Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Nr. ......

Titulatura postului: director economic Status-ul postului: vacant x ocupat: Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul Cod C.O.R.: /strong>244106, 1222 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul:financiar-contabil sau alta titulatura adepartamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestui post Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei Rezumatul postului: organizarea activitatii departamentului financiar-contabil gestionarea actelor contabile super!izarea acti!itatii persoanelor din cadrul departamentului financiar-contabil tributii si responsabilitati: asigura indeplinirea o ligatiilor societatii catre ugetul de stat! unitati ancare! "urnizori etc.# organizeaza conta ilitatea societatii in con"or$itate cu dispozitiile legale si asigura e"ectuarea la ti$p a inregistrarilor# asigura intoc$irea la ti$p si in con"or$itate cu dispozitiile legale a alantelor de veri"icare! ilanturilor se$estriale si anuale! precu$ si a situatiilor lunare privind principalii indicatori econo$ico-"inanciari# anga%eaza societatea prin se$natura alaturi de directorul general in toate operatiile patri$oniale# raspunde de indeplinirea atri utiilor ce revin iroului "inanciar-conta il# e&ercita controlul "inanciar preventiv# sta ileste delegarile de atri utii pentru activitatea "inanciar-conta ila# asigura identi"icarea la ti$p a "eno$enelor negative! a de"icientelor de gestionare a activitatii unitatii si ia $asurile cu caracter preventiv pentru asigurarea unului $ers a activitatii econo$ico-"inanciare# organizeaza analiza periodica a utilizarii $i%loacelor circulante si propune i$preuna cu se"ii co$parti$entelor de resort $asuri pentru readucerea in circuitul econo$ic a stocurilor disponi ile! precu$ si pentru prevenirea unor i$o ilizari de "onduri# analizeaza si propune $asuri pentru cresterea renta ilitatii# organizeaza si controleaza e"ectuarea inventarierii unurilor $ateriale! con"or$ prevederilor legale si raspunde de corecta realizare a acestei activitati# in"or$eaza ori de cate ori este nevoie directorul general al societatii asupra tuturor aspectelor din s"era sa de activitate si propune $asurile ce se i$pun#

dispune intoc$irea planului de a$ortizare si a pla"onului de casa! dispune inventarierea $i%loacelor "i&e! $i%loacelor circulante si a altor unuri $ateriale sau anesti care intra in patri$oniul societatii. Relatii la locul de munca: de su ordonare: director !eneral si"sau titulatura unui alt post superior ierarhic " de supraordonare: economisti, contabili, casieri #din cadrul departamentului financiar-contabil$ si/sau alte posturi aflate in subordine directa " de colaborare/ functionale: se completeaza toate posturile cu care exista astfe de relatii %ro!ram de lucru: ' ore(zi! ) zile(sapta$ana #sau se completeaza cu un alt pro!ram al or!anizatiei$& " posibilitate de prelungire peste program in situatii e#ceptionale #se precizeaza si acest aspect daca este cazul si"sau alte aspecte care fac referire la pro!ramul de lucru$' (onditii de munca: o isnuite# $unca de irou# atat $unca individuala! cat si $unca in ec*ipa# deplasari pe distante scurte sau $edii +o tinerea de avize! apro ari, - daca este cazul' )nelte, instrumente, echipament de lucru: instru$ente speci"ice $uncii de irou +co$puter! i$pri$anta! scaner! &ero&! "a&! etc.,. %osibilitati de promovare: in s"era de activitate actuala! nu e&ista# trans"erul in cadrul unui alt departa$ent sau pe o alta pozitie ierar*ica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de ac*izitia unor a ilitati si deprinderi din alte s"ere de activitate. (erinte pentru exercitare: .. (erinte medicale: .... rezistenta la o oseala si solicitari e"ective si intelectuale# ../. acuitate auditiva nor$ala# ..0. vor ire nor$ala. /. (erinte psiholo!ice: /... inteligenta peste nivelul $ediu +capacitate de analiza si sinteza! $e$orie dezvolatata! %udecata rapida! capacitate de deductie logica,# /./. usurinta in e&pri$area ideilor! deprinderea de a vor i in pu lic# /.0. asu$area responsa ilitatilor# /.1. rezistenta la sarcini repetitive# /.). capacitate de relationare interu$ana# /.2. adaptare la sarcini de lucru sc*i$ atoare#

/.3. ec*ili ru e$otional. 0. ctivitati fizice: 0... lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate# 0./. vor ire# 0.0. ascultare# 0.1. di"erentiere a culorilor# 0.). "olosire a $ainilor# 0.2. "olosire a degetelor# 0.3. co$utare si concentrare a privirii. 1. *ducatie si pre!atire profesionala: 1... studii superioare de pro"il econo$ic# 1./. cunostinte de operare pe calculator# 1.0. cunoasterea a cel putin o li$ a straina. +a acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare or!anizatie in parte' $. ,eprinderi transferabile: )... acordare si trans$itere de in"or$atii# )./. asigurare de consultanta in do$eniul "inanciar-conta il# ).0. culegere! clasi"icare si interpretare a informatiilor $.%. planificare si organizare a operatiilor si acti!itatilor $.$. pregatire de materiale si rapoarte. -ndicatori de performanta: