Sunteți pe pagina 1din 3

Teza de licen va conine: a) Foaia de titlu b) Rezumatul (ntr-o limb de circulaie european) c) Introducere (va conine argumentarea necesitii

studiului, ipoteza de cercetare, metodologia, aplicabilitatea acestuia, relaia cu problemele social-economice ale republicii sau lumii, revizuirea structurii tezei i menionarea concluziilor majore) d) Coninutul (prezentarea teoretic a problemei de cercetare, descrierea ipotezei de lucru n raport cu metodologiile aplicate, polemica tiinific major vis-a-vis de problema de cercetare, prezentarea i analiza datelor, studiul experimental/bibliografic, analiza studiului) e) Concluzii (se va demonstra aplicabilitatea concluziilor i recomandrile elaborate) f) Referine bibliografice g) Anexe (c estionare folosite pentru interviuri, texte ce nu au fost publicate, sc eme, legislaie, etc!)! Volumul tezei de licen depinde de profilul absolventului! "entru domeniile de formare profesional cu profil real, teza va conine #$ - %$ pagini, pentru profilul socio-uman de la %$ la &$ de pagini! 'enionm ns c volumul va fi fixat de catedra de specialitate responsabil de formarea profesional iniial n domeniu! Elemente de tehnoredactare a tezei de licen( )! *ezele se scriu pe +rtie alb, format ,%, dimensiunea -)$x-./ cm, pe o singur parte a +rtiei, in *imes 0e1 2oman! -! "aginile tezei au c+mp( n st+nga 3 #$ mm, sus- -4 mm, dreapta-)$ mm, jos--4 mm! #! *eza se redacteaz computerizat utiliz+ndu-se semnele diacritice corespunztoare( font 3 )$-)- pt, la ),4 intervale! %! "e o pagin vor fi scrise #) de r+nduri, iar un r+nd va conine &4 de semne tipografice! 4! 5aracterul literelor( cursivul/italic se folosete pentru cuvintele de origine strin, titluri de cri sau periodice, un cuv+nt sau un pasaj care merit a fi pus n eviden, aldinul/bold se folosete pentru titlurile capitolelor i subcapitolelor, evidenierea propoziiilor sau frazelor ce trebuiesc memorate!

,! 6ormatul tezei 7icenta trebuie sa cuprinda urmatoarele parti( )) "agina de titlu -) 5uprins #) 5ontinutul tezei %) 8ibliografie 4) ,nexe 'odul de redactare al tezei de licenta( 0umerotarea paginilor se va face cu litere arabe, in partea de joc la mijlocul fiecarei pagini! *oate capitolele vor incepe pe o pagina noua spre deosebire de subcapitole si subpuncte care pot fi plasate oriunde in pagina! ",9:0, ;< *:*7= *2<8=:< >, 5?0*:0,( )) 0umele universitatii, a facultatii si a catedrei@ -) *itlul tezei@ #) 0ivelul de sustinere a tezei (teza de licenta)@ %) 0umele candidatului@ 4) ,nul realizarii@ &) 0umele si titlul coordonatorului dar acestea vor fi trecute numai cu acordul sau si se vor scrie pe urmatoarea pagina, cea de dupa titlu!*oate lucrarile trebuie sa fie sustinute de un coordonator agrea, poate sa fie cercetator sau cadru didactic! 5="2:0>=7 este o parte importanta in redactarea lucrarii tale de licenta deoarece aici se vor intalnii capitolele, subcapitolele si subpunctele! 5apitolele, subcapitolele si subpunctele vor fi numerotate cu numere arabe astfel( capitolele ex((), -, # etc)@ subcapitolele ex(()!), )!-, )!# etc) si subpunctele ex(()!)!), )!)!-, sau )!-!), )!-!-, etc)! *itlurile capitolelor, subcapitolelor si subpunctelor vor fi scrise in bold! ,ceasta parte va mai contine bibliografia si anexele, cu specificarea paginatiei corespunzatoare din text! 8:87:?92,6:, va fi redactata conform standardelor ,", (,merican "sAc ological ,ssociation), dar mai multe detalii aflati la punctul :B! ,0<C<7< vor cuprinde ilustratii suplimentare / scale, prelucrarile preliminarii, sau alte indicii si materiale care sa prezinte studiul intreprins! >us 8! 5ontinutul tezei *eza de licenta va trebui sa fie bine organizata, sistematizata si redactata logic,iar ea va trebui sa prezinte urmatoarele aspecte( )) :ntroducere -) 5adrul teoretic al problemei studiate #) ?biectivele si ipoteza/ipotezele cercetarii %) 'etodologia cercetarii 4) 2ezultatele cercetarii si interpretarea acestora &) 5oncluzii si implicatiile cercetarii in practica psi ologica /) 2ezumatul lucrarii, preferabil intr-o limba de circulatie internationala )) :0*2?;=5<2<, va trebui sa aduca un argument puternic al cercetarii realizate, iar ea o sa fie redactada in aproximativ # pagini! :n introducere se va prezenta sintetic situatia cercetarilor relationate cu subiectul ales, motivatia alegerii temei, relatand foarte precis domeniile care nu au fost explorate sau care solicita investigatii suplimentare si reconsiderari! -) 5,;2=7 *<?2<*:5 ,7 "2?87<'<: >*=;:,*<! ,ici se va realiza o evaluare critica a literaturii de specialitate care sa fie relevanta temei tale de cercetare! ,cest punct o sa fie redactat numai intr-un singur capitol (5apitolul -) care va trebui sa prezinte cadrul teoretic al problemei studiate si nu va trebui sa depaseasca 4$D din numarul paginilor tezei! ,ici vei prezenta teoriile impreuna cu modele explicative, aratand dezvoltarea si stadiul recent al cercetarii, poti sa mentionezi si parerea ta despre posibilele lacune sau limite care au fost omise in procesul cercetarii! 7iteratura care ai mentionat-o o vei clasifica dupa un criteriu explicit mentionat si anume( cronologic, tematic, sau de alta natura! :n aceasta

parte a lucrari vei arata capacitatea ta de a selecta bibliografia corespunzatore, de a analiza critic, si puterea ta de a-ti forma propriului tau punct de vedere despre subiectul studiat! #) ?8:<5*:B<7< >: :"?*<E<7< 5<25<*,2:: proprii, vor contine urmatoarele aspecte( a) 6ormularea coerenta a obiectivelor generale si specifice ale cercetarii@ b) 6ormularea explicita a ipotezelor cercetarii (daca este cazul)@ %) '<*?;?7?9:, 5<25<*,2:: contine urmatoarele paragrafe( a) >ubiectii (principalele date demografice) b) :nstrumentul/instrumentele de investigare (descriere) c) ;esignul experimental (daca sunt experimente de laborator acesta va fi foarte amplu tratat)/procedura de lucru 4) 2<E=7*,*<7< 5<25<*,2::/:0*<2"2<*,2<, ,5<>*?2, contine urmatoarele subcapitole( - 4!)! prezentarea si analiza datelor - 4!-! interpretarea rezultatelor :n aceasta parte a lucrarii vei redacta figurile si tabelele care vor reda rezultatele cercetarii tale care trebuie sa decurga foarte clar si coerent! >e atribuie o interpretare psi ologica la toate rezultatele numerice si la semnificatiile acestora si este de dorit sa dati unele explicatii contextuale si alternative impreuna cu implicatiile rezultatului discutat! ;atele proprii trebuie interpretate prin raportarea la datele literaturii de specialitate, aratand diferentele si asemanarile! &) 5?057=E:: >: :'"7:5,*::! ,cestea trebuie sa fie formulate foarte clar si limpede, iar redactarea obiectivelor cercetarii trebuie sa fie logica si coerenta! :n acest capitol se va prezenta motivatia cercetarii! 5oncluziile cercetarii realizate impreuna cu implicatiile sale practice vor arata contributia ta adusa in domeniul ales, iar astfel concluziile vor reflecta raspunsuri si solutii la intrebarile cercetarii! 5and vei redacta concluziile trebuie sa eviti detaliile si argumentarile suplimentare! 5! >tilul si limbajul de cercetare ? regula importanta in redactarea tezei de licenta este ca aceasta nu trebuie sa contina greseli gramaticale (punctuatie, lexic, acord)! 7ucrarea trebuie redactata intr-un limbaj academic impersonal, specific lucrarilor de cercetare!2elatia dintre idei trebuie sa fie clara, iar teza trebuie sa fie coerenta! ;! 5itarea bibliografica ,utorul tezei trebuie sa citeze in mod corect toate sursele incluse in teza, inclusiv figuri, tabele, ilustratii, diagrame deoarece toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt proprietate intelectuala a autorilor sau institutiilor care au realizat acele materiale! *ot ce inseamna preluare din diferite scrieri, fraze sau paragrafe vor fi citate prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizata, dar si prin g ilimele si forma italica a literelor, iar toate acestea trebuie sa se regaseasca in bibliografia finala! ,tunci cand sursa citata este indirecta, adica preluata de la un alt autor, se va scrie numele si initiala prenumelui autorului si anul publicatiei, cu indicarea in paranteza a autorului si anului aparitiei sursei indirecte din care s-a citat! ;aca sursele preluate sunt de pe internet atunci vor fi notate adresele de pagina 1eb,iar acestea vor fi bagate ultimele in cadrul bibliografiei! <xemple( )) Foria 5! 'atei, >tatele lumii! 'ica <nciclopedie de :storie, <d! 'eronia, 8ucuresti,)... -) <ugenio 9arin, =manismul italian, <d! =nivers, 8ucuresti, ).G#) 9! ,ntoniu, 5! 8ulai, "ractica judiciara penala, vol! :::, parte speciala, <d! ,cademiei, 8ucuresti, )..%) Basile ;obrinoiu, 9 ! 0istoreanu, :! "ascu, :! 'olnar, ,l! 8oroi, B! 7azar( ;rept penal, partea speciala, <d! <uropa 0ova, 8ucuresti, )...