Sunteți pe pagina 1din 1

Kabihasnang Babylonia Ambag ng Kabihasnang Babylonia 1. Kodigo ni Hammurabi- binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan nga kabihasnang Babylonian.

Sakop ng kodigong ito ang paglabag sa karapatan ng mga mamamayan at mga ariarian nito, usapin sa kalakal o lupa, butaw serbisyong propesyunal at pamiya. Nakatala rin ditto ang mga parusang dapat ipataw sa mga nagkasala tulad ng kamatayan, mutilasyon at iba pa na itinuring na malupit sa kasalukuyang panahon. Naglalarawan ang mga batas na ito ng isang organisadong lipunan. Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad 1. Maayos ang pamamalakad ng pamahalaan lalo na sa panahon ni Hammurabi. 2. Nagdulot ng katiwasayan sa lipunan ang pakikipagtulungan ng mabababang opisyal ng pamahalan, sundalo at huwes sa hari. 3. Nagpatatag sa lipunan at pamahalaan ang Kodigo ni Hammurabi. Nakatulong ito sa pagunlad ng halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Babylonian. Pagbagsak Paglusob ng mga Kassite, isang tribong Indo-Europeo. Sinundan ng mga Hittite na may higit na mahusay na armas na gawa sa bakal. Kabihasnang Cahldean Ambang ng Kabihasnang Chaldean 1. Ang Hanging Garden of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon. 2. Ang mga Chaldeans ang luminang ng konsepto ng zodiac at horoscope Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad Ang pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ang nagdala sa mga Chaldean sa rurok ng tagumpay. Pumili siya ng matatalinong kabataan mula sa sinakop na lupain upang makatulong niya sa pamumuno. Pagbagsak Tanging si Nebuchadnezzar II lamang ang nagging malakas na hari ng Chaldean. Sa kanyang pagkamatay, mahihinang hari na ang namuno sa Chaldean. Sa karangyaan, kasaganaan at kasayahan lamang sila nakatuon. Hindi nila napatatag ang ekonomiya, pulitika at sandatahan. Noong lumusob ang mga Persyano noong 529 BC mabilis na nagapi ang mga Chaldean na nagging simula ng pagbagsak ng impersyo nito.