Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect marketing

Proiect marketing Proiect pentru Măriile Voastre Studenții Faceți parte din departamentul de marketing al firmei să

Proiect pentru Măriile Voastre Studenții Faceți parte din departamentul de marketing al firmei

lanseze în România un produs pe care încă nu-l avea în portofoliu, acesta fiind

Firma voastră decide

I.

Aspecte legate de piață

1.

Cine vor fi cumpărătorii

- scurtă descriere a pieței pe categorii de consumatori și nonconsumatori

- identificarea variabilelor de segmentare pertinente

- stabilirea categoriilor și alegerea publicului țintă (preferabil date statistice)

- care sunt avantajele căutate de publicul țintă

- identificați profilul, caracteristicile publicului țintă

2.

Cine sunt concurenții

- firmele concurente pe piață (cote de piață)

- ce produse concurează produsul din punct de vedere al pieței țintă

- ce concurență de produse și servicii există pentru satisfacerea nevoii clienților

3.

Precizați minin trei tendițe ale pieței pe următorii trei ani (amenințări sau oportunități) Predare și prezentare 12-13 noiembrie.

II.

Raportul de cercetare

1.

Titlul cercetării

2.

Obiectivele cercetării

3.

Metoda cercetării

- obligatoriu anchetă cu instrument chestionar

- de specificat tipul anchetei cu justificare

- de inserat chestionarul

- explicarea întrebărilor (ce informații vă aduc și cum sunt corelate)

- chestionar a cărui implementare durează maxim 5 min

4.

Operaționalizare

-

descrierea modului de culegere a datelor (sunt de realizat 60 de chestionare)

5.

Rezultatele cercetării

6.

Bugetul

- financiar

- resurse umane

 

- timp

III.

Planul de marketing

1.

Configurarea produsului

2.

Prețul

3.

Configurarea promovării 3.1. Reclama: audiență, mesaj, canale media - script spot audio/video sau afiș publicitar realizat 3.2. Promovarea vânzărilor: tehnici folosite, descriere

4.

Configurarea distribuției

Predare și prezentare finală 7-8 ianuarie.

Succes!

4. Configurarea distribuției Pre dare și prezentare finală 7-8 ianuarie. Succes! Ghiuță Ovidiu -Aurel Page 1
4. Configurarea distribuției Pre dare și prezentare finală 7-8 ianuarie. Succes! Ghiuță Ovidiu -Aurel Page 1