Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Naional A.T. Laurian Disciplina/ Limba si literatura romana Profesor: Clasa a XI-a (T.C. 3h+ h CD/ 3! s"pt.

#
Proiectul unitii de nvare 1

Planificare pe uniti de nvare

$i%at &esponsabil omisie meto'ic"( Prof. )atei )aria Director( Prof. 'r. Pr"*inariu )ihaela

Denumirea unit"ii 'e +n,"are : Fundamente ale culturii romane )anual 'e limba i literatura rom-n" pentru clasa a XI -a .r. /'. 0rt. 1um"r total ore alocate: 2 CONINUTURI !"TALI"RI# C.$. ACTI%IT&I !" 'N%&AR" Pre%entarea pro3ramei( a manualului si a stu'iilor 'e ca% &ecapitulare Test iniial 0cti,itate +n 3rup: Ciorchinele: se propune 'rept centru al ciorchinelui sinta3ma Formarea limbii romne /7erci8ii 'e i'entificare a ori3inii unor cu,inte u%uale9 0lc"tuirea unei liste cu termeni 'e 'iferite ori3ini9 /7erciii 'e lectura si interpretare a unor te7te ,echi rom-neti : Scrisoarea lui Neacu din Cmpulung Comentarea unor citate 'espre ori3inea si e,oluia limbii rom-ne9 0lc"tuirea unei pre%ent"ri sintetice referitoare la ori3inea si e,oluia limbii romane 0cti,itate 'e i'entificare a mo'ific"rilor orto3rafice( ortoepice( morfolo3ice 'up" D44) /7erciii 'e orto3rafie (mo'ific"ri orto3rafice in D44)# /7erciii 'e ortoepie (mo'ific"ri ortoepice in D44)# /7erciii 'e morfolo3ie (mo'ific"ri morfolo3ice D44)# Pre3"tirea stu'iului 'e ca%. 0cti,itate 'e i'entificare a biblio3rafiei =i a premiselor ca%ului Descrierea =i anali%a ca%ului9 i'entificarea solu8iilor( aplica8ii9 Conclu.ii. Pre.entarea oral a *aterialelor R"$UR$" "%ALUAR" NR OR" !ATA

)anualul

4bser,area sistematica

Originea (i evolu)ia li*+ii ro*,ne

. . .5. .6. 5. . 3. .3.6. 6. .6.5.

Con,ersa8ia euristic" De%baterea /7erci8iul )anualul /7 . -6/p. 2

4bser,area sistematic" Portofoliu Pre%entare ppt /seul 'e ; min

1oile norme conform D44) (L.C.# Latinitate -i daci-* $tudiu de ca. "valuare

. . .5. .6. 5. . 3. .3.6. 6. .6.5. . . .5 .3. .6 5. .3. 3.5.

)anualul /7erciiul <ise 'e lucru )anualul In,esti3a8ia Lucru pe 3rupe Laptop $i'eoproiector

<ise 'e e,aluare formati,a Pre%entare Po>erPoint Portofoliu 1

Proiectul unit)ii de nv)are / Denumirea unit"ii 'e +n,"are: Perioada veche )anual 'e limba si literatura romana pentru clasa a XI-a .r. /'. 0rt. 1um"r total ore alocate: CONINUTURI C.$. ACTI%IT&I !" 'N%&AR" !"TALI"RI# !i*en-iunea religioa- a e0i-tentei .5. .3. .6.5. . 5.5.3. . 3.5.3.6. 6. .6.5. /7erci8ii 'e 'istin3ere a tipurilor 'e scriere reli3ioas" /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor semantice =i stilistice +n te7tele reli3ioase )unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor stu'iului 'e ca% (Contribuia tipriturilor religioase la dezvoltarea culturii romane# Pre.entarea oral a *aterialelor /7erciii 'e 'efinire si i'entificarea no8iunilor 'e clarobscur( frontispiciu( 3ra,ura( incunabul( miniatur"( uric( 7ilo3rafie 0lc"tuirea unei pre%ent"ri sintetice referitoare la pictura reli3ioas" /7erci8ii 'e 'istin3ere a tipurilor 'e scriere istoric": anale( cronic"( crono3raf /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor semantice =i stilistice +n te7tele cronicarilor mol'o,eni )unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor stu'iului 'e ca% Pre%entarea oral" a materialelor

R"$UR$"

"%ALUAR" 4bser,area sistematica Pre%entare Po>erPoint Portofoliu

NR OR"

!ATA

)anualul In,esti3a8ia Lucru pe 3rupe Laptop $i'eoproiector

?tu'iu 'e ca% . . .5. .3. .6. 5. . 3. . 3.5 . . .5. .3. .6. 5. . 3. . 3.5.

Literatura -i pictura religioa- 1or*area con(tiin)ei i-torice

)anualul 0lbume 'e art" reli3ioas"

4bser,area ?istematica Portofoliu Pre%entare ppt 4bser,area ?istematica Portofoliu Pre%entare ppt

?tu'iu 'e ca% L.C. 1orma literar"-aspecte e,oluti,e Curente culturale/ literare in secolele X$II-X$III @manismul si Iluminismul "valuare

)anualul In,esti3a8ia Lucru pe 3rupe Laptop ,i'eoproiector

. . .5. 0cti,itate 'e i'entificare a sensurilor etimolo3ice =i .3. .6.5 culturale ale conceptelor 'iscutate .3. .3.5 . . .5. 3. .6.5. 3. . 3.5. /7erci8ii 'e e,i'en8iere a caracterului umanist/iluminist +n te7tele 'in manual &eali%area unor postere ale acti,it"ii 0lc"tuirea unei pre%ent"ri sintetice referitoare la curentele culturale : umanismul si iluminismul "0erciii de redactare de te0t
5

)anualul

4bs. sistematica 4bser,area sistematica Portofoliu Postere Te-t evaluare 1

)anualul Dicionar 'e curente literare Lucru pe 3rupe 1i-a de lucru

Proiectul unit)ii de nv)are 2 Denumirea unit"ii 'e +n,"are: Perioada moderna. A. Secolul al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea )anual 'e limba si literatura romana pentru clasa a XI-a .r. /'. 0rt. (522!# 1um"r total ore alocate: 55 CONINUTURI C.$. ACTI%IT&I !" 'N%&AR" R"$UR$" !"TALI"RI# 0cti,itate 'e i'entificare a biblio3rafiei =i a premiselor Rolul literaturii n )anualul ca%ului perioada Istoria literaturii . . )unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor pa(opti-t romane .5. .3. stu'iului 'e ca% .6.5. . 0cti,itate 'e i'entificare a rolului 'e +n'rum"tor cultural /7. -!/pa3.;C 3. .3.5. I. A. &"'ulescu( .h. 0sachi si ). Bo3"lniceanu Laptop Discutarea Introduciei la Dacia Literar ?tu'iu 'e ca% ,i'eoproiector Pre%entarea materialelor tiu /,reau s" 1or*e 3i+ride ale Discutarea pe 3rupe a ceea ce repre%int" tren'ul a%i tiu/ am +n,"at/ civili.a)iei 0cti,itate 'e 'iscutare a fra3mentelor 'in manual )anualul ro*,ne(ti la /7erci8ii 'e i'entificare +n pies" a +nt-lnirii 'intre 4rient =i <ra3mente 'in . . .5. *i4locul -ecolului 4cci'ent filmul .3. .6. al 5I56lea Dnsu=irea conceptelor opera8ionale: comedie comic calc Chiria n 5. . 3. . Te0t -uport7 lingvistic decalcurile !razeologice. provinie 3.5. Chiria n provinie /7erci8ii 'e e7ploatare a te7tului 'e $. 0lecsan'ri 'e $. 0lecsan'ri /7erci8ii 'e anali%" literar" /7. p.!3( !! $i%ionarea unor fra3mente 'e film Laptop $i'eoproiector @%ul 'i,ersificat al limbii literare . /7erci8ii 'e i'entificare a stilurilor func8ionale +n te7tele )anualul L.C.# 5. . 'in manual =i +n te7te propuse 'e profesor (/7. p. !C( !E# $ariante literare 6. . libere L.C.# !e.+atere7 . . .5. Pre3"tirea 'e%baterii (biblio3rafie( comunicarea mo8iunii# Intre $rient si Ro*,nia8 ntre .3. .6. /7erciii 'e 'efinire a 'e%baterii si 'e i'entificare a $ccident de Orient (i Occident 5. . 3. . caracteristicilor acesteia. 1ea3u D*u,ara 3.5. /7erciii 'e lectur" a te7telor 'in manual 9 0cti,itate 'e 'efinire a temelor: "erspective asupra )anualul siturii #omniei ntre $rient %i $ccident& /7. pa3.F! "olemici interbelice pe tema siturii culturii %i civilizaiei Lucru pe 3rupe romne%ti ntre $rient %i $ccident. Confruntarea 3rupelor.
3

"%ALUAR" 4bser,area sistematica

NR OR"

!ATA

Portofoliu Pre%entare ppt

Portofoliu Pre%entare ppt /seu l

<ise 'e lucru 4bser,area ?istematica

Conclu%ii "valuare !e-coperirea literaturii populare Te0t -uport: Gala'a popular" 'e%terul 'anole ?tructuri 'iscursi,e: Te7tul informati, =i informa8ia (L.C.# Critici-*ul 4uni*i-t . . .5. .3. .6. 5. . 3. . 3.5. . . .5. .3. .6.5. . 3. .3.5. . . .5. .3. .6.5. . 3. .3.5. &ecapitulare pentru lucrarea scris" Lucrarea scris" semestrial" Discutarea lucr"rii scrise 0cti,itate 'e pre%entare a istoricului literaturii populare9 0cti,itate 'e lectura si 'iscutare a te7tului9 0cti,itate 'e +nsu=ire a conceptelor opera8ionale: mit basm arhetip9 /7erci8ii 'e interpretare a bala'ei populare. /7erci8ii 'e i'entificare si construire a te7telor 'e tip informati, 0cti,itate 'e i'entificare a biblio3rafiei =i a premiselor ca%ului9 )unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor stu'iului 'e ca% 9 /7tra3erea celor mai importante i'ei critice =i estetice 'in articolele maioresciene Pre%entarea materialelor /7erci8ii 'e i'entificare a tr"s"turilor monolo3ului 'ramatic9 /7erci8ii 'e i'entificare a tr"s"turilor 'ialo3ului 'ramatic9 )anualul Gala'a popular" 'e%terul 'anole )anualul 0cti,itate +n perechi &e,iste( %iare 0cti,itate +n 3rup )anualul Critice T. )aiorescu( Laptop ,i'eoproiector )anualul /7erciii pa3. 2( ( 5 Te7te 'i,erse Lucrare scrisa semestriala 4bser,area sistematica eseu ?us8inerea oral" a unui 'iscurs informati,

Portofoliu Pre%entare ppt

?tu'iu 'e ca% (L.C.# ?trate3ii specifice folosite +n monolo3 =i 'ialo3. 0'ec,area 'iscursului oral la situa8ii 'e comunicare 'i,erse "valuare

. . .5. .3. .6. 5. .3. . 3.5.

4bser,area sistematic"

Portofoliu

Proiectul unit)ii de nv)are : Denumirea unit"ii 'e +n,"are: B. Curente culturale/literare n secolul XIX-lea nceputul secolului XX )anual 'e limba si literatura romana pentru clasa a XI-a .rup /'itorial 0rt. (522!# 1um"r total ore alocate: 3 NR CONINUTURI C.$. ACTI%IT&I !" 'N%&AR" R"$UR$" "%ALUAR" OR" !"TALI"RI# . . 0ctuali%area cuno=tin8elor 'espre romantism( pornin' 'e )anualul 4bser,area .5. .3. &omantismul la te7tele stu'iate +n clasa a X-a Laptop ?istematica .6.5. . /7erciii 'e 'efinire a romantismului si a tr"s"turilor ac.9 $i'eoproiector Poster 3. .3.5. 0cti,itate 'e reactuali%are a unor concepte opera8ionale /,aluare +nsu=ite +n anii anteriori: nu,el"( persona* romantic )anualul Alexandru . . .5. orala /7erci8ii 'e e7plorare =i anali%" a te7tului: surse( narator( Alexandru !pu"neanul 'e .3. .6. /seul persona*( timp =i spa8iu( rela8ia 'intre realitate =i fic8iune !pu"neanul 'e Costache 1e3ru%%i 5. . structurat I'entificarea tr"s"turilor clasice/romantice/realiste in te7t9 C. 1e3ru%%i 3. .3.5. Portofoliu 0cti,itate 'e 'iscutare a fra3mentelor 'in manual9 /7. ( 5/pa3. 3F Pre%entare ppt /7erciii 'e caracteri%are a persona*ului principal. . . .5. /7erciii 'e i'entificare a arhaismelor si 'e e7plicare a &e3istre stilistice: .3. .6. )anualul /,aluare semnificaiei acestora 'in nu,ela istoric" Alexandru re3istrul arhaic al 5. . 3. . /7. ( 5( 3 p. 3! orala !pu"neanul 'e C. 1e3ru%%i limbii (L.C.# 3.5 .5. .3. )anual 0cti,itate 'e pre%entare =i 'iscutare a te7tului .6.5. . /7erci8iul /,aluare 0cti,itate 'e +nsu=ire a conceptului opera8ional: satir Scrisoarea I 5.5.3. . Lectura critic" in scris Lectura Scrisorilor eminesciene9 stabilirea temelor( surse 'e )ihai /minescu 3.5.3.6. &eflec8ia e7. pa3. literare =i filo%ofice9 /7erci8ii 'e e7plorare a con'i8iei personal" 6F/ 6C omului 'e 3eniu9 /7erciii 'e anali%a a te7tului 6. .6.5. /7. p. 3E/ 6; <i3uri 'e stil si prece'ee 'e e7presi,itate (L.C.# $d (n metru antic) 'e ). /minescu /7presi,itatea unor structuri morfosintactice "valuare .5. .3. .6.5. . 5.5. .5. .3. .6.5. . 5.5. .5. .3. .6.5. . 5.5. /7erci8ii 'e i'entificare a semnifica8iilor mo'urilor =i timpurilor ,erbale /7erci8ii 'e anali%" a te7tului Discutarea moti,elor mitolo3ice 0cti,itate 'e i'entificare a tr"s"turilor 'e art" poetic" /7erci8ii aplicati,e pe te7tele eminesciene propuse +n manual Te-t de evaluare
;

!ATA

)anual /7erciiul Lectura critic" &eflec8ia personal" /7erci8ii -F pa3. ;5- ;3 )anual

4bser,are sistematica /seul 4bser,are sistematica Te-t U.I. : 1

Proiectul unit)ii de nv)are ; Denumirea unit"ii 'e +n,"are: Curente culturale/literare n secolul XIX-lea nceputul secolului XX )anual 'e limba si literatura romana pentru 0nul 'e completare .r. /'. 0rt. (522!# 1um"r total ore alocate: 53 CONINUTURI !"TALI"RI# C.$. ACTI%IT&I !" 'N%&AR" Con,ersaie pe tema creaiei eminesciene /7erciii 'e 'efinire a operei lirice si 'e i'entificare a tr"s"turilor acesteia9 /7erciii 'e lectura si interpretare a te7tului 9 /7erciii 'e e7plorare a te7tului9 /7erci8ii 'e e7plorare a te7tului: i'entificarea temelor( moti,elor( elementelor 'e compo%i8ie Comentarea unor sec,en8e poetice /7erci8ii 'e reflec8ie /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e i'entificare =i comentare a mi*loacelor artistice /7erci8ii 'e i'entificare =i comentare a mi*loacelor artistice Discu8ii 'espre conte7tul cultural specific epocii 0cti,itate 'e pre%entare 3eneral". (conte7t istoric( tr"s"turi( repre%entani.# /7erci8ii 'e e7plorare a te7tului: i'entificarea temei( moti,elor( elementelor 'e compo%i8ie( construc8ia subiectului =i a 'iscursului narati,( construc8ia persona*elor( mo'alit"i 'e caracteri%are /7erci8ii 'e i'entificare =i ilustrare a tr"s"turilor persona*elor i a tipolo3iilor umane +n care se +nca'rea%" /7erci8ii 'e i'entificare a structurilor =i tehnicilor ar3umentati,e /7erci8ii 'e construire a unor ar3umenta8ii orale/scrise Discu8ii pornin' 'e la conte7tul cultural specific epocii R"$UR$" "%ALUAR" 4bser,area sistematica fise 'e lucru eseul portofoliul pre%entare Po>erPoint /,aluare orala /seul 'e ; min /seul 'e ; min Posterul NR OR" !ATA

Lucea!rul 'e ). /minescu

. . .5. .3. .6.5. . 3. .3.5.

)anualul /7.pa3. !6- !F

L.C. Denotaie i conotaie L.C. <i3uri 'e stil si proce'ee 'e e7presi,itate &ealismul

. . .5. .3.5. . 3. .3.5. . . .5. .3. .6. . .5.5.

)anualul /7.p. !C )anual /7erciii p. !E /7plica8ia

*n vreme de rzboi 'e I. L. Cara3iale.

3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

0nali%a literar" Con,ersa8ia euristic" I.L. Cara3iale : Nuvele /7erci8iul Con,ersa8ia Problemati%area /7erci8iul Con,ersa8ia Problemati%area

4bser,area sistematic" a ele,ilor /7./ pa3. C5- C3 /seul )anualul <i=e 'e lucru )anualul <i=e 'e lucru Posterul

(L.C.# ?tructuri 'iscursi,e (ar3umentati,e# ?imbolismul

. . 6. .6.5

. .5.5.

Noaptea de decemvrie 'e 0. )ace'onsHi.

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5 .3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. .

/7erci8ii 'e e7plorare a te7tului: i'entificarea temelor( moti,elor( elementelor 'e compo%i8ie Comentarea unor sec,en8e poetice /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e reflec8ie /7erci8ii 'e e7plorare a te7tului: i'entificarea temelor( moti,elor( elementelor 'e compo%i8ie Comentarea unor sec,en8e poetice /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e ,ocabular 0cti,itate 'e i'entificare a biblio3rafiei =i a premiselor ca%ului

+,celsior 0. )ace'onsHi )anualul &eflec8ia personal" Con,ersa8ia )anualul Lectura critic" Con,ersa8ia )anualul

4bser,area sistematic" a ele,ilor /seul 4bser,area sistematic" /seul <i=e 'e lucru Posterul 4bser,area sistematic" a ele,ilor Proiectul Portofoliul

-cuarel 'e Ion )inulescu. L.C. 1eolo3ismele $i*+oli-*ul european Premisa. Definirea problemei. Descrierea =i anali%a ca%ului. I'entificarea soluiilor. Conclu%ii. /,aluare Prelungiri ale ro*anti-*ului (i cla-ici-*ului De demult. 'e 4cta,ian .o3a. "valuare

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

)unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor stu'iului 'e ca%

)anualul Con,ersa8ia euristic" ?tu'iul 'e ca% In,esti3a8ia

Pre%entarea oral" a materialelor .3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5 Discu8ii pornin' 'e la conte7tul cultural specific epocii (conte7t istoric( tr"s"turi( repre%entan8i#. /7erci8ii 'e e7plorare a te7tului: i'entificarea temelor( moti,elor( elementelor 'e compo%i8ie Comentarea unor sec,en8e poetice /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e reflec8ie )anualul Con,ersa8ia euristic"

)anualul <i=e 'e lucru Portofoliu 1

Proiectul unit)ii de nv)are < Denumirea unit"ii 'e +n,"are: Perioada inter#elic! )anual 'e limba si literatura romana pentru clasa a XI-a .r. /'. 0rt. (522!# 1um"r total ore alocate: 5C CONINUTURI !"TALI"RI# 4rient"ri tematice +n romanul interbelic C.$. .3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . ACTI%IT&I !" 'N%&AR" Discu8ii 'espre conte7tul cultural specific epocii /7erci8ii 'e i'entificare a influen8elor mo'erne (.i'e( Proust# R"$UR$" "%ALUAR" Poster 4bser,area ?istematica Pre%entare NR OR" !ATA

)anualul

/7erci8ii 'e i'entificare a influen8elor mo'erne( proustiene Ro*anul /7erci8ii 'e re%umare a te7tului p-i3ologic: .3. .6. /,i'en8ierea problematicii romanului /ltima noapte de 5. .5.3. /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'e construc8ie a dragoste ntia 3. .3.5. subiectului noapte de rzboi 'e 3.6.6. . /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'iscursului Camil Petrescu. 6.5 /7erci8ii 'e e,i'en8iere a instan8elor narati,e I'entificarea =i ilustrarea tr"s"turilor anumitor persona*e $i%ionarea unor fra3mente 'e film &ecapitulare +n ,e'erea /7erci8ii 'e limb" =i comunicare lucr"rii scrise semestriale Lucrare scris" semestrial" /7erci8ii 'e ar3umentare 0nali%a lucr"rii scrise semestriale si a re%ultatelor /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e i'entificare a influen8elor mo'erne( proustiene /7erci8ii 'e re%umare a te7tului /,i'en8ierea problematicii romanului /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'e construc8ie a subiectului /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'iscursului /7erci8ii 'e e,i'en8iere a instan8elor narati,e I'entificarea =i ilustrarea tr"s"turilor anumitor persona*e

)anualul <ise cu citate /ltima noapte de dragoste ntia noapte de rzboi 'e Camil Petrescu $i'eoproiector Laptop

Pre%entarea Po>erPoint Portofoliu /seu pa3. 55C

Lucrarea scris" semestrial"

Ro*anul e0perien)ei: Nunt n cer 'e )ircea /lia'e.

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

Nunt n cer 'e )ircea /lia'e. )anualul <ise cu citate $i'eoproiector Laptop

Pre%entarea Po>erPoint Portofoliu /seu (5(3/p.53!

Ro*anul +al.acian +nigma $tiliei 'e .. C"linescu.

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

Discu8ii 'espre conte7tul cultural specific epocii /,i'en8ierea problematicii romanului 0r3umentarea oral" a unui punct 'e ,e'ere /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'e construc8ie a subiectului /7erci8ii 'e i'entificare a particularit"8ilor 'iscursului /7erci8ii 'e +nca'rare a persona*elor +ntr-o tipolo3ie

+nigma $tiliei 'e .. C"linescu. )anualul <ise cu citate $i'eoproiector Laptop <ilm )anualul Con,ersa8ia euristic" ?tu'iul 'e ca% Carmen )u=at: #omanul romnesc interbelic In,esti3a8ia &eflec8ia personal" Con,ersa8ia /uristic" De%baterea Tabele sinoptice Plan=e tematice <i=e 'e lucru )anual

Pre%entarea Po>erPoint Portofoliu /seu Pa3. 56C

=odele epice inter+elice $tudiu de ca. Premisa. Definirea problemei Descrierea =i anali%a ca%ului. I'entificarea solu8iilor Conclu%ii. "valuare Recapitulare final /poca pa=optist". /poca marilor clasici. /poca mo'ern" /poca interbelic"

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

0cti,itate 'e i'entificare a biblio3rafiei =i a premiselor ca%ului )unc" in'i,i'ual" =i +n 3rup pentru reali%area sarcinilor stu'iului 'e ca% Pre%entarea oral" a materialelor /7erci8ii 'e re'actare /7erci8ii 'e reflec8ie /7erci8ii 'e sistemati%are/ sinteti%are a cuno=tin8elor 'ob-n'ite anterior Discu8ii 'espre importan8a rolului mentorilor unor societ"8i/ 3rup"ri literare De%bateri pornin' 'e la operele stu'iate De%,oltarea unei ,i%iuni 'e ansamblu asupra fenomenului cultural rom-nesc p-n" la *um"tatea secolului al XX-lea Teste recapitulati,e &ecoman'"ri biblio3rafice pentru clasa a XII a

4bser,area sistematic" a ele,ilor Proiectul

.3. .6. 5. .5.3. 3. .3.5. 3.6.6. . 6.5

Portofoliul Chestionarea oral" 4bser,area sistematic" a ele,ilor .rila 'e e,aluare a ar3ument"rii

S-ar putea să vă placă și