Sunteți pe pagina 1din 8

Planificarea familiala

DEFINITII Planificarea familiala defineste capacitatea persoanei sau cuplului de a anticipa si de a avea numarul dorit de copii, la momentul ales si la intervalele de timp dintre nasteri pe care le hotarasc singuri. Acest lucru se poate ndeplini prin folosirea metodelor contraceptive si prin tratamentul infertilitatii involuntare. Sanatatea reproducerii (SR) este definita de OMS ca o bunastare fi ica, mentala si sociala n tot ceea ce tine de sistemul de reproducere, n toate etapele vietii umane. !a urmare, SR implica o viata se"uala satisfacatoare si n siguranta, posibilitatea de a procrea, precum si libertatea de a hotar c#nd, daca si c#t de des doresc sa procree e$ SR include dreptul femeilor si al barbatilor de a fi informati si de a avea acces la metode sigure, eficiente, accesibile si acceptabile de planificare familiala pe care sa le poata alege singuri, precum si dreptul de acces la servicii medicale corespun atoare ce permit femeii parcurgerea n siguranta a sarcinii si nasterii. Sanatatea se"uala repre inta o stare de bunastare fi ica, emotionala, mentala si sociala legata de se"ualitate$ nu repre inta doar absenta unei boli, disfunctii sau infirmitati. Sanatatea se"uala implica o abordare po itiva si ba ata pe respect a se"ualitatii si relatiilor se"uale, precum si posibilitatea de a avea e"periente se"uale n siguranta si placute, fara coercitie, discriminare si violenta. (OMS) !ounselling%ul familial se refer& la acordarea sfatului contraceptiv sau proceptiv de c&tre un cadru speciali at n aceasta. Persoana care apelea & la serviciile unui astfel de specialist se presupune a nu fi bolnav&, deci nu m& voi referi la ea cu 'pacient(. Reproducerea este o func)ie fi iologic& a omului, iar n ilele noastre trece de voia nt#mpl&rii spre o programare atent& *i planificare minu)ioas&. +n epoca pre ent& nu ne mai permitem s& aducem pe lume prunci n orice condi)ii. ,tiin)a medical& *i progresul tehnico% farmaceutic ne pun la dispo i)ie o gr&mad& de posibilit&)i de a direc)iona cursul evenimentelor din via)a noastr& dup& propria voin)&. Astfel, vorbim despre contracep)ie *i procep)ie la acela*i nivel, c&ci e"ist& cupluri care apelea & la planning% ul familial din unul dintre aceste motive. Sfatul contraceptiv sau proceptiv poate fi oferit de c&tre medicul de familie cu specializare n Planning Familial sau de c&tre medicul ginecolog. - foarte important de a consulta o p&rere speciali at& naintea lu&rii oric&rei deci ii, indiferent de scopul vi at. .iindc& orice ac)iune asupra organismului poate avea repercursiuni *i e de preferat s& prevenim, dec#t s& trat&m. +ns&, n munca de planificare familial& mai e"ist& *i al)i anga/a)i sau colaboratori f&r& studii medicale, precum psihologi, lucrtori sociali, instructori n diferite domenii, manageri, informaticieni . 0e aceea, persoana care solicit& serviciile acestora este denumit& client i nu, pacient. Acest termen este ncet&)enit n vocabularul de planificare familial *i oric#t de ciudat ar p&rea, este cel corect. !IE"TI#E$E %E&#I"II$ & DE P$'NIFI"'&E F'(I$I'$' Serviciile de planificare familiala au urmatoarele obiective1 %abilitarea individului2cuplului de a decide daca si cnd sa aiba copii$ %prevenirea sarcinilor nedorite, avortului si abandonului de copii$ %identificarea nevoilor personale n vederea luarii unei deci ii informate privind folosirea unei anumite metode contraceptive$ %asigurarea utili arii corecte a contraceptivului ales$ %prevenirea infectiilor cu transmitere se"uala (34S)$ %prevenirea si depistarea precoce a cancerului de col si a cancerului de s#n$ %pastrarea2ameliorarea calitatii vietii de cuplu. %E&#I"II$E DE P$'NIFI"'&E F'(I$I'$' %l %'N'T'TE' &EP& D)"E&II n categoria serviciilor de planificare familiala sunt incluse urmatoarele servicii1 %furni are de informatii despre planificarea familiala si metodele de contraceptie$ %furni area de materiale contraceptive$ %consiliere pentru folosirea metodelor de planificare familiala$

%evaluarea starii de sanatate n vederea utili arii unei metode contraceptive$ %monitori area utili arii metodelor contraceptive$ %diagnosticul, consilierea si managementul efectelor secundare utili arii metodelor contraceptive$ %stabilirea diagnosticului de sarcina$ %consiliere pre si post avort$ %consiliere premaritala$ %prevenirea neoplasmului de col uterin si a celui mamar$ %prevenirea infectiilor cu transmitere se"uala$ %consiliere n ca uri de infectii cu transmitere se"uala$ %diagnosticul (si tratamentul) sterilitatii$ %diagnosticul defectelor genetice$ %consilierea cuplului cu probleme genetice$ %consiliere psiho%se"uala$ %consiliere n ca de violenta domestica si abu se"ual$ %educatie pentru sanatatea se"uala si a reproducerii. !ENEFI"II$E P$'NIFI"'&II F'(I$I'$E Pentru copii* %!opiii doriti sunt mai bine ngri/iti, mai bine alimentati, mai bine educati, mai sanatosi$ %Scaderea morbiditatii datorate nasterii premature, greutatii mici la nastere si scaderea mortalitatii infantile cu minimum 56 7 daca intervalul dintre nasteri este de minimum 5 ani$ %Scaderea morbiditatii prin infectii respiratorii si boli diareice acute datorate malnutritiei$ %Alimentatia naturala prote/ea a copiii de diaree si alte boli infectioase. Pentru femei* %Reducerea avorturilor la cerere si avorturilor empirice, deci a morbiditatii si mortalitatii materne$ %Scaderea morbiditatii si mortalitatii materne prin spatierea nasterilor$ %Reducerea problemelor legate de sarcina si nastere$ %Prevenirea unor boli1 sarcina ectopica, cancerul de ovar si de endometru, chisturile ovariene, noduli s#n, s#ngerarile menstruale abundente si anemia secundara acestora, dismenoreea$ %Prevenirea infectiilor cu transmitere se"uala$ %mbunatatirea relatiei de cuplu. Pentru +ar+ati* %Prevenirea infectiilor cu transmitere se"uala$ %mbunatatirea relatiei de cuplu$ %Randament crescut de munca. Pentru familie* %8iata de cuplu armonioasa$ %Oportunitati educationale2profesionale crescute$ %Alegerea momentului potrivit de a avea copii doriti, care vor fi mai bine ngri/iti$ %Reducerea cheltuielilor legate de medicamente, servicii medicale n ca ul avortului si mbolnavirilor secundare sarcinilor nedorite. Pentru comunitate* %Prevenirea fenomenul de abandon al copiilor n maternitati si spitale % cu folosirea respectivilor bani n alte scopuri comunitare2bugetare$ %Reducerea nasterilor de copii nedoriti, cu reducerea nevoii de institutionali are$ %Pastrarea unei bune stari de sanatate permite oamenilor sa si foloseasca potentialul profe%sional$ %Redistribuirea fondurilor care nu sunt consumate pentru probleme de sanatate ce pot fi evitate catre alte nevoi ale comunitatii. Pentru personalul medical* ,Stare de sanatate mai buna a femeilor si copiilor prin spatierea nasterilor$ %Stare de sanatate mai buna a femeilor si barbatilor prin prevenirea infectiilor cu transmitere se"uala, a cancerului$ %!opiii doriti sunt mai bine ngri/iti n familie, deci necesita mai rar asistenta medicala$

%Serviciile preventive oferite vor duce la economie de timp, prin reducerea morbiditatii si mbunatatirea starii de sanatate a populatiei asistate. " (P &T'(ENT %E-)'$ &E%P N%'!I$ Pentru a putea adopta un astfel de coportament, o persoana are nevoie1 %0e informatii de ba a despre1 anatomie, fi iologie genitala, reproducere, sarcina %Sa stie ca e"ista mi/loace de control al fertilitatii si evitarea sarcinii nedorite %Sa stie de unde poate sa obtina informatii despre SR2P. %Sa stie ca avortul poate duce la complicatii grave si foarte grave %Sa stie de unde poate sa obtina mi/loace de protectie mpotriva avortului %Sa stie sa foloseasca metode contraceptive %Sa stie unde sa apele e n situatii n care are probleme %Stie ca e"ista boli grave si foarte grave care evoluea a fara semne, care se pot transmite pe cale se"uala %Sa stie cum se transmit si cum nu se transmit 34S si S30A %Sa stie ca e"ista mi/loace de protectie mpotriva 34S2S30A si cum sa le foloseasca %Sa stie ca este bine sa si controle e starea sanatatii din timp n timp, chiar daca nu o deran/ea a nimic %Sa stie cum sa ia o deci ie %Sa stie ce nseamna responsabilitatea si sa si asume responsabilitati %Sa stie sa aplice ceea ce stie pentru a%si re olva problemele legate de se"ualitate Drepturile clientului Metodele de planificare social& trebuie pre entate de c&tre cadrele speciali ate n mod o+iectiv i pe n.elesul clientului. Acesta este liber s& *i aleag& metoda care i se potrive*te, s& nceap&, s& continue sau s& se opreasc& din folosirea ei. Motivele pentru care persoanele aleg s& se adrese e counselling%ului este, al&turi de contracep.ie i procep.ie, protec.ia snt.ii reproductive i se/uale. 0e aceea, clien)ii trebuie s& fie informa)i despre avanta0ele i dezavanta0ele, eficien.a i siguran.a metodei, iar dac& aceasta necesit& materiale au/iliare, de unde se pot procura. Serviciile de planificare familial& sunt servicii n domeniul s&n&t&)ii publice, iar clien)ii lor vor beneficia de toate drepturile clien)ilor serviciilor de s&n&tate.

Dreptul la informare 9 toate persoanele din cadrul unui grup au dreptul de a fi informate cu privire la beneficiile planific&rii familiale n via)a lor. 4otodat&, au dreptul de a cunoa*te modalit&)i de a mbog&)i aceast& informa)ie, adic& locul *i modalitatea de a acces la ea. 0e asemenea, e"isten)a unor programe *i campanii de informare a popula)iei sunt necesare, at#t la locul de oferire al serviciilor de couselling, c#t *i la nivel de comunitate. Dreptul la acces 9 to)i indivi ii unei colectivit&)i au drepturi egale de acces la informa)ie, indiferent de ras&, v#rst&, religie, statut social, politic *i economic, origine etnic& sau stare geografic&. 0e aceea, programele cu scop informativ trebuie s& se asigure c& a/ung la toate persoanele care sunt vi ate *i care au nevoie de informare, indiferent c#t de greu este accesul la acestea. Dreptul de a alege 9 dup& ce li se e"pun datele metodelor *i situa)iilor personale, clien)ii au dreptul de a alege singuri varianta pe care s& o urme e. Acest lucru trebuie s& o fac& n deplin& cuno*tin)& de cau &, dup& ce le%au fost e"puse at#t avanta/e, c#t *i de avanta/e, precum *i toate contraindica)iile e"istente. Acest drept se aplic& *i n ca ul sist&rii sau continu&rii anumitor metode contraceptive sau proceptive. 0e asemenea, clientul este liber n a%*i alege serviciul de planificare familiale c&ruia se vor adresa sau persoana cu care vor lua leg&tura. 4ot ei vor alege centrul de planificare, centrul de s&n&tate, farmacie, spital, re)ea guvernamental&, neguvernamental& sau serviciu privat. Dreptul la siguran.a metodei % se refer& la utili area metodelor de planificare familial& n siguran)&. 0e e"emplu, cunosc#ndu%se faptul c& o sarcin& nedorit& este un pericol pentru s&n&tate, n dreptul la siguran)& se include o contracep)ie eficient&. Sau, tot n cadrul siguran)ei intr& certitudinea unui instrumentar steril *i de calitate, aceasta implic#nd, binen)eles, calitatea personalului medical *i ac)iunilor acestuia.

Dreptul la intimitate % presupune confortul psihic al clientului n timpul consilierii. Aceasta trebuie s& aib& loc ntr%un cadru restr#ns *i privat, unde clientului s& i fie respectat& intimitatea. 4otodat&, el trebuie informat cu privire la identitatea tuturor persoanelor pre ente, mai ales dac& are loc o e"aminare fi ic&. Aici m& refer la alte cadre medicale, studen)i la medicin& sau cercet&tori. !lientul trebuie s& aprobe pre en)a acestora la actul de e"aminare *i s& refu e un anumit procedeu sau individ care s& efectue e aceaasta. 4otodat&, orice discu)ie referitoare la ca trebuie adus& la cuno*tin)& clientului *i nu se permite a fi purtat& doar ntre cadrele speciali ate, n limba/ *tiin)ific.

Dreptul la confiden.ialitate %acest drept alt clientului este con*inut inclusiv n /ur&m#ntul hipocratic. Personalul speciali at nu are voie s& discute problemele unui client cu altul, s& le poarte n afara spa)iului de lucru sau s& ofere rela)ii unor ter)e persoane. Dreptul la respectarea demnit.ii 9 !lientul trebuie tratat cu respect *i considera)ie indiferent de statut economic *i social sau orice alte caracteristici, pe care le%ar percepe ca pe un abu la demnitatea sa. Dreptul la confort 9 se refer& la calitatea cadrului ambiental *i serviciilor oferite. Men)ion&m aici spa)iu ventilat, luminos, dotat cu scaune pentru a*teptare, grupuri sanitare *i program&ri respectate, pentru a evita aglomer&rile. -vident, toate aceste aspecte trebuie adaptate la tradi)iile *i necesit&)ile comunit&)ii respective. Dreptul la continuitate % presupune accesul la serviciile de planificare familial& *i aprovi ionarea cu materiale necesare at#ta timp c#t clientul are nevoie de ele. Serviciile oferite unei persoane nu se opresc dec#t n urma unei deci ii bilaterale, iar orice transfer solicitat trebuie acceptat de c&tre furni orul de servicii. A*adar, el va trimite fi*a c&tre noul centru de planificare sau va ndruma clientul n alte direc)ii, dac& asigurarea continuit&)ii unei proceduri i dep&*e*te posibilit&)ile. Dreptul la opinie % este liber a fi e"primat de c&tre client, at#t c#nd se dovede*te a fi negativ c#t *i po itiv. Acestea pot a/uta n procesul de perfec)ionare a calit&)ii serviciilor oferite. "ontraceptia "lasificarea metodelor contraceptive Se descriu : tipuri diferite de metode contraceptive, mai mult sau mai pu)in sigure1 metode contraceptive hormonale metode contraceptive nehormonale metode contraceptive naturale sterili area contracep)ia de urgen)& 12 (etodele contraceptive hormonale con)in hormoni se"uali artificiali, care au ac)iune asem&n&toare hormonilor se"uali naturali ai organismului. -le pot con)ine1 combina)ii de hormoni estrogeni *i gestageni 9 preparate combinate e"clusiv gestageni 9 preparate monofa ice, indicate femeilor care nu pot tolera sau au contraindica)ii pentru preparatele combinate cu estrogeni Se descriu urm&toarele metode contraceptive hormonale1 pilula contraceptiv& (anticoncep)ionalele, A!O) plasturele hormonal inelul vaginal in/ec)ia contraceptiv& trimestriala implantul hormonal cu gestagen steriletul hormonal (sistemul intrauterin, Mirena) 4oate aceste preparate se eliberea & cu prescrip)ie medical& de la medicul ginecolog. 32 (etodele contraceptive nehormonale sunt1

% % % % % % % %

steriletul metodele contraceptive de barier& (mecanice)1 pre ervativul masculin pre ervativul feminin diafragma vaginala metodele contraceptive chimice

Metodele contraceptive de barier& (mecanice) formea & o barier& pentru spermato oi i, bloc#nd total accesul spermato oi ilor c&tre ovul. Avanta/ul acestor metode const& n faptul c& se utili ea & numai la nevoie. -le pot ns& interfera actul se"ual n oarecare m&sur& deoarece se aplic& chiar naintea contactului se"ual. 42 (etodele contraceptive naturale sunt1 metoda temperaturii metoda simptotermal& metoda calendarului coitus interruptus (metoda ;aten)iei() 12(etodele hormonale -"ista mai multe tipuri de metode contraceptive hormonale.0ifera do ele si modul in care se administrea a,insa ele actionea a oarecum asemanator.<nele contraceptive hormonale contin o combinatie de progesteron si estrogen,care actionea a prin impiedicarea eliminarii lunare a ovulului.3n plus,mucusul de la intrarea in uter se ingroasa,ceea ce ingreuna a patrunderea spermato oi ilor in interiorul lui. Alte metode contin numai progesteron si actioneaa in principal prin ingrosarea mucusului care tapetea a intrarea in uter.=a unele femei,pot impiedica si ovulatia. -ste important ca,inainte de a incepe folosirea oricarui tip de contraceptiv hormonal,sa ii impartasesti medicului toate antecedentele tale medicale.<nele dintre aceste contraceptive nu sunt recomandate femeilor care au anumite particularitati fi ice(spre "emplu,daca ai peste >: ani si esti fumatoare).este bine sa discuti in detaliu cu medicul toate optiunile pe care le ai la dispo itie.3ndiferent de situatie,este bine sa faci controale medicale regulate,cel putin o data pe an. .iecare metoda are avanta/ele si de avanta/ele sale,dar inainte de a le trece in revista,ar fi util sa pre entam plusurile si minusurile contraceptiei hormonale. 'vanta0e %cea mai eficienta metoda de protectie contra unei sarcini nedorite %contraceptie reversibila1odata ce intrerupe folosirea lor,femeia poate ramane oricand insarcinata. %e"ista mai multe tipuri menite sa raspunda celor mai e"igente nevoi.e"ista contraceptive cu do e diferite de hormoni sau care presupun metode diferite de aplicare(pilule,plasturi,inel vaginal,dispo itie intrauterine,implanturi,in/ectii). %usor de administrat %beneficii suplimentare pentru sanatate1imbunatatirea aspectului si functionalitatii pielii si parului,menstruatii regulate,mai scurtesi mai putin dureroase. Dezavanta0e %nu prote/ea a impotriva bolilor cu transmitere se"uala$de aceea,ideal ar fi sa apelati la dubla protectie si sa folositi si pre ervativul. %unele femei au raportat aparitia de efecte secundare.3n aceste conditii,trebuie investigata cau a care a dus la aparitia simptomelor tale$cu siguranta e"ista un alt contraceptiv hormonal care ti se potriveste mai bine. PI$)$' " (!IN'T' -ficienta metodei cand este folosita corect1??,@7(intr%un an,doar > din A666 femei raman insarcinate). Pilula combinata contine estrogen si progesteron..emeia primeste cate o folie pentru un ciclu de 5B ile.3n functie de tipul

de pilula pe care il iei1 %vei lua in fiecare i a ciclului menstrual cate o pilula sau,dupa ce timp de 5A ile iei ilnic cate o pilula,vei face o pau a de @ ile$ %sau vei lua timp de 5C ile cate o pilula ilnic,apoi vei face pau a C ile. %e"ista si o varianta e"tinsa in cadrul careia pilulele se iau ilnic timp de A5 saptamani,urmate de o pau a de @ ile. Sunt disponibile foarte multe tipuri de pilule combinate. Deneficiile suplimentare sunt menstruatii regulate,dureri menstruale reduse sau absente,menstruatii mai putin abundente si mai scurte,reducerea intensitatii sindromului premenstrual si un efect benefic asupra parului si pielii.Mai mult,ele pot influenta po itiv starea de sanatate1reduc riscul aparitiei cancerului ovarian si a cancerului de col uterin,implicand in acelasi timp o frecventa redusa a tumorilor benigne de san. .ertilitatea va reveni rapid la normal,dupa intreruperea admniistrarii pilulelor. unele femei,in timpul folsirii pilulelor,pot acu a schimbari de dispo itie,modificati ale apetitului se"ual,dureri de cap,se antie de balonare,sangerari.Acestea vaira a de la ca la ca si in functie de tipul de pilula pe care o folosesti. PI$)$' ") P& 5E%TE& N67minipilula78-ficienta metodei cand este folosita corect1??,E7. Aceasta pilula contine numai progesteron.Se administrea a o pilula ilnic,fara pau a intre folii(adica se iau pilule si in timpul menstruatiei). -"ista mai multe feluri de progesteron.Pilula cu progesteron este recomandabila numai femeilor care nu pot tolera estreogenii.Poate fi folosita si in perioada alaptarii,deoarece nu influentea a secretia laptelui matern. Pilula cu progesteron trebuie luata ilnic la aceeasi ora,in ca contrar nu are efect%intari erea luarii pilulei nu trebuie sa depaseasca > ore. Poate produce sangerari neregulate,dar acest lucru dispare cu timpul.<nele femei nu mai au menstruatie.Se poate asocia de la inceput cu efecte secundare care dispar in timp,precum patarea pielii,sen atie de tensiune in sani,balonari,greturi,dureri de cap. %I%TE()$ INT&')TE&IN67steriletul cu hormoni78-ficienta foarte ridicata%??,?7 <n dispo itiv mic de plastic in forma literei 4,cu un cilindru care contine progesteron.0ispo itivul este introdus in uter de medicul specialist.O do a mica de progesteron este eliberata lent din dispo itiv.Poate ramane pe loc pana la ma"im : ani,putand fi indepartat in orice moment.Acest sistem nu trebuie confundat cu dispo itivul intrauterin din cupru.Sistemul intrauterin(sistemul cu hormoni) este recomandat femeilor care doresc o metoda contraceptiva de incredere,pe termen lung,si care prefera sa nu se gandeasca ilnic la contraceptie.!um fertilitatea revidne imediat dupa indepartarea din uter,aceasta metoda poate fi folosita si de femeile tinere.sistemul este recomandat femeilor care nu tolerea a estreogenii.Poate fi folosita si in perioada alaptarii pentru ca nu influentea a secretia laptelui matern. Deneficiile suplimentare includ menstruatii mai putin abundente,mai putin dureroase,protectie impotriva infectiilor din sfera genitala si a cancerului uterin. 3n primele > luni de utili are pot aparea sangerari neregulate,care diapr in timp.=a inceput pot aparea dureri de cap,sen atia de tensiune la nivelul sanilor,greturi sau balonare. I(P$'NT)$-ficienta foarte ridicata%??,?7. O ti/a mica din plastic,care include un re ervor cu progesteron,este introdusa in brat prin intermediul unei interventii chirurgicale minore efectuata de medicul specialist.Progesteronul este eliberat in do e mici,implantul fiind eficient timp de trei ani.poate fi indepartat in orice moment printr%o interventie chirurgicala minora. 3mplantul este recomandabil mai ales femeilor care doresc o metoda contraceptiva pe termen lung.este potrivit in ca ul femeilor care alaptea a si nu pot lua estrogeni. .ertilitatea revine la normal dupa indepartarea implantului.<n avanta/ suplimentar este acela ca reduce menstruatiile abundente si dureroase. POt aparea ca reactii adverse dureri de cap,sen atie de tensiune in sani,balonare si modificari ale dispo itie si libidoului.3n primele luni de admniistrare,pot aparea sangerari. IN9E"TII$E-ficienta foarte ridicata%??,@7. 3n/ectiile contin numai progesteron sau o combinatie de estrogen si progesteron.sunt administrate de medic

3n/ectia este o metoda contraceptiva pe termen mediu care asigura contraceptie eficienta fara a fi nevoie de o do a ilnica de tratament.3n/ectiile care contin numai progesteron sunt potrivite si pentru femeile care alaptea a sau pentru cele cu intoleranta la estrogeni. 3n/ectiile pot reduce menstruatiile abundente si dureroase si pot ameliora sindromul premenstrual. 3n functie de tipul de contraceptiv in/ectabil,dupa incetarea tratamentului cu in/ectii,revenirea menstruatiilor normale si a fertilitatii poate dura pana la A5 luni. unele femei pot avea dureri de cap,ameteli,pete pe piele,balonare,sen atie de tensiune in sani,disconfort abdominal,modificari ale dispo itiei si libidoului,pot creste in greutate.3ntrucat substanta in/ectata nu poate fi e"trasa din corp,odata in/ectata,efectele secundare pot continua pe toata durata eficientei in/ectiei,iar uneori si putin timp dupa incetarea acestei perioade. P$'%T)&E$E " NT&'"EPTI#-ficienta foarte ridicata%??,C%??,@7.Metoda nu este inca disponibila in Romania. Plasturele patrat contine estrogen si progesteron si se poate fi"a pe abdomen,copase,fese sau brat.Formonii sunt eliberati continuu,patrun and in sange prin piele.Plasturele trebuie schimbat saptamanal,timp de trei saptamani,apoi se face o pau a de o saptamana. Plasturele este un contraceptiv hormonal ce se poate folsi in loc de pilula si se aplica o data pe saptamana.Se fi"ea a pe brat,fese,coapse sau abdomen,deci este vi ibil pentru cei din /ur. Posibile efecte secundare1dureri de cap,tensiune in sani,iritari ale pielii,sangerari anormale. INE$)$ #'5IN'$-ficienta metodei1??,@7.Metoda nu este inca disponibila in Romania. 3nelul vaginal contine o combinatie de estrogen si progesteron si este introdus in vagin de femeie.Se mentine timp de trei saptamani,apoi este indepartat pentru o saptamana de pau a.dupa aceasta saptamana,se introduce un nou inel vaginal si se repeta procedura. inelul vaginal este o metoda de contraceptie alternativa,care se poate admniistra numai o data la patru saptamani. Poate face ca menstruatiile sa fie mai regulate,mai putin abundente si poate reduce durerile menstruale. Poate cau a iritatii vaginale,disconfort sau secretii.Poate de asemena cau a greturi sau sen atii de tensiune la nivelul sanilor.<nele femei il pot simti in interior. <ltima metoda contraceptiva hormonala este repre entata de contraceptia de urgenta,despre care s%a vorbit de/a intr%un articol precedent. 32(ET DE$E " NT&'"EPTI#E N'T)&'$E O metoda care se ba ea a pe observarea atenta a corpului femeii in timpul unui ciclu menstrual.-"ista mai multe metode de auto%observare pentru a permite identificarea perioadelor fertile si nefertile ale ciclului menstrual,de e"emplu metoda calendarului sau observarea modificarilor temperaturii corpului si2sau consitentei mucusului cervical. 0aca folosesti planificarea familiala naturala,nu ai voie sa ai contact se"ual in perioada fertila a ciclului menstrual.0e aceea,metoda mai este cunoscuta si sub numele de ;abstinenta temporara(.3n ilele fertile,se poate folosi o metoda de bariera(diafragma,cupola cervicala,pre ervativ).0e avanta/ul planificarii familiale naturale este ca nu ia in calcul fluctuatiile din timpul ciclului menstrual.Multiple situatii ale vietii cotidiene pot influenta ritmicitatea ciclului menstrual,facand imposibila calcularea ilelor fertile si nefertile si stabilirea e"acta a perioadelor cand sunt permise contactele se"uale.Metoda diminuea a considerabil spontaneitatea si placerea unui act se"ual. &ET&'5E&E' (cunoscuta si sub numele de :coitus interruptus78 -ficienta metodei este foarte sca uta%?67%intr%un an,din A66 femei,A6 raman insarcinate. !e esteGRetragerea penisului din vagin inaintea e/acularii. Metoda are mari sanse de a esua pentru ca mici picaturi de sperma se pot scurge din penis in vagin inainte de e/aculare.Afectea a masiv placerea se"uala.

42"ontraceptia definitiva,sterilizarea chirurgicala $E5'&E' T& (PE$ & )TE&INE -ficienta foarte ridicata%??,?7(intr%un an,din A666 femei,doar una ramane insarcinata). Procedura chirurgicala care consta in taierea sau blocarea trompelor uterine astfel incat ovulul sa nu mai poata intra in contact cu spermato oi ii. =a femeie sterili area se efectuea & sub aneste ie general& n sala de opera)ie. Ambele trompe uterine sunt nchise (coagulate) prin aplicarea de curent electric. !icatricea format& constituie un obstacol, astfel trompele devin impermeabile (blocate), iar spermato oi ii nu mai pot nt#lni ovulul. 3n pre ent aceast& interven)ie se efectuea & laparoscopic *i durea & apro"imativ >6 minute. Sterili area laparoscopic& poate fi efectuat& ambulator (!linic& de o i) sau n spital, cu spitali are 5%> ile. #'%E"T (I' =a b&rbat procedura de sterili are este mai simpl&. Se efectuea & chirurgical ntreruperea c&ilor

spermato oi ilor (ductul spermatic). 3nterven)ia se efectuea & sub aneste ie local&.-ficienta foarte ridicata%??,?7.
Procedura chirurgicala prin care se taie canalele seminale astfel incat barbatul poate e/acula,dar sperma nu mai contine spermato oi i.Operatia afectea a doar functia reproducatoare si nu are nici un efect asupra libidoului,potentei,sau gradului de e"citatie la care poate a/unge un barbat. 8asectomia este recomandabila numai persoanelor care au decis ca nu mai vor copii.0esi este reversibila,procedura de reversibilitate este complicata si reuseste foarte rar. 3mediat dupa operatie,in canalele seminale mai e"ista spermato oi i,de aceea sunt necesare una sau mai multe anali e pentru a verifica eliminarea lor completa.3n acest interval de timp se vor folosi alte metode contraceptive.

S-ar putea să vă placă și