Sunteți pe pagina 1din 38

Privind aprobarea proiectului legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale --------------------------------------------------------Guvernul HOTRTE : Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare

proiectul legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale.

Prim-ministru Contrasemneaz: Ministrul finanelor Ministrul justiiei

VLADIMIR FILAT

Veaceslav Negrua Oleg Efrim

Vizeaz: Secretarul general al Guvernului Victor BODIU

Aprobat n edina Guvernului din

Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale


n scopul asigurrii dezvoltrii durabile a finanelor publice, consolidrii disciplinei bugetar-fiscale i asigurrii gestionrii eficiente i transparente a resurselor financiare publice, Parlamentul adopt prezenta lege organic. Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Obiectul legii Prezenta lege determin cadrul juridic general privind gestionarea finanelor publice, stabilete principiile, regulile bugetar-fiscale i procedurile generale privind elaborarea, aprobarea, executarea i raportarea bugetelor i fondurilor (n continuare bugetele) componente ale bugetului public naional, delimiteaz competenele i responsabilitile autoritilor/instituiilor implicate n procesul bugetar, precum i privind monitoringul financiar al activitii autoritilor/instituiilor publice autofinanate, a ntreprinderilor de stat/municipale i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public. Articolul 2. Sfera de aplicare Dispoziiile prezentei legi snt aplicabile: a) autoritilor/instituiilor finanate de la bugetele componente ale bugetului public naional; b) autoritilor/instituiilor publice autofinanate; c) ntreprinderilor de stat/municipale i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public. Articolul 3. Noiuni de baz n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele noiuni: administrator de buget autoritate/instituie bugetar, mputernicit cu dreptul de gestionare a unuia din bugetele componente ale bugetului public naional, n conformitate cu competenele i responsabilitile prevzute de prezenta lege; alocaie bugetar sum a mijloacelor financiare, aprobat n bugete, pentru onorarea angajamentelor bugetare;
3

angajament obligaiune de plat, asumat de ctre administratorul de buget i/sau autoritatea/instituia bugetar, n conformitate cu legislaia; autoritate/instituie bugetar entitate de drept public care, conform actelor de constituire, se finaneaz de la bugetele componente ale bugetului public naional; autoritate bugetar independent autoritate public central, bugetul creia, conform legii, se aprob de ctre Parlament separat i ulterior se include n proiectul bugetului de stat; autoritate/instituie public autofinanat entitate de drept public cu caracter necomercial care, potrivit actului normativ prin care a fost fondat, activeaz n baza principiilor de autogestiune i autofinanare; buget totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor autoritilor publice centrale i locale; buget public naional sinteza bugetelor, constituite n cadrul sistemului bugetar, cu excluderea transferurilor interbugetare; buget de stat totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor autoritilor publice centrale, cu excepia funciilor proprii sistemului public de asigurri sociale i sistemului de asigurri obligatorii de asisten medical, precum i pentru stabilirea relaiilor cu alte bugete; bugetele locale totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor autoritilor administraiei publice locale de toate nivelurile; bugetul asigurrilor sociale de stat totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor i gestionarea sistemului public de asigurri sociale; bugetul autoritii/instituiei bugetare totalitatea resurselor i cheltuielilor destinate pentru implementarea activitilor i sarcinilor statutare ale autoritii/instituiei bugetare; calendar bugetar plan de activiti aferente procesului bugetar cu stabilirea termenelor de realizare a acestora i a autoritilor responsabile; cadrul bugetar pe termen mediu document, prin care se stabilesc obiectivele politicii bugetar-fiscale i se determin cadrul de resurse i cheltuieli ale bugetului public naional i a componentelor acestuia n perspectiva de trei ani; cheltuieli bugetare totalitatea plilor aprobate n / efectuate de la buget, cu excepia celor aferente operaiunilor cu activele financiare i datoriile; clasificaie bugetar act normativ, care stabilete sistemul unificat de coduri ce grupeaz i sistematizeaz indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilitii, precum i normele metodologice de aplicare a acestora; cont unic trezorerial cont de decontare al Ministerului Finanelor, deschis n sistemul de eviden contabil al Bncii Naionale a Moldovei, ale
4

crui mijloace pot fi plasate ntr-un cont bancar sau n mai multe, considerate ca un tot ntreg i destinat gestionrii mijloacelor bugetelor componente ale bugetului public naional; decalaj temporar de cas insuficien temporar de mijloace bneti, prognozat pentru unele perioade ale anului bugetar, necesare pentru efectuarea plilor de la bugetele componente ale bugetului public naional; dezagregarea bugetului proces de repartizare, conform clasificaiei bugetare, a alocaiilor bugetare aprobate prin legea/decizia bugetar anual; finane publice ansamblul relaiilor economice aferente formrii i administrrii resurselor bugetelor componente ale bugetului public naional, datoriei publice i ale altor active publice; fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor i gestionarea sistemului de asigurri obligatorii de asisten medical; inspectare financiar aciune de control, n baza principiilor transparenei i legalitii, care constat dac activitatea economico-financiar, operaiunile i tranzaciile snt efectuate n conformitate cu actele normative; monitoringul financiar proces de selectare, prelucrare i analiz a indicatorilor activitii economico-financiare a autoritilor/instituiilor publice autofinanate, ntreprinderilor de stat/municipale i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; lege bugetar anual act legislativ prin care se aprob, dup caz, bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical, i care stabilete reglementri specifice acestor bugete pentru anul bugetar respectiv; decizie bugetar anual act juridic al consiliului local, prin care se aprob bugetul local respectiv, i care stabilete reglementri specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv; plan de conturi act normativ, care stabilete nomenclatorul sistematizat al codurilor conturilor contabile n sistemul bugetar i normele metodologice de utilizare a acestora; proces bugetar consecutivitatea activitilor de elaborare, examinare, adoptare, executare i raportare a bugetelor; proiect finanat din surse externe ansamblu de activiti, finanate din granturi i/sau mprumuturi, acordate Guvernului i/sau autoritilor publice locale, din partea organizaiilor internaionale i altor donatori externi, pentru atingerea unui obiectiv general i/sau mai multor obiective specifice; responsabilitate bugetar-fiscal form de exercitare a funciilor i competenelor, stabilite de lege, n procesul de gestionare a finanelor publice, care presupune c politica bugetar-fiscal i bugetele se elaboreaz, se aprob, se execut i se raporteaz cu respectarea principiilor i a regulilor stabilite de prezenta lege, precum i n conformitate cu alte norme prevzute de legislaie;

resurse bugetare totalitatea veniturilor i a surselor de finanare ale bugetului; sistem bugetar sistem de bugete, reglementate prin lege, care cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i bugetele locale, precum i autoritile/instituiile bugetare; sistem trezorerial sistem de eviden i monitorizare, prin care se asigur executarea de cas a ncasrilor bugetelor componente ale bugetului public naional i a plilor bugetului de stat i a bugetelor locale, n baza clasificaiei bugetare i a planului de conturi contabile. soldul bugetului diferena dintre veniturile i cheltuielile bugetului. Soldul negativ al bugetului reprezint deficit, soldul pozitiv - excedent, iar soldul zero reprezint echilibrul bugetar; soldul primar al bugetului diferena dintre veniturile i cheltuielile bugetului, excluznd cheltuielile pentru plata dobnzilor aferente datoriei de stat/datoriei autoritilor administraiei publice locale; strategie sectorial de cheltuieli document care stabilete obiectivele i prioritile de politic sectorial corelate cu volumul resurselor bugetare prognozate/planificate pe termen mediu i care prevede distribuirea resurselor pe programe de cheltuieli n cadrul sectorului; surse de finanare totalitatea activelor financiare i datoriilor bugetului aferente mprumuturilor interne i externe; venituri bugetare mijloacele financiare, aprobate n/sau ncasate la buget, cu excepia celor aferente operaiunilor cu activele financiare i datoriile. Capitolul II PRINCIPII, REGULI I RESPONSABILITI Seciunea 1. Principiile bugetare Articolul 4. Principiul anualitii (1) Bugetele se aprob pentru perioada unui an bugetar. (2) Toate operaiunile de ncasri i pli bugetare efectuate pe parcursul unui an bugetar aparin anului corespunztor de executare a bugetului. Articolul 5. Principiul unitii monetare Toate operaiunile de ncasri i pli bugetare se exprim n moned naional. Articolul 6. Principiul unitii (1) Toate ncasrile i toate plile autoritilor /instituiilor bugetare se reflect i se efectueaz exclusiv n/din bugetul de la care se finaneaz.

(2) Resursele i cheltuielile bugetelor, formate n cadrul sistemului bugetar, se consolideaz n bugetul public naional. Articolul 7. Principiul universalitii (1) Toate resursele i cheltuielile bugetare se reflect n buget n sume brute. (2) Resursele bugetelor componente ale bugetului public naional snt destinate finanrii tuturor cheltuielilor prevzute n bugetele respective, fr a stabili relaii ntre anumite tipuri de resurse i cheltuieli. Articolul 8. Principiul balanrii Orice buget trebuie s fie balanat. Cheltuielile bugetare trebuie s fie egale cu veniturile plus sursele de finanare. Articolul 9. Principiul stabilitii i durabilitii Politica bugetar-fiscal i prognozele macrobugetare pe termen mediu, n baza crora se fundamenteaz bugetele anuale, se elaboreaz n conformitate cu regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege i se actualizeaz periodic pentru a asigura stabilitate macroeconomic i durabilitate finanelor publice pe termen mediu i lung. Articolul 10. Principiul performanei (1) Resursele bugetare se aloc i se utilizeaz n mod econom, eficient i eficace, cu respectarea principiilor, regulilor i procedurilor de management financiar i control. (2) Bugetele se fundamenteaz pe performan. Articolul 11. Principiul transparenei (1) Bugetele se elaboreaz, se aprob i se administreaz n mod transparent avnd la baz: a) procesul bugetar, bazat pe un calendar bugetar i proceduri transparente; b) roluri i responsabiliti bine definite n procesul bugetar; c) informaie bugetar cuprinztoare, elaborat i prezentat publicului ntr-o manier clar i accesibil. (2) Proiectele de acte normative n domeniul bugetar-fiscal se supun consultrii publice n conformitate cu legislaia privind transparena n procesul decizional, iar rapoartele cu privire la executarea bugetelor se fac publice.

Seciunea 2. Regulile bugetar-fiscale Articolul 12. Reguli privind politica bugetar-fiscal (1) Politica bugetar-fiscal se elaboreaz cu respectarea concomitent a urmtoarelor reguli: a) rata anual de cretere a cheltuielilor totale ale bugetului public naional pe termen mediu va fi meninut sub/sau va fi cel mult egal cu rata anual de cretere nominal a Produsului Intern Brut, prognozat pentru anii bugetari respectivi. b) nivelul limit anual al deficitului bugetului public naional nu poate depi volumul cheltuielilor capitale i nu poate constitui mai mult de 3% din produsul intern brut. (2) La stabilirea prioritilor de politici, autoritile publice responsabile asigur consecvena i continuitatea obiectivelor asumate n contextul cadrului bugetar pe termen mediu. (3) Derogarea de la regulile stabilite prin alin.(1) al prezentului articol, poate fi admis doar pentru o perioad de maximum trei ani i doar n urmtoarele situaii: a) n caz de catastrofe naturale, efecte negative ale crizelor economicofinanciare externe i alte situaii excepionale, care pun n pericol securitatea naional; i b) n caz de declin al activitii economice i/sau dac nivelul inflaiei depete cu 10 puncte procentuale nivelul prognozat/planificat. (4) n cazul situaiilor specificate la alin.(3) al prezentului articol, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport prin care informeaz despre: a) motivele care a condiionat derogarea de la regulile politicii bugetarfiscale; b) msurile pe care Guvernul intenioneaz s le ntreprind pentru a se conforma din nou regulilor politicii bugetar-fiscale; c) termenul n care se planific s se renceap respectarea regulilor politicii bugetar-fiscale. Articolul 13. Reguli privind impactul financiar (1) Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun expertizei financiare n conformitate cu legislaia ce reglementeaz modul de elaborare a actelor normative. (2) Pe parcursul anului bugetar n curs nu pot fi puse n aplicare decizii, care conduc la reducerea veniturilor i/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dac impactul financiar al acestora nu este prevzut n buget. (3) Prealocarea prin acte normative, altele dect legea/decizia bugetar anual, a unor sume sau cote procentuale din buget sau din produsul intern brut, destinate anumitor domenii, sectoare sau programe nu se admite.

Articolul 14. Reguli privind soldul bugetului (1) Nivelul limit al soldului bugetului se stabilete prin legile/deciziile bugetare anuale, care prevd, dup caz, sursele de finanare a deficitului bugetar sau direcionarea excedentului bugetar. (2) Pe parcursul anului bugetar orice modificare a soldului bugetului poate fi adoptat doar prin lege/decizie privind rectificarea bugetului. Articolul 15. Clasificaia bugetar (1) Bugetele se elaboreaz, se execut i se raporteaz n baza unui sistem unic de clasificaie bugetar. (2) Componentele clasificaiei bugetare snt: a) clasificaia organizaional; b) clasificaia funcional; c) clasificaia programelor; d) clasificaia economic; e) clasificaia surselor. (3) Structura componentelor clasificaiei bugetare i metodologia de aplicare se aprob de ctre Ministerul Finanelor. Seciunea 3. Competene i responsabiliti n domeniul bugetar-fiscal Articolul 16. Rolul Parlamentului n domeniul bugetar-fiscal, Parlamentul are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) adopt acte legislative n domeniul finanelor publice; b) adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, modificrile i completrile la legislaie, ce rezult din politica bugetarfiscal; c) adopt legile bugetare anuale i legile privind rectificarea bugetelor; d) examineaz raportul semianual privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia; e) aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical; f) examineaz i aprob raportul Curii de Conturi privind administrarea i utilizarea resurselor financiare publice i a patrimoniului public. Articolul 17. Rolul Guvernului n domeniul bugetar-fiscal, Guvernul are urmtoarele competene i responsabiliti de baz:

a) exercit conducerea general a activitii executive n domeniul gestionrii finanelor publice, n conformitate cu principiile i regulile prevzute de prezenta lege; b) asigur durabilitatea programului de guvernare i altor documente de politici din punct de vedere bugetar-fiscal; c) asigur administrarea datoriei de stat; d) aprob cadrul bugetar pe termen mediu i prezint Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu; e) aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, precum i proiectele de legi privind rectificarea bugetelor; f) aprob lista obiectelor de investiii capitale n cadrul limitei alocaiilor aprobate autoritilor publice prin legea anual a bugetului de stat; g) adopt hotrri privind redistribuirea alocaiilor n condiiile art.58 alin.(1) lit.a) din prezenta lege; h) asigur gestionarea eficient i transparent a fondului de rezerv i a fondului de intervenie ale Guvernului; i) prezint Parlamentului rapoarte privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia; j) aprob regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare din cadrul autoritilor publice; k) adopt acte normative n scopul implementrii prezentei legi. Articolul 18. Rolul Ministerului Finanelor (1) Ministerul Finanelor este autoritatea public central de specialitate n domeniul bugetar-fiscal i are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) stabilete activitile intermediare i monitorizeaz calendarul bugetar, precum i asigur coordonarea general a procesului bugetar; b) elaboreaz i asigur implementarea politicii bugetar-fiscale n conformitate cu principiile i regulile bugetar-fiscale, stabilite de prezenta lege; c) elaboreaz i prezint Guvernului spre aprobare cadrul bugetar pe termen mediu i proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu; d) examineaz propunerile de buget ale autoritilor publice centrale, elaboreaz i prezint Guvernului proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv i, n caz de necesitate, proiectele de legi privind rectificarea acestuia; e) examineaz proiectele legilor anuale ale bugetului asigurrilor sociale de stat, fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i sinteza proiectelor bugetelor locale, precum i determin transferurile interbugetare n conformitate cu legislaia; f) asigur gestionarea mijloacelor financiare ale bugetelor componente ale bugetului public naional prin Contul Unic Trezorerial i prin alte conturi deschise n Banca Naional a Moldovei i n instituiile financiare,

10

administreaz bugetul de stat i monitorizeaz executarea celorlalte bugete componente ale bugetului public naional; g) organizeaz i asigur funcionarea sistemului trezorerial; h) particip n Sistemul Automatizat de Plai Interbancare; i) ntocmete i public rapoarte periodice i anuale privind executarea bugetului de stat, precum i privind executarea bugetului public naional; j) administreaz datoria de stat i garaniile de stat, precum i monitorizeaz datoria public; k) efectueaz monitoringul financiar general al autoritilor publice autofinanate, al ntreprinderilor de stat i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; l) elaboreaz i aprob cadrul metodologic necesar pentru implementarea prezentei legi i a altor acte normative n domeniul finanelor publice, precum i acord asisten metodologic autoritilor publice centrale i locale n procesul bugetar; m) avizeaz proiectele de acte normative cu implicaii financiare asupra bugetelor, precum i proiectele de acorduri, memorandumuri, protocoale sau alte documente cu caracter financiar, ncheiate cu alte state i organizaii internaionale; n) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. (2) Pentru analiza bugetar i a perspectivelor bugetar-fiscale, Ministerul Finanelor poate solicita i dispune de orice informaie necesar de la oricare autoritate/instituie public. Articolul 19. Rolul autoritilor publice centrale (1) n domeniul bugetar-fiscal, autoritile publice centrale au urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) organizeaz sistemele de planificare, executare, eviden contabil i raportare a bugetului n cadrul autoritii publice respective i, dup caz, n cadrul instituiilor bugetare din subordine; b) elaboreaz, aprob, asigur implementarea i raporteaz strategiile sectoriale de cheltuieli pe termen mediu; c) stabilete prioritile de politic sectorial i asigur conformitatea strategiilor sectoriale de cheltuieli cu documentele de planificare strategic i cu limitele de cheltuieli prognozate/aprobate n buget; d) asigur dezagregarea limitei sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului public naional i pe autoriti publice centrale, n cadrul sectorului de care este responsabil; e) prezint Ministerului Finanelor propuneri pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu i a proiectului legii bugetului de stat, rapoarte financiare, alte rapoarte i informaii necesare pentru elaborarea rapoartelor prevzute de prezenta lege, precum i rspund pentru corectitudinea informaiilor prezentate;
11

f) particip la argumentarea i promovarea proiectului cadrului bugetar pe termen mediu i a legii anuale a bugetului de stat, precum i a rapoartelor privind executarea bugetului de stat, inclusiv a performanelor realizate n raport cu obiectivele i indicatorii asumai; g) asigur dezagregarea i aprob limitele de alocaii bugetare anuale i indicatorii de performan instituiilor din subordine i monitorizeaz performanele financiare i nefinanciare ale acestora; h) asigur publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe termen mediu i a bugetelor anuale pe domeniile de competen, precum i a rapoartelor privind implementarea acestora; i) asigur gestionarea alocaiilor bugetare i administrarea patrimoniului public, n conformitate cu principiile, regulile i procedurile de management financiar i control; j) efectueaz monitoringul activitii instituiilor publice autofinanate, ntreprinderilor de stat i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit domeniilor de competen; k) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. (2) Pentru realizarea atribuiilor prevzute la alin.(1) organele centrale de specialitate ale administraiei publice conlucreaz cu alte autoriti publice centrale i locale, care snt obligate s conlucreze i s prezinte orice informaie necesar autoritii publice de specialitate. Articolul 20. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru bugetul asigurrilor sociale de stat (1) n domeniul bugetar-fiscal, autoritatea public central n domeniul proteciei sociale are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) elaboreaz politicile n domeniul asigurrilor sociale de stat i asistenei sociale i prezint Ministerului Finanelor, n baza propunerilor Casei Naionale de Asigurri Sociale, prognoze ale bugetului asigurrilor sociale de stat i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu; b) prezint i argumenteaz proiectul legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv i, n caz de necesitate, proiecte de legi privind rectificarea bugetului n cauz, n procesul consultrilor cu Ministerul Finanelor, Guvernul i Parlamentul; c) monitorizeaz i analizeaz executarea bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i implementarea programelor n raport cu obiectivele i indicatorii de performan asumai; d) nainteaz Guvernului propuneri n vederea asigurrii stabilitii financiare a sistemului public de asigurri sociale; e) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. (2) n domeniul bugetar-fiscal, Casa Naional de Asigurri Sociale are urmtoarele competene i responsabiliti de baz:

12

a) elaboreaz i prezint autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale prognoze ale bugetului asigurrilor sociale de stat i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu; b) ntocmete i prezint autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale proiectul legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv i, n caz de necesitate, propuneri de rectificare a bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i furnizeaz informaiile necesare pentru fundamentarea acestuia; c) particip n procesul de consultare i promovare a proiectului legii bugetului asigurrilor sociale de stat la Ministerul Finanelor, Guvern i Parlament; d) administreaz bugetul asigurrilor sociale de stat i implementeaz programele n conformitate cu obiectivele i indicatorii de performan asumai; e) asigur gestionarea mijloacelor bugetului asigurrilor sociale de stat i administrarea patrimoniului public, aflat n gestiune, n conformitate cu principiile, regulile i procedurile de management financiar i control; f) prezint Guvernului, autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale i Ministerului Finanelor rapoarte privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat i asigur publicarea acestora; g) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. Articolul 21. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical (1) n domeniul bugetar-fiscal, autoritatea public central n domeniul ocrotirii sntii are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) elaboreaz politica n domeniul asigurrii obligatorii de asisten medical i prezint Ministerului Finanelor, n baza propunerilor Companiei Naionale de Asigurri n Medicin, prognoze ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu; b) prezint i promoveaz proiectul legii fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv i, n caz de necesitate, proiecte de legi privind rectificarea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, n procesul consultrilor cu Ministerul Finanelor, Guvernul i Parlamentul; c) monitorizeaz i analizeaz executarea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, precum i implementarea programelor acestora n raport cu obiectivele i indicatorii de performan asumai; d) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. (2) n domeniul bugetar-fiscal, Compania Naional de Asigurri n Medicin are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) elaboreaz i prezint autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii prognoze ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
13

b) ntocmete i prezint autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii proiectul legii anuale a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i, n caz de necesitate, propuneri de rectificare a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, precum i furnizeaz informaiile necesare pentru fundamentarea acestuia; c) particip n procesul de consultare i promovare a proiectului legii fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical la Ministerul Finanelor, Guvern i Parlament; d) administreaz fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i implementeaz programele n conformitate cu obiectivele i indicatorii de performan asumai; e) asigur gestionarea mijloacelor fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i administrarea patrimoniului public, aflat n gestiune, n conformitate cu principiile, regulile i procedurile de management financiar i control; f) prezint Guvernului, autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii i Ministerului Finanelor rapoarte privind executarea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i asigur publicarea acestora; g) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. Articolul 22. Rolul autoritilor administraiei publice locale (1) n domeniul bugetar-fiscal, autoritile administraiei publice locale au urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) elaboreaz, aprob i administreaz bugetele locale cu respectarea principiilor i regulilor bugetare stabilite de prezenta lege i n conformitate cu legislaia privind finanele publice locale; b) elaboreaz prognoze bugetare i ntreprind, n limitele competenelor lor, msuri pentru creterea bazei fiscale i asigurarea durabilitii bugetelor locale pe termen mediu i lung; c) nainteaz, prin intermediul asociaiilor reprezentative ale autoritilor publice locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale i particip la consultrile privind relaiile interbugetare; d) conlucreaz cu autoritile publice centrale i implementeaz la nivel local programele i politicile cuprinse n documentele de planificare strategic de nivel naional; e) public bugetele i rapoartele privind executarea bugetelor locale, precum i privind implementarea programelor la nivel local; f) asigur gestionarea resurselor bugetare i administrarea patrimoniului public, n conformitate cu principiile, regulile i procedurile de management financiar i control; g) efectueaz monitoringul financiar al instituiilor publice autofinanate fondate de autoritile publice locale, precum i al ntreprinderilor municipale i

14

societilor comerciale, n care autoritile administraiei publice locale dein cota majoritar n capitalul social. (2) Competenele specifice ale autoritilor administraiei publice locale snt prevzute n legea privind finanele publice locale i alte acte normative. Articolul 23. Rolul instituiilor bugetare n domeniul bugetar-fiscal, instituiile bugetare au urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) elaboreaz i prezint propuneri de buget; b) dezagregheaz limitele de alocaii bugetare conform clasificaiei bugetare; c) colecteaz venituri, n condiiile art.40 din prezenta lege; d) asum angajamente bugetare i efectueaz cheltuieli pe parcursul anului bugetar n scopurile i n limitele alocaiilor bugetare; e) implementeaz i raporteaz programele, aflate n gestiune, n conformitate cu obiectivele i indicatorii de performan asumai; f) asigur gestionarea alocaiilor bugetare i administrarea patrimoniului public, n conformitate cu principiile, regulile i procedurile de management financiar i control; g) public bugetele i rapoartele privind executarea acestora; h) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie. Capitolul III BUGETUL PUBLIC NAIONAL Seciunea 1. Componentele bugetului public naional i relaiile interbugetare Articolul 24. Componentele bugetului public naional (1) Bugetul public naional cuprinde: a) bugetul de stat, b) bugetul asigurrilor sociale de stat, c) fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical, d) bugetele locale. (2) Bugetele menionate la alin.(1) lit.a)-c) formeaz bugetul consolidat central. (3) Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul nti (bugetele satelor/comunelor, oraelor/municipiilor) i bugetele locale de nivelul al doilea (bugetele raionale, bugetele municipiilor Chiinu i Bli i bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia), care n ansamblu formeaz bugetul consolidat local.

15

Articolul 25. Veniturile bugetare (1) Veniturile bugetare se formeaz din: a) venituri generale, obinute din impozite, taxe, granturi i alte ncasri cu caracter nerambursabil, prevzute de legislaie, precum i din contribuii de asigurri sociale de stat i prime de asigurri obligatorii de asisten medical; b) venituri colectate de autoritile/instituiile bugetare. (2) Veniturile bugetare nu includ mijloacele bneti obinute din operaiunile cu activele financiare i datoriile. (3) Delimitarea veniturilor generale ntre bugetele componente ale bugetului public naional se efectueaz prin lege. Articolul 26. Cheltuielile bugetare (1) Cheltuielile bugetare snt determinate de alocaiile bugetare specificate n legile/deciziile bugetare anuale i includ cheltuieli de personal, prestaii sociale, achiziii de bunuri i servicii, subvenii i transferuri, deservirea datoriei, cheltuieli destinate formrii activelor fixe i alte cheltuieli prevzute de legislaie. (2) Cheltuielile bugetare nu cuprind plile aferente operaiunilor cu activele financiare i datoriile. (3) Delimitarea cheltuielilor ntre bugetele componente ale bugetului public naional se efectueaz n funcie de competenele i responsabilitile financiare prevzute de legislaie. Articolul 27. Sursele de finanare Sursele de finanare se formeaz din: a) operaiunile cu mprumuturile; b) operaiunile aferente vnzrii i privatizrii patrimoniului public; c) operaiunile cu soldurile mijloacelor bneti la conturile bugetului; d) alte operaiuni cu active financiare i datoriile prevzute de legislaie. Articolul 28. Administratorii de bugete (1) Bugetul de stat se administreaz de ctre Ministerul Finanelor. (2) Bugetul asigurrilor sociale de stat se administreaz de ctre Casa Naional de Asigurri Sociale. (3) Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical se administreaz de ctre Compania Naional de Asigurri n Medicin. (4) Bugetele locale se administreaz de ctre autoritile executive locale. Articolul 29. Relaiile interbugetare Bugetele componente ale bugetului public naional snt administrate independent unul de altul i pot fi angajate n relaii interbugetare, n conformitate cu articolele 30-32 din prezenta lege.

16

Articolul 30. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat (1) Relaiile ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat se realizeaz prin: a) transferuri cu destinaie special, destinate pentru acordarea prestaiilor sociale i altor cheltuieli aferente, care potrivit legislaiei n vigoare, se suport de la bugetul de stat prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat; b) transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienei veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat, n cazul n care resursele bugetului asigurrilor sociale de stat nu acoper cheltuielile acestuia. (2) Volumul transferurilor menionate la alin.(1) al prezentului articol se stabilete n conformitate cu legislaia n domeniul proteciei sociale. Articolul 31. Relaiile ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical (1) Relaiile ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical se realizeaz prin transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea obligatorie de asisten medical a anumitor categorii de persoane, pentru care, conform legislaiei, Guvernul are calitatea de asigurator. (2) Volumul transferurilor menionate la alin.(1) al prezentului articol se stabilete n conformitate cu legislaia ce reglementeaz sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical. Articolul 32. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetele locale (1) Relaiile ntre bugetul de stat i bugetele locale se realizeaz prin: a) transferuri de la bugetul de stat pentru nivelarea posibilitilor bugetare ale autoritilor administraiei publice locale; b) transferuri cu destinaie special pentru realizarea anumitor funcii delegate, implementarea anumitor proiecte de investiii capitale, alte transferuri cu destinaie special. (2) Mecanismul, criteriile i modul de stabilire a transferurilor interbugetare se reglementeaz prin legea privind finanele publice locale i alte acte normative. (3) Autoritile administraiei publice locale transfer la bugetul de stat sumele de venituri care depesc volumul cheltuielilor bugetelor locale peste limita stabilit de legea privind finanele publice locale. Seciunea 2. Fondurile de urgen Articolul 33. Fondul de rezerv i fondul de intervenie ale Guvernului (1) Prin legea bugetar anual n cadrul bugetului de stat pot fi create:

17

a) fondul de rezerv , pentru finanarea cheltuielilor urgente, care survin pe parcursul anului bugetar, dar care nu au fost posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetele aprobate; b) fondul de intervenie, pentru finanarea cheltuielilor urgente, legate de nlturarea consecinelor calamitilor naturale, n caz de epidemii, precum i n alte situaii excepionale. (2) Fondul de rezerv i fondul de intervenie ale Guvernului se administreaz n baza regulamentelor, aprobate de Guvern. (3) Pe parcursul anului bugetar volumul aprobat al fondului de intervenie al Guvernului poate fi suplimentat cu donaiile persoanelor fizice i juridice, oferite pentru scopurile menionate la alin.(1) lit.b) a prezentului articol. Articolul 34. Fondul de rezerv al autoritii publice locale (1) Prin decizia bugetar anual n cadrul bugetului local poate fi creat fondul de rezerv, pentru finanarea cheltuielilor urgente, care survin pe parcursul anului bugetar, dar care nu au fost posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetele aprobate. (2) Utilizarea fondului de rezerv al autoritilor publice locale se efectueaz n baza unui regulament aprobat de consiliile locale. Seciunea 3. Datoria public Articolul 35. Plafonul privind datoria de stat i datoria autoritilor publice locale (1) Plafonul privind soldul datoriei de stat i soldul garaniilor de stat la sfritul anului bugetar se aprob prin legea bugetului de stat pe anul respectiv. (2) Plafonul privind soldul datoriei autoritilor administraiei publice locale i soldul garaniilor autoritilor administraiei publice locale la sfritul anului bugetar se aprob prin decizia bugetar pe anul respectiv, n condiiile legii privind finanele publice locale. Articolul 36. Reglementri specifice datoriei publice Procedurile i responsabilitile privind formarea, aprobarea i administrarea i raportarea datoriei de stat, a datoriei autoritilor administraiei publice locale, a ntreprinderilor de stat/municipale i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, se stabilesc prin legislaia care reglementeaz datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat i alte acte normative.

18

Seciunea 4. Investiiile capitale Articolul 37. Gestionarea investiiilor capitale Investiiile capitale finanate de la buget se planific, se execut i se raporteaz ca parte integrant a bugetului respectiv, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de prezenta lege. Articolul 38. Reglementri specifice investiiilor capitale Cadrul general, principiile i procedurile privind formarea i administrarea proiectelor de investiii capitale, precum i responsabilitile de gestionare a acestora se reglementeaz prin lege. Seciunea 5. Bugetele autoritilor/instituiilor bugetare Articolul 39. Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare (1) Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare se finaneaz din: a) veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare; b) resursele proiectelor finanate din surse externe; c) veniturile generale i sursele de finanare ale bugetului de la care se finaneaz autoritatea/instituia bugetar respectiv. (2) Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare se aprob, se execut i se raporteaz, fr divizare pe sursele de formare ale acestora. Articolul 40. Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare (1) Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare se constituie din: a) venituri de la efectuarea lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat; b) chiria sau darea n arend a patrimoniului public; c) donaii, sponsorizri i alte mijloace bneti, intrate legal n posesia autoritilor/instituiilor bugetare. (2) Nomenclatorul lucrrilor i serviciilor contra plat, efectuate i/sau prestate de ctre autoritile/instituiile bugetare, i mrimea tarifelor la servicii, se stabilesc de ctre Guvern sau, dup caz, de ctre autoritile administraiei publice locale, n funcie de bugetul de la care se finaneaz autoritatea/instituia bugetar. (3) Veniturile colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare, de rnd cu veniturile generale i sursele de finanare, se utilizeaz pe msura ncasrii lor pentru finanarea cheltuielilor aprobate n bugetele acestora, fr a fi condiionate pentru anumite cheltuieli. (4) Dac pe parcursul anului bugetar autoritile/instituiile bugetare colecteaz venituri peste volumul aprobat, suma de venituri ce depete volumul aprobat, se utilizeaz pentru finanarea cheltuielilor n volumul aprobat.

19

(5) Dac pe parcursul anului bugetar autoritile/instituiile bugetare colecteaz venituri n volum mai mic dect cel aprobat, acestea pot efectua cheltuieli n volum diminuat cu suma respectiv a veniturilor nencasate. Articolul 41. Resursele aferente proiectelor finanate din surse externe (1) Resursele aferente proiectelor finanate din surse externe, se administreaz n conformitate cu prevederile acordurilor respective, n limitele alocaiilor bugetare aprobate. (2) Soldurile de mijloace bneti menionate la alin.(1) al prezentului articol, neutilizate pn la finele anului bugetar, snt accesibile pentru utilizare n aceleai scopuri n anul bugetar urmtor, doar dac acestea snt prevzute n bugetele corespunztoare. Articolul 42. Sumele obinute din vnzarea activelor fixe i a bunurilor materiale Sumele ncasate din vnzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate n urma demolrii i dezmembrrii acestora, precum i din vnzarea bunurilor materiale, care aparin autoritilor/instituiilor bugetare, se transfer la bugetul de la care acestea se finaneaz. Capitolul IV PROCESUL BUGETAR Articolul 43. Anul bugetar Anul bugetar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie. Articolul 44. Calendarul bugetar (1) Principalele activiti i termene limit ale calendarului bugetar snt urmtoarele: a) Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen mediu, pn la 1 mai; b) Guvernul prezint Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, pn la 1 iunie; c) Guvernul prezint Parlamentului rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical pe anul precedent, pn la 1 iunie a anului urmtor anului bugetar ncheiat; d) autoritile bugetare independente prezint proiectele bugetelor acestora pe anul viitor spre examinare Parlamentului, pn la 1 iulie; e) Parlamentul aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical, pn la 15 iulie a anului urmtor anului bugetar ncheiat;

20

f) Parlamentul adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, modificri i completri la legislaie, care rezult din politica bugetar-fiscal pe anul urmtor, pn la 15 iulie; g) Parlamentul adopt bugetele autoritilor bugetare independente, pn la 20 iulie; h) Guvernul prezint Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia, pn la 15 august a anului bugetar n curs; i) Ministerul Finanelor, autoritile publice centrale n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii, prezint Guvernului proiectele legilor bugetare anuale, pn la 15 septembrie; j) Guvernul aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, pn la 1 noiembrie; k) autoritile executive locale de nivelul al doilea elaboreaz i prezint consiliilor locale proiectele bugetelor locale respective, pn la 15 noiembrie, iar autoritile executive locale de nivelul nti, pn la 20 noiembrie; l) Parlamentul adopt legile bugetare anuale, pn la 1 decembrie; m) consiliile locale de nivelul al doilea adopt bugetele locale respective pn la 5 decembrie, iar consiliile locale de nivelul nti adopt bugetele respective, pn la 10 decembrie; n) consiliile locale aprob rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale, pn la 15 februarie a anului urmtor anului bugetar ncheiat. (2) Activitile intermediare ale calendarului bugetar i termenele de realizare ale acestora se stabilesc de ctre Ministerul Finanelor. Seciunea 1. Elaborarea i aprobarea bugetului Articolul 45. Cadrul bugetar pe termen mediu (1) Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen mediu i l prezint spre informare Parlamentului. (2) Cadrul bugetar pe termen mediu se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor, n comun cu alte autoriti publice responsabile, n conformitate cu principiile i regulile bugetar-fiscale prevzute de prezenta lege. (3) Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde: a) cadrul macroeconomic, b) politica bugetar-fiscal; c) cadrul macrobugetar; d) cadrul de cheltuieli. (4) Cadrul macroeconomic conine informaii privind evoluia principalilor indicatori macroeconomici, care au implicaii asupra bugetului. (5) Politica bugetar-fiscal include: a) politica de venituri, inclusiv modificri ale impozitelor i taxelor, precum i politici privind administrarea veniturilor;
21

b) politica de cheltuieli, inclusiv prioritile stabilite n baza documentelor de planificare strategic; c) politica n domeniul datoriei de stat i de finanare a deficitului bugetar; d) analiza riscurilor bugetar-fiscale, ce pot avea efect substanial asupra situaiei bugetar-fiscale. (6) Cadrul macrobugetar, exprimat n valoare nominal i ca pondere n Produsul Intern Brut, cuprinde: a) veniturile i cheltuielile totale ale bugetului public naional i pe componentele acestuia; b) cheltuielile de personal ale bugetului public naional i pe componentele acestuia; c) soldul primar al bugetului public naional; d) soldul bugetului public naional i al componentelor acestuia; e) soldul datoriei de stat, inclusiv intern i extern; f) soldul garaniilor de stat. (7) Cadrul de cheltuieli conine: a) limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public naional i pe componentele acestuia, inclusiv transferurile interbugetare; b) limitele de cheltuieli ale bugetului de stat, repartizate pe autoriti publice centrale. (8) Cadrul bugetar pe termen mediu poate conine i alte informaii pe care Ministerul Finanelor le consider importante pentru reflectare n acest document. (9) Informaia prezentat n cadrul bugetar pe termen mediu reflect rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, precum i prognozele pentru trei ani ulteriori. Articolul 46. Limitele macrobugetare (1) Guvernul, n termenul prevzut de calendarul bugetar, prezint Parlamentului spre aprobare proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu, exprimate n valoare nominal i ca pondere n Produsul Intern Brut, care cuprind: a) veniturile totale ale bugetului public naional; b) cheltuielile totale ale bugetului public naional; c) cheltuielile de personal ale bugetului public naional; d) soldul bugetului public naional. (2) Dup aprobare de ctre Parlament, limitele specificate la alin.(1) lit.b) - d) ale prezentului articol, exprimate n valoare nominal i ca pondere n Produsul Intern Brut pentru anul bugetar urmtor i cele exprimate ca pondere n Produsul Intern Brut pentru urmtorii doi ani bugetari, nu pot fi depite. (3) n caz dac politica bugetar-fiscal cuprins n cadrul bugetar pe termen mediu implic modificarea i/sau completarea legislaiei, Guvernul

22

prezint Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea i/sau completarea unor acte legislative. (4) Proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, proiectul legii privind modificarea i/sau completarea unor acte legislative, se examineaz i se adopt de Parlament nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar. Articolul 47. Circulara privind elaborarea bugetelor anuale (1) Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanelor emite autoritilor publice centrale i locale circulara privind elaborarea propunerilor/proiectelor de buget. (2) Circulara cuprinde particulariti specifice privind elaborarea propunerilor/proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv. (3) n baza circularei emise de Ministerul Finanelor, autoritile executive locale de nivelul al doilea emit, anual, circulare privind elaborarea propunerilor la proiectele bugetelor locale de nivelul nti. Articolul 48. Propunerile/proiectele de buget (1) Autoritile publice centrale elaboreaz i prezint Ministerului Finanelor propuneri pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, n termenul stabilit de acesta. (2) Autoritile publice centrale de specialitate n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii, elaboreaz proiectele bugetelor respective i le prezint pentru avizare Ministerului Finanelor, n termenul stabilit de acesta. (3) Autoritile executive locale de toate nivelurile ntocmesc proiectele bugetelor locale corespunztoare, iar autoritile executive locale de nivelul al doilea ntocmesc sinteza proiectelor bugetelor locale la nivel de municipiu/raion, pe care o prezint pentru consultare Ministerului Finanelor, n termenul stabilit de acesta. (4) Propunerile/proiectele de buget cuprind indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, propunerile de buget pentru anul bugetar viitor i estimrile pentru doi ani ulteriori. (5) Propunerile/proiectele de buget se elaboreaz i se prezint n conformitate cu metodologia de planificare a bugetului, avnd la baz: a) prioritile de politici, prognozele bugetar-fiscale i limitele de cheltuieli/transferuri interbugetare, cuprinse n cadrul bugetar pe termen mediu; b) particularitile specifice cuprinse n circulara privind elaborarea bugetelor anuale. (6) Procedura de elaborare a proiectelor bugetelor locale se reglementeaz prin legea privind finanele publice locale.

23

Articolul 49. Examinarea i consultarea propunerilor/proiectelor de bugete (1) Propunerile de buget ale autoritilor publice centrale, proiectul bugetului asigurrilor sociale de stat, proiectul fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical i sinteza proiectelor bugetelor locale se examineaz de ctre Ministerul Finanelor. (2) Rezultatele examinrii propunerilor/proiectelor de buget se supun consultrii cu autoritile publice interesate. (3) Dac propunerile de buget nu respect cerinele specificate la art.48 alin.(5) din prezenta lege, Ministerul Finanelor respinge propunerile de buget i solicit ajustarea lor n termenul stabilit de acesta. (4) Dac autoritile publice centrale nu aliniaz propunerea de buget la cerinele necesare n termenul stabilit de Ministerul Finanelor, acesta este n drept s ajusteze unilateral propunerea de buget cu includerea ulterioar n proiectul legii bugetare anuale. (5) Procesul de examinare i consultare a propunerilor la proiectele bugetelor locale i de stabilire a relaiilor interbugetare ntre bugetele locale de nivelul al doilea i de nivelul nti, se reglementeaz prin lega privind finanele publice locale. Articolul 50. Bugetele autoritilor bugetare independente (1) Autoritile bugetare independente elaboreaz proiectele de bugete n conformitate cu prevederile art.48 alin.(5) din prezenta lege. (2) Proiectele bugetelor autoritilor bugetare independente, cu avizul Guvernului, se prezint Parlamentului spre examinare n termenul prevzut de calendarul bugetar. (3) Parlamentul examineaz proiectele bugetelor autoritilor bugetare independente i le aprob nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar. (4) Bugetele autoritilor bugetare independente, aprobate n condiiile alin.(3) al prezentului articol, se includ n proiectul bugetului de stat. Articolul 51. Proiectele legilor bugetare anuale (1) Ministerul Finanelor, autoritile publice centrale n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii elaboreaz, corespunztor, proiectele legilor anuale a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i le prezint Guvernului spre examinare n termenul prevzut de calendarul bugetar. (2) Legile bugetare anuale conin prevederi generale privind aprobarea indicatorilor principali ai bugetelor corespunztoare, reglementri specifice anului bugetar respectiv, precum i anexe. (3) Anexele la legea bugetului de stat pe anul respectiv cuprind: a) indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetului de stat;
24

b) componena veniturilor bugetului de stat; c) bugetele autoritilor publice centrale; d) transferurile pentru bugetele locale; e) alte anexe relevante. (4) Anexele la legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv cuprind: a) sinteza bugetului asigurrilor sociale de stat; b) programele de cheltuieli ale bugetului asigurrilor sociale de stat; c) alte anexe relevante. (5) Anexele la legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv cuprind: a) sinteza fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical; b) programele de cheltuieli ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical; c) alte anexe relevante. (6) Informaia prezentat n notele informative la proiectele de buget reflect rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii planificai pentru anul bugetar viitor i estimrile pentru cel puin doi ani ulteriori. (7) Bugetele se prezint spre aprobare, conform clasificaiei organizaionale i clasificaiei programelor, precum i, conform clasificaiei economice n funcie de necesitatea asigurrii controlului anumitor indicatori bugetari din partea Parlamentului. (8) Guvernul examineaz i aprob proiectele legilor bugetare anuale i le prezint Parlamentului n termenul prevzut de calendarul bugetar. Articolul 52. Examinarea i adoptarea legilor bugetare anuale (1) Parlamentul examineaz i adopt legile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv, nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar. (2) Comisia permanent a Parlamentului, sesizat n fond, pentru examinarea proiectelor legilor bugetare anuale este comisia responsabil de buget i finane. (3) Legile bugetare anuale se examineaz i se adopt n dou lecturi: a) n prima lectur se audiaz raportul privind proiectul bugetului, se examineaz i se aprob indicatorii generali ai bugetului veniturile, cheltuielile i soldul bugetului; b) n a doua lectur proiectul legii se examineaz i se voteaz pe articole sau, dup caz, n ansamblu. (4) n cazul n care Parlamentul propune modificri la proiectele legilor bugetare anuale, acestea trebuie s fie conforme principiilor i regulilor bugetarfiscale prevzute de prezenta lege.
25

Articolul 53. Deciziile bugetare anuale (1) Autoritile executive locale elaboreaz proiectele de decizii bugetare anuale n conformitate cu reglementrile specifice stabilite prin legea privind finanele publice locale, i le prezint spre aprobare consiliilor locale corespunztoare, n termenul prevzut de calendarul bugetar. (2) Formatul de prezentare a deciziilor bugetare anuale este similar formatului de prezentare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, prevzut la art.51 alin.(6) i (7) din prezenta lege. (3) La aprobarea bugetelor locale autoritile administraiei publice locale de toate nivelurile snt obligate s respecte limitele de transferuri interbugetare. (4) Consiliile locale examineaz i adopt deciziile bugetare anuale n termenele stabilite n calendarul bugetar. (5) n termen de cel mult 30 zile din data publicrii legii bugetului de stat pe anul respectiv, autoritile administraiei publice locale de toate nivelurile aduc bugetele aprobate corespunztoare n concordan cu prevederile legii menionate. n cazul bugetelor locale de nivelul nti, acestea se aduc n concordan cu decizia bugetar anual a autoritii publice de nivelul al doilea. (6) n caz de nerespectare a prevederilor alin.(5) al prezentului articol, efectuarea defalcrilor de la veniturile generale de stat i a transferurilor la bugetele locale respective se suspend, pn la efectuarea ajustrilor corespunztoare. (7) Bugetele locale adoptate se prezint Ministerului Finanelor, n termenul stabilit de acesta, pentru sinteza bugetului public naional. Articolul 54. Intrarea n vigoare i publicarea legilor/deciziilor bugetare anuale Legile/deciziile bugetare anuale intr n vigoare la 1 ianuarie a anului bugetar sau la data indicat n text, dar care nu trebuie s precead publicarea. Articolul 55. Bugetul provizoriu (1) Dac legile/deciziile bugetare anuale nu snt adoptate i publicate pn la 31 decembrie, pn la adoptarea/publicarea noilor legi/decizii, se aplic legile/deciziile bugetare din anul precedent, cu excluderea msurilor i/sau aciunilor finalizate n anul respectiv. (2) n temeiul alin.(1) al prezentului articol, autoritile/instituiile bugetare implementeaz bugetul provizoriu, care se autorizeaz printr-un act emis de administratorii de buget. (3) n perioada aplicrii bugetului provizoriu nu se permite efectuarea cheltuielilor pentru aciuni sau msuri noi comparativ cu anul precedent. (4) Finanarea cheltuielilor bugetului provizoriu se efectueaz cu respectarea procedurilor generale privind executarea bugetului, cu excepia

26

cheltuielilor legate de serviciul datoriei, care se efectueaz n conformitate cu angajamentele asumate. (5) Valabilitatea bugetului provizoriu nceteaz odat cu punerea n aplicare a legilor/deciziilor bugetare anuale. (6) Toate operaiunile efectuate n contul bugetului provizoriu se transfer n contul bugetului adoptat pe anul curent. Articolul 56. Dezagregarea bugetului adoptat (1) Dup publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul Finanelor comunic autoritilor publice centrale limitele anuale de alocaii bugetare, dezagregate pe nivele agregate ale clasificaiei economice, iar autoritilor publice locale transferurile de la bugetul de stat ctre bugetele locale de nivelul a doilea. (2) n termen de 15 zile dup publicarea legilor/deciziilor bugetare anuale, autoritile/instituiile bugetare, inclusiv Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de Asigurri n Medicin, asigur dezagregarea alocaiilor bugetare, n conformitate cu metodologia stabilit de Ministerul Finanelor. (3) Bugetele dezagregate ale autoritilor/instituiilor bugetare servesc drept temei pentru iniierea executrii bugetului. Articolul 57. Prognozele trimestriale i monitorizarea indicatorilor bugetari (1) n termen de o lun de la nceputul anului bugetar, Ministerul Finanelor elaboreaz i aprob prognoze trimestriale ale veniturilor, cheltuielilor i soldului bugetului public naional i ale componentelor acestuia. (2) Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Finanelor monitorizeaz i, n termen de o lun dup expirarea trimestrului de gestiune, public informaii privind executarea trimestrial a bugetului public naional i a componentelor acestuia, n raport cu prognozele trimestriale prevzute la alin.(1) al prezentului articol. Articolul 58. Redistribuirea alocaiilor bugetare (1) Pe parcursul anului bugetar, redistribuirea alocaiilor aprobate prin legea anual a bugetului de stat se permite, dup cum urmeaz: a) cu acordul Guvernului ntre autoritile publice centrale (cu excepia celor independente) i ntre programele unei autoriti, pn la 10 la sut din volumul alocaiilor bugetare aprobate; b) cu acordul Ministerului Finanelor ntre categoriile economice n cadrul unei autoriti publice centrale, fr majorarea cheltuielilor de personal i fr modificarea cheltuielilor pentru investiii capitale i a transferurilor interbugetare;

27

c) autoritilor publice centrale i, dup caz, instituiilor bugetare subordonate orice alte redistribuiri, care nu afecteaz limitele de alocaii bugetare stabilite; (2) Redistribuirea alocaiilor bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical n cadrul legilor bugetare anuale corespunztoare poate fi efectuat n condiiile alin.(1) lit.a) a prezentului articol. (3) Competenele privind redistribuirea alocaiilor bugetelor locale n cadrul deciziei bugetare anuale se stabilesc prin legea privind finanele publice locale. (4) Redistribuirea alocaiilor bugetare conform alin.(1) - (3) ale prezentului articol poate fi efectuat pn la 30 noiembrie a anului bugetar. (5) Se interzice redistribuirea alocaiilor repartizate din fondurile de rezerv bugetar i de intervenie. Articolul 59. Rectificarea bugetului (1) n cazul nrutirii soldului bugetelor i/sau necesitii revizuirii angajamentelor bugetare, administratorii de buget iniiaz procesul de rectificare a bugetelor corespunztoare. (2) Autoritile/instituiile bugetare pot nainta propuneri de rectificare a bugetelor n modul i termenul stabilit de administratorii bugetelor, de la care acestea se finaneaz. (3) Procedurile de elaborare, prezentare i adoptare a proiectelor de legi privind rectificarea bugetelor snt similare celor pentru legile/deciziile bugetare anuale. (4) Orice propunere de rectificare a legilor/deciziilor bugetare anuale trebuie s fie nsoit de o not informativ, care cuprinde concluziile privind executarea bugetului respectiv n perioada precedent i estimrile privind executarea scontat a bugetului pn la finele anului bugetar n curs, precum i impactul financiar al modificrilor pentru urmtorii trei ani. (5) n cadrul unui an bugetar pot fi efectuate cel mult dou rectificri ale bugetelor componente ale bugetului public naional i acestea pot fi adoptate nu mai degrab de 1 iulie i nu mai trziu de 15 noiembrie, cu excepia cazurilor prevzute la art.67 alin.(4) din prezenta lege. Seciunea 2. Executarea bugetului Articolul 60. Contul Unic Trezorerial (1) ncasrile i plile la/de la bugetele componente ale bugetului public naional n moned naional , se efectueaz prin virament prin Contul Unic Trezorerial (n continuare CUT) al Ministerului Finanelor, iar cele n valut strin - prin conturi bancare deschise n Banca Naional a Moldovei i

28

instituiile financiare, n conformitate cu legislaia privind reglementarea valutar. (2) Administratorii de bugete pot angaja/acorda, n baz contractual, mprumuturi cu scaden n acelai an bugetar de la bugetele componente ale bugetului public naional, gestionate n CUT al Ministerului Finanelor, destinate acoperii decalajelor temporare de cas. (3) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de Asigurri n Medicin pot angaja bnci comerciale, care activeaz pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea unor operaiuni ce in de executarea de cas a bugetelor. (4) Procedura de selectare a bncilor comerciale pentru efectuarea operaiunilor ce in de executarea de cas a bugetelor se face o dat la trei ani, n conformitate cu legislaia privind achiziiile publice. (5) Soldul resurselor temporar libere n CUT al Ministerului Finanelor poate fi plasat sub form de depozite la Banca Naional a Moldovei i n bncile autorizate de Banca Naional a Moldovei s accepte astfel de depozite. (6) Se interzice autoritilor/instituiilor bugetare deschiderea conturilor bancare pentru efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin instituiile financiare. (7) Prin derogare de la alin.(6) al prezentului articol, se permite, cu autorizarea Ministerului Finanelor, deschiderea conturilor bancare i efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin instituiile financiare pentru proiectele finanate din surse externe, care activeaz n baza acordurilor ncheiate pn la intrarea n vigoare a prezentei legi, dac aceasta este prevzut de acordurile respective. (8) Se interzice contractarea mprumuturilor de ctre autoritile/instituiile bugetare, cu excepia administratorilor bugetului de stat i bugetelor locale. Articolul 61. Sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor (1) Executarea bugetului de stat i bugetelor locale se efectueaz prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor, conform metodei de cas. (2) Evidena ncasrilor i plilor bugetului de stat i bugetelor locale se asigur prin conturi trezoreriale, bazate pe clasificaia bugetar i planul de conturi contabile n sistemul bugetar. Articolul 62. Prognoza i managementul lichiditilor (1) n termen de 30 de zile dup adoptarea legilor/deciziilor bugetare anuale, dar nu mai trziu de 1 ianuarie a anului bugetar, administratorii de bugete elaboreaz, n conformitate cu metodologia stabilit de Ministerul Finanelor, prognozele de lichiditi ale bugetelor corespunztoare pe an cu repartizare lunar.
29

(2) Prognozele menionate la alin.(1) al prezentului articol se actualizeaz lunar/sptmnal/zilnic. Articolul 63. ncasrile bugetare (1) Colectarea veniturilor i altor ncasri aprobate n bugetele componente ale bugetului public naional se asigur de ctre administratorii de venituri stabilii prin lege. (2) n cazul n care legislaia nu prevede autoritatea responsabil de administrarea anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanelor desemneaz administratorii veniturilor bugetare respective. (3) Toate plile calculate, dar netransferate la bugetele componente ale bugetului public naional pn n ultima zi lucrtoare a anului bugetar, se ncaseaz n contul bugetelor respective pe anul viitor. Articolul 64. Gestionarea angajamentelor (1) Autoritile/instituiile bugetare snt responsabile pentru asumarea, achitarea, evidena i raportarea angajamentelor, n conformitate cu legislaia care reglementeaz achiziiile publice i alte acte normative. (2) Asumarea angajamentelor de ctre autoritile/instituiile bugetare se permite doar n scopurile i n limitele alocaiilor bugetare. (3) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioad de pn la trei ani pentru obiectele de investiii capitale, n limitele cheltuielilor prognozate n acest scop pe anii respectivi. Valoarea angajamentelor multianuale se ajusteaz anual n corespundere cu alocaiile bugetare aprobate n acest scop pe anul bugetar respectiv. (4) Autoritile/instituiile bugetare snt obligate s revad relaiile contractuale cu furnizorii de mrfuri i servicii i s reduc cheltuielile, dac pe parcursul anului bugetar alocaiile bugetare au fost precizate, ca urmare a rectificrii bugetului. Articolul 65. Plile bugetare (1) n procesul executrii bugetelor, autoritile/instituiile bugetare efectueaz pli n limitele alocaiilor bugetare aprobate i n conformitate cu limitele de lichiditi ale bugetelor, stabilite conform cu art.62 din prezenta lege. (2) Plile se efectueaz n baza angajamentelor bugetare asumate i n conformitate cu destinaiile prevzute n bugetele corespunztoare, precum i conform gradelor de prioritate, stabilite/recomandate de Ministerul Finanelor n baza actelor normative. (3) Plile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaiunile provenite din acordarea garaniilor, se efectueaz n termenele i condiiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobat n buget pentru acest scop.

30

(4) Toate plile executate pe parcursul anului bugetar, indiferent de perioada pentru care acestea se efectueaz, se nregistreaz i se reflect n evidena contabil ca pli ale anului bugetar curent. (5) Datoriile autoritilor/instituiilor bugetare din anii precedeni se achit de ctre acestea din contul i n limitele bugetelor autoritilor/instituiilor respective, aprobate pe anul bugetar curent. Articolul 66. Plile n baza documentelor executorii (1) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabil a mijloacelor bneti din contul bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, bugetelor locale, precum i din contul autoritilor/instituiilor bugetare, se prezint obligatoriu de ctre creditor direct administratorilor de bugete i/sau, dup caz, autoritilor/instituiilor bugetare respective. (2) Plile privind achitarea sumelor adjudecate conform documentelor executorii se vor efectua, indiferent dac snt sau nu aprobate alocaii n acest scop, dar nu vor depi limita de 20 la sut din bugetul aprobat pe anul respectiv. (3) n cazul neexecutrii documentului executoriu n termen de 6 luni de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti n baza creia a fost emis, creditorul poate solicita executorului judectoresc iniierea executrii silite, conform procedurii stabilite de Codul de executare. (4) Procedura de executare silit n baza unui document executoriu prezentat spre executare ulterior devenirii irevocabile a hotrrii judectoreti, se iniiaz dup expirarea a 6 luni de la data prezentrii acestuia. (5) Pentru documentele executorii care au parvenit prin intermediul executorului judectoresc, cu nclcarea procedurii stabilite la alin.(1) al prezentului articol, debitorul va fi scutit de plata onorariului i a altor cheltuieli de executare prevzute prin art.36-41 din Codul de executare. Articolul 67. Blocarea plilor bugetare (1) Dac analiza executrii scontate a bugetelor atest nrutirea nivelului soldului bugetar, aprobat prin legea/decizia bugetar anual i stabilit ca prognoze trimestriale n baza art.57 din prezenta lege, administratorii de bugete snt autorizai s blocheze temporar anumite categorii de pli de la bugetul respectiv, cu excepia plilor pentru deservirea datoriei publice i a altor pli scutite de blocare prin legile/deciziile bugetare anuale. (2) n perioada de blocare temporar a plilor, autoritile/instituiile bugetare nu-i pot asuma noi angajamente de cheltuieli. (3) Blocarea plilor poate fi efectuat pe o perioad ce nu depete 60 zile, cu informarea autoritilor/instituiilor bugetare i Guvernului sau, dup caz, consiliilor locale, despre circumstanele ce au determinat aceast aciune. (4) n cazul n care aciunile aferente blocrii plilor nu asigur meninerea deficitului bugetar n limitele stabilite de legea/decizia bugetar
31

anual, administratorii de bugete, n termen de cel puin 20 zile pn la expirarea perioadei de blocare, ntocmesc i prezint proiectul legii/deciziei privind rectificarea bugetului respectiv. (5) Blocarea finanrii anumitor categorii de pli, n condiiile dispuse la alin.(1) al prezentului articol, se aplic pn la adoptarea legii/deciziei privind rectificarea bugetelor respective. Articolul 68. nchiderea anului bugetar (1) Operaiunile de executare a bugetului se nchid la 31 decembrie a anului bugetar. (2) n ultima zi lucrtoare a anului bugetar alocaiile bugetare nevalorificate, precum i soldurile de mijloace bneti din conturile trezoreriale ale autoritilor/instituiilor bugetare se nchid, cu excepia soldurilor proiectelor finanate din surse externe. (3) Cu soldurile mijloacelor bneti, nregistrate la finele anului bugetar, n conturile instituiilor bugetare, amplasate peste hotarele rii, se reduce suma finanrii din veniturile generale pentru anul bugetar urmtor. (4) Soldurile de mijloace bneti din conturile bugetelor componente ale bugetului public naional, nregistrate la finele anului bugetar, snt tranzitorii pe anul bugetar urmtor. (5) Volumul transferurilor cu destinaie special de la bugetul de stat/bugetele locale de nivelul al doilea ctre alte bugete, neutilizate n anul bugetar curent, se restituie la bugetul de stat/bugetele locale de nivelul al doilea, pe parcursul anului bugetar respectiv sau n primul trimestru al anului bugetar viitor. Seciunea 3. Evidena contabil i raportarea bugetului Articolul 69. Evidena contabil n sistemul bugetar (1) Evidena contabil n sistemul bugetar se organizeaz n baza Legii contabilitii i n conformitate cu metodologia elaborat i aprobat de ctre Ministerul Finanelor. (2) Politica de contabilitate i particularitile de inere a evidenei contabile a bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical se elaboreaz de ctre administratorii bugetelor respective i se aprob de ctre Ministerul Finanelor. Articolul 70. Rapoartele periodice privind executarea bugetelor (1) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de Asigurri n Medicin ntocmesc i public lunar rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administreaz.

32

(2) Autoritile executive locale ntocmesc i public rapoarte privind executarea bugetelor locale, n conformitate cu periodicitatea i cerinele stabilite de legea privind finanele publice locale. (3) Raportul privind executarea bugetului public naional se ntocmete i se public lunar de ctre Ministerul Finanelor. (4) Guvernul prezint Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia, n termenul prevzut de calendarul bugetar. (5) Modul de ntocmire i prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor componente ale bugetului public naional, se determin de Ministerul Finanelor. Modul de ntocmire i prezentare a rapoartelor privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical se determin de Ministerul Finanelor de comun acord cu administratorii bugetelor respective. Articolul 71. Rapoartele anuale privind executarea bugetelor (1) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de Asigurri n Medicin, ntocmesc corespunztor rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical, pe care le prezint spre examinare i aprobare Guvernului, pn la 1 mai a anului urmtor anului bugetar ncheiat. (2) Dup aprobarea de ctre Guvern, rapoartele menionate la alin.(1) al prezentului articol se prezint spre examinare i aprobare Parlamentului, n termenul stabilit de calendarul bugetar. (3) Rapoartele prezentate de Guvern, nsoite de avizul Curii de Conturi, se examineaz de ctre Parlament i se aprob n termenul prevzut de calendarul bugetar. (4) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pentru anul bugetar ncheiat, se ntocmesc de ctre autoritile executive locale i se aprob de ctre consiliile locale n termenul prevzut de calendarul bugetar. (5) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor se prezint n format comparabil cu formatul bugetelor aprobate. (6) La examinarea i prezentarea rapoartelor anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical n cadrul Parlamentului, particip autoritile publice centrale de specialitate, care prezint rapoarte privind implementarea programelor sectoriale de cheltuieli i performana realizat n domeniile de competen. (7) Dup aprobarea de ctre Parlament/consiliile locale, rapoartele anuale se public.

33

Articolul 72. Rapoartele financiare Autoritile/instituiile bugetare, inclusiv Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de Asigurri n Medicin, ntocmesc i prezint rapoarte financiare n baza Legii contabilitii i n conformitate cu termenele i cerinele stabilite de Ministerul Finanelor. Capitolul V. Monitoringul financiar Articolul 73. Obiectul monitoringului financiar Monitoringului financiar se supun: a) autoritile/instituiile publice autofinanate, cu excepia celor responsabile exclusiv fa de Parlament; b) ntreprinderile de stat/municipale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar public. Articolul 74. Responsabilitatea pentru monitoringul financiar (1) Monitoringul financiar al activitii economico-financiare a autoritilor publice autofinanate, a ntreprinderilor de stat i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, se efectueaz de ctre Ministerul Finanelor. (2) Organele centrale de specialitate ale administraiei publice efectueaz monitoringul financiar al activitii economico-financiare a instituiilor publice autofinanate, a ntreprinderilor de stat i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care activeaz n domeniul de competen al acestora. (3) Monitoringul financiar al activitii economico-financiare a instituiilor publice autofinanate, a ntreprinderilor municipale i a societilor comerciale, n care autoritile publice locale dein cota majoritar n capitalul social, se efectueaz de ctre autoritile administraiei publice locale. (4) Procedurile i cerinele specifice privind efectuarea monitoringului financiar, precum i periodicitatea prezentrii informaiilor de ctre entitile supuse monitoringului financiar, se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor, n comun cu autoritatea public responsabil de administrarea patrimoniului public, i se aprob de Guvern. (5) Rezultatele monitoringului financiar se prezint autoritii publice centrale responsabile de administrarea patrimoniului public i se iau n considerare n procesul de luare a deciziilor privind administrarea i deetatizarea patrimoniului public.

34

Capitolul VI. Controlul financiar i auditul public extern Articolul 75. Controlul financiar public intern (1) Activitile efectuate n cadrul procesului bugetar i operaiunile legate de gestionarea finanelor publice de ctre autoritile/instituiile bugetare snt obiect al auditului intern, managementului financiar i controlului. (2) Principiile i modul de organizare a sistemului de management financiar i control, a activitii de audit intern, precum i a funciei de coordonare i armonizare centralizat n domeniul controlului financiar public intern, se reglementeaz prin legislaia privind controlul financiar public intern. Articolul 76. Inspectarea financiar (1) Inspectarea financiar se efectueaz de ctre Inspecia financiar din subordinea Ministerului Finanelor, n baza regulamentului aprobat de ctre Guvern. (2) n cadrul inspectrilor financiare snt verificate, inclusiv prin investigri operative i analize documentare, informaiile privind eventuale nclcri ale legislaiei, iregulariti sau fraude n activitatea economicofinanciar, gestionarea i utilizarea resurselor bugetare, administrarea proprietii publice, raportarea datoriei publice, disciplina preurilor i tarifelor reglementate de stat. (3) Inspectarea financiar se iniiaz: a) la solicitarea Aparatului Preedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Curii de Conturi, organelor de drept; b) n baza solicitrilor, petiiilor i informaiilor parvenite inclusiv de la autoritile publice centrale i locale, precum i analizei riscurilor i costeficienei; c) de ctre Ministerul Finanelor, care programeaz inspectri financiare n funcie de riscurile evaluate aferente activitilor procesului bugetar i subiectelor menionate la alin.(2). (4) Inspectrii financiare pot fi supuse: a) autoritile/instituiile bugetare; b) ntreprinderile de stat/municipale, societile comerciale, n al cror capital social statul deine o cot-parte, precum i persoanele afiliate acestora; c) alte persoane fizice i juridice, care gestioneaz/beneficiaz de resurse financiare i/sau patrimoniu de la entitile specificate la lit.a)-c) ale prezentului alineat; d) autoritile/instituiile publice autofinanate, la solicitarea organelor de drept i a Parlamentului.

35

Articolul 77. Auditul public extern Modul de formare, gestionare i utilizare a resurselor bugetului public naional, precum i de administrare a patrimoniului public, se supune auditului public extern de ctre Curtea de Conturi n conformitate cu legislaia. Capitolul VII. Rspunderea juridic Articolul 78. Restricii i penaliti (1) Se interzice dezafectarea incontestabil a mijloacelor bneti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat i ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor, cu excepia ordinelor incaso ale organelor abilitate cu dreptul de executare silit, de suspendare a operaiunilor n conturile bancare ale contribuabilului i de sechestrare sau de percepere, n mod incontestabil, a mijloacelor bneti din conturile bancare i/sau trezoreriale. (2) Se interzice dezafectarea de la buget a mijloacelor pentru acordarea de credite persoanelor fizice i juridice, cu excepia resurselor recreditate n condiiile legii privind datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, precum i a celor destinate acordrii creditelor fr dobnd concurenilor electorali. (3) n caz de nerambursare la scaden a mprumuturilor recreditate din surse interne i externe prin intermediul Ministerului Finanelor, a dobnzilor i a altor pli aferente, precum i a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea mprumuturilor acordate cu garanie de stat, organele abilitate cu dreptul de executare silit, de suspendare a operaiunilor n conturile bancare ale contribuabilului i de sechestrare sau de percepere, n mod incontestabil, a mijloacelor bneti din conturile bancare i/sau trezoreriale, vor percepe n mod prioritar i incontestabil, de la bugetele respective i de la persoanele care au beneficiat de mprumuturi recreditate i mprumuturi acordate cu garanie de stat, sumele nerambursate respective. (4) Stingerea datoriilor expirate, aferente mprumuturilor acordate i/sau recreditate de Ministerul Finanelor, precum i a mprumuturilor achitate din contul bugetului de stat conform garaniei de stat, se va efectua n urmtoarea succesiune: suma principal a mprumutului, dobnda i alte pli, penalitatea. (5) Mijloacele bugetare, inclusiv cele exprimate prin bunuri materiale, utilizate de ctre instituiile bugetare, contrar prevederilor actelor normative, pentru acordare de mprumut sau de ajutor financiar persoanelor juridice i fizice, se percep integral de la acestea i se vars la bugetul respectiv fr a fi restabilite ulterior pe conturile creditorilor. Pentru ntreaga perioad de utilizare a acestor mijloace, de la persoanele menionate se percepe la bugetul respectiv o sum calculat n funcie de rata de baz aplicat de Banca Naional a Moldovei la operaiunile de politic monetar pe termen scurt.

36

(6) Sanciunile specificate la alin.(5) al prezentului articol, se aplic de ctre Inspecia financiar din subordinea Ministerului Finanelor, n baza rezultatelor inspectrilor efectuate. (7) Pentru neplata n termenele stabilite de actele normative a plilor la bugetele componente ale bugetului public naional se aplic majorri de ntrziere n mrimea i modul stabilit de Codul Fiscal i alte acte legislative. Articolul 79. Formele de rspundere juridic nclcarea prevederilor prezentei legi se sancioneaz n conformitate cu legislaia n vigoare i atrage dup sine rspundere disciplinar, civil, administrativ i penal, dup caz. Capitolul VIII. Dispoziii finale i tranzitorii Articolul 80. Intrarea n vigoare i abrogrile (1) Prezenta lege ntr n vigoare cu ncepere de la 1 ianuarie 2012, cu excepia art.2 lit.b), art.17 lit.f) i g), art.18 lit.k), art.19 alin.(1) lit.j), art.22 alin.(1) lit.g), art.38, art.44 alin.(1) lit.h), art.56, art.57, art.58, art.59 alin.(5), art.61 alin.(2), art.62, art.65 alin.(1) i (2), art.70 alin.(4), art.73 lit.a) i art.74, care se pun n aplicare de la 1 ianuarie 2013. (2) Odat cu punerea n aplicare a prezentei legi, corespunztor prevederilor alin.(1) al prezentului articol, se abrog: a) Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediie special); b) Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezerv al Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511); c) art.X din Legea nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea i completarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1354); d) art.IX din Legea nr.430-XV din 31 octombrie 2003 pentru modificarea i completarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.956); e) art.XXIII din Legea nr.154-XVI din 21 iulie 2005 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.611); f) art.IV din Legea nr.335-XVI din 16 decembrie 2005 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.22); g) art.XVI i art.XXIV din Legea nr.268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.702);
37

h) art.IV din Legea nr.231-XVI din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.693); i) art.IV din Legea nr.107-XVI din 16 mai 2008 cu privire la modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.107-109, art.417); j) art.II din Legea nr.172-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.543); k) art.X i art.XV din Legea nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.609); l) art.III din Legea nr.63 din 23 aprilie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.213); m) art.III din Legea nr.72 din 4 mai 2010 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.94-97, art.270); n) art.IX din Legea nr.48 din 26 martie 2011 pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.53, art.114); o) Legea nr.167 din 22 iulie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.417). Articolul 81. Prevederi tranzitorii n anul 2012 prevederile art.7 alin.(2), art.12, art.15 alin.(2), art.17 lit.h), art.33, art.37, art.39 alin.(2) i art.40 alin.(3)-(5) ale prezentei legi, se aplic doar n scopurile de elaborare a bugetului. Articolul 82. Prioritatea legii Actele normative n vigoare se aplic n msura n care nu contravin prezentei legi. Articolul 83. Ajustarea legislaiei n conformitate cu prezenta lege (1) Guvernul, n termen de 6 luni de la data adoptrii prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative n vigoare n concordan cu prezenta lege; b) va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege. (2) Ministerul Finanelor, n termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, va revizui i va aproba cadrul metodologic necesar pentru implementarea prezentei legi. Preedintele Parlamentului
38