E! C! ,n societate +ancar pe ac*iuni& modi(icat%! Contractul de depunere de sume de +ani la Casa de Economii 'i Consemna*iuni este acel act 2uridic ,nc/eiat ,ntre C!E!C!& ,n calitate de depozitar& 'i o persoan (izic sau o persoan 2uridic& ,n calitate de deponent& prin care depozitarul se o+lig s pstreze sumele de +ani depuse 'i s le restituie la cerere& cu do+nzile a(erente& ,n totalitate sau ,n parte& deponentului& reprezentantului sau mo'tenitorilor acestuia& dup caz! .epunerile la C! E! C! se pot (ace& (r limit de sum5 - (ie pe numele deponentului sau al altei persoane caz ,n care sunt nominative& persoanele ,nscrise ,n li+ret (iind 'i titularii e0clusivi ai dreptului de a dispune de sumele depuse%B - (ie la purttor caz ,n care de*intorul li+retului este 'i titularul depunerii%! 7itularul li+retului este 'i titularul do+nzilor pltite de C! E! C! (ie ,n numerar& (ie su+ (orm de c'tiguri! C! E! C! este *inut s restituie sumele depuse oricnd& la cererea titularilor sau reprezentan*ilor lor legali& drepturile de crean* asupra sumelor depuse& do+nzilor 'i c'tigurilor (iind imprescripti+il! SECIUNEA A III-A AECBEATRUL +epozitul sec estru are ca o+iect un +un mo+il sau imo+il asupra cruia e0ist un litigiu& +un care este lsat ,n pstrarea unui ter*& numit sec estru depozitar%& pn la solu*ionarea de(initiv a litigiului& cnd va tre+ui predat pr*ii care a avut c'tig de cauz! 3r*ile ,n contractul de depozit sec/estru sunt5 1! sec estrantul - persoana care depune +unul spre pstrareB 2! sec estrul - persoana care prime'te +unul spre pstrare! Sec/estrul poate (i constituit att cu titlu gratuit& ct 'i cu titlu oneros art! 1=2C C! civ!%! 3otrivit art! 1=2" C! civ!& ,n cazul ,n care sec/estrul este gratuit se aplic regulile de la depozitul o+i'nuit& rspunderea depozitarului (iind apreciat in concreto! .impotriv& ,n cazul depozitului oneros& rspunderea depozitarului va (i apreciat in abstracto& dup criterii mai e0igente! 3otrivit art! 1=2= C! civ!& sec/estrul poate (i convenional sau #udiciar! Sec/estrul este convenional cnd pstrarea lucrului ,n litigiu este ,ncredin*at de ctre pr*ile litigante unei ter*e persoane sec/estru%& care va pstra +unul pn la solu*ionarea procesului& cnd ,l va restitui aceleia dintre ele care va avea c'tig de cauz art! 1=2: C! civ!%! Sec/estrul este #udiciar" cnd instan*a 2udectoreasc ordon punerea unui +un litigios su+ sec/estru& ,ncredin*ndu-l unei persoane numite sec estru #udiciar& care este desemnat la propunerea pr*ilor interesate& iar ,n caz de ne,n*elegere& de ctre instan*! .ispozi*iile art! 1=12-1=1# C! civ! care reglementeaz sec/estrul 2udiciar se completeaz cu dispozi*iile Codului de procedur civil ,n materie! .epozitul 2udiciar este ,ntotdeauna oneros& rspunderea depozitarului (iind apreciat in abstracto. Aemunera*ia cuvenit depozitarului sec/estru este sta+ilit de instan*a de 2udecat! .epozitarul sec/estru este supus tuturor ,ndatoririlor care se nasc din sec/estrul conven*ional art! 1=1# alin! 2 C! civ!%!
:#

ENTRE1"RI DE EVALUAREH 1! Care sunt caracterele 2uridice ale contractului de loca*iuneI 2! 3rin ce se deose+e'te o+liga*ia de garan*ie a locatorului contra evic*iunii 'i pentru viciile ascunse ale lucrului de o+liga*ia similar a vnztoruluiI 1! Care sunt o+liga*iile locatarului rezultate din contractul de loca*iuneI #! Ce este contractul de su+loca*iune 'i care sunt condi*iile de vala+ilitate ale acestuiaI 4! Care sunt cazurile de ,ncetare a contractului de loca*iuneI =! 3rin ce se deose+e'te contractul de ,nc/iriere a spa*iilor locative de contractul de loca*iune de drept comunI :! Care sunt condi*iile de (orm cerute de 9egea nr! 11#;1""=& legea locuin*ei& repu+licat& pentru vala+ilitatea contractului de ,nc/iriere a spa*iilor locativeI C! Care sunt o+liga*iile proprietarului-locatorI .ar ale c/iria'uluiI "! Care sunt modalit*ile ,n care poate ,nceta contractul de ,nc/iriere a spa*iilor locativeI 1$! Care sunt de(ini*ia 'i caracterele 2uridice ale contractului de arendareI 11! Care sunt condi*iile pe care tre+uie s le ,ndeplineasc o persoan pentru a putea sta ,n calitate de parte ,ntr-un contract de arendareI 12! Cui revine o+liga*ia de a suporta riscul pieirii (ortuite a lucrului care (ormeaz o+iectul contractului de arendareI .ar riscul nee0ecutrii contractului de arendareI 11! Care sunt o+liga*iile care rezult dintr-un contract de arendare ,n sarcina pr*ilor contractanteI 1#! 3rin ce se deose+e'te contractul de ,mprumut de (olosin* comodatul% de comtractul de ,mprumut de consuma*ie propriu-zis%I 14! Care sunt o+liga*iile ,mprumutatului rezultate din contractul de ,mprumut de (olosin*I 1=! Care sunt e(ectele pe care le produce contractul de ,mprumut de consuma*ieI 1:! <n ce const o+liga*ia ,mprumutatului de plat a do+nziiI Care este cuantumul acesteia ,n lumina 6!H! ";2$$$ cu modi(icrile ulterioare 'i cum se calculeaz valoarea acesteiaI 1C! Care sunt (ormele contractului de depozit 'i prin ce se deose+esc acesteaI 1"! Ce o+liga*ii rezult ,n sarcina pr*ilor contractante dintr-un contract de depozit o+i'nuitI 2$! Care sunt depozitele asimilate depozitului necesar 'i prin ce se caracterizeaz acesteaI 21! Ce este depozitul neregulatI 22! 3rin ce se deose+e'te depozitul sec/estru de celelalte (orme ale contractului de depozitI

:4

1I1LIODRA5IE AELECTIV"H 1! Ale0andresco& .imitrie& 1xplicaiunea teoretic i practic a +reptului $ivil Romn" tom! I8& Atelierele Hra(ice )Socec J Co-& Fucure'ti& 1"1$B 2! Ale0andresco& .imitrie& %rincipiile +reptului Romn" vol! I?& Fucure'ti& 1"2=B 1! Fcanu& Ion& Regimul #uridic al dobnzilor. ,rdonana -uvernului nr. 89:;;; privind nivelul dobnzii legale pentru obligaiile bneti" ed! a II-a& Ed! 9umina 9e0& Fucure'ti& 2$$$B #! C/iric& .an& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! 9umina 9e0& Fucure'ti& 1"":B 4!Cosma& .oru& $ontractul de nc iriere a locuinei" Ed! Stiin*i(ic 'i Enciclopedic& Fucure'ti& 1"":B =! .eaN& Grancisc& 3ratat de drept civil. $ontracte speciale" Ed! Universul 2uridic& Fucure'ti& 2$$1B :! .ogaru& Ion& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$#B C! Kamangiu& C!& Aosetti-Flnescu& I!& Ficoianu& Al!& 3ratat de drept civil romn" vol! II& Ed! Na*ional& )S! Ciornei-& Fucure'ti& 1"2"B "! 9e(terac/e& 9avinia& Crciunescu& Cristina Ei/aela& &egea arendrii nr. <=9<88>" comentat i adnotat" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$$B 1$!Eacovei& .umitru& Stri+lea& Earius Se+astian& +rept civil. $ontracte. /uccesiuni" Ed! Dunimea& Ia'i& 2$$2B 11! Eacovei& .umitru& Cadariu& Iolanda Elena& +rept civil. $ontracte" Ed! Dunimea& Ia'i& 2$$#B 12! Aosetti-Flnescu& I!& Ficoianu& Al!& +rept civil romn (/tudiu de doctrin i de #urispruden)& Ed! Socec& Fucure'ti& 1"#1B 11! Sa(ta-Aomano& Eugeniu& $ontracte civile" ed! 3olirom& Ia'i& 1""CB 1#! Scrieciu& Glorin& (rendarea bunurilor agricole" Ed! 7e/nica Agricola& Fucure'ti& 1""#B 14! Stnciulescu& 9iviu& +rept civil. %artea special. $ontracte i succesiuni" ed! a II-a& Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$#B 1=! 7oader& Camelia& 1viciunea n contractele civile" Ed! All& Fucure'ti& 1"":B 1:! 7oader& Camelia& +rept civil. $ontracte speciale" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$1B 1C! uca& Alina Iuliana& uca& Glorentina& $onstrucia" nc irierea i administrarea locuinelor" Ed! All FecN& Fucure'ti& 2$$$B 1"! Urs& Iosi( A!& Ang/eni& Smaranda& +rept civil. $ontracte speciale" vol! III& Ed! 6scar 3rint& Fucure'ti& 1""CB

:=

7I79U9 III ALTE CONTRACTE

::

CAPITOLUL I

CONTRACTUL DE MANDAT
SECIUNEA I MANDATUL CU REPRE ENTARE & '. No(iunea =i )ara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de mandat A. .oiunea contractului de mandat $ontractul de mandat este acel act 2uridic prin care o parte& numit mandant& ,nsrcineaz o alt parte& numit mandatar& s ,nc/eie acte 2uridice pe seama 'i ,n numele ei! Contractul de mandat este reglementat ,n Codul Civil& Cartea a III-a& 7itlul I8 +espre mandat%& ,n art! 1412-144"! Codul civil se re(er doar la mandatul cu reprezentare& ,ns este admis c mandatul poate (i 'i !r reprezentare! Contractul de mandat mai este denumit 'i procur& mputernicire sau delegaie! 1. $aracterele #uridice ale contractului de mandat a. Eandatul este un contract consensual! 3otrivit art! 1411 alin! 1 C! civ!& mandatul poate (i 'i tacit! 0. Eandatul este un contract intuitu personae& deoarece el se +azeaz esen*ialmente pe ,ncrederea pe care mandantul o are ,n mandatar! ). Contractul de mandat este& ,n principiu& cu titlu gratuit art! 1412 C! civ!%! Hratuitatea este ,ns doar de natura contractului& nu 'i de esen*a acestuia& ast(el ,nct pr*ile pot deroga de la aceast regul art! 141# C! civ!%& stipulnd ,n (avoarea mandatarului o remunera*ie& caz ,n care mandatul devine cu titlu oneros! d. Contractul de mandat este& de regul& unilateral! .ac& ,ns& ,n (avoarea mandatarului s-a stipulat o retri+u*ie& mandatul devine sinalagmatic +ilateral%! & .. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de mandat =i alte )ontra)te )ivile A. (semnri i deosebiri ntre contractul de mandat i contractul de antrepriz Contractul de mandat cu titlu oneros se aseamn cu contractul de antrepriz! Cu toate acestea& ,ntre cele dou contracte e0ist deose+iri esen*iale! Ast(el5 - mandatarul este ,nsrcinat cu ,nc/eierea de acte 2uridice pe seama 'i ,n numele mandantuluiB antreprenorul o+ligndu-se s e0ecute acte materiale pentru client de e0emplu& construirea unei case%B - mandantul este *inut de actele pe care mandatarul le-a ,nc/eiat cu ter*ii dac s-au respectat limitele ,mputernicirilor primite%& pe cnd& ,n cazul antreprizei& clientul nu rspunde pentru actele ,nc/eiate de antreprenor cu ter*iiB - de asemenea& rspunderea mandatarului este supus unor reguli di(erite de cele prin care este reglementat rspunderea antreprenorului! 1. (semnri i deosebiri ntre contractul de mandat i contractul de munc Contractul de mandat cu titlu oneros se aseamn 'i cu contractul de munc& ,ntre cele dou contracte e0istnd 'i deose+iri5 - mandatarul are calitatea de reprezentant al mandantului& pe cnd salariatul nu este reprezentantul anga2atorului patronului%B - anga2atul nu poate (i reprezentat& el tre+uind s presteze personal munca la care s-a
:C

o+ligat& pe cnd mandatarul ,'i poate su+stitui o alt persoan care s ,ndeplineasc unele din actele 2uridice la care s-a o+ligatB - mandatarul este ,nsrcinat s ,nc/eie acte 2uridice& pe cnd salariatul anga2atul% realizeaz& ,n principiu& acte materiale prin punerea (or*ei de munc la dispozi*ia celeilalte anga2atoruluiB - ,ntre salariat 'i anga2ator e0ist un raport de su+ordonare de prepu'enie%& raport care nu se regse'te ,n cazul mandatului! & 2. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de mandat A. $apacitatea prilor *andatarul tre+uie s ai+ capacitate de e0erci*iu deplin& concluzie care rezult din interpretarea per a contrario a art! 1442 pct! 1 C! civ!& con(orm cruia )mandatul se stinge !!! prin interdic*ia !!! mandantului ori a mandatarului-! *andantul tre+uie s (ie el ,nsu'i capa+il s ,nc/eie personal actul pentru care l-a ,mputernicit pe mandatar& ,ntruct respectivul act 2uridic ,i va pro(ita 'i va suporta toate consecin*ele 2uridice ale acestuia! A'adar& capacitatea mandantului se va aprecia ,n raport de natura actului 2uridic care (ace o+iectul contractului! .ac& mandatul este cu titlu oneros& mandantul tre+uie s ai+& ,n toate situa*iile& capacitate deplin de e0erci*iu! 1. $onsimmntul prilor tre+uie s (ie li+er e0primat& nea(ectat de vreun viciu art! "41 C! civ!%& ,n caz contrar contractul (iind lovit de nulitate relativ! C. ,biectul contractului de mandat ,l reprezint ,nc/eierea de acte 2uridice! 6+iectul tre+uie s (ie determinat sau cel pu*in determinabil& s (ie licit& moral 'i posibil! E0ist o serie de actele 2uridice strict personale care nu pot (i (cute prin mandatar de e0emplu& testamentul& cstoria sau divor*ul%! <n raport de ,ntinderea o+iectului& mandatul poate (i - general mandatarul a (ost ,mputernicit s ,nc/eie orice acte 2uridice pe seama 'i ,n numele mandantului%B - special mandatarul a primit ,nsrcinarea de a ,nc/eia un act 2uridic determinat sau mai multe acte 2uridice precis determinate%! D. $auza contractului de mandat tre+uie s (ie posibil& licit 'i moral art! "=="=C C! civ!%! E. 'orma contractului de mandat Eandatul poate (i dat ,n (orm scris sau ver+al& putnd (i 'i tacit art! 1411 C! civ!%! <n cazul ,n care actul 2uridic care urmeaz s (ie ,nc/eiat de ctre mandatar tre+uie s ,m+race (orma autentic ad validitatem& 'i procura tre+uie dat ,n aceast (orm regula simetriei de !orm%! 5. +ovada contractului de mandat <n principiu& indi(erent de valoarea 'i de o+iectul su& doveda mandatului se (ace prin ,ns'i e0ecutarea sa art! 1411 C! civ!%! <n ceea ce ,i prive'te pe ter*i al*ii dect cei care au contractat cu mandatarul%& ei pot (ace dovada mandatului prin orice mi2loace de pro+ inclusiv martori 'i prezum*ii%& ,ntruct pentru ei contractul este un (apt 2uridic! & 3. Efe)tele )ontra)tului de mandat A. 1!ectele contractului ntre pri a. ,bligaiile mandatarului '. ,bligaia de a ndeplini mandatul primit! 3rincipala o+liga*ie a mandatarului este
:"

de a e0ecuta mandatul o+liga*ie de a (ace% ,n limitele 'i cu respectarea ,mputernicirii pe care a primit-o de la mandant art! 141" alin! 1 C! civ!& potrivit cruia )mandatarul este ,ndatorat a e0ecuta mandatul att timp ct este ,nsrcinat- cu acesta% 6+liga*ia mandatarului de a ,ndeplini mandatul este una de mi2loace de diligen*%& 'i nu de rezultat! Culpa mandatarului ,n e0ecutarea mandatului va (i apreciat di(erit& ,n raport de natura contractului5 dac mandatul este cu titlu oneros& rspunderea pentru culp a mandatarului va (i apreciat mai sever in abstracto%& avndu-se ,n vedere criteriul a+stract al persoanei prudente 'i diligente& iar dac mandatul este gratuit& culpa lui va (i apreciat mai ,ngduitor in concreto%& prin raportare la diligen*a pe care acesta o dovede'te (a* de propriile a(aceri! .. ,bligaia de a da socoteal mandantului despre ndeplinirea mandatului ! Con(orm art! 14#1 C! civ!& )mandatarul este dator& oricnd i se va cere& a da seama mandantului de lucrrile sale 'i de a-i remite tot ceea ce ar (i primit ,n puterea mandatului& c/iar cnd ceea ce ar (i primit nu s-ar (i cuvenit mandantului-! 3revederile art! 14#1 C! civ! se e0plic prin (aptul c mandatul este dat& de regul& ,n interesul mandantului! 2. ,bligaia de a rspunde pentru persoana substituit n executarea mandatului. Giind un contract intuitu personae& ,n principiu& mandatul tre+uie s (ie e0ecutat personal de ctre mandatar! 7otu'i& prin clauz e0pres& pr*ile pot sta+ili posi+ilitatea mandatarului de a-'i su+stitui o alt persoan ,n ,ndeplinirea o+liga*iilor& caz ,n care mandatarul nu va (i *inut s rspund pentru (aptele persoanei su+stituite& cu e0cep*ia situa*iei ,n care persoana su+stituit era incapa+il sau insolva+il ,n mod notoriu art! 14#2 alin! 1 C! civ!%! .ac nu a avut acordul mandantului& mandatarul va rspunde pentru toate (aptele su+stituitului! 0. ,bligaiile mandantului '. ,bligaia de a-l dezduna pe mandatar pentru toate c eltuielile !cute cu ndeplinirea mandatului! .e asemenea&mandantul este *inut s repare toate pierderile su(erite de mandatar ,n cursul e0ecutrii contractului& evident& dac acestea nu se datoreaz culpei acestuia din urm art! 14#" C! civ!%! 6+liga*ia mandatarului (iind una de diligen*& mandantul este o+ligat la dezdunri c/iar dac mandatul nu a (ost (inalizat art! 14#C C! civ!%& cu e0cep*ia cazului cnd i se poate imputa vreo culp! .. ,bligaia de plat a retribuiei" atunci cnd mandatul este cu titlu oneros art! 14#: C! civ!%! E0ceptnd situa*ia ,n care mandatarul este culpa+il& mandantul nu poate re(uza plata onorariului pe motiv c mandatul nu a (ost ,ndeplinit art! 14#C C! civ!%! 1. 1!ectele contractului !a de teri a. 1!ectele care se produc ntre mandant i teri. E(ectele actelor ,nc/eiate de mandatar cu ter*ii se vor produce ,ntre ace'tia din urm 'i mandant& deoarece mandatarul ac*ioneaz ca reprezentant al celui din urm! Eandantul va (i *inut s e0ecute o+liga*iile contractate ,n numele su de ctre mandatar& dac acesta a ac*ionat ,n limitele ,mputernicirii con(erite! <n aceea'i msur& el va rspunde 'i pentru actele ,nc/eiate cu ter*ii de ctre persoana care l-a su+stituit pe mandatar! 0. 1!ectele care se produc ntre mandatar i teri. .ac mandatarul ,'i respect limitele ,mputernicirii& ,ntre acesta 'i ter*i nu se na'te nici un raport 2uridic! <n sc/im+& dac a contractat cu ter*ii& dep'indu-'i atri+u*iile& pn la 'i su+ rezerva rati(icrii de ctre
C$

mandant a acestor acte& ,ntre mandatar 'i ter*i se (ormeaz un raport 2uridic& ast(el ,nct primul va (i *inut s garanteze ultimilor validitatea actelor ,nc/eiate! & 4. En)etarea )ontra)tului de mandat A. $onsideraii generale Contractul de mandat va ,nceta ca urmare a interven*iei a dou categorii de cauze5 - cauze generale5 e0ecutarea o+liga*iei pentru care a (ost ,nc/eiat& clauza special a pr*ilor& a2ungerea la termen etc! - cauze speci!ice5 revocarea mandatarului de ctre mandant& renun*area mandatarului la mandat& moartea uneia dintre pr*i& precum 'i punerea su+ interdic*ie& insolva+ilitatea sau (alimentul mandatarului sau mandantului! 1. $auzele speci!ice de ncetare a contractului de mandat a. Revocarea mandatului de ctre mandant art! 1441-1444 C! civ!% Eandatul (iind dat ,n (olosul mandantului& acesta poate s-l revoce ori de cte ori consider c interesele sale sunt lezate sau nu sunt urmrite ,n mod corespunztor! Aevocarea poate (i expres de e0emplu& solicitarea restituirii procurii% sau tacit& cnd rezult din (aptele mandantului& ce e0prim neec/ivoc inten*ia de revocare a mandatului de e0emplu& numirea altui mandatar pentru ,nc/eierea aceluia'i act - art! 1444 C! civ!%! Con(orm art! 144# C! civ!& revocarea mandatului va produce e(ecte (a* de mandatar din momentul ,n care mandantul l-a ,n'tiin*at printr-o noti(icare! <n ceea ce ,i prive'te pe ter*i& att timp ct ei au contractat cu mandatarul& (r a cunoa'te c mandatul acestuia a (ost revocat de ctre mandant& revocarea nu le este opoza+il art! 144# C! civ!%! 0. Renunarea mandatarului la mandat art! 144= C! civ!% <n cazul ,n care mandatarul nu ,n*elege s continue e0ecutarea contractului& renun*nd la acesta& el are o+liga*ia de a noti(ica inten*ia sa mandantului art! 144= C! civ!%! Eandatarul va (i o+ligat s repare eventualul pre2udiciu pe care l-a cauzat mandantului prin renun*area intempestiv la mandat& cu e0cep*ia cazului ,n care demonstreaz c& dac ar continua contractul& aceast ,mpre2urare i-ar produce pagu+e importante! ). *oartea uneia dintre pri Giind un contract intuitu personae& mandatul ,nceteaz& ,n principiu& prin moartea uneia dintre pr*i art! 1442 pct! 1 C! civ!%! Con(orm art! 144" C! civ!& ,n cazul decesului mandatarului& mo'tenitorii acestuia tre+uie s-i aduc la cuno'tin* mandantului (aptul mor*ii! .e asemenea& pn la numirea unui nou mandatar& ei vor tre+ui s e0ecute mandatul! <n situa*ia ,n care moare mandantul& dar mandatarul nu cunoa'te aceast ,mpre2urare 'i contracteaz cu ter*ii& o+liga*iile care rezult din actele 2uridice ,nc/eiate sunt vala+ile& cu condi*ia ca ter*ii s (i (ost 'i ei de +un-credin*! d. (lte cauze de ncetare a contractului de mandat Con(orm art! 1442 pct! 1 C! civ!& mandatul se stinge 'i prin punerea sub interdicie& insolvabilitatea sau !alimentul uneia dintre pri! %unerea sub interdicie va atrage ,ncetarea mandatului doar dac este e(ectiv& iar insolvabilitatea sau !alimentul uneia dintre pr*i conduce la stingerea mandatului& indi(erent de izvorul acestuia contract sau lege%!

C1

SECIUNEA A II-A MANDATUL 5"R" REPRE ENTARE. CONTRACTUL DE INTERPUNERE Eandatul este !r reprezentare atunci cnd mandatarul ,nc/eie acte 2uridice ,n nume propriu& dar ,n urma ,nsrcinrii primite 'i pe seama mandantului! .e regul& se apeleaz la mandatul (r reprezentare atunci cnd o anumit persoan mandantul% vrea s ,nc/eie un act 2uridic& dar ,n a'a (el ,nct identitatea sa s nu (ie cunoscut de ter*i! Natura 2uridic a acestui contract este aceea a unei simula*ii prin interpunere de persoan!

C2

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE ANTREPRI "


SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRI " & '. No(iunea )ontra)tului de antre,ri+Codul civil reglementeaz contractul de antrepriz ,n Cartea a III-a& titlul ?II& intitulat +espre contractul de locaiune& ,n art! 1#:$-1#"$& su+ denumirea de locaiunea lucrrilor! $ontractul de antrepriz este acel act 2uridic ,n +aza cruia o parte& numit antreprenor& se o+lig s e0ecute pe riscul su o lucrare determinat pentru o alt parte& numit client& ,n sc/im+ul unei remunera*ii! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de antre,ri+a. Antrepriza este un contract bilateral sinalagmatic%! 0. Contractul de antrepriz este un contract consensual! ). Contractul de antrepriz este cu titlu oneros! d. Antrepriza este un contract comutativ! e. Contractul de antrepriz este un contract cu executare succesiv n timp! f. Antrepriza este& ,n principiu& un contract intuitu personae& clientul avnd ,n vedere calit*ile& aptitudinile 'i cuno'tin*ele personale ale antreprenorului! SECIUNEA A II-A AAEM"N"RI $I DEOAE1IRI ENTRE CONTRACTUL DE ANTREPRI " $I ALTE CONTRACTE & '. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de antre,ri+- =i )ontra)tul de mun).atorit o+iectului su& contractul de antrepriz se aseamn cu contractul de munc& ,ntre cele dou contracte e0istnd 'i importante deose+iri! Ast(el5 - antreprenorul este independent (a* de client ,n realizarea lucrrii comandate& pr*ile (iind ,ntr-un raport 2uridic de egalitate& anga2atul este su+ordonat anga2atorului pe toat durata e0ecutrii contractuluiB - raportul 2uridic de munc va (i supus unei reglementri speciale norme 2uridice de dreptul muncii%& pe cnd contractul de antrepriz este reglementat& ,n principiu& de dreptul comunB - ,n cazul ,n care anga2atul cauzeaz anumite pagu+e altor persoane& ,n +aza raportului de prepu'enie sta+ilit& anga2atorul va putea (i *inut rspunztor& ,n mod solidar cu anga2atulB clientul nu rspunde pentru pre2udiciile cauzate de antreprenor ter*ilor& ,n e0ecutarea contractuluiB - antreprenorul este o+ligat s suporte riscul nee0ecutrii contractului 'i& ,n unele situa*ii& c/iar al pieirii lucrrii& pe cnd anga2atul nu va (i *inut niciodat s suporte riscul nee0ecutrii atri+u*iilor sale de serviciu!

C1

& .. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de antre,ri+- =i )ontra)tul de v*n+are a unui 0un viitor Atunci cnd lucrarea se e0ecut cu materialele procurate de antreprenor& contractul de antrepriz se aseamn cu contractul de vnzare-cumprare care are ca o+iect un +un viitor! Cali(icarea coirect a actului 2uridic ,nc/eiat ,ntre pr*i se va (ace ,n (unc*ie de inten*ia real a pr*ilor! .ac procurarea materialelor care vor (i (olosite pentru e0ecutarea lucrrii constituie un act accesoriu& atunci contractul va (i unul de antrepriz! .ac materialele procurate ,n vederea e(ecturii lucrrii au o valoare mult mai mare dect valoarea muncii& ne a(lm ,n prezen*a unui contract de vnzare a unui +un viitor! & 2. Asem-n-ri =i deose0iri ;ntre )ontra)tul de antre,ri+- =i )ontra)tul de de,o+it Cnd lucrarea se e0ecut cu materialele clientului& antrepriza se aseamn cu cel depozitul& ,ntruct depozitarul e(ectueaz anumite presta*ii legate de +unurile depozitate! Cali(icarea contractului se va (ace& de asemenea& ,n (unc*ie de inten*ia real a pr*ilor! .ace o+iectul principal al contractului ,l constituie e(ectuarea lucrrii& vom (i ,n prezen*a unui contract de antrepriz& iar ,n situa*ia ,n care presta*ia principal este depozitarea materialelor respective& vom vor+i despre un contract de depozit! SECIUNEA A III-A CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRI " A. $apacitatea prilor (ntreprenorul tre+uie s ai+ capacitate de e0erci*iu deplin& pe cnd clientul va tre+ui s ai+ capacitate de e0erci*iu deplin doar ,n cazul ,n care contractul de antrepriz are natura unui act de dispozi*ie de e0emplu& construc*ia unei case%! Atunci cnd lucrarea are caracterul unui act de administrare de e0emplu& e(ectuarea de repara*ii o+i'nuite%& clientul poate avea 'i capacitate de e0erci*iu restrns& avUnd nevoie& ,ns& de ,ncuviin*area preala+il a tutorelui! 1. $onsimmntul prilor tre+uie s (ie li+er e0primat& neviciat! C. ,biectul i cauza contractului Att o+iectul& ct 'i cauza contractului de antrepriz tre+uie s ,ndeplineasc condi*iile generale de validitate ,n materie de conven*ii art! "#C 'i art! "=2-"=C C! civ!%! SECIUNEA A I?-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRI " & '. Pro0lema su,ort-rii ris)urilor A. Riscul pieirii lucrului a. *aterialele aparin antreprenorului! .ace lucrarea se e0ecut cu materialele antreprenorului& riscul pieirii (ortuite a acesteia va (i ,n sarcina lui& deoarece el este proprietarul materialelor& calitate pe care o pstreaz pn ,n momentul predrii lucrrii clientului! 0. *aterialele aparin clientului! Con(orm art! 1#C$ C! civ!& atunci cnd lucrarea se e0ecut cu materialele clientului& antreprenorul este doar un simplu e0ecutant detentor precar al acelor +unuri%& iar riscul pieirii (ortuite a lucrrii va (i suportat de ctre client&
C#

deoarece el are calitatea de proprietar al materialelor! E0cep*ie (ace situa*ia ,n care pieirea s-ar datora culpei antreprenorului de e0emplu& acesta pstreaz materialele ,n condi*ii necorespunztoare%! 1. Riscul neexecutrii contractului Aiscul nee0ecutrii contractului este suportat& ,ntotdeauna& de ctre antreprenor& ,ntruct el este de+itorul o+liga*iei de e0ecutare a lucrrii! Antreprenorul suport riscul 'i atunci cnd lucrarea e0ecutat ,n totalitate sau ,n parte a pierit& iar re(acerea acesteia mai este posi+il! 3rin urmare& de'i antreprenorul e0ecut lucrarea de dou ori& el nu va (i ,ndrept*it s primeasc dect o singur dat remunera*ia convenit! <n sc/im+& atunci cnd clientul a (ost pus ,n ,ntrziere cu privire la preluarea lucrrii& el va plti de dou ori remunera*ia! & .. O0li6a(iile ,-r(ilor A. ,bligaiile antreprenorului a. ,bligaia de a executa lucrarea convenit n termenul stipulat de pri n contract! Aceast o+liga*ie implic 1 presta*ii distincte5 o+liga*ia de a e0ecuta lucrarea promis& predarea lucrrii 'i conservarea acesteia! 3rimele dou sunt o+liga*ii de rezultat& care& ,n caz de nee0ecutare& atrag rspunderea antreprenorului& cu e0cep*ia situa*iei ,n care pro+eaz survenirea unei caz (ortuit& care l-a ,mpiedicat s-'i e0ecute o+liga*iile! Ct prive'te cea de-a treia o+liga*ie& aceasta este o o+liga*ie de diligen*& 'i& pentru a se putea re*ine rspunderea antreprenorului& clientul este o+ligat s pro+eze culpa acestuia! 0. ,bligaia de garanie pentru vicii! Antreprenorul va rspunde pentru viciile ascunse ale lucrrii pe care a e(ectuat-o! 6+liga*ia de garan*ie va (unc*iona dac viciile ascunse au (ost descoperite ,n termen de cel mult un an de la predarea lucrrii art! 11 alin! 1 din .ecretul 1=:;1"4C% 'i au (ost reclamate ,n cel mult = luni din momentul descoperirii lor art! 4 din .ecretul 1=:;1"4C%! 1. ,bligaiile clientului a. ,bligaia de a recepiona i de a prelua lucrarea! 3rin recepia lucrrii se ,n*elege veri(icarea 'i& su+secvent& apro+area de ctre client a modului ,n care antreprenorul 'i-a e0ecutat lucrarea! Aceast opera*iune se poate e(ectua global& o singur dat pentru ,ntreaga lucrare ori& atunci )cnd este vor+a despre un lucru ce poate (i msurat sau care are mai multe +uc*i- art! 1#C2 C! civ!%& n mai multe etape& prezumndu-se c pr*ile pltite de ctre client au (ost veri(icate 'i implicit recep*ionate! 9uarea ,n primire a lucrrii coincide& de regul& cu recep*ia acesteia! .ac& ,n momentul primirii lucrrii& clientul nu (ormuleaz o+iec*iuni& antreprenorul nu mai poate (i *inut s rspund pentru viciile aparente ale lucrrii! 0. ,bligaia de plat a lucrrii! Aemunera*ia lucrrii care (ormeaz o+iectul contractului de antrepriz poate (i sta+ilit ,n mai multe (eluri5 - su+ (orma unei sume globale (or(etare%& caz ,n care eventuala cre'tere a costului materialelor (olosite la realizarea lucrrii ori a manoperei va (i suportat de ctre antreprenorB - pe baz de devizB ,n aceast situa*ie& costul total al lucrrii va rezulta ,n urma cumulrii sumelor corespunztoare (iecrei etape a lucrrii& el putnd (i modi(icat ,n (unc*ie de eventuala (luctua*ie a pre*urilor materialelor! & 2. Au0antre,ri+a $ontractul de subantrepriz este acel contract ,n +aza cruia o parte& numit

C4

subantreprenor& se o+lig (a* de antreprenorul principal& dintr-un contract de antrepriz pree0istent& s e0ecute una sau unele dintre lucrrile la care acesta s-a anga2at (a* de clientul su& antreprenorul principal rmnnd rspunztor (a* de client pentru lucrrile e0ecutate de ctre su+antreprenori! <n raporturile 2uridice care iau na'tere ,ntre su+antreprenor 'i antreprenorul principal sunt aplica+ile regulile generale ale contractului de antrepriz! <ntre su+antreprenori 'i client nu se nasc raporturi 2uridice 'i& prin urmare& acesta din urm nu are o ac*iune rezultat din contract ,mpotriva lor! Ga* de client& antreprenorul va (i *inut rspunztor pentru toate lucrrile e(ectuate de su+antreprenori art! 1#C: C! civ!%! & 3. A)(iunea dire)t- a lu)r-torilor =i a su0antre,renorilor Con(orm art! 1#CC C! civ!& )zidarii& lemnarii 'i ceilal*i lucrtori ,ntre+uin*a*i la cldirea unui edi(iciu sau la (acerea unei alte lucrri !!! pot reclama plata lor de la comitent& pe att ct acesta ar datori ,ntreprinztorului ,n momentul reclama*iei-! 3rin urmare& prin introducerea art! 1#CC C! civ! s-a urmrit evitarea suportrii e(ectelor insolva+ilit*ii sau c/iar ale (alimentului antreprenorului de ctre lucrtori! Acestora li s-a con(erit posi+ilitatea legal de a-l ac*iona direct pe client& (iind pu'i& ast(el& la adpost (a* de concursul altor posi+ili creditori ai antreprenorului! SECIUNEA A ?-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE ANTREPRI " Contractul de antrepriz ,nceteaz5 prin e0ecutarea sa& prin rezolu*iune& prin imposi+ilitate (ortuit de e0ecutare! Giind un contract intuitu personae" ,nc/eiat ,n considerarea aptitudinilor 'i cuno'tin*elor antreprenorului& antrepriza ,nceteaz 'i prin moartea acestuia art! 1#C4 C! civ!%!

C=

CAPITOLUL III

CONTRACTUL DE AOCIETATE CIVIL"


SECIUNEA I NO#IUNEA7 DOMENIUL DE APLICARE7 CARACTERELE %URIDICE $I CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE AOCIETATE CIVIL" & '. No(iunea )ontra)tului de so)ietate )ivilCodul civil reglementeaz acest contract ,n Cartea a III-a& titlul ?III& intitulat +espre contractul de societate& ,ntre art! 1#"1-1411! $ontractul de societate este actul 2uridic prin care dou sau mai multe persoane convin s pun +unuri ,n comun& cu scopul de a realiza o anumit activitate 'i de a ,mpr*i eventualele (oloase ce ar rezulta din aceast activitate art! 1#"1 C! civ!%! & .. Domeniul de a,li)are 3revederile legale re(eritoare la materia societ*ii civile sunt aplica+ile ,n urmtoarele cazuri5 a! asocierea ,ntre dou sau mai multe persoane (izice ,n vederea construirii unor case ori alte imo+ileB +! asocierea ,ntre doi sau mai mul*i meseria'i ,n vederea practicrii ,n comun a meserieiB c! asocierea& dup caz& ,ntre doi sau mai mul*i avoca*i de(initivi ,n societ*i civile pro(esionale art! 4 din 9egea nr! 41;1""4 pentru organizarea 'i e0ercitarea pro(esiei de avocet%B d! asocierea ,ntre mai mul*i notari ,n cadrul unui +irou notarial& ,n vederea practicrii ,n comun a activit*ii notariale art! 1# din 9egea nr! 1=;1""4& a notarilor pu+lici 'i activit*ii notariale%B e! asocierea ,ntre mai multe persoane ,n vederea e0ploatrii terenurilor agricole& cre'terii animalelor& aprovizionrii& dezvoltrii& condi*ionrii& prelucrrii 'i vnzrii produselor& prestrii unor servicii sau alte activit*i agricole art! 2 din 9egea nr! 1=;1""1 privind societ*ile agricole 'i alte (orme de asociere ,n agricultur%B (! asocierea ,ntre doi sau mai mul*i e0ecutori 2udectore'ti ,n cadrul unui +irou art! 12 din 9egea nr! 1CC;2$$$ privind organizarea 'i des('urarea activit*ii de e0ecutor 2udectoresc%B g! societatea civil medical& constituit din doi sau mai mul*i medici asocia*i art! 2 alin! # din 6!H! nr! 12#;1""C privind organizarea 'i (unc*ionarea ca+inetelor medicale%B /! asocierea a doi sau mai mul*i ar/itec*i cu drept de semntur 9egea nr! 1C#;2$$1 privind organizarea 'i e0ercitarea pro(esiei de arc/itect%! & 2. Cara)terele /uridi)e =i )ondi(iile de validitate ale )ontra)tului de so)ietate )ivilA. $aracterele #uridice ale contractului de societate a. Contractul de societate este& dup caz& bilateral sinalagmatic% sau multilateral! 0. Contractul de societate este un contract cu titlu oneros! <n sc/im+ul aportului su& asociatul nu va primi o contrapresta*ie de la ceilal*i asocia*i& ci va participa la ,mpr*irea eventualelor c'tiguri realizate din activitatea societ*ii! ). Societatea civil este un contract comutativ!

C:

d. Contractul de societate se ,nc/eie intuitu personae! 3rin urmare& asocia*ii nu pot s cedeze drepturile lor ,n societate& s-'i su+stituie sau s-'i asocieze o alt persoan dect dac au acordul tuturor asocia*ilor! e. Societatea este un contract consensual! f. Societatea este un contract cu executare succesiv& ,n timp& durata (iind de esen*a acestui contract! 6. Contractul de societate este un contract civil& supus regulilor Codului civil 'i legilor speciale men*ionate mai sus! Societatea civil este lipsit de personalitate 2uridic! 1. $ondiiile de validitate ale contractului de societate civil a. $apacitatea prilor. Asocia*ii tre+uie s ai+ capacitate deplin de e0erci*iu! 0. $onsimmntul prilor tre+uie s (ie li+er e0primat& nea(ectat de vicii! ). ,biectul i cauza contractului. 6+iectul contractului de societate tre+uie s (ie licit art! 1#"2 C! civ!%& moral 'i posibil! 9a rndul ei& cauza tre+uie s ,ntruneasc condi*iile prevzute de lege pentru vala+ilitatea contractului ,nc/eiat! SECIUNEA A II-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE AOCIETATE & '. Durata so)iet-(ii Con(orm art! 14$1 C!civ!& )societatea ,ncepe ,n momentul (acerii contractului& dac nu se stipuleaz un alt timp-! Ca regul general& pr*ile sunt li+ere s (i0eze termenul pentru care societatea va (unc*iona& la ,mplinirea acestuia putnd conveni prelungirea contractului pentru acela'i termen sau pentru o alt durat& de regul& determinat! Atunci cnd pr*ile nu au prevzut un termen pentru e0isten*a societ*ii& ea este prezumat a (i contractat pentru toat via*a asocia*ilor art! 14$2 C!civ!%& iar dac societatea are un o+iect care& prin natura sa& nu poate dura dect o perioad determinat& Codul civil a instituit prezum*ia c un ast(el de contract va dura doar pentru respectiva perioad art! 14$4 alin 2 C! civ!%! & .. Administrarea so)iet-(ii Administrarea societ*ii poate (i realizat de ctre unul sau mai mul*i administratori! .e asemenea& societatea poate (i administrat 'i de to*i asocia*ii! 3r*ile pot s desemneze 'i un ter* pentru aceast (unc*ie! Administratorul societ*ii civile are atri+u*iile unui mandatar al asocia*ilor& putnd ,nc/eia acte de administrare a societ*ii (r a-i (i necesar o ,mputernicire special art! 141# alin! 1 C! civ!%! 3r*ile pot stipula ,n contractul de societate regulile dup care se va administra societatea& iar ,n cazul ,n care nu au prevzut nimic& se vor aplica prevederile ,n materie ale Codului civil art! 141: C! civ!%& 'i anume5 a. 6pereaz prezum*ia c to*i asocia*ii din societate 'i-au acordat reciproc mandat ,n vederea realizrii actelor de administrareB 0. 6ricare dintre asocia*i poate (olosi +unurile societ*ii& cu condi*ia ca acestea s (ie utilizate con(orm destina*iei lorB ). 6ricare dintre asocia*i va putea cere de la ceilal*i o contri+u*ie la c/eltuielile necesare pentru pstrarea +unurilor societ*ii& propor*ional cu aportul (iecruia pct! 1%B
CC

d. Nici unul dintre asocia*i nu poate aduce modi(icri +unurilor imo+ile din patrimoniul societ*ii& dac nu are acordul celorlal*i asocia*i pct! #%! & 2. Ra,orturile dintre aso)ia(i =i so)ietate Una dintre o+liga*iile asocia*ilor este aceea de a trans(era& din patrimoniul lor ,n patrimoniul societ*ii& aportul social la care s-au anga2at ,n momentul constituirii societ*ii& de regul& acesta (iind o sum de +ani! Con(orm art! 14$C C! civ!& (iecare asociat este *inut rspunztor pentru pre2udiciile cauzate societ*ii din culpa sa! Aepara*ia va (i ,ntotdeauna e(ectiv& ne(iind admis compensarea ,ntre pre2udiciul produs societ*ii 'i (oloasele +unurile% aduse ,n societate de asociatul culpa+il art! 14$C C! civ!%! & 3. Ra,orturile dintre aso)ia(i =i ter(i <n ceea ce prive'te rela*iile cu ter*ii& societatea nu e0ist ca su+iect de drept cu personalitate distinct de cea a asocia*ilor care o (ormeaz! 3rin urmare& pentru o+liga*iile contractate (a* de ter*i va rspunde asociatul care a ,nc/eiat acte 2uridice cu ace'tia! <n sc/im+& va (i anga2at rspunderea tuturor asocia*ilor art! 1422 C! civ!%& atunci cnd5 a! asociatul care a contractat cu ter*ii a (ost ,mputernicit ,n acest sens de ctre ceilal*i asocia*iB +! din e0ecutarea actelor respective a rezultat un c'tig pentru societate! 3entru satis(acerea crean*elor lor& creditorii societ*ii vor putea urmri att patrimoniul social& ct 'i patrimoniul asocia*ilor ,n raport de numrul lor! SECIUNEA A III-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE AOCIETATE CIVIL" & '. Cau+ele de ;n)etare a )ontra)tului de so)ietate )ivilA. 1xpirarea termenului pentru care a !ost contractat societatea (art.<?:@ pct. < $. civ.) <n situa*ia ,n care societatea (usese constituit pentru un anumit termen& ,n momentul ,mplinirii acestuia& contractul ,nceteaz de drept! Nimic nu ,mpiedic& ,ns& pr*ile s prelungeasc durata 'i& implicit& e(ectele acestuia! 1. (tingerea scopului pentru care a !ost constituit societatea sau imposibilitatea atingerii acestuia (art.<?:@ pct. : $. civ.) Contractul de societate se ,nc/eie de ctre pr*i ,n vederea atingerii unui scop art! 1#"1 C! civ!%! Este (iresc ca& atunci cnd acest scop a (ost atins& societatea s ,nceteze! .ac& din anumite motive& societatea nu-'i mai poate atinge scopul pentru care a (ost contractat& ea ,nceteaz& pierzndu-'i ra*iunea de a e0ista! C. *oartea unuia dintre asociai (art. <?:@ pct. @ $. civ.) Giind un contract intuitu personae& societatea va ,nceta prin moartea unuia dintre asocia*i! 7otu'i& pentru a permite continuarea societ*ii& legiuitorul a prevzut ,n art! 142= C! civ! dou cazuri ,n care contractul va continua 'i dup moartea unuia dintre asocia*i5 a. atunci cnd ,n contractul de societate pr*ile au stipulat c societatea va continua 'i ,n persoana mo'tenitorilor acestoraB 0. atunci cnd pr*ile au prevzut c societatea va continua numai ,ntre asocia*ii rma'i ,n via*! Acelea'i e(ecte le va produce 'i declararea 2udectoreasc a mor*ii unui asociat!
C"

D. %unerea sub interdicie sau insolvabilitatea unuia dintre asociai (art. <?:@ pct. > $. civ.) <n cazul ,n care un asociat este pus su+ interdic*ie sau declarat insolva+il (alit% prin /otrre 2udectoreasc& societatea va ,nceta! E. +enunarea contractului de ctre unul sau mai muli asociai (art. <?:@ pct. ? $. civ.) .ac societatea a (ost contractat pe o durat nelimitat& oricare dintre asocia*i poate denun*a contractul! Inten*ia va tre+ui noti(icat tuturor asocia*ilor art! 142: C! civ!%& cu acordarea unui termen de preaviz! & .. Conse)in(ele ;n)et-rii )ontra)tului de so)ietate 9a data ,ncetrii contractului de societate& patrimoniul social se va lic/ida& activul net 'i pasivul ,mpr*indu-se ,ntre asocia*i& ,n propor*ia dat de drepturile (iecruia! 3entru realizarea concret a ,mpr*irii patrimoniului& se vor aplica regulile din materia parta2ului succesoral art! 141$ C! civ!%!

"$

CAPITOLUL IV

CONTRACTUL DE TRAN AC#IE


SECIUNEA I NO#IUNEA7 CARACTERELE %URIDICE $I CONDI#IILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE TRAN AC#IE & '. No(iunea )ontra)tului de tran+a)(ie $ontractul de tranzacie este acel act 2uridic prin care pr*ile previn un proces care ar putea s se nasc ,ntre ele sau termin un proces de2a e0istent& (iecare dintre ele (cnd concesii reciproce& renun*nd la anumite presta*ii sau drepturi& ori promi*nd alte presta*ii ,n sc/im+ul renun*rilor (cute de cealalt! 7ranzac*ia poate (i5 - #udiciar atunci cnd se ,nc/eie ,n (a*a instan*ei de 2udecat& care ia cuno'tin* de motivele contractului 'i veri(ic ,ndeplinirea condi*iilor cerute de lege%B - extra#udiciar ,nc/eiat de pr*i (r 'tiin*a instan*ei de 2udecat 'i (r veri(icarea de ctre aceasta a condi*iilor cerute de lege pentru ,nc/eierea conven*iei%! 7ranzac*ia e0tra2udiciar tre+uie (cut ,n (orm scris art! 1:$4 C! civ%! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de tran+a)(ie a. Contractul de tranzac*ie este consensual! <n situa*ia ,n care una dintre pr*i se o+lig& ,n sc/im+ul renun*rii (cute de cealalt parte& s ,nstrineze un teren& contractul se va ,nc/eia ad validitatem ,n (orm autentic! 0. Contractul de tranzac*ie este bilateral sinalagmatic%! ). Contractul de tranzac*ie este un contract cu titlu oneros! d. Contractul de tranzac*ie este comutativ! & 2. Condi(iile de validitate ale )ontra)tului de tran+a)(ie A. $apacitatea prilor .eoarece prin tranzac*ie pr*ile renun* la un drept& ele tre+uie s ai+ capacitate de e0erci*iu deplin! 3rin urmare& atunci cnd una dintre pr*ile tranzac*iei este un incapa+il& pentru validitatea contractului se cere 'i ,ncuviin*area autorit*ii tutelare! <n cazul ,n care tranzac*ia se ,nc/eie prin mandatar& procura tre+uie s (ie special! 1. $onsimmntul prilor tre+uie s ,ndeplineasc condi*iile generale de validitate& (iind necesar e0primarea sa li+er& nea(ectat de vicii! C. ,biectul tranzaciei Funurile la care se re(er tranzac*ia tre+uie s (ie n circuitul civil& s (ie determinate sau& cel pu*in& determinabile& s (ie posibile& licite 'i morale! D. $auza tranzaciei .ac pr*ile urmresc prin ,nc/eierea contractului realizarea unui scop ilicit de e0emplu& o+*inerea cu titlu de despgu+ire a unor sume de +ani mult prea mari (a* de pagu+a e(ectiv produs%& tranzac*ia este nul a+solut!

"1

SECIUNEA A II-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE TRAN AC#IE & ' . Efe)tele eGtin)tive ale tran+a)(iei <n ceea ce prive'te drepturile la care pr*ile renun* ,n mod reciproc& contractul de tranzac*ie produce e!ecte extinctive! 3rin urmare& pentru viitor& pr*ile nu vor mai putea (ormula preten*ii legate de drepturile care au (ormat o+iectul tranzac*iei! .ac& totu'i& vreuna dintre pr*i va promova o ac*iune ,n legtur cu drepturile tranzac*ionate& cealalt parte va putea invoca ,n*elegerea de(initiv intervenit ,ntre pr*i& consemnat prin tranzac*ie! & .. Efe)tele de)larative ale tran+a)(iei <n situa*ia ,n care& prin tranzac*ie& pr*ile se rezum la a recunoa'te drepturi e0istente& e(ectele contractului sunt declarative! .atorit acestui caracter al lor& e(ectele tranzac*iei sunt retroactive& opernd din c/iar momentul na'terii drepturilor respective! & 2. Efe)tele translative =i )onstitutive ale tran+a)(iei 3rin intermediul contractului de tranzac*ie& ,n vederea stingerii litigiului e0istent ,ntre ele ori a pre,ntmpinrii unui litigiu& pr*ile pot c/iar s promit 'i o anumit presta*ie de e0emplu& s trans(ere dreptul de proprietate asupra unui +un ori s plteasc o anumit sum de +ani%& ,n sc/im+ul renun*rii de ctre cealalt la preten*iile sale! <n ast(el de cazuri& contractul de tranzac*ie genereaz e(ecte translative de drepturi!

"2

CAPITOLUL V

CONTRACTUL DE AAIDURARE
SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE AAIDURARE. CLAAI5ICAREA AAIDUR"RILOR & '. No(iunea )ontra)tului de asi6urare $ontractul de asigurare este acel act 2uridic prin care o parte& numit asigurat& se o+lig s plteasc o prim unei alte pr*i& numit asigurtor" iar aceasta din urm se o+lig ca& la producerea unui anume risc& s plteasc asiguratului sau +ene(iciarului asigurrii despgu+irea ori suma asigurat indemnizaie%& ,n limitele 'i la termenele convenite art! " din 9egea 11=;1""4%! Asigurrile sunt reglementate& ,n principal& prin 9egea nr! 11=;1""4 privind asigurrile 'i reasigurrile ,n Aomnia& la care se adaug 9egea nr! 12;2$$$& privind societ*ile de asigurare 'i supraveg/erea asigurrilor& modi(icat prin 6!U!H! nr! 11=;2$$$ 'i prin 9egea nr! :=;2$$1! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de asi6urare a. Contractul de asigurare este un contract bilateral! 0. Contractul de asigurare are un caracter oneros& ,ntruct asiguratul dore'te ca& ,n cazul producerii riscului asigurat& s o+*in o despgu+ire pentru pagu+a creat su(erit! ). Contractul de asigurare este un contract aleatoriu& deoarece att survenirea& ct 'i momentul la care se va produce riscul asigurat sunt incerte la data contractrii! d. Contractul de asigurare are un caracter consensual& cu toate c art! 1$ alin! 1 din 9egea nr! 11=;1""4 cere e0pres ,ntocmirea unui ,nscris ,n momentul ,nc/irierii contractului de asigurare! Cerin*a este prevzut doar ad probationem! e. Contractul de asigurare este un contract cu executare succesiv& deoarece asigurtorul ,'i asum o o+liga*ie continu suportarea riscului asigurat%! <n cazul asigurrii de +unuri 'i asiguratul ,'i asum o o+liga*ie continu& aceea de a ,ntre*ine +unul asigurat art! 2= alin! 1 din 9egea nr! 11=;1""4%! f. Contractul de asigurare este un contract de adeziune& ,ntruct& de cele mai multe ori& clauzele contractuale nu sunt supuse negocierii ,ntre pr*i& ele (iind presta+ilite de ctre asigurtor& asiguratul putnd opta ,ntre a le accepta sau nu! & 2. Clasifi)area asi6ur-rilor A. 4n !uncie de obiectul lor& asigurrile se clasi(ic ,n5 - asigurri de bunuri de e0emplu& construc*ii& autove/icule& +unuri de uz gospodresc& animale etc!%B - asigurri de persoane au ca o+iect un anumit atri+ut al persoanei (izice5 via*a persoanei (izice& capacitatea de munc& atingerea unei anumite vrste etc!%B 9a rndul lor& asigurrile de personae se impart ,n5 - asigurri de viaB - asigurri de accidente! - asigurri de rspundere civil se re(er la valoarea egal cu daunele-interese pe care ar tre+ui s le plteasc asiguratul unei ter*e persoane& atunci cnd i-a produs acesteia din urm un pre2udiciu%!

"1

1. 4n !uncie de modul n care iau natere& asigurrile se ,mpart ,n5 - asigurri prin e!ectul legii o+ligatorii%& ,n cazul crora raporturile de asigurare& drepturile 'i o+liga*iile pr*ilor se nasc 'i se sting direct& ,n temeiul legii& voin*a pr*ilor neavnd nici o in(luen* ,n acest sensB - asigurri contractuale (acultative% sunt acelea ,n cadrul crora drepturile 'i o+liga*iile pr*ilor rezult din contract! C! 4n !uncie de !elul raporturilor #uridice generate de contract ntre asigurtor i asigurat avem5 - asigurri directe& ,n care raporturile de asigurare se nasc ,ntre asigurtor 'i asiguratB - asigurri indirecte sau reasigurrile%& ,n cazul crora raportul de asigurare se sta+ile'te ,ntre reasigurat 'i reasigurtor! D. 4n !uncie de locul n care i au sediul (respectiv domiciliul) prile avem5 - asigurri interne cnd am+ele pr*i att asiguratul& ct 'i asigurtorul% ,'i au sediul& respectiv domiciliul& ,n aceea'i *ar& unde se a(l 'i o+iectul asigurrii 'i unde se produc 'i riscurile legate de acesta! - asigurri externe ,n cazul crora pr*ile contractante ,'i au sediul domiciliul% ,n *ri di(erite ori o+iectul asigurat sau riscul pe care ,l vizeaz se a(l ori se produce ,ntr-o alt *ar dect cea ,n care s-a ,nc/eiat contractul& ,n marea li+er sau ,n spa*iul aerian interna*ional! E. 4n !uncie de natura #uridic a contractului de asigurare avem5 - asigurri comerciale am+ele pr*i sunt comercian*i%B - asigurri comercial-civile asiguratul este persoan (izic%! 3entru asigurtor opera*iunile de asigurare sunt ,ntotdeauna (apte de comer*& ,n ,n*elesul legii comerciale art! 1 pct! 1:-1C C! com!%& (iind guvernate de ctre aceasta din urm& pe cnd pentru asigurat raportul de asigurare poate avea 'i un caracter civil art! = alin! 1 C! com!%! SECIUNEA A II-A ENCBEIEREA CONTRACTULUI DE AAIDURARE & '. 5orma =i )on(inutul )ontra)tului de asi6urare A. 'orma contractului de asigurare 3entru o interpretare corect a voin*ei pr*ilor& precum 'i pentru a le o(eri acestora un mi2loc de pro+ a drepturilor 'i o+liga*iilor asumate& 9egea nr! 11=;1""4 prevede c toate contractele de asigurare )se ,nc/eie ,n (orm scris- art! 1$%! Gorma scris este cerut de lege ,n toate cazurile& indi(erent de valoarea primei de asigurare sau a indemniza*iei de asigurare! <n lipsa unui ,nscris pro+ator al conven*iei ,nc/eiate de pr*i& )contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori& c/iar dac e0ist un ,nceput de dovad scrisart! 1$%! 1. $oninutul contractului de asigurare Con(orm art! 1$ alin! 1 din 9egea nr! 11=;1""4& contractul de asigurare tre+uie s cuprind5 numele sau denumirea& domiciliul sau sediul pr*ilor contractanteB o+iectul asigurrii5 +unuri& persoane 'i rspundere civilB riscurile ce se asigurB momentul ,nceperii 'i cel al ,ncetrii rspunderii asiguratoruluiB primele de asigurareB sumele asigurateB alte
"#

elemente care sta+ilesc drepturile 'i o+liga*iile pr*ilor! & .. P-r(ile )ontra)tului de asi6urare a. (siguratul este persoana (izic sau persoana 2uridic care se asigur ,mpotriva producerii unui anume risc& (ie ,n temeiul legii& (ie ,n temeiul voin*ei sale& prin ,nc/eierea contractului de asigurareB 0. (sigurtorul este persoana 2uridic care& ,n situa*ia apari*iei evenimentului asigurat& se o+lig s suporte consecin*ele pgu+itoare pentru asigurat& ,n anumite limite& sta+ilite prin contractul de asigurare sau prin legeB ). $ontractantul este persoana (izic sau persoana 2uridic care ,nc/eie contractul de asigurare 'i care se o+lig (a* de asigurtor s plteasc primele contractuale de e0emplu& un so* ,nc/eie un contract de asigurare prin care asigur via*a& integritatea corporal sau +unurile celuilalt so*%B d. )ene!iciarul este persoana care& de'i nu este parte ,n contract& va primi indemniza*ia de asigurare suntem ,n prezen*a unei stipula*ii pentru altul%! SECIUNEA A III-A AAIDUR"RILE 5ACULTATIVE $I AAIDUR"RILE O1LIDATORII & '. Asi6ur-rile fa)ultative A. (sigurarea de bunuri 3entru a se putea ,nc/eia o ast(el de asigurare& se cere ca asiguratul s ai+& ,n momentul ,nc/eierii contractului& un interes (a* de +un art! 24 din 9egea nr! 11=;1""4%! <n temeiul acestui tip de asigurare se nasc urmtoarele e(ecte5 a. (siguratul are o+liga*ia de a plti prima de asigurare la termenele sta+ilite ,n contractB de a ,ntre*ine lucrul asigurat ,n stare +un art! 2=%B de a lua msuri pentru limitarea pagu+elor atunci cnd are loc producerea risculuiB de a comunica survenirea cazului evenimentului% asigurat& ,n condi*iile 'i ,n termenele prevzute ,n contract! 0. (sigurtorul va (i o+ligat& ,n principiu& la plata indemniza*iei de asigurare! <n limitele indemniza*iei pltite& asigurtorul se su+rog ,n toate drepturile asiguratului +ene(iciarului asigurrii%& contra celor care se (ac rspunztori de producerea pagu+elor! .espgu+irile pltite de asigurtor nu pot s dep'easc valoarea +unului din momentul producerii riscului asigurat& cuantumul pagu+ei 'i nici suma pentru care s-a (cut asigurarea& dac nu s-a prevzut alt(el ,n contractul de asigurare art! 2: alin! 2%! 1. (sigurarea de persoane Asigurtorul se o+lig ca& ,n momentul producerii riscului asigurat& s plteasc suma asigurat indemniza*ia de asigurare% - art! 11 din 9egea 11=;1""4! Suma asigurat se va plti asiguratului sau +ene(iciarului indicat de acesta art! 12%! Atunci cnd asiguratul nu a desemnat un +ene(iciar& dup decesul acestuia& suma asigurat se va plti mo'tenitorilor asiguratului& potrivit regulilor dreptului succesoral! .ac e0ist mai mul*i +ene(iciari desemna*i 'i unul dintre ei a produs inten*ionat decesul asiguratului& suma asigurat se plte'te celorlal*i +ene(iciari desemna*i! .e aceast dat suma asigurat nu mai este limitat la o anumit valoare 'i se plte'te independent de e0isten*a 'i cuantumul pagu+elor! Asigurtorul nu se mai su+rog ,n drepturile asiguratului contra ter*elor persoane! C. (sigurarea de rspundere civil <n cadrul acestui tip de asigurare art! #1-## din 9egea nr! 11=;1""4%& asigurtorul se
"4

o+lig s plteasc o despgu+ire pentru eventualul pre2udiciu de care asiguratul va rspunde ,n +aza legii (a* de ter*e persoane pgu+ite de el! .e asemenea& tot ,n acest caz& asigurtorul va suporta 'i c/eltuielile (cute de asigurat ,n procesul civil dintre el 'i ter*ele persoane pre2udiciate! .espgu+irea se sta+ile'te prin conven*ie de ctre asigurat& persoana pgu+it 'i asigurtor art! #1 alin! 1%! Cuantumul acesteia se va sta+ili ,n con(ormitate cu prevederile contractuale sau prin /otrre 2udectoreasc! <n cazul asigurrii de rspundere civil& asigurtorul va plti despgu+irea direct celui pgu+it& ,n msura ,n care acesta din urm nu a (ost despgu+it c/iar de asigurat! .ac asiguratul demonstreaz c l-a despgu+it el pe cel pre2udiciat& va (i ,ndrept*it s primeasc despgu+irea de la asigurtor! & .. Asi6ur-rile o0li6atorii 9egea nr! 11=;1""4 reglementeaz un singur caz de asigurare o+ligatorie& 'i anume& asigurarea de rspundere civil pentru pagu+ele produse prin accidente de autove/icule art! #C-4"%! Con(orm art! #C alin! 1 din 9egea nr! 11=;1""4& )persoanele (izice 'i cele 2uridice& care de*in autove/icule supuse ,nmatriculrii ,n Aomnia& sunt o+ligate s le asigure pentru cazurile de rspundere civil ca urmare a pagu+elor produse prin accidente de autove/icule pe teritoriul Aomniei-! .e asemenea& aceast o+liga*ie vizeaz 'i persoanele care intr pe teritoriul Aomniei cu autove/icule ,nmatriculate ,n strintate! Art! #C alin! 2 din 9egea nr! 11=;1""4 prevede c aceste persoane sunt considerate asigurate& dac ,ndeplinesc una dintre urmtoarele condi*ii5 a. posed documentele interna*ionale de asigurare vala+ile pe teritoriul AomnieiB 0. numrul de ,nmatriculare atest e0isten*a asigurrii potrivit conven*iei +ilaterale ,nc/eiate ,ntre Firoul asigurtorilor de autove/icule din Aomnia 'i Firoul asigurtorilor de autove/icule din *ara de origine! <n cadrul acestui tip de asigurare& asigurtorul va acorda despgu+iri pentru pre2udiciile de care rspund asigura*ii (a* de ter*ele persoane pgu+ite prin accidente rutiere& precum 'i pentru c/eltuielile (cute de asigura*i ,n procesul civil art! #" alin! 1%! .espgu+irile se vor acorda indi(erent de (aptul dac autove/iculele se a(lau ,n mers ori sta*ionau! SECIUNEA A I?-A REAAIDURAREA & '. No(iune Uneori& pentru o mai mare dispersare a riscurilor care ar putea rezulta dintr-un contract de asigurare& asigurtorul ,nsu'i recurge la asigurare& ,nc/eind cu al*i asigurtori contracte de reasigurare! <n aceast situa*ie& ,n noul contract& asigurtorul ini*ial va do+ndi calitatea de reasigurat& iar persoana care ,l asigur se va numi reasigurtor! Reasigurare este contractul prin care o persoan& numit reasigurtor" se o+lig ca& ,n sc/im+ul unei sume de +ani prim de reasigurare%& s suporte ,n totalitate sau ,n parte sumele pe care asigurtorul va tre+ui s le plteasc persoanelor asigurate contractani sau bene!iciari% ,n +aza contractelor de asigurare ,nc/eiate cu acestea! Contractul de reasigurare prezint acelea'i elemente ca 'i cel de asigurare!
"=

Aeasigurarea poate (i5 - total ,n cazul ,n care reasigurtorul se o+lig s suporte integral sumele care vor (i pltite de asigurtor persoanei asigurate contractant sau +ene(iciar% cu titlu de indemniza*ie de asigurareB - parial& atunci cnd reasigurtorul consimte s ac/ite doar o parte din aceste sume! <n raport de modul ,n care pr*ile convin s preia riscurile asumate prin contracte de asigurare& reasigurarea poate (i5 - unilateral - doar o parte a contractului preia riscul asumat de cealalt parte sau o cot din acestaB - reciproc - (iecare parte a contractului preia riscul asumat de cealalt prin contracte de asigurare& par*ial sau ,n totalitate! & .. Efe)tele reasi6ur-rii Aeasigurarea nu sta+ile'te nici un raport 2uridic ,ntre asigurat 'i reasigurtor& (iecare dintre ei rmnnd ter* (a* de actul 2uridic la care cellalt este parte asiguratul (a* de reasigurare& iar reasigurtorul (a* de asigurarea ini*ial%! .e asemenea& prin reasigurare nu se stinge o+liga*ia asumat de ctre asigurtor art! #: din 9egea nr! 11=;1""4%! Aeasigurarea produce e(ecte doar ,ntre pr*ile contractante asigurtor 'i reasigurtor%! Ast(el& ,n situa*ia ,n care riscul asigurat ,n primul contract asigurarea ini*ial% se produce& reasigurtorul este o+ligat s suporte plata indemniza*iilor pe care reasiguratul asigurtorul ini*ial% le plte'te art! #= lit! a din 9egea nr! 11=;1""4%! SECIUNEA A ?-A ENCETAREA CONTRACTULUI DE AAIDURARE $ontractul de asigurare ,nceteaz prin a#ungerea la termen sau prin producerea riscului asigurat! Contractul poate ,nceta 'i prin denunare unilateral a contractului de ctre oricare dintre pr*i& reziliere 'i constatarea sau pronunarea nulitii contractului! Rezilierea poate interveni de drept ,n situa*iile prevzute de lege de e0emplu& dac ,nainte de a ,ncepe o+liga*ia asigurtorului riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposi+il - art! 1# din 9egea nr! 11=;1""4& sau ,n cazul ,n care +unul asigurat este ,nstrinat 'i ,n contract nu se prevede alt(el - art!1$% sau poate (i pronun*at de ctre instan*a de 2udecat& caz ,n care este #udiciar!

":

CAPITOLUL VI

CONTRACTUL DE %OC $I CONTRACTUL DE PRINAOARE


SECIUNEA I NO#IUNEA $I CARACTERELE %URIDICE ALE CONTRACTULUI DE %OC $I ALE CONTRACTULUI DE PRINAOARE & '. No(iunea de /o) =i no(iunea de ,rinsoare Docul 'i prinsoarea sunt reglementate de Codul Civil ,n Cartea a III-a& 7itlul 8III& +espre contractele aleatorii& ,n Capitolul II& intitulat +espre #oc i prinsoare& ,n art! 1=1=1=1C& precum 'i de alte acte normative cu caracter special! Aocul poate (i de(init ca (iind acea conven*ie prin care pr*ile ,'i promit una alteia un c'tig determinat o sum de +ani& un anumit +un etc!%& pentru situa*ia ,n care un anumit eveniment sau (apt se va produce! Rmagul sau prinsoarea pariul% este o conven*ie prin care pr*ile& ne,n*elegnduse asupra unui anumit eveniment sau (apt& se o+lig ca& ,n urma veri(icrii acestuia& partea care nu a avut dreptate s plteasc celeilalte o sum de +ani& s-i remit un +un etc! & .. Cara)terele /uridi)e ale )ontra)tului de /o) =i ale )ontra)tului de ,rinsoare a. Docul 'i prinsoarea sunt contracte aleatorii! 0. Contractul de 2oc 'i cel de prinsoare sunt acte 2uridice bilaterale& ,n ceea ce prive'te (ormarea lor& dar sunt ,ntotdeauna unilaterale cu privire la e0ecutarea lor! ). Att 2ocul& ct 'i prinsoarea iau na'tere prin simpla ,n*elegere a pr*ilor! 3rin urmare& am+ele contracte sunt consensuale! SECIUNEA A II-A E5ECTELE CONTRACTULUI DE %OC $I ALE CONTRACTULUI DE PRINAOARE <n cazul o+liga*iilor de regul& de a da% rezultate din contractul de 2oc 'i din cel de prinsoare& legea nu acord nici o ac*iune pentru ca& atunci cnd nu sunt ,mplinite de +unvoie& creditorul s poat cere e0ecutarea lor silit art! 1=1C C! civ!%! A'adar& o+liga*iile rezultate din cele dou contracte nu sunt du+late de sanc*iune! .e la regula sta+ilit prin art! 1=1= C! civ!& e0ist o derogare con*inut de art! 1=1: alin! 1 C! civ!& con(orm cruia& legea acord ac*iune spre plata unui de+it rezultat din 2ocuri care )contri+uie la e0erci*iul corporal-! Codul se rezum la enumerarea enun*iativ 'i nu limitativ% a ctorva ast(el de 2ocuri armele& cursele cu piciorul& clare sau cu calul etc!%& dar numrul lor poate (i mult mai mare! 3revederile art! 1=1: alin! 1 C! civ! sunt nuan*ate prin alin! 2 al aceluia'i articol& care prevede c& inclusiv pentru aceste 2ocuri& nu e0ist li+ertate total ,n privin*a mrimii mizei& stipulnd c5 )2udectorul poate s resping cererea cnd suma pus ,n 2oc sau la prinsoare ar (i e0cesiv-!

"C

""

S-ar putea să vă placă și