Sunteți pe pagina 1din 8

Femeia care a stat 10 ani

al`turi de pompierul ie[ean


a decis s` rup` t`cerea. I-a
fost so]ie, dar nu \[i mai
poate [terge din memorie
scenele care au marcat-o.
Ie[eanca sus]ine c`
b`rbatul pe care meseria \l
recomand` ca fiind
salvatorul celor afla]i \n
primejdie, se transforma
complet \n c`minul
conjugal. Chiar dac` au
ajuns la divor], cei doi nu
pot g`si o cale de
comunicare prin care s` \[i
poat` cre[te \n lini[te cele
dou` feti]e
Un individ a fost pl`tit cu
500 de euro din banii
Consiliului Jude]ean pentru
a aduce deservicii grave
locuitorilor jude]ului.
Scriitorul Savatie Ba[tovoi
din Basarabia a urcat pe
scena festivalului de
literatur` FILIT, organizat
de Muzeul Literaturii
Romne [i Consiliul
Jude]ean, [i a atacat
frontal Uniunea European`
[i guvernul democratic de
la Chi[in`u
A fost unul dintre cei mai
privilegia]i medici din
sistemul sanitar, ob]innd
cu u[urin]` un spa]iu
generos \n ambulatoriul
Spitalului de copii Sf. Maria
din Ia[i. Spa]iul, \n
suprafa]` de 18,11 metri
p`tra]i, format din cabinet
[i dou` magazii, a intrat
definitiv \n proprietatea
medicului respectiv, dup`
ce Consiliul Jude]ean i l-a
oferit la un pre] modic
Martorii au observat-o pe
femeia \n vrst` de 34 de
ani certndu-se cu un
b`rbat. |ntrei cei doi s-a
purtat un schimb acid de
replici, dup` care b`rbatul
a scos din buzunar un cu]it
[i i-a t`iat gtul att de
tare, \nct aproape c` a
decapitat-o. Martorii i-au
re]inut semnalmentele, dar
nu au putut s` \i vad`
foarte bine chipul, din
cauza \ntunericului.
Principala ipotez`: crim`
pasional` comis` de
concubinul gelos
BUN~ ZIUA IA{I vine \n ajutorul
t`u cu cele mai mici pre]uri de
pe pia]` la anun]uri de mica
publicitate, mare publicitate [i
anun]uri proiect european
29.10.13 Vizitatori Unici Afi[`ri Top Na]ional
BUN~ 163.443 576.974 Locul 10
ZIUA
IA{I
EVENI- 38.697 142.864 Locul 18
MENTUL
ZIARUL 28.746 114.389 Cf. SATI
DE IA{I 28.10.2013
Pag. 5 Pag. 5 ACTUALITATE Pag. 5 Pag. 3 SOCIAL ACTUALITATE
Vizitati cel mai TARE site din Iasi: www.bzi.ro
w w w . b z i . r o s t i r i @b z i . r o Calea Chi[in`ului nr. 22 (cl`direa Teba Industries) Anul 15 Num`rul 4698 31 octombrie 2013 1,5 Lei 8 Pagini
Informa]ii la telefon:
- fix: 0232.211.171
- mobil: 0754.211.171
T`t`ra[i, str. Ion Creang`, nr. 15
(vizavi de Ateneu)
Te cutremuri
dac` afli ce a
f`cut acest om
Acuza]ii grave
pentru nevasta
unui influent
medic din Ia[i
ACTUALITATE
Fosta so]ie a
unui pompier
ie[ean rupe
t`cerea
Crim` \n
T`t`ra[i. Unei
femei i-a fost
t`iat gtul \n
plin` strad`
USD 3,22 L USD 3,22 Lei Euro 4, ei Euro 4, 43 43 Lei Lira Sterlin` 5,17 Lei Lira Sterlin` 5,17 Lei Lei
Cer par]ial noros
Max: 15 grade C
Min: 6 grade C
VREMEA
Nou \n Ia[i!
Invita]ii la orgii
sexuale cu
show-uri lesbi
pag. 8
www.salinabodyline.ro/apa-kangen
BUN| ZIUA IA{I
[i
SALINA BODY
LINE
`]i ofer\ GRATUIT
TRATAMENT
NATURAL
pentru diabet
timp de 30 de zile!
~ncearc\
APA KANGEN
ACTUALITATE Pag. 5
Povestea
ie[eanului
care a
reu[it s\
bage
spaima `n
infractorii
din Anglia
Joi, 31 octombrie
2
EVENIMENT
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Aceasta e firma care a
tras ie[enilor cea mai
mare ]eap\
De[i software-ul piratat este preferat
de c`tre unii utilizatori pentru a economisi
bani, unul din trei consumatori risc`
s` [i infecteze device-urile cu malware
Campania {tii ce informa]ii oferi pe
tav` cu un software ilegal?, desf`[urat`
de Poli]ia Romn` n parteneriat cu
BSA|The Software Alliance, informeaz`
administratorii de companii [i managerii
IT asupra riscurilor de securitate pe care
[i le asum` prin utilizarea de software
piratat. Parteneriatul dintre IGPR [i BSA
urm`re[te sus]inerea evolu]iei descendente
n ceea ce prive[te utilizarea programelor
pentru calculator nelicen]iate corect.
Numai n primele 8 luni ale acestui an,
IGPR a desf`[urat 587 de verific`ri n
ce prive[te legalitatea utiliz`rii programelor
pentru calculator, iar n cazul a aproximativ
jum`tate dintre companiile vizate s-au
deschis dosare penale. Peste 2.000 de
unit`]i PC [i suporturi digitale au fost
ridicate, iar valoarea prejudiciilor solicitate
de titularii de drepturi s-a ridicat la peste
400.000 Euro.
Una dintre cele mai acute probleme
a reprezentan]ilor companiilor este c`
nu cunosc legisla]ia n vigoare [i nici
riscurile la care supun compania, angaja]ii
[i chiar pe ei n[i[i atunci cnd folosesc
programe piratate. n acest sens, Magda
Popescu, BSA | The Software Alliance
Outside Counsel, sus]ine c`: De multe
ori, reprezentan]ii companiilor cu care
s-a discutat nu cuno[teau pe deplin
problemele pe care le poate ridica
utilizarea de software nelicen]iat, dar
ne propunem ca ac]iunile de anul acesta
s` r`spund` n primul rnd acestor
nevoi de informare.
Malware [i expunerea datelor private
Rata de infectare la programele
desc`rcate de pe website-uri sau prin
re]ele peer-to-peer este foarte mare.
Potrivit unui studiu publicat de IDC n
martie 2013, Lumea periculoas` a
software-ului contraf`cut [i piratat, unul
din trei calculatoare din mediul de
afaceri cu software piratat este posibil
s` fie deja sau s` fie infectat cu malware
pn` la sfar[itul anului 2013. n general,
programele pentru calculator nelicen]iate
nu au activate elementele de securitate
ale programului, astfel c` pot fi nso]ite
de malware (viru[i, troieni, programe
spion etc.) sau permit desc`rcarea de
asemenea coduri mali]ioase ulterior.
Astfel, exist` riscul furtului de
informa]ii prin intermediul malware-ului
care poate, de exemplu, captura date
personale de autentificare la accesarea
serviciilor tip online banking, ceea ce
duce la situa]ii de furt al banilor din
contul bancar. De asemenea, malware-
ul poate nregistra fiecare ac]iune
desfa[urat` de utilizator pe calculator,
astfel nct datele confiden]iale pot fi
subtilizate cu u[urin]` pentru a fi folosite
n interesul celor care le acceseaz`
neautorizat sau n scopul discredit`rii
companiei sau utilizatorului respectiv.
Licen]ierea neadecvat`, o nc`lcare
a legii
Alegerea unei solu]ii de licen]iere
neadecvate pune compania [i reprezentan]ii
s`i n diverse situa]ii de ilegalitate:
utilizarea de software par]ial nelicen]iat,
respectiv de]inerea a mai pu]ine licen]e
dect num`rul de programe instalate;
licen]iere incorect`: versiunea, edi]ia
[i/sau destina]ia licen]ei achizi]ionate
nu corespund cu programul software
instalat.
Pentru c` folosirea software-ului
piratat constituie infrac]iune, consecin]ele
legale sunt pe m`sur`: amenzi penale
pentru companii de pn` la 600.000
RON, nchisoarea de pn` la 4 ani
pentru persoanele fizice cu rol de
conducere sau responsabile din punct
de vedere legal. n func]ie de gravitatea
infrac]iunii, se pot aplica una sau mai
multe pedepse complementare, printre
care men]ion`m: dizolvarea persoanei
juridice, suspendarea activit`]ii par]ial
sau total pe o perioad` de la 3 luni la
1 an, nchiderea unor puncte de lucru
pe o perioad` de la 3 luni la 3 ani. La
acestea se adaug` desp`gubirile solicitate
de titularul de drepturi, care poate
ajunge la pn` la de trei ori valoarea
n retail a programelor nelicen]iate.
Avantajele intr`rii n legalitate
Campania din acest an subliniaz`
[i avantajele achizi]ion`rii software-ului
cu licen]` [i original. Printre acestea,
se num`r`: actualiz`ri [i suport din
partea produc`torului pentru asisten]a
utilizatorilor [i rezolvarea incidentelor,
reducerea costurilor [i eficientizarea
opera]ional` prin serviciile cu valoare
ad`ugat`, expunerea redus` la viru[i [i
alte vulnerabilit`]i de securitate care
pot afecta activitatea companiei.
n aceast` perioad`, administratorii
companiilor [i managerii IT pot efectua
un audit al programelor informatice prin
intermediul unui formular trimis de
c`tre BSA [i Poli]ia Romn`, ca anex`
la scrisoarea de informare, [i de a
beneficia de consilierea consultan]ilor
teleBSA, att nainte, ct [i dup` trimiterea
formularului de inventariere, la telefon
021-529.71.95 [i e-mail:
prevenire@softwareculicenta.ro.
Pentru detectarea eventualelor
probleme de licen]iere a sistemelor
informatice, companiile au la dispozi]ie
[i un chestionar online, pe care l pot
rula pe site-ul www.softwareculicenta.ro.
Tot aici se reg`se[te [i un ghid de
management al riscului care cuprinde
informa]ii despre riscurile de securitate
asociate utiliz`rii de software nelicen]iat
[i avantajele utiliz`rii de software legal,
precum [i pa[ii pentru evitarea riscurilor.
Software-ul nelicen]iat,
un risc major pentru IMM-uri
Francezii de la Dalkia au venit \n
Ia[i cu pu]in m`run]i[, dar au reu[it s`
strng` o adev`rat` avere \n doar un an
de afaceri cu [efii din Prim`ria Ia[i.
Aranjamentele f`cute \n culise se simt
de la distan]`. La Dalkia Termo Ia[i,
francezii de]in 90 la sut` din ac]iuni, iar
Prim`ria Ia[i doar 10 la sut`. Dalkia
Termo Ia[i a anun]at o cifr` de afaceri
anual` estimat` la 130 milioane de lei,
iar din toat` aceast` afacere, [efii din
Palatul Roznovanu au convenit ca
municipalitatea s` primeasc` o redeven]`
de doar 0,3 procente, \ns` abia \n 2016.
|n urm`torii 20 de ani, francezii pot
face ce vor cu termocentrala Ia[ului. De
asemenea, contractul poate fi prelungit
pentru o perioad` de 10 ani. Afaceri[tii
de la Dalkia s-au implicat chiar s` modifice,
\n interes propriu, regulamentele impuse
asocia]iilor de proprietari din Ia[i. Dalkia
nu pl`te[te redeven]` pn` \n 2016. A
promis c` face investi]ii \ntr-o nou` turbin`,
dar nu am v`zut nimic pn` acum. Nu
\n]eleg de ce Prim`ria Ia[i face lobby
att de mult pentru acest operator privat
de servicii [i cum poate prezenta un
operator privat acest regulament pentru
asocia]iile de proprietari? Aceste documente
vin cu modific`ri la legea asocia]iilor,
modific`ri care nu sunt \n beneficiul
ie[enilor, a declarat avocatul Anca Preda,
consilier local.
Dalkia face legea
si la asocia]iile
de proprietari
Municipalitatea ie[ean` a \nceput \n
urm` cu c]iva ani dou` proiecte europene
care \nc` se deruleaz` la CET, proiecte
a c`ror valoare ajunge la aproape 60 de
milioane de euro. Toate acestea au fost
oferite pe tav` francezilor. La \nceputul
acestui an, Prim`ria Ia[i a f`cut [i un
\mprumut de 7 milioane de euro pentru
a acoperi datoriile privind energia termic`,
iar 5,5 milioane de euro au intrat \n
conturile companiei franceze. De cealalt`
parte, se afl` ie[enii care sunt clien]i ai
sistemului centralizat [i nu primesc c`ldur`
de la Dalkia din cauza datoriilor acumulate
\n blocul \n care locuiesc. |n vreme ce
popula]ia Ia[ului este ocupat` cu gndul
la pre]ul uria[ de 265 de lei stabilit pe
o gigacalorie, Dalkia Termo Ia[i \ncaseaz`
de cealalt` parte alte 20 de milioane de
euro anual pentru energia electric` produs`.
Rela]iile strnse dintre [efii Dalkia [i cei
din Prim`ria Ia[i sunt \nt`rite acum prin
regulamentul impus asocia]iilor de proprietari.
|n acest regulament este men]ionat ca
pre[edintele asocia]iei s` nu accepte nicio
cerere de debran[are, iar personalul din
asocia]ie poate primi bonusuri. |n ultimul
timp am insistat foarte mult pentru
drepturile, dar [i obliga]iile pe care le
au p`r]ile implicate \n sistemul centralizat
de termoficare, adic` operatorul, Prim`ria
Ia[i [i asocia]ia de proprietari prin clientul
final. Anul trecut s-au \nregistrat debran[`ri
s`lbatice de la sistemul centralizat, dar
nu suntem o ]ar` s`lbatic`, suntem o
]ar` european`. Se \ntmpl` s` vedem c`
o anumit` scar` de bloc factureaz` tot
ce \nseamn` c`ldur` \mpotriva locatarului,
f`r` s` se ia \n considerare interesul
colectiv, a spus Gilles Humbert, director
Dalkia Romnia.
Vlad ALEXA
Localnicii din Ruginoasa
\ncearc` s` readuc`
osemintele domnitorului Al. I.
Cuza \napoi \n comun`.
Oamenii au \naintat deja o
serie de memorii c`tre
institu]iile statului pentru a
readuce sicriul cu trupul
domnitorului la Palatul de la
Ruginoasa
Osemintele domnitorului Al. I. Cuza ar
putea fi mutate de la Biserica Trei Ierarhi
\napoi la Ruginoasa, locul unde se afl`
palatul \n care a tr`it al`turi de so]ia sa,
Elena. Comunitatea din Ruginoasa a \nfiin]at
un comitet de ini]iativ` \nc` din luna
septembrie, pentru a \ncerca s` readuc`
osemintele domnitorului \n locul din care
au fost mutate \nc` din vremea celui de-al
Doilea R`zboi Mondial. Comunitatea din
Ruginoasa a f`cut deja demersuri pe lng`
Prefectur`, Consiliul Jude]ean [i Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei pentru ca sicriul cu
trupul domnitorului s` fie readus \n cripta
din interiorul Bisericii Domne[ti, Adormirea
Maicii Domnului din localitate.
La cerin]a locuitorilor din comuna
Ruginoasa [i a majorit`]ii vizitatorilor ce se
perind` prin localitatea noastr`, s-a format
un comitet de ini]iativ`, prin demersurile
c`ruia s` se readuc` osemintele domnitorului
Alexandru Ioan Cuza \n locul s`u de veci,
acolo unde sufletul s`u s-a contopit cu
]`rna p`mntului Ruginoasei. Mii de pelerini
aprind cte o lumnare la un mormnt gol,
dar \n sufletul fiec`ruia aici \l [tiu to]i
romnii, cum l [tiu pe {tefan cel Mare la
Putna [i pe Alexandru cel Bun la Bistri]a.
Vrem s` \ndeplinim ultima dorin]` a domnului
romnilor, pentru ca sufletul s`u s` se
odihneasc` \n lini[tea pe care [i-a dorit-o
la Ruginoasa, se arat` \n memoriul locuitorilor
din Ruginoasa.
|n ultimii ani, autorit`]ile locale din
Ruginoasa au f`cut numeroase adrese c`tre
Ministerul Culturii pentru a fi sprijini]i \n
demersul lor, \ns` de fiecare dat` nu s-a
luat nicio m`sur`. Am fost la Mitropolie,
unde am depus un memoriu \n aceast`
privin]`. Am fost [i la Consiliul Jude]ean
[i la Prefectur`, unde am f`cut acela[i lucru.
Acum a[tept`m un verdict din partea
autorit`]ilor. Trebuie s` studiem cu aten]ie
\ntreaga documenta]ie. Dorin]a domnitorului
a fost aceea de a se odihni la Ruginoasa
[i trebuie s` o respect`m, a spus Ionel
Moraru, primarul comunei Ruginoasa.
Domnitorul a murit \n mai 1873, \n
Germania, la Heidelberg. Trupul \mb`ls`mat
a fost adus la Ruginoasa \ntr-un sicriu de
metal. |n timpul celui de-al Doilea R`zboi
Mondial, sicriul a fost mutat la M`n`stirea
Trei Ierarhi, acolo unde se afl` [i ast`zi.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Liviu Dragnea a prezentat Guvernului proiectul
descentraliz`rii. Documentul prevede transferul unor
institu]ii centrale de la ministere c`tre consiliile jude]ene
[i locale
Descentralizarea, \n formula \n care a fost propus` de ministrul Dezvolt`rii
Liviu Dragnea, l-a \nfuriat de-a dreptul pe primarul Gheorghe Nichita. Dac`
proiectul va fi adoptat \n formula propus` ini]ial, primarul Nichita, dar [i ceilal]i
primari ai marilor ora[e ar urma s` \[i piard` o mare parte din influen]`.
Primarii ar urma s` r`mn` cu cheltuielile, iar consiliile jude]ene cu responsabilitatea
desemn`rii [efilor deconcentratelor. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2014,
conduc`torii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit
prezentei legi, precum [i adjunc]ii acestora se elibereaz` din func]ie, se
men]ioneaz` \n proiectul de lege. Acesta stipuleaz` c`, pn` la organizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere care vor fi eliberate,
pre[edin]ii de consilii jude]ene sau primarii \i vor numi temporar pe conduc`torii
structurilor descentralizate.
Printre prevederile proiectului se num`r` [i cea conform c`reia re]eaua
[colar` pentru \nv`]`mntul profesional [i tehnic va fi organizat` de consiliile
judetene. De asemenea, palatele [i cluburile copiilor [i elevilor trec din
subordinea inspectoratelor [colare jude]ene \n subordinea consiliilor locale.
Potrivit propunerilor lui Dragnea, de[i patrimoniul palatelor [i cluburilor copiilor
trece la Consiliul Local, conducerea acestor institu]ii va fi numit` de Consiliul
Jude]ean. Acest proiect este \n detrimentul prim`riilor re[edin]` de jude].
Cultura nu se face la Popricani. Nu putem duce primarii \n subordinea
Consiliului Jude]ean. Consiliile Locale [i primarii trebuie consulta]i. Voi vorbi
cu Liviu Dragnea, pentru c` unele activit`]i, cum ar fi agricultura, sunt \n
parohia jude]ului, dar educa]ia [i finan]area celor mai multe [coli sunt la
municipiu. Ar trebui s` existe un parteneriat pentru c` \ncas`rile de la Fisc
vin \n primul rnd de la municipiu. Municipiul re[edin]` de jude] este motorul
de dezvoltare al jude]ului, a declarat primarul Gheorghe Nichita. Una din
micile bucurii pe care primarul le-ar avea \n urma descentraliz`rii ar fi aceea
c` toate cluburile sportive trec \n administrarea consiliilor locale, cu tot cu
patrimoniul aferent.
Silviu BORDEIANU
bordeianusilviu@bzi.ro
Discu]iile din ultimii ani privind
administrarea parc`rilor din municipiu
duceau rezolvarea problemelor undeva
\n sfera privat`. Semnalele date de
municipalitate pn` de curnd ar`tau
c` cea mai probabil` rezolvare a
afacerii parc`rilor din ora[ o reprezenta
concesionarea acestora c`tre o firm`
privat`, ce urma s` fie obligat` s` fac`
investi]ii cu o parte din veniturile pe
care le-ar fi adus gestionarea acestei
afaceri. Primarul Gheorghe Nichita pare
s` \[i fi schimbat optica \n aceast`
privin]`, cernd definitivarea regulamentului
parc`rilor, dar [i \nceperea instal`rii de
urgen]` a parcometrelor. |n contextul
tergivers`rii finaliz`rii [i punerii \n
aplicare a unui regulament al parc`rilor,
acesta a spus c` este dispus s` taie
capete pentru apari]ia unui rezultat
concret. La c]i responsabili din prim`rie
am pus, pn` acum niciunul nu a reu[it
s` rezolve aceast` problem`. Consilierii,
comisiile s` se \ntruneasc`, s` vin` cu
amendamente [i s` rezolv`m odat`
aceast` situa]ie. Sunt dispus s` tai capul
oric`rui func]ionar din prim`rie care nu
\[i face treaba. Acolo unde parc`rile
sunt delimitate, trebuie s` punem de
urgen]` parcometre. Nu [tiu de ce
aceast` activitate nu ar putea fi gestionat`
de DAPPP, a apreciat primarul Gheorghe
Nichita.
O sugestie \n privin]a rezolv`rii
problemei parc`rilor pentru zona Copou
a venit de la Gabriel Surdu, liderul
consilierilor PDL din Consiliul Local.
Una din solu]ii ar fi preluarea terenului
de la Unitatea Militar` din Copou, pentru
a degreva problema parc`rilor de pe
Copou. Vorbim de terenul unde era
Batalionul de Transmisiuni, care are
circa dou` hectare,a precizat Gabriel
Surdu. Facem demersuri, dar \ntlnim
piedici din partea generalilor, nu a
ministrului Ap`r`rii, a precizat primarul
Gheorghe Nichita.
Silviu BORDEIANU
Lui Nichita nu-i mai
convine concesionarea
parc\rilor! Sunt dispus
s\ tai capul oric\rui
func]ionar din prim\rie
Ie[enii se pot considera cu adev`rat p`gubi]i, dup`
ce \ntreg patrimoniul centralei care a produs energie
electric` [i termic` pentru popula]ie, a fost oferit pe
tav` unei firme private
Conform contractului, Prim`ria Ia[i nu prime[te
nicio redeven]` pn` \n 2016 din afacerea \n care a
intrat cu francezii de la Dalkia
|ntregul sistem al Centralei Electrice de
Termoficare [i proiectele de 60 de milioane de euro
cu bani europeni au fost cedate acestor afaceri[ti,
care nu au f`cut nicio investi]ie remarcabil` la Ia[i
Anca Preda
Primarul Nichita are
co[maruri din cauza
ministrului Dragnea
Osemintele domnitorului Cuza
ar putea fi readuse la Ruginoasa
Ieri, magistra]ii de la Tribunalul Ia[i
au finalizat cercetarea judec`toreasc` \ntr-
un dosar de corup]ie de toat` frumuse]ea,
care a pus pe jar Spitalul de Neurochirurgie
Ia[i. Judec`torii au considerat c` au fost
administrate toate probele [i vor putea lua
o decizie corect`. Brndu[a P`curici, [efa
Serviciului Resurse Umane de la Neuro,
a fost trimis` \n judecat` pentru comiterea
infrac]iunilor de luare de mit` \n form`
continuat` [i trafic de influen]` \n form`
continuat`, iar Elena Popa, infirmier` la
Spitalul Sf. Maria, a fost acuzat` de
complicitate la luare de mit` [i trafic de
influen]`. Ambele sunt acuzate de cte 10
acte materiale de luare de mit` [i 6 de
trafic de influen]`. |ntr-un singur an, ele
ar fi \ncasat [p`gi de peste 15.000 de euro
de la cei care doreau s` se angajeze la
Spitalul de Neurochirurgie. n perioada
martie 2010 - martie 2011, inculpata P`curici
Odorica Brndu[a, n calitate de [ef al
Serviciului Resurse Umane din cadrul
Spitalului Clinic de Urgen]` Prof. Dr. N.
Oblu Ia[i (Spitalul de Neurochirurgie), cu
complicitatea inculpatei Popa Elena, infirmier`
la Spitalul Clinic de Copii Sf. Maria Ia[i,
a pretins, a acceptat promisiunea [i a
primit suma total` de 15.100 euro de la
mai multe persoane, sumele de bani fiind
mp`r]ite ntre cele dou` inculpate. Banii
au fost pretin[i [i primi]i pentru ca inculpata
P`curici Odorica Brndu[a, n virtutea
func]iei sale de [ef al Serviciului Resurse
Umane, s` fac` toate demersurile, legale
sau nu, pentru ca persoanele care au dat
sau au promis sumele de bani s` fie
angajate la Spitalul Clinic de Urgen]` Prof.
Dr. N. Oblu Ia[i ca asistent medical,
registrator medical, infirmier/ngrijitor [i
brancardier, au declarat procurorii de la
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie Ia[i. Magistra]ii
au anun]at c` vor lua o decizie \n acest
dosar pe data de 12 noiembrie 2013.
C`t`lin BOACN
SOCIAL
3
Joi, 31 octombrie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Ct de pro[ti putem fi dac` am ajuns
s` toler`m a[a ceva? Un agent de influen]`
rus a fost pl`tit zilele trecute cu sute de
euro din banii ie[enilor pentru a \nfiera
[i a \njura Uniunea European`. Practic,
acest individ a fost pl`tit indirect din bani
europeni s` \njure Bruxelles-ul. Asta
deoarece evenimentul care i-a oferit prilejul
s` fac` o politic` pro-rus` a fost organizat
[i finan]at de Consiliul Jude]ean, al c`rui
buget este constituit [i din fonduri europene.
Mai grav este c` totul s-a petrecut sub
ochii intelectualit`]ii ie[ene, la un festival
de cultur` care se vrea a fi prestigios.
Astfel, scriitorul basarabean Savatie
Ba[tovoi a fost pl`tit cu 500 euro de
Consiliul Jude]ean s` participe la Festivalul
de Literatur` FILIT, care s-a derulat
pn` la sfr[itul s`pt`mnii trecute. Ajuns
pe scena festivalului duminica trecut`,
\n jurul orei 17.00, acesta a \nfierat
Uniunea European`. Uniunea European`
este ca fosta Uniune Sovietic`... Guvernul
de la Chi[in`u minte cet`]enii cu Tratatul
de la Vilnius! Sper ca peste zece ani
cnd se va pune problema ca Republica
Moldova s` adere la Uniunea European`,
aceasta s` nu mai existe!, a propov`duit
Ba[tovoi.
Cunoscut pentru atitudinile sale penibile,
c`lug`rul scriitor a l`sat s` se \n]eleag`
faptul c` iube[te cizma bol[evic`, \n locul
civiliza]iei occidentale. Preciz`m c` Tratatul
de la Vilnius urmeaz` s` se semneze
zilele urm`toare [i este primul acord de
preaderare a Republicii Moldova la UE.
Ba[tovoi este cunoscut ca adversar al
puterii democratice de la Chi[in`u. Acesta
este c`lug`r ortodox, adept al bisericii
pro-ruse care \ncearc` de foarte mult timp
deta[area de biserica ortodox` tradi]ional`.
Pl`tit de Adomni]iei
Toate acestea s-au derulat \n cadrul
Festivalului Interna]ional de Literatur` [i
Traducere (FILIT), pentru care s-a tocat
aproape jum`tate de milion de euro din
bani publici, chiar de c`tre acolitul penalului
Relu Fenechiu, Cristian Adomni]ei. |n fa]a
acestei realit`]i, Dan Lungu, directorul
Muzeului Literaturii Romne (MLR) [i
principalul organizator al FILIT, a oferit
un r`spuns evaziv. Noi l-am invitat pe
p`rintele Savatie Ba[tovoi \n calitate de
scriitor. Opiniile sale politice, pe care nu
le \mp`rt`[esc, sunt strict individuale.
Diferen]a dintre o democra]ie [i o dictatur`
este c`, \n prima sunt tolerate opiniile
personale, chiar atunci cnd critic` \nsu[i
regimul de guvernare, puterea politic`
sau sfideaz` opinia majoritar`. Ct despre
onorariul p`rintelui Savatie, este acela[i
ca al majorit`]ii scriitorilor care au avut
interven]ii publice. Evident, nu toate
onorariile au fost la fel, c`ci nu to]i
scriitorii au aceea[i recunoa[tere [i
notorietate, a transmis Lungu. Cu toate
c` reporterii BUN ZIUA IA{I (BZI) au
\ncercat \n diverse moduri s` ob]in` un
punct de vedere oficial din partea lui
Ba[tovoi, acesta nu a r`spuns.
Limbaj obscen, la
Colegiul Negruzzi
Tocmai pentru a dovedi faptul c`
festivalul FILIT a avut [i alte momente
jenante st` dovad` [i o alt` manifestare,
de aceast` dat` derulat` la Colegiul
Na]ional Costache Negruzzi. |n cadrul
evenimentului Scriitori printre liceeni,
programat` miercuri, 23 octombrie 2013,
\n prezen]a prof. dr. Camelia Gavril`, [efa
Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ), [i
a unor tineri cu vrste de 14 [i 15 ani,
invitatul {tefan Agopian a ]inut s` le
\mp`rt`[easc` acestora, \ntr-un vocabular
vulgar [i licen]ios, despre organele sexuale
feminine [i masculine. Se pare c` totul
a fost acceptat tacit de cei prezen]i \n
sal`, cu toate c` organizatorii festivalului
ar fi trebuit s` \ntrerup` momentul.
Constantin MAZILU
costel@bzi.ro
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Ieri, la Colegiul Na]ional Costache
Negruzi din Ia[i a avut loc ceremonia
oficial` de deschidere a manifest`rilor
legate de \mplinirea a 118 ani de excelen]`
[i calitate \n \nv`]`mnt. La eveniment
au participat, pe lng` conducerea institu]iei,
prof. dr. Camelia Gavril`, [efa Inspectoratului
{colar Jude]ean (ISJ) Ia[i, prof. univ. dr.
Gabriel Ovidiu Iancu, prorector al Universit`]ii
Al. I. Cuza (UAIC) [i fost absolvent al
colegiului, prof. univ. dr. Nicu Gavrilu]`,
decanul Facult`]ii de Filosofie [i {tiin]e
Social Politice, tot de la Cuza, respectiv
viceprimarul Mihai Chirica. |n acela[i
timp, \n sal` au fost prezen]i [i directorii
principalelor colegii [i licee din Ia[i al`turi
de elevii [i profesorii din cadrul Colegiului
Negruzzi.
Ast`zi (ieri - n.r.) s`rb`torim 118
ani de \nv`]`mnt la colegiul nostru. |n
aceast` perioad` vor fi organizate [i o
serie de manifest`ri care \i implic` att
pe elevi, ct [i pe profesori. Totodat`,
vom lansa [i anuarul colegiului, a declarat
prof. dr. Elvira Rotundu, directorul de la
Negruzzi.
De reamintit c`, la 5 octombrie 1895
\[i deschidea por]ile Liceul Internat din
Ia[i, \n urma ini]iativei lui Spiru Haret
de a \nfiin]a un liceu model. Inaugurarea
s-a f`cut \n impozanta cl`dire, una din
cele mai mari [i mai frumoase din Ia[i,
care se vedea de departe, \n`l]ndu-se
\n partea cea mai ridicat` a ora[ului, pe
um`rul dealului Copou, \n mijlocul gr`dinilor
care o \mprejmuiesc din toate p`r]ile.
Pentru c` liceul urma s` formeze o elit`
cultural`, au fost c`uta]i [i adu[i profesori
str`luci]i din mai multe [coli, dup` ce
f`cuser` dovada talentului [i a for]ei lor
intelectuale, precum [i copiii cei mai bine
\nzestra]i din toate col]urile vechiului
regat [i din Transilvania, se arat` \n
istoricul colegiului.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Colegiul Na]ional de Art` Octav B`ncil`
a g`zduit, ieri, deschiderea oficial` a
Centrului de Excelen]` (CEX) Ia[i.
Avnd al`turi conducerea Inspectoratului
{colar Jude]ean (ISJ), \n frunte cu prof.
dr. Camelia Gavril`, coordonatorul
organismului a ]inut s` transmit` c` din
acest an, centrul va c`p`ta o nou` form`
de organizare. De anul acesta, Centrul
de Excelen]`, asta prin intermediul discu]iilor
purtate cu cei din conducerea Ministerului
Educa]iei Na]ionale, va avea un cont
propriu [i va deveni entitate cu personalitate
juridic`. De asemenea, de ce nu, ar trebui
s` fie realizat` [i o monografie legat` de
ceea ce s-a \ntmplat \n cadrul organismului
de-a lungul anilor, a spus Gavril`.
Prima \ntlnire cu elevii s-a derulat
s`pt`mna trecut`, la Colegiul Na]ional
Costache Negruzzi. Pe de alt` parte,
centrul este coordonat de prof. Vasile
Sorohan.
|n premier`, \n cadrul acestui organism,
a fost \nfiin]at [i pentru elevii claselor a
III-a [i a IV-a, un program de preg`tire
[i la disciplina matematic`. Programul
[edin]elor de lucru va fi afi[at \n fiecare
s`pt`mn`, \n timp util, pe site-ul ISJ Iasi
- www.isjiasi.ro. Aflat \n al XI-lea an de
existen]`, CEX- Ia[i continu` activitatea
de preg`tire a celor mai buni elevi [i
liceeni. Peste 3.000 de tineri [i alte cteva
sute de profesori activeaz` \n cadrul
proiectului.
De men]ionat faptul c` bazele acestuia
s-au elaborat \n urma Ordinului Ministerului
Educa]iei nr. 3771 din 8 mai 2001 [i c`,
\nc` de la apari]ie, rolul acestuia a fost
acela de a asigura adolescen]ilor cu
abilit`]i speciale o preg`tire deosebit` [i
mai bine focalizat` pe aptitudinile [i
nevoile lor de instruire. De asemenea,
\n prim-plan a fost [i este promovarea
unei metodologii [i a unor instrumente
pentru depistarea valorilor autentice [i
de stimulare a creativit`]ii specifice vrstei
lor.
Valentin HU}ANU
|n fiecare spital este important` fiecare
pic`tur` de snge. Rudele bolnavilor ajung
s` caute donatori printre colegi de serviciu,
prieteni sau s` fac` apeluri publice. Pentru
ca pacien]ii s` intre \n sala de opera]ie,
medicii chirurgi trebuie s` fie siguri c`
au la \ndemn` rezerve suficiente de snge.
Studen]ii ie[eni pot s` contribuie la refacerea
acestor stocuri [i s` vin` \n ajutorul
apar]in`torilor. Un simplu gest voluntar,
ca dovad` de solidaritate, poate face minuni
pentru un om aflat \n suferin]`. La fiecare
apel din partea Centrului de Transfuzii
Ia[i, ligile studen]e[ti au r`spuns prompt
[i au organizat campanii de donare \n
universit`]i [i \n campusuri studen]e[ti.
Fiecare student se poate prezenta [i
individual la Centrul de Transfuzii pentru
a dona snge. Ie[enii care aleg s` doneze
snge pot beneficia [i de avantajul de
a-[i face analizele gratuit \ntr-un timp record.
|n acest fel pot evita program`rile laboratoarelor
sau situa]iile \n care sunt nevoi]i s` scoat`
bani din buzunar. La Centrul de Transfuzii
au fost [i persoane care au aflat c` sufer`
de afec]iuni de care nu aveau habar. Cel
mai tragic este faptul c` apar]in`torii
bolnavilor au ajuns s` se gndeasc` cu
\ngrijorare c` nu vor g`si donatori cu
grupa de snge de care au nevoie.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Studen]ii ie[eni pot ajuta
rudele bolnavilor din spitale
Ceremonie elegant`
[i cu invita]i de marc`
la Colegiul Negruzzi
Ieri, membrii familiei, apropia]i,
colegi [i conducerea Universit`]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) Ion Ionescu de la Brad i-au
adus un ultim omagiu celui care a fost
prof. univ. dr. Gic` Gr`dinariu.
Trupul ne\nsufle]it al acestuia, fost
decan al Facult`]ii de Horticultur`, a
fost depus \n fa]a Aulei Magna Haralamb
Vasiliu. Au fost depuse zeci de coroane
[i buchete de flori.
De asemenea, dup` oficierea
ceremonialului religios, rectorul universit`]ii,
prof. univ. dr Vasile V\ntu, a ]inut un
scurt discurs \n memoria celui care a
fost reputatul cadru didactic. Acesta a
spus c` \ntreaga comunitate pe care o
reprezint` este consternat` [i, cu toate
c` \n aceste zile ar fi trebuit s` fie un
moment de bucurie, tocmai pentru c`
acesta trebuia s` participe la centenarul
Societ`]ii Romne de Horticultur`, din
p`cate acum are loc o ceremonie trist`.
Profesorul Gr`dinariu s-a impus, prin
valoare [i exigen]`, \n mediul academic
ie[ean [i romnesc, fiind un om dedicat
[i devotat familiei, copiilor, studen]ilor
[i [tiin]ei. Niciun cuvnt din limba
romn` nu poate reda suferin]a produs`
de dispari]ia colegului Gr`dinariu, a
spus rectorul USAMV. Ast`zi, \ncepnd
cu ora 11.00, corpul acestuia va fi depus
la Universitatea de Agronomie, iar de
la ora 13.00, este programat`
\nmormntarea, la Cimitirul Galata. La
doar 59 ani, Gic` Gr`dinariu las` \n
urm` doi copii [i o so]ie \ndurerat`.
Cu o activitate important` \n domeniul
agricol, el a fost [i directorul Centrului
de Cercet`ri Horticole Ia[i, \n perioada
1999 - 2007. Principalele sale competen]e
[tiin]ifice erau \n pomicultur`, soiuri de
pomi [i arbu[ti fructiferi sau valorificarea
produselor horticole, iar printre domeniile
de cercetare, au fost [i cele legate de:
tehnologiile speciilor pomicole sau
evaluarea poten]ialului biologic [i agro-
productiv al soiurilor de pomi [i arbu[ti
fructiferi. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Ast\zi va `nmormntat
profesorul Gic\ Gr\dinariu
Un individ a fost pl`tit cu 500 de euro din banii
Consiliului Jude]ean pentru a aduce deservicii grave
locuitorilor jude]ului
Scriitorul Savatie Ba[tovoi din Basarabia a urcat pe
scena festivalului de literatur` FILIT, organizat de
Muzeul Literaturii Romne [i Consiliul Jude]ean, [i a
atacat frontal Uniunea European` [i guvernul
democratic de la Chi[in`u
Uniunea European` este ca fosta Uniune
Sovietic`... Guvernul de la Chi[in`u minte cet`]enii
cu Tratatul de la Vilnius! Sper ca peste zece ani, cnd
Republica Moldova va fi preg`tit` s` adere la Uniunea
European`, aceasta s` nu mai existe!, a propov`duit
Ba[tovoi
Serviciile secrete, `n
alert\. Te cutremuri dac\
afli ce a f\cut acest om
Deschidere de gal\
la Centrul de Excelen]\ Ia[i
Angaja]ii unui mare spital
ie[ean a[teapt`
cu emo]ie verdictul
\ntr-un dosar de corup]ie
Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953
Preia anunturi la CELE MAI MICI
PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a
concursuri, pierderi acte, schimbari
nume, actele instantelor
judecatoresti;
Monitorul Oficial Partea a IV-a
acte ale societatilor comerciale;
Monitorul Oficial Partea a VI-a -
achizitiile publice, concesiuni;
Relatii la tel.: 0788.313.620
Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr. 22,
cl`direa Teba Industries
Societate comerciala
colaboratoare
MONITORUL OFICIAL
ECONOMIC
4
Joi, 31 octombrie
VND SPA}II COMERCIALE
DE 140 MP |N CENTRUL
PA{CANIULUI, VIZAVI DE
PRIMARIA PA{CANI
RELA}II LA 0788.313.581
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Una din institu]iile subordonate
Consiliului Jude]ean Ia[i [i-a rectificat
recent bugetul, propunnd o sc`dere a
veniturilor [i a cheltuielilor. Faptul este
grav, avnd \n vedere c` institu]ia
administreaz` un obiectiv edificat cu
fonduri europene \n valoare de 6 milioane
euro. Este vorba despre SC Tehnopolis
SA, care gestioneaz` parcul tehnologic
cu acela[i nume. De la bun \nceput,
profitnd de faptul c` Direc]ia Vamal` ar
trebui s`-[i mute o parte din activitate
la Tehnopolis Ia[i, reprezentan]ii acestei
institu]ii au prezentat plenului CJ un buget
umflat cu cteva zeci de mii de lei, cu
fonduri provenite din diverse activit`]i.
Cum lucrurile au luat o cu totul alt`
\ntors`tur`, cei de la Tehnopolis s-au
prezentat \n fa]a ale[ilor jude]eni [i au
cerut recent rectificarea pe minus a
bugetului de venituri [i cheltuieli al
institu]iei. De[i pre[edintele Cristian
Adomni]ei a[tepta venituri peste venituri
la Tehnopolis Ia[i, odat` cu mutarea
activit`]ii V`mii, lucrurile au stat exact
invers. Cum \n prezent nu s-a f`cut niciun
pas, totul r`mnnd doar la nivel de
adrese, cei de la Tehnopolis au fost nevoi]i
s` reduc` din cheltuieli. Mai mult, la
mic[orarea bugetului a contribuit [i
managementul defectuos al conducerii.
De cnd a venit la vrful Tehnopolis
Oana }ar`-Lung`, lucrurile au b`tut pasul
pe loc. Asta \n condi]iile \n care cei de
acolo au [i salarii de 1.500 de euro lunar,
iar firmele nu se mai \nghesuie s` ocupe
spa]ii \n c`ldirea din zona CUG. SC
Tehnopolis SRL Ia[i a prezentat spre
analiz` [i aprobare rectificarea bugetului
de venituri [i cheltuieli pentru anul 2013
cu propunerea de sc`dere att a veniturilor,
ct [i a cheltuielilor cu valoare de 18.936
lei, determinat` de contextul economic
la nivelul jude]ului Ia[i. Rezultatul brut
estimat pentru anul 2013 este de 0 lei.
Nu sunt prev`zute rectific`ri la valorile
estimate pentru anii 2014-2015, se arat`
\n nota de fundamentare a proiectului.
Luat` la \ntreb`ri de consilieri, Oana }ar`-
Lung` nu a fost capabil` s` ofere o
explica]ie pertinent`, \ncurcndu-se \n
detaliile prezentate \n proiectul de hot`rre.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment
de recrutare, se extinde la nivel na]ional. Dup`
o edi]ie de succes \n Bucure[ti, cu 15.000 de
vizitatori [i 90 de companii, trgul de carier`
Angajatori de TOP va avea loc la Ia[i \n
perioada 8 - 9 noiembrie, la Hotel Traian. |n
cadrul evenimentului din aceast` toamn` vor
fi prezen]i 30 dintre cei mai activi angajatori
din Ia[i, organizatorii estimnd c` vor participa
5.000 de profesioni[ti [i studen]i \n cele dou`
zile. Amploarea na]ional` a evenimentului,
num`rul mare al oportunit`]ilor de carier` att
pentru profesioni[ti, ct [i pentru studen]i,
zona extins` de workshop-uri [i conferin]e
tematice, definesc cel mai mare trg de carier`,
Angajatori de TOP. Cu o tradi]ie de 7 ani,
evenimentul se desf`[oar` pentru a dou` oar`
la Ia[i, prima edi]ie avnd loc \n anul 2008.
Credem c` ora[ul Ia[i are un poten]ial
extraordinar de cre[tere \n anii urm`tori,
datorit` infrastructurii \n continu` dezvoltare
[i datorit` faptului c` este un centru universitar
care ofer` absolven]i de valoare \n foarte multe
domenii, a precizat Adrian St`nescu, Project
Manager Angajatori de TOP. |n cadrul
evenimentului, vizitatorii au acces la oportunit`]i
de carier` pentru profesioni[ti, dar [i la
programe de internship pentru juniori [i ocazia
de a discuta cu speciali[tii [i managerii care
iau decizia de angajare, un serviciu gratuit de
consiliere \n carier` oferit de profesioni[ti \n
resurse umane [i disponibil pentru to]i
participan]ii.
La edi]ia din aceast` toamn` a trgului
Angajatori de TOP, sper s` \ntlnim tineri
profesioni[ti, bine preg`ti]i, cu cel pu]in un
obiectiv de carier` pentru viitor. Pe cei care
\[i doresc un mediu de lucru competitiv \ntr-
un domeniu safety critical, ce spore[te siguran]a
[i eficien]a opera]ional` a infrastructurii de
transport, \mbun`t`]ind experien]a pasagerilor
la nivel mondial, \i a[tept`m s` ne viziteze la
stand, a declarat Oana Dina, recruitment la
Thales Romania.
Florentina NICHITA
Anul [colar a nceput, iar tinerii cu vrste cuprinse ntre 16 [i 26
ani, care beneficiaz` de pensie de urma[, risc` s` nu [i mai primeasc`
drepturile dac` nu vor depune la Casa Jude]ean` de Pensii (CJP) Ia[i
adeverin]ele care s` ateste c` [i continu` studiile. Elevii [i studen]ii care
nu au depus adeverin]e la Casa Jude]ean` de Pensii, \n perioada 16
septembrie - 04 octombrie, risc` s` piard` dreptul la pensia de urma[.
Ace[tia pot beneficia de pensia de urma[ doar dac` urmeaz` o form` de
\nv`]`mnt acreditat` [i dac` \[i continu` studiile \ntr-o form` de \nv`]`mnt
organizat` potrivit legii, pn` la terminarea acestora, f`r` a dep`[i vrsta
de 26 de ani. Din cauza faptului c` ace[tia nu s-au prezentat la Casa
Jude]ean` de Pensii pentru a depune actele necesare, acum au r`mas
f`r` bani, deoarece pensia pe luna octombrie le-a fost re]inut`. |n baza
de date a institu]iei figureaz` aproximativ 4.069 de copii urma[i, dintre
care 2.595 au vrsta de 16 ani. Cei care au \mplinit vrsta de 16 ani au
obliga]ia s` prezinte adeverin]e la \nceputul anului [colar sau universitar.
Aproximativ 2.800 au naintat CJP Ia[i adeverin]ele [colare, conform
prevederilor Legii 263/2010. Totodat`, reprezentantul institu]iei a mai
precizat c` cei care [i continu` studiile pot aduce oricnd documentele
necesare, iar drepturile li se vor acorda retroactiv. Din data de 4 octombrie
se va trece la sistarea pl`]ii acestor drepturi pentru cei care nu au depus
adeverin]ele de [colarizare. |n cauz` sunt peste 200 de tineri. |n fiecare
an se \ntmpl` acest lucru. Abia dup` ce constat` c` nu mai primesc
pensia de urma[ una-dou` luni realizeaz` c` trebuie s` vin` [i s` depun`
adeverin]a de [colarizare, a precizat Adriana Grecu, directorul Casei
Jude]ene de Pensii Ia[i.
Florentina NICHITA
Un nou caz de poluare a ap`rut \n
municipiu, dup` ce s`pt`mna trecut` s-
a descoperit c` de la o vil` din Bucium
dejec]iile ajungeau direct pe strad`.
Comisarii G`rzii de Mediu au aplicat
proprietarului vilei o sanc]iune \n valoare
de 1.000 de lei. O situa]ie asem`n`toare
a ap`rut [i pe [oseaua Albine], \n apropiere
de C. A. Rosetti. Mai multe persoane
care locuiesc \n aceast` zon` au depus
reclama]ii la sediul G`rzii de Mediu din
Ia[i. Oamenii sus]ineau c` la intervale
de cteva zile, pe strad` erau aruncate
ape uzate [i materii fecale, iar mirosul
devenea uneori insuportabil. Comisarii de
mediu au f`cut verific`ri [i au constatat
c` majoritatea celor care locuiesc \n zon`
au fose septice [i cheam` operatorii de
salubritate de cteva ori pe an pentru
vidanjare. |ns` o familie care locuie[te
pe [oseaua Albine] nu are fos` septic`
[i arunc` apele uzate pe strad`. Pentru
aceste nereguli, comisarii au dispus mai
\nti ni[te m`suri, care nu au fost duse
la \ndeplinire. |n cele din urm`, au aplicat
o amend` contraven]ional` \n valoare de
1.000 de lei pentru poluarea mediului. A
fost dat mai \nti un avertisment unei
familii care locuie[te \n acea zon`. Comisarii
au mai fost o dat` \n control, pentru c`
nu au fost duse la \ndeplinire m`surile
impuse de c`tre institu]ie, familia continund
s` deverseze apa uzat` pe str`zi. De
asemenea, au fost mai multe reclama]ii
ale vecinilor nemul]umi]i de aceast` situa]ie,
care acuzau acea familie. |n urma verific`rilor,
a fost aplicat` o amend` \n valoare de
1.000 de lei, au declarat reprezentan]ii
G`rzii de Mediu din Ia[i.
Raluca ZAMISNICU
Procurorii de la Parchetul de pe lng`
Tribunalul Ia[i au decis, ieri, trimiterea
\n judecat` a trei ie[eni care au ob]inut
credite cu acte false. Valeric` T`utu [i
Georgiana B`rbu] au cerut creditele de
la banc`, \ns` ei n-au beneficiat de banii
primi]i. Tot planul a fost pus la punct
de Sorina Rotaru, administratorul firmei
SC Inner Holding SRL. Femeia a vorbit
\n prim` faz` cu Valeric` T`utu, pentru
c` se afl` \n rela]ii de rudenie cu el.
Ulterior, s-a cunoscut [i cu Georgiana
B`rbu], pentru c` aceasta a fost angajat`
timp de o lun` la societatea pe care o
administra. Pentru a ob]ine banii, Sorina
Rotaru a \ntocmit \n fals toate documentele
necesare ob]inerii creditului.
n iunie 2011, aceasta a ntocmit n
fals fi[e fiscale, contracte de munc` [i
adeverin]e false pentru ceilal]i doi inculpa]i
[i i-a determinat s` contracteze mprumuturi
bancare, a declarat procurorul Carmina
Pascal, [eful Parchetului de pe lng`
Tribunalul Ia[i. |n momentul \n care a
discutat cu cei doi, Sorina Rotaru le-a
spus c` are prea multe credite [i nu mai
poate ob]ine alte sume de bani de la
b`nci. Dup` ce au fost ob]inute creditele,
to]i banii au ajuns la Sorina Rotaru. Suma
total` ob]inut` este de 99.500 lei. Evident,
plngerea a fost f`cut` de reprezentan]ii
ING, care au observat neregulile \n
momentul \n care creditul n-a mai fost
rambursat. Valeric` T`utu [i Georgiana
B`rbu] sunt judeca]i pentru \n[el`ciune
[i uz de fals, iar Sorina Rotaru va fi tras`
la r`spundere pentru instigare la \n[el`ciune
[i fals \n \nscrisuri sub semn`tur` privat`.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Judeca]i pentru c` au
luat credite cu acte false
Proprietatea este \nregistrat` pe
numele firmei Levi MV Inter [i se afl`
\n coasta cartierului lui Relu Fenechiu.
Societatea a intrat \n faliment la \nceputul
acestui an. Creditorii s-au repezit ca ulii
asupra patrimoniului firmei. Lichidatorul
desemnat de instan]` a reu[it identificarea
propriet`]ii aflate pe strada Prof. Haralambie
Vasiliu, dar [i alte terenuri, unul \n
intravilanul municipiului Ia[i, altul \n
intravilanul municipiului Vaslui. Adunarea
General` a Creditorilor a decis vnzarea
acestor bunuri pentru recuperarea debitelor
\nregistrate de firm`. Societatea Levi MV
Inter oferea consultan]` \n afaceri [i
management [i servicii conexe. Pe lng`
acestea, firma func]iona [i ca intermediar
\n comer]ul cu combustibili, minereuri,
metale [i produse chimice pentru industrie.
Conform datelor de la Oficiul Registrului
de Comer], ac]ionar unic [i administrator
al firmei este Vitalie Munteanu. |n
decursul a numai doi ani, 2008 - 2010,
societatea a acumulat 280.000 de lei
datorii c`tre alte societ`]i cu care colabora,
astfel \nct declan[area procedurii de
insolven]` [i faliment nu a mai surprins
pe nimeni. Terenul din apropierea
cartierului lui Fenechiu, scos ast`zi la
vnzare, are o suprafa]` de aproape 1.230
de mp. Pe acesta se afl` dou` cl`diri.
Prima, cu parter [i etaj, are o suprafa]`
de numai 40 mp. Cea de-a doua, o vil`
impozant`, se \ntinde pe 230 mp, avnd
un mic subsol, parter [i etaj. |n publica]ia
de vnzare este precizat faptul c` imobilul
se vinde cu tot cu mobilier [i celelalte
obiecte din interior. |ntreg pachetul este
evaluat la 120.000 de euro. Pe lng`
aceast` proprietate, la aceea[i licita]ie
se vor vinde [i alte dou` terenuri
apar]innd firmei Levi MV Inter. Primul
are o suprafa]` de 1.000 mp [i este
situat \n intravilanul Ia[ului. Cel de-al
doilea se afl` pe strada Metalurgiei, din
Vaslui, [i are o suprafa]` de peste 4.200
mp. Valoarea terenului din Ia[i ajunge
la 67.500 de euro, \n timp ce proprietatea
din Vaslui are un pre] de pornire a
licita]iei de 117.000 de euro. Dac` vor
fi adjudecate, licita]ia de ast`zi s-ar
transforma \n cea mai mare tranzac]ie
de acest gen a anului 2013.
Vasile FODOR
Vil` impozant` scoas` la
mezat. Executorii se duc
spre cartierul lui Fenechiu
O vil` impozant` este scoas` ast`zi la vnzare. Imobilul se
afl` la o arunc`tur` de b`] de cartierul lui Fenechiu
A primit o amend\ de 1.000 de lei pentru poluarea mediului
Tehnopolis Ia[i, o societate subordonat` Consiliului
Jude]ean, raporteaz` venituri din ce \n ce mai mici
Imobilul a fost edificat din fonduri europene
Director pl\tit rege[te
de administra]ia ie[ean\
s\ nu fac\ nimic
Elevii [i studen]ii
ie[eni risc` s` nu
mai primeasc`
pensie de urma[
Cel mai mare trg
de carier` vine la Ia[i
Joi, 31 octombrie
5
ACTUALITATE
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Povestea ie[eanului
care a reu[it s\ bage
spaima `n infractorii
din Anglia
Un poli]ist din Ia[i a reu[it s` se
fac` remarcat \n Anglia, dup` ce \n vara
anului trecut, a participat la o misiune
interna]ional` \n Londra. La nivelul Poli]iei
Romne, \n urma unor test`ri de limbi
str`ini [i cuno[tin]e de specialitate, s-a
constituit o grup` de rezerv` cu poli]i[ti
dispu[i s` mearg` \n misiuni interna]ionale.
|n fruntea listei se afl` ofi]erul de investiga]ii
criminale Marian {tefan Muraru, din
cadrul Sec]iei 3 de Poli]ie, care \n perioada
iulie- octombrie a lucrat cot la cot cu
poli]i[tii din Anglia.
A fost vorba despre un proiect pilot
pentru o alt` misiune de amploare care
se desf`[oar` \n Londra chiar \n aceast`
perioad`. |n total, am fost nou` poli]i[ti
romni. Am efectuat misiuni de patrulare
[i investiga]ii criminale, a precizat poli]istul
ie[ean.
Acesta a lucrat zi de zi \mbr`cat \n
uniforma pe care o poart` [i \n Romnia,
tocmai pentru a-[i face prezen]a cunoscut`
printre infractorii romni. Principalul lui
rol a fost de a acorda sprijin \n cazurile
\n care erau implica]i cet`]eni romni,
fie c` era vorba despre infractori, victime
sau martori. Romnii care lucrau pe brnci
pentru a ob]ine un ban cinstit s-au bucurat
s` \l vad`, iar cei care fentau legea cu
orice ocazie au r`mas uimi]i de prezen]a
poli]i[tilor romni pe str`zile din Londra.
Nu cet`]enii romni comit cele mai multe
fapte pe teritoriul Londrei, \n niciun caz,
numai c` ei sunt cei care se ocup` de
ceea ce numim noi infrac]ionalitate la
vedere, respectiv cer[etorie, furturi din
buzunar [i magazine, jocuri de noroc de
tipul celor alba-neagra, ceea ce are un
impact mediatic foarte mare, a explicat
Marian {tefan Muraru.
Potrivit poli]istului ie[ean, infractorii
romni nu \[i diversific` foarte mult
activitatea, astfel c` modul de operare
este acela[i ca cel pe care \l practic` \n
]ar`. |n perioada misiunii, poli]i[tii romni
au fost asul din mnec` al autorit`]ilor
locale, tocmai pentru c` [tiau limba romn`
[i cuno[teau modul de operare al indivizilor
certa]i cu legea. Poli]i[tii din Londra au
putut afla sfaturi utile despre modul \n
care ac]ioneaz` romnii [i totodat`, au
desf`[urat [i o activitate de preven]ie
pentru a \nv`]a localnicii, dar [i turi[tii,
cum se pot feri de ho]i.
A contribuit la
destructurarea unei
grup`ri infrac]ionale
Cea de-a doua misiune s-a desf`[urat
la \nceputul acestui an, \n perioada ianuarie
- aprilie, \n Birmingham. Poli]istul ie[ean
a ajutat la destructurarea unei re]ele
infrac]ionale care se ocupa cu furtul de
cupru. Fenomenul infrac]ional luase
amploare, iar suspec]ii erau romni, astfel
c` poli]ia de transporturi din Anglia a
cerut sprijinul a trei poli]i[ti romni.
Ancheta este \nc` \n desf`[urare, astfel
c` nu pot s` dau foarte multe detalii.
Nou` ni s-a cerut sprijinul pentru componenta
de investiga]ii [i schimbul de informa]ii
cu autorit`]ile romne. Cuprul este un
metal cu c`utare [i are un pre] ridicat,
astfel c` la acel moment fenomenul luase
amploare. Pe durata misiunii, ac]iunea a
fost un succes. Cnd am plecat eu de
acolo, chiar fuseser` aresta]i patru dintre
suspec]i, a precizat Marian {tefan Muraru.
Ofi]erul de investiga]ii criminale [i-a
\nceput activitatea ca poli]ist la Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean Boto[ani \n 2004, iar
din 2010 lucreaz` \n cadrul IPJ Ia[i. De
curnd i s-a propus s` mearg`, din nou,
\n Londra, \ns` a fost nevoit s` refuze.
Sunt proasp`t t`tic [i nu vreau s` pierd
nimic din aceast` experien]`. Pe viitor nu
exclud s` particip la o alt` misiune interna]ional`,
mai ales c` am r`mas impresionat de
ospitalitatea poli]i[tilor de acolo [i de
profesionalismul lor. Au fost foarte deschi[i
[i bucuro[i de prezen]a noastr`, la fel ca
cet`]enii romni care ne-au strns mna,
ne-au felicitat [i ne-au rugat s` mai sc`pam
de infractori. Sunt experien]e pl`cute [i
merit` tr`ite cu des`vr[ire. |ntlne[ti oameni
noi, ai parte de reac]ii diferite, e chiar
extraordinar!, a mai ad`ugat Muraru.
Ana OLEINIC
Femeia care a stat 10 ani al`turi de pompierul
ie[ean a decis s` rup` t`cerea. I-a fost so]ie, dar nu
\[i mai poate [terge din memorie scenele care au marcat-
o. Ie[eanca sus]ine c` b`rbatul pe care meseria \l
recomand` ca fiind salvatorul celor afla]i \n primejdie,
se transforma complet \n c`minul conjugal. Chiar dac`
au ajuns la divor], cei doi nu pot g`si o cale de
comunicare prin care s` \[i poat` cre[te \n lini[te cele
dou` feti]e. |n urm` cu aproximativ 3 ani, cei doi au
fost de acord s` se despart` definitiv, fiecare invocnd
motive diferite. Doina, fosta so]ie a pompierului Luis
Michidu]`, dezv`luie prin ce a trecut al`turi de cel pe
care toat` lumea \l vede ca pe un erou. Cu lacrimi \n
ochi, femeia sus]ine c` nici acum nu are lini[te [i este
umilit` \n continuare de cel cu care a f`cut doi copii.
Dintr-o familie fericit`, cu un acoperi[ deasupra capului,
cele dou` fete, \mpreun` cu mama, au ajuns s` tr`iasc`
\nghesuite \ntr-o camer`. Doina Crju [i-a luat dou`
locuri de munc`, \n speran]a c` \[i va putea permite
s` pl`teasc` chiria pentru un apartament modest din
T`t`ra[i. Cea mai dureroas` amintire este momentul \n
care a fost b`tut` de so] [i l`sat` \ntr-o balt` de snge.
Am decis s` vorbesc pentru c` vreau s` \mi caut
lini[tea. Legal suntem divor]a]i, dar nici acum nu pot
s`-mi cresc fetele f`r` s` intervin` \n via]a noastr`. |n
urm` cu trei s`pt`mni am fost dat` afar` din casa \n
care aveau domiciliul copiii mei. Era locuin]a bunicului
fostului meu so], din localitatea Valea Lung`. Dup` ce
ne-am desp`r]it, am r`mas acolo cu fetele [i aveam de
gnd s`-mi iau o locuin]` prin programul Prima Cas`.
|ntr-o sear` a venit fosta soacr` [i fosta cumnat` [i au
\nceput s` ia lucruri din cas`. Un dulap l-au distrus
sub ochii mei, doar ca s`-mi demonstreze c` fac ce
vor ele. Ne-au obligat s` ne mut`m \ntr-o singur` camer`
[i a \nceput circul. |n acea noapte a venit un echipaj
de poli]ie de la Tome[ti, dar nu a rezolvat mare lucru
pentru c` eu nu am acte pe locuin]`. So]ul mi-a spus
s`-i dau fetele pn` \mi g`sesc o cas`. Am refuzat [i
am apelat la fratele meu. Toate trei locuim acum \ntr-
o sigur` camer` [i ne \ngr`m`dim \ntr-un singur pat.
Am fost lovit` cu picioarele [i fata cea mare m-a v`zut
\n ce hal ar`tam, a spus Doina Crju.
Pompierul \[i acuz`
so]ia de calomnie
Femeia recunoa[te c` a f`cut o gre[eal` atunci cnd
[i-a retras toate plngerile depuse la Sec]ia IV de Poli]ie.
A vrut s` [tearg` totul cu buretele, dar a ajuns s` fie
scoas` vinovat` pentru tot. Pompierul Luis Michidu]`
are dreptul s`-[i ia fetele de dou` ori pe lun` [i este
obligat s` pl`teasc` pensie alimentar` \n valoare de 200
de lei pentru fiecare copil. |nainte de divor] am \ncercat
s` plec \n Belgia s` muncesc, dar m-am \ntors s`-mi
recuperez fetele. Fostul so] le luase cu el s` locuiasc`
\mpreun` cu actuala logodnic`. Cea mare mi-a spus la
telefon c` vrea acas`, c` este obligat` s` spun` mam`
unei alte femei [i c` a fost martor` la mai multe scene
de dragoste dintre cei doi. Am fost lovit` de multe ori
[i f`cut` \n toate felurile. Nu doream dect un r`gaz
s`-mi g`sesc o locuin]` [i apoi plecam din casa unde
am stat \mpreun` at]ia ani. El locuie[te acum \ntr-un
apartament de trei camere cu logodnica, iar eu cu fetele
ne chinuim \ntr-o camer`, a mai spus Doina. Pompierul
Luis Michidu]` sus]ine c` este nevinovat [i c` este
calomniat \n mod abuziv de femeia cu care a fost
c`s`torit. B`rbatul sus]ine c` [i-a ref`cut via]a [i c` tot
circul este inventat de fosta so]ie. Nu am lovit-o
niciodat`, iar din cas` a plecat de bun`voie. Eu locuiesc
acum cu actuala logodnic`, lng` care mi-am ref`cut
via]a. Actuala logodnic` era \ntr-adev`r o apropiat` a
familiei noastre. Doina s-a certat cu mama \n momentul
\n care a vrut s` ia din cas` ni[te mobilier. Toat` poli]ia
o cunoa[te [i nu a putut demonstra niciodat` c` am
b`tut-o. Nu \n]eleg care e miza, probabil vrea s` m`
[antajeze. Urm`re[te s` ob]in` bani de la mine. Eu
aveam un program \nc`rcat [i ea m` acuza de infidelitate.
Dac` continu` a[a, o voi da \n judecat` pentru calomnie,
a precizat Luis Michidu]`. Din tot acest conflict, pornit
de cei doi adul]i, cel mai mult au de suferit cele dou`
feti]e \n vrst` de 10 [i 7 ani. Sunt martore la replici
dure, la certuri aprinse [i nu mai \n]eleg de ce p`rin]ii
nu le pot alinta ca \nainte [i \n acela[i timp s`-[i vad`
de via]a lor separat.
Alina ACSINTE
Lun` de lun`, ie[enii sunt nevoi]i
s` ]in` \n spate pe banii lor pe cei care
se consider` a fi marii politicieni ai
jude]ului. Reprezentan]ii institu]iei jude]ene
\[i permit s` se plimbe de cte ori
poftesc la diverse conferin]e [i \ntlniri
fie \n ]ar`, fie \n str`in`tate pe bani
publici, s` se cazeze la cele mai luxoase
hoteluri [i s` arunce cu mii de lei doar
pe o singur` noapte de cazare. A[a a
f`cut [i Cristian Adomni]ei, actualul
pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i,
care \n ultimul an, a avut parte de zeci
de deplas`ri \n ]ar` [i \n str`in`tate,
costurile acestora fiind suportate din
bani publici. Adomni]ei s-a cazat unde
a crezut de cuviin]` c` ar fi mai bine,
la hoteluri dintre cele mai luxoase, cu
vedere ct mai bun` [i condi]ii irepro[abile.
{i nu a fost doar el cel care s-a bucurat
de asemenea condi]ii pe banii altora,
ci [i vicepre[edin]ii s`i sau chiar lipitorii
de afi[e pe care i-a adus \n institu]ie
cu trud`. Cotidianul BUN ZIUA IA{I
a relatat \n urm` cu ceva timp despre
una dintre excursiile pre[edintelui
Consiliului Jude]ean Ia[i la Paris, la o
conferin]` dedicat` descentraliz`rii romno-
franceze. Pre[edintele CJ s-a cazat atunci
la hotelul Regina din Paris, iar pentru
o noapte la stabilimentul de patru stele,
CJ a pl`tit 300 euro. Sejurul de o zi
al pre[edintelui CJ a costat la acea
vreme \n total 7.000 lei. Din ace[ti bani,
5.200 lei au fost achita]i pe biletul de
avion, Adomni]ei alegnd s` zboare cu
un avion al companiei TAROM.
{i asta nu a fost tot. Adomni]ei
prefer` [i hotelurile de lux din ]ar`.
Recent, pre[edintele CJ a fost \n Tulcea,
la o \ntlnire a Uniunii Na]ionale a
Consiliilor Jude]ene din Romnia. Cazarea
a costat aproape 900 de lei, stabilimentul
din Delt` fiind unul cunoscut la nivelul
\ntregii ]`ri. De altfel, din imaginile
postate pe site-ul www.bzi.ro se poate
vedea limpede luxul \n care pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i a stat \n acea
scurt` perioad` \n care nu a f`cut nimic
altceva dect s` aprobe proiectele
demarate de Uniune. Adomni]ei a ales
[i de aceast` dat` un hotel luxos, cu
vedere la Delta Dun`rii, cu preparate
culinare alese [i cte [i mai cte.
Deplas`ri pentru
lipitori de afi[e
Nu doar Adomni]ei s-a plimbat lini[tit
prin cele mai scumpe locuri pentru a
participa la diverse seminarii [i dezbateri
care nu aveau nicio influen]` asupra
locuitorilor jude]ului Ia[i. Acesta i-a
trimis \n deplas`ri costisitoare [i pe
subalternii s`i. |ntr-una din aceste excursii
au fost vicepre[edintele Victor Chiril`
[i C`t`lin Timofciuc, un lipitor de afi[e
promovat \n CJ de viceprimarul Marius
Dang`. Cei doi au luat cte un bilet
de avion cu destina]ia Paris, prin aceea[i
agen]ie Icar Tours SRL, ce apar]ine lui
Florin Brh`lescu, un apropiat al lui
Adomni]ei. Icar Tours a \ncheiat \n
ultima vreme numeroase contracte cu
CJ Ia[i, costurile totale fiind uria[e.
Chiril` [i Timofciuc au participat timp
de trei zile la un summit privind regiunile
[i criza, desf`[urat la Paris. Biletul de
avion a costat peste 1.200 de euro, \n
timp ce cazarea \n capitala Fran]ei a
ajuns la cteva sute de euro. |n ultimul
timp, CJ Ia[i a ajuns s` ]in` secret
pn` [i deplas`rile pe care le fac cei
din institu]ie. O simpl` solicitare public`
pentru a vedea cuantumul deplas`rilor,
facturile aferente [i toate detaliile legate
de cheltuieli, este de cele mai multe
ori respins` de conducerea institu]iei.
Vlad ROTARU
Ie[enii pl`tesc cu mii
de euro luxul \n care
se l`f`ie Adomni]ei
Jude]ul Ia[i suport`
lunar din bugetul
propriu plata
ctorva mii de euro
pentru deplas`rile [i
cazarea [efilor
institu]iei la tot felul
de \ntlniri \n ]ar` [i
str`in`tate. Numai
c` ace[ti bani se
duc pe cheltuieli de
cazare la hoteluri de
lux, pe bilete dintre
cele mai scumpe [i
pe restaurante
fi]oase. Conducerea
Consiliului Jude]ean
Ia[i prefer` \n
general vizitele la
Paris, unul dintre
cele mai scumpe
ora[e din Europa
Medicul de]ine un cabinet \n
ambulatoriul unui spital din
Ia[i. Spa]iul de 18,11 metri
p`tra]i i-a fost vndut la un
pre] modic, riscnd ca
ambulatoriul s` nu mai
primeasc` autoriza]ie,
deoarece cele dou` filtre
unde sunt izola]i copiii cu
poten]ial contagios au intrat
\n proprietatea medicului
A fost unul dintre cei mai privilegia]i
medici din sistemul sanitar, ob]innd cu
u[urin]` un spa]iu generos \n ambulatoriul
Spitalului de copii Sf. Maria din Ia[i.
Spa]iul, \n suprafa]` de 18,11 metri p`tra]i,
format din cabinet [i dou` magazii, a
intrat definitiv \n proprietatea medicului
respectiv, dup` ce Consiliul Jude]ean i
l-a oferit la un pre] modic. Cele dou`
magazii au fost filtrele ambulatoriului
unde erau izola]i copiii cu poten]ial
contagios. Este vorba despre stomatologul
Gabriela {tefan, so]ia prof. dr. Mircea
Onofriescu, manager la Maternitatea Cuza
Vod` din Ia[i. Chiar dac` au fost discu]ii
aprinse cu cei din conducerea spitalului
din anul 2011, care s-au opus ca cele
dou` filtre ale ambulatoriului s` fie vndute
c`tre dr. Gabriela {tefan, aceasta a reu[it
s` ob]in` tot spa]iul. Medicii din unitatea
medical` se plng c` atunci cnd unul
dintre copiii interna]i \n spital are o
urgen]` stomatologic`, Gabriela {tefan
refuz` s` le ofere consulta]ie. Mai mult,
au fost situa]ii \n care stomatologul a
scris \n fi[a de observa]ie c` refuz` s`
ofere consulta]ii. Cabinetul este privat
[i nu sunt \n contract cu Casa de Asigur`ri
de S`n`tate. Nu s-au oferit consulta]ii
pentru c` am renovat cabinetul [i va
func]iona din nou peste zece zile. Eu nu
refuz niciun copil din spital. A fost o
perioad` \n care nu am oferit consulta]ii,
pe vremea profesorului Burlea, cnd era
manager, pentru c` nu aveam un contract
de prest`ri servicii cu unitatea medical`.
Nu mai puteam face fa]` cheltuielilor.
Ani de zile i-am servit pe gratis. De
cteva luni am \ncheiat un contract de
prest`ri servicii cu spitalul [i nu refuz
niciun caz. Toate tratamentele pentru
copiii interna]i \n spital sunt decontate
la cabinet de spital la tarifele stabilite de
Casa de Asigur`ri de S`n`tate. Sunt copiii
de la Oncologie cu perioade lungi de
spitalizare care beneficiaz` de serviciile
noastre stomatologice. Persoane cu handicap,
b`trni cu pensii mici, nu s-a pus problema
[i le-am oferit servicii gratuite, a declarat
dr. Gabriela {tefan Onofriescu.
Managerul Spitalului de copii Sf. Maria
a spus c` anul viitor, cu fonduri europene,
va construi un corp de cl`dire \n curtea
unit`]ii medicale, unde vor func]iona
cabinete medicale \n regim de ambulatoriu,
printre care [i un cabinet stomatologic.
Anul viitor vom demara un proiect
european pentru a ridica un corp de
cl`dire, corpul B al ambulatoriului de
specialitate, unde vom completa cu cabinete
medicale pe care nu le avem acum \n
ambulatoriu. Atunci vom face [i un cabinet
stomatologic al spitalului. Linia de finan]are
se deschide \n a doua jum`tate a anului
2014, a declarat dr. Radu Terinte, manager
la Spitalul de copii Sf. Maria din Ia[i.
Sorin PAVELESCU
Acuza]ii grave pentru nevasta
unui influent medic din Ia[i
Este poli]ist de 9 ani [i este l`udat nu numai de
conducerea Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i, ci [i de poli]i[tii din Londra
|n vara anului trecut a mers \n misiune \n Londra, \n
cadrul unui proiect pilot
Rezultatele sale au fost bune, astfel c` a fost
chemat din nou \n Anglia, pentru a ajuta la
destructurarea unei re]ele infrac]ionale formate din
romni care furau cupru
I s-a propus s` plece din nou \ntr-o misiune
interna]ional`, \ns` a refuzat, pentru c` este
proasp`t t`tic
Nu exclude ca \n viitor s` participe la o alt` misiune
interna]ional`, mai ales c` se afl` \n topul ierarhiei \n
grupa de rezerv` a poli]i[tilor dispu[i s` participe la
astfel de ac]iuni
O femeie \n vrst` de 34 de ani a fost omort`,
ieri dup`-amiaz`, \n plin` strad`. Gabriela Prcoi, mam`
a doi copii, locuie[te pe strada Stejar, \n cartierul
T`t`ra[i, [i a fost ucis` \n apropierea locuin]ei, pe
strada Ciurchi. Cu o cruzime greu de descris, agresorul
i-a t`iat gtul cu un cu]it, apoi i-a aruncat trupul la
marginea drumului, \ntre copaci. C]iva dintre trec`torii
care au observat c` femeia se certa cu un b`rbat i-
au descoperit trupul ne\nsufle]it [i au dat alarma la
112. Medicii care au ajuns la fa]a locului nu au reu[it
dect s` constate decesul [i le-au transmis poli]i[tilor
c` avea o plag` \njunghiat` laterocervical` stng`, cu
sngerare masiv`. La scurt timp, to]i [efii poli]iei s-
au deplasat la fa]a locului, \n frunte cu chestorul Ioan
Scripniciuc, [eful Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i. Imediat, martorii au fost audia]i [i ne-au dat
semnalmentele autorului. Ace[tia au povestit c` i-au
v`zut cum se certau, erau agresivi verbal [i dup`
discu]ia pe care o purtau, p`reau c` se cunosc, au
precizat surse din cadrul anchetei. Criminali[tii au
ridicat probe [i au f`cut fotografii pn` \n jurul orei
21.00, atunci cnd trupul ne\nsufle]it al femeii a fost
ridicat [i dus la Institutul de Medicin` Legal`, \n
vederea efectu`rii necropsiei. Medicii legi[ti vor stabili
ora exact` a decesului [i arma crimei, care \nc` nu a
fost g`sit`. Din cauza \ntunericului, cercetarea la fa]a
locului a fost sistat`, urmnd a se relua \n aceast`
diminea]`. Zona a fost p`zit` pe tot parcursul nop]ii.
Poli]i[tii au fost sesiza]i despre faptul c` o persoan`
de sex feminin a fost g`sit` decedat` cu mai multe
pl`gi \njunghiate \n zona gtului. S-a constituit un cerc
de suspec]i, sper`m s` identific`m autorul \n cel mai
scurt timp, a declarat Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt
al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
Principala ipotez`:
o crim` pasional`
Audierile martorilor au avut loc la sediul Sec]iei
4 Poli]ie. Cazul se afl`, \ns`, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe lng` Tribunalul
Ia[i. Anchetatorii au exclus varianta unei tlh`rii, pentru
c` portofelul, banii [i bijuteriile femeii nu au fost luate.
Un singur autor, iar una dintre ipoteze este c` suspectul
este concubinul ei, a precizat chestorul Ioan Scripniciuc,
[eful IPJ Ia[i. La prima vedere nu pare a fi locul \n
care a fost ucis`, probabil c` fapta a fost comis` \n
apropiere, dar nu avem vizibilitate. Nu i s-a furat nimic.
Avem o pist` pe care mergem, iar mine diminea]`
(ast`zi - n.r), relu`m cercetarea la fa]a locului, a
declarat Victor Codreanu, procurorul care se ocup` de
caz. |n jurul orei 23.00, presupusul autor Petru Toderic`,
de 33 de ani, a fost prins.
Ana OLEINIC
Fosta so]ie a unui pompier ie[ean rupe t`cerea.
Dou` minore sunt primele victime
Crim\ `n T\t\ra[i. Unei femei i-a fost t\iat gtul `n plin\ strad\
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`). Natural`
100% (ECO). Pre]: 20 RON/Kg. Rela]ii
0765.394295 sau 0754607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit indiferent
de cantitate . Se emite [i factur`.
TELEVIZOR COLOR diag. 27 cm,
aspirator, mas` de c`lcat rufe. Rela]ii
la tel. 0756.769876.
MONOGRAFIA JUDO-ului ie[ean, la 45
ani. Ideal` pentru colec]ionari. Tel.
0784.730430.
TICHET RABLA - PRE} BUN. Tel.
0748.055158.
RULOT ADRIA OPRIMA 4256 do
model 1993, cu cort nou complet
(perdelu]e geamuri). Max autorizat:
1000 kg. Greutate proprie: 610 kg.
Lungime: 4880. La]ime: 2090. Ideal
pentru automobile mici. Men]inut` \n
stare excep]ional`, unic proprietar \n
Romnia [i \nmatriculat` \n Ia[i, WC
portabil cu carcas`, are 2 canapele
care se transform` \n paturi (unul de o
persoan` [i cel`lalt de 2 persoane),
buc`t`rie cu aragaz 2 arz`toare,
frigider congelator pe gaz/12v/220v,
chiuvet` din inox, rezervor ap` potabil`
pentru chiuvet`, panou comand`
modern automat, \nc`lzire -
TRUMATIC cu aprindere electric`.
Rulota are autonomie datorit` bateriei
proprii,/12v/220v, plase [i u[` insecte,
toate geamurile se deschid, trap`,
mochet` de trafic intens, ITP valabil
pn` \n 2016. Pret 2200 euro
negociabil. Asigur`m transport \n orice
ora[! Rela]ii la telefon: 0749.063551.
SC ROMCARN SRL Pa[cani vinde
Strung SMD 400 [i Frez` EUS 25.
Rela]ii la telefon 0723.511432.
Garaj tabl` - demontabil. Foarte bun,
mare, pentru str`mutare. Tel.
0743.166575.
VNZRI IMOBILIARE
TEREN pentru vile la intrarea \n IA{I [i
\n comuna CEAHLU \n pozi]ie feeric`.
Telefon. 0724.521788.
TEREN - PARCELE, LA SCULENI:
4200 metri p`tra]i, la 200 de metri de
Vama Sculeni, 5.000 metri p`tra]i [i
11.200 de metri p`tra]i, cu deschidere
la Drumul European E583, aproape de
Vama Sculeni. Pre] negociabil [i
extrem de avantajos. Telefon:
0754.305189.
INTRAVILAN 487 mp, cu utilit`]i, Ia[i -
Bularga, str. Atelierului nr. 5, aproape
de Carrefour - Baza 3, CET - Autogara
Eurovoiaj. 80 E/mp. Tel. 0768.344159.
CUMPRRI
Societate comercial` cump`r` urgent,
\n rate, autoutilitar` DACIA 5 locuri sau
provenien]` str`in`. Poate fi [i
ne\nmatriculat`. Tel. 0726.844982.
CREDIT AMANET cump`r` aur, argint,
ceasuri, electronice, autoturisme [i
diamante. Oferim pre]uri maxime.
0745.333222.
|NCHIRIERI
Caut camer` de c`min/garsonier`
pentru 1 persoan`, pe termen lung.
Tel: 0745.786503.
HAL 210 mp + SEPARAT
PLATFORM BETONAT 3100 mp
(posibilitate parcelare) - lng` Pia]a
Dacia. 0756.203705.
SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE ABA
pentru persoanele diagnosticate cu
sindromul autist. M` pute]i contacta la:
0752.616355.
BIROU DE MEDIATOR ROXANA-
ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4, bl.
Pene[ Curcanul, ALDO Office Center,
biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX
0232.260.210; mobil: 0742.137.500;
e-mail: roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com . OFERIM
SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N
DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI
(divor], partaj, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti minori, stabilire locuin]`
minori, program vizitare, etc ),
CONFLICTE COMERCIALE; DREPT
CIVIL (succesiuni, granituire,
revendicare, preten]ii, evacuare,
partaje, obliga]ia de a face),
INFRAC}IUNI LA PLNGEREA
PREALABIL (lovire, v`t`mare
corporal`, furt \ntre so]i, abuz de
\ncredere, violare de domiciliu,
tulburare de posesie, abandon de
familie), INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPCAREA PR}ILOR |NLTUR
RSPUNDEREA PENAL,
ACCIDENTE DE CIRCULA}IE,
MALPRAXIS, LITIGII DE MUNC,
PROTEC}IA CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUAL,
EDUCA}IE {I |NV}MNT, etc. CU
NOI VE}I REU{I CE V PROPUNE}I.
ACCEPT DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea certificatului de
informare sunt gratuite!!!!
SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri
academice \n ]ar` [i str`in`tate
precum [i atest`ri profesionale \n
domeniul financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [i
bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri
societ`]i; * Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]` economico-
financiar`, drept comercial parte
economic`; * Transformare, fuziune,
dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse
umane; * Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.
ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTUR, EFECTUEZ
PROIECTARE CLDIRI, orice
func]iune, documenta]ii autorizare
DTAC, Planuri Urbanistice PUD, PUZ,
PUG, Proiecte Tehnice PTh, Scenatii
Siguran]` Foc, Amenajari Interioare,
Detalii Execu]ie DE, Asisten]` Tehnic`
AT., Consultan]` demarare investi]ii \n
construc]ii, \ncepnd cu achizi]ionare
teren. Practic pre]uri decente. Rela]ii la
tel: 0726.132243, 0748.555733,
0770.673065.
LOCURI DE MUNC
Angaj`m o doamn` serioas`, activ`,
educat`, calm`, eventual cu studii
superioare sau fost` \nv`]`toare /
educatoare, care s` se ocupe cteva
ore pe zi, dup`-amiaza, de un copil \n
vrsta de 5 ani. De asemenea,
angaj`m o doamn` pentru cur`]enie \n
casa. Cerem maxima seriozitate! Mai
multe am`nunte la telefon:
0722.929646.
Companie elve]ian` caut` colaboratori
pentru activitate de TURISM ONLINE.
Informa]ii la: www.swisshalley.com [i
tel: 0722.301569.
SC Light Cleaning SRL angajeaz`
lucr`tori \ntre]inere cur`]enie \n
domeniul serviciilor de cur`]enie
profesional`. Rela]ii la tel:
0724.257.526. A[tept`m cv.urile d-
voastr` la e-mail:
herdesviorel@yahoo.com.
Kollman angajeaz` electronist
depanare SMD, designer, asistent
manager/marketing. office@kollman.ro
Angajez bon` - menajer` \ngrijire copil
6 luni. Intern`, f`r` obliga]ii,
disponibil`, de preferabil v`rsta 35 - 50
ani. Salariu avantajos. Tel.
0746.022316.
Firm` de paz` angajeaz` agent de
securitate. Rela]ii la tel. 0755.073483.
COMPANIE DIN IA{I recruteaz` pentru
angajare imediat` personal calificat,
pentru urm`toarele posturi:
recep]ioner, osp`tar, [ef sal`, [ef
restaurant, administrator-gestionar
depozit alimente. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` trimit` CV pe adresa de mail:
departamentrecrutare@yahoo.com.
Oferim [i solicit`m seriozitate maxim`.
CITA}II
Numitul Nistor D. Vasile, cu ultimul
domiciliu cunoscut n jud. Ia[i, com.
Valea Lupului, Ferma Capri]a, este
chemat la Judec`toria Ia[i, n dosarul
12332/245/2012, n calitate de prt,
cu termen de judecat` la data de
08.11.2013, complet C18, ora 12, n
proces pentru servitute trecere n
contradictoriu cu reclamantul Bungeac
Ionu] Daniel.
MEDIU
PUIU IOAN anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
EXTINDERE {I BRAN{AMENT GAZE
NATURALE propus a fi amplasat n
JUD IA{I, COM BARNOVA titular
PUIU IOAN. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i, Str Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, n zilele de luni
- joi, ntre orele 8.00 16.30, vineri
\ntre orele 8.00 - 14.00 [i la domiciliu.
Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM IA{I.
PRISCARIU MIHAI - SORIN titular al
PUZ Introducere teren \n intravilan \n
scopul construirii de locuin]e,
amplasat \n sat Doroban], com.
Aroneanu, jud. Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a avizului de mediu. Prima
versiune a proiectului de plan/ program
propus poate fi consultat` la sediul
APM Ia[i - str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10
bis, \n zilele de luni - joi (orele 8.00 -
16.30) [i vineri (orele 8.00 - 14.00).
Observa]iile publicului se primesc la
sediul APM Ia[i - str. Th. V`sc`u]eanu
nr. 10 bis. \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
FRUNZA MIRCEA titular al proiectului:
Extindere conduct` distribu]ie G.N.,
bran[ament [i post reglare, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre APM Ia[i:
nu se supune evalu`rii impactului
asupra mediului, \n cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul Extindere
conduct` distribu]ie G.N., bran[ament
[i post reglare m`sur`, propus a fi
amplasat \n loc. Pietr`ria str. Parului
nr. 12. Proiectul deciziei de \ncadrare
[i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia mediului
APM Ia[i, din mun. Ia[i, str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n zilele de luni
- joi, \ntre orele 8.00 - 16.30 [i vineri,
\ntre orele 8.00 - 14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
http//apmis.anpm.ro . Publicul
interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen de 5
zile de la data public`rii prezentului
anun].
VARVARA CTLIN titular al
proiectului: Extindere conduct`
distribu]ie G.N., bran[ament [i post
reglare , anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre APM Ia[i: nu se
supune evalu`rii impactului asupra
mediului, \n cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul Extindere conduct`
distribu]ie G.N., bran[ament [i post
reglare masur`, propus a fi amplasat
\n loc. Ia[i, stradela Moara de Vnt NC
5484/1, 5484/3, 5484/7. Proiectul
deciziei de \ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i, din mun.
Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n
zilele de luni - joi, \ntre orele 8.00 -
16.30 [i vineri, \ntre orele 8.00 - 14.00,
precum [i la urm`toarea adres` de
internet: http//apmis.anpm.ro . Publicul
interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen de 5
zile de la data public`rii prezentului
anun].
NOTIFICRI
Casa de Insolven]` Moldova IPURL
Ia[i, cu sediul \n Mun. Ia[i, str. Sf.
Laz`r nr. 27, jud. Ia[i, RFO
0025/2006, notific` deschiderea
procedurii generale a insolven]ei
debitoarei S.C. Interior Construct
S.R.L., cu sediul social n sat Lunca[i,
comuna H`l`uce[ti, jud. Ia[i,
J22/2882/2008, CUI 24522842, dosar
6692/99/2013 (369/2012)-Tribunalul
Ia[i. Prin SC 1557/22.10.2013 s-au
stabilit urm`toarele termene: termen
limit` depunere crean]e 06.12.2013;
afi[are tabel preliminar 27.12.2013;
depunere contesta]ii in 5 zile de la
publicarea tabelului preliminar \n BPI,
solu]ionare contesta]ii [i \ntocmire
tabel definitiv: 18.02.2014. Prima
Adunare a Creditorilor pentru alegerea
comitetului creditorilor [i a
pre[edintelui comitetului,confirmarea
administratorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia,aprobarea
raportului asupra cauzelor care au dus
la insolven]`, precum [i orice alte
aspecte necesare derul`rii procedurii
din data de 06.01.2014, ora 10.00 [i
AGA debitoarei pentru desemnare
administrator special din 04.11.2013,
ora 11.00 sau din 11.11.2013, ora
11.00 vor avea loc la sediul
administratorului judiciar.
Prin Sentin]a Civil` nr.
1594/23.10.2013 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i n dosarul nr.:
4698/99/2013 (format vechi
233/2013), s-a dispus deschiderea
procedurii falimentului mpotriva
debitorului S.C. TROLL-CAM S.R.L.,
CUI 16969646, cu sediul social n Ia[i,
B-dul Alexandru Cel Bun, Nr. 41, Bl.
F1, Sc. B, Parter, Ap. 1, jud. Ia[i,
O.R.C.: J 22 / 2531 / 2004. n calitate
de lichidator judiciar a fost desemnat
ARGO IPURL, cu sediul social n Ia[i,
{os. Nicolina, nr. 5, bl. 928B, sc. D,
et. 2, ap. 6 tel 0744.787274. S-au
stabilit urm`toarele termene limit`: -
06.01.2014 pentru depunerea cererilor
de admitere a crean]elor; - 16.01.2014
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor; -
19.03.2014, ora 9.00 pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii la
tabelul preliminar [i definitivarea
tabelului de crean]e [i pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor la
31.03.2014; - 27.01.2014 ora 12,00
[edin]a adun`rii creditorilor la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, {os.
Nicolina, nr. 5, bl. 928B, sc. D, et. 2,
ap. 6, pentru alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea pre[edintelui
acestuia, desemnarea lichidatorului
judiciar [i stabilirea remunera]iei
acestuia. Cererea de admitere a
crean]ei trebuie s` cuprind`:
numele/denumirea creditorului,
domiciliul/sediul, suma datorat`,
temeiul crean]ei precum [i men]iuni cu
privire la eventualele drepturi de
preferin]` sau garan]ii. La cerere vor fi
anexate documentele justificative ale
crean]ei [i ale actelor de constituire de
garan]ii, dovada privind achitarea taxei
judiciare de timbru [i a timbrului
judiciar.
Prin Sentin]a civil` nr. 1581 din data
de 23.10.2013 a Tribunalului Ia[i -
Sec]ia II CIVILA - FALIMENT , dosar
nr. 4917/99/2012, format vechi nr.
313/2012, s-a dispus deschiderea
procedurii falimentului fa]` de
debitoarea S.C. MOBILEC EXPERT
S.R.L.cu sediul \n localitatea Miroslava,
jud. Ia[i, \nregistrat` la Registrul
Comer]ului cu nr. J22/2006/2006, CUI
18943464. Dispune dizolvarea
societ`]ii debitoare [i ridicarea
dreptului de administrare al debitorului.
Fixeaz` termenul maxim de predare a
gestiunii c`tre lichidatorul judiciar,
\mpreun` cu actele prev`zute de art.
28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006,
precum [i lista actelor [i opera]iunilor
efectuate dup` deschiderea procedurii
pna la data de 23.10.2013, Creditorii
debitoarei, trebuie s` procedeze la
nscrierea la masa credal` a acestuia,
prin depunerea cererii de admitere a
crean]ei n condi]iile urm`toare:
4.1.1.Termenul limit` pentru
depunerea cererii de admitere a
crean]elor n`scute \n timpul procedurii
la 13.12.2013; 4.1.2.Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor n`scute \n
timpul proceduruii, \ntocmirea, afi[area
[i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor la data de 20.12.2013;
4.1.3.Termenul pentru solu]ionarea
contesta]ilor la crean]ele n`scute in
timpul procedurii 05.03.2014, ora
11,00; 4.1.4 Fixeaz` termenul pentru
definitivarea [i afi[area tabelului
definitiv consolidat al crean]elor la
31.03.2014; 4.1.4.Fixeaz` data primei
[edin]e a creditorilor la data de
07.06.2013, ora 15,00 la sediul
lichidatorului. Pentru informa]ii
suplimentare v` adresa]i lichidatorului
judiciar telefon: 0727.331497. Cererea
de nscriere a crean]ei n tabelul
preliminar va fi nso]it` de documente
justificative, va fi timbrat` [i se va
depune un exemplar la dosarul cauzei
[i un exemplar la lichidatorul judiciar
din Ia[i, b-dul Prim`verii nr. 13, bl. D1-
A, et. 1, ap. 6. Lichidator judiciar
C.I.P.I. Hotea M. Lily
MARKAS IPURL, administrator judiciar
al debitorului S.C. INCONTRO
RISTORANTE S.R.L., cu sediul social
n mun. Ia[i, bd. T. Vladimirescu, nr.
60, corp I2, et. 1, jud. Ia[i,
CUI:27187939, J22/985/2010,
conform Sentin]ei civile nr.
1559/22.10.2013, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i Judec`tor Sindic n
dosarul nr. 7850/99/2013 (481/2013),
va notific` privind: Deschiderea
procedurii generale a insolven]ei
mpotriva S.C. INCONTRO
RISTORANTE S.R.L. Creditorii trebuie
s` procedeze la nscrierea la masa
credal` ]innd cont de termenele
limit`: depunerea cererilor de admitere
a crean]elor 06.12.2013; verificarea
crean]elor, ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
27.12.2013; solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar [i
afi[area tabelui definitiv 18.02.2014;
Adunarea creditorilor 06.01.2014,
ora 12.00, la sediul administratorului
judiciar din mun. Ia[i, Bd. N. Iorga, nr.
1B, bl. L2, ap. 3, jud. Ia[i.
MARKAS IPURL, lichidator judiciar al
debitorului S.C. ZONE DECOR S.R.L.,
cu sediul social n mun. Ia[i, str.
Mitropolit Varlaam, nr. 11, birou 7, jud.
Ia[i, CUI:21633234, J22/1282/2007,
conform Sentin]ei civile nr.
1588/23.10.2013, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i Judec`tor Sindic n
dosarul nr. 3800/99/2013 (173/2013),
va notific` privind: Deschiderea
procedurii simplificate a insolven]ei [i
intrarea n faliment mpotriva S.C.
ZONE DECOR S.R.L. Creditorii trebuie
s` procedeze la nscrierea la masa
credal` ]innd cont de termenele
limit`: depunerea cererilor de admitere
a crean]elor 06.01.2014; verificarea
crean]elor, ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
16.01.2014; solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar [i
afi[area tabelui definitiv 19.03.2014;
Adunarea creditorilor 27.01.2014,
ora 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, Bd. N. Iorga, nr.
1B, bl. L2, ap. 3, jud. Ia[i.
Notificare deschiderea procedurii de
faliment Nr. 6.074/29.10.2013. Date
privind dosarul: num`r dosar
4907/99/2013 (252/2013) Tribunal Ia[i,
Sec]ia II Civila - Faliment, Judec`tor
sindic Mihaela Coruga Butuca. Debitor:
SC DOMNITA STAR SRL, cod de
identificare fiscal` 5029741, sediul
social n Municipiul Ia[i, [os. P`curari
nr. 126, bl. 584, et. 5, ap. 19, cam. 1,
jude]ul Ia[i, num`r de ordine n
registrul comertului J 22/3008/1993.
Subscrisa Lichidator Company 2003
SPRL, n calitate de lichidator judiciar
al debitorului SC DOMNITA STAR SRL
conform Sentintei civile
nr.1593/23.10.2013 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civila -
Faliment, n dosarul 4907/99/2013
(252/2013), n temeiul art. 108 [i
art.109 alin.(1) si (2) din Legea privind
procedura insolven]ei, Notific`:
Deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei fa]` de debitorul SC
DOMNITA STAR SRL, prin intrarea
debitorului n faliment, dizolvarea [i
ridicarea acestuia a dreptului de
administrare, conform Sentin]ei civile
nr. 1593/23.10.2013 pronun]at` n
dosarul mentionat mai sus, cu obliga]ia
debitorului de a preda lichidatorului
judiciar, pn` pe data de 31.10.2013,
gestiunea [i actele prev`zute de art.28
alin.(1) din Legea nr. 85/2006.
Creditorii debitorului SC DOMNITA
STAR SRL trebuie s` procedeze la
nscrierea la masa credal` a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a
crean]ei n condi]iile urm`toare: 7.2.1.
Termenul pentru depunerea cererii de
admitere a crean]ei. Termenul limit`
pentru depunerea cererilor de admitere
a crean]elor asupra averii debitorului
este la 06.01.2014. |n temeiul art.76
alin. (1) din Legea privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii de
admitere a crean]ei pn` la termenul
men]ionat atrage dec`derea din
drepturi privind crean]a/crean]ele pe
care le de]ine]i mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin
hot`rrea de deschidere a procedurii:
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 16.01.2014. Termenul
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii [i definitivarea tabelului de
creante la 19.03.2014, ora 9.00 [i
pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la 31.03.2014. Adunarea
creditorilor. Se notific` faptul c` prima
Adunare a creditorilor va avea loc la
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civila -
Faliment, din Ia[i, str. N. Gane nr. 20
A, n data de 27.01.2014 orele 13.00,
avnd ca ordine de zi: alegerea
comitetului creditorilor, desemnarea
pre[edintelui acestuia, confirmarea
lichidatorului judiciar si stabilirea
remunera]iei lichidatorului judiciar [i
stabilirea renumera]iei lichidatorului
judiciar, precum [i a oric`ror alte
aspecte necesare derul`rii procedurii.
Deschiderea procedurii insolven]ei se
notific` Oficiului registrului comer]ului
de pe lng` Tribunalul Ia[i pentru
efectuarea men]iunii. Lichidator
Company 2003 SPRL, coordonator,
ing. Diaconu Elena, practician n
insolven]`
DECESE

So]ia, copiii [i nepo]ii,


\nm`rmuri]i de durere, anun]`
decesul celui ce a fost un bun
[i deosebit so], tat`, bunic, VASILE
VACARU. Corpul ne\nsufle]it este
depus la biserica Sf. Teodor. Slujba
de \nmormntare va avea loc
smb`t`, 2 noiembrie 2013, la
aceea[i biseric`, iar cortegiul va
pleca spre cimitirul Sf. Vasile. Nu te
vom uita niciodat`.
CONDOLEAN}E

Senatul [i Consiliul de
Administra]ie al Universit`]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` Ia[i regret` profund
trecerea n nefiin]` a distinsului prof.
univ. dr. Gica GRADINARIU, fost
decan al Facult`]ii de Horticultur`
timp de 8 ani, recunoscut specialist
[i creator de [coala n pomicultur`,
dascal apreciat de colegi [i de
studen]i, devotat pe deplin profesiei
sale [i facult`]ii pe care a slujit-o cu
toat` priceperea, contribuind la
formarea a zeci de genera]ii de
\ngineri horticultori [i agronomi,
\nsuflndu-le profesionalism [i
dragoste fa]` de cultura pomilor [i
arbu[tilor fructiferi. nv`]`mntul
horticol sufer` o grea pierdere prin
dispari]ia fulgeratoare a neobositului
profesor, personalitate remarcabil` a
vie]ii academice [i [tiintifice
romne[ti, cunoscut [i recunoscut
pentru activitatea sa n ]ar` [i
str`in`tate. Transmitem compasiune
[i sincere condolean]e familiei
ndoliate. S`-l odihneasc` bunul
Dumnezeu n pace!

Suntem al`turi de familia


Gr`dinariu, greu \ncercat` de
pierderea fulger`toare a celui
care a fost prof. univ. dr. GICA
GRADINARIU, un tat` [i un so]
exemplar, dar [i un profesionist de
mare valoare. Sincere condolean]e
din partea familiei Bl`, Timi[oara.
MICA PUBLICITATE
PUBLI CI TATE
6
Joi, 31 octombrie
Editor - Constantin Mazilu
Redactor [ef - Magda Olteanu
Redactor [ef adjunct - C`t`lin
Boacn`, Florin Briaur
Social / S`n`tate - Alina Acsinte,
Narcis Pohoa]`
Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu
Administra]ie Locala / Politic - Vlad
Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu
Infrac]ional - Ana Oleinic
Economic - Vasile Miron,
Raluca Zamisnicu
Corectur` - Luciana Ungureanu
Editor [tiri online - Ioana Costea,
M`d`lina Mih`il`
Video reporteri - Ciprian Boboc,
Narcis Petre
Fotoreporter - Gheorghe Neam]u
PR & MARKETING - Emilia Lupu
Difuzare - Andrei Alexa
Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda,
C`t`lin Mih`il`
Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22
Tel.: 213.598; Fax: 216.277;
Mobil: 0788.313.620
e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN
ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR
sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie
interpretate ca atare. Orice asem`nare cu
realitatea poate fi pur \ntmpl`toare.
Materialele de pres` care apar \n
cotidianul BUN ZIUA IA{I cu simbolul
T trebuie considerate pamflete [i tratate
ca atare
Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te
serviciile Agen]iei Mediafax
Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru
fondator al Uniunii Na]ionale a Presei
Locale (UNPL)
ISSN 1844 4350
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Luni-Vineri 8
00
-20
30
,
Smb`t` 8
00
-19
00
,
Duminic` 9
00
-18
00
Ia[i, {os. Na]ional` 194,
0232.233.242, 0232.233.233
SPORT
Joi, 31 octombrie
7
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Cafeneaua cu specific libanez, un
ambient perfect dimineata pentru
o cafea si mic dejun, pentru
intalniri de afaceri, iar seara
pentru o narghilea cu diferite
arome, pune
la dispozitia clientului gustari
calde si sandvisuri.
Rezervari la nr. de tel.:
0232-222229.
Comunicat de pres`
Colegiul Costache Negruzzi Ia[i aniverseaz`, n perioada 30-31 octombrie
2013, 118 ani de existen]` a valorilor [i principiilor ce-l definesc, n spiritul
continuit`]ii [i al excelen]ei n educa]ie. Astfel, miercuri, 30 octombrie
2013, ncepnd cu ora 9.30, n amfiteatrul colegiului va fi lansat volumul
II al Analelor Costache Negruzzi Ia[i, se va prezenta proiectul Biblioteca
Virtual` [i vor fi premia]i elevii olimpici [i profesorii ndrum`tori. Festivitatea
se va ncheia cu un spectacol de muzic`, teatru [i poezie: Efigii negruzziste.
Manifest`rile vor continua joi, 31 octombrie 2013, de la ora 13.00, cu
deschiderea oficial` a Sesiunii na]ionale de comunic`ri [tiin]ifice a profesorilor,
sub genericul Nivelele realului senza]ie, imagine, concept, ce cuprinde
sec]iunea umanist` Eugen Lovinescu, sec]iunea [tiin]ific` Traian Lalescu
[i sec]iunea pedagogic` [i didactic` Spiru Haret. Prelegerea de deschidere
a sesiunii va fi sus]inut` de conf. univ. dr. Elena Seghedin de la Facultatea
de Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei din cadrul Universit`]ii Al. I. Cuza
Ia[i.
Programul activit`]ilor mai cuprinde manifest`ri sportive reunite sub
genericul Cupa Negruzzi 118, lansarea expozi]iei de art` fotografic` [i
plastic` ntre lumi [i o sear` de dans pentru elevi.
Regia Autonom` de Transport Public Ia[i
angajeaz` :
SOFERI AUTOBUZ
Dosarele de nscriere la selec]ie se depun la Serviciul Management
Resurse Umane din str. Silvestru nr.5 ( sediul RATP ) pn` pe data de
03 noiembrie [i vor con]ine cererea de participare la selec]ie insotit`
de un CV [i xerocopii dupa actele de stare civil` [i studii, permis
conducere, atestat profesional de transport persoane, recomand`ri, cazier
rutier [i judiciar.
Relatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0332404709.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI
str. Silvestru nr.5, Tel: 0232-267.772 / 0332 404.713, int:114
Fax: 0232-213.913,
e-mail: exploatare@ratp-iasi.ro
www.ratp-iasi.ro
BIROUL EXPLOATARE

RATP Iasi inIormeaz publicul cltor c, ncepnd cu 01.11.2013, se modiIic
programul urmtoarelor tonete:

Denumire tonet Luni-vineri
Smbta, duminica
yi srbtorile legale
Universitate 6-19 -
Tg. Cucu (Golia) 9-17 -
Dr. Savini 6-19 -
Frigorifer 6-19 -
T. Vladimirescu 6-19 -
Bloc Carmen 6-19 -
Podu Ros 6-19 -
Gara 5-22 6-22

Programul celorlalte tonete rmne neschimbat.
Cltorii interesati pot procura bilete de la automatele de bilete din statiile
unde acestea sunt amplasate sau prin intermediul telefonului mobil, prin
trimiterea unui SMS la numrul 7494 cu numrul liniei pentru o cltorie simpl
sau cu litera A pentru un abonament de o zi.
n urma discu]iilor strnite de amnarea
etapei cu num`rul 14 n vederea meciurilor
de baraj cu Grecia, staff-ul na]ionalei
Romniei a fost de acord ca runda s`
se dispute.
Dac` aceast` rund` s-ar fi amnat,
exista riscul ca multe meciuri s` se
dispute pe z`pad`, n mijlocul iernii.
Singurul meci care va fi reprogramat
r`mne Steaua - U Cluj. Steaua mai
are nc` dou` restan]e, cu Astra [i cu
Concordia. Astfel, n urma discu]iilor
dintre televiziuni [i FRF, s-a ajuns la
urm`torul program:
S`geata - Astra, joi, 7 noiembrie, ora
17:00, Dolce Sport
Vaslui - Petrolul, vineri, 8 noiembrie,
ora 19:00, Digi Sport 1
CFR - Dinamo, vineri, 8 noiembrie,
ora 21:30, Digi Sport 1
Boto[ani - Ceahl`ul, smb`t`, 9
noiembrie, ora 14:00, Digi Sport 1
Viitorul - Pandurii, duminic`, 10
noiembrie, ora 19:30, Digi Sport 1
Gaz Metan Media[ - Concordia Chiajna,
luni, 11, noiembrie, ora 18:00, Digi Sport 1
Corona Bra[ov- FC Bra[ov, luni, 11
noiembrie, ora 20:30, Digi Sport 1
ACS Poli Timi[oara - O]elul, luni, 11
noiembrie, ora 19:30, Dolce Sport
Reunirea juc`torilor pentru echipa
na]ional` este programat` pentru smb`t`,
9 noiembrie, cnd se vor prezenta juc`torii
din ]ar`. Primul joc al barajului Romnia
- Grecia se va disputa pe 15 noiembrie,
la Atena, iar returul la Bucure[ti, pe 19
noiembrie.
Vicecampioana olimpic` Corina C`prioriu
a c[tigat azi medalia de aur la categoria
57 de kilograme, la Grand Prix IJF de
la Qingdao (China), turneu de judo dotat
cu premii totale de 100.000 de dolari.
Corina C`prioriu a debutat n competi]ie
n grupa D, cu victorie n fa]a chinezoaicei
Tonjuan Lu, iar n semifinale a eliminat-
o pe sportiva brazilian` Tamires Da Silva.
n final`, C`prioriu s-a duelat tot cu o
brazilianc`, Rafaela Silva, pe care a nvins-
o, ob]innd medalia de aur. Tot la categoria
57 de kilograme, Loredana Ohi a nvins-
o n prima lupt` din grupa B, pe Meihua
Jin (China), dar apoi a cedat n fa]a
rusoaicei Irina Zabludina. n recalific`ri,
Ohi a ob]inut victoria n fa]a chinezoaicei
Ying Zhou, iar pentru medalia de bronz
a luptat cu judoka Tamires Da Silva
(Brazilia), fiind nvins`. La categoria 48
de kilograme, Monica Ungureanu a debutat
cu victorie n grupa D, n fa]a chinezoaicei
Yahong Jiang. n semifinale, Ungureanu
a fost nvins` de rusoaica Alesya Kuzne]ova,
iar n recalific`ri, n lupta pentru medalia
de bronz, a cedat n fa]a sportivei Lusine
Avakyan (Rusia). Andreea Chi]u, la categoria
52 de kilograme, a nvins-o pe Luana
Pinheiro (Brazilia), n grupa A, dar a
pierdut n semifinale, cu Romy Tarangul
(Germania). n recalific`ri, pentru medalia
de bronz, Andreea Chi]u a fost nvins`
de Milena Mendes (Brazilia).
Monica Ungureanu, Andreea Chi]u
[i Loredana Oh\i au ocupat locul cinci
la categoriile lor de greutate.
La sec]ia de haltere de la CS CFR Ia[i s-a f`cut
rocada: M`d`lina }ibichi a revenit de la Gala]i la Ia[i,
iar Bianca Grigora[ merge de la Ia[i la Gala]i. Este
vorba despre Centrul Na]ional Olimpic de haltere de
la Gala]i, acolo unde se face selec]ia pentru loturile
na]ionale de junioare n sportul halterelor. M`d`lina
}ibichi a revenit de la Centrul Na]ional Olimpic de la
Gala]i la CS CFR Ia[i [i m` voi ocupa eu n continuare
de preg`tirea ei. n schimb, a fost chemat` la Centrul
Na]ional Olimpic de la Gala]i o alt` halterofil` de la
clubul nostru, e vorba de Bianca Grigora[. Consider
c` Bianca Grigora[, care concureaz` la o alt` categorie
dect M`d`lina }ibichi, are [anse mari s` cucereasc`
medalii la viitoare competi]ii interna]ionale [i are [anse
mari s` reprezinte Romnia n ntrecerile europene
viitoare, a declarat antrenorul ceferist ie[ean de haltere,
D`nu] Fron.
De men]ionat c`, ncepnd cu data de 12 noiembrie,
sportivii M`d`lina }ibichi, Bianca Grigora[ [i Ilie Ciotoiu
vor reprezenta CS CFR Ia[i la finalele Campionatelor
Na]ionale de haltere pentru seniori, de la Bistri]a, de[i
ei sunt de-abia la vrsta juniorilor.
Strategie excelent` a FRF n privin]a
biletelor la meciul tur din barajul cu
Grecia, programat pe 15 noiembrie, pe
Arena Na]ional`! Spre deosebire de
Steaua, care a ales s` vnd` bilete la
pre]uri care i-au determinat pe fani s`
nu se nghesuie la cump`rare, forul
condus de Mircea Sandu a con[tientizat
importan]a partidei tur cu Grecia, din
prima man[` a barajului pentru calificarea
la turneul final al Campionatului Mondial,
meci programat pe 15 noiembrie pe
Arena Na]ional`.
Ca atare, Federa]ia a fixat pre]uri
accesibile pentru bilete, iar rezultatul a
fost pe m`sur`. Scoase la vnzare pe
site-urile de specialitate, tichetele de
acces s-au bucurat de un interes uria[,
vnzndu-se aproape n totalitate. De[i
inten]iona ca biletele care nu s-ar fi dat
pn` la o anumit` dat` s` fie apoi
scoase la casele de la stadion, FRF a
renun]at la aceast` idee. n prezent mai
exist` doar aproximativ 200 de bilete,
toate la VIP!
Jandarmeria a cerut ca 1.300 de
locuri s` fie libere pentru zona tampon
dintre suporterii romni [i cei greci, n
timp ce elenii vor fi n num`r de 1.700
de oameni. n aceste condi]ii, num`rul
suporterilor romni care vor asista la
partida tur va fi de pu]in peste 50.000.
Nu exist` bilete gratuite pentru
galerii, dar le vom da la jum`tate la
pre]. Aceasta este facilitatea pe care le-
o oferim suporterilor organiza]i de la
diferite echipe. Ne-au cerut Steaua, Rapid,
Dinamo, ace[tia din urm` vorbind [i n
numele galeriilor de la Craiova, Arad,
Cluj [i altele. Luni vom pune n vnzare
online [i biletele pentru meciul din
Grecia. Vom avea 1.700 de bilete acolo,
la fel [i ei aici vor fi prezen]i n acela[i
num`r. Am pus pre]uri rezonabile la
bilete. Nu vor fi puse n vnzare deloc
la casele de bilete. E mai bine pe internet,
e o anumit` lini[te. Casierii sunt teroriza]i,
e presiune din partea bi[ni]arilor, amenin]`ri,
cu]ite, lucruri de acest gen. Sigur, unii
sunt mn` n mn` cu bi[ni]arii. Dar
nu va r`mne niciun bilet nevndut, v`
asigur. Mircea Sandu a comentat [i
barajul dintre reprezentativele Romniei
[i Greciei. Grecia [i Ucraina erau echipele
mai accesibile de la tragere. Avem un
ascendent moral asupra elenilor, pe care
i-am nvins acum doi ani ntr-un amical.
Dar Grecia este o fost` campioan`
european`, care s-a calificat mereu la
turneele finale. Eu cred c` trebuie s`
atac`m [i la Atena, dar [i la Bucure[ti.
Selec]ionerul trebuie s` g`seasc` sistemul
de joc prin care s` facem acest lucru,
a spus Mircea Sandu.
Nu mai
sunt bilete
ieftine la
meciul
Romnia -
Grecia
Steaua nu a \ntmpinat dificult`]i \n
optimile Cupei Romniei, trecnd la pas
de ACS Poli Timi[oara, scor 2-0, la cap`tul
unei partide \n care nu s-a ridicat nicio
clip` problema c[tig`toarei. Meciul a
debutat furtunos la poarta ap`rat` de
Ni]`, salvat de bar` la lovitura de cap a
lui Furtado, care a trimis plasat din
marginea careului mic. R`spunsul ro[-
alba[trilor a venit cteva minute mai
trziu, cnd Kirev a intervenit salvator la
reluarea din c`dere a lui T`nase, \ns`
nu a mai avut ce face la execu]ia lui
Daniel Georgievski, aflat pe respingere.
Folosit \n premier` titular de la revenirea
\n iarb`, Alex Chipciu a ie[it la ramp`,
trei minute mai trziu, printr-o cascad`
de driblinguri continuat` cu pasa cu
c`lciul pentru T`nase, care a a[ezat
balonul pentru Prepeli]`, al c`rui [ut nu
[i-a g`sit ]inta. Dup` \nc` o ocazie ratat`
de Prepeli]`, \n minutul 73, Steaua [i-a
dublat avantajul gra]ie italianului Federico
Piovaccari, care a transformat \n gol o
nou` centrare reu[it` a macedoneanului
Daniel Georgievski. Nohai [i-a l`sat echipa
\n zece cu dou` minute \nainte de final,
dup` un cot aplicat lui Lucian Filip, iar
Steaua - ACS Poli s-a terminat 2-0.
Tot ieri, Viitorul Voluntari [i-a luat
revan[a \n optimile Cupei, dup` e[ecul
de la Bra[ov (4-0), dispunnd la limit`
de echipa lui Alexandru Pelici, scor 1-0,
gra]ie golului \nscris de Cristi Gavra \n
debutul partidei.
Viitorul a deschis scorul \n mod
surprinz`tor, dup` o p`trundere \n flancul
stng al lui To[ca, a c`rui centrare s-a
oprit \n gheata lui Cristi Gavra [i de aici
\n plasa por]ii ap`rate de Daniel Mutu.
Cum gzdele nu au avut putere sa replice,
la pauz`, Viitorul a intrat \n avantaj cu
un gol.
Davide Dias a dat tonul \n partea
secund` cu un voleu frumos din interiorul
careului, deviat de Buzbuchi \n corner
(53). Romario Benzar a replicat [apte
minute mai trziu, cnd a \n`l]at zmeul
de pe tu[a careului mic. Intrat de cteva
secunde pe teren, Andrei Cristea nu a
cadrat din [ase metri, la cap`tul unei
pase perfecte, care anun]a golul egalizator.
Meciul s-a \ncheiat pentru bra[oveni cu
o nou` ratare a lui Cristea, care a reluat
agonizant cu capul o centrare de calitate
venit` din acela[i flanc drept de atac.
Ast`zi, se vor disputa ultimele trei meciuri
din optimi. O]elul nu are evolu]ii prea
str`lucite n Liga 1, dar sper` s` compenseze.
Ast`zi, g`l`]enii primesc vizita Coronei
Bra[ov, penultima clasat` n ierarhia
intern`. Dinamo joac` acas` cu Chindia
Trgovi[te, forma]ie ce vine din e[alonul
al treilea. Derby-ul optimilor le aduce fa]`
n fa]` pe Rapid [i Petrolul. Partida se
va disputa \n aceast` sear`, de la 20.30.
Dup` ce au trecut de Ceahl`ul n turul
anterior, giule[tenii sper` s` realizeze o
nou` surpriz`, sco]nd-o din competi]ie
chiar pe de]in`toarea trofeului.
Optimile Cupei Romniei: Ripensia -
Pandurii Trgu Jiu 0-3, FC Vaslui - FC
Boto[ani 4-1, Gaz Metan Media[ - Astra
Giurgiu 0-1, Steaua - Poli Timi[oara 2-0,
FC Bra[ov - Viitorul 0-1.
Ast`zi: O]elul Gala]i - Corona Bra[ov
(ora 16.30, Digi Sport 1), Dinamo - Chindia
(ora 18.30, sport.ro) [i Rapid Petrolul
(ora 20.30, Pro TV).
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro
~n mar[ spre event!
Steaua s-a calificat f\r\
emo]ii `n sferturile Cupei
Etapa 14 din Liga 1
nu se mai amn\! Un singur
meci va fi reprogramat
Corina C`prioriu a
cucerit aurul la Grand
Prix-ul din China
Halterofila Bianca Grigora[ merge la Centrul
Na]ional Olimpic de la Gala]i
Bianca Grigora[
Prociurorii cei r`i au pus tunurile
pe ne[te avoca]i celebri
Ne[te avoca]i de renume din trgu ie[enilor au
intrat la belele ct casa, dupe ce au intrat \ntr-un
concubinaj extrem de erotic cu ne[te infractori, \n
principal trafican]i de droguri. Pentru al]ii, combina]iile
cu infractorii le-ar fi b`gat \n bozonare ne[te lovele
serioase, teancuri destul de groase. Cic` le promiteau
c` pot s` rezolve diferite problemu]e [i s` ob]in`
sentin]e bune de \nr`mat chiar dac` nu meritau acest
lucru. Mai de noutate a[ea ar fi povestea avocatului
care cic` urmeaz` s` fie acuzat de favorizarea infractorului
pe motiv c` a plimbat ne[te belete de dragoste dintr-
o parte \n alta. Sta]i pe-aproape, c` vom reveni cu
nume [i detalii mai picante ca sosul mexican.
Care-i cea mai mare
spaim` a bremarului Gigi Ciqita!
Asta e nou`!
Se aude prin Prima M`rie c` dupe ce s-ar fi aflat
c` [efa de la enformatizare, adic`lea Cretina Pupu]`,
urmeaz` s` fie dat` pe mna giudec`torilor pentru conflict
de hinterese, bremarele Gigi Ciquita a luat-o razna cu
totul [i a \nceput s` ard` docomente. Cic` abia acum
s-ar fi aflat c` doamna asta, discret` ce-i drept, ar fi fost
folosit` pe post de m`nu[` pentru ca bremarelui s`
nu-i r`mn` fosforul de la bancnote pe mnu]e. Practic,
cic` ar fi cel mai de n`dejde intermediar folosit de
bremare pentru colectarea [p`gilor. Schema a fost \n]eleas`
abia acum, cnd au \nceput prociurorii s` scotoceasc`
prin birourile Primei M`rii. Teama cea mai mare a lu
Gigi este aceea c` fumeia asta ar putea spune multe
treburi, mai ales despre achizi]iile de softuri [i computere...
Sex \n g`rzi la un spetal
din trg! Doctorul a le[inat cnd
\[i f`cea treaba peste doctori]`
|]i st` mintea \n loc cnd auzi o asemenea tr`snaie
petrecut` la un spetal celebru din Ia[i, mai exact la
spetalu lui Niciolae Oblicu. Cic` \ntmplarea ar fi
fost auzit` deja de mai toat` popula]ia care lucreaz`
\n spetal [i s-ar fi propagat mai tare ca un virus
periculos. Doctoreasa este strigat` de colegi pe numele
Cretina Balamu], [i, \ntr-o noapte, cnd era pustiu
\n gard` [i to]i pacien]ii erau seda]i [i lini[ti]i, un
mare prof. univ. dr. acad. etc. a intrat \n cabinetul
ei [i dupe o scurt` clism` cu avansuri [i delicate]uri,
a trecut la treab`. Vorba vine... c` mare lucru n-a
prea realizat. Dupe ce a reu[it s`-[i scoat` masca
de oxigen din fund [i s` dea la o parte fi[ele de
eviden]` ale pacien]ilor, \mpr`[tiate pe mas`, marele
profesor a le[inat cnd ajunsese prea mult snge \n
acea zon`... despre care toat` lumea [tie c` la el
\ncepe cu P [i se termin` extrem de repede. Evident,
au fost chema]i \n ajutor colegi de-ai celor doi. Cnd
[i-a revenit din somn, \ntmplarea era deja [tiut` de
mai tot spetalu.
Bursa brfelor
EXPRES
8
Joi, 31 octombrie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Nou! Blonde, brunete, clipe de
neuitat, discre]ie total`, rafinament. V`
a[tept`m \n paradisul feminin. A[a este
descris unul dintre anun]urile postate
pe site-urile de matrimoniale din Ia[i.
Aceasta este noua metod` prin care cei
care vor s` \ncerce altfel de experien]e
sexuale, indiferent de vrst` [i sex, pot
avea parte de clipe de neuitat al`turi
de domni[oare dornice s` le ofere noi
senza]ii. Fie c` este vorba de masaj
erotic, dansuri lascive, show-uri sau
fantezii sexuale, ie[enii [i ie[encele au
de unde alege \n cazul \n care vor s`
ias` din rutina sexual`, s` fac` o surpriz`
sau o fars` unui prieten sau s` \ncerce
noi experien]e. Tinerele ofer` servicii
profesionale, prin tehnici originale [i
mult` senzualitate. |n cazul \n care
vre]i o petrecere, totul dureaz` o or`
[i jum`tate pentru c` cel care vrea s`
ia parte la acest show trebuie s` fie
excitat, pentru ca totul s` fie mai frumos.
Vor fi trei domni[oare, blonde [i brunete,
care vor face un show de neuitat. |l
vom servi pe client \ncercnd s` \l
distr`m astfel \nct s` uite ce e cu el.
Nu e problem` loca]ia, iar garantat
clientul va fi \n extaz cnd totul se va
termina, a spus una dintre tinerele
care fac astfel de show-uri erotice.
Un alt anun] de pe acela[i site ofer`
mai multe detalii despre femeile care
presteaz` astfel de servicii. Dou` [atene
superbe, 1.70/55 kg, 1.68/50 kg, frumoase,
comunicative, cu o igien` impecabil`,
oferim sex total [i show-uri lesbi. De]inem
loca]ie de lux.
F`r` grab` [i cu mult` aten]ie la
cerin]ele clien]ilor, tinerele maestre
\n arta seduc]iei ofer` cele mai bune
show-uri erotice. Majoritatea celor care
vor s` \ncerce astfel de experien]e nu
au inhibi]ii [i o fac mai mult din
curiozitate. Sunt [i fete [i b`ie]i care
vor s` le facem astfel de jocuri erotice.
Nu exist` limite, iar imagina]ia poate
s` zboare. Noi suntem deschise la orice
idee ave]i. Ne putem \ntlni pentru a
stabili toate detaliile, s` ne vede]i cum
ar`t`m, dac` suntem pe gustul
dumneavoastr`, a mai spus tn`ra.
Pentru ca cei interesa]i s` aib` parte
de astfel de clipe de neuitat, timp de
o or` sau o or` [i jum`tate, clien]ii
trebuie s` pl`teasc` \n jur de 100 de
euro. |ns` pre]ul este negociabil pentru
aceste tipuri de servicii. Iar \n cazul \n
care clien]ii doresc [i partide de sex,
trebuie s` pl`teasc` mai mult. Putem
s` mai sc`dem din pre] sau s` urc`m
pre]ul. Depinde unde vre]i s` face]i
show-ul, ce anume v` dori]i [i ce pl`ceri
necontrolate ave]i. Noi suntem dispuse
s` v` r`sf`]`m [i s` v` facem s` nu
regreta]i c` ne-a]i ales. Ve]i avea parte
de tot ce v` dori]i, preludiu [i sex oral,
\ns` f`r` penetrare, a spus o alt` tn`r`.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Caz incredibil pe masa poli]i[tilor din
cadrul Serviciului Arme Explozivi [i
Substan]e Periculoase (SAESP)! Proprietarul
unei firme de construc]ii din Ia[i este
acuzat c` a tras [apte focuri de arm` de
fa]` cu amanta sa [i copilul ei, \n vrst`
de 10 ani. Fosta mea so]ie a mers, de
Pa[te, la Mihai Chirtec, cu care are o
rela]ie de mai mul]i ani. Cei doi s-au
certat, s-au \mbrncit, de fa]` cu fiul meu
\n vrst` de 10 ani, iar acest Chirtec a
tras [apte focuri de arm` de fa]` cu
copilul, care s-a speriat foarte tare. A
strns tuburile de la cartu[e [i le-a adus
acas`, \ns` nu a povestit mare lucru
pentru c` a primit suma de 500 de lei
ca s`-[i cumpere un lan] de aur [i s`
nu povesteasc` nim`nui ce s-a \ntmplat.
Am depus plngere la poli]ie \mpotriva
lui, sus]ine Vasile Bordeianu. La SAESP
s-a primit, \ntr-adev`r, o plngere, iar
poli]ia a deschis o anchet`, mai ales c`
afaceristul este cercetat \nc` de anul
trecut \ntr-un dosar \n care este acuzat
de uz, f`r` drept, de arm` neletal` [i
lovire. Astfel, i-a fost suspendat permisul
port-arm` al pistolului s`u cu bile de
cauciuc, pn` la finalizarea anchetei.
Primele indicii arat`, \ns`, c` focurile de
arm` nu ar fi fost trase de fa]` cu copilul,
ci acesta ar fi g`sit doar tuburile pe birou
[i le-ar fi luat acas`. Cercet`rile continu`,
pentru a se stabili situa]ia de fapt, a
precizat Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt
al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Contactat telefonic, Mihai Chirtec a
refuzat s` stea de vorb` cu reporterii
cotidianului BUN ZIUA IA{I. De asemenea,
fosta so]ie a reclamantului neag` orice
acuza]ie. Poate so]ul meu are timp s`
mearg` pe la institu]iile statului sau
institu]ii media, eu nu am timp \ns` de
a[a ceva, sunt ocupat` s` \mi cresc [i
educ copilul, a precizat Elena Bordeianu.
|ntre ea [i fostul so] exist` mai multe
conflicte din cauza locuin]ei pe care
amndoi ar fi construit-o. Eu am pus
bani la construc]ie [i nu am cerut s` mi
se fac` acte, am f`cut pentru copil. Acum
ea vrea s` m` dea afar`, s-a internat
\mpreun` cu b`iatul \ntr-un centru pentru
femei abuzate, pe motiv c` e b`tut`. Este
incredibil cum cei de la Direc]ia de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
permit s` cheltuie bani pentru \ntre]inerea
unei femei care nu are nicio dovad` c`
este abuzat` [i are loc de munc` [i
locuin]`. Nu vrea dect s` nu \mi mai
permit` s` v`d copilul. A deschis proces
de evacuare [i eu unul ca s` ob]in custodie
comun`, a mai povestit Vasile Bordeianu.
Ana OLEINIC
Pentru ast`zi, magistra]ii de la Tribunalul
Ia[i au programat mai multe audieri de
martori \n dosarul \n care Marian Verenciuc,
fostul [ef al filialei de tineret a PDL
Suceava, a fost trimis \n judecat` pentru
trafic de persoane. Potrivit rechizitoriului
procurorilor din cadrul Direc]iei de
Investigare a Infrac]iunilor de Crim`
Organizat` [i Terorism (DIICOT), Marian
Verenciuc racola fetele, le invita \n cluburi
[i discoteci, unde le pl`tea consuma]ia,
\ntre]inea rela]ii sexuale cu acestea, apoi
le promitea locuri de munc` bine pl`tite
\n Grecia. Racola personal victimele de
pe raza jude]ului Boto[ani, se \mprietenea
cu acestea, le invita \n cluburi [i discoteci,
unde le pl`tea consuma]ia, [i se interesa
de starea lor material` [i familial`. Apoi
\ntre]inea raporturi sexuale cu acestea,
dup` care le promitea c` le poate asigura
un loc de munc` bine pl`tit \n Grecia,
ca baby-sitter sau ca dam` de companie
\ntr-un local despre care spunea c` apar]ine
fratelui s`u vitreg, au precizat procurorii
\n rechizitoriul trimis instan]ei de judecat`.
Odat` ajunse \n Grecia, tinerele erau
preluate de fratele vitreg al lui Verenciuc,
Cristinel Grigora[. Acesta le caza \ntr-un
apartament, le lua actele [i le obliga s`
se prostitueze, ducndu-le [i \n imobile
destinate exclusiv prostitu]iei. Potrivit
procurorilor DIICOT, pentru a le convinge
s` se prostitueze, Cristinel Grigora[ le
b`tea [i amenin]a \n mod repetat. Anchetatorii
apreciaz` c`, de pe urma exploat`rii
fetelor, Marian Verenciuc [i Cristinel
Grigora[ ar fi c[tigat \n total 76.000 de
euro. Ieri, Verenciuc s-a prezentat \n fa]a
judec`torilor.
C`t`lin BOACN
Nou `n Ia[i! Invita]ii la orgii
sexuale cu show-uri lesbi
Audieri `n dosarul [efului de la PDL, acuzat de trafic de persoane
Anchet\ fierbinte pe masa poli]iei!
Un afacerist este acuzat
c\ a tras 7 focuri de
arm\ de fa]\ cu un minor
Patronul unei firme din Tome[ti este acuzat c` ar fi
tras [apte focuri de arm` de fa]` cu un copil \n vrst`
de 10 ani
Afaceristul este cercetat \nc` de anul trecut pentru
uz de arm` neletal` [i pentru lovire