Sunteți pe pagina 1din 9

v

JOCUL I RZBOIUL A denumi lupta un joc nseamn a folosi un dicton la fel de vec i ca !i nse!i cuvintele "lupt# !i "joc#$ O asemenea denumi%e& n sensul st%ict al cuvntului& t%e'uie oa%e conside%at ca fi(u%at) Am mai pus& mai sus& aceast nt%e'a%e* si am fost de p%e%e c t%e'uie s %spundem ne(ativ+ nt%,adev%& cele dou no-iuni& "lupt# !i "joc#& pa% de multe o%i s se contopeasc$ O%ice lupt ca%e este le(at de %e(uli %est%ictive p%e.in, t& c ia% dato%it acestei o%dini %est%ictive& semnalmentele unui joc& ale unei fo%me deose'it de intensive& de ene%(ice si totodat e/t%em de evidente a jocului$ C-elu!ii si 'ie-a!ii lupt "n (lum#& dup %e(uli ca%e limitea. aplica%ea violen-ei$ Limita ac-iunilo% n(duite n joc nu t%e'uie ns s fie neap%at v%sa%ea de sn(e !i nici c ia% lovitu%a mo%tal$ 0u%ni%ul medieval a fost si a %mas f% ndoial o lupt sin(ula%& deci un joc& da% n iposta.ele sale cele mai timpu%ii t%e'uie s fi fost pe de,a,n,t%e(ul !i cate(o%ic "se%ioas#& pn la moa%te& la fel ca "jocul# tine%ilo% osta!i ai lui A'ne% si ai lui loa'$ Lupta ca func-ie de cultu% p%esupune totdeauna %e(uli %est%ictive !i ce%e& pn la un anumit nivel& %ecunoa!te%ea unei calit-i de joc$ C ia% !i n epoci %elativ naintate& %.'oiul mai ia nc uneo%i cea mai desv%!it fo%m de joc$ 1aimosul Combat des Trente2 din anul *23*& n B%etania& nu este calificat n i.voa%e& ce,i d%ept& n mod cate(o%ic& d%ept joc& da% face a'solut imp%esia unei lupte cu ca%ac, * 4p$ 55,56$
7

Lupta celo% t%ei.eci 89%$: (n.t.). *37

te% de joc& !i acela!i luc%u se poate spune !i desp%e La Visfida di Barletta3 din anul *3;2& unde t%eisp%e.ece cavale%i italieni au luptat cu t%eisp%e.ece cavale%i f%ance.i& nt%,o sfe% de idei fie a% aic& fie %omantico, 'a%'a%& lupta sn(e%oas& competi-ia festiv !i lupta sin(ula%& n msu%a n ca%e snt le(ate de anumite %e(uli& snt incluse& toate& n %ep%e.enta%ea p%ima% a jocului$ <esp%e %.'oi& se poate vo%'i ca desp%e o func-ie de cultu% atta timp ct este pu%tat nlunt%ul unui ce%c ai c%ui mem'%i se %ecunosc unii pe al-ii ca e(ali sau cel pu-in ca e(al de nd%ept-i-i$ <ac lupta se duce mpot%iva uno% (%upu%i ca%e n fond nu snt %ecunoscute ca fiind alctuite din oameni sau c%o%a cel pu-in nu li se %ecunosc d%eptu%i umane& fie c snt numite "'a%'a%i#& "diavoli#& "pa(ini#& "e%etici#& atunci ea poate %mne nlunt%ul "limitelo%# cultu%ii n msu%a n ca%e un (%up !i impune si n acest ca.& de d%a(ul onoa%ei p%op%ii& anumite limit%i$ 4e astfel de limit%i s,a 'a.at pn n ultima v%eme d%eptul inte%na-ional& n ca%e !i,a (sit e/p%esie o anumit tendin- de a include %.'oiul n cultu%$ =,a fcut o distinc-ie cate(o%ic pe de o pa%te nt%e sta%ea de 'eli(e%ant si sta%ea de pace& ia% pe de alt pa%te nt%e sta%ea de 'eli(e%ant si violen-a c%iminal$ <easup%a p%-ilo% n con, flict se 'oltea ideea unei comunit-i& ca%e %ecuno!tea c mem'%ii ei snt "omeni%e#& cu d%eptu%i si p%eten-ii de a fi t%ata-i ca "oameni#$ A'ia teo%ia "%.'oiului total# sac%ific pn si ultimele %m!i-e ale func-iei de cultu% !i& o dat cu ele& ale func-iei de joc$ 4o%nind de la convin(e%ea noast% c a(onul a%e ntotdeauna n el nsu!i ca%acte% de joc& se na!te acum nt%e'a%ea+ n ce msu% t%e'uie s se numeasc %.'oiul o func-ie a(onal a comunit-ii) n (ene%al& putem da deopa%te& ca nea(onale& o nt%ea( se%ie de fo%me de lupt$ 1acem deocamdat a'st%ac-ie aici de %.'oiul mode%n$ Atacul p%in su%p%inde%e& am'uscada& nvli%ile de jaf !i masac%ele nu pot conta& fieca%e din ele n pa%te !i ca ata%e& ca fo%me a(onale ale luptei& de!i pot fi puse n folo,
*

4%ovoca%ea de la Ba%letta (it.) (n.t.). *32

sul unui %.'oi a(onal$ 4e de alt pa%te& scopul politic al unui %.'oi > cuce%i%ea& su'ju(a%ea& n%o'i%ea altui popo% > se afl !i el n afa%a sfe%ei luptei competi-ionale$ ?omentul a(onal int% n ac-iune din clipa cnd p%-ile 'eli(e%ante se conside% una pe alta ca adve%sa%e n lupt pent%u o cau. la ca%e au d%eptul$ C ia% dac n spatele voin-ei lo% de a lupta se ascunde pu% !i simplu foamea& ceea ce nu se nt@mpl dect a%a%eo%i& totu!i lupta le pa%e c ia% !i lo% o c estiune de sfnt dato%ie& de onoa%e sau de %splat$ 0endin-a sp%e pute%e mate%ial& c ia% si n %ela-iile de cultu% evoluate !i c ia% dac n!i!i mem'%ii statului ca%e pune la cale %.'oiul conside% c scopul lui este o c estiune de pute%e& se afl de cele mai multe o%i su'o%donat nt%u totul uno% motive de o%(oliu& de faim& de p%esti(iu !i de manifesta%e a supe%io%it-ii sau a sup%ema-iei$ 0e%menul ndeo'!te inteli(i'il "(lo%ie# e/plic toate %.'oaiele de a(%esiune& din Antic itate pn n .ilele noast%e& n mod mult mai su'stan-ial dect indife%ent ce teo%ie in(enioas %efe%itoa%e la fo%-e economice !i la conside%ente politice$ I.'ucni%ile mode%ne de (lo%ifica%e a %.'oiului& a!a cum ne snt& din pcate& p%ea 'ine cunoscute& me%( de fapt napoi la concep-ia asi%o,'a'ilonian& ca%e conside%a e/te%mina%ea du!manului ca pe o po%unc divin& n msu% s confe%e un sfnt %enume$ n anumite fo%me a% aice ale %.'oiului ns& ca%acte%ul ludic ca%e i este p%op%iu de la natu% se manifest n mod nemijlocit !i ct se poate de inte%esant& nt%,o fa. de cultu% n ca%e p%ocesul judicia%& soa%ta& jocul de

no%oc& %m!a(ul& p%ovoca%ea& lupta !i ve%dictul divin& ca luc%u%i sac%e& se aflau& toate la un loc& nlunt%ul unei sin(u%e sfe%e no-ionale& a!a cum am nce%cat mai sus s a%tm& %.'oiul t%e'uia s int%e !i el& n vi%tutea natu%ii lui& cu totul& n cad%ul acestui ce%c de %ep%e.ent%i$ =e poa%t %.'oi pent%u ca& p%in nce%ca%ea ca%e duce la c!ti(a%ea sau la pie%de%ea lui& s se o'-in din pa%tea .eilo% o ot%%e cu vala'ilitate sac%$ Aot%%ea poate fi p%ovocat p%in a%unca%ea so%-ilo%& p%in pune%ea la nce%ca%e a pute%ilo%& cu cuv@ntul sau cu a%mele$ <ac se ale(e aceast din u%m va%iant& atunci %e.ultatul e/p%im voin-a .eilo% la fel de nemijlocit ca n u%ma celo%lalte p%o'e& n cuvn, *3B tul olande. ordale (= o%dalie:& n en(le. ardeal, co%espun.to% cuvntului olande. mode%n oordeel (= judecat:& %efe%i%ea special la divinitate nu este e/p%es n sineC o%ice ot%%e do'ndit n fo%mele juste este o judecat a fo%-elo% divine$ A'ia n a doua instan- no-iunea te nic "judecat divin# se lea( de anumite p%o'e de fo%- mi%aculoas$ 4ent%u a n-ele(e 'ine aceast co%ela-ie& t%e'uie de fapt s nu -inem seama de distinc-ia pe ca%e o facem nt%e no-iunile %espective !i domeniul ju%idic& cel %eli(ios !i cel politic$ Ceea ce noi numim "d%ept# se poate numi la fel de 'ine& pot%ivit (ndi%ii a% aice& "voin-a .eilo%# sau "supe%io%itate vdit#$ Aa.a%dul& lupta si cuvntul convin(to% snt n aceea!i msu% "dove.i# ale voin-ei .eilo%$ Lupta este n aceea!i msu% una dint%e fo%mele p%ocedu%ale ca !i ( icito%ia sau ca si pledoa%ia n fa-a unui judecto%$ <a%& avnd n vede%e c& n cele din u%m& o%ic%ei ot%%i i se confe% o semnifica-ie sac%& lupta poate fi conside%at& si ea& tot ca ( icito%ieB$ Insolu'ilul comple/ de %ep%e.ent%i ca%e me%(e de la p%oces pn la jocul de no%oc se manifest n modul cel mai i.'ito% n func-ia luptei sin(ula%e n cultu%ile a% aice$ Lupta sin(ula% poate avea dife%ite tendin-e$ Da poate fi aristeia pe%sonal& ca int%oduce%e sau ca acompaniament al luptei (ene%ale& slvit de poeti !i c%onica%i si p%ea 'ine cunoscut din toate compa%timentele isto%iei$ Ca%acte%istice snt& de pild& luptele pe%sonale n 'tlia de la Bad%& unde ?o amed i,a nf%nt pe Eo%aisi-i$ Un (%up de t%ei p%ovoac un (%up co%espun.to% din %ndu%ile inamicului$ Luptto%ii se p%e.int si se %ecunosc unii pe al-ii ca adve%sa%i demni3& n %.'oiul mondial din *6*B& aristeia a %enviat su' fo%ma p%ovoc%ilo% sc im'ate nt%e
B

Fu este p%ea cla% cum t%e'uie conceput o%i(inea cuvntului olande. oorlog 8G %.'oi:& da% n o%ice ca. el -ine p%o'a'il de sfe%a sac%al$ =emnifica-ia cuvintelo% (e%mane vec i ca%e co%espund cuvntului oorlog oscilea. nt%e lupt& fatalitate& ceea ce i este "pus de,o pa%te# cuiva& si sta%ea n ca%e ndato%i%ile (ene%ate de ju%minte ncetea.& de!i nu este a'solut si(u% c avem de,a face n toate ca.u%ile cu e/act acela!i cuvnt$ 3 He.i+ IaEidi& ed$ Iell ausen& p$ 32$ *33

ei de aviato%i %enumi-i din am'ele ta'e%e& cu ajuto%ul uno% 'ile-ele pe ca%e le a%uncau din avion$ Lupta sin(ula% pe%sonal poate se%vi ca o%acol& ca%e p%e.ice %e.ultatul viito% al luptei$ =u' aceast fo%m o cunoa!te att societatea c ine.& ct si cea (e%manic& nainte de ncepe%ea 'tliei& cei mai viteji i p%ovoac pe inamici$ La bataille seri eprouver le estin. Le! premieres passes d"armes sont des presages effi#a#es$. Lupta sin(ula% poate ns s si nlocuiasc 'tlia$ Cnd vandalii snt n %.'oi cu ale,manii n =pania& p%-ile convin ca %e.ultatul luptei s fie decis p%int%,o lupt sin(ula% J& ca%e deci nu se%ve!te aici ca p%e.ice%e& ci nlocuie!te lupta (ene%al& adic dovede!te n mod concis& n fo%m a(onal& supe%io%itatea uneia dint%e p%-i$ Aceast dovad& c una dint%e cau.e este mai ta%e& con-ine ideea c este !i cea 'un+ de v%eme ce .eii i aco%d favoa%ea lo%& nseamn c este d%eapt& n aceast nlocui%e a 'tliei p%int%,o lupt sin(ula% se amestec ns de timpu%iu motiva%ea c astfel se evit v%sa%ea de sn(e$ C ia% n ca.ul me%ovin(ianului 0eodo%ic& la Kue%,.L,su%,Oise& osta!ii snt cei ca%e spun+ mai 'ine s cad unul dect o oaste nt%ea(5$ Cnd& n Dvul ?ediu t%.iu& se vo%'e!te la tot pasul desp%e o lupt sin(ula% m%ea- !i solemn& p%e(tit dinainte n toate amnuntele ei& si p%in ca%e doi %e(i sau domnito%i u%mea. s,!i %e.olve o %uerelle& su%venit nt%e ei& motivul invocat n mod e/p%es este+ pour eviter effusion de sang #'restien et la destru#tion du peuple(. 0otu!i& n datina pst%at cu atta pe%seve%en- este implicit& f% ndoial& vec ea %ep%e.enta%e a unui p%oces judicia% ca%e se %e.olv n mod le(al
M

Btlia se%ve!te pent%u a pune la nce%ca%e <estinul$ 4%imele asaltu%i snt p%e.ice%i eficace (fr.) (n.t.) > N%anet& Civilisation, p$ 2*2C cf$ <e H%ies& )ltgerm. *eligionsges#'i#'te, I& p$ 735 (n.a.). J N%e(o%ius 0u%onicus& +ist. ,ran#., II& 7$ 5 1%ede(a%ius& I& IH& c$ 7J& ?N& --. rer. .er., A& *2*$ 6 Cea%t& disput& liti(iu (fr.) (n.t.). *; 4ent%u a evita v%sa%ea de sn(e c%e!tinesc !i nimici%ea popo%ului (fr. ve#'e) (n.t.) > H$ ca%tea mea +erfstti/ aer .iddeleeu(en0, *623& p$ *2BC n Ver1amelde 2er3en, ID& p$ **3 (n.a.) > 4d. rom. #it., p$ *3; (n.t.). *3M

pe aceast cale$ <evenise de mult o simpl conven-ie inte%na-ional& un ce%emonial lipsit de con-inut& da% ata!amentul de aceast fo%m !i se%io.itatea cu ca%e este p%acticat mai t%dea. nc !i a.i c !i a%e o%i(inea n vec i datini sac%e$ Ca%ol Kuintul l mai p%ovocase nc& de dou o%i& pe 1%ancisc I& cu toate fo%mele**& !i ca.ul acesta nu avea s fie ultimul$

Dste ap%oape cu neputin- de fcut o distinc-ie nt%e lupta sin(ula% ca%e nlocuie!te 'tlia& !i duelul judicia% ca%e %e.olv un dife%end$ =e !tie ce loc impo%tant a ocupat duelul judicia% n le(ile !i cutumele medievale$ Cont%ove%sa dac duelul judicia% t%e'uie conside%at& mp%eun cu B%unne% !i al-ii *7& o judecat divin& sau& mp%eun cu =c %ode% si al-ii*2& un p%o'ato%iu ca o%ica%e altul& !i pie%de mult din nsemntate& dac p%ivim lupta su' aspectul ei esen-ial+ ca a(on sac%al& ca%e& ca ata%e& dovede!te !i d%eptatea& da% totodat %evelea. !i favoa%ea .eilo%$ <uelul judicia%& c ia% dac este dus uneo%i cu nd%,ji%e pn la capt*B& demonst%ea. de la 'un nceput ten, din-a de a,!i pune n p%im,plan latu%ile fo%male !i de a,si accentua astfel t%stu%ile ludice$ C ia% si posi'ilitatea de a dispune e/ecuta%ea lui p%int%,un luptto% nc i%iat se 'a.ea. pe ca%acte%ul lui %itual& cci tocmai o ac-iune sac%amental n(duie n (ene%al nlocui%ea$ 0ot a!a !i limita%ea a%melo% pe%mise !i o%i(inalele andicapu%i cu ajuto%ul c%o%a se ncea%c a se da !anse e(ale uno% luptto%i cu posi'ilit-i ine(ale& cum este ca.ul unui '%'at ca%e& avnd de luptat cu o femeie& st pe jumtate nt%,o (%oap& fac pa%te din jocul cu a%mele$ Cnd duelul judi,
**

4e ln( datele citate& v$ !i+ D%asmus =c ets ct%e D%asm din Rotte%dam& *B$ HIII$ *375& AlOlen& n%$ 7;7B& 25 !$ u%m$& 7;36$ 6$ *7 A$ B%unne% > C$ von =c Pe%in& euts#'e *e#'tsges#'i#'te, II& *675& p$ 333$ *2 R$ =c %ode%& Le'rbu#' der euts#'en *e#'tsges#'i#'te 8?anual de isto%ie a d%eptului (e%man:3& p$ 56$ *B Cf$ ca%tea mea +erfstti/ der .iddeleeu(en, pp$ *2M,l25C n Ver1amelde 2er3en, III& pp$ **J,l*6 (n.a.) > 4d. rom. #it., pp$ *37,l32 (n.t.).

*3J
cia%& n Dvul ?ediu t%.iu& pa%e s se desf!oa%e de %e(ul f% p%ea multe vtm%i& devenind un fel de de, monst%a-ie spo%tiv& %mne ndoielnic dac t%e'uie conside%at ca o sl'i%e a lui pn la fo%me ludice& sau dac nu cumva acest ca%acte% ludic& ca%e nu e/clude defel se,%io.itatea sn(e%oas& nu se 'a.ea. mai de(%a' pe natu%a u.an-ei$ Ultima trial b5 battle67, nt%,un p%oces civil -inut n fa-a instan-ei numite Court of Common 8leas6$, a avut loc n anul *3J*& pe un te%en pt%at& cu latu%a de M; de picioa%e*J& pus la dispo.i-ie n acest scop la 0ot ill 1ields& ln( Iestminste%$ Lupta a avut voie s du%e.e de la %s%itul soa%elui pn la apa%i-ia stelelo%& da% s,a nc eiat atunci cnd una dint%e p%-i& ca%e lupta cu pav. !i 'aston& a!a cum este p%esc%is nc din Capitula%iile ca%olin(iene& s,a %ecunoscut nvins& %ostind "cuvntul n(%o.ito%# #raven9. nt%ea(a ce%emonie& dup cum o nume!te BlacEstone& p%e.enta a near resemblan#e to #ertain rural at'leti# diver:sions6&. <ac duelul judicia%& ca !i duelul pe de,a,nt%e(ul fictiv dint%e suve%ani& se ca%acte%i.ea. p%int%,un pute%nic element ludic& acela!i luc%u se poate spune !i desp%e duelul o'i!nuit& a!a cum este el cunoscut pn n .ilele noast%e de o se%ie de popoa%e eu%opene$ <uelul pa%ticula% %.'un onoa%ea le.at$ Am'ele no-iuni& le.a%ea onoa%ei !i nevoia de a o %.'una& -in ndeose'i& pst%ndu,!i intact semnifica-ia lo% psi olo(ic !i social& de sfe%a a% aic a cultu%ii$ Inte(%itatea unei pe%soane t%e'uie s fie manifest& ia%& dac %ecunoa!te%ea ei este n p%imejdie& a%unci t%e'uie ap%at !i impus p%in ac-iuni a(onale$ La %ecunoa!te%ea onoa%ei pe%sonale nu contea. dac ea se
*3 *M

Judecat p%in lupt (engl.) (n.t.). Cu%tea de cau.e civile (engl.) (n.t.). *J Ap%o/imativ *5&2; met%i (n.t.).
*5
*6

La! (engl.) (n.t.).

O ma%e asemna%e cu anumite dist%ac-ii atletice %u%ale (engl.) (n.t.). > Commentaries oft'e La(s of4ng3nd 8Comenta%ii asup%a le(ilo% An(liei:& ed$ R$ ?$ Qe%%& III& pp$ 22J !$u%m$ *35

meia. pe d%eptate& pe adev% sau pe alte p%incipii D n joc numai valoa%ea social& atta tot$ 4utem lija aici p%o'lema dac duelul pa%ticula% nu,!i a%e Rnva n acest ca. %dcinile n duelul judicia%& n esen-& te acela!i luc%u+ ve!nica nt%ece%e pent%u p%esti(iu& cesta fiind o valoa%e p%ima%& ca%e include pute%ea !i d%eptul$ R.'una%ea este satisface%ea sim-ului onoa%ei& %ict de pe%ve%s& de c%iminal sau de 'olnvicioas a% fi fundamenta%ea ei$ Am spus mai sus c& uneo%i& pe%, sonajul <iEe nu se dife%en-ia. cu cla%itate de 0Lc e& 1o%tuna$ 0ot a!a& n icono(%afia elenic& <iEe se contope!te cu Femesis "%.'una%ea#7;$ <uelul pa%ticula% !i trdea1 identitatea fundamental cu o sentin- judecto%easc !i p%in faptul c& la fel ca !i duelul judicia%& nu impune celo% ale c%o% %ude !i,au pie%dut via-a n conf%unta%e nici o o'li(a-ie de a se %.'una sn(e%os& cu condi-ia ca duelul s se fi desf!u%at co%ect$ n epocile cu un ma%cat ca%acte% no'ilia%,milita%& duelul pa%ticula% se poate amplifica pn la fo%mele cele mai sn,(e%oase& n ca%e titula%ii !i secundan-ii se nf%unt unii pe al-ii n (%upu%i& nt%,o lupt cla%e& cu pistoalele$ La aceast fo%m a ajuns duelul pa%ticula% n secolul al SHI,lea n 1%an-a$ 4ent%u un dife%end de nimica toat nt%e doi no'ili& a%e loc o ntlni%e sn(e%oas nt%e !ase sau opt pe%soane$ =ecundan-ii au dato%ia de onoa%e s lupte !i ei$ ?ontai(ne vo%'e!te desp%e un asemenea duel nt%e t%ei favo%i-i ai lui Aen%ic al III,lea !i t%ei no'ili de la cu%tea lui <e Nuise$ Ric elieu a com'tut acest o'icei& da% !i su' Ludovic al SlH,lea au mai c.ut nc multe victime$

4e de alt pa%te& faptul de a nu se u%m%i neap%at ucide%ea cuiva& ci de a se conside%a c dac a cu%s sn(e onoa%ea a fost splat este n deplin conco%dan- cu ca%acte%ul sac%al pe ca%e la o%i(ine l a%e !i duelul o'i!nuit$ <e aceea& duelul f%ance. mode%n& nt%uct de %e(ul nu me%(e mai depa%te de o simpl %ni%e& nu t%e'uie conside%at ctu!i de pu-in ca o dilua%e %idicol a uno% datini se%i,
7;

Aa%%ison& T'emis, p$ 375$

*36

oase$ <uelul& n esen-& este o fo%m de joc %itual& este %e(lementa%ea unei lovitu%i mo%tale nep%ev.ute& po%nit dint%,o mnie nestpnit$ Locul n ca%e se desf!oa% este un spa-iu de joc& ia% a%mele t%e'uie s fie st%ict e(aleC se d un semn pent%u ncepe%e sau pent%u nceta%e& ia% num%ul de mpu!ctu%i este p%esc%is$ H%sa%ea de sn(e este de ajuns pent%u a satisface ce%in-a ca onoa%ea s fie %.'unat p%in sn(e$ Dlementul a(onal n %.'oiul adev%at nu poate fi do.at cu p%eci.ie& n fa.ele de cultu% cele mai timpu%ii& elementul competi-ional n lupta dint%e t%i'u%i !i dint%e indivi.i nu pa%e s fie nc de.voltat$ Atacu%ile a%mate& asasinatele& nvli%ile au fost ntotdeauna p%acticate& fiind dete%minate de foame& de f%ic& de %ep%e.ent%i %eli(ioase sau de setea de sn(e$ Fo-iunea de %.'oi inte%vine de fapt a'ia acolo unde apa%e o sta%e deose'it& solemn& de du!mnie (ene%al& ca%e se dife%en-ia.& n con!tiin-a celo% n cau.& de o disput individual& !i c ia%& pn la un anumit nivel& de o v%jm!ie nt%e dou familii$ <a% o asemenea distinc-ie plasea. %.'oiul nu numai n sfe%a sac%al& ci totodat !i n cea a(onal$ Dl este astfel nl-at la %an(ul de cau. sfnt& de msu%a%e (ene%al a pute%ilo% !i de ot%%e a so%tii& pe scu%t+ este inclus n sfe%a n ca%e d%eptul& soa%ta !i p%esti(iul mai .ac la un loc& nedife%en-iate& n felul acesta& %.'oiul int% n acela!i timp n sfe%a onoa%ei$ <evine o institu-ie sfnt !i ca ata%e se m'%ac n toat o%namentica spi%itual !i mate%ial de ca%e dispune t%i'ul$ Asta nu nseamn c de acum nainte %.'oiul se duce n toate p%ivin-ele pot%ivit no%melo% unui cod al onoa%ei !i n fo%mele unei ac-iuni cultuale$ Hiolen-a '%ut !i pst%ea. toat pute%ea$ R.'oiul este ns v.ut n lumina dato%iei !i onoa%ei sfinte !i& pn la un anumit nivel& este jucat n fo%mele lo%$ Rmne totu!i (%eu de dete%minat n ce msu% duce%ea %.'oiului este nt%,adev% dominat !i influen-at de aceste %ep%e.ent%i$ Cea mai ma%e pa%te din ceea ce t%ansmit i.voa%ele isto%ice cu p%ivi%e la astfel de lupte pu%tate nt%,un stil f%umos se ba1ea1 pe vi.iunea lite%a% a *M;

luptei n oc ii contempo%anilo% sau ai celo% de dup ei& a!a cum a fost ea nsc%is n epopee& n cntec sau n c%onic$ Dste "n joc# aici o desc%ie%e ct se poate de f%umoas !i o fic-iune %omantic sau e%oic$ A% fi ns o (%e!eal s c%edem c toat aceast nno'ila%e a %.'oiului p%in nl-a%ea lui n sfe%a %itual si mo%al n,a fost dect fic-iune& sau c ve!mntul estetic al luptei n,a fost dect un pa%avan al c%u.imii$ i c ia% dac a!a a% fi stat luc%u%ile& n aceste %ep%e.ent%i ale luptei ca joc solemn al onoa%ei !i al vi%tu-ii s,a fo%mat ideea cavale%ismului& adic ideea %.'oinicului no'il$ =au !i mai p%ecis+ ca u%ma%e a ideilo% de dato%ie cavale%easc !i de demnitate cavale%easc& s,a cldit& pe temelii antice !i c%e!tine& sistemul actual al d%eptului inte%na-ional$ i din aceste dou idei > cavale%ismul !i d%eptul inte%na-ional > !i,a e/t%as sev no-iunea de omenie pu%$ 4%in %efe%i%i i.olate la dife%ite civili.a-ii !i epoci poate fi pus acum n lumin elementul a(onal& adic ludic& al %.'oiului$ <a% mai ntii un amnunt& ca%e poate -ine locul unei nt%e(i demonst%a-ii+ lim'a en(le. mai folose!te !i ast.i e/p%esia to (age (ar 8lite%al+ a ;paria< %.'oiul& a p%ovoca la nt%ece%e %.'oinic:& fcnd alu.ie la sim'olicul guge. <in Dlada& dou e/emple$ R.'oiul dint%e cele dou o%a!e din insula Du'eea& anume Calcis !i D%e,t%ia& n secolul al HII,lea $e$n$& a fost dus& pot%ivit t%adi-iei& pe de,a,nt%e(ul n fo%m de competi-ie$ Un aco%d solemn& n ca%e e%au sta'ilite %e(ulile luptei& a fost depus n templul A%temidei$ Au fost indicate timpul !i locul luptei$ 0oate a%mele cu a%unca%e 8lance& a%c& p%a!tie: u%mau s fie inte%.iseC numai palo!ul !i suli-a aveau s decid$ Cellalt e/emplu este mai cunoscut$ <up i.'nda de la =alamina& (%ecii au plecat sp%e Istm& ca s dist%i'uie p%emii& numite aici aristeia, celo% ca%e se dovedise% cei mai me%ituo!i n lupt$ Comandan-ii si,au depus votu%ile pe alta%ul lui 4oseidon& indicnd un sin(u% om ca p%imul clasat !i un sin(u% om ca al doilea clasat$ Ca p%im clasat& to-i s,au votat pe ei n!i!i& ns cei mai multi l,au votat ca al doilea clasat pe 0emistocle& a!a nct acesta a o'-i, *M* nut majo%itatea& da% invidia %ecip%oc a mpiedicat %atifica%ea acestui %e.ultat7*$ Cnd Ae%odot& povestind 'tlia de la ?icale& spune c insulele si Aelespontul e%au p%e-ul luptei (aet'lon) dint%e eleni !i pe%!i& aceasta nu poate nsemna mai mult dect o metafo% cu%ent$ Dste evident c nsu!i Ae%odot avea ndoielile lui cu p%ivi%e la valoa%ea punctului de vede%e competi-ional n %.'oi& n simulatul consiliu de %.'oi de la cu%tea lui Se%/es& acesta l pune pe ?a%donios s 'lame.e p%ostia (%ecilo%& ca%e !i notific unii alto%a %.'oaiele dint%e ei !i& ca u%ma%e& o'i!nuiesc s caute un cmp de 'taie f%umos !i plan !i s se duc nt%,acolo n dauna att a

nvin(to%ilo%& ct !i a nvin!ilo%$ A% fi t%e'uit s lase ca liti(iile dint%e ei s fie ot%te p%in c%ainici !i soli& sau& dac totu!i t%e'uia s ai' loc o lupt& s caute un loc unde s poat fi ct mai (%eu de atacat 77$ <up ct se pa%e& ap%oape p%etutindeni unde& n lite%atu%& este desc%is si (lo%ificat %.'oiul no'il !i cavale%esc& !i face loc n acela!i timp si o c%itic+ cea ca%e opune acestui mod de a vedea luc%u%ile avantajul tactic sau st%ate(ic$ 1%apant din acest punct de vede%e este asemna%ea dint%e %ealit-ile c ine.e !i cele din Occidentul medieval$ <esp%e i.'nd nu poate fi vo%'a > a!a sc i-ea. N%anet ima(inea modului c ine. de a duce %.'oi n epoca feu, dal72 > dect atunci cnd din lupt onoa%ea comandantului iese spo%it$ Acest luc%u nu se nti%npl att p%in avantajul o'-inut& !i n nici un ca. dac este folosit la ma/imum& ct mai cu seam dovedind mode%a-ie$ <oi no'ili& Tin !i TOin& se afl cu ostile lo% fa- n fa-& n o%dine de 'taie& f% s lupte& n timpul nop-ii& vine un sol al lui TOin ca s,l p%evin pe Tin s se p%e(teasc+ "<e am'ele p%-i& snt destui osta!iU Aai s ne ntlnim mine diminea-& te poftescU# <a% oamenii lui Tin 'a( de seam c p%ivi%ea solului nu e sta'il !i c vocea lui nu a%e si(u,
%i Ae%odot& HIII& c$ *72,l73$ 77 IS c$ *;*C HII& 6M$

a Civilisation, pp$ 27;,27*$

*M7 %an-$ Tin a si pie%dut$ "Oastea lui TOin st nf%ico!at n fata noast%$ A%e s,o ia la fu(U Inamicul n,a%e dect s ne mpin( sp%e %uU Avem s,l 'atem cu si(u%an-$# <a% oastea lui Tin %mne lini!tit& ia% adve%sa%ul poate s,o !tea%( n voie$ Onoa%ea a fcut ca un asemenea sfat s nu ai' u%m%i$ Cci+ "= nu cule(i mo%-ii !i %ni-ii este o neomenieU = nu a!tep-i clipa convenit& s,l 'a(i pe inamic la st%mtoa%e& este o la!itate$$$# 7B Ia% nvin(to%ul %efu.& cu modestie& s nal-e un t%ofeu pe cmpul de 'taie+ e%a 'ine cnd %e(ii de altdat& st%lucind de vi%tute& se luau de piept cu du!manii ce%ului !i i scoteau astfel la iveal pe cei %i& "da% aici nu snt vinova-i& snt numai vasali& ca%e !i,au manifestat c%edin-a pn la moa%te$ La ce 'un un t%ofeu)# La instala%ea unei ta'e%e milita%e& planul e%a o%ientat cu toat (%ija dup anumite puncte ca%dinale$ Alctui%ea unei asemenea ta'e%e e%a p%esc%is cu st%icte-e& deoa%ece conta ca o copie a capitalei suve%anului$ 4%eci.%ile de felul celo% e/puse aici t%dea. cla% sfe%a sac%al din ca%e fac pa%te toate acestea 73$ 1acem a'st%ac-ie de p%o'lema dac se pot semnala o%i(ini sac%ale n st%uctu%a ta'e%ei milita%e %omane& a!a cum admit 1$ ?iille% !i al-ii$ Ce%t este c ta'e%ele milita%e instalate cu ma%e c eltuial !i 'o(at o%namentate din Dvul ?ediu t%.iu& cum a fost cea a lui Ca%ol 0eme%a%ul& din fa-a o%a!ului Feuss& n anul *BJ3& dovedesc co%ela-ia st%ns dint%e sfe%a de idei a tu%ni%ului !i cea a 'eli(e%antei$ Un o'icei ca%e decu%(e din concep-ia c %.'oiul este un joc no'il al onoa%ei si ca%e se mai pst%ea. uneo%i n modul mode%n& nt%u totul de.umani.at& de a pu%ta %.'oiul este sc im'ul de ama'ilit-i cu inamicul$ Cteodat nu lipse!te aici un nendoios element sati%ic& ca%e face s %eias !i mai cla% ca%acte%ul ludic al acestui o'icei& n %.'oiul feudal c ine.& i se t%imite adve%sa%ului o can cu vin& ca%e este 'ut n mod solemn& n timp ce snt evo,
7B 73

Aceea!i tenta-ie de a face u. de avantaj se ntlneste !i n lupta dint%e =ian( !i CeOou& ibid., p. 27;$ Lo#. #it., p$ 2**$ *M2

cate dove.ile de cinsti%e din t%ecutul pa!nic7M$ Adve% se salut unii pe al-ii cu tot felul de dove.i de cinsti fac sc im' de da%u%i constnd din a%me& ca Nlaucos <iomede$ Ca s mai adu(m pe loc un e/emplu oc O dental mode%n+ la asedie%ea o%a!ului B%eda7J de ct% 1%ede%iE,Aend%iE75& n anul *M2J& comandantul milita% aV o%a!ului a o%donat s,i fie %estituit n mod politicos contelui de Fassau t%su%a cu pat%u cai& ca%e fusese captu%at de asedia-i& !i i,a t%imis !i 6;; de flo%ini pent%u solda-ii lui$ Inamicul d sfatu%i i%onice !i 'atjoco%itoa%e& nt%,un conflict dint%e Tin !i CeOou& un osta! al unuia dint%e ei i a%at celuilalt& cu o %'da%e plin de sfida%e& cum s scoat din no%oi un ca% de lupt& si este %spltit cu cuvintele+ "<e U Foi nu sntem o'i!nui-i cu fu(a& ca oamenii dumitale$#76 4e la *B;;& un conte& <e Hi%ne'u%(& ofe% o%a!ului Aac en lupta nt%,o anumit .i !i nt%,un anumit loc !i sftuie!te s fie adus numaidect la fa-a locului !i judecto%ul landului& Jiilic & ca%e p%icinuise dife%endul2;$ Aceste n-ele(e%i cu p%ivi%e la timpul !i locul 'tliei alctuiesc punctul ca%dinal al t%at%ii %.'oiului ca o nt%ece%e de onoa%e& ca%e este totodat !i sentin- judicia%$ 4ic eta%ea unui te%en pent%u lupt > c%ea%ea unei a%ene > t%e'uie conside%at identic nt%u totul cu ac-iunea de a mp%ejmui 8n lim'a (e%man+ begen) locul nt%ece%ii$ O (sim desc%is n i.voa%ele no%ve(iene vec i+ locul destinat luptei este delimitat cu -%u!i sau cu c%en(i de alun$ Rep%e.enta%ea aceasta sup%avie-uiesc n en(le.escul a pit#'ed battle, te%men folosit pent%u o 'tlie %e(lemen,
7M 7J

N%anet& lo#. #it., p$ 2*B$ O%a! n Olanda 8B%a'ant: (n.t.). 75 1%ede%iE,Aend%iE 8*35B,lMBJ:& p%in- de O%anje9O%ania,Fassau& stad'ouder 8p%e!edinte: al confede%a-iei T%ilo%,de, Jos Unite (n.t.). 76 N%anet& lo#. #it., p$ 2*M$ 2; I$ D%'en& =riegsges#'i#'te des .ittelalters 8Isto%ia %.'oiului medieval:& 6$. Bei'eft 1ur +istor. >eits#'rift 8Al *M, lea supliment la Revista Isto%ic:& ?iinc en& *676& p$ 63$ *MB

, sensul st%ate(ic al cuvntului$ n ce msu% a tat9* nt%,adev% n %.'oiul se%ios o delimita%e n fapt avU juj 2 te M* WA im'olic& este (%eu de sta'ilit$ D%a ns c ia% n esen-a , ? %m sac%al si& ca ata%e& putea fi o%icnd indicat n

p%in plasa%ea v%eunui semn ca%e s tin loc &X delimit%i %eale$ <a% p%opune%ea solemn ca 'tlia X O' loc nt%, un anumit punct !i nt%,o anumit .i ni t%ansmis din isto%ia medieval n nenum%ate e/em, -@ -i aici ns& se constat imediat c este vo%'a& n %imul %nd& de o simpl fo%malitate& pent%u c ofe%ta este& de %e(ul& %espins sau nesocotit$ Ca%ol de Anjou i comunic lui Iillem de Aolanda2*& %e(ele %oman27+
da 'i selve ende sine mAn re#'t totte )ss#'e op aer 'eiden si/ns )re dag'e (ilde verbeiden 33.

<ucele loan al B%a'antului i t%imite n anul *227 %e(elui loan al Boemiei& p%int%,un c%ainic& ca%e -ine n min palo!ul scos din teac& p%opune%ea de a an(aja 'tlia n .iua de mie%cu%i !i nt%,un anumit loc& !i l %oa( s,i t%imit un %spuns !i eventual o cont%ap%opune%e$ Re(ele ns& el nsu!i fiind de altfel tocmai a%'it%ul modei cava, le%e!ti n ma%e vo( n acele v%emu%i& l las pe duce s a!tepte n ploaie o .i nt%ea($ Btlia de la C%ecL 8*2BM: a fost p%ecedat de un sc im' de sc%iso%i& p%in ca%e %e(ele 1%an-ei i,a lsat %e(elui An(liei ale(e%ea nt%e dou .ile !i pat%u locu%i& sau& dac do%e!te& mai multe2B$ Re(ele
2*

+olandaB una dint%e T%ile,de,JosC fost comitat& n cad%ul confede%a-iei numite T%ile,de,Jos Unite (Verenigde Cederlanden), Aolanda s,a 'ucu%at de o deose'it impo%tan-C de aceea& numele statului cent%ali.at de mai t%.iu (Cederland = Ta%a,de,Jos& la sin(ula%: se t%a(e& n multe lim'i& din numele Aolandei 8e/$+ n %om@ne!te& Dlanda) (n.t.). 27 =toEe& III& vs$ *25J$ 22 C el nsu!i !i oamenii si9c ia% la Aac en pe cmp9vo% a!tepta pn la t%ei .ile (ol. ve#'e.) (n.t.). 2B H$ si D%'en& lo#. #it., pp$ 62 !$u%m$ !i ca%tea mea& +erfstti/ der .iddeleeu(en, p$ *B*C n Ver1. 2er3en, III& p$ *7* (n.a.) > 4d. rom. #it., p$ *3J (na.). *M3

Ddua%d i,a %spuns c nu poate t%ece =ena& da% c @:a a!teptat .ada%nic pe inamic timp de t%ei .ile$ La Faje%a n =pania& Aen%ic de 0%astama%a %enun- nt%,adev% la po.i-ia sa favo%a'il& ca s,l poat com'ate pe inamic cu o%ice p%e- n cmp desc is& !i este nf%nt$ 1o%ma sac%al a sl'it aici pn la a deveni o ce%emonie& un joc de onoa%e cavale%easc& f% ns a,!i pie%de p%in aceasta n p%ea ma%e msu% ca%acte%ul su o%i(ina%& ca%e e%a n esen- ludic$ Inte%esul p%ecumpnito% de a c!ti(a lupta a f%nat efectul unei datini ca%e se 'a.a pe %ela-ii de cultu% p%ima%e !i ca%e !i avusese acolo semnifica-ia 23$ 4e aceea!i linie cu o'iceiul de a ofe%i timpul !i locul 'tliei se afl p%eten-ia de a avea un loc de onoa%e fi/ n o%dinea de 'taie& ca !i condi-ia ca nvin(to%ul s .'oveasc t%ei .ile pe cmpul de 'taie$ 4%imul punct& d%eptul de a ataca cel din-ii& ca%e e%a sta'ilit uneo%i p%in %isoave& sau e%a at%i'uit ca p%ivile(iu feudal uno% anumite familii sau %e(iuni& p%ilejuia adesea conflicte violente& c ia% cu u%m%i fatale& n %enumita 'tlie de la Ficopole& din anul *26M& unde o oaste de cavale%i de elit& ca%e po%nise n c%uciad cu mult pomp !i tapaj& fusese nimicit de tu%ci& !ansa unei victo%ii le(ate de asemenea p%o'leme de!a%te& de p%io%itate& pie%ise cu totul$ 4utem lsa deopa%te c estiunea dac n condi-ia& ca%e a continuat tot timpul s %mn n vi(oa%e& de a .'ovi timp de t%ei .ile pe cmpul de 'taie t%e'uie s vedem pu% !i simplu sessio triduana3$ din via-a ju%idic$ Ce%t este c& p%in toate aceste o'iceiu%i de tip ce%emonial !i %itual& t%ansmise din domeniile cele mai va%iate& %.'oiul !i t%dea. n mod cla% o%i(inea din sfe%a p%imitiv,a(onal& unde
23

4ot%ivit a(en-iei japone.e de p%es <omei& (ene%alissimul japone.& dup cuce%i%ea o%a!ului Canton& i,a t%imis lui Cian Qai, si invita-ia s dea o 'tlie ot%toa%e pe cmpia din sudul C inei& pent%u a,si salva astfel onoa%ea milita%& !i s se supun ve%dictului palo!ului (Cieu(e *otterdamse Courant, *2$SII$*625 2M edin-a de t%ei .ile (lat.) (n.t.). *MM

j si lupta& d%eptul !i a%unca%ea so%-ilo% e%au nc ne,=fe%en-iate2J, <ac %.'oiul a(onal si sac%al l numim a% aic& asta u nseamn c n cultu%a timpu%ie o%ice lupt s,a% fi des, f!u%at n fo%ma unei competi-ii %e(lementate& dup cum nu nseamn nici c n %.'oiul mode%n elementul a(o, nal n,a% mai ocupa a'solut nici un loc$ F.uin-a de a lupta cu cinste pent%u o cau. ca%e este cea 'un %mne n toate timpu%ile un ideal al omeni%ii$ Acest ideal& n %ealitatea c%ud& a fost de la 'un nceput 'atjoco%it$ Hoin-a de a nvin(e este totdeauna mai pute%nic dect autoli,mita%ea impus de sim-ul onoa%ei$ C ia% dac civili.a-ia uman fiEea1 limite violen-ei sp%e ca%e se simt minate colectivit-ile& necesitatea de a c!ti(a i domin pe 'eli(e%an-i cu atta pute%e& nct %utatea omeneasc do'nde!te de fieca%e dat joc li'e% !i !i n(duie tot ceea ce poate nscoci mintea$ Comunitatea a% aic t%asea. limitele a ceea ce este n(duit > cu alte cuvinte+ %e(ulile jocului > foa%te ap%oape de p%op%iul ce%c al mem'%ilo% t%i'ului si al semenilo%$ Onoa%ea c%eia mem'%ii comunit-ii vo% s,i %mn c%edincio!i este vala'il numai fa- de e(ali$ Cele dou p%-i n conflict t%e'uie s fi %ecunoscut %e(ulile& altminte%i ele nu ncep s lupte$ Atta v%eme ct au de,a face cu e(ali& se inspi% n$ p%incipiu dint%,un sentiment al onoa%ei& de ca%e se lea( un spi%it competi-ional !i o ce%in- p%ivitoa%e la o anumit cumpta%e etc$25 <e ndat ns ce lupta este nd%eptat sp%e oameni socoti-i infe%io%i& fie c snt numi-i 'a%'a%i& fie o%icum altfel& o%ice limita%e a violen-ei dispa%e& !i vedem isto%ia omeni%ii mnjit de n(%o.itoa%ea c%u.ime cu ca%e %e(ii 'a'ilonieni !i asi%ieni se ludau ca fiind pe placul .eilo%$ O de.volta%e fatal a posi'ilit-ilo% te nice !i politice !i o p%ofund de.%dcina%e mo%al au suspendat n ultima v%eme& n ap%oape toate p%ivin-ele& acum c ia% !i n pacea
J +,+ D%'en& lo#. #it., p$*;;& si luc%a%ea mea +erfstti/ der tddeleeu(en, p$ *B; 8n Ver1. 2er3en, III& p$ *7;: (n0.) > 4d. YZYvpp$ *3M,l3J 8n$[$:$ 5 4ent%u C ina cf$ N%anet& lo#. #it., p$ 22B *MJ

a%mat& edificiul& %eali.at cu atta (%eutate& al d%eptului inte%na-ional al %.'oiului& n 'a.a c%uia adve%sa%ul e%a %ecunoscut ca pa%te e(al& putnd p%etinde un t%atament ono%a'il !i co%ect$ n locul idealului p%imitiv de onoa%e si no'le-e anco%at n vanitate& apa%e& n fa.ele de cultu% naintate& un ideal de d%eptate& sau mai 'ine .is+ acesta se ata!ea. la cel dinti !i devine cu timpul& o%ict de lamenta'il !i de %u este pus n p%actic& no%ma %ecunoscut !i u%m%it a unei colectivit-i umane& ca%e nt%e timp s,a e/tins de la contactul dint%e clanu%i si t%i'u%i& la o societate de popoa%e !i state ma%i$ <%eptul inte%na-ional -!neste n sfe%a a(onal ca o idee+ cuta%e luc%u e mpot%iva onoa%ei& mpot%iva %e(ulilo%$ O dat ce s,a de.voltat un sistem de o'li(a-ii decu%(nd din d%eptul inte%na-ional& acesta nu p%ea mai las mult loc pent%u elementul a(onal n %ela-iile dint%e state& deoa%ece caut s nal-e instinctul competi-iei politice la %an(ul de no-iune ju%idic$ O comunitate de state ca%e se alinia. su' stea(ul unui d%ept inte%na-ional unanim %ecunoscut nu mai ofe% te%en pent%u %.'oaie a(onale nlunt%ul p%op%iului lo% ce%c$ 0otu!i& p%in aceasta ea n,a pie%dut a'solut toate t%stu%ile unei comunit-i ludice$ 4%incipiul ei& de %ecip%ocitate !i e(alitate n d%eptu%i& fo%mele ei diplomatice& o'li(a-ia mutual de a %especta conven-iile !i de a notifica oficial eventuala denun-a%e a aco%du%ilo% nc eiate snt fo%mal identice cu o %e(ul de joc& n msu%a n ca%e nu fac dect s le(e& atta timp ct este %ecunoscut& jocul nsu!i& adic necesitatea unei societ-i umane o%donate$ <e data aceasta ns& "jocul# este ns!i 'a.a o%ic%ei civili.a-ii$ <enumi%ea "joc# mai este nc nt%uctva la locul ei doa% fo%mal$ 0otu!i& luc%u%ile au ajuns n %ealitate la situa-ia n ca%e acest sistem al d%eptului inte%na-ional nu mai este %ecunoscut& sau cel pu-in luat n conside%a%e& n mod unanim& ca 'a. a o%ic%ei civili.a-ii$ <e ndat ce& n p%actic& unii mem'%i ai acestei comunit-i de state nea( ca%acte%ul o'li(ato%iu al d%eptului inte%na-ional& 'a c ia% aco%d n teo%ie p%io%itate& ca unic no%m a compo%t%ii statale& inte%esului !i pute%ii p%op%iului (%up > popo%& *M5 partid, Bise%ic sau stat > o dat cu ultima %m!i- pu% fo%mal a atitudinii ludice dispa%e !i o%ice p%eten-ie de civili.a-ie& ia% comunitatea %e(%esea.& pn la nivelul cultu%ii a% aice$ 4ent%u c violen-a total %eint% n "d%eptu%ile# ei$ Re.ult& a!ada%& cu deplin eviden- conclu.ia impo%tant c f% o anumit pst%a%e a atitudinii ludice cul, tu%a n (ene%al nu este posi'il$ <a% nici nt%,o societate a'%uti.at p%in a'andona%ea tutu%o% %apo%tu%ilo% ju%idice& instinctul a(onal nu este ctu!i de putin suspendat& pent%u c el face pa%te din ns!i fi%ea uman$ F.uin-a con(enital a omului de a voi s fie p%imul mn !i atunci (%upu%ile unele mpot%iva alto%a& !i le poate duce& su' impe%iul unui o%(oliu ne'unesc& pn la cele mai ne'nuite nivelu%i ale fanatismului si %tci%ii$ nt%ece%ea cu scopul de a fi cel dinti nseamn f% ndoial pent%u civili.a-ie& la nceputul ei& un facto% de fo%ma%e !i nno'ila%e& n stadiile cu mentalitate nc naiv copil%easc !i cu no-iuni vii cu p%ivi%e la onoa%ea %an(ului social& o asemenea nt%ece%e a p%odus cu%ajul mn,d%iei pe%sonale& ca%e este indispensa'il pent%u o cultu% tn%$ =i nu numai att+ din aceste nencetate jocu%i cu ca%acte% de lupt& ve!nic m'i'ate de facto%ul sac%u& iau na!te%e nse!i fo%mele cultu%ii !i se de.volt st%uctu%a vie-ii sociale$ Hia-a no'ilia% a luat fo%ma unui joc nl-to%& de onoa%e !i de vitejie$ <a% tocmai pent%u c n %.'oiul nec%u-to% acest joc no'il nu poate deveni %ealitate dect nt%,o msu% att de %edus& el t%e'uie t%it nt%,o fic-iune social estetic$ Hiolen-a sn(e%oas nu poate fi t%ansfe%at n fo%me de cultu% no'ile dect n mic msu%$ <e aceea& spi%itul comunit-ii caut me%eu o ie!i%e n nc ipui%i f%umoase %efe%itoa%e la o via- plin de e%oism& ca%e se desf!oa%& n nt%ece%i no'ile& nt%,o sfe% ideal& a onoa%ei& a vi%tu-ii !i a f%umuse-ii$ Ideea unei lupte no'ile %mne ce%t unul dint%e cele mai pute%nice impulsu%i ale cultu%ii$ <ac s,a de.voltat devenind un sistem ie atletic vitejeasc& de joc de societate solemn& de ele,va%e poetic a %apo%tu%ilo% de via-& a!a cum s,a ntm, *M6 plat cu cavale%ismul Dvului ?ediu occidental sau n busido:ul japone.& a%unci ns!i aceast nc ipui%e va %eac-iona n mod esen-ial asup%a atitudinii !i activit-ii cultu%ale !i pe%sonale& clind cu%ajul !i p%omovnd nde, plini%ea dato%iei$ =istemul luptei no'ile ca ideal de via- !i ca fo%m de via- p%in e/celen- este le(at de la natu% de o st%uctu% social n ca%e o no'ilime milita% nume%oas& cu posesiuni funcia%e mode%ate& este dependent de o auto%itate su.e%an cu aspect sac%u& c%edin-a fa- de su.e%an fiind motivul cent%al al e/isten-ei$ Fumai nt%,o astfel de societate& n ca%e omul li'e% nu a%e nevoie s munceasc& poate nflo%i cavale%ismul& cu indispensa'ila lui msu%a%e a pute%ilo%+ tu%ni%ul$ In aceast sfe%& se ia n se%ios jocul de le(minte fantastice p%ivitoa%e la isp%vi e%oice nemaipomenite& se pun p%o'leme de 'la.oane !i de 'anie%e& ia% oamenii se asocia. n o%dine cavale%e!ti !i !i disput unii alto%a %an(ul !i ntietatea$ Fumai o a%istoc%a-ie feudal dispune de timpul necesa% !i de sta%ea de spi%it necesa% pent%u astfel de luc%u%i$ Acest vast comple/ de idei& de datini !i de o%ndui%i s,a contu%at n modul cel mai pu% n Occidentul medieval& n statele musulmane !i n Japonia$ Ca%acte%ul fundamental al tutu%o% acesto% luc%u%i se vde!te& ap%oape !i mai cla% dect n cavale%ismul c%e!tin& n -a%a =oa%elui,Rsa%e$ =amu%aiul p%ofesea. concep-ia c ceea ce pent%u oamenii o'i!nui-i este luc%u se%ios pent%u cei viteji nu este dect joc$ Fo'ila stpni%e de sine fa- de p%imejdia mo%-ii este pent%u el totul pe lume$ Conflictul (ene%at de sc im'ul de

cuvinte ji(nito%& desp%e ca%e a fost vo%'a mai sus& se poate nl-a la %an(ul de ac-iune cavale%easc no'il& n ca%e com'atan-ii !i vdesc stpni%ea fo%mei e%oice$ <in acest e%oism feudal face pa%te !i disp%e-ul manifestat de no'il fa- de tot ce este mate%ial$ Fo'ilul japone. a dovedit 'un c%e!te%e p%in faptul c nu cunoa!te valoa%ea monedelo%$ Un p%in- japone.& Qen!in& n %.'oi cu altul& in( en& ca%e locuia n mun-i& a aflat c un al t%eilea& ca%e nu e%a n %.'oi decla%at cu in( en& i tiase acestuia ap%ovi.iona%ea cu sa%e$ Atunci& Qen!in le,a po%uncit supu!ilo% si s,i t%imit sa%e din 'el!u( inamicului !i i,a sc%is c (se!te v%ednic de dis, *J; p%e- o asemenea ac-iune de %.'oi economic+ "Du nu lupt cu sa%ea& ci cu palo!ul$#26 Atitudinea lui Qen!in a nsemnat %especte%ea %e(ulilo% jocului$ Dste nendoios c acest ideal de onoa%e& c%edin-& cu%aj& stpni%e de sine !i ndeplini%e a dato%iei& le(at de ideea cavale%ismului& a p%omovat !i a nno'ilat n mod ct se poate de su'stan-ial cultu%ile ca%e l,au slvit$ C ia% dac !i,a (sit e/p%esia n cea mai ma%e pa%te n fante.ie !i fic-iune& este foa%te si(u% c a p%omovat fo%-a spi%itual pe%sonal n domeniul educa-iei !i n cel al vie-ii pu'lice !i c a %idicat nivelul etic$ 0otu!i& ima(inea isto%ic a uno% astfel de fo%me de cultu%& a!a cum %eiese ea n mod att de fe%mecto%& n nt%ea(a ei (lo%ie epic !i %oman, tic& din i.voa%ele medievale c%e!tine si din cele japone.e& a dus n ispit n %epetate %ndu%i pn !i fi%ile cele mai 'lajine& fcndu,le s slveasc %.'oiul& n mod mai .(omotos dect a me%itat el v%eodat n %ealitate& ca su%s de vi%tu-i si de cuno!tin-e$ 0ema elo(ie%ii %.'oiului ca su%s a facult-ilo% spi%ituale omene!ti a fost t%atat pn acum Xn mod cam ne(lijent$ Ce,i d%ept& Jo n RusEin a cam s%it peste cal c d a p%e.entat cade-ilo% din IoolPic %.'oiul ca fiind condi-ia indispensa'il a tutu%o% a%telo% pu%e si no'ile ale pcii$ Fo great ari ever 5et rose on eart', but among a nation ofsoldiers. Ffound, in brief> continu el& nu f% o oa%eca%e supe%ficialitate naiv n mnui%ea e/emplelo% isto%ice >& t'at all great nations learned t'eir trut' of(ord, and strengt' of t'oug't, in (arG t'at t'e5 (ere nouris'ed in (ar, and (asted b5 pea#eG taug't b5 (ar, and de#eived b5 pea#eG trained b5 (ar, and betra5ed b5 pea#eG > in a ivord, t'at t'e5 (ere 'orn in (ar, and eEpired in pea#eHI.
26 B;

Fito'e& T'e -oul of/apart 8=ufletul Japoniei:& 0oEio& *6;3& pp$ 65& 23$ Fici o a%t majo% nu a ap%ut v%eodat pe pmnt dect n mijlocul unei na-iuni de solda-i$ 4e scu%t& am constatat c toate na-iunile ma%i !i,au aflat adev%ul cuv@ntului !i fo%-a (ndi%ii n %.'oiC c au fost %nite n %.'oi !i pustiite de paceC inst%uite de %.'oi si de.am(ite de paceC ant%enate de %.'oi !i t%date de paceC > nt%,un cuvnt& c s,au nscut n %.'oi !i au mu%it n pace (engl.) (n.t.). *J*

Ceva adev%at este& fi%e!te& aici& !i este spus n mod imp%esionant$ <a% RusEin !i ajun(e numaidect din u%m p%op%ia sa %eto%ic+ toate acestea nu snt vala'ile pent%u ori#e %.'oi$ Dl se %efe% n mod e/p%es la t'e #reative, or foundational (ar, in ('i#' t'e natural restlessness and Fove of #ontest among men are dis#iplined, b5 #onsent, into modes of beautiful > t'oug' it ma5 be fatal > pla5H6. Dl vede omeni%ea mp%-it de la 'un nceput n dou ra#esG one of (or3ers, and t'e ot'er of pla5ers, adic a luptto%ilo%& proudl5 idle, and #ontinuall5 t'erefore needing re#reation, in ('i#' t'e5 use t'e produ#tive and laborious orders partl5 as t'eir #attle, and partl5 as t'eir puppets or pie#es in t'e game ofdeat'0 2. n vi.iunea fu(a% a lui RusEin cu p%ivi%e la ca%acte%ul ludic al %.'oiului a% aic& se afl st%ns altu%ate o n-ele(e%e p%ofund si o nln-ui%e supe%ficial de idei$ Impo%tant aici este faptul c RusEin a n-eles acest element ludic$ Dl conside% c idealul a% aic al %.'oiului este %eali.at la spa%tani !i n cavale%ism$ <a%& imediat dup cuvintele citate ceva mai sus& 'lnde-ea lui se%ioas !i cinstit se %.'un pe ideea avut ante%io%& ia% a%(umenta-ia lui& sc%is su' imp%esia mcelu%ilo% din timpul %.'oiului civil ame%ican& se p%eface n cea mai ptima! %epulsie fa- de %.'oiul modern 8din *5M3: din cte se pot ima(inaB2$ O sin(u% vi%tute pa%e s fi t%ecut n sfe%a vie-ii ost!e!ti a%istoc%atice !i a(onale a p%eisto%iei+ c%edin-a$ C%edin-a este d%ui%ea fa- de o pe%soan& o cau. sau o
B*

R.'oiul c%eato%& sau fundamental& n ca%e a(ita-ia fi%easc !i po%ni%ea sp%e lupt nt%e oameni este disciplinat& p%in con, sens& n modalit-i ale unui joc f%umos > c ia% dac poate fi fatal (engl.) (n.t.). B7 RaseC una a muncito%ilo% !i cealalt a jucto%ilo%& vanito!i si t%ndavi& !i deci avnd n pe%manen- nevoie de dist%ac-ie& n ca%e ei folosesc clasele p%oductoa%e !i t%uditoa%e n pa%te ca pe p%op%iile lo% vite !i n pa%te ca pe p%op%iile lo% ppu!i sau piese n jocul mo%-ii (engl.) (n.t.). B2 T'e Cro(n of 2ild Dlive, ,our Le#tures on Fndustr5 and 2ar 8Co%oana ?slinului =l'atic& 4at%u p%ele(e%i desp%e Indust%ie !i R.'oi:& III+ 2ar 8R.'oiul:$ *J7

idee& f% motive ca%e s dete%mine pune%ea n discu-ie a acestei d%ui%i sau pune%ea la ndoial a o'li(ativit-ii ei pe%manente$ Dste o atitudine p%op%ie n foa%te ma%e msu% natu%ii jocului$ D fi%esc luc%u s 'nuim c o'%sia unei vi%tu-i& ca%e n iposta.a ei cea mai pu% !i n n(%o.itoa%ele ei pe%ve%siuni a p%odus n decu%sul isto%iei un fe%ment att de pute%nic& se (se!te n aceast sfe% a jocului p%imitiv cu via-a$ n o%ice ca.& pe te%enul cavale%ismului au c%escut flo%i st%lucitoa%e !i o %ecolt 'o(at de %oade ca valo%i

cultu%ale+ e/p%esia epic !i li%ic avnd con-inutul cel mai no'il& o a%t deco%ativ va%iat !i plin de fante.ie& fo%me f%umoase ale ce%emonialului !i conven-iilo%$ <e la cavale%& t%ave%snd l"'onnete 'omme din secolul al SHII,lea& pn la gentleman:ul mode%n& t%ece o linie d%eapt$ Occidentul latin a inclus !i idealul de d%a(oste cu%teneasc n acest cult al vie-ii ost!e!ti no'ile& !i se nt%e-ese n mod att de intim cu el& nct cu timpul u%.eala a ascuns 'ttu%a$ Un sin(u% luc%u mai t%e'uie spus aici$ Ho%'ind desp%e toate acestea ca desp%e ni!te fo%me f%umoase ale cul, tu%ii& a!a cum cunoa!tem cavale%ismul din t%adi-ia dife%itelo% popoa%e& sntem n p%imejdie s pie%dem din vede%e fundalul lui sac%al$ 0ot ceea ce vedem n fa-a noast% ca joc f%umos !i no'il a fost cndva joc sac%u$ Consac%a%ea cavale%easc& tu%ni%ul& o%dinele si le(mintele !i au f% ndoial o%i(inile n datinile ini-iatice ale unei dep%tate p%eisto%ii$ He%i(ile acestui lan- al evolu-iei nu mai pot fi identificate& ndeose'i cavale%ismul medieval,c%estin ne este cunoscut n p%incipal ca un element de cultu% pst%at nc n mod a%tificial !i n pa%te %enviat n mod inten-ionat$ Ce a mai nsemnat n Dvul ?ediu t%,.iu cavale%ismul& cu sistemul lui p%eluc%at cu p%e-io.itate& alctuit din codul lui de onoa%e& mo%ala lui cu%teneasc& e%aldica& o%dinele !i tu%ni%ul& am nce%cat s desc%iu n mod mai amnun-it n alt pa%te BB$ Co%ela-ia intim dint%e cultu% si joc am sesi.at,o mai ales n acest domeniu$
BB

+erfstti/ der .iddeleeu(en, cap$ II,SC n Ver1. 2er3en, F4. *J2