Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins Capitolul Parlamentul n Romnia.

Scurt istoric

1.1 nceputul i evoluia Parlamentului n Romnia 1.2 Rolul, locul i dezvoltarea sistemului parlamentar 1.3 Parlamentul interbelic 1.4 Parlamentul n Romnia dup 1!"! Capitolul II STRUCTURA si organizarea PARLAME TULUI R!MA IEI 2.1. #tructura Parlamentului 2.2. $r%anizarea Parlamentului Capitolul III "unctiile si atri#utiile Parlamentului Romaniei 3.1. &otiunea de 'unctie a Parlamentului 3.2. (numerarea 'unctiilor si clasi'icarea lor CAP. I$. "U CTIA %ELI&ERATI$A 'legislati(a) 4.1. )nitiativa le%islativa 4.2. (*aminarea in comisia parlamentara 4.3. +otarea 4.4. Promul%area le%ii 4.,. Publicarea in -onitorul $'icial al Romaniei CAP.$. "U CTIA %E C! TR!L PARLAME TAR ,.1. (*erciatrea 'unctiei de control parlamentar asupra presedintelui Romaniei ,.2. (*erciatrea 'unctiei de control parlamentar asupra .uvernului si /dministratiei Publice ,.3. (*erciatrea 'unctiei de control parlamentar prin /vocatul Poporului CAP $I. MA %ATUL PARLAME TAR 0.1. #tatutul 1eputatilor si #enatorilor 0.2. 2ontinutul si durata mandatului 0.3. Protectia mandatului

C! CLU*II &I&LI!+RA"IE