Sunteți pe pagina 1din 3

Recomandarea nr.

32 Privind dreptul instanei de a obliga autoritatea public s emit actul administrativ privind nstrinarea, concesionarea, darea n arend ori n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrativ-teritoriale prin licitaie public, organizat n condiiile legii Potrivit art. 9 din Legea cu privire la proprietatea public a unitii administrative-teritoriale nr.523 din 16.0 .1999! (1) Exercitarea dreptului de proprietate public a unitilor administrativteritoriale const n activitatea practic, desf urat de autoritile administraiei publice locale n ce prive te posesia, folosina i dispoziia proprietii publice locale n corespundere cu legislaia! (") #odul de exercitare a dreptului de proprietate public a unitilor administrativ-teritoriale se stabile te de ctre autoritile administraiei publice locale n baza $egii cu privire la proprietate, prezentei legi i altor acte legislative n vigoare! "on#orm art. $ alin.%3& 'i alin.%$& din Legea privind administraia public local nr.$36-()* din 2+ decembrie 2006! bunurile proprietate a unitilor administrativ-teritoriale se ,mpart ,n bunuri ale domeniului public 'i a celui privat. -utoritile publice locale e.ecutive asigur! ,n condiiile legii! delimitarea 'i evidena separat a bunurilor din domeniul public 'i cel privat. -rticolul din legea menionat prevede c! %1& /oate bunurile care aparin unitii administrativ-teritoriale s,nt supuse inventarierii anuale! iar rapoartele asupra situaiei lor se pre0int consiliului respectiv. %2& 1unurile domeniului public al unitii administrativ-teritoriale pot #i date ,n administrare ,ntreprinderilor municipale 'i instituiilor publice! concesionate! date ,n arend ori ,n locaiune! dup ca0! ,n temeiul deci0iei consiliului local sau raional! ,n condiiile legii. %3& 1unurile domeniului privat al unitii administrativ-teritoriale pot #i ,nstrinate! date ,n administrare! ,n arend ori ,n locaiune! ,n condiiile legii. %$& 2nstrinarea bunurilor domeniului privat al satului %comunei&! ora'ului %municipiului&! raionului! sc3imburile de terenuri! delimitarea! parta4ul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu ,n altul! renunarea la drepturi sau recunoa'terea de drepturi 'i obligaii se #ac prin deci0ie a consiliului local sau raional! ,n temeiul e.perti0ei. (%) &nstrinarea, concesionarea, darea n arend ori n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrativ-teritoriale se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii, cu excepia cazurilor stabilite expres prin lege! 5in anali0a te.tului de lege menionat re0ult c! ,nstrinarea! concesionarea! darea ,n arend ori ,n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrativ-teritoriale se #ac prin licitaie public! organi0at ,n condiiile legii.

2n ca0ul ,n care legea stabile'te un alt mod de nstrinare, concesionare, dare n arend ori n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrativteritoriale! acest bun urmea0 a #i transmis ,n con#ormitate cu prevederile legii. -rticolul 2 din Legea privind administrarea 'i deetati0area proprietii publice nr.121 din 0$ mai 200 de#ine'te proprietatea public ca totalitate a bunurilor domeniului public 'i bunurilor domeniul privat ale statului! ale unitilor administrativ-teritoriale! inclusiv ale unitii teritoriale autonome 6gu0ia. 7egimul 4uridic al bunurilor proprietate public este reglementat de art. 10 din aceast lege. /ot aceast legea prin prisma art. 11 alin. %1& stabile'te c! la ,nregistrarea de stat a bunurilor imobile 'i a altor bunuri proprietate public ,n cadastrul bunurilor imobile sau ,n alt registru de stat! se indic domeniul proprietii publice la care se raport bunul ,nregistrat. 'v(nd n vedere considerentele enunate, la punerea cererii pe rol, )udectorul va verifica mai nt(i regimul )uridic al bunului proprietate public solicitat de reclamant! *r, conform art!"" alin! (") lit! b) din $egea contenciosului administrativ nr!+,- din 1.!."!"..., n cazul punerii cererii pe rol, )udectorul dispune prezentarea de ctre p(r(t a actului administrativ contestat i a documentaiei care a stat la baza emiterii acestuia, a nscrisurilor sau a altor date pe care instana le consider necesare n )udecarea pricinii! 8odul de ,nstrinare! concesionare! dare ,n arend ori ,n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrativ-teritoriale care se #ac prin licitaie public este stabilit de 7egulamentul privind licitaiile cu strigare 'i cu reducere! aprobat prin 9otr:rea 6uvernului 7epublicii 8oldova cu privire la aprobarea 7egulamentului privind licitaiile cu strigare 'i cu reducere nr.136 din 10.02.2009. 5in prevederile art.$ lit. b& al 7egulamentului re0ult c! deci0ia privind e.punerea la licitaie a bunurilor este luat de organele abilitate cu aceste atribuii prin lege! 'i anume! n privina proprietii unitilor administrativ-teritoriale decizia este luat de ctre autoritile administraiei publice ale unitilor administrativ-teritoriale! 'v(nd n vedre sensul i coninutul legal artat, se impune concluzia c, n cazul n care va fi stabilit c bunul solicitat de reclamant urmeaz a fi nstrinat, concesionat, dat n arend ori n locaiune numai prin licitaie public,aceast decizie va fi luat numai de ctre organele abilitate cu aceste atribuii prin lege! ;r! obligarea autoritii publice de a scoate la licitaie bunul solicitat sau de a emite deci0ia de transmitere a bunului solicitat de reclamant #r e.punerea acestuia la licitaie! va #i considerat ca o substituire a atribuiilor autoritilor publice! ,ntruc:t e.punerea la licitaie a bunurilor este luat de organele abilitate cu aceste atribuii prin lege. 5ac la cererea ,naintat de reclamant autoritatea public nu a dat rspuns ,n termenul stabilit de lege! instana va obliga autoritatea emitent respectiv s-i dea reclamantului rspunsul cerut.

2ns! instana nu va putea 3otr, ,n privina coninutului actului cerut 'i nici ,n privina condiiilor ,n care organul administrativ ar urma s soluione0e cererea! deoarece s-ar ,nclca principiul separrii puterilor de stat. <copul urmrit de Legea contenciosului administrativ este de a pune la dispo0iia instanelor 4udectore'ti o cale procedural de ,nlturare a pasivitii 'i inaciunilor autoritilor administrative! pentru a le obliga s se pronune asupra cererilor ce le sunt adresate. *nstana 4udectoreasc! potrivit art. 25 lit. b& din Legea contenciosului administrativ! este ,mputernicit s anule0e ,n tot sau ,n parte actul administrativ 'i s oblige autoritatea public s emit actul solicitat! dac constat c actul administrativ contestat este ilegal. /ac reclamantul contest refuzul ne)ustificat al administraiei publice de a satisface o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, i anume, dreptul de atribuire a terenurilor proprietate public a unitilor administrativ teritoriale n folosin sau n proprietate, care conform cazurilor stabilite prin lege nu se expun la licitaie,instana n cazul n care constat temeinicia preteniilor naintate, poate obliga autoritatea public s emit actul administrativ solicitat de reclamant! Persoanele care beneficiaz de acest drept sunt specificate n 0odul funciar la capitolul atribuirea i nstrinarea terenurilor i n alte legi! 8odul de atribuire a terenurilor proprietate a unitii administrativ-teritoriale este stabilit de 7egulamentul cu privire la modul de atribuire! modi#icare a destinaiei 'i sc3imbul terenurilor! aprobat prin 9otr,rea 6uvernului 7epublicii 8oldova pentru aprobarea 7egulamentului cu privire la modul de atribuire! modi#icare a destinaiei 'i sc3imbul terenurilor nr.1$51 din 2$.12.200 . 2n ca0ul ,n care rspunsul unei autoriti publice la cererea prealabil cuprinde punctul de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ! purt:nd un caracter e.plicativ! acest avi0 nu poate #i considerat drept un act administrativ! deoarece rspunsul ,n cau0 nu produce nici un e#ect 4uridic #a de persoana care l-a solicitat.