Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE 1) Neologismele sunt.

0,50 p 2) Identific, prin subliniere, neologismele din text: ,,Lectura este, pentru omul modern, un viciu sau o osnd ! "itim ca s trecem e#amenele, s ne in$orm m sau s citim din pro$esiune! % &ndesc 'nsa c lectura ar putea implica (i $unc)ii mai no*ile, adic mai $ire(ti!+,%! Eliade - Fragmentarium. 1p /. Rescrie neologismele din lista urmatoare0 racl , raia, rantie, ra*at, rap n, r dvan, r panos, ra*ie, a racola, racord, r steal , r 1e(, radier , rmlean, rn , rnda(, ra2itic! 1,50p 3. Grupeaz fiecare neologism din stnga cu definiia corespunztoare din dreapta0 a. pist 1. $alsi$icare a unui document *. a placa 2. patur u(oar c. plasto&ra$ie /. a acoperi cu un strat de metal su*)ire un alt metal d. pled 3. teren amena4at pentru curse 1p 5. Alege seria de cuvinte care conine numai neologisme0 a. sim*rie, (erpar, (er*, stim , suru&iu, ( &alnic5 *. slinos, a se smiorc i, so)ioar , surtuc, a (opti, (oimar c. pri1onier, a pro*a, a proclama, pro&no1a, propolis, pro$et 0,50p 6. ombina ad!ectivele neologice, date pe coloana din stnga, cu substantivele potrivite din cealalt coloan: a. sadic 1. loc *. se1onier 2. salariu c. salu*ru /. * r*at d.su*stan)ial 3. lucr tor 1p 7. Inlocuie"te cuvintele subliniate din enunurile de mai !os cu un neologism din urmtoarea list: *ard, calam*ur, am$itrion, de*usolat! a. Era o&a1d per$ect ! *. Era oare cum descump nit de toata situa)ia creat ! c. 8i pl ceau 4ocurile de cuvinte *a1ate pe ec2ivocul sau asem narea unor termeni di$eri)i ca sens! d. Vasile Alecsandri a $ost supranumit poetul (i cant re)ul de la %irce(ti! 1p 9. ompleteaz spaiile punctate din enunurile de mai !os cu un neologism din urmtoarea list: em*ar&o, 2it, loo:, $an! a. Ultimul!!!!!!!al $orma)iei ,,"ar&o+ a $ost cntat in discotec ! *. SUA a impus!!!!!!!!!!!!!!! 8ra:;lui! c. Avea un !!!!!!!!!!!!!! interesant! d. Era un !!!!!!!!!! al $orma)iei ,,U2+! 1p <. ombin neologismele date #n coloana din dreapta cu sinonimele lor aflate #n coloana din stnga: a. 'nvoial 1. a sanc)iona *. pauper 2. pact c. a se 'm*o& )i /. s rac d. a penali1a 3. a parveni 1p 10$ ,, %eatitudine& este sinonim cu: a. *eat *. $ericire c. *inecuvntare 0,50p =ot 0 Se acord un punct din o$iciu!

>ARE% DE "?RE"TARE 1. =eolo&ismele sunt cuvinte 'mprumutate din alte lim*i!

0,50 puncte

2. lectura, modern, viciu, e#amenele, s ne in$orm m, pro$esiune, implica, $unc)ii, no*ile! 0,11 # < @ 1 punct /. ra*at @ reducere de pre) ra*ie @ tur*are a racola @ a recruta racord @ le&atur radier @ &um de (ters ra2itic @ anormal de1voltat 3. a * c d c a * c d a * c d a * c d a * c d * @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ / 3 1 2 am$itrion de*usolat calam*ur *ard 2it em*ar&o loo: $an 2 / 3 1 @ @ @ @ 3 / 1 2 0,25 # 6 @ 1,50 puncte

0,25 # 3 @ 1 punct

5. 6.

0,50 # 1 @ 0,50 puncte 0,25 # 3 @ 1 punct

7.

0,25 # 3 @ 1 punct

9.

0,25 # 3 @ 1 punct

<.

0,25 # 3 @ 1 punct

10.

0,50#1 @ 0,50 puncte